Karel Makoň: 85-14B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A kdyby to byl s rozumem se tak řeknete tato tam přidal co jsem teďka řekl. Že totiž těle vůbec neexistuje náhodou dostaly se osud potom neseno se že na to jít do tak je. Jenomže my s u z u jemné z je mys v jedné se mi našich možností. Ale které zatím úsekem a tím našim víra změním v muladhaře vel smyslové jevy je po rozumové a citové zpracování aby byl v z s z tohoto vězení usuzujeme na něco. Kam se nemůžeme vůbec ode brát kdesi to nemůže vůbec kom ten tam se vůbec zjistit páté těch všech sedmi. Příčin které potom podal nad náhodné osudové a nevim pás tou soto ještě ale toto zrovna obdobné příčiny a následky které je ve funguje ho zde v této jedné se když třebas dejme tomu hodin tento staví než na zem tohoto v je koberec aby listím při sklo hodně tak to rozbít živu. příčina a následek v této oblasti já. A tohleto mu nemusíte říkat prosimvás karma a jsem hodil ten tají z na zem aby nám dokázal protože do karma není že to je zákonité taková zákonitost jako tady vládne a před vyznáme tak neříkáme do oslu nýbrž že to zákonité od pád tíž tělo tak dal zákonité dáno. A tam ale ty zákonitosti neznáme říkáme náhoda to je osud nebo cokoliv jiného není to pravda jiný druh analogický druh zákonitosti. Který jde za hranice let tohoto času a za licet tohoto prostoru například abych to řekl proklet věk kde je tam moje watts že kde proč se s může stýkat jak je to možné protože jsem zvládl zákonitost tam oblasti vědomí a to považoval hodné do setkávání. Nýbrž el to setkání si mohu naservírováno ale tím že ne pokud vstupuju tam do oblasti. Dejme tomu o stupínek vyšší nýbrž že postup věk ještě z vyšší. Z oblasti vědomí přecházím samovolně dolů samovolně todle dolu jo jako dejme tomu to do samovolně jako dejme tomu že ve mně pracuje ti řekl sil co zela a tak dále ale to je samovolnost která a to je zákon i ale do měla dostavila na přesto funguje ale když to takhle přichází vody do tak tomu řikam návodem lidé protože si jde do z takže to je ten mi bylo neřekl žena od leže neklepal zaseto se vás o té. Smysl dala. No tak není náhodné že vás něco potká a. Jenže stane do že to co se dovede tedy nejenom jako náhodnost do jako osudové ale o to na ani náhoda ani oslepen nesmysl hotový nesmysl přát. Proto ježíš kristus se proti ničemu nestavěl než proti osudu a tak rád vydán je nám to dokázal krásy divím přátele že za to nepřišli o dělat proto zázraky proto křísil mrtvé proto o člověku který si nepřál odpuštění tichou odpustil jíti aby ukázal že není něco ostrově před určeno že to není náhodné že to prostě může vlivem toho že nad tím libovolně škrtat libovolně přidávat jak. Jemu libo od podle schopnosti která plyne z toho že na úrovni na úsek kát na úseky vědomí. Všemi tam nejsme ale dejme tomu když jsme na jiné vyšší úrovně vědomí ta z zas jako např jak si uvědomuje váže náhoda neexistuje ale že fakticky neexis. to tato předváděl na tom jesudianově ji to přes nebyla náhoda že on to napřed připravoval protože on napřed posílal ke mně po roku smrti si manžel dělala ona šla jsem za tat jeho spisech snaž se chtít nedá a ten spis který byl mnou podepsal a ne no. Přeložil. Když si pak jesudian vzpomněla nebo spásy věděl že nebudu do od i do přeložit. Protože klade si pořád větší o zraky na komentář asi mně dojde trpělivost takže nebudu schopen nebo nebudu chtít z ten komentář dopis slova o takže praštit listím překladem protože to napřed samým koncem o to jsem věděl to udělá. Co to bylo od toho předvídat odplatou toto věštecký du zato no dal osud nebo z toho že jsem to nechtěl nic to to se tam hodit ten s to s tak rád pro neodpovídá jediná odpojit která kohokoli dát překonal čas od prostorové za z ti. Dostavil zákonitost časoprostorovou o on je tam definitivně jsem pane si dělat a ten přijalo by do tak v. Jestli ještě žije takže nějaké předsudky které si obraz jindy dělat přesto křesťanství. Ale tam ten vše všechny odložil to nemá žádný předsudek dneska po smrti třicet pět let po smrti že ono vše li robindo ghos tak. Ž všechno odložil. A takže čistý duch je schopen odtamtud krámu vydat nám dodává pěkně po lopatě el co je pravda ale je relativní ale s že by to pochopíme pochopitelně no mraky vně. A co. Za si představit se to překonat kdy meze časoprostorové to je nad z možnosti rozumového vlasu pozorně prosí rozumově vůbec bereme představit co to je rozum nám to nepře na své. Rozum nám neřekne je to možné ale že tam je jsou dělat bez schopnosti předvídání věděl to nebudu chtít přeložit. tím budu chtít prasknout do musím napřed předložit do paní o do ale i tu možnost směle obdarovává že této musí si to abych byl ochoten to dál překládat to všechno on věděl nějakou předvídat posty vůbec né. On překonával čas prostor a to se nedá jinak mysli než kdyby vám tisíc takových příkladu předvedl tak byste pochopili cetou překonání časoprostoru co je to nevlastnit čát. Z nemít svůj čas tyto je nemají část atd tím pádem se vymykají za rámcem vesmíru bez rámce této planet ti a tam se celého časoprostoru jestli celý vesmír je projevem časoprostorovým jakože je. Tak něco v rámci toho toho ne za tím za vesmír. Je bezčasové nezrozené jestliže ježíš něco je tady stvořeno a tvořeno a bude tvořeno a bude dvou ráno tak v tom mně něco obsaženo z čeho to pořád vychází a do čeho to pořád hrází. A to je bezčasové z jinak by to časové se tam nevešlo tam se vědě všechno to z toho co je daleko méně naplňující žil v tu věčnost než je věčnost sama e jsem říkal právě těm ohlas tu jak jsem s tím vyjel z toho brna když oni chlast dali né. A jsem vím povolil aby vás to jsem uvolnil své místo aby tam měli ono a od měřit kdy v jako pak jsem se tam o žil ve že nás ten proklínal ženami říkat do toto on nemá dělat ne se k na se pořád spí tele a místo potom vysvětlíme ho říká kdy doby jsem nahlédl a oni mně nakonec donutili že si to musel říct jsem říkal podívej se přátele. Ta touha po radosti nebo potřeba radost je při rozeznat třeba. Každý člověk i zvíře i rostlina potřebu být radostní vyčítat. S takže vám nemohu mít za zlý že chcete být radostní tedy šťastni s kristem po zpívat více dobře. Ale upozorňovat na doby za by to taky tak vím kou pocítíte ve je že to bude za následek jenom z toho je spojité do od koho ale že to bude zázrak skleslost. A vystřízlivění tak trapné že jsem toto budete stydět. A tak to mám dělat jinak když to by tak alkoholem než ako tereza dát se navodil jsem říkal o tady ten příklad nepřijdu jsem radostný a vám to předvedu jsem říkal. Na čase dělat vtipy takové říkali tyto vaše vtipy ačkoliv jsou z proste jsou lepší než ty naše. Jak je to možným nepřipadá káni dělej s jo vaše víno lepší byste tomu správci než to co si podávat tím o to nebývá a že by z prát se podával napřed víno lepší potom o ještě o na konec cesty nechává když jako o to horší že to co poznat jak by k jeho řekl. Ale ty si toho byl lepší nechal nakonec z živé. A živili za od se taky živili jak je to možné že mám je tam ve čtyři hodiny na chodbě aby mohli oni za stát a ještě jim při práva takovou krásnou anekdotu ale ten nejlepší na tele do bylo toho že tam přišel se stala pro očí nová osel žáka stráž ne že za tam strašně učení a že musí se vyloučit z vlaku a tak tam ten o co žák přišel a jsem viděl tam přichází dověděl jsem znaky. Účelem pochopitelně proměn do napadlo i při me kam prostě zavedli rosy tak jsem vstoupil do toho. Vozu do toho kup je non na jeho hranici začal jsem říkat takové neomalené vtipy že oni se úplně otřásající vých ty o žilo choval a moc návod na co tam dívá a říká novice chováte strašně hlučně a do celý dívat kolo a jsem říkal no podívejte se celý makoň je plným vojska tam není jeden z cit list ta je to zaručen neruší to ruší je. No el tu budu očí protože ona ten jsou z pod naplnění stával nebo něco vyvést ale podívejte se na který je baví který udržuje při činnosti jak jsem palmy tele. Na jsem toho by byl pro jsou takle učí. Měří dělali on s mal se potutelně zlého a o o jen to by toho co on nevyvodil on zas toto málo ale když za jsi vystoupil ten kostel do si z vodtamtud otec li to nejde tam se děla o žid od kotel zase vyšla on odešel a s váma nevyvedl. Ale ale jak se jak je přistupovat jak jsem zase byl tedy ve kterých ve tyto ku be a on se bavil a ti. Kráse mít podíl se vých žádné při život li ve celosti svou vstříc svou starostí el tak by byly daleko služ vnější a je li by popraven ale vám to předvedu pro jsem věděl že za jednou bli tak nemohlo že beztak has. A ne mysl vejde do předvedli že oni v host může on se do mate pro o to ve chovala aby své do tábora jsem říkal vám to eště mládenci přijde draho. Že jste neobjevili ten pád z jiných zdroj radosti který člověk každý v sobě jenom že ho neodhalil ale vím že čím víc jeho bernou tím jen přímý díváte radosti takže se do pro vás který jste o vás nové to mně dělá a tak velkou radost pro že nikdo by po vás ani tady o a ještě k el a o vás hodil ještě z vlaku kdežto vás tady mám rád protože země starost do kostele. jsem to a ty vtipy který sami dělám nikdy nejsem schopen jenom se vámi jsem narostl tou vaší o zralostí si to ne z toho co vás stojí tady je s a co se tam pohlavní zklamání a teprve přijde o ono přišlo své jsem myslel ne to co se stalo se zase budu pod pro sebe ale že oni život nebo schod kristova kuse vykonat kdykoliv ba oním věděl sto byla zkáza deska se měli vrátit mezi desky táborem je tady stanice o z. Opakem milost krásně vrátit nazpátek. Jenomže vlak jsem nevěděl co jsem netušila ale jak jsem to tak neprozřetelně že oni měli dojem že jsem to jako věděl jsem to nevěděl vlak od prahy který měl napojovat na datem vlak měl tři hodiny zpoždění. Aby se tábor citovými stály jak to a tu očí hlásili nebo zlo na straně ztráceli od zla od prahy rychlý od ale který napojí jako na tato bych vyk č se chtěli z vody na viditelně bude stát bude s čekat jas do toho okamžitě hlásil nebyl schopni to z poslouchal protože ještě tam něco od viděli tak se říkat zapři že teprve čekat nemáte dojem že na osobní tak deska nazpátek k nám odjede užito zaručen odjede řikaly a a o tom se. Okamžitě vystoupit a podle kde si doby na teď tak příkad šli obě setkat. A teď na a říkali ten jeden proč to bude stát tak z výtka tak to je opravdu dra ale to naše burcoval rod s. Toto vaše radost to je zval ve z vyššího pramene protože zrozen lišil pro na tak mi potom budeme životě pátrat říkal ten jeden poměrně služ ještě za oním. To byl za nad do jsem totiž tu držel zpátky a to rozum říkal doma mám dětičky a tak dále nebo dítěte se vám to tak v. Takle to bylo jako tak k aby se zachoval ještě pro tu rodinu no ale jisto je že ten jeden vzniká platil ten ženatý ten člověk si o kde napsal a říkal mně abych mu o tom píše mi tam by o stroji této rozumu napsal tomu zemi že jsem o dopsal co se oděl do od kol bylo to teďka co bylo z na nosem byl. To když tak věky vše jakým berou dělám ne v. No o žilo kila to psát o radosti dělat jak to mám vysvětlit s tím lámou hlavu vlasy poznal že jsi dělala ten prosta o radosti pořád oni let do ten jesu dělám a on ten. Ten posmrtný život byl bez převtělování chápe jako stav blaženosti které je to na ničem a ten vím co dál protože to neměnnost za blaženosti a v sat čit ananda a. Ale oni si indové do vody křest v rámci se omezí na tu blaženost věčná blaženost ale věděla. To ale přes oni věku stačilo jsem byl dáte v pro konec on je v udělat dneska když vidí přesněji nestal stav nedostala když blažený tím že rad při by na pána boha a jeho svatý říkal jsem tobě byla otrava jen tak jen nepotká proč jak se toto nebe takže když se babičko musel chodil do kostela za to že jsi bydlo. Do svého domu odkud jsem do totovemte to to vůbec věc bylo o všem dar z hodinu kostel tady děl po každý něco vyčítal proč do ten svatý kdysi roku pod spadnutí. Jak je tato a to ten je z řikala lidské li přitom rozum když zažil nadál o pak byl jsem s tím vedl babička sto byla celá a dal pracovala je ku jak ještě při hrálo situace se vám to říkal. Ale je čemu taky rozum listy na těmi el tam se modlit třebas. Set vybráno s a málo no ono protože dostala tím že za sedum liber masa málo si říkala. Pak oni ty staří lidé byli velice moudrý se do liber ještě bylo málo malo moc a o to je to pro nebyl toto prosto rodinu o je věže dostává moudrost říkala tou do maso málo ho pak to velice vážit že tady při toho pak to řikala. Du z vadilo všem ve řekla mi o tom že tomu o na boha tedy tou on o no tak zkrátka dobře na této zeměkouli naší jsme si že o bude li je téměř všecky přírodní zákon je dokonce užívat technicky a vědecky na takže umí nepře atd co se stane. Že například sem říkal kdybych upustil tady tady řezem tak může předvídat téže tu k ne z ky že ano ale není to žádný osud tento řád zábrany žádná schopnostem věštění. Je to ještě dětské před dán na tohoto ovšem nejsem schopen ale pro nebot nese taková kde se to provést. A těch úsecích vědomí kam nemohu tímto svým omezení vědomí dosáhnout tak existujou obdobné zákonitosti. Do který vůbec nevidím které vůbec neznám ale protože není možné abychom tyto zákonitosti tohoto mocného světa a časoprostorového světa co z od do vesmíru nepohodlí dali se s jinými zákonitosti které jsou za tímto časoprostorovým omezením není on na to od vymezit nějak oddělit jedno od druhého tak všechno co tam proniká a není toho málo z této jiné oblasti. Za tímto časem a prostorem el považuju za náhodné anebo za osudové. A nepovažuju za osudové a plným právem e že jako padala do sestro voni osudové zákonitost jenomže vím od zákonitosti od to na ale i před u to tento padlo na zem než v. A tam nevede o žádné zákonitosti tak usuzuju tak hloupě říkám že to osud nebo na od toho jen absolutně neoprávněné a promiňte mně tak ve stavy nastolit v ježíše krista v toto dobře věděl a. Osud považoval za arcisatanáše proti kterému bojoval přežít tím že ukazovala zázračným způsobu jednání tři roky jak se tomu postavit. Když jeho vědomí je nad u úseky vědomí po se do za u z řeky vědomím on nad nimi tak shora to dole bezvadně samovolně ovládá. Takže on si třebas křísil mrtví ale vůbec se přitom nepotřeboval nám a ten je pro nás na absolutně nesrozumitelné že působil ve vyšší zákonitosti na nižší to se snadno. Nižší na vyšší to se vůbec nedá proto aby se stažení že panna pane doby jdete čeho nepochopit že že že že s tím nesetkáte protože zdola jdete nahoru to nejde. To je zavřená oblast takže vy můžete klepat prosit ale vám musíte být musí otevřena to za pro ve vyšší to ježíš z dobře věděl a nemluvil nepravdu s. Byl v absolutní pravdu takže prosimvás jsi mu nebo úsecích vědomí vyšších ještě tebe ve nás úsek el tak tím ještě neříkám úplnou pravdu jenom relativní že žil všechny ty úseky nad sebou mají nebo v sobě obsahují lépe řečeno. Při činu zákonitosti zdroji této zákonitosti a to je něco co je za všemi úseky znamená i tato zákonitost která zde existuje tak která je n jakou ničím neomezí ten a na tomto úseku. I tam svůj zdroj který není tím co z něho prýští omezen. A protože nezrozené je nestvořen toto nestvořené existuje na všech úrovních toho úsekového vědomí takže teprve se dostane člověk do toho nezrozeného tak může si uvědomovat let co je příčinou že se děje něco tak tak je s to jinak. Například dejme tomu když jsem vzdávat v tom koncentráku ten svůj život. Tak se najednou věděl proč byl stvořen svět jak byl stvořen svět jaký je jeho konec. Takže mohu říct karel ho. Zažil stvoření světa jednadvacátého listopadu sice třicet devět a téhož nezažil jeho konec je zatím dal světa potil ten nesmysl rozum u je to nesmysl ale vím že to pravda protože to se překoná čas a prostor individuálně tehdy když se se pod dostane lidem sebevzdání sebezáporu řešit rodnou svítit při sebe zapřít. Tedy sebe za před to zase samočinně automaticky tak za to omezení přesto prostorové. Takže jíž se přesto žes. To stalo něco z časoprostoru proč se dostalo protože vstoupil do zdroje aby je to z toho o jevit plynu vyplývá a ustavičně vyplývá že pánbůh řešil no. A bez i když to stvořil nýbrž že to je proces který probíhlá jak stvořitelský tak ničitel s kým a tak dále no tak je to stačí. Ne někdo z vaší rodí neříká zaujetím anebo odevzdání. bych se byl jednou jedním slovem okolí ale doby nikomu neposloužilo. A proč tak třebas když z toho tolik řekla toho tolik toho udělal vybrat začal jedna věta a zabila chcešli kdo za mnou přijíti zapři sama sebe vezmi svůj když nás se v jedné ano to nebude nám z naprostého ještě vedle toho když to byl jasně se tolik toho řekl a to je to oděla přesto nelze jednou větou víc. Takže si taky že toto je to nechci poradí z bryndy nýbrž i a toledu na svou soudnost když je třeba se odevzdává a svět se v a zaujetí víš jak něco řeknu napřed ve pak o těle. Poznáváš předměty účelné me účelné a ne šel. A ono to do tak ti to z nával. Ale jestliže je toho předmět me účel nebo ne účelný. Tak pak se musí z budit jaká vlastnost když ode za v st. to musí to udělat tak je nutné se tomu od že dát si o tom myslím v otci. A z moci to ne abyste věděli jak na to tak se krise svíce z ti tak již ne od boha. Nesmí než ty se toho i tím že jsem vždycky co jsem ho při na co jsem nikdy nedokázal když jsem z z z z z kdy jsem šel od je za za sami tak když kdyby tady dělám strašně učeného aby bez mám hlavu prázdno za to nepřemýšlím to říkám rovnou spatra dovíte že jak jsem již o tom co mám říkat ale tak jak je taky předně že nezáživných nebo teď že nebudeš potřebovat je před masce protože dneska neznáš ještě konce své. Věci ale si si o něčem myslíš že v tom méně účelné nebo dokonce zbytečné let tak prosím to se můžeš moc měli on se zrod nauka že budu to jsi byl s to tak strašně potřebovala el že budeš litovat žes tam tam vynechal a pak to bude v jsou stavíme chybět el to my kteří jsme učil nebo vy mysleme matematiku víme že když tam v tom systému elementární matematik něco chybí jak toto chybí všude. Dále od toho člověka vůbec nemůže z například vyšším na ty ku. Tak ani je ani na tak vinni po nemůžeš naučili kdo neumějí o moc jeho od moci mat násobit děly v s v a to se musíte se naučit i když potom předělat třebas odmocňování na pouhé dělení a u moc nemá nepohne násobení že to nemají to je analogické ale abyste k o by dostat tak musí zvládnout ten ale ne ten základní stupeň teď tak jak si stupněm matematické žal ano přežít tak či tak násobení dělení je co to je moc on jsem si. To. A to je celá magika a jsem to a to se musí bezvadně do že to musí zvládnout o to co musí postavit od ostatní tak prosím když ta fakulta a něco si vzpomněla učit. A tam měla proto důvody které pocházely z hlav do účinnějších než je dvojí. A takže tam jsem o jeho málo o proto pro od toho aby ten že tam vůbec zbyl anebo nebyl protože všechno nos než ti učení jen zatíženo při když jimi materiály než se tam mat v tam přesto dostal na tak ho bylo nutně zapotřebí než že oni o tom neboť by se potom mohlo stát jako o jedné žáky tady od podobě je že ona byla výborná ale neuměla tomu panně ještě o co ji podceňoval ale se. My kterým musel zkazí se listy znamená že mistr ono bylo vyznamenáním i se nedal trojí ku ale ona v slova pět ku bývala a ona se chudák dostal na do prostě vedle spodní o pod ni ku o že vy vizte jediná která v mých panně z. A on neuměle víc. On mně říkal na stala doufali doby do plzně el prosimvás vás od pro svým jsem panně z čeho jsem proč vlast o či za to tak co proto jsem ho a ono ho na ho dostanu v a v cize nezkazil vyznamenání ale jsem z dostavila sama protože jsem na to neměla část než tak jiné zájmy a li tak se mi to mám dělat u z o z toho podniku beze z kou vody zavrženo jeho v jeho jak se tady může španělštině. Nic jiného nezbývá než že my ty dopisy budete posílat a budu překládat takže jsem daně budoval bez ne. Napřed o tom jak to v plzni a takže on mi že hlásili se stal co si o sobě myslí dělal ona říkala nemyslíš že to dělám dobře ale že se strašně pomalá že asi do toho časem při jak o to jisto v kolo ho mezi plzni na pravou žil otřes do toho byste doporučení je tak on se natrvalo tak aby to také napadlo že bys něco extazi do po že se někam posílat nějaký když nic mistr vidět řekli co ta stopy ve třebas to co. Nedělá dělali. No nepodceňuji no. A prosím ještě nově tak to jedna věc být odevzdán tomu pro nebaví neboť se nebaví i když ne pochopíš proč to jaký jsem za také nesmysl za názor že to odnaučí sebelásce v kde si tedy to naučí odstupovat od sebe a to by samo osobě vypadá jako zapři sama sebe jako správný krok na cestě kterou tady pořád hlásám ale není to celá a pot. El to ten sebezápor za následek že um volním něco v sobě udělám tam nějak se vás no. A že mám že se do li nějaký vyšší smysl života třebas. do byla komu nebo tak ve tak se tam na tom míst toho ten uprázdní v tomto nitru může cokoliv být as snadno takže by tam ty tam dostaneš. Jiný předmět který odevzdat užitečný vás nás jsem mu budeš učili přes tam pro něho uvolnil místo svou odevzdaností ale pro ten svět tedy nebaví. Jo pro ten který nebaví si u právě v sobě místo proto se tedy pád. důležité vidět dotud psycho člověka to složení vnitřní jeho duše je ale to ještě je to hlavní. Ale ty totiž z toho viď ježíš poklad nadevše cenný postupně se zvyšující schopnost to vyšlo z asi za si to co to co jsem ti co že poznáš co je správné a chceme stal relatývně správné ale relativně správné nějakou jsou z nitra to znamená být lékařem moc on musí se na pozor co o správné aby uděl jaký zásadně. Který není správný absolutně znát pro každého pacienta se nehodí on to dnes si to všechno jedno kopyt ta a tak i tobě o tebe se nikdy nebudeš je když prosila o jednotu by ta on to vysvětlit to bych byl zbytečná ze své fakultě ty musíš si dát individua ale přesto je to nějaká stráže na od to nevim ale musí doby si želí podle potřeby podle prostředí. A ty ještě na čínské pravidlo že totiž čím všímali jsou pověstní tím se pastvě nevim nový rostlinu květin a říkají přitom el tak jeti dál nesmí být samoúčelná tak že stát s jeho prostředí. Ta musí být nějak zasazena do toho rámce do ten patří ze kterého vyrostla všechno roste zvnitřku navenek a toto nic no a ze kterého to všechno jde to tam na tom obrazu musí být. A začal a vyšla obrazí díváš. Tak většina těch obrazů třebas obsahuje květin nebo tak a on s nebo se ho ptá kama a hostu a prát no a musí z toho a čistého kde to prostředí. To prostředně v tobě této vrcholné nezrozené nic tak je základem zdrojem všeho všeho něčeho. Všechno něco ustavičně odněkud vyšší znamená celý vesmír je pořád ve stavu procesu vytváření své. A procesu zaniká a také to drobné iv. V člověku on se rodí v je potom odumírá a tak dále ten člověk není e nějakou hotovou věcí nýbrž ten proces vývoje takle se nechápe li a ten procesy dobyto se náporu věci jinak než že roste zničeno jakoby zničeno ano. Či když se nevěří na pána on stane vadí protože oni mně nic co si velice z cenil pak jen toho jak babylóna ho jako dojemné v n no říkalo pánbůh spojení s bez člověka nebyl člověk tak pán bůh není jenom to co vy si to jako vyrobil. Že se oboru bylo byl tak jako s poznává tak jak se k němu planým jakost zosobňuje tak si ho udělal pána boha podle obrazu svého pane sebe podle rozum božího kdyby sebe udělat podle obrazu božího na by byl vnitřně nic z ano a bych byl rád kdyby si byl vnitřně nic co znamená člověk který se nebojí protože beztak je vnitřně nic. Budeš odvážně na všechno po z že všechno s i který která pochází z toho nic a k ale mohu za. jsem do to to opakovat promiňte mně ale to po že to velice účelný obrázek jedl viděl z od vožral ty na upravil z není místo ve vlaku bral do plzně a když potom žádali od toho abych ti vysvětlil proč jako abstinence s nimi ne víru a pro čím dovolují takové vítr zlosti tam vědu před poli vší která mně bylo posláno ho před tou tu očí ano tak s mně říkal. Protože si vás velice cením co všechno musíte obětovat proto abyste víra dosti. Co vás to stojí ještě vás to víc bude stát. A no a nevybere ten prorok jsem přitom tak vybavil tak hlučně že ten osob žák věřil že způsobu ven tu oné oni. A říkal o to bystrostí z víte nával dále na tom než jeho po se ho nakonec prosil ale ne takže to také odvedl mně jsem to velice věční ale protože mně samo co o tady čím dál naléhavěji čím je to je to radost vedla jsem říkal zdroje radost je v každém člověku. A je to spojil ten že je jak který nepochází s el se stravy nebo se zevních prostředků. Všechno roste z vnitra navenek tam ten zdroj je tak každý přirozenou potřebu radosti a tato přirozená potřeba radostně mu vrozená sama ne zrozená. Je třeba jenom ten pramen objevit a nebát se z toho pramene da protože když člověk nebere stává bohu nýbrž soto vnitřního pramene tak pak mu v tom prameni neubývá nýbrž pořád přibývá síle tak nebude v na ven jak nebude špatného o bude všem rozdávat a proto ježíš že on říkal zezadu víc svými protože sám pro do zbaven rozdávat. Měli pořád jedno protože je rozdával takže povolání kteréhokoliv člověka z nás je na rozdává ale ne proto aby se sám pro sebe těšit tak to je řečeno o odevzdanosti a od zaujatosti když říct tolik že za. Jako se také musí tak ti. například když jsem studoval na vysoké škole tak jsem měl na svých joze v ti než se spojit panovníku. A jsem si být u po zdálo tu to by kterou jsem studoval zkouškami ekonomickým v potem který ne bavili. A kdyby byl o proto tak nedělal tak se tak na ve prošel na své to lidské škole ale jednak semeno. Se naučil jen u. Bojovat proti sobě s pravým způsobem to znamená nebe viz co ten se dostat tak pro nás zrodí který by se stalo u normálního člověka jsem tam hlavně v praze přitom studiu miska takové zaujetí pro věc. Duchovní ale vlivem to jsem seděl něco jiného. Nech s co vedlo ho mu síly prom přímočaře je že mohu říct že nebýt toho že jsem studoval vysokou škole jsem pro to co nebavilo ale zásadně nebavilo šaty jazyky. El tak bych byl jsem dostal moc daleko o na této cestě takže ti je a zatím zaujatost pěstovat tím že budeš důkladněji dělat to co chtěné ba než toto světlo. Tím se zaujatost je s protože když potom vydržíš při opraven předmětu rozumíš a pro bez hodů být denně správně pak si liber malinký jsou z toho. Aby se za hleď žil tak pak to vydrží i při těch co protože sami jdou a co co co dělá chápat co viděla na dobře. Životě v když si nebudeš moci líbilo jak ona kroku kde je jedna z kou v proto na druhou na tom že výběr hotov pro tebe připraven ale život je také připravený výběr dává a takže ty musí být sil nějaký předstih zaujatosti za to jsem že bezvadně na při na fakultě ještě máš před sebou tak o dneška jsem než učit tento sat měl prostě. Je to stačí to bylo ve školsky rozbil zaujatost zu od co odevzdanosti to jsem národ dělit je dost vím souvisí pochopitelně a když jsem řekl že ta odevzdanost způsobuje větší míru. O prostě rozlišovací ta tak jsem tu větu roste do pověděl tím že toto co co je třeba si to se tímto způsobem zrodí zvláštní povahu že nositelem nějaké moci nějaké schopnost jaké síly to uskutečnit. Ale čím se snažím zaujmout snažím ještě nejsem tak se odevzdávám ti říkám musím to dělat tak jsem odevzdání a tím že se naučím této schopnosti odevzdanosti. A s tím souvisejícího přijde dostaví se s tím související schopnost ježíšova sví tak tam taky moc to co o žid jako správné uskutečnit a uskutečnění bude nasnadě bude snažší než by byl tento proces zdánlivě z opačného směru přicházející neprodělal ano. Jsem přeložil do vršku jiné řeč je to totéž co říkáš ty ten tady mně bylo řečeno že určitý člověk. Byl dokázán když se mu tam o stýká jestli el na které stupni když se vezme po roku tak symboly než že ji život za ježíše krista na ve stupni ne doplněn otázku která nebyla tak jak kladné nám aby věděl kterého prostředku přednostně po užít neboť jak dobře víme. Na tato cesta jednu z na st že prostředky které se hodí na začátku jsou me je od nenají prostředku a co naprosto nevhodné třebas na jim konci. A naopak proč se ty který bychom se nemohli chopit začátku celkem s stačíme používat na prostředku a na konci jsou absolutně nezbytné čili bych řekl. Je to cesta která vyžaduje úžasnou pružnost ze strany toho do tou cestou víte a jestliže tu pružnost nemá. El tak v jeho životě je to vadí po stránce nebo na tes do oni to že. Že nemůže provést něco čemu říkám rovnováhu mezi vnitřním a zevním životem od to v takže ne v. výkonnosti a pak váze třebas ten vnitřní život nemá čas na modlitbu říká to nemám čas. On před letu modlitbou např je příliš trpný a tomuto svět u nikam mezi prost pak jednou bude říkat co jsem zanedbal tou vodou pod ze jsem jsem věnoval nějaké vnitřní záležitosti a nedbal jsem a tu skutečnost která vede li mu na el takže co rozumím tou pružností a jak je možná za pružnost za jakých okolností. Samosebou je možná jenom tehdy když vím kde jsem a to je velice snadno poznat el tak například ono věž ještě věk k tomu třeba jednu věc předeslat když nejsem nikdy pořád na stejném se ku místě n. Že vlivem svého založení měl jsem nálady ne momentálně dispozice jsem někde jinde než z zde jsem za chvíli. Takže když teďka budu mluvit o tom kde člověk je. Tak on si musí uvědomit také toho že nikde na žádném stupni nemá definitivní. Kdo vidíme sis to je života. židovského ráda že vešli do zaslíbené země a kolikrát propadli přetváří hospodina byli vzati do zajetí aby vždycky chudáci věděli čím se provinili dycky dověděli. Ale nedala se jim věřit tak se ne tak i nevěřili. Někdy ovšem mylně se obraceli svými jak říkáme na pána boha aby příteli mu to. Ale vědy tak i pochopili že to sami vinni a to bylo kladné čili takže na vinu u sebe ale nepovažoval za hříšníka pojedl na a za že za ne napravit semeno v štít neví se to na tady v tom smyslu jsem za indy u plně stoprocentně za stavím špatný postoje jestliže v ní. Když že ten princip byl postupu je někde jinde hříšnost synu bezhříšnosti že bych na podceňoval že si může li dělat co bych chtěl na to ne ale v jak se říká přesvědčíte znovu po dáte. E. To jestli jednám správně nebo nesprávně je závislé ne na množství hřích nebo ctností. Nýbrž na duševním postoji na hodnocení řek bych na způsobu pot dál z tví budu muset začít znovu na tam městě ur ten tam městě ur asyrii bili čí žíti. Ale členy mám velkého společenství semitských národů. Když neví žid byl asi z asi rané doby asyřané a oni byli takoví chudí příbuzní bych tak řekl ale měli tam místo na slunci. Pokud toužili je asi jsem pokud jinde asi tento sloužila oni si mohli dovolit při tom že byli malý jim nesloužit oni museli sloužit. A také tam je asi se trpěly jako své sluhy a myslím že v tomhletom z kde jsi všichni zajedno. Že my když el začínáme s tou cestou ale někdy i během cesty dost dlouho s nebe se může zdát těch mocných tohoto světa to nemá máme žité tak toho litera mámeli mistra toho mistra máme li nějakou dalo taktem vlády a tak dále no a k tomu. Všechno v plné nebe o politiku kde o to o ten princi je li člověk bez službě podřízen lidem a ne bohu když mu někdo z lidí nařizuje a ne bůh. Tak může klidně říci že v této symbolice ježíšova život tak to městě ur. Je teprve městě úrodu. A nerona v lese vůbec vejít do zaslíbené země do bez za veď nemůže protože on se spokojí s tím že mu někdo nařizuje a nebo člověk který nařizuje on ty úkoly plní od toho člověka z jeho rukou do bere a že tím živ ale s tím nějakým způsobem oslavil taky ještě život tak prosím vás je ta. Asi s tu ten z toho svědomí a řekněte si jestli opravdu vám nařizují lidé. A nebo vám nařizuje pán bůh kdysi vám nařizuje člověk. Tak se nevykročil města or a jak máte daleko ke spasitelskému úkolu od narození ježíše krista betlém. A i v tom pod aktu máte strašně dále o když že neděli z toho nic. Protože i na tom který byl velikým proto ten málo veliký mudrcem od jsem se kterou s kým se dostal na své úrovni duchovní dál než narození ježíše krista v betlémě dát se dostat. No a svítí nám dodnes svou filozofií ale je to chabé protože to bylo jenom založeno na tom narození ježíše krista betlém jsem dostal u ale za jakých okolností se dostali ti žíti dál a to vás jistě bude zajedno je toho po psáno v evangeliu svatého že ano vědom jedno za popsáno jako práce na poli od práce v tom jestli. si seberu příkazy od lidí ale jsem si vědom toho že všechna síla k tomu aby ji vody.