Karel Makoň: 85-16B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Dobereme že než je říká protože ona dostala z toho příliš prudkého posunu kupředu a se mnou o tom co malá s po maloval a ten vývoji který vyšel na tak je poznání strašně viklat ku se na to vás upozorňuju. Protože v to poznání samočinně o duchovní po staň samočinně vede správné manipulaci s vůlí samočinně vede kdežto víra nevede k samo činnému. Li provozovala v správného pro od užíváním vůle li tam musí být ustavičně tam víra ničím živena uměle živena. Aby trvale člověka vedla aby nastalo to jsou učedníků panně bych že by se o ježíše krista a voni přesto ježto rázně nevěřit. A po tolik kam zázracích které on udělal kteří děly oni jeho mocí že se ve třech letech jsem vzat z s s že to zase nevěřil dělat svého předního pustil v okamžiku smrti jeho se ano a protože se neznali protože tam nebyla tam nebyl moment sebe poznání do míry zastoupen jako třebas byl. Umět se z nás dělat te. Nebylo pomoc ale do toho daleko více než u učedníka el tam začátku byl dejme tomu toho v když se dostali za ježíšem. A při to bylo dáno že jsem odstupoval od sebe o. Co ještě jsem netroufal právem způsoboval nedělal chybí jen učit od u pod potřebovali učil odstup od od svého a teprve by byla dovršena určitá míra odstupu od svého tak teprve pak je začal učit odstupovat od sebe. A po je učil radikální způsobem o tomu už. Odešel od nich opustil je oni měli dojem že byl hanoben že ho systémy hned platný že em. To všechno zkrachovalo že kte když jejich učit učitel sám umřel potupnou smrtí násilnou smrtí v tom byla od se na že je nic jiného nečeká se tady taky nečekal žádná spása toto všechno on u nich musel způsoby tento na by tady z muss je přivedl z že by tam při nám z vír kdy někam hřivnám. do doby mít víru jim ponechává v že jsem uměleji podporoval. se nedivil že ve víře upadá cestu protože nemá ten jak říká správně do z vás vedle sebe ježíše krista který vás pořád podporovat svými dokument let svodu kometa v tom že dělal zázraky tak dále dnem a o tom že je to správné ta vaše víra ale sto si nedělejte nevidělo ani jinak se dával z vede taky máte nějaké sebepoznání ale přestože o to by se co se do poznání stupňovaly v sobě aby toho pro ni tím že o motto vykládám se poznání se. Stupně jiným způsobem především správnou modlitbu. A to je důležité vědce strana modlit jak správně říká watts. Většina lidí se modlí za něco co by se vůbec jsem měla modlit četli se tu práci ta či žena. Prosimvás to je základ správné manipulace s ním v tam jestliže někdo se modlí dokonce k pánu bohu za něco za co by se neměl vůbec modlit. Tak dělá za přední přestupek proti správné manipulace s vůlí s nimi potom tím může špatně taky žije. Či se neuměl modlit snem není modlitbě kdyby to jenom za bohem. Z tam jenom s tady u tak svoji vůli išta mínit křivě uplatňuje někým s praně o platit věčném životě kdy za bohem nejde vy za určitou věcí. Aby měl toho nebo onoho aby se mu pod a bylo to nebo ono než tu toho si o spalovat ti obtěžoval s vám to zařizuje jaká je to správná manipulace z vůlí to je pochybné. Toto všeho by vás chtěl od mu k čemu bych vás chtěl naučit za ty vět protože on mas on to vysvětlit protože naučit se li to věc sebepoznání. Toho vás naučit nemohu to ale záleží ta práce zase zase vzali nával z ne na mohu říct co o tom vím ne. Protože jsem projevů do tu vůli použila jinak než sil do po stránce víry se na potřeba nikdy věřit. Co si myslet na tak teď či k k k k k k tak jestliže tedy ježíš kristus radí kdo uvěří ve mně i budu povýšen na kříži a on to uvěří bude spasen. Čili on říká cesta víry je cesta správná ale je třeba při on tam říká v kapitole třetí verš při nás v svatý jan v že musí se na této cestě především uvěřit v. Syna člověka v moc syna člověka moc syna člověk v tato moc syna člověka je ve vás obsaženo z když je to chybně stanou o jenom ježíše kris ta u z vývoje z mi vše krista ale nemusí máme tu podstatu syna člověka uvnitř sebe. To je ten převrat teď sil vás tento týden způsobit abyste se s vědy protože tak jak se znáte jste s a tak jak jste se neznáte jste věčnou individualit svou. Dnes si že jste vším ale z mocným nástrojem v rukou božích který může dosahovat do. Takže bych to tady zrušil ano věřit v syna člověka uvnitř ní. Sebe samého v uvnitř toho který je po víš povýšit ho tou z toho co to znamená. Všechno co ježíš kristus říkával v evangeliích a co neříkal osoby jako o synu božím. Nebo jako ko nýbrž jako o synu člověka a se doma čtyřicet míst. Všechno si laskavě přečtěte ven za kokon konvence za přitom najde a zařiďte se podle toho přátele a řeknu základní věci syn člověka nemá kde by hlavy sklonil. Tento svým vnitřním tento vnitřní syn tento věčným svým boží který byl do člověka který je tedy člověkem který se stal synem člověka. Ten zde nemá bydlo na zde nemá domov prosimvás kdy všichni zde zatím doma máte na to je jeden z důvodu proč člověk víry nemůže se dostat k bohu že byste se zabydleli přát je jako druhý a to je této co ze vyhnali ti mu si. Tam v jednou od jednoho pu to se op vůle že tady nenechali se zabydlet do se o ty doby tady nemohl za by v jsem tady nebyl domovem jsem považoval toto chtělo. A toto domy po že do syna člověka ovšem není pravda to je jenom tělo není to ten samotný syn člověka ten pochází z věčnosti tento nemá mít z toho ten se tu na zabydluje a ne zabydlet se co to znamená to co může botu na to že on tím ti za to si potom můžeme potom dál ne let tak s chtít jenom pletu za s a to by znamenalo. Opravdu mnoho k tomu pokroku správnou manipulací s vůlí nechtít střed tady za by další věc co ono radil jan někam ty syn člověka stranou protože to je strašně moc věcí ale řeknu te. Samaritánce tam a u toho u studny řekl kdybys chtěla mít život věčný mohla bys nit jenom chtít. N. Třebas todleto zdánlivě odporuje tomu se vůlí to nelze dosáhnout dá. Ale v zdánlivě protože my si to musíme přát tak dlouho dokud s neza žijeme ozvěnou že to přání je vyslyšena kdybychom v okamžiku kdy zažijeme z s zkušenostně že přání vyslýchat ano žena měl tam v pole do dělat kuje kdy ho po ka. Co je to přání tak za mne víme další pokrok k. Nedostal byl ve se ani obyčejným zázrak v kdybys slepec který chtěl od ježíše aby ho byl šel za sled postit a křičel třebas touhou zachraň měl denně zdraví by měl s dej mně z sis z ona. Kdyby byl křičel v okamžiku bylo ten ježíš uzdravoval pod ježíš nemohl uzdravit ten o musel uklidnit tím způsobem že mu odebral bude tu vůli po uzdravení měla převzali na sebe a uzdravil ho vůlí toho člověka předem se mnou si umělého na tom vnitřní já. Jo to je důležité pod tento princip zachovat víte opomíjí za zázrak jenom vidění. A co pak při tom ostatním pane tohoto nejvíc zapotřebí co veta rok práci než jsem říkaje nějaké mám která přestal o říkat protože jsem byl vyslyšen v tom mantram vedlo k tomu bohu ten bůh přemáhala jsem po mantram nemohl dále říká. A se o přesto se nutil říká protože jsem věděl že to z to si myslel že jsem v tom musí být v tom myslet. A kde jsem poznal že to nesprávné o přeříkával když jsem vyslyšen ten zázrak protože my se tady u mně začíná rodit teprve když je prostě to dál nešlo když při veškeré dobré vůli jsem nemohl po mantram dalo opakovat. Tak jsem nakonec bez zoufalství to opuštěn bez zoufalství důležitý to opustil. Tak se dostavilo vědomí a nějakého věčného života zase znovu jak před svým několikrát bez tohoto bez toho mantramu protože. A to se potom opakovalo kdykoliv jsem to tak jsem potom řík zjistil při se si mám to nemusím znovu začít dale o kam že musím odejít své li jakmile se to k ní. Projeví jako vstup do božího vědomí do mého vědomí v další správná manipulace z vůlí velice důležitá ale není to ještě všecko dalším momentem zpraven na nebude se zvůli jed toho že vůli jsi jedno z li naše vůle je roztěkaná. mám život a celý ten dawa spal celou marný do různých volních úseků. to chci vstát dáme co v práci než stanou se ve jiný musím se obrysy jsem jimi se do doby klade cellini se mít za musím se překonat tomu musím s neumím za muslimy třeba do práce na a tak dále tak pořád sebou musím bojovat o to se musím překonávat ale když se ty práce důvody že se ve všem to v tom překonáme tak tam mám ale takový roste divným množstvím povinností před sebou mu sebeza musí milovat to brzo onomu rozpracoval svoji vůli. Mezi se částečné tu úkoly ano. Čili v práci nemohu se setkal s bohem proto že tam nejsem nikdy při ničem celý. tam jsem částí své bytosti jenom a jenom celobytostně se mohu někam dostat za sebe. Čili. Proto si službě na poli a ten denní život kde chvilinku kopat vede řím ku podle sela děláte různý věci nemůžete touto fází svého jednání zastat mu druhou fázi kde přicházet do domu hospodáře nedá se do pouhým by stačit. Nebo nebo se z se zřeknout modlitby ale být jenom činný a nemůžete se zřeknout činnost těla být jenom z s člověkem modlitby to nejde tak on musí ten ta činnost být modlitbou to je správné a ta modlitba musí být činností a jedinou činností. Obojí jedinou všechno celistvě celobytostně tak je to se s pranou manipulací vůle tomu se musí nějakým z na dorůst to nejde najednou v tom v tom pak ovšem tady moc boží přát to může udělat najednou ale bohužel to volenou extaze. Z toho se vyvržení zachvěl od toho potom bude strašně zle a zase bude tomu se z jako se mi to s to co se se kterou se k tomu to z ano jinak to nejde. Tato tak zhruba vel ty všechny momenty hlavní momenty jak správně manipulovat s vůlí to chci s vámi ze víte že dost co dělat aby vám to správně vysvětlil ale doufám že se mi to podaří. Musím vám to ukazovat na příkladech po si vás k těm příkladu přímo tady lest. Jinak jak si tohle dalo věříte protože z ten by byl věřící muset prověřovat nad tak to nebudete schopni sledovat to neudělal. Když se na to co vám řeknu hned si prověřovat vše na své v jakým způsobem vedl ježíš kristus k prověřování toho čemu oni uvěřili. Nevede je k tomu jak my si mysíte tím že ukazoval ty zázraky to bylo velice neříkám pochybené ale postranní po že to musel pořád ty zázraky předními ukazovat aby oni sami byli schopni dělat zázraky aby byl v tom ustal sám jako že to v okamžiku smrti tak rázem se jej na oblek nebo své li popelem ale vy prostě mohl říci. Čili to nebyla hlavním s prostředek kterými udržoval víře. Hlavní proste který zdržoval mi že bylo když je měl k tomu aby pomáhali vyššímu celá. To bude hlavní moment že jim namísto aby jim ukazoval oblast spásy nějaké nebe a tak bych říkal budete a budete pomáhat bližní. A nejvyšším nejvyšší měrou možností nelidský nadlidských nadlidským způsobem dokonce že ano tak budete pomáhat a tím si prověří které jeslí to čemu jste uvěřili je správné. Si ten člověk který bude to mahat nebude sto mít užitek že jsem se neuzdraví žen například nestane zmrtvých nebo z při si byl sebe obrátí. A nestane se jiným člověkem lepším ono pak k o to si naopak prověřuje že nevěříte. A že nejste na správné cestě ale jestli as vám ty zázraky půjdou. Tak je to nejlepším pořádku tady to byla na ta pomoc pomocí zázraků bližnímu to byl tak i prubířský kámen jakým se zkoušelo jestli to co oni mají dispozici lezl na to a nebot to zlato není. A jak jeho domu o jaké koly to za to je víte to za to nebylo ještě takové kvalit ty stoprocentní protože občas tímto nešla oni potom si za ježíšem a řekli že to nejde že tady v tom případě jim to nejde on říkal no to se nedivím protože to je záležitost modlitby. Vy jste se při tom nemodlí li ti když jsem to dělal. A to oni ani neděli že se přitom modly oni se spoléhali spojeno li se na sílu boží kterou způsobili jakápak modlitba o jiné mi že to modlitba když jsem se dověděl že tože poslouchám to co je z pravé že to modlitba to bylo trvalo desítky let to trvalo a oni samo svou přidal kolik je protože jsou wu měl líp na tom mistra ale do přesto byl to na pochopili. No tak kdy jim to nešlo musím ještě opak o to jsem to říkal několikrát když čím najednou uvědomili že to příliš těžký při pád z na který si jako netroufali. Oni si neuvědomili že nemají syna co netroufal nebo na co tomu spát jednou po působí mocí boží tak se musí troufat za všechno tají v troufalost není dána jejich mocí nýbrž mocí boží a ta je nekonečná a tato nekonečná moc je ve vás vizte syny božími vnitřně. Byste mocní byste síla ve své vnitřní podstatě nejvyšší že jaká to to je co v a stoprocentní pravdu a proto nejinak než křesťané přes obyčejný křesťan setbě v prsa podle své hříšníka. si ze stavu hříšnosti a oni začli vycházet stavu své malosti když do řeky né. Když když jsem s tebou se s tím být takovým maličký v řeknu not to je chyba protože to je málo ty se musí cizí větším pak je to v pořádku. Je nese ti u tření si přestali být ničím a přímým tím zač přestal být ten ježíš kristus tak se ten zázrak nemohl uskutečnit. V prosimvás v své lidské zevní postatě v nepravé mi jsme ničím ale v tom v vnitřní zaj jsme vším možným čím může se vůbec být v jo. Kdo se bohem malé tím maximem čím můžeme být tím jsme čili že tady jsou dvě existence ve vás. Jedna která sestává a jednak která je. Aby se při manipulaci správné z vůlí muss se opět to existenci která je ale ne která se stává ještě dneska op živou udělat je za za to se schopni uvěřit co pak je mi do toho co do toho vůbec si ale to je k ničemu že když se vám to nepovede když vám to jakoby nejde tak k s a z na jako ti učedníci páně že ho aneb budete o není možný nemusíte se o přijít. O víru v syna člověka který pochází od boha tento svým pochází od boha tento si zdánlivě člověka pochází od boha ale pozor jenom v tom případě. To následky jaké to mít ty věčné tvým veliké pro koho je to ne že on se tady nezabydlí za by to watts celé to je i to teď i tak chyba kterou dělali ty učedníci že najednou si s po mně ji na sebe jací jsou malý. To se zabydlí li v sobě. Zapomněli na svou vnitřní podstatu ke které při tím prodělali z podstaty boží to dělali ty zázraky a ne z toho bydliště dost časný ho s to se nedá nic dělat. Ono to nejde udělat no a proto je mi to nešlo tak když kristus řikal tak to musíte jsem modlit v před tam pomodlil své a ten zázrak byl u dovršen no jak se modlil no oni neměli dojem že se vůbec modlí jsem při tom byl v tom okamžiku je pracovat ti listopadu třicetdevět te se vůbec nemodlil. Posilovat zavřel tam po stává na s tím člověkem. Ze kterého se nedalo bych na ten zlý duch na nad sebou mlátilo co sval žil. A ten člověk se uklidnil li ten duch od prosil toho ježíše krista a odešel a o mu do k o co by se stane vracet kdysi miska ve vrátil a myslím že ti učení se asi ptal jakým způsobem se s tom modlil když kdysi s neslyšet bych se opřel od tu vůli otcovu této správná. Po si ta. A proto my se modlíme špatně když se od tuto vůli otcovo ne o víra jsem tady po že z své vůle ale ne z vůle svého otce nebo se matky od ty pro po prožil nějakou vůli aby mně měli třebas nebo aby dnem je kdy ale se to byla jejich vůle a to není to to není tóny začátek věcí to jenom předávání nějakých co není původ katolický v a je tím začít. Výchovou malých dětí z mnou čát vím říkám prosimvás první co potřebujete uznat když se tes správně po této cestě jít kterou vám pracuju že musíte uznat že tady nejste z moci svého otce nebo matky. Tady z moci boží. Vy máte protože ba tedy život tak který oni vám jenom předali oni ho zase odněkud dostali od ten první od toho dostali to je od boha a to vypadá jako že pojednou přerod pán poklad teď kastě dále s po čeho let tak tuto při tom vadilo neříká všechno to pořád znějí teče tam od atd. Ta voda života si pořád teče z toho boha a proto o to mi tady jste živit a proto vám to mohli taky předat vaši rodiče a tak dále. Tak v jiný způsob myšlení než jaký by byl vůbec navodil kdyby byl být jenom věřil to jsem schopen tohoto způsobu myšlení úplně bo převratný o bych to řekl v z toho důvodu že jsem tomu nikdy nepotřeboval věřit kdežto učedníci panně museli věřit se to čím jak na to máte ty jako věřící kteří v nejste od toho začátku který není začátkem žel který je od věčnosti pro nás připraven od věčnosti. Říká. Na počátku bylo co znamená od věčnosti je tomu říkáte počátek protože když to me do viset to nade nějak představit musel že co začíná se to velice zmátlo lidé v zemi ti si mysli za č dal začal vesmíru začal začalo se stvořit ven nezačal. Prostě se tvoří aneb přemýšlíte o to mně že tomu protože se pořád o a on se pořád tvoří dneska ve potřel tomu věřil skok to vidíme ve smylu že tomu tak je pořád se tvoří pořád se ničí a pořád se tvoří jo obojí pořád pro ve vesmíru a to též pro nás buňky se boží v buňky se staví že ano tak čím dále se více boží než se staví dělat i který my tyto mozkový umět co do svého novou proto jsem se měníme a. Kdežto u vás se ještě obnovuje oné a tak je to ne vším pořádku tak prosimvás let tak to vypadá svou vůlí s pranou manipulací vůle čili se uvědomovat že z vůle boží tu stále. Ale ne z vůle svých rodičů to jenom prostředečná vůle. Óm by ježíš kristus řekl námi místě stopa že nevíte že jste si v ni boží výši syny boží. Že také my přicházíte od otce jako jsem přišel. vám to nemohu ovšem jinak přede se říkal jim než svým příkladem ale jak by jim byl mohl dát svůj příklady by to bylo pravda že voni taky do tou též přesto jako on oni mo ten příklad dát věrohodně dom tehdy oni uznali že od boha pochází a to oni potom uznali všemi to plně uznali přestaň ducha svatých bohužel když to nešlo na cestě víry to dřív nejde s tady musí být pořád podporovaná nějakými skutky a ne tím poznáním poznání tam pokulhává a to ve pozadu ano. A jedině když někdo miluje tak poznává dokonaleji jako ten svatý jan po. Protože miloval dokonaleji poznával a proto oni o začátku radil musíte dělat z lásky bližnímu všechno. To se naučili o milovat jako sebe a to způsobí takovou míru poznání ve vás v že budete moci. Jít sil tou cestou bez těch katastrof tady te jakými ostatní z ti kteří jenom věřili kteří tolik nemilovali jako třebas ten svatý jan ano k k k další hlavní zásada od správného používání vůle na této cestě spočívá v tom. Že přestanete s tou vůlí vládnout jako dosud že jste za něčím běželi při se za něčím seš vady. Že se za něčím mířili. To je ten a na při zemi správný šetrně vůbec správný způsob na této cestě. Pro jsem vás ustavičně poučoval o tom že třeba trpnosti protože vy se musíte snažit se zastavovat se na cestě. Jako by vás nečekal žádný jiný cíl než to zastavení osoby něco o svoje prostředečné to není žádný síly ale to nutný prostředek k tomu abyste něco dobyli. Proto ten nepřítel toho buddhi jámy jsme těmi chápejte to porovnání tam po mi co v jamu před k tomu dočtete ten nepřítel toho buddhi to jsme my. Protože toho boha to jsme my který honíme boha jako o mně všechno v tomto světě. Se vším se musíme nějakým jsem tady v v pořádku. Nemůžete například dejme tomu máte se o nějaký úkol ze sis tak to nechám plavat budu trpný při to si to nemůžete kdy z toho jsem jste by přitom činný ale tady jiné. Tady jak máte se o duchovní úkol no tak musíte míním svět v je si k stále dokonalejší tu nos ti z znamená stále dokonalejšímu zastavení na příklad mysli a tolik že vůle stále dokonalejšímu upření vůle nad cítil duchovní z jedno cení vůle s jedno cení když mám vůli vyšší používá. Běžně život tak tím musím při štít. V tomto tom za tím komu si to tam to tam mám nějaký rezervy v vůli třebas když toto dělám prodělat tak si na to další se tady možné ale o co správné. Skal z toho konce vědecký postup neboť předvídán v forma inteligence na ničím jiným to neni nahraditelná u inteligence schopnost předvídat jinou definici lepší neznám kdežto tadyhle v tomto případě že i ten něco sama nestačí na protože střední fáze vývojová. musím od celé hod tohoto balíku inteligence balík se ten dají te te. Toho čím jste představit v nepravé extazi v tomto světě do vzal vyvržen od boha tak to pomoci o to odstoupit a teprve pak jsem schopen jít dál. Čili i do jsem se musí zastavit veškeré uvažování se musí zastavit jakmile považuju u věci nedosáhnu ní. Musím přestat uvažovat n mnoho námi před sví no orat který na jenom se u skutek. Svět přes jenom přestat uvažovat do věci jako takové a tak bylo do tak je než to protože to je vytržen do z kontextu s ostatními podmínkami je proto strašně složitě. To je to velice jednoduché li ne zastavit mysl je například nemožná záležitost pro každého z vás a byla by i pro kdyby šel cestou víry to nejde to nejde. To je z toho důvodu že kdybyste na nic nemysleli abyste upadali do bezvědomí do prát obyčejného bez vědomí kdy musíte pořád na něco i sled. Když je nemyslíte něco zkuste si to tak k jsme te. Co na přineste bez vědomí toho neb přesná přese kuje o tento svět. No při si tato cesta není z prána není to cesta ke spánku cesta usnutí povozy každý z z ti že z ale nemělo by to tam bez. Je to jenom proto zaviněno s tím za ve protože on zastavil jsem myšlení a nevěděl že to o nic světy kterou on kde je plné. Je plné plné vědomí víte jsem se této chyby nemohl nikdo pustit. Na pro svým čeho si do z iniciativy protože to k tomu že oni mně zády. Ten vstup v. Do mého vědomí který je za ta rasem op prosí dívám omyl záměr je prosívá o mými smysly v tom. A smysly každého z vás protože do toho mého úseku domy spoustu v strašně málo je to prošlo smysly. rozměr z předěl mění vědomí. A nedojde dale kód přesně to co se k uskutečnění nebo zpracování rozumové o mu nebo citovém tam pro vás tím jsem spokojena se vrací od smyslový činnosti tak v. Tam ten byl do otcova o ku. Kdežto jestliže to neb projít je to vědomí to opona z nás naráží při že neprojde tím to si ten smyslového vjemu. Tak v ne nedostane se ani do rozumu protože co neprojde smyslovým sítem jej jiné frekvence než to co unese rozum tak co letem se nepostižitelná nosu v jiný z mi to před z od to me and co v no ale řekněme že to že to dělám chybu prosím vědomě pozor. Tam není žádný pohyb a proto proto tónem nemožné v tom mozku a to na mo tam sto neudrží. Protože to není pohyb tam mozku je pořád ptej atomu nad všeho ostatního k tím jsem schopen po zpracovávat to co tady smysly vnímám na na tam v této oblasti toto není tam jen tam je to bez pohybu proto je to dokonalé. No ale. Jestliže oni zastavit ty lekala si tedy tohleto tak jsem procházel rozumem a ani se ode nevěděla ani jsem za nebrat ten kdo. Ale byl jsem byl dítě. Nebyl jsem člověkem se všemi a e s kde bych řekl to se mi to je těžko říct ale nebyl jsem ještě hotovým transformátorem na sebe transformátorem bez rodu. Se co ve mně bylo živé o to působilo tak že jsem například poznávat se správné že když do poradil ještě ani to bylo velice o ale to jsem potom poznal ve se tomu visí tuto těšit potom málo do pro něco pro to takový dobrý slibný začátek či to by tak se pomalým od nemusíte na to jít pád ale před cesta jaká ale zase naopak chyba se li se do pout budete dopouštět vi. Asi tatáž je tak které se dopouští jesu dělám na které se dopouští třebas. Pád z u povede li se jimi míní. Při třemi výkladech kde dej zásadní chyby že přes z představy se dostali zpětně k tomu to bez představy. Ne takže onen ty ses tady přeci jenom za starat silou cest k. Oni si nedovedou úplně říct oni e ono je o něm vláčí ty představy. Oni mně vláčí osy ti ne nějaký přestane do on to považuje za řešení. Jako dejme tomu kam to že prost sám na sebe nemůže se to s to sobě ruka samá se nemůže do to sebe tady doroste do oni nebo to jim prost do samotného jednoho postupem co nemůže za to řeku protože duši oko na sebe nemůže poli dobrat pak jimi a to je mi on říká na pro z my nemůžeme chápat boha a to ty věci. To je hezké ale není to absolutně na ti. Oním onomu po vyhovuje takže potom o to mu tu ani nebo tady by na to protože to je nesprávné tomuto vinou o na to vám hodí vám to dobře prosim buď jsme přitom řekněme onou otci máš pravdu relativní pravdu relativní pravdu konečně případu v tom by ho. Ale nemá pravdu takovou aby se mu přímo tím toho kdo to je to přímé dostal k tomu bohu pro za to se od jsem to za sebe dál po vlastní cestou. To mně jde o to aby se neod před pali a než jsou o z s ne abyste nastoupili cestu bez představ. A v abyste věděli nebo si aspoň as co uvěřili. Že od boha pocházíte si tedy tam nejsou žádné představy ubohá v při kde je ze který on tvoří tento svět pro svá toho o u pozor na to na ten výrok pro toho. Panna jaká zná který říká že to je to bůh jedině ve svém stvoření. Ale není tím božstvím který je zatím jo že to bůh je relativně relativně bohem jo toho stvoření ale není to absolutní. A oni indové pravdou sto relativního tomu absolutnímu než to začlo o sto absolutně dobrat je s protože to pomalinku tomu řekněme to nebo nějak převratné ale potom opač né. Pomalé a opačné. Proto vám to tam je zvrat ale opačně toho život indů tak je to indové ve vykládají ne. Jsem pro to nejsem lepší to co se v jenom jiný nemám jiná cesta jenomže dnes pokročila evropská věta a za oni na to jako že to od toho jste schopni to v to v tom se skoky on věří a že jste schopni se tomu zase to to se tomu z pole toho řídit to v indii kde ta by to tak ve o proč tam nebyli schopni ještě dostali do za koná že za před mnou do za vám o třeba víry v to co vás se vědělo tedy jo navíc se dnes nestačilo dneska toho ještě nevíme vědecky mnoho. Ale je dneska v právu věda o proti náboženství protože věda daleko více úměrně daleko více než co nábožensky nezkušený člověk který se opírají o to tak zvanou víru. To špatný toto pro hraje před že jsem tak tím případně. jako když se postaveno postaral no pozici vět se tak každý do věří čirou přemluví může že hověl špatná ve se snadno. A proto se mám pravdu jako vědec no a to jeho víra když to protože nebe se uskuteční mohu na dosadit to je to špatná v je na viděla dobrá vás uskutečnění musí bez s. Ta víra která nevedla učedníky páně ani k zázraku mu nebyla dobrá pokoje tam nebe nad nebyla v pořádku a ta víra která je nevedla k poznání spojitosti s pod jsem nebyla dobrá nebo byla dobra a jenom do určitý míry do toho kříže. A pak tím se li opustit voda z za velice těžkých po mně abych si myslel že doba tak pokročila že byste nemuseli za tak těžkých okolností opouštět svojí víru. Kdybyste plynulým způsobem jak se ježíš kristus na případu svatýho jana jednali tak jak on radil. On radil příklad nevstupují kterak kříž nýbrž milujte bližní jako sama sebe to je něco jinýho přát. To je to to je bez těžkostí vstup bez těžkostí jenom že to strašně těžký v tak v něm. Ale je to nejsou tam ty není to ten vstup na kříž kdežto před šesti mystici kteří toto nepochopili umírali třebas celý život a neumřeli tomu se li toto leze kdyby tomu on za o summa se neudělá přítrž tak by byla uměla do smrtelný kam by se planet mezera barák naštěstí se jim podařilo přímý do přijmout vědění ano. Od ježíše krista a že sama není z chop na ní. A k tomu aby jenom protože snad že o z byla pro z pro matka neštěstí je uším nosili v pro z těla le dává. Byla by řízena potem při tom moment toho poznala ce to spasitelský úkoly vše krista ale to většina křesťanských mystiků poznal než to po sto takový třebas k a to osob to chtěly odsoudit tou pády ještě domu často odvolal no tak my se to ten k tomu abych vám řekl jakým způsobem. Je možné si zvolit. Si zvolit poslání svatýho na protože z důvodu sobecký se hodí být trpět. A. Od také vám chci jenom říci na to nejde že i v příkladu života ježíše krista jeho učedníků je všechno obsaženo učili od tu by tam je dána protože bych mu říct že jsem vám anebo tou víte mně ne v že to neřeknou tak v v v. Musíte nad jemnou je co to vás tedy k jinak se s novým to se sled a v. To tam bude todleto ho vám dám z to ještě čili je tak i z se jak jsme tady jsem ve je to s. svoje pán a že v rozumíte v to jsem tam o byl to on to o třebas co to nemáme pro oběti masové v nával ho o to protože vám to na postavu zkrátka dobře. Říkáte není možné si by plat se toho svatýho na protože třebas na to nejsem stavěn abych jenom láskou šel kupředu na představě správně pravíte. Aby šel celobytostně. O moje bytost se skládá se učit dávky lásky ale třebas neuměli je menší než jakou měl co ty ne nejsem schopen milovat ježíše krista tím způsobem že bych od ni vůbec nic nechtěl že bych mu chtěl jenom patřit že bych k tomu bohu jenom chtěl patřit prosimvás ve říkáte podívej se kolem sebe kdy si ty s nebo někdo z nás je tak pro z takové od těsta aby tohoto byl schopen půsty idealismu ho z neuskuteční. Velmi kterým se nemůžeme se toho řídit protože takových nikdo nejsme takový dělení. Čili to mi že nebude tedy říkat teče do ničemu proto že to nemůže z nikdo z nás dělat to pro k říkám že ne že to pro každého z nás a proč tady na tomto stanovisku. Protože kde potom jenom o kombinaci celobytostní kombinaci v s v těch všech složek dva rád z ti které tady máme ve zhruba všechno naznačeno o ji daleko více jsou tisíc co v ky milióny těch složek ale to by vás nemělo s protože ono stačí se k i ti za ty vrcholy jo o to potom tak je to ostatní jde totiž o to celobytostně se odevzdat tomu bohu celobytostně. Te to správné ovládání vůle a jestliže toto dokážeme přes i vše. Nebo jiný přesto vše co je můj případ nebo o jiný je třebas přes svatýho petra a nevím koho ji jako boha tam byl. Na tom nezáleží. Taky za to že se takhle se zná do napřed přes potopa a tam tam bylo na tom taky nezáleží. Vůbec ne říkáte kdy sebe neznám to je pravda a protože sebe neznám tak nevím jak na to li o za táhnou kde je v je do hlavy do pod ale ne se přes které mám být né. Ten styčný boha s z ta pak takto všechno potřel kte vědě je pod ze které je že se potřebujete anulovat kde se nastat si ničím a. Z tohoto stavu nic z teprve se dostat na vodu tím že že buďte bez starosti sela budu přidávat ty party je vašeho a ne pravé o já. Ona k které jsou tady k tomu určeny aby vás na vrátili pro moji ha. Toto není zbytečná záležitost to je nepravé se zrodilo do pro o to si za kosti o to jsme tady o zbavili jako převtělování balík dělali co všechno je lidská základna mi ten to vás dneska nemůže nemusí zajímá protože v balast. Rozumový ale důležité je že. Te to oba si všechno děje samovolně že nemusíte vět kterak se to stále. Na potřel které je ona je také tedy jak tak se to nezdá aby se kteří narodil ježíš kristus. Stalo se to když se odevzdala ne. Bez jakýhokoliv nároku protože v to neví příval žádný dobrý nárok na jeho plný nárok protože ona mu aby jenom vyděděna do společnosti se jimi kladným podle svého. Ne nemohla by že si někdo vezme v takovém stavu že bude o na to si každý s tím než ti ti po nevěstky tak. Nic dobrého nemohla si že si to aby si tak je za pochopitelně tak si sela vůbec c nic tady měla vůbe žádné nároky ani na společnost ani na boha na se domu odevzdala to od tomu hlasu božímu a řekla ano staniž se podle slova be te solidní základna které jsme všichni schopni všichni z do za určitých okolo z těla my si ty okolnosti budeme tady s. Líčil vykládat abyste ty to okolnosti vy li ano protože nemyslete si že učedníci.