Karel Makoň: 85-15A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Že všechna síla k tomu aby mohli přikazovat a všechna síla k tomu abych to mohl plně co přikazují je od boha že celá existence i jejich i moje je od boha všechno ustavičně odtamtud pochází že on soustavným zdrojem že on je z toho by ten je do událostí. To je naše osud v st. Také u z nával že není to nový nutí že my jsme z jeho rukou že to je naše vedoucí nevidíte kdo by řikal vydávají na tom nezáleží je taky nebo prozrazovat šestou že někomu jinému a tím že poslouchám je ten prosím musím ona a to co mně nad řízením li to ve říkají nebo co na chtějí ale tím nemusím být poslušen jedněch. Všemu vysoko všem bohu ony jsou nástroji v rukou boží víte mně tomuto pojetí velice dobře posloužilo toho ve že jsem své tělo otce ab vůle považoval za nástroj toho který ve mně myslí který jedná. A takže tím byla kůže tomu jsem taky ostatní na lidi učitele maminku u rodinu národ považoval za nástroj jak je toho mého vnitřního postupu. Takže vy musíte být výtečný to může vám někdo nařizuje. Protože oni jsou nás ten nic neví o tom jsou slepí oni nevidí řečí mými neví že jsou rukou velkou božích byto ale víte to je vaše veliká přednost vedle nich. Takže nebojte své. V je budete vždycky poslouchat jenom do míry jak to pán bůh bude stát pokud opravdu to budete brát z rukou božích. Voni nebudou nějak váš osvícení nikdy toho nebude chtít ale oni nebudou moci mám dát příkazy které se rozcházejí s vaší s vědomím a s vaší duchovní cest dal i když el vám toho podle proti srsti aba v je si že to nesmyslné a to se mi kolikrát stávalo co vám přikazují. Ale jenom si řekněte je to sice ne proto že sebe nezná. A že oni nevědí co činí. Jsou dva hlavní důvody proč se mi do zabil dale obojí je s zároveň dohromady je za ne ještě nanovo nad nad řek ví. Protože neznám své postavení to nevím e že jsem zatím bez tužbách člověku který neví řečí který slepého který vede ale ne ve službách bohu teď si ale uvědomte že jaký je východisko z této situace. Jsem na po dost podá hlavy když je říkat rohu jakoby lidé. Ale tělo mně nějakým ku ve přikazuje neboť chvil věc smrtelné je na ven nebo neunaven ale či den nebo ne čitta ne tak přikazuje nebo u dovoluje řeknete měli co mám a mohou a nesmím udělat. Tak první příkaz chce než jeho přemáhal všechno by mělo být v lidském životě rozumné. Přemáhat byl li před před že třeba člověka lidské tělo jeho tělesnost se všemi schopnostmi beru přít tu inteligenci dělat si ve všecko. Znamená nerozumět to co s protože ona mně je. Toto jedna mně hned v první fázi přivádí do neklidu únava je druh neklidu. nesmím dopustit aby byl unaven tím co dělám z příkazu třebas tak zvaného jiného. musím prostě. Se udržovat v takové situaci že klidně mohu vykonávat to co vykoná a ano. A když to nemohu vykonal když je to unavuje el když panna napravil se říká česky el tak to musím tvrdě odmítat el protože bůh si nepřeje ale byl zneklidňování službou. Nýbrž on byl službou posilován na cestě k bohu li se jsem měl ten člověk v tom podobenství ježíše krista který přichází z pole. Do večera tak nemá večeře s tím s po rázem nepřijde tam aby ukazoval aby na odiv dával svou unavena v st. přichází ta nám aby posloužil k tomu hospodáři. Pamatujte nad je zatím kolečka že musíte od těch všech příkazech denních. Které plníte. tolik síly abyste neměli z posledního vstoupíte do domu hospodáře neboť tam se musíte chovat zcela jinak než unaven člověk. Tak tam musíte být připraveni vel plnou vahou své osobnosti k tomu. Abyste se uměli. To znamená z chodili sebe ten den s tím jeho prachem o jeho ku novou s tím co nepatří do toho večeře na pomoc podáváš li se vším. Čili jedním stravy se zapomněli na to co s to je jako byste byli nic neudělal tak vstupujete do toho domu z vás jo. pořád letu symboliku doplňuju el tím na el z li jak to komentoval ježíš kristus rozumíte třebas vám na protože to je o men dát ke stavem zákon je. A on totiž to naplňuje tím komentáře znovu prožitým životem tento plynule kázal bez krátce jak ten národ to prožíval del se z tisíce. My se dvaceti let a jak to udělat ten život řečeno se lidově a jestliže si tímto způsobem počíná tak přestanou být především to se nám měkce na tom první vstup přestanu být po vláda vám k vůli lidí ale čím dál dokonalý začnou který ovládl vůlí boží je řek začnu. Zná. Začnou mít lidem toho toho způsobu že se vzdávám svého řešení toho co tam řeší někde jinde měla dát zkázy. se vzdávám ne tak plně slepě prosím co bych pro jsem se dál rozvádět to volně než ti tady jeden z nás všechno řekl. Protože sebe jde dokonalejší tím rozřešení této věci vane postu v do víc než je možné od rozumu nesmíte taky všechno chtít. Ale vám to řikám proto abyste věděli. Že na všechno rozumem nestačíte ani na tento na tomto prvním stupni ale na co rozum vás začít. Že my ty nesmíte být vlastníky tam v tom městě se toho měli málo ale bylo to pak vše. A pomocí toho co bylo vaše ses toužili jenom těm svým boha čím bratři kde mně sobě ale taky sobě že by se byl protože člověk tapas to přestalo bavit. Jo. Takže k čemu je ten hospodin měli v tom abram by pozdě abrahamovi objevil a řekl mu odejdi od od vám řeknu svými slovy ne slovy hospodinovým do beztak abraham překládal tohle byl již ti takže on žádný hlas neslyšel. Ale tak ten mu řekl prosím řekl uvozovkách dal na vědomí odejdi od tu od k kdesi majitelem třebaže drobným i to vadí. Na cestě jemně ale v tam den nebudeš vlastnit nebudeš spravovat to je moje země moje zaslíbená zen pokud budeš jenom spravovat. Tak nebudeš mít žádné překážky. A povedu rovnou k tomu spasitelskému úkolu božímu neboť u bůh není do z od bran taky svým spasitelem. Povedu k tomu a ty budeš prospíval duchovně. Jakmile se nestane správcem staneš majetníkem takto vládne bude nepřekročí vůbec e práh do věčnosti to znamená ani ve spasitel se u tebe narodí národech dal s kým. Nebylo křesťanství naučilo křesťany aspoň této se z ní. Jestli že nemáme vlastnit nýbrž jenom spravovat jít je to moje tělo ale nebo ho všechno se nám svěřeno tak by bylo dosti udělalo aby doby nikdy nebylo zapotřebí politických pod věr nebo jak chcete jakýkoliv i se mu jenom ten co znáte. Aby se za stalo to co křesťanství za stalo. Jenže z to bohužel přestal svým nepodařilo ale pořád dodneška vlastní křesťané a musel s působením po zlem přichází jednala o co za sebou to jen do tato kde se všem bohatým všechno dale je zajímavý že prvním kterým se to soustavně bralo nebyli nějací kapitoly z té. Nýbrž byli toho židé na které se od starověku dělali pokroku. Proto se pánu zatím není milosrdně s smilovává o ukazovali ustavičně cestu od ale nic z víte zpráv co jakmile začli vlastnit zase nanovo a přestali spravovat. Všechno jim to obaleno osel z po zabíjeli že ano známo vám nikdo nepodléhal tolik pokorou mu odvaž do mávání. Jako právě žít. On je o mělo prosto lidské důvody že oni brali úroky jak si jedna z ale křesťani nesměli brát tak ta. To je jiná věc ale to za nebudeme probírat v tom bylo probrali že jsem potřebu za věci. Bychom měli věda jaké my jsme správci tak zvaný svých věcí. A jaké my jsme mají míti vlastní věcí do takové měly jaké jsme z správném maje k ky. Tak nestačíme jen pro starostí které nám pod přináší za to z. Toto maje nic sví protože cesta z ne o takže o stará. Ale když jsme správci tak je po starostech veta před si toho máte tělo. Jeho jste zpráv chci od nadto tamas svěřené máte nějaké schopnosti toho se také správci jenom to nejsou vaše schopnosti všechno prostě co a své zdraví nemoc slabost sílu. Všechno je závislý toho na přísun mu ten jak je od pána boha nebo uvědomovací síly nebo míry blaženosti. A nemějte si za zlé že chcete žít radostně to není žádný hřích když si jasně ukázalo tím že udělat první zázrak v kani dělil s ke je její stav tu kterým nese rozdával přidal lepší. Upozorňuju vás na tom on dobře věděl že radost jedním vnitřní potřeba přirozená potřeba každého člověka a oni od začátku pod pro. No tak že učedníci po dobu střílet nemuseli se o nic starat. On první co jim sebral starost es vězte někdy ta starost vyskytla v její život jako třebas při použil na je ze že taky do velice zazlívat říkal proces. Co pak neví že se že nejsem s vámi. Takže ono se vzdát toho se zdá z tohoto stavu upadnout do nižšího stavu ose nás zapomenout na to správcovství. Vy se můžete chovat co chvíli zase jako ale tím chci ale takže když ne v této fázi nedokáže se na jedné židli na židli s práh se v nýbrž sedí na druhých na židli správce a na židli vlas. Nitka tak el při lepším el také na tom jsou u většina duchovní bratří jo. A to si každý by měl vědomi ale měl by zde hledět zjednat nápravu. Aby seděl na židli správcovství ale byl spravovat tělem věcí. Jenomže teď přes skočím celý starý zákon ony se dovedla tak jsem ten úvod musel znovu opakovat promiňte abych se od pochopil jsem ven zákoně dělo nový zákon je o tom se vyjádřil ježíš kristus od ale o tom komentáři svému životu tímto způsobem nepřišel jsem starý zákon rušit. Nýbrž ho jenom naplnit bych ho moc slovo za slovem dokázal že ho přišel jenom naplnit. A ne zrušit ani nejmenšího nepřišel zrušit. Jemu schválně nějaké slovo do pranice aby si misse toto přeci on žil. Tam se ve starém zákoně praví. Bůh tvůj hospodin izraeli je bohem s tím ví. No mo ten závistí. A přísným soudcem který trestá kolem nepravosti jakých je do třetího prvého pokojem nepřišel on pro svou láskou zrušit. Přátele přišel ale on to přišel naplnit s láskou k nezrušit tam kde člověk jedná jako s tím ne láskyplný člověk. Tam se ho láska boží tak kristova vůbec ne dotkne dost nemůže v něm působit. On musí v sobě učí tu nápravu aby sám. Byla s kam a pak právo teprve uskutečnit aby se mně složila láska boží čili také chápejte když on když se stali ježíše krista jak je to s tím bohem takle nemilosrdnou on říkal to je zaviněno vaše brát srdce v musíš ten zákon napsal proto takhle že měl před sebou lidi kteří nenáviděli kteří se prali kteří jedem jeden druhému závidět atakdále a proto s ta viklat svými slovy. Z oni byli na úrovni čistě si kdysi věříte silnější volat pravého atakdále oko za oko mu za zub ale vám pravím nikoliv oko za oko osud za zub nýbrž a teď líčí v tom dalším vyšší způsoby jednání vyšší způsob myšlení že. Jak to nejinak než oko za oko osud rozum ale jakmile každým otázky něco tam v pak mu udělal. Jakmile nenáviděl toho špatného jako nemáte stejně rád za to co dobrého dělat on to neudělá s ním tak jste řízeni proč krok i s to pro se neučí krůček na této cestě nemůže dát od provaz není to možné kdy musíte vnitřně odzbrojit do vnitřně mého bude tak nepustí vůbec pád pak slovu u toho ježíše který láskou pásce navštívit. Ta tam nemá místo protože musí najít nějaký zárodek lásky jak se na vás pase musí o něco opřít ta láska boží je ten třebas nepatrnou ale musíte nějakou jiný kdyby byli ti učedníci pád je neprojevil ani minimální látku tak jsem od stát tou učedníky že tito chápete a ten do pro vám největší láskou třeba svatý dělám ten nemusel ani umřít násilnou smrtí dělalo všechny ty krize který ostatní prodělávali on překonal hravě protože měl. Dobro nic od základ lásky. Čili první krok vždycky musí dělat člověk ten je ten krok dobré vůle se schopni udělat krok dobré vůle znamená óm provést to co je odpusť nám naše viny jakož i my odpouští naši vinníkům za udělat rozhodnutí budu odpouštěla nebudu chtít aby mně bylo odpustil než sama odpouštím tak prosím sto dělit správný krok kupředu ale to co je to jedno rozhodnutí otčenáše svým velice důležité. Tam co od pádu ze sama rozhodnutí jen ježíše druhé ale sice kterékoliv vynechává el tak v soustavě něco chybí data soustava hrozí celá svítí. Kdo to tak s. A do tedy z toho vyplývá že za potřeby si pořád asi při po mi na. Oni jsem na cestě k bohu jsem zpráv co je tam mám všechno od te ten panem bože. Ne ani jednou ani jedno v tom nespočívá zpráv co zpráva co sví spočívá v po činech v duchu ve kterém se to koná jestliže pláču nad ztrátou všeho koly v protože to byla moje ale si že všechno konám tak jako ostatní li let poctivě. A protože z toho něco je to přináší nějaký viděl tato jež vjemy do život tak nejsem správcem bych jsem měl od začátku lépe poznávat pojem nutné. Spíš poznávat čím nejsem než čím jsem protože by poznal čím jsem to bylo předčasné a přišli tohoto se nemůže od toho začátečníka tak je chtít. Čím on jiné jej ničí. Řekněte mu to o jen to je nepochopitelné toto co co my todle toto mi neříkej jak toto mohu když jsem ničí tónem o čili tomu nevnucuji zatím je dobyto správné ale že toto dořekla se podělil o život zblízka nebyl řekl tak tyto nemyslí váže tyto napřed chtěl straně neslyšel a tak je to opakuješ ale poctivě je dobře říci. Že on. Ten dal hospodin když je poslal do todo ze země zaslíbené to ji za slíbil al protože je v tom zaslíbení do provaz bude slovem do míry do jaké oni tu jeho půdu obdělával li. Jo aby se živi a aby mohli z na cestě k němu poklad obojí bylo za otce tak nesedět na svou žid ovšem táž jsem je tady. Je to možné aby byli všichni tak dokonale přece jako abrahám. A šli do země zaslíbené do neznáma. Z jistoty sic třeba malé do absolutní nejistoty že nevěděli co je čeká tím obrali nesou vlivem odmítnuti božího mít na sliboval ale kdo vidět z je to pravda syn se říkat takový byla větší na to budu dokumentovat věštit pozdější události ze života do ale když jsem mojžíšovi nechtěli odstěhovat potom el z do egypta a zde seděli při plných hrncích jej dávali pořádně najíst. Aby krista by to ví. Dobře prováděli na tak ono se jim nechtělo z toho egypta. Přestože věděli že odešli zaslíbené země z veliký stále se tam patří do zaslíbené země že tam to nebylo tak dobré ale on tam není tam prostě nebylo toho tolik o v egyptě tam byly plné hrnce. To se muselo stát oni sto padesát do metru mu. Cesty mezi zaslíbenou zemí na palec jinou a mezi egyptem vzdávali nazpět. Na pochodu zpět čtyřicet let proč. Aby tím celý všichni dosti o vědou na plné hrnce neboť stě mase vůbec nedalo mluvit nesmíte si myslet ty neměly místo země sví ve si myslel že tam to nedopadalo protože toto pro tam nějaký jinak když o cestě volit nestát o rozené na svém. Ten moje jdete na abrahám byl velice starý již umřel a z toho můžeme usoudit že celý národ neměl tak dlouhý život jako ten k. Ona měl moc pohled stále života dispozici. A se poděl jak to že to tak staví protože on potřeba přežít všechny kteří mu odporovali jo. A kteří stáli proti jeho příkazu a proti jeho víře že to je lepší spravovat než vlastnit protože to spásou vzít že se třebas větší pod žil než toho vlastnění takže bych byl to z toho takle že by se člověk připomínal na této cestě jsem správcem. Všechno co mám mám od boha čili jsem nemám z vlastního e nemám právo se říkat pane bože jak je toto dávám proto pro tebe dělám protože ta síla kterou to je to tam taky od něho tomu tak nic nedával fakticky tak taky pro něho nic nedělal jenom v tom duchu který je na mně se já. Jednou jako správce věcí boží a než tekou na tom odkud mám ty hřivny vůbec ne. myslím že je sela výtečné u vás uvědomovat o tom že nikdo rozdány hřivny o o spáse který odcházel. Těm třem služebníkům. Je že ten jel hospodář který odcházel chtěl potom oni továrnu že nepřipomíná myslete denně na mně. Hospodaříte pro nýbrž stačilo že v tom duchu ku kterým svěřil pro hospodaříte že v tom on nepolevil že opravdu z těch hřiven ani malým onen tu li že i tento zakopal řím od nit na sebral a celou ji zakopal. Od po o prosta ale el prostě ale tak byl jez samozřejmě na to cestě protože člověk prostě hospodaří hospodaří ale čím ne tří k tomu. Co z toho a čím víc se při žít k tomu k věci jo ale tak tím ne takže pravá modlitba na této cestě na této fázi para pak čím nos kterou provádí činností kterou provádím jsem modlí moje činnost je modlitba. Ale nemusím si to ani z toho říkat o pánu bohu nebo o cestě ním protože více udělat tím že prodělá a v tom duchu. E vězte li toho že lidé ale se dneska modlí způsobem je absolutně nepatřičný. Ji svými smysly od mu nějakou u modlitbu že jsem vůbec o modlili vůbec ne. Když to není rozhodnut žitého modlitba a to také není ve nějaký o protože odjet od od otec a. Tak to není vůbec modlitba ode začneme modly ona teprve když je to rozhodnutí nějakému činu a. Která spočívá toho donutí tam navíc nic nemusí být než toto ona mu dí. Tomu činu. třebas v tom musí být ráno se rozhodli k tomu že budu na po dostal let tak za ním prostě jsem a teď jenom dávám pozor abych si zbytečně nepřivlastňoval co mne není aby opravdu tím hospodařil lépe než kdyby to bylo moje protože tohleto pro hospodáře věčného. Čili se budu snažit jednat jako ostatní lidé. se musely jednat ne te aspoň po poznání hlavu třeba začátku ven při v no ale apod aspoň o poznáš vůle od letech se chovat přese na poli hospodáře jsem sprá jsem jeho věcí a svých do tedy mně tolik nemělo na který na něho pro zad. El tak byl odpověděl jsem byl otázku věku kdy tam převratu to co by tam nebyl vyd. Ale proč se když jsem se lidem sloužil tak pod svět tomu z podařit ještě večer musím být při síle a vejít do jeho domu a tam zase sloužit přímo jemu ale protože přes den to všechno jsem dělal po svou činnost jsem prováděl jsem nedělal víc než co nestalo označit právě v tomto pro ve z je to řečeno jako o činnost služebníka nehodného neužitečného. Neboť on ne tím že jednal. Se připojil jenom tvůrčí činnosti boží a a a to znamená k jednomu aspektu božímu. A on se musí připojit také aspoň k tomu druhému aspektu konat tomu tažení boha jimiž táhne člověka nazpět ano amálekem tomu připojit musí obnovovat denně minimální jednou denně aby nesměl boží tak to dělá potom rozum mýtem ale oponovat ten přímý místy i ti ne tvůrcem. Nýbrž šel z koho je ten stvořené a toho je ten hospodář vlastně ne z těch darů přírody které. Před během ne od od spaloval ten jeho služebník je to pravda a nakonec dovoluje by tomu služebníkovi je aby s ním pojedl čili tímhletím co se řečeno je taky zapotřebí aby aspoň jednou denně. nemyslí ceně na pána boha je na tu svoji činnost na a tím se modlí říkal ožít se nedá sedět. To je nesprávné. Aby aspoň jednou denně přistoupil k tomu svému bohu v tom smyslu. Že by od něho nic nechtěl. On právo přes ten totiž od něho mnoho chtít takovým způsobem na něj myslí čistí podá ven a když víš je to vůle boží v domohli o nával tak právo na posilu. právo na s komu jsou pata rad v tomto říkal evangeliích kdežto tady když vstupuje do hospodářova domu tak nemá pravou vůbe z s k a nemám právo za jenom sloužit to ale za řád ho od jenom na žádnou nese si připraví za okolností on to může vůbec provádět to dodat že on se u mírně také tam řečeno v tom. do on el se oděje do čistého šatu bavil důstojně mohl posoudit tom o z podařit umí je to znamená on se své nese své činnosti jako by oním jsme jen sebe jako my jsme daleko by ten práh toho tak mu na na to od ne nebyla jako by vůbec oni nevěděl třebaže ji proč mnou. Ale on musí přestat myslet na to co provedl dobrého i zlého i zlého nedělat jak jsem tu veřejně jako doporučuje nepoučených v k k k u svých rekapitulací ne pokud možno do dal jinde a když že musí udělat než že to jednak nedá na tu na si čem tak to dělá velice řek bych byl velkoryse. Ale ten den jenom přehled ne než sobě do domu. A pak ale z tam tou vzpomínkou na nás dobýt jinak do toho domu jinak jen z z z z z z se ne omyl. A jinak se neoděl novým berou všem. A pro nového úzko kdyby on neměl tak je v jeho zen tak nemůže u toho porážel obstát on nemůže sloužit nemůže nejenom že nemůže konsumní mat sám také v jiném podobenství řečeno o svatbě ale nemůže ani mu posloužit om bylo vyvodil v tom jsem o níž takle zavázán jo na to říkám lidově takle nesmí člověk do než tam vstupuji. Čili to je posvátný okamžik styku s bohem na který neměl sejde část ale nevadilo zrozen neměl třebas čem on se modlil jiným stylem totiž člověk musí sebe celý jeho zaujmout al v nezaujme svoji činorodou stránku jak a pak může zaujmout svojí trpnost. Kde ta mně přisluhuje provedla tak roku práci v z od tomu pánu pokud na sebe nemyslíte člověk zřel od ne mysl na ten den na tu znovu na tom na nic z toho či on tam kde aby do stáří patřil. Tam patřil nepřímo tou svou činností. A tady jsem patří přímo svým duchem rozumíte v tom je ten rozdíl a on musí bát na toho aby celobytostně patřil kdy nemůže dvou paty jenom svou činností kdy ho musí nepatřím také svým duchem a tedy není pravda že nejvyššího svět do spočívá tom že člověk el plácá rukama nohama někam dělá se z von se stává této nejmenší. To ještě pořád je služebníkem neužitečné je tam v tom podobenství řečeno u výtečně začíná být teprve ten tedy. Ste si to smyslu že toho do spojovací že to o vědomě spojen s bohem ve tak užitečnost. Když že zapomene na sebe a slouží jenom tomu hospodář když si nejde pro hospodáře nýbrž sebe odevzdává hospodáři. Tam ho dával svoji činnost svoji aktivní stránku tady oddává sebe celého. Aktivitu tou milosti li ty ty určitou míru tak dosti. Prostě objevil složky člověka celou jeho dualitu odevzdali mu pod je tak jsou dualitu ztracen monistou na ze spojení s bohem tak jinak se tomu lid nedostane než tímto způsobem tak tady tento symbol ježíšova života je to jasně řečeno jak se dostat z dualismu z toho velikého utrpení do z toho boje protikladů v ten ten tady s při své činnosti denní jsme v tom se dostal do situace kde ty protiklady nemají vůbec víc. Jelikož jsem tímto způsobem se o to výhodné koncentrace roku třicátém od postupoval. E neznal jsem ho ještě ježíše krista. Ale jenom jsem byl toho co jsem z ven toho zjevení věděl že bohu mám patřit že li že je nesli od něho nic chtít. V modlitbě že musím být v tom prosím jenom potřebou odevzdat. To mně zachránilo do sebe ty první kroky ě za se dokázal zpět vrátit ten stav toho v přítomnosti boží jinak by tomu bude díval nedošlo k bohu doby dobývala první extaze po které by to u padalo na to u těch zapomněl na kom dozvím jako třebas ji věk dál nebo od rytmem. A nebo mater li v a tak dále by to všechno zažili jenomže poprvně zažil dodá nešlo protože to také promrhán a a jsem to nepromrhal tedy tehdy a tím se stalo že to pokračovalo napřed extazemi na potom jiným způsobem. Jak se mi devět leta po tomto přešel do jiné fáze jsem zase znovu sebe opustil dokonaleji sebe opustil. Takže tady jsem se například při tom denním vstupu do toho o včel šel za vám. Opouštět pokud možno dokonale v jaké my se poznává opouštět tad. Převedl opouštím z a na večer je opouštím sebe. Víte učedníci pán je dovedli opouštět své neboť se vzdali svých rodina přiznali že kristem. F. Ale nedovedli opouštět sebe prostěji vím z těla pro tam byla velká pak ona do tam nese rád el. To si velká ztráta rovnováhy víry všeho možného tam při smrti vše krista. To jsem vám nesmí stát o to s on taky nestane když šel bát tenat tuhletu symboliku ježíšova života žen od nás chce abychom čili upravený čistí nemyslí syna nebo na o své zásluhy a nechtějí přesto o to smí zásluhami pane bože tobě tak taky tak a. Tají než ten ten vám protože si to bůh zas u bůh si zasluhuje aby si se k němu rád a to budete koukal jaká sláva je pro vás připravena o kolik této nevidělo ucho lidské ono svých jaká sláva je od věčnosti věčně připravena ale osud na osud tady je to je naps a ani o něm nevíme je to jediný skutečný osud. A my se o dovídáme nebudete když nejsme sví. A to si muset denně opakovat to pro k protože jinak ale přes tak je třeba dobře budete na vlastně to budete spravovat ale když se tom ten kdo to ve vší dale je tím nevlastněním sebe tím sebevzdání tak že sama všecku spojovací učil za nebude mít tak se časem na víte to čeho si říkal že když měli zneužívají že dělají všechno ve všem v jeho jak do brzy přišli že jsem přestal kromě naloží tolik co. Mně sami u dělat to se vám nestane když pravou trpnost budete užívati vně vůči bohu kdežto před ten budete aktivní bude ten taky rozum od pánaboha jo přemysla hosty rozum máte od pána boha pro z od letadla nabude vědy rozliší ne všichni ostatní able to z prát u z ba bohu na poli. Také to nenechat se vykořisťovat před ale nemohl by tam dál do toho domu hospodářova když právo a tak dokud jsem čerstvý vší no když je tam ten symbolice řečeno večer. To neznamená že by stál nemoh chtít ráno protože ta symbolika znamená asi tohle tom mým nechodí tam ve s podotknutím že z něco vykoná jakou tu víc člověk říkáš pane bože pro to jsou udělat to proto vám probral nezapomeň že na kou při mně taky že dvou věnováno. Jesiže prostí protože bys také do vás pánem bohem tak všechna ta žil po si to udělati dáno ale jestliže jak znám tebe a řekneme že tady toho byste udělala no důkladně a při schopen občas něco důkladně dělat to občas z to jenom dobré že kdo o protože tak že ho s to pak svaté no jo tak z toho otáže bys byl vyřízen pro činnost v že by byl při když trpný předem. Že bys pán to u sebe viděli nechal než vysluž no a blahodárné ale bych na bohu branou chtěl říct kdykoliv po vpřed v ale nevadí do své činnosti. Nic v tom zádech ale nemusí přitom opustit nemusí něco zanedbat v činnosti. Ale máš touhu vejít do hospodářova domu a ne proto že se chceš posílit nýbrž chce se ho patřit. Jsem chceš odevzdat kdykoliv cítíš el v tohleto nutkání tu zaujatost to odevzdal jsem tak mocně řídil jsem při nejedl žádám ne. Ani na ani matka prosící mně odvrátila od toho mít mně musela krmit za a nebylo to správné nad ale pomohlo to je po začít pád ale do doby jako tam pro nemohl dělat tělo nebo jako člověk činný. Ale tak jestliže opravdu máš tu potřebu vnitřní tak stačí aby ses chvíli byl patří bohu aby z při na chvilinku el někam do ústraní od za že máš sobě ne v na nevím hle aby nezas o domy z že jo ven a tam ě n se k tomu bohu obrátit bez nároku jakého ku. Jenom spotřeby mu patřit si tuto potřebou pro vás tak o pro kdykoli za den. Potom tomuto aktu ano jenom tahleta potřeno jestliže máš potřebu něco od jeho danou v to pozbytí nešel. No tak dej nad aby se s ve večer napřed pořádku mil z toho který od toho se oddálit li se toto hnout z toho. no tak když řeknu odeber se do kam by nebylo bys měl přitom klid. A tak si myslím abys nebyl rušen protože nebudeš asi sil na tak zběhlý v tom o odevzdáním bohu. Byl to tvoje nutkání tak silné abys mu opravdu odevzdal. Ale jestliže ses dostal do tak zvaného supramentálního stavu to znamená dostat se za svou mysl že svou mysl nepotřebuje k tomu aby za příklad vykládal takový ve věci nebo by si rozumně nebo z podle nich cítil což že z víc než co na to by byl né. A esi se nepotřebuješ lidskou mysl povídavou u vás do budu uvažující. Tak pak to nevyžaduje ani zlomek vteřiny pak je to bezčasová záležitost ve které se k tomu bohu odevzdávat. Když sebou od zatímco způsob ta poprvně pocítíš se to svoboda kterou si nikdy říci nepocítí když jsem vyšel poprvně z toho stavu svobody v těch z to byla extaze v tom co znalost otce že nás jeho svatým přesně řečeno el tak jsem měl do jem se vrací do vězení to nemá ten dojem a buď která že za tím nebo zapotřebí a a jasně nebyl žen. Vstupu do takového úzkého vězení tedy mět tak je ten vesmír tak že jsem z toho byl zdrcen jako si nepřál v tom vězení dále žít. Zase ani proto mně přestalo chutnat jíst po za pít no spát. Kus nad vší as ten spáchal sebevraždu v v v ne ale ne nebavilo jak to a no a tím se stalo že jsem překonal tu první fáze jsem nový tak jsem nastoupil se odvrátil ale byla to byla to relativní chyba. Ale pak si to o správném protože jsem to možnou vadit od minulého života. Ale chci vám říct že v not tak zpráva o do vás vyprazdňuje člověk. Tomu kam věže ničím či všechno co dosud dělal bylo nic když pracoval na tom poli třebas sebedokonaleji tak to jako nic jako něco dělat může neužitečný protože by začal si cestou stvořitelskou znamená el nikoliv ještě přímo do boha nýbrž jenom pro něho. Vím toto otázkám když se člověk ocitne za svou myslí v tom stavu přímém ho spojení třebas než horovi ven o jsem. Jak to vím že to on když tam nejen pocit oddělenost jednou byl nemůže existovat. Ten duch toho učilo vina on se je spojen s duchem božím. Takže to jednota jak pravíš člověče že to při jeho doby do ghos ten jednoduše protože tam se projevuje pravá a indy bylo je tak rád že vůbec se neprojeví ale my jsme se ještě nesetkali zase li dávat bez se ještě nesetkali v tomto životě se o pravou vidí vyvolil co. Teprve se je tak se s po brně z kap sedmnáctým roce živené teprve se s tím setkáme tak víme co to je je věčná. Kdyby ses byl zeptal sedumnácti roce pár když ses stál za tím věčným člověkem. My tady by byl že vlastně o se mým věčně byl si to musíme ho znovu při ti kou větě připomenout ano u toho ti k tomu dostal. Čili ty se setkáš individualitou silami jako své protože to věčná individualita každá z na nebude tak každá každý příbytek u boha po je úkol v úkol pro ni by ho o ku nějaký vi. Tři buď jedno nýbrž je to úkol. A s tímto úkolem setkáš atd ten úkol poznáš pochopitelně protože se seznámil třebas při čem je s jeho způsobem myšlení ale bude dělat to napadne jenom to že přestože on který zemřel roku o snáze devatenáct padesát něco napsala tito napsal ot. Všechna čest a o dneska není toho mínění že to je všechno správné anna psal. Takže bych tomto poznáváš že on el opomněl z v tom tedy dopsal že to právě on. A protože ta individualita tu vlas od ta věčná že ona pořád spěje kupředu. Dala ten zastaví že tam není cesta zastavili. Tam není odpočinek v tom našem slova smyslu to je činnost na vyšší úrovni pase nepravá stává tam ono o mat tam se člověk nestará nýbrž kdekoliv se rozsvítí světlo na jeho úrovni tak tam on rovnou je a tam to samozřejmě samovolně bez lásky nemůžou ono musí ho někdo ono. No tak také to víte tak zvané otcova svatých tří mám tady dotaz co s rozšířené vědomí. Že si jak on se říkat co chvíli jak se to s prožitém u k jinak ale bude to se pravdivé. Člověk jakmile se narodí jako vzpomínat jsem při k a jakmile se narodí začne se jeho vědomí za malovat do vnímání smyslového pro z smyslové vnímání a dokonalé je u vězní toho čistého ducha kdy člověk žije. A uvede ho do vězení kterému říkáme smyslový vjem v časoprostorové povahy. A to ten blahý následek že ten město je na této zemi a vím čím jsem že jsem tím do tady se narodil a tak dále. Ale nevím vlastně že tím jsem fakticky jenom vím že jsem kdy jsem s tím tělem a to je nevím mylný názor ten pojem moji služebník který měl na je nestranně slouží jen z se zahaluje celou skutečnost. Co je to rozšířené vědomí nebo kdy nastala rozšířené vědomí a které je nutné k tomu aby člověk se dospěl k poznání boha nebo k vjemem o spojení s ním. Tento nastává tehdy když člověk vystoupí z tohoto které vnímá jenom tento svět. Ale jenom pro sebe všechno dělá. Neboť byl to napřed musí pro sebe především pro sebe pracovat aby se rozvinula by potom z dospělosti mohl jít dál protože nedospělé se nikam nedostane jenom dost který oral z mus nese to poznání které člověka čeká může za tak dítě nevstoupí do království nebes proč byl z něho aby místo no a když tedy člověk dospěje tak. Může nebo měl být začít s odstupem od sebe tam není na nic jenom hrnou vodu.