Karel Makoň: 85-15B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. je měl by v tom může na to že hlavním úkolem teď v jeho je milovat bližního. To znamená odstupovat od sebe tím způsobem že bez o na to co měl za vynese mohlo fakticky činném podporou budu milovat ale protože mně to něco vynese nebo v tom nějakou nějaký pocit blaženosti nebo uspokojení v po to je ten bližní potřebuje po totiž kristus ukázal nás pase nejenom na ty kteří někomu něco udělaly dobrého a bez ohledu na sebe nikdo jiný není spasen než ten člověk. Čili on řeku obecně ke spáse vede odstoupení od sebe sebezápor. Normálně bez sebezáporu sloužit sobě z toho obec sebezáporu udělám jsem kolikrát ochoten udělat více než je možné li že ano. Ale to je sebezápor v ní. Kdežto když například sloužím bližnímu a to bohužel každý člověk nemá ve stejné míře možnost. Úředník byl v továrně málo možnost jenom v rámci svého zaměstnáni ale lékař nebo učitel nebo kněz daleko širší možnost tohoto uplatnění když mu tedy posloužily bez se na sebe tak jsem posloužil fakticky bohu. A protože jsem nemyslet přitom na sebe vstoupil jsem do jeho večeře na dával jsem mu jíst rozumíte tak je to a to je. Čili i tohleto během ne konané je vstup do hospodářova domu ano. Tady je v o dotaz existují jenom z úrovně. Pád vývojové a jednou z nich je člověk alena touto úrovní na člověka jsou vyšší úrovni na přel se říká že on deska oni vyšší abych to chtěl ho z na pravou míru tento výrok v člověk je jako takoví živý člověk je as toho to za všech těch úrovní čili ty úrovně jsou v něm obsaženy ovšem na ten s ním stavu nejsou oživený čili člověk nějakým prosim článkem vývojovém jenom proto. Že oživenou jenom jednomu roven případně věž spí ne ono vám to někdo kdo ho ale sedum úrovní nemá oživeno. Ale v sobě andělskou pro mi že volně na ten skrytě andělem jo. A takže andělé nic vyššího v že anděl jenom úroveň a děl z kou než to se málo andělskou v sobě celý neuskutečňuje ale máli uskutečnit sebe jako dokonalou bytost tedy schopnou o spojení s bohem tak tak musí projít všemi byl to obraz forma musí oživit jsem ten transformátor celý ten vesmír v malém mikrokosmos ne. A tím se potom dostane k tomu bohu vědomě ano. A tomu není třeba jak se sval domníval bylo strašně dlouhé činnosti. Ano protože jsem k tomu je třeba jenom možná nejen jedné myšlenky práva hodné nějakého zaujetím třeba jsou ovšem lidé kteří trénoval zaujetí ten ty mají úžasně kristově království božímu a s tou jdete je to je to jenom mal ale strašně daleko k byto o jenom sebelásku. A neříkám že i ti co ten toho zaujetí pro věc bez tyto ne li se na sebe z ona muselo být takle čisté ale tím že soustavně několik let tak návaly zaujetí pro věc tím se dostal na úžasně vysokou úroveň totiž při této cestě jde opravdu o zaujetí o věc o nic jiného že kdyby ten. Služebník přišel toho co do hospodářovu nová a chtěl byl napřed o něho aby mu dal do hospodář najíst takto všechno postavit na hlad a. Nedostavil ani najíst zákonité a ani v kdy a se ale nespojil vědomě s tím hospodářem. Že to ale přijde aby patřil jako se naučil během se za letos něčemu patřit. Třebas brzo tomu brzo onomu el tak je to v nejlepším pořádku takto vede ke spojení. Ty ses například učila patřit tomu předmětu který si bral studovat bylo to na to cesta od jednoho kladou mu ono ono po nevadí se musí nějak na návrat. A od že například to si zase jak věta máš patřili. Svému úkolu na poli pak se mu úkoly úkolu v tom jo z pořád jenom nemám věcem jednomu podruhé ne sedět na použitých ano ano nepře mečem co máte říká či a a k vlastnímu symbolismu ježíšova života. A tak byste řekli že život ježíšův začíná tím že se narodil v betlémě. Co to je ale. Co symbolizuje to symbolisuje jen že po z splněním podmínek o kterých tady byla řeč že ten národ izraelský se stal správcem věcí božích. Třeba nedokonalý zajedno jsem měl právo a dokonce povinnost narodí ježíš kristus k jejich u uprostřed tohoto válka a nikde jinde ne o. Žádný jiný národ tohleto nedělal to byla výjimka mezi všemi národy světa. Ani indy je to to nikdy neudělá ani za napadlo. Toto že se říká krišna přicházím na svět když kristus přítele. Čili je jeho příchod na svět nucen svým do tady skřítek kdežto on tam byl příchod jeho způsoben tím že si ho přál žitém. Ovšem oni z jeho přáli mít a to tedy. Bylo špatné a oni si oni si přáli ho mít jenom k tomu účelu v tom nebi dom prostředek že ho tam nejsem po měli aby se mohli podle něho řídit a to bylo horší. Oni se podle něho neřídili. Oni řikali no oni příklad totiž není to vyčítal říkám se to platné. Když se podobáte hospodáři který slavil hostinu s vám nebo z takového a z obal této hostině všechny své známé a všichni odmítli z nějaké známí ky ale pak jsem dal pozvat. Po že jsem služebníky jinak křižovat kila aby pozvali žebráky smrt z lásky chudé. A tím naplní moji hodovní sví. A když naplnil jak víte byl ten tam byl v v rušen nesvaté vnímat toho vyloučili. No tak je věc kterou nemůže teď sobotě se v protože co jsem momentálně nehodí ale je třeba aspoň říci tolik že že i když ten člověk je povolán se cítí být povolán tu proto se ve cítí že je poután že je že s tím tkání k tomu a po vás k tomu aby k tomu bohu ušel. Aby od sebe odstoupil aby šel k němu tak ještě pro nemusí dopadlo dobře protože nemá co jsem měl o koho tak jenom protože bych chtěl říct ale teď jestliže ten ježíš krista narodil v tom betlémě tak je řečeno když se dostane přestali tehdy když nároky nalézti znamená všechny vlastnosti člověka jsou. Zaujaty sjednocený v jedné tou chce být spasen ty toho ale tento způsob rodu cesty na vyšším stupni je překážku. Tak to záminky anebo tato pohnutka je tady nesmírně důležitá a nutná. Ale ne nepře práva kříž. Pod křížem padá neboť nečetli před čili že když si spásu pro sebe žeň nedosáhne ale dříve se nemůže o tom přesvědčit takže mu to popřáno a do tam na to pod kříž a také věží jogin do tahle to všecko ten pod přišel dal pro nedotahne než jsem. Takže ježíš tam říká narozením oni je o nějaké fázi nám vypráví která je dost vznešená když člověk se stal správcem a že když člověk šelem a také se naučil vstupovat do domu hospodáře aniž by co pro sebe chtěl. Tak že to je chvíle kdy může dostat o to z podařil vybídnutí po je se mnou. A židovský národ měl pojídat. S ježíšem proto symbolicky znázorněno tím ježíš kristus. Se nepás do s vepři. Začátku svého života nýbrž se pásl na poli i zraje ale al žil třicet let mezi nikam nešel jinam než tam. A tady platí jedna důležitá věc že jestliže člověk získá po první osvícení které se u přivodil těch přednosti a neodejde ze světa nýbrž v tom světě s tím světem a v tom světě žije. Tak spěje k tomu že nakonec se svět nebude potřebovat tak. Jako do doby to znamená on nebude potřebovat jenom od toho světa něco po dvě rád. Pro sebe nýbrž bude dále potřebovat tomu světu sloužit. Jestliže od této druhé fázi řekl nepřišel jsem aby mně bylo sloužilo nýbrž abych sloužil. Na to věří se o na čáku ale nesloužil ještě. Tomu se připravovat čili při to tak tomu máme se k sloužil světu pravice dlouho nebo nebolela proč to musí být důkladná aby to bylo o pravá služba. Světu tak ten ježíš ve třiceti let žije v rodině její voda a upozorňuju vás na to jestliže ale existuje něco čemu se říká narození ježíše v těle na tomto světě a v tom těle toho člověka a co to je s co jsem z jak to člověk pozná že tam je velice snadno. Protože to na ten člověk velikou schopnost rozlišovací do toto zažil velikou která nepochází z rozumu tak se v tom byl škole jenom konal jsem dlouze je si zase co musel vstát z matky dělat který jsem věřil co je správné a teprve jsem rozeznal kdy odpojit těla ale ten na ty v ale správná že jsem potřeba takle stát ten protože měl za sebou narozením betlémě a. On to jsem zase o neměl. Tak jsem se muselo stát a teprve potom když jsem. tou výměnou malou míru schopnost něco si pro zrádce správné a byl jsem toho měl znaky moc k tomu to uskutečnit tak teprve potom se mohl ze dospět nějaký mu k tomu jordán. Ale chci vám říci přítel činností že tam je mluveno o jedné epizodě malinké ale velice důležité ve dvanácti letech ježíš udivuje učence vedlejší tedy jsou mohl sv. Že ta schopnost rozlišovací stačí k tomu aby svou moudrostí člověk. Byl v němž se zrodil ježíš v betlémě v jeho těle velel aby udivoval ostatní svět ale přitom že udivuje ostatní svět nesmí zapomínat že patří k tomu svému vnitřnímu dělat komu nesmrtelnému bohu takže on tam ve vás světech říkala matce k tomu že ho ti co nedát to co pak neví že musí být. On cenného otcem musím být v tom cenného chce on to cítí jako povinnost být v tom co jeho otce a přesto se vrací rodičů malým podá. Čili ta první fáze je do světě z ježíšova života a vyvolil za čem jako že člověk cítí potřebu být. V tom nebo jednat podle toho co je ve vůli boží a co je božího. A když v tom dosáhne určité dokonal světu zase poznal a na dno v tom tuto ho sahal že mu to jde samo. Nese samota li přesto co přesto od na místě nýbrž musí do jordán. To se nám musí ses se při žít svého synovské tu poměru k sil k tomuto světu v on je také synem člověka často o mu dal doma. Toho se musí věřit aby se mohl stát synem božím tento jsi mu libo mi ji říká bůh žilo ve chvíli něž se mi zalíbilo se v syna člověka syna božího. A tady bych vám chtěl říci že další cesta vede potom cestou víry že když ježíš kristus chce aby člověk uvěřil v syna člověka a tím byl spasen v syna člověka a tím byl spasen co to znamená. Budete li uctívat syna člověka budeteli v něho věří budete spasení co to znamená. Že totiž jestli ten člověk uctívá své nesmrtelné já. Svou pravou podstatu jestliže že ten syn člověka a že se postatě synem božím. Tak takle jedná. Pak to neni to co se dělo na prvním stupni může na jako syn boží. Protože u z s tím vás syna člověka povyšuje jeho na kříž tu no pro syna člověka u k při že v sobě pro konat pak sebevzdání a tím se dostane potom u na kříž aby ještě do tu pochází taktem se od být. Neboť tady jedna důležitá devět potom jordánu křtili přední se postí zval zlačnění ale pokoušen satanášem co znamená svým a které ho doprovázeno věrně k tomu rozvoj lidské bytosti tomu rozvoji nepravého já. El nepravé individualitě toto od tento člověk tak to je bavili je přepaden tímhle tím nepravým a to nepravé chce aby se člověk jemu klaněl aby uznával. Že on je tím pravým což není pravda takže ježíš kristus. U země z toho satanáše to co je nepravé třikrát za sebou tím že po musel klanět nebo ve atd toho pravé ve nebude prostoru. vám tím se dostává úkolu spasitelském ne čili přibírá všechny vlastnosti o nás apoštolů aby mu sloužit k tomu k ho a na tam nestačí nějakou koncentrací jednou za den a nebolelo v z bo na poli nebo tam se musí jít kupředu. Jenom jim ještě novými metodami k novými prostředky s tím ze si ten změny prostředcích jaké prostředky tam dobře sloužit před tím jaké jsou živ i zraje li před příchodem žid jaké jsou li u ježíše do z řeky let jak je potom slouží v ježíše potřít. Nemyslete si že když ses z vlastníka stanete správcem že že to stačí do to dovršením míry sebevzdání sebezáporu do to s za přis a z začátek sebezáporu nese ne zápor daleko větší a jinými prost i prováděný existuje po narození ježíše v člověku on že se v něm narodil. Ježíš když byl přeměn narodili ježíš tak on musí přidat jako první další prostředek v že musí být tomu světu od v dán teď si může si dovolit to co jsi předtím dovolit nemohl a nesměl nově se. To všechno přebudovat a ty si musí dovolit a musí si to přát a musí tou uskutečnit že bude oddán světu aby směl jeho vydobyl zralost svého nepravého přitom jsem si totiž nebezpečí jakoby rozhodl vinu dělo začátku tamto co při bohu hospodáři tajné. Vší janem co si to jako krok nazpátek to není pravda. Protože toto vtělení dožít do lidského těla není zbytečné ničím méněcenný. Jste se ukazuje že je to něco absolutně nutného než čeho se člověk zase vývojovém stupni ne obejde musím živé tělo před na příklady ve tomu při ten prvním záchvatu tam v tom muzeu. Chtěl vlastně odejít z tohoto světa založen na byl u plně chybný. Jednání o rozporně ne jenom tím že jsem potřeba se od kolik od minulého života to nedokonale ostrovem ne o když že jsem nevěděl vím vědomím tak ospravedlněn ale moh jsem se o to je vono života také na každém dalším stupni je třeba se od prostředků kterými jsem vládl předtím atd těmi jsem se dostal se dokonale odklonit za nevěděla na neprosil nebo aspoň doplnit staré které jsou. Do pozadí novými prostředky které přijdou do po před. Ježíš kristus znal třebas potom po v tom že státem roce si potřebuje vypořádat účty se svým nepravým já. Trvá nazývá satanem to opravdový z raka žádným co tane než zase nepravé já. A totiž to naše já. Si přeje abychom jemu sloužili proti světu není sloužit dítě mu tomu satana. Si že tu proto jenom že musím prokazoval věčnost za to že umožní růst a. Vnitřní i zevní zralost protože umožní dospělost ale nezas uvěřit to malé nepravé abych se řekla měl abych jemu sloužil ano on musí vykonat svého mně musí dovezl do zralosti lidské dospělosti lidské jak to udělal musí odejít z jeviště on se samo se el projevuje ještě dál. Jako negativní vlastnosti které jsou symbolizované. A především jidášem a on pak je li svatým pro váš šelem když dva tím. Petrem ale jinými nebudiž rozutekli tak kritiky negativně v tam li vidět všech. Tane na tak teď nastává fáze kdy se musí dovršit přerod vnitřní a ten se dovrší jenom zázračným způsobem. Všechny ty zázraky které tam jsou menoval po dobu těch tří let to jsou zázraky vykonává ale jednak ježíšem ale na těmi učedníky. Je to zázračné v tom smyslu že to není věčné jak nestal dal jsem o tom není. Že toho velký krok do oblasti samovolnosti ježíš kristus křísí z mrtvých jakoby se nic nedělo léčí malomocenství jako by to nebyla nová provádt klečí li. Třebas z zlatého duch svého mrzák ale nepotřebuje tomu normálních lékařství tak ti to znamená nepotřebuje vztáhnout ruku na toho člověka a nebo nějak mu nějaké léky podávat nic takového. najednou malinkou vím o že říká v jednom případu el vedle s línou vám to maže jíst ze nová na maže oči slepého a říká mu čili že tomu rybníku silové na tam v z s se tam s to o budeš vidět jo v zajímal věc kterou vyložím potom rohože budete chtít protože po dozoru su rodina s a. U dalšího povídání. Ale zhruba toto se neděje a bez jakýkoliv námahy ten který uvěří ježíši kristu je obratem. Co se od nás chce abychom věřili v jeho moc a tím bude uznával duše naše. Je naše tělo protože tělo oni tolik zdraví koly bude potřela ve které úrovně na petr stupni vývoje aby mohlo dovršit cestu o to se nemusím starat. Z těla by člověk bezstarostně šel ten tam totiž před tím to tak bezstarostné nebylo. Tam v tom z ale je přeci jsem musel mistra o sobě byl přátel na na vedl do zajetí dělat li ale co všechno o tom že se museli přečíst. S tak je. Ale tady se člověk nesmí stala cely tento vstupem překročí. A to způsobí tu zázračnost ta je nejen z důvodů jiných mně taky že je vědomě spojen s vůlí otcovou a ten ježíš že ano a že s tím jedno ale si od nás přeje abychom byli taky jednou s ním s jako on jedno jsem s ní. Co splníme na tam slibuje že dovršil svůj úkol na světě spasitelský úkol. Si to jenom říci ještě jednu aspoň myšlenku co na této cestě. Že totiž tak o pak několik na tom se proměnou o to o celistvosti patřím jestliže ona za tím jít. A na začátku této fáze člověk se chopil víry v syna člověka na to znamená aby věřil že syn člověka být povýšen v tom smyslu kam to říká dokud to byl povýšen na tom tu že musíme v něm vidět nesmrtelnou podstatu to ukázal tím že neumřel na kříži nýbrž vstal z mrtvých a jestliže tedy tohleto. Člověk plný. Že se obracíte se mu vnitřnímu na pravém své individualitě taky začne posilovat taky před uvádět navenek. A projevů přivádět. Člověk musí žil toho pána koho pustit ke slovu a to sedět ale v této fázi a na kříži. Ale bude zapotřebí se to dovrší ztratili víru zatím věnuje vlastní spásu tam musí víra ve vlastní spásu člověka opustí. jsem velikou výhodu v k v k je asi mi či od jako s měl co na této cestě že jsem nikdy nevěřil jsem před na čase nepotřeboval víru opouštět. Že jsem nikdy neměl činem na tam žádá taková ta propast jako je jako bude a je ve vašem životě. Protože jsem vírou na to jsem nikdy jak se na to šel lidsky nám z vlastní zkušenosti která musela postupně od útlého mlád vše. Čili nemohu mluvit prostor jako věrohodně o cestě víry jenom vidím že zde víra končí svou úkol a kdyby existoval dál také překážkou víra překážkou tady do doby ne. Protože ten člověk by šel za svou spásou mu atom osud dovoleno o on je opravdu jenom za bohem tou o dávno ono není onen nejsi schopen za ním ještě jít. Za tím účelem musí mít absolutní ztrátu víry on musí vidět ten svůj vydělal na při ji z toho musí vidět ukřižovaného teprve na pochopit že tím hlas svého spása se z vás víry dobrovolně to neudělal v je toho příliš dobře na správně vedla hodně dlouho najednou protože při do stavu nebe a ve stavu nebi ne nemá smysl věřit nemá mysl mít naději. Něco kdo smysl jenom láska a proto ježíš kristus ukazuje na spasené jako na lidi milujících takto jsem že se tolik jede jsem chtěl říct ještě k tomu. Ano protože jinak si byl tady jsem že jsem neměl k tomu umění nás od krista a víte daleko větších spisech než jedna přednáška unese. A doporučování přitom přečíst od vědu před to nedávejte vola ona by to o do musel dělat pro číši jsme si řekli bože prostě opustil. To nebyla ztráta víry při bylo konstatování ženou opustil. On který se si ji byly absolutně si jedno jsem s otcem svým najdou se musí jevit od něho oddělen jo ten ztratil toto spojení. On tím řekl nic žádá definicí živá v tomto oboru vzestupu člověka do bohu ne existuje že by musel kupředu jít. Jestliže jde o to aby dokonale umřel ten člověk vnitřně. Tak je třeba aby den kdy opouštěn od všechen přednosti nebo milosti které předtím měl ten kdyby například byl ježíš kristus to ll do kolem el nebo podléhal. Tomu svodu okolí kterého mělo k tomu aby sestoupil z kříže. Taky tomu ho udělat neudělal soudu že by byl postaven všechno na hlavu. Ten kříž tento povýšení nad pozemské nad zem ve kterého je nutně zapotřebí k tomu aby ten člověk vstal z mrtvých. Ale jak může stát mrtvých když neumřela před. Který na této cestě kterou pracoval je třeba zemřít kát ber vých. On toho vyjadřoval mnohá symboly slovními z ono tele nezemře ne nevydá plodů a tím myslel pořád na sebe jó. Takže součástí smrti vnitřní je absolutní opuštěnost a musím říct žen na nějaké vyšší úrovně jsem to poznal v tom koncentráku ty tři dni první jsem dal příval absolutní opuštěnost a absolutní jsem to spojení které jsem předtím dost jako zřetelně měl své se list dělal toto dostávalo z váze je extatické za do takového přeplývání tak na jen o to všechno. Skončilo a jsem byl totálně na mizině na protože jsem ho začal jsem. Jsem si začal jsem být neklidný tím co se mnou dělo v jsem dostával kopat jako ostatním or jsem měl život jako ostatní a tak dále a tohleto ježíš kristus také zažíval na vlastním těle všeho ohrožoval jako obyčejného vraha nebo z o či ve své nebo tak ale protože on byl li od těm dal kam tam on u plně je poddán čeho se jim nemohl v ničem el tak svým nejen nemohl oponovat jenom příklad. Ježíš byl jsem tady ježíše říkají tady na sobě tys věci že jsi. Řikal. El z po svým tentokrát on říkal jsem pošle ano ano ale tam na něho dával z po řím tento chrám a za tři dni ho postavím jeho dostavily šestačtyřicet let říkaje si s věci jak ho mohl on postavit za tři dni ale on věděl dobře že tím to slovním symbolem znázorňoval svoji svůj pobyt třídenní pobyt do pro mě. Čili z prostého se nepokoušel vůbec oponovat zbořte tento chrám a pokora ona se tam měli zalez aby se nás na dělat toto si toho. E které bude oprava jenom na zbořen jeho život a na při ni stále o bez jeho po víte za tři dni bude ten ten chrám boží o co o tom krámem boží na že jste chrámem božím v tom v čem jasně takže když ukazoval dají rosa stýkám nebo na sebe to bylo jedno to pořád tam boží člověk je chrámem božím jako ten jeruzalémský chrám byl chrámem božím ano takže on si mohl klidně ukazovat za správně. Vzorem z těla musel mohl myslet spojí vnitřních trám a tak je tak myslel na takhle bez ohledně mu nejednal opravdu z čeho si bez je o toho než nic že to někdo nepochopí si to pochopit to bude všecko on si si ba tohoto o že zde následovat jeho jeho příkladu tak tímto teprve pochopí jako přestane následovat ten příklad takže přestane to taky chápat ty učedníci kteří do přestali následovat v okamžiku kdy přestali věřit přes. To je taky chápat všechno. A za po mně jakkoliv to byl neřekl tak takže ten ježíš kristus. Na tom kříži zvolal nikoliv z nedostatku víry nýbrž. Aby dokumentoval přesně fakticky dělal že na cestě kterou on ukazoval. Je to cesta řek bych k činnosti a víry. Na této cestě není možno se obejít. Bez kříž že při mez absolutně že nosit to musel a není to jenom ukázka když si fakticky dělal. A taky řekl co přitom musí zen se bude zabit věc zachránil do musí voda svého ducha by byl ztratil víru že si myslíš vedeného za vás svého ducha bohu ale moc on do ducha odevzdal bohu protože víra neztratil on opravdu přesto jsem pro spojení spojení ztratil tak jsem věřil tato od ducha odevzdal ono mu z nemůže říci věřil to není správný výraz on a o něm věděl člověk nebyl o mentální s ním vědomě s pojem o z dřívějška věděl. Co je těžko že to dělal. No tak je to pojem za no že nesmím si myslel že ježíš kristus toto dělá jenom pro tu ukázku když on to fakticky zažíval. A on taky říkal příklad vůli dal jsem vám on chtěl aby každý poznal že po tomto příkladu musí že totiž nikdo nemůže na kříž vstoupit. Za něho musí vstoupit byl ježíš kristus aby se ten člověk dostal k tomu trvalému spojení a to je symbol toho že ale do vnitřní naše božství musí být křižován. A člověk když po při ženo své tělo jako si přestávali lide bez člověku na starověku tak to není vítězství. Když totiž ještě no tomu slepému řekl ježíš kristus jedno s tak dejte mi prach této země pro mi že od do svou vlastní slinou. No a když tu trošičku námaze do tu kašičku na oči toho slepého. A řek mu aby sešel z rybníku silové je mít bytost smyl. Deníku silové mimochodem jsem jedním z ale velebil velice mohutní pramenem viz jeruzalema a dodneška existuje. A je tam chodil jak dobytek tak lidé pro vodu. To nějak nevadilo že tam o dal prudce od týkala to se čist tělo a co tím ježíš se ještě dokázat. Kdy ty ostatní zázraky dělat tím způsobem že dopravil toho člověka než měl udělat zázrak do stavu vír kdy moc toho ježíše krista. K kterou on toho člověka léčí že byl to vtělený bůh. Tedy viděl do lidského nitra promiň že to řeknu jinak to co řekl ještě jiným způsobem. Protože na to jednoho výkladu a všechny jsou správné pokud sebe do ono při úrovni el on věděl že tento člověk by nebyl schopen takové víry aby bez zevní po mu vždycky s řekni mohl dopracovat on musel za sebe něco tělesného přenést na tělo toho slepého aby mu dokázal že to ježíš kristus který od leč a teprve toto udělal tak. A ten slepý pokorně se dal do vést k tomu rybníku silové on tam netrefil pochopitelně. Směl si toho u viděl v pro zřel se se ukázat velice tam stojí psáno jsou osou pro z do ve strašil bych se ho. A říkají to je ten nějaký ten dělal nějaké ze stal se satanášem spojen tomu hned začli věřit protože toto dělal malby jasně dělá magii. Jak to že on se jinde magickým úkonům neobracet a tady jsi na něho použil protože víra a. E toho člověka ale byla tak silná aby byla přemohla kde sílu jeho myšlenek. A taky musel potřít nějakým faktem třebas svou slinou v prom pro cenu. S tím a s tím pískem prachem. Tak že ji výklad todleto jo takový jsem masy si nedával ale dneska o dělám protože si to o vyd ne na to by mělo stačit který si je tady sahal ježíš kristus do oblasti marně o tom není pochyby. Ale jsem s tak to vypadá. A jsem si jist že to nebyla matky je osobě tak jsem jak také duše když se vám do dostačovala do toho dramat je nýbrž ve že to byla pomoc tomu nevěřícím k tomu aby uvěřili. slabé víře toho člověka nebo oslaven za doby uvěřil silněji teď mám na sobě letu z jinud to v ježíše krista a tam neměl začíná působit. Aby totiž byl nějaký čas. S tím s předáním moci boží tím že on si vešel tomu li ni kus silové a myslel na toho v ale tak se upevňovat nevíře rozumíte neví řek která mu chyběla takže on působil tak lidský jenom na míru jeho vědy bych se zvětšil. druhý výklad. Taky správné výklad jistěže toto neříkám že měl na mysli řek měl na mysli tak mu křivdí když se z von nepozval domě na my si on věděl co dělá bez přemýšlení ono opravdu ten nebo co o těch věcech který dělal misse nebo rozjímá nebo uvažovat v tom udělat nebo nemá dělat tomu bylo dáno když někdo řekne o bohu že vím pán bůh své. milostivě o mu v obrátil hříšníka odpustě mudrci všechno nesmysly. To vám dal pánbůh rozjímá považuje neomylnost je nezbavuje člověka milost tím měl vás jsem pro to všechno lidské lidské pojetí který nemá s bohem společného v tady padáte jakože se třebas zla nebo že jsem z tví to tak věta takže se to může také říct do po do toho zevního znaku ale není to pravda je to jenom do se do vychází zříct tomu člověku aby moh tomu věřit protože vidí. Pak se do tak vypadat tak pak se tam ti el v tom koncentráku ti věřící tak že ve se tak jakože pán v nás že nás nějak zavrhl nevíme pro co je horší je že nevíme pro co. No tak tak to prózy vír do další výklad a co je to ten prach atd dotaz slina v řekli ježíš kristus do králoství boží por dnes království boží v ženě která staral kvas za děla o do tří měřic mouky zkvasilo to všecko nenapadá vám že tady tam mouka by mohl být ten práh. A že zase jiná em by mohl být ten kvas obdoba v tom mně není to totéž ale obdoba v tom je. A tento vás dispozici jedině to nesmrtelné nás tak v tom myslíš těla a proto nevěstou volně vyložen jako se to nesmrtelné a tam to to smrtelné abys nebyl moc daleko od praví ale byl by si přece mám dost daleko se mi to nestačilo vých ten výklad ale je toho pravdu totéž jako to podobenství el po do skal sil s ke je kvasu které vzala žena neni. Na protože ten tam je v tom mluveno o mou se která není jinou tady něco zpracované ho člověkem. Kdežto ten prach není zpracovat člověkem který před na co a to oni připraveno pro ten k vás. Tam totiž jeví jen toho tomu po je míněno lidské tělo zpracované v připravované je tím vývojem jo ten prošlo. Kdežto tady ten pak je moje nepřišel neprošel není živí takže není tam obdoba mezi tím prach jen a mezi touhou kou tak plně jasná. Ta tam mouka je opravdu lidské tělo se vším všudy dohromady a ten to vás je moc naší nesmrtelné se to všechno přetvořit anna. Takže potom samozřejmě nemůže lidem tohoto nedostatku. Že tam na nestranně schází živé lidské tělo nemůže dojít. Tomu že by to vedlo ke království božímu nýbrž jenom oral k nabytí zraku ona pouhému zázraku v velice málo říká lidově syn ve daných páté k živý lidský organismus tak nemůže z no ten zázrak největší přeměna toho smrtelného nesmrtelné vědomá přeměna nýbrž může vzniknout jedině zásad což je velice málo. Tak jeden výklad. Ale tam je že se mi napovídali protože ten člověk který pro ale vidí najednou je to symbol jeho vědění jeho duchovního poznání. Ovšem to je tomu že se stal jenom zázrak. Tak to není tak úplně jisté že tomu takhle je na protože on se nestalo nic dál a on se nespojí vědomě s bohem nýbrž jenom začal vidět ale na tento vysvětlit čili on se na posouvá ani post spí zdál ani o kousek dál jo. Zůstat trčet na úrovni mocné cesty musí opatrně zacházet ano mýtus ot. Třeba pozor aby toho neodpovídala aby to neodporovalo rozumu to nesmíte rozum a tam je to ten byl na rozum ano.