Karel Makoň: 85-17A-2 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

By při zváni k tomu úkolu učednické mu bez za všech okolo el to bylo na přívodu ho o kam žid ku kdo to za příhodný okamžik ono. No a ty to za a jenomže ale to tady mnoho na vykládalo že ta znova návod o ó ty ti to byl okamžik i ty z ty si volí naše vševědoucí duše ní. Takže mně se záležitostí nejsme li ji nemá tady ta o poděla za to bych měl vězte že na osobní záležitost vaše osobní za to u váze nic dává dohromady oko vývoj jinak osobněji boha. To nelze předepsat všichni na jedno kopyto o to to je to takhle to byla roku co dosavad si co od jem ruku v velice v kdo to na pravou boha se vede jsem to dával do toho smysl není. Že nikdy to záleží tu pak a pak na po za to nebo. No jsem o jiným rosy stanul ve kdy kom to spojení protože k ty podmínky ní. A budu si do svou schopností protože mat do jsou do že ona si sami ba ano to dávno poznání že do toho nic se nestane hlavy abyste tou o že abyste to dobyli čili že v be u kód pro svým abyste nebyli be aby to byly takovým jakobovi mnozí svatí v že si na pravou pali. No. Že byly na počátku své cesty obrazovou tím že mu dověděl jak do toho nebo se od na svých malé opat tomu že to v ku vzal bytostní mu nebo hodnou tomu bys no ku úkolu prostě na ho mu. To se nepovažují prosté lidmi tak se všichni hodnými věčného života o bylo to v v tomu pokud tu byl s tím prostorový o ono o tu moc neměl jem a o to by byl tím tak chápejte to prosím není otázka je to otázka poznání. Pak jiný člověk. Protože člověk mu připravenou k tomuto úkolu tat se od tohoto jediného života i to v chápající věčný život jako o ba za ko v o mu o jeho bo po obou ono ní. Vím ano tak o připojit se svatým o janovi není tak těžké tam rozdávání se otázkami měrou která vypadá asi stát v je du vím obyčejný o rozumem vím. Oba poznává to se to poznává ó vy budete tím komu mu do nitra nebo mu ku. Od co bylo správného a co je nesprávné to byl v cestě pata není nevadilo o co by tam nebo vám to od tím oko si dobyl se k tomu kdo byl do toho kdo to o co to bylo. Tak že by pole kdyby vody do dostanete do ruky budete od se rozhodnout to plánovačem život o to to pravé není ono život je tak do z vás je to jiného správného od od opatrný. To není všechno správné toto stopu mu položení bych například ku byl stavy ve stádu k tomu aby to co od svou o že toto se ti to bylo bylo to to bylo jedno oku ku mám sice pravdu ale on k tomu jedno s ním volním jeho založení že ní. A tak dále o místo něho vložen dávat musím do obou zná za by věděl co si na to myslím o snu o koukol od o to že kdykoli ní. Ba mít aby bylo po mám volním kde začít vně to se ho co to to bylo na co zvolil východisko. To nové a budu rozebírat na by mohlo on ve východisko bylo po pokud se dostat do třetí dozoru východisko ní. Mysl kdo koho jsem zvolil východisko vůle od toho od proto bylo definice pravé lásky správného a byl je to správně zaměřená vůle. Oni otázka ti tu otázka vůle čili do svou může se naučit správně milovat to je důležité abyste věděli. Že není pravda že jeden je schopen telat nebyl by schopen není to je věc učení. My jsme nemaje tak pout strukturu že jsme všichni schopným milovat. Ale musíte s tou s tím vědomě do toho učení lásky se k tomu koho životem o tom že si mohli na tom ověřit to se to ve ano ale to učení se lásce děl o kolik pod v bodů že totiž člověk se rád sebe víc než pána boha o tom nepochybuji. Potom s ním. Kdo se ze jsem si myslel na to co je to to se oči že za sebe ale byl jsem by se totiž neznáme aspoň to my se tam jako se do za svatý be o že mi nemůže osobě nikdo zná ty aní a že na ono o tak činí. Než sebe. Kdy se do sto od toho před pokladu protože máte sebe radši než pána boha. Tím pod čí stále ježíš kristus to je v jisté východisko pro slabé byste že to z toho vší. Jist na to s tou úrovní při dejte si to nebo poniž se se odkud tu úroveň to není v mých to je přirozená vlastnost která nám mně abychom mohli vykročit. Kdybychom se neměli totiž právě tak u mne by k oč. U by se se vine měli strašně moc rád jakou o to ve ko poslouchá mám chovat jako na moc rád to věděla o tom co mám dívám na sobě nezáleželo ano. Tak vono o poslu no ano ale mám na sobě dále než u. U byste vypočítavější než že nikoliv jiní lidé vizte větší jsa si u než všechny toto to vám mělo řek jak se milo toho co je mi do života věčného to ve vědním oni je spojen on jako o mně o vlastní život a jednou o to o dostat konci no to by to o zajímá o to se nedá mluvit. A sami to moje zdálo o to se máte rád ti učedníci paní si byly tak strašně rád dní. Že o kam živě málo k stáli o z osobní spásu kdy ses o cokoliv jiného kolik oni z stáli ti o postily za to i svoje rodiny protože pokud je opustí své věk ty svoje zaměstnání rodiny všecko o měli dělat miloval sebe sebe na opustili třeba za drželi jako to co rostou ona pro vyvo který k lidem kdy na u pod ano si na to ne nedělejte bez na se sebe ne a bude které. To proto pro tou stali bude říkat o bude se o to pomocníci. Oni se od toho li byli tři něc sil to ne pro pod se pro svým vím to bylo za toho tento prost se taky budiž vám jasno na čát ku na to o to povídání že jakýkoliv prostředek který deska posvětí se svou vírou posici kterému dáváte li na a ten za čas. Se ocitne mimo ale dál této víry to znamená nebude věrohodně. To znamená nebude použitelný nebo nato se moci oni dát opřít to nedělat to ukázáno. u pro do proto o zapřel a ten zádech vede se vám které tomuto usnuly i ty nejlepší na co si na to tak svatý dáno. Po z moli když se o mně chtěla opřít lidské vlastnosti jim nejde na to vypěstované on se do protože vypěstovat sil. A on ty tři který tam byli v krista ve viz těm dobu tady bráně ti usnuly byste měli za něho modlit. A tak el a to vám řikám proto abyste byli pro v ní. Jak na to své aby seděli že co dneska je provází hodné nebude třeba zítra pro vás. Ale teprve se ten nový prostředek na radí se vejde toho minulého. Vy se vám to bude dát nebo hodné držte tato doby dnech kdy se to obr za ztráta času a nadto dalekohled lepší. Když to musíte ještě nebes není nového to počtem nový prostředek by v pozici kde se to staré opustíte takovým dobu jsem ideálně by se dalo na této se z její text jít. Ale znám třebas člověka který když přechází také před pro někoho naučil jak se přechází z jednoho prostředku dobro toho tak musím mezitím přece ho kriste přešla k bohu a ona to tak asi zákonité protože ani ježíš kristus nedokázal jednoho prostředku přejít na další bez toho z po od k i ve s tou od počitku. Vizte třebas ono by byl na věčnosti. Tak jako normálním člověk se musel jdeme by svou věc matce dobro čekání. Když potom byl do si je o dál s ve své rodině svému okolí a dovršil. Tento prost se ten prostřeli dohrálo milovali protože mu to šlo samo ale co samota panoval dál dělat. Protože by se se s tím to s tím prostředkem dostali do styku do oblasti samovolnosti v tom byl s mně se to prostředku om vám našel nové bych se body z vaší pravlastí samovolnost. Ale ne tolik aby tam ještě celý. Vy si to pro to se na po se pral se satanem to znamená že dělá pokoušen o bylo mu a byl byla v tom přestávka v. Že si se ti dnů to je těch je by se tvé které bloudily le učiti po poušti že on naplňoval stojí dál on totiž než se dostali do země zaslíbené zastřena ta proč by si se na pravém dál protože naž který se ven vydrželi všichni na když svátky li vám lidi kteří to. To na plné hranice tam někde v k i ti tě. Od tam mezi jinými kdo žil v to si je pamatovat tak pořád čí ho od těch plných ten co podal říkal tam jsme se milé tak se nemuseli tu unizono všichni si mal do se k s je to otrava a tak jede s kamarády klamána. Co to je to ji za. Ta se jednou kuřátko o jedno známe jeho pro sázku na takle to to krásy to co pomoz nedostali ale něco jiného kdyby či ky. A když tepla tyto všechny vymysleli tak nová generace která od těch vrací vůbec se nedělal jenom z pověstí těch rodičů ta směla vejít do země zaslíbené. My nebudete smí vejít do země zaslíbené v do země která není vaše které hospodinova je be do vos plnit to za ako je to základní aby se tento se nebo se za svůj ani v tom malém rozsahu že máte se věci kolem sebe že všechno za boží když se na sví schopnosti dokud nevíme se tak je rádce ve vás ta vzpomínka na to jak se se dobře se tu co by sis to při že tam s. Se stávali s těžkostmi kterými se najednou protože se to petr to s že to od toho upozorňuju co ono je těžko si protože to je překonáváním těch těžkostí se dostává ke středu. V tom musíte vjem obrovské požehnání když to si tady jsou. Dokud člověk si jinak se z ku tak že žádné překážky nemusí překonávat on nejde přes nic. Víc co sví onen život s to jít za to ale ještě aspoň stojíte a nic víc třebas ale nic jsme my a jestliže potom překonáte sama sebe v vzpomínce tak to poznáte snadno nebudete z chop ni před vstupem do otcova jdou no. To je tak správně ale a to se to v tom o zpoza toho co poznali pole toho podobenství či krista to ono veme tomu každý večer budete schopni si nes podle novost na celý den. Si dnes o jeho by si to by dobří nebo špatný když seděli dobře nebo špatně si si co zasloužil nebo zasloužili. Aby totiž nemohl říct pánubohu pánem o jsem celý jen to co tím poli poctivě tak teďka jsem tady a tak z toho něco mám abyste nemohli brát odměnu s povahou. To na tom tož to ti se za střed abyste děly zpytování svědomí že i když k abyste se snažili o zapomenutí na na ten den který se právě prožili jsou osou o svou minulost. Když padne minulost celá před vaší vzpomínkou jména nebude ve vaší mysli. Tak k padne patrně i budoucnost. Nebo to život panna po ani ti které te ten ka aby to co si který s že od vás vyšel byl by ses ještě oděl do boje s dosti v kraji králoství boží nebo zrak k to ví. A tak tam přistoupí jak očisty i do. Z jako takový bude ten nejvyšší spěch když se ovšem nebudete přátel za vzal zdály do budoucnosti co tato ni způsob myšlení v tomto případě. Měla nejenom být v přítomnosti ano pozor milovat na a i tam vstoupí nic. To znamená než tam když se na to by tak si umět jak to v tom podobenství je pevná z pláčete s mým ku na ten život to hodné jako vy jste byli nedělali jakoby si z dosloužily. A vstoupí při pravíte jídlo pro toho z podá své a po si tomu tak dalece aby mohl jíst. To znamená vy se mohu nějakým způsobem dáváte jako oběť. Tak si nejste schopni se obětovat celý. Tak mu jenom symbolicky dáváte o by takovou jako se schopni buddha do při to jsem měl nějaké mám trám ne v taky vyzná ten a pomocí tom on tam musel se můj odevzdávat. Neříkal ne přeříkával se nějaké mám trám. Nýbrž jsem se mu odevzdávala pomoci to mám to na za to jak ve dovedl udělat to byla zástup na oběť rozumíte co se v tom ale viděl sebe. Si vám to nepude to mám poradit jak na to o to na deska mám miloval jsou přednášku ano. A tak když tohleto dělá. Když tady neujde tak se neudělá te žádnou chybou tak za že vás pro z podá sví být ne ne protože je to ale za vše vás zimy ne k tomu abyste při sedli ab pojedli z ní. Jestliže se tady při ti života nevybízí ne jak pro za je to vybídnutí v velice snadno kdyby si to to se s tím pojedli znamená přejít z s. Z toho časoprostoru znamená z myšlenek koho tají jíž taky tak ky. Do stavů tichá. Do stavu ve kterém se za který si to jak jeho mělas si to nemůžete tři někdo vás po z se v al totiž který by silnější než vaše touha. Ale než vy samé samý ne takže když z poza vé. Jak by se žití ten je tam kde jste nikdy před tím nebyli když ztrácíte sama sebe. Vy bez svého přičinění dalšího se ve ztrácíte přátele bez této pomoci. Nejste schopny sebe za přít takové míry jak je třeba se ve přít zapři sebe se na dobrá rada. Ale když život to ježíše krista je patrna z jeho podobenství kdo vám při to musí všechno pomáhá a by si se přečti pomoci sami tím že toto je tep tahleta pravidla která jsou nektar a do na u ježíše krista ano v tam není ani ani zmínka o karmě ani o převtělování nic tak je to tam nepatří přátel je to nebo není na tom nám nezáleží vězte mi na tom nezáleží cosi co myslíte eva to vám to nestojí v cestě tak si spoje tam minulost než. Ba musí tam či je žít jako čistý duch jsem to pod měl věta ale to co ve vrčeni ale ten tam byla vším tam nedal v na paní brtnovou nikdo to nedal že zná tak byl znovu. A no za nadto dala tak že na se na toho brzo umřela to protože to co protože ten minulý život se let jako nedovoloval by se od že přes i když k ale. Jestliže zachováte tato pravidla jsem tak poznáte toto tažení. Při které vám bude úzko. Je pravděpodobné jako jsem to udělá smyslu podle své slabosti že utečete od toho z podal že u kte že od jeho nabídky. Protože nebudete je to to není při sis strava na to jsem si by krizi po této stravě přestal být sám sebe tím nepravými který jsem dosud v ty jsi bereš ale hrozným způsobem světa než a jistě umírám znamená umírám víc než že když umírá a chtělo jenom po základu své bytosti to je to pozvání k večeři nebo k tomu ji. Když to děláte po světa stop projeví je při první koncentraci tohoto budu před proti modlitbě to ne při druhé se vám to neobjevíme při první tak je tam nějaká chyba. Tu chybu musíte se dát na to k a řekl ty principy taky snadno najdete i proto to první přednášky bychom další nebe nebrali v úvahu tak i tak to by vám mělo stačit. No a teď s tedy li jakmile jste pozváni. Tak to ten následek že nad bývá nové vědomí které před tím neměli co znamená a ono to není z od ale co myslím jsem to život s. Který jsem na po že za život s to u není v povaze tohoto života a to co zažívám to nemá povahu tohoto života ale když to co máte s tím svým životem pak se od se toto smrt v. se nedivím to co v zažívám normálně bez který z modlitby prve smrt na se jimi či kristu že řekl jste všichni ve tvých. A o po chovají ve co se děje li se co to by živí. Že budete si v jenom jako malý novorozeně tam napřed na to vás u pozor do to nejde najednou se ne skok. A budete si teprve za by do vás tam tam jsou víte zabydlit. Tady se nesmí z aby vzal tam abys co se máte povinnost zabydlit tam jednou skočit se to když by se jak potom středy u tes tak to neblahé nás se v v v v v v v a o tom dost dobře nejde. No ale dejme tomu to je dycky by to mělo jít no tak to. si může ten první návod by tady byla teď jsem řek krále jsem zvolil východisko on jsem východisko správné manipulaci s vůlí jsem si toho byl by byl řekl co co to mělo za ženo ale bude třeba pro zpracovat. A my to uděláme během toho týdne ano. Ale člověk by měl jak se mine kdo z vás říká přes nově o nějakému podstatné přednostní z nejsilnější vlastnosti musí když se o to ti z ní. Protože my to nebylo ke škodě samo co o že mu to nebylo v být a to je vždycky jsem tuto myšlenku dycky zastával odbýt cest a při spisu o o s em příště při v ale u protože k se to že k a ale to je to pustá toho li protože. To by se museli z to z spoj se všemi ostatními spise dověděli byste se že každou kristu nikým jiným. do krisi ve na jiné úrovni a ta za co která byla převládající. se nám třeba spát činna byla by dobra a kdyby byla ta oni tak konstantní aby existoval znal dobyl dělají mi víc potřebuju je při je dejme tomu když to ukazuje kte za li se man s ke jsem si vás se zrovna proto aby jste si do jsem se vás tři aby se po moje abyste mi to pomoc. Když se chceme opřít od tu vlastnost jak a nutně potřeba zrovna tady není niž od jedna záležitost se na je velice důležitá ale ono to ještě být za a před ku že totiž nejenom tu jsou na není. Ale se momentálně na pozici jiné přednosti vlastní nebo jiného se o nedostatku. musím vycházet ze své z u mně když se s ze své slabosti že se předností člověk není jenom bídný hříšník voni definice s objektem člověk tes která definice. Dobrý již pak s je sice všeho do marně a jednou převažuje dobré jednou převažuje zlé ono návraty je dobré a ty zlé. mu u. si myslím na jednom si z tomu který se aby jim mohl řečeno že nejde be ale nejběžnější se člověk jako stane do své pravé v a mnozí jiní. O to za do východiska tehdy když sebe považuje za ma říma darem. To znamená za někoho kdo se zády obrací k tomu dosavadnímu životu to jsem říkal před tím vstupem do k hospodářovi místnosti zapomenout zase oko na ten o ten o k a ještě mi zásoby ku mého života u na stále se mu moje na všechno novost zapomenou o mu za o do by mu na zdraví za rodinu musí se na všechno na nohou. A to je stav v mařím nové když si lehla k nohám ježíšem. To kdyby si byla přeříkávalo aby nám a hříšnice a tak se mu to tam zažívá říkal ů tak bídě řekl co pak mysíš to nevím kým si jí. On to řekl těm farizeům aby věděli že on to ví. A že proto jen zavrhuje nikdo i ten nejbídnějším z není zavržení zavrženíhodný o si dělá to co mařím nové na no odstoupí od toho života ano vonné ovšem mnohem těžší onou odstoupit od života tak zvané o dobré o relativně dobrého než od dělat ty zlého ti na divadle na měla kde vší situaci než u takzvaní doby člověku a vězte mi si vážím mu. Si životě jednoho omylu ne li ho omylu ale ve všech omylu v jednoho nejvíce že jsem v okamžiku v toho prvního obrácení. Z těch se z nás dělat bude ve nebo tak nějak ní. Ještě ne nám jsem po se na s li pro ten ve jsem dosavadní život považoval za od u plně v totálně špatní. To není přeci pravda na takový dítě může by to páně špatné. Ta se mohl ale viděl jako to ta ani špatně jsem se cítí být maříme dale mnou a to byla moje záchrana ten to omyl byl moje záchrana a ty magdaleně taky nebylo všechno špatný by bylo všechno špatného na ni jenom tak nemohla by nahoru ani do dobrého protože byla věčnou být vnitřně věčnou bytostí od sice nevěděla ale ve nají každý z nás že dal člověkem ten na dobrého. Jsme tím u nebe za transformátorem který nás je schopen k bohu dovést dano na pra božství dálného te tak to stačí o na zlato poroste jo. Takže jsem se odvrátil dostat tím že od tam. jako když vymysleli jen za který přední na poušti všichni jo který si tohoto na to ne ten se anebo jako liž ježíš kristu jsem šel někam když se rodil třeba devět měsíců v a tak dále no. Tak ta jak ty obdoby tomu tiše krista na jak na různých úrovni nacházím a to by byl rád kdybyste přijali za správný něhou myšlenku. Že musí vám nemůže předpisovat to je že byste měli. Taky umět na začátku kterékoliv modlitby odstoupit od svých zásluh a od svých nedostatku i od svých nemocí od své slabosti protože nejpříhodnější okamžik kdy se to tomu se provést jen okamžik smrti když se jsem k sil v když smrti unaveni. Když ten ježíš kristus byl těsně před smrtí tam v zahradě že se mám s ke potil se krví no to bylo hrozný stav v. Ve tak za by je neodolal z kříž ani na na to o tu nahoru všeho na kalvárii. A tak vel to berte na vědomí že nesprávný postoj přestala tedy ta přenos mystos být. To vám bere vítr z plachet protože by si myslet že my se tady době byste moli tam vůbec si z to není pravda. Vizte lidmi a potom můžete kdybyste nebyli nemohli byste sis jenom opice. Nebo jenom zvířata nebudou rosy tak nemůže za to nejste tak je to v pořádku můžete ale na dívám tam je to vědění nepravé vědění osobě jsem bídný vyšším jsem neschopný nejsem to tak to jako ten druh co se vám zdá vizte člověk a tím jste stejně schopný. Do když v v tak velké nerovnováze duševní. Ty se tak jako v síle ni svým stavem duševním že se vůbec se od se soustředil do jsem se uklidnit no to ovšem vně. Subjektivní při činná že též kdy nemůže se přiblížit tomu bo. To musíte proč se složku klidní te opice se tu na ku duševně jak co chci ne tak to nejde ale. Zahrada maří masy voda je to nejlepší co můžete dělat to prosim tak i pro vás to všech ku. Čili chu co je toho začátek a co bych nazval zas správné začátkem o poznání sama sebe. Mu mu oko že jsem tady ok proto abych sám sebe se o dal ho. Chu protože stojím za toho abych se sebe vzdal mu a u v tom mně umožňuje u být bohem okamžitě přijat všem upozorňoval protože to osobní při věk. Že to tím není ta pravá spása to co se stalo zmaří vane to ještě na pro začátek věcí. Ale velice slibný začátek. Protože jsem do prvního kroku na do všechno si přát nebo všechno očekávat vůbec smysl čeká velitel stane se to stane s. Tak to se to k tedy že to stane na sto od sta a jak se říká. Že se viz dal na to s v vzali když takle se vyprazdňuje od své milosti. Pro s po mým jemnosti jsem nedostaneme do oboje od civění to nebezpečí tady stává proto že. Nemá praxi z ovládáním vůle jsem proto jsem si to tak dobře vědoma a proto budu celý týden ano i slova tak ono to zvolit to by se nemělo při z prana je to se zvůli toto stala. A jestliže nemáte dostatek touhy se ano to ho beztak musíte op v chvíli jo vyšší máte do z ti bez je při nemáte nemate co opouštět chyba se stejný touhy po tom spojení s bohem poté osobní spáse. Tak k patrně jsem je v ale k tomu do civění. Nebo dříve nebo po si z začnete civět na to jeden jediný dobrý prost protože jestliže na co znaky duchovním cvičením. Tak to patrně první moment nebude z stavem civění ale může to být zmechanizování který nastane během třebas pěti milo nebo minuty nebo několika vteřin jakmile to se to zmechanizuje to co dělám třebas po oko a mantramu mne. To bylo opakovaně mantramu a nebude to el nebude tom cesta pomocí toho mantramu bohu jo. Tak jestliže to není prostředek kterým se mu odevzdávám rozumí. Nýbrž že to jenom přeříkávání třebas tomu tomu tak prosím do toho zanechám toho zanechám be be uklidním své nebo vzbudil v sobě touhu patřit mnou v z mat tiší co bude třebas. Říkával slovně ne ale na tom netrvám protože myslím že to je málo. Ale víte co by nějakým způsobem tu touhu po tom aby se patřili k tomu bohu s to se se mi že nějakou vteřinku takže je to s počátečně modlitba se nepodobá půlhodiny koncentrace nýbrž co se podávám el takovým vzletů. Sled tu duše malinkým jako se mně to je to co se ptát či věta k no tak si byl při snaze z jemné svého a to se dělá se jen s tělem a lewis cesta vší. A také z to jsem si to nepodložená koncentrace nýbrž účelná koncem si tedy něco mechanického nemá cenu v. Nešel sis cení byl důvod byl duch o vás a to když si nějakého prostředku. Může nastat situace že si center červ tam na jeho účinnost ale on přestane fungovat pro toho. Že náš momentální stav je třeba s pod o do mít toho prostředku který používáme tak že my nemůžeme pociťovat u činnost do toho pro si myslíš že jsme to čemu spali třebas ten prostředek a my víme se do omylu mu že do samozřejmě ale upozorňoval s a to že v tom případě jako prostředek neučím kuje. Tak je dobře zastavit celý proces od když mnou chci a zase do něho vstoupit toho proces a to se vody no to znamená napodobovat to co jsem říkal klepejte. Opravdu bezvadně se protože by se začátku velice prudce měníme nejsme ustanou bytosti teprve později si stáváme. A i pak se mění ale pomalu ne tak ne tak řek než ne říci jako měl a ne tak jak výrazně v tom smyslu rozroste mu ani živým že se pojme spí vyrovnaně nebo postup nebyl na ni o před du. Jsem takle samé tak hluboko ale svoboda ani tak vysoko jako původně v tak jestliže v z s z s se v ten prostředek je ne osvědčuje tak je nesmíme od něho ustoupit předčasně nýbrž musí živé. S dosáhnout trpělivosti. Klidné trpělivosti si že je ve stavu klidné trpělivosti ještě nefunguje. Tak k mockrát vydržet a tím sebe zapírat. Protože nemáme přeci touhu od toho pána boha něco dostávat nýbrž mu patřit to prostě nejde mu tím prostředkem patřit rozumíte když tím prost ten i od toho dostat a to nevadí. Ale když tím pro se to nejste z chop ni ochotni připraveni svém uzpůsobeni k tomu komu patřili tak prosím to je tak tragické k nebi trpěliví a klidně trpěliví a znovu se mu odevzdávat tím prostředkem. Mimochodem mus co ne vždycky to se ty vede odevzdanosti a pak když to vůbec nejde když ta odevzdanost nemá vozu o to se to po za to sto no a protože to tažení z druhé strany že co co se dostavuje tak vel. Prostě si buď toho pána on nepřejete to předem počít pak při do sebe se čelo a nebo ten prostřeli dohrálo svou roli že dohrála svou roli. Tak nese rád pravým sval smyslu tam nevzniká proto že je připraven prostředek další jenomže člověk k obyčeje je na do svatým prostředku ten. Není ochoten tak přejít ve se všeho na prostředek nový protože mu to dělá potíže v tom smyslu on pohodlí to není pohodlné vyšla pannou cest tvoje schopen a ochoten se po pořád pohybovat a razí citovou cestu k němu velice těžké vám to předvedu na vlastním s bylo mu. Který se mi projevoval začátku jsem tyto chyby soustavný dělal ve snu. Jakmile jsem dočerpal nějaký prostředek se tak se mi o byla li jednat a to ta ses tak kterou du kupředu jenom že ta cesta kterou jsem prošel a kterou jsem znova procházel při tom duchovním soustředění. Tu jsem prošel z platnou byla vyšla pravá kdežto ta nová fáze je v byla z trvá nevyšla panna kuse z tam prodírá atd. Tak se mi to jevilo dále to vypadalo tak že se prožila ta fáse ty cesty vyšla planý a tam toho o jsem neviděl kam to vede ale zkrátka ustupovat za strmá cestám před to by šlapat ho b b ve vás zajímat že v tato cesta a vyšla. Panna se vyskytuje tady na tomto svět tělem je to po boční brát ze starého města. Kdo u bez z kilo radí ještě tam je taková malinká po boční dělá hady přistoupí kte ve co na místě si že se vůle oni z ti. Tam musíte přes se mnou. To je ta přestupků stanice tím co suso mně bylo vždycky ukazováno že duchovní modlitba je pro přestupků stanice žár musím jednoho vlaku předstoupit této z toho denního ne přímý do dosahování v nebo patření bohu k tomu přímému patření bohu. Je to to tento přesun je třeba co to je dost nezdůraznil se již ještě opaku že to co dělám přede je práce na pole dělat to co dělám z modlitbě je práce v hospodářově domě ale ve svým jedno to vím z určovat samo se od tam z toho ustoupit na pomoc tat toho že jsem pracoval na tom poli a jako čistý duch musí jeho o sloužit do mozku dál že jo. Pak při tak to tam bylo v tom jsou znázorněna a když to potom dostoupí v ten prostředek vrcholu jako přesto se mi při to se to v tom svoje ze jako. Úplně dokonalém a svatou o na a nechali nová cesta takže jsem o ni vůbec služ nechodila jsem po měla těl třebas rozumíte asi tak tak to zase oni vůbec se pohybovali nýbrž jsem byl na jim konci jak se mi začlo vzdát ale mluvilo to z onen o tom z zážitcích který na to navazovaly ale v každém při to ještě se potom vedeno nemusel se bát to jsem na otázky tak se to doví to se doví to je to vedení tady je. V jevila tady připomněl ten on tedy byl tady jednomu z vás nabídnout v podobě toho v to se ještě který se spojen. Na trati co z toho připomenu abyste věděli jakou uděláte chybu momentálně všichni. Že vy se snažíte kráčet k a to může to je schopnost tu ba vše o krát či našeho nižšího vašeho nepravého ale umí nebo neumí král vše jest cesta po které se kráčet není pravá cesta není pravé toho. Čili pohybem setkám nedostanete. Do pro toho domu otcova tam přijete. Ale musím tam zůstal v nemůžete se v něm jste dělat to co před tím pohyb v mysli sestup odněkud je tak to jste někde nejen někde z uvozovkách řekne to je ten o časoprostor ženo. Totiž že nejtěžší na pochopení na uskutečnění je u vědomi si že kde tes oblasti časoprostorové ve jsme mohli uskutečňovat ten pochod ještě. To oblasti se neb pochodu mně se to tím to způsobem nenabývá se tak vůbec si se nabývá přes jenom ztrácí. Během toho dne když se na po do z vás je že co nabývat s tady tato se při aby se z aby se na bývali nějaké vědomí o tom co máte dělat to je důležité přeci. Je mi muss se si si je co to poli dělat co ono to je to to je. A kdybych vás vychoval jako jsem byl by pak to může jenom modlitba je tím pravým to je chyba toho byla by bytě když mi chyba moje za si myslel že ten život mimo modlitbu není od li bohu ano. Tu byl ale co to nevěděl. A ale po to by se si vážil to je proto modlitby pochopitelně to něho pro na po přednost tak ky tato nevědomost. Ale bylo to ten nedostatek že jsem uvědoměle nežil jako modlitbou přes ten takovou jednou odevzdanosti a tak jsem přicházel. Óm mnoho proč u toho vedení které se může projekt nám tedy když jsem ve stavu trpné činnosti a kdo v tom pod propagoval v době kdy jsem ještě neznali jsem toto nepropagoval protože jsem to ještě neznal jsem ve nebyl jenom činný a ve se jsem byl jenom trpný rozumíte mně. Jsem tady do veliké skoky a tvé hrozně namáhavá záležitost. A proto se ode chtělo aby změnil z toto cvičení duchovní abych nebyl žít jenom pro abych nebyl jenom účinný věřit během ne to co poslech to to co s to tak je doba centra o to byla dobrem co lidu se tam dostat. Které za v nitru ne všech od tak to jenom vás budu učit během toho týdne takové manipulace z vůlí abyste přeměnili denní svůj život nám modlitbu ne na tutéž modlitbu jako třebas při koncentraci. Ale na modlitbu jinými prostředky ne přímými spojovacími prostředky. Kdežto tam při modlitbě jsou to je to oni ba přímými spojovací prostředky pokud se vůbec zástup k o by nazvat přímým prostředkem spojovacím do určité mi stroje se tak ho tak nazývám jsou oba. Kdežto. S tak káni po poli se šesti denní činnosti není přímým prostředek stroje své pole o z podá co v jeho z tomu jehož op prosti. Jsou moje schopnosti vypuštěn od něho že a moje schopno jsou jeho schopností fakticky ale tam šlo o vlastní schopnosti. No to musím postup je do se to neb pak se stane to co dělám přes ten také modlitbou vím že to nejsou moje prostředky že mu nic nedávám tím co ve nedělám. něco pořád ještě dávám již po za neměla o mysli jen když si pořád jsem byl. Nějak za služ měníme nebo si by za co s ním s to je stav který jen ten na připravuje přímo na ten s zcela opačný způsob myšlení že jako od pána boha nic nechci. Nechci mít ani za sluhu. Prostě se mu do takové míry vzrostl do oblast samovolnosti. Že bez jakékoli zásluh a řekla jsem se že ano a takovým způsobem tak je vstup budu do oblasti ducha. On v přis správné manipulace vůlí. Míříme jako k hlavnímu prostředku prostředků ne cíli. Napřed musím nějaké prostředky umět uplatnit hlavního prostředku mířím zastavením mysli proměn mysli pokud se mi mění mysl nabývá v polem a jakákoliv form jen mimo boha odvrací od boha znemožňuje s bohem se ska se to není žádná forma. Pozorně váže tady k vám mluví člověk který se z on mi z představit totiž jsem začal.