Karel Makoň: 85-16A-K1-52 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No. Čím se lišil zem do z že ten kdo žil do se do tím že ten kdo by si vzal vidět. Takže mu bylo odstraněno přání vidět a tím mu byla odstraněna v jedná. Jedno se s tím že šel za tím viděním ona mu to bylo odstraněno jsem tento dostatek že neviděl jsem tak byl povel zastoupit tohleto přání něčím vyšším po ho v tom mohou tou záleželo na něm o by se toto nestalo ben. Ale protože za ním chodili celé nástupy tak může pro tyhlety věci v oni ho aspoň u zpívali be. Třebas vedlo jenom bůh dítě když nemoc to taky od du. A to o že to byl taky mu byl aspoň věcem nebo u tam není že. Ono. Du když se zarazí li zázraky na ukázku posly pro kastu toho el co sis toho máme vzít pro sebe be. Jeden příklad svůj dal jsem vám ne. Jsi mi že tady se mluví o beztak u jenom ježíšových zázraků že se nikde nemluví kong jak o efektu ve těch zázraků apoštolských že říká se že děly zázraky leč dělat tak dále je li ale jak to dopadalo jenom jednou jsem to tak je dopadaly jak co vyvedli to tam není řečeno že ano. A proč se tam mluví jenom o za noci věděla pravil námi ježíš aleno o některý dni protože se vybírají ty jak byste dar jenom ty které měli vím znám be. Příklad do vy příklady na jako příklad pro člověka který bude na pravil že krista. A tam je řečeno jestliže uvěří když. Tvá víra musí být ustavičně zázrakem posilována be co ty musíš vědět ta víra jez je pravá je silou pro živá tak za následek činnost nezdá in které se za dáno to znamená děláš něco pro bližního on říkal radujte se z radujícími. Pláž cesta se svými proč bys měl plakal když sám nemá nic vládci be. Kdo tak ona potkala protože se vyžít do pozice toho druhého jako by to byl on sám zrozená pro vším svoje vědomí nadto svého bližního tak jako vystavil sám který trpí jako bych se byl tys tam tedy potřebuje svého ochranným neboť ve pomoci vizte samaritán který o tom že svýho ta hlavního nepřítele ne. A když to takle vezmete ne. Tak víte že které ten zázrak všechny ostatní měly za úkol člověka pozdvihnout. Světskou podle od těch učedníků v jeho na takovou úroveň v na které byly v bez těžkostí vně by byli mohli bez těžkostí uvěřit že on je synem božím ne o to jim šlo o tom zla. Že toto dokázal. Že jsem považoval za nutné na že tam o pro ve o to v ka věděl že to nutné že musí ustavičně těmi zázraky o porod víru těch svým učedníku ale byla živá aby taky oni mohli dělat zázraky na tak dále ale měli zažívám tak pak ovšem. Jen noří že víra která nevede zázraků v tom smyslu je že která by nevedla ben v spoj totiž ostatní světem kde se najednou do se pro to že cele prostředí své slouží nějakým způsobem zázračně pout pomáhá tak to se nemusí namáhat tak aby si ji za nám rád. Že ono se onomu to samo přicházím jakkoliv dobrem zázrak do ruky hotové a potom se musí ten člověk věřící přesvědčoval ne že by potom toužili dobu od protože tak jsem byl tak co to s zabrzdí ale on to v tom dostavuje jak který kristus bez kdyby lodi s vedl těch svých žáků dělal ty zázraky pro vy by byl nějaký chromý nebo slepý pro ale žáci mu v ni věří ve udělej tamhleto nebo ta. Protože to bylo do tak se vám pozvali k ní. Tak ale měla hlad jasné že víra tam bez soustavný důkazem bez proudu úkazů v že správná přestane být živá ano. A proto ježíš kristus hlavně proto dělal ty zázraky aby tu živou víru ve tím činící zachoval aby byli schopni ty tři roky dělat taky zázrak kdyby je byl pořád neb podněcoval vlastními příklady v tom je taky přestati za zraky dělat jakmile dobyla lišil zdánlivě bezmocně tak oním žádný zázrak neudělali teprve stal z mrtvých do znovu začla ano. Kali dva co proč jsem se o tom co osm z toho v kdy mám k vedení krásnou otázku jednoho z vás nebo od koho. Ale kde mně připomíná že na to při co sám po na že. To jsem komentátoři v jeho ale o na straně a napsal jsem se mýlil když jsem si myslel že jsem to nějak v ran jsou svém minulém vtělení a že jsem že teďka mi že se mi nikdy nebyl neboť č člověk je schopen něčeho jiného než toho to ale. nebudu to ještě co rozebírat jenom abych z od poděl tuto otázku kdy věky je to možné že napřed je si vám který věří v v. Šel převtělování a při je to s a schopnost. Také dostávat zprávy z téhož centra ve rozšířeného vědomí že von pořád věří na převtělování ale nevadí mu to ale není to po jeho omyl tady do se tady mýlí když nebo karel makoň tak to je v pro to opět směšné protože on semen mi nikdo. Dávejte dobře pozor tyhlety informace z tohoto rozšířeného vědomí. Co je to se pro tento svět pro tuto naši jsem si a pro to abychom mohli z své pozice ve které se momentálně nacházíme dostat se dál čili je to vedení. Je to vedení to je relativní pravda ne v absolutní pra k takže tady platí to heslo o které jsem tam také mluvil el který ho se držel temným pak klade mi nebo návrat do do vyd ceny nadanou ne že říkal jak se neustále po často jsem se mýlil. Ale nikdy jsem nepochyboval správnosti od toho co jsem právě zastával to je správné vedení óm byl správně vede že on totiž jak proč jakých okolností je správný člověk veden když se cele něčemu věnuje kdy zapomene na sebe a jde za tím. Tam je veden ne tam kde kam je veden ne dnes zpět či se jedná podle toho k tomu je napovězeno v do tak jsem taky jedno podle to co ona bude z ano a jestliže se v k v. Potřeboval ale nebo bylo zapotřebí co rovnat učení vše krista s učením indickým tak jsem musel přijít na toho. V určité em okamžiku váš topit ve mně se to pro dva jemně v že ten ind nemá zapotřebí rozeznávat jsou pro nějaké balíky nebo nějaké ideje které čekat po se dají protože on při svém spise soustavě myšlení do které to krásně zapadá a to to potřebuje k tak je to potřebuje vědět tom mus stačí protože on i když to třebas přes to jako temné co dělám. Jim natolik přes které jako třebas evropané om přeci jenom k je od chovali in a tam matka indy jeho něčemu naučila a oni něčím povinován od li obrodu povinován indy za to co mu dala a ten den nebyl by se postavit se na za jedno jak se říká nebo z tomu vzpěčoval kdežto mohu na to právo mám jestliže moji vývoji vede k tomu nebo můj úkol. Navádí k tomu nebo vedením které s tím souvisí navádí k tomu abych se rovnal učení ježíše krista s učením indicky o převtělování. A bych to řekl teď takhle jak se to srovnat jo že totiž jak člověk vejde do tohoto světa když před tím byl čistým duchem tak vlastně se tomu království božímu které se zde vtělilo stala veliká přidám to řečeno lidsky. To bylo ukřižováno nebo bylo s násilně no tomu králoství boží se učinilo veliké násilí tím že muselo opustit tu jedinečnost svobody a přejí jsem do toho těla a tady se dát tolik se s těmi chybami lidskými tělem. A jestliže ten člověk si myslí že jem bere na sebe vtěleními vůle a nebo isis si myslí že je toho idea která ho posedá tak je to pravda a takle kombinovaná. Že totiž jestliže se vejdou jsem na tento tak jsem vlastně v extatickém stavu i u okamžitě jsem to by hozen. Stezce pravlasti jsem mimo te extaze. Která spočívá v tom jsem mými mohou svou vlast svým vědomím se to u vlak jak potom s tím počínám s tím stavem extatickým od začátku svého zrození zde to je záležitost osobního vedení a je otázka je s že i jiná a to je třeba to odpovědět aby do z aby se dalo všechno co jednat v tom co si myslím s tím kam je to vedení vede. Jestliže třebas jako im od potřebuju věřit na karmu. Na převtělování na osud a tak dále prosím v tom měl vede tento systém mně me že to nesmí být mezera mi že mi tento systém nevede je vede jiný systém a to je milost no skal o podobně že a tam tohle toho je takovým řek bych neblahým příznakem který je tuto jedno v tuto o tom myšlení pro buď je to. Ta ho a nebude tady láska boží že ano když přitom musím od říkat všechno jak na pak láska boží ne. Rozumíte mně dobře. Čili to nestojí proti sobě přátelé když pudu cestou karmajogy tak musím si že do od i k a když to sto ji k pak jogy o jenom o indy zatím tak si to odpykat nemusím tam se dostal do oblasti milosti kde platí jiné zákonitosti rozumíte mně dobře činy nebyl nebe se tohleto co se dovídáte co vším na vědomí jako nějakou absolutní pravdu nýbrž to do jako relativní pro jako něco potřebného pro toho člověka. Na tom stupni vedení pro nejenom pro ale pro celý svět podle mého názoru je zapotřebí ne aby seznam stali lepší indové. I věří na převtělování nýbrž abychom se stali jak správně říkal a když to viset celá a od ramakrišny bo oni koho to aby jste se tady je lepší se stane lepším mohamedáni lepšími ve je i s těmi kterými jsme. A pak se to musí přes všechno to přehodnotit. Co v místo v tom to že jste moje to co tam v tom systému jsem nehodí do toho systému me ho tím se nesmím zabývat nebo lepším případě je to řečeno k se na to do prostoru nevznikala nevzniká mělo pro že to přes do nebo jak ji do že to není pro zadního od když vím že to extaze je tak krávy jsem po sednout. A jsem posednut minulým životem svým anebo o někoho jiného na tom komu by záleží musíme ind může by si že to je o život no to a když tady se to zase všechno přivlastňujeme tak v základní chyba a to vše ovšem z toho přivlastňovali si všeho musíme nový i ten i z toho musí být ten ind ovšem pokud se denně přesto i z kola zůstane trčet v před v příjem tak se to on nemusí vybavit. Ten může za svůj ten je do svatým ženo. Tohle je ti nemohu jsem se z toho byl zbaven od roku při ze při se nevěl svatosti to. Je to nemohou potřebovat tento způsob myšlení. Něco co co by vadilo rozumíte mně tak na to be ten je to ve takle relativně jako relativní pravda vedení jo. Tak je s tím zase příklad. Do kód sval do je řečeno v kdy jednoho osmdesát pět a končil jsem tím přednášku protože to to to jsem věděl že na to nemůžou mu tam z na to co mi či čas tak i se skal povím tak to nebude konečného pověst nýbrž bude co čát k odpovědi. Jak to s tím přes tělo vaně o tom nezáleží převtělování v každém případě je o tom není pochyby o na že ani těmi prostředky. Kterými vládne třebas kdo to prosilo. Ani tím el v co se dovídáme ze svých vlastních zkušeností se mi dopátrá máme jest je to pravda protože to co zažívám je moje převtělování nebo není protože jak se vám teď se svým koho říkal dyť jsem posedlý i jsem v extazi kdy nejsem ve stavu normální normální stav je stav čisté. Ducha vnímá jasné spojení s bohem jak jsem od toho dale ko jenom ten je ten duch v něm může si co je to převtělování. Nikdo jinými to nic nemůže. Čili je užitečnější si myslet že to neni protože si to nemohou prověřit. Ale ono to je to přes tělo a jenomže ten duch přeci a ne těmito událostmi na je bez těžkostí zařizuje věci tak aby to vedení bylo vůbec s tím duchem možné pokud mu to člověk dovolí pochopit. Řek právo dělat násilí království božímu to a k ky berte na vědomí. Asp o malovat to o známo že on o tom měl to tažení který pořád mně ale o to jak co to to stop pravé převtělování fakticky v že ten duch boží který je v nás který si individualitou many v individualitě odcházejí je z tohoto světa při smrti zanechává si dojem. Nad úrovní řek bych božské a ten je ten dojem není na psán někde v i jejích které potom po se dají. Bez ten dojemně napsán. To je zapsán u boha nic se neztratí všech ne pán bůh je vše ježíšově jdoucí všechno o tomto dojmu taky který ten člověk který si z tohoto život to sebou vzal rozumíte a z tohoto dojmu potom nastává tendence. Která pochází z toho nesmrtelného ducha v vtělit se tam a tam jenomže ale kdyby to bylo tak že on by si to mohu vybrat a ono by to pro toho. To nebylo ohromné to by za chvilinku zrušil s existenci vesmíru to říkám rovnou nebo způsobil by že by li sto přesto mít smysl protože by všechno co strašně bych jako přejdu z důvodu který nemůže teď či vysvětlit že hned bude valně že bych se zabil někam jinam. Vám nemohu říct k jak je to moře přestože to u trpí to do do váhání to králoství boží. Že on si vybere kdyby tak špatně co spojitě to se umře nebo nemůže to splnit nebo tak nějak to co v ideji je obsaženo nebo se to teď ideji při když jenom velice málo protože jsou tady jiné okolnosti kde není tělo charakteru že to dítě které ses se tady narodilo vám. Je přístup mnoho mu mu o ní. Které pochází z rodičů znamená těm ten den s tím které mají rodičů těmi přístupnější než jemně on ideji která za tím stojí a která přichází od boha vám bo na čát ku říkám že tady dvojí vedení jedna jedno od boha najednou pro vidí že tak tohleto vedení od boha to je tak jemná záležitost. Že je sice nejmocnější ze vše o ale přitom tak jemná že může být na povrchovou poruše nad prvků porušena čímkoli bych to řekl asi takle jestliže tam znemožní de tomu čistému duchu aby se zbavil to od jemu neboli do vyvinul nějakým způsobem jak potřebuje. Tak von to dělá tím způsobem že že klidně povolí ustoupí ale zase jsem brát z jakmile dáváte pozor se vrátiti zase zase vás se přitáhl a koše prou ven a k tomu úkolu který si sám stanovil čili kdybych to líčil. Tímto způsobem to bylo velice těžké rozumově to všechno říct slovy strašně sluhové u se ukázal na příkladech. No tak bych jste poznali že to působení pocházející od boha kdysi jsem mocné ale není zjistitelné žádnými lidskými prostředky neboť ještě na to se vám o posedlosti i věrou k které jsem byl. Vystaven protože přeměn tomu sklony co jsem tou měl genetické z koni po rodičích ne to to se nedá viz rozlom rozlišit mi to totiž dom rozlišit ale podívejte se třebas se vám to řeknu jakém malinkém příklad za tím co jsi spokojen že mi to připadá ty si teďka momentálně jako příklad sil velice aktuální je dostalo především jem. Protože ten jesu kdy ten si přeje aby se. To se rozdání indických nauk z přestal s tím se všemi že to je mi naukami prosbě bylo pokud možno co nejrychleji na světě to posvětit. Protože to přeje. To je takže jsem to od duch a to je tažení to není jeho osobní přání rozumíte to není jeho osobní př. To je přání boží. To je součást toho vrcholného tažení toho vrcholného osudu který musel nikdo nevyhneme že k bohu se musíme všichni na ti ano. A teď je otázka když tam vrací ve rychleji i když se vzájemně a dáme anebo o když se mít za máme rády polevila a jesu děl samosebou že to toto li při to je lepší a. Tak když ten toho styl myšlení propaguji na tak je všemožně pomáhá a to je po lidská záležitost aby se prosadila v to co je božího v tom co hlásám ano. Takže dejme tomu se stalo dneska co se to proto to přes vás to od tohoto měsíce čistá co červem se osmdesát pět jsem poslán do brna. Spis yesudian překlad celého ano. Sss sebevýchova jeho době jsem věděl jsi ty dotyčný mají sedumnáct jeho je z na léčení do karlových varu čili že nebylo pravděpodobné že byto dostali v čas ale proto jsem věděl že je správné a to je to vedení to posla. Tak jsem to po stále extaze do po o že mě. A tyhle tím manželé kteří jisto v tom plně kteří někdy se na sto odjet měli oddaná na sedum nás svého nějaké těžkosti při pravá ani takže pořád museli jaký důvodu záhadných. Odkládat ten od je z a konečně přišla po chtěl či tam když nastat to o li o mu k tomu byl měli odjet. A tři minuty který před odjezdem i to by to prosto o z se s tím nevyvodili oni to dostaly do ruky takže mně píše oku bylo že teď jako věřit na návody je těžké tak pojme se tady jaká tady kombinace vůle k jesu jana. A to vůle člověka který chce správné a. U vůle boží který chce správné přes od poli třebas vidí je rozumíte přes přes její vůli osobním i přes vůli je z od jana jak s tou kombinaci se to dostane tam kam všechno se dostat do tady kolejí přeměny to trval dlouho po je to jak někdo naladěna je to přijímá tak tak se to u skutečně. Také jak mám teďka vám tady říci se v je to vůle lidská a odtud je to vůle boží to převtělování tady je to za bytosti boží a tady je ten to je lidská záležitost v po rodičích a to přeci nemohou obecně tří z kdy to je to nemohu o on to on vysvětlit teta všechno zamíchala dohromady takže normální jsme tento nerozeznal kde on se tento nezná jasně. Protože jestliže vás co rozlišovat přijaté od boha tak musíš je to správné to co právě dělá nebo to co to co je mu vnuknuto a pak je jedno jestli odkud o to bere kdo to před tím prožil jisto je že. Kdybych třebas jsem měl s něčím začínat aby kdokoliv v tomto světě protože byste nic nedokázali by se musíte z chopit. Hotové ideje zpracované. Čili tože to se do vás vtěluje pout vybalit ti nebo vy tomu říkáte v tradicí vtělení ve obrovská pomoc ze strany boží osou o to ve ideje rozumíte které se do vás vadí a vy můžete s touto hotovou mat který vládnou dál. Samozřejmě nemáte schopnost odlišovat ta pak je to pak z prostá pustá a posedlost při které jednou uděláte toho po viděla a to ono. Ještě si na cestu prózy co si tak rozlišíte balík od balíku nositel ní. Správného nesprávného ale upozorňuju vás na jednu věc že nikdy roz máte absolutní pravdu tat tady v tom záznamu není který se tam dostat to je u boha. A ani u individualitě smrtelné není absolutní pravda protože tam je relativní přibližování se k absolutní pravdě rozumí. Temně i víc dát to nejde sis si že se dostane bohem vševědoucí nikdy ne. To na něm bude pořád závislejší závislejší bude o svoboda bude spočívat v tom že že čím dál tím víc závislejší na bohu. Te to to je to jiná míra svobody pro můžeme dosáhnout. A to je tak výtečná že každý bude toho člověka tak závisí nebo o toto do volně svobodný ho to schopno udělat věci který jiný přeli by neudělal ano je tomu tak. Vždycky z tadyhle dovětek k tomu převtělování kdyby člověk. Musel všechno napřed pochopit než by to mohl provádět. To lepší to duchovních to správnější to byla zoufale pomalá cesta protože pro svou ma i je tady ve funkci velice omezené. Že totiž neumožňuje člověku nic jiného než se mysl nové vjemy zpracovávat a jestliže je třeba k tomu abych člověk žil duchovněji. Nestal závad jeho smyslové vjemy. Tak je třeba odejít od smyslový vjemu proto protože každý smysl jen se nakonec ocitneme z rozumové zpracování. Buď vědomě nebo nevědomě to jedno nebo to vědomí pořád to č kdežto co jsem neocitne ve smyslech. Není ani rozumově zpracováno tímto způsobem se dostává člověk ke každému ke správnému duchovnímu poznání. Že musíte odejít od sebe samá od toho s smyslového člověka který smyslově chápe si tyto tento svět jako jedinou skutečnost proto již z s to řekl za při sama se jako to máme za sví toho člověka který tento se takle bytí po že to za jedinou skutečnost celá takovou člověka za při v. To se to podařilo vlivem okolností chopit se u klekat du potom se u vás je to potom těsto se těla tak na to se mi podařilo a pro to dát toto s a co jistotou si kam je to správné. Takhle zapři sama sebe a ne z toho co je správné meditaci nebo co to je málo pomůže že by to bylo i k čemu to ale není to zdaleka to pod stát. To postavte je za při sama sebe tím tak koncentrace tvoje pomůže sebezáporu prosím lepším pořád ale pak ovšem mít jedna otázka je si tedy když se tam meditace a tak on se tak tuze dobrá čemu mně ten me dobrý ostatních je ještě lepší my nejsme meditující dní tvorem nýbrž my jsme tvoje žijící na této pane ten. Život to je ten to z vnitřní smysl a dostal se k tomuto vnitřnímu smyslu života a ctít ho. To je důlek ti to je pochopení dal vší ho návody si krista. A bude budu povýšen bude syn člověka povýšen na kříži se rozumí pod táhne všech ni znamená u s tím daly. Syna člověka své v svou vnitřní podstatu jako něco svatého božího poslyš ho na všechny ostatní hodnot ti. A ono se to odtáhne. Z celého že to k pod táhne kupředu jenom tuhletu u z tu musí v sobě pěstovat. Ústup ve své vnitřní postatě k tomu chrámu božímu jak to říkal svatý pavel se na a a to je ten pravý sebe za je si by člověk oporou tímto způsobem jsou koncentraci na meditaci o to nebylo správné pak k ale vás musím upozornit na to že dnes právě to bylo jenom to. Si myslí že jenom by si sebe do koncentrace se to jedině správné to není pravda. z pořád beru atd toto na nemají doby co do ve ani něco jan tak s a pořád vedu celý život s celým jeho obsahu od boha čili nejsem schopen sám učí. Kdy on opustil o kam přestal existovat jsem z jako s ten se živ jsem z jeho poznání poznávající a z jeho lásky se milující jo. A tohle to jsem si v je v tom pak mu užít klidně tomu se modlit celým svým životem a to bude správný život. To ve správná meditace jsi mi že si žilo ve či dobu vás tomuto vedu ne protože se to k o to jako za nejsprávnější způsob koncentrace a meditace přejít v celý svůj život na uctivou poslušnost bohu na poli nebo v domě se v z to si prosím co jsem dělej jak samu několikrát říkal tyto chyby když uznávají stvořitel svoření světa na tak. To uznáme jako co se stalo že chyba to se děje st oni po zbývají tvůrce. Von se z něco dělal a pak šel pak si čele s semena o není věčně stvořitelem on není tak o co ten není věčný. A dočasně stvořitelem straně pravda vně věčně stvořitelem. No tak je věčně osvětitelem u z s to tak je věčně spasitelem věčně toto k a to bych si ani přesto prostřední nechá a oni si si že to když přišel na sil si něco li že se něco stalo v informační ano. Informace se tady dostali s a že před tím nebyli jsem se jenom dispozici ano a to je všechno. Ale informace tohoto druhu totiž mají zvláštní povahu nemají v sobě sílu uskuteční. Že to není pouhá informace važ ve svých nesmírně z vás obavu že teď když jim to by idejích. Že náhodné taky řeknou za to omyl a že tedy to není pravda. Přes čím bych chtěl vám abys jako jsem o jednali služ mně. Že totiž neřikam že to neb na to na nás protože pro skutečnost o do když šel do dost věrohodně podaný obraz. A ideje jsou také dost věrou hodným podaným obrazem o skutečnosti se to nějaký způsobem k skutečnost i s tím kuje. Jo a je tedy v tomto smyslu jsou věčné zrovna jako všecko co je daleko pod nimi je tak je věčné hmota je věčná ano. Ale prosimvás tohle toho bych rád podepřena výrokem s. Nějakýho ekg a no a to najdu v tom v do jež v tom spisu nata a totiž na ano. Že si byl ten se zase to to se znou nese se ve hodilo by se dostal ve sama styky ne. tvrdím že to co tato hlásalo viděla v v že v podstatě je vyšší myšlenkám. Než že to vyšší relativní pravda těmi než ty ostatní co známe ale že je to všechno relativní pravda to na pro jako je tady jako dejme tomu obraz totiž tu svět jichž je to relativní pravda je to nic se to má. Potud ano ano to je lepší je to tak jenom pro k a s no to je nebe je k tomu ale pořád je to to není skutečnost je to obraz potom například o dokud třicet devět tak pro přijdeme to vadilo nevadí že někdo stvořil svět za šest dní proměna vadit ze vim že to věčná záležitost to stvoření že a že to skvěle by to velí obraz. Skvěle špatně ovšem. Chyba je na straně nábožensky založených lidí že tato zkušenost to jsem nabyl jednadvacátého listopadu při které je že oni nemají tisíc se tím nemají na že to není chyba na straně vědy že se oni o do učila tam právo je otvírat protože oni ztratili svojí duchovní výši. Oni nemají o co se od přijít oni no vona ba stvořitelem po stali na ten vznik nebo zabili dokonce spasitel se narodil to pro betlémě no to je novou zdá a. To jsem měl od co je na sahá dal by sto vodu tři se neděl je te se proměnné narodil betlémě bylo řekla že se narodil proč pro viz by se to pro si byl osmi všeho co bylo toho ono je to pravda. O to pro mně vnitřní pravda. E z narodil z panny marie z panny pro mně vnitřní pravda jak totiž ve mně neproběhla než tím pán. A tak je to vnitřní záležitost ne prožito a no tak prosimvás tohle toho do jak to říkám doslova. Že totiž člověk se do otcova stále vyšším formě nebo vyššímu obsahu pravdy. Ale vždycky to podle obraz mocným se obrazné dokonce bude navěky žít příbytku otce tak ty věci do dech na to o do nás to je ta vida no bys tam ještě nebyl v to že při. Ale je jasno že když se setká s člověkem jak jas se k ta nejsem a ta. Jako třebas se ten or on to po ztrácí ještě ve je obrazně jako o pro svou nevím možná že by to že to obraz je ale komu to ne si dostačuje on je pořád a tím obrazem o to za proudu bujet i po smrti to prohlubuje ale dobře že nikdy se dostane na na s že nikdy všechno na obsah. Totiž to je tak konvergence se pořád musím se k bohu se ustavičně přiblížil a to právě není nuda pána boha že se pořád přidržet jeho dokonalosti ale nikdy nebude tak dokonale jako bůh to je podstata o příbytku otce ano. Ani to co se s o to na po stránce nebude nikdy bohem stvořitelem dovedeni pole osvětitelem nebem bohem spasitelem nebo s tím aspekt nebude mít takle ale protože to se na při na takovou svatou terezii z avily to vám budiž ještě jednou řečeno jak tažena která jež tedy stole po smrti. Se jak si dneska žije v tom stavu nebe že o na ses tam na způsobem kterým by se nikdo ze smrtelníků vtělených nedovedl postarat taktně z jako je. Pozor doklad zpět a po měsíce ve škodovce a zjistil jsem že tam není nikdo v skupině kubáncům který by měl nábožensky založení a teprve v poslední den jsem přišel na jednoho. Který četl v to co jsem na ku mu poslal hrad nitra i ten svůj komentář krista posla. A tak dostal ten dotyčný další i wu v španělsky psanou bod svatý které se za to velice rád to ze svých opisuje na to proto se to pro na ku bůh jako se stará o ty obojí ku po nám chce. Tato žena tomu říkám správné o na s praně k o to se to spása to spása není pro není jestliže o znají nepřináší ostatní vyššími jiný osten jsem spasený pro pro lidstvo pro všechno tvorstvo a pro celý čas a prostor abychom se z toho vymanil v prosit tak jestliže třebas ježíš kristus radil. V aby člověk uvěřil a že kdo uvěří spasen bude tak řekl převážná část lidí o musel mluvit obecně tak především pro tu třeba od těch ostatních lidí je takové povahy že s celým životem se řídí nějakou vírou. I tento si mysíš že vůbec sis nevěří tak jestliže toto je skutečné dáno. že to víra a hle v takže kdyby tomu že vírou kterou věří v jedinečnost tohoto světa nezacházel obdoby tak je na cestě k bohu tak by s rozvoje svoji život na dvě části jedna by byla. Záležitost víry v tento svět a druha za letos nevíry v boha. A to by znamenal že by na cestě na cestě která není vedena vírou nic se dokázat. My doka tomto životě všelicos udělat proto že jemu věříte že věří tenat pevnou půdu pod nohama. To je víra prosím o z otcova byto od říkal že to viděla na sebe tak z ještě jako ten vědec či dal s kým jevem ze kte tak byste měli ve tyto způsoby se na propadli světa ale to neviděla a je to zaviněno tím že máme ten dojem z to je s to je že jsme z zvyk nebo jsme schopni věřit protože máme ten dojem že to fakt je to jem. A on říká také když se na cestě k bohu musíte získat v první řadě dojem že to správné. A proto podporoval o začátku své učedníky z víře sám tak nevěřil upozorňuju z to neznamená že byl poradí tělem ale potřeba on věřit dívám ve světech tam prozrazuje že věděl že jeho otec je nebe sví a že von jeho svým pod co to li věřit když to věděl on to od začátku věděl takže nevěřit. Ale věděl že ostatní lidé nemají tu schopnost vidět že od boha k házejí a k bohu se vracejí či přes jak mu to co on věděla on věděl od boha všichni nikde né. A k bohu se všichni vrací ne. A proto je možné abych vám radil ze své pozice který to vědomě aby to nevíte že odtamtud po. A kdysi mi že tady narodili že tady začal váš život se veliký omyl. vám tady říkam příkladu svůj dávám vám od boha pochází k bohu se vrací. I teďka momentálně nemusel za mnou přijít to ja vim dobře. Říkal svým učedníkům ale do že z ducha svatýho pomocí toho tam potom dostanete. Zajímavý dostane se tam pomocí poznání. bez po zaň to nejde to po zaň na nižší protože to víra tento se vám zastírá poznání. Víry něčeho jiného oni museli ježíš kristus u soustavně ty učedníky přesvědčen o tom že to co hlásala je správné že je od boha pochází a že dvou se vrací. Jakmile malinko přestal nebude tam ba na kama linka mezera mu přestali věřit viztež ten příklad vám dobře známí to nerad opakoval musím protože s těmi jsou k tomu tak ty budete mít zase znovu na po kolika dělat první zázrak první zázrak první za to opakované ne že by skok to prvním zázraku v kani nedělej z první zázrak je tam psáno o to se to svatý jan evangelista nemýlil ten popisoval dobře to byl první za který na veřejnosti. Tak byla to chvíle kdy jeho učedníci mu nevěřit protože je tam psáno na konci toho zázraku že mu uvěřili prosimvás okamžiku je příval do svých služeb do služeb božích let protože. Čeho mu věřili a dejme tomu za čtena z nevěřili takle to dopadá s lidskou vírou přátel. I skála víra musí být ustavičně pod po rovná na kdy musíte např sáhnout protože cestou víry kde tak nedá se ji aby i přímým způsobem při vašem způsobu myšlení tak z to jednou na brali na sebe představy let a ne před představami se se dostali k jak se o poznání jako třebas v případě. Třebas to poznání budou li neuměl v něm menší oproti pozadí vše krista ale na to byl tam nějaký základ bez představy taky základ poznání bez představy jaký takovým malým základ teče znamená ose mít jinou cestou na to vy nemůžete tady mluvím k lidem kteří nemohou být a oni přesto nesnaž se se napodobovat nebo dnes roste se tím že se můžete kohokoliv napodobovat ze na podobat jedině ježíše krista protože jedině ten vědomě kde od boha. A k bohu se vrací a nemusíte nikde v z s z s se ale na osoba na tu vědoma že od boha k fázi čte v. To se vám musí projevit v kdežto projevilo v plné míře do byl to jsem na letech nebo ve se na to co na jeho jem ale vede se se to projevilo o třech op vůle to se nevědělo o z odporovalo jsem to nepoznal jako dítě že to je pro je pro že od boha pochází protože když když s jsem o rozumu v je to nepřijímal to co měl neděli a příval jsem to pomoc něčeho co nebylo z rozumu nebo ta řeč to je ta že si něčeho věčného. To jsem nevěděl to nebyla víra to bylo vědění co bylo za tak jak ho vědění k tomu to za kterou vědění vás pořád řeku. A to je správná manipulace z vůle tam začíná s pramalý po se s vůlí se musel za při žít sebe sama v tom smyslu že jsem nesměl se bát z na matku a na všechny své rádce abys zařídil podej k rady rozumělo rozumné rady dobré rády na cit je dobré rady. jsem nesměl na to abych se mohl řídit todo která nebyla rozumná. Která by byla založena na rozumovém poznání vůbec ta se nemá se jevila jako se s to je to je to tvrdohlavost na a do s to tak k tak když si přítel činím. To dítě s těžko vychovatelé sobotě za do ve a to to pravé ona pod se tak u se po za ne dali proč jsem na tom řekla žádný důraz a tak dále na podzim takový názor vám měla matka která neviděla do věcí a toto pořádku do neviděla protože kdy se potom ocitl na duchovní cestě přijme do se nevěřil za bo za bohem oči se na syna tak i tam nemohla pochopit že něco dělám to co ona nedělá pak to co dělá žádný katolík když sil. upadal do tranzu ve které nevim oko o tam se mohlo dělat co chtělo to co o tom nevěděl přišla ke měla časnou lom co v atd to tak je z toho dostal.