Karel Makoň: 85-17B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Se máte z toho člověka který je se začlo ubírat k bohu pomocí nějaké představy neměl představou o bohu napřed před tím než začal mu ubírat jo čili to je jiná pozice než je vaše vaše pozice je mám představou o bohu věřím boha a pomocí této představy se k bohu ubírá. Mám. Jo. Tak jakmile to nebude rád toto vaší představou a si musím držel vás není to moje ale vaše dostává hlasy musím protože jsem o to aby dáváš vozy si a abyste byli s a to by mně sledovat a ti nám to by si šel opačně máme tak byste řekli ne že řeč moje tvrdá že to není možno o tom tomu rozumět ale že je možno. Co se tím řídit a. To bych byl nerad vás nechci uvádět tu u do oblasti mu živu a ne. A no tak ale prosím ze stanoviska víry za skal věřícího člověka jakým způsobem se mám dopracovat zastavení. Myšlení nese není přeměn mysli a změn mysli jako v jestli se musím tomu toho do pracovat jako nevěřící jako neděsí se měl snadnou po ze si pro těla o pro třebas to bylo moc se to mělo to co bylo domy jste svou by z obaly mu jak je to snadný jsem se do snadný to bylo proto že v těle ve se na mně provedli nějaké násilí který odstranili síto smysly své a tím ostrovy znaky rozum. A vaše víra je vlastně rozumové přijetí třebas o psu v ni vět ale přijetí těch věci za správné z s z s. Co to se ode mně ne vyžadovalo protože tyto meze vi. U padlých přitom závod je to meze toho úseku vědomí které byly nikoliv ty tam málem li slabé li oslabené a trvale byli osobovali. Takže jsem potom znovu došel k dalšímu stupni zase pádem. Na jiné úrovní s vyšším vyšší výšky bych tak řekl a to co potom co po koho že to co ona. On bez ti o skla to potom nemluvim k protože by to zkomplikoval o věc tak je to s při vaší víře. Opaku co jsem včera řekl a k tomu co bohužel opak o tom se prominout že my omylem křesťané považujeme to co řekl ježíš kristus o sobě že bude povýšen na kříži. No ono se to na přišel budu povýšen pod ta ho k sobě všechny kdo uvěří. Syna člověka v takovém případě jen kdo z po stezkou moc bude spasen asi s to co tam z na tak k tohle to znovu vysvětlim. Totiž přes to to považuju za příklad ježíše krista který musíme následovat tak nějak. Bez napodobení. Že by se prostě em musím mez spolehnout na to že on nás asi. A to to není pravda to je řek bych si spoje a na co s boží a bez po se tím že vstoupil na kříž ježíš kristus nás spasil tím že k jeho oběti se připojujeme k jeho oběti na při se při to je nevěsta necháme ukřižovat a že mu do vody víme aby se kvůli nám dal znovu ukřižovat jenom jeho mocí můžeme. Nic z toho si buďte dobře vědomi na celé své cestě že to co ve vás způsobuje sebezápor odstoupení od sama sebe nepřičítej denní nikdy sobě pak o vlastní zásluze své to není o šestá slov to je mi ho od boha která je umožněna tím že toho láska je dovolíte pánu bohu. vás nebudu učit ničemu jinému než jak je mu to dovolit aby vás směl působit. Že on by to udělal hned kdybych ste by dovolit takovou obrovskou moc lidská představa která mu to on ne do toho vých. To je to lidská cestovatel mu to do boží že nedá především tento svět a ne králoství boží to si uvědomte že to je pravda sto pro cení co říkam nedovede tady jim v z jisto pro cení k že vy všichni hledáte králoství tohoto světa koná zabydlení na tomto si a ne krásy boží především a pro toho nedostal proto nedovolujete aby pán but překročil. Práh o člověk na se na z toho pořád vězní te. Dobrovolně do jaké nedobrovolně za tím jako ten s tím možná v tom se ku a do jeho bot no a do jeho pořád to mi znáte jo který začíná s smyslovým vjemem a a končí zpracování rozumový nebo citovým be o to úseku z že je jeho vědomí se pot. Oni bujet te z se jen úsek vědomí. Pro šíře vědomí nespočívá v tom že by bylo na taženo do pohádky tam žádný prostor jak tato tak líčím obrazně obraz který boha syna vědomi nýbrž intenzita vědomí je rozšířené vědomí intensita. Že jo dáváte roši že vědomí tím že máte intenzivnější vědomí než jste měli před tím že nespí te a že nemusí děláte že vás to ne ale že se nestát ten mechanickými nýbrž žes že se stáváte intenzívněji vědomými podívejte se jenom příklad. Když třebas v tom předškolním věku od jednoho a půl roku do třech a půl si dodneška po mat ty to bylo i ten jiný vědomí které na mně tam vstoupilo do hlavy. A které způsobilo světu v mém životě k tak k tomu co by nějaká sví jak jenom proto byla tak silná to povaha toho vědomí s tam li zrušeny tím mez. Nebylo to co je jedno od k o z tupou v to bude dřevěný protože nešel přes smysly a proto všichni do máte víru. že vidíte tento vstup. To to jsou představu kdy máte nějakou člověk věřící se jiný vstup do svého úseku vědomí při to vědomí věří vší. Než úsek boží vědomí člověka který tam než šel víra o na totiž ne představou neměl představu o bohu moje poznání bylo v předškolní jako daleko intenzivnějším než je vaše dneska v dospělém věku o tom není pochyby vina be to nepoznáváte co je správné. Vizte často na rozpacích proto tady sedíte kdežto jsem nikdy nebyl nikdy nebyl na vás nikdy ne a to nebyla moje začlo to byla z od těch tekla z s pro že oni za o to a o sebrali. A nemohli hodný to jsi ty mně ani smyslové vjemy další nahradit nikdy to nenahradili. Takže větší míra a ne přes si to jeho ne přes nedovedu k o vane povědomí domě zkázy rozumíte. Bylo tom původně malá vám v ten si to poměrně malinko se liší sví odvaž si intenzity vědomí ale to bylo tedy intenzivnější. To třebas. Pozorovali byl učitelem obecné škole jsem okamžitě po jednom přes chtění po ve do pro to co jsem před co to a to o sebe deších jsem to mohl reprodukovat ale bez chyby. A po jednom přečtení. To znamená intensita pohledu na to ztrá byl stop pamětně po to v tom každý uměle studuje toho. Když je paměť kdo to znamená být barvy v. A dělat z do třebas kde založený že tento se u bude mi pamět znamená sluch pouhou paměť tělo. Absolutní sluch tomu říkají tak a to ho zase nemám pochopitelně nic jednostranně o nějaké míry a tento dar nemám. Tato do ten to na tak by měl na něm ba synova od tam to by měli pokračovat v čem. No ale jestliže jste v takovém stavu zředěného vědomí nic se nestalo. Vy musíte vědět že ta představa se odbourat dvojím způsobem buď postupně. A nebo pohledem za v tak se indové tímto způsobem pohledem za ni si vůbec se to v pali ani jeden z nich jít ani za pomoci mistra z si to netroufali dělat. Proto že oni znají radžajogu z nej jejich nejdokonalejšího a ta se na to jak tady jste se přes kdy se protože i my komentáři cesta dlouhého putování znal na postupně se zbavují představ protože ten to jsi ty jediná skutečnost z s tím že otevírají novou skutečnost ve svém vědomí znal rosy do k tomu říká vědomí co se dělají intenzivní od tu li ten se to od druhého stánku potom to se. Třetího článku z toho článku tak to jde dál. dlouhé putování se nedivím že věří že se o kristu za jeden život jde dál dělat to jim věří a že jim to velice pomáhám jejich pojetí linka nad se k tomu aby si nesou po li na cestě. Že i největší mistr když se vede takle postup kolika stole asi zoufali že to k tomu žáku je tak pomalu že on se nerad zříká představy která ho někam dál dovedla kde před tím nebyl se se si to když vás dovede představa do oblasti třebas svadhistana jenom. Kde by ten vidět domě spící neví nemusíte spát a ve spánku se vzhůru do se ale vaše vědomí je tak těle né. Že o tom je to v celém světě bez mezera v se mu to se neztratí ale na by si o světě jiném o které tady vůbec neměl páru ve za pak v pokusů pak kou toho z kou na on post zabarvenou roviny jsem si z semeni jsem se mi z tohoto světa a oni jim neumí to rozdělit co je s po mým na tento světa a tvé ó se tam tím světem. To je manželka jako ty kdo to o tak tak se z co to se mnou dělej. To jsem dělal jsem dokud tady byla tak prosimvás on tento se teď tam v tom na to úroveň je tam živ jak o je tady živ. Tak najednou vidí že ta není po me se jako ty. Protože von se tam může spojovat asi tímto způsobem od potřebuje setkat svět tu věren tak k je v tak je s ve z jim. A bez ztráty času a z to ne to co na tom minut tu pád to by nepozorujete že jsem s ním že ani ve mně viděli se ztratily v mu vteřiny k tomu aby si s tím s k a to to vám poskytuje i do si co si stali se se si to to co říkal dali do dál ne při vědomí. Napřed bez pán u tu po mu naučí která pak to přejde do běžného vědomí i když to prali svět. To nelžete věčné vědomí tak by to ne to co se normálně moli do ve spánku také zažíval. Takže by si běžně tej pro i z byla si k nějakýmu indovi nebo měl dovy. Co potřebuje. On může rosy k vám je pra je po do mi či jsem se ho bude ti k vám že to tak k němu to se to to to druhé co budeš přetrvat hle je tato cesta podle mého názoru že není v evropě správná na západě vůbec aby vám jde do protože si se umim. Z pád ale spad se být tam dělí ale musím vám říct že zpočátku do jenom pomáhalo ale velice zdržoval. A se nedivím že nazí indičtí jogini za brzy na tomto stupni a vono jim to stačí aby jako. Tam vydržel třebas celý život na příklad toho člověka i s hladce králové své. Který na této úrovni byl vy nová v tibetu na pokraj tibetu on mi sám přiznal tam byl sedum láska ale tělesně tam byl a oni mu v zreorganizovat li systém tělesnosti v toho. Druhé tělesnosti a třetí tělo prosti systém tříd tělesností těch smrtelných tělesností které jsou udány úrovněmi muladhara z vady s to v a v v v v s v many v da. A teprve když mu tohle toho zadal dají za vady když ho když očistili toto vidění těchto světu tak že ho to neláká ho tam dále přebývat. Tebe potom mohl se dostat dál tak se o dostal jako do správy bych tak řekl jo. Ale to ono to u jeho třebas pokud vím bez se nad v. A u to o jeho přítele er to trvalo do konce života tak v to je dost dlouho a tak toto co to bych nedoporučoval vůbec dovedeme postupně mi na to jdeme cestou u cestou u pokud to prostě nebo zaujatosti. A ta sestup tu je pomocí vnitřní modlitby napřed pomocí člověk potom ještě jinak k ale s za začíná se vnitřní modlitbou tak jak to radil ježíš kristus že totiž on říkal milovati budeš pána po vás se o co se z toho se vším si své se vší duše svého ze vší síly své. To to je recept na vnitřní modlitbu. To je manipulace z vůlí při vnitřní modlitbě nikoliv ve né. Vede nemůže te celou duší milovat nikoho. To nemůžete milovat bližního jako sama sebe nic víc pána boha vůbec i ve milovat to nejde. Čeho nevidíte takže v jestliže by zprávy děláte vnitřní modlitbu tak musíte navodit se na určitou vody stav to nos ti ve kterém to teprve be stav trpnosti znamená tam jste celý. vám řeknou jak jsem z tato musí se neměl rodil abyste viděli jak se tomu pak toto bohové od ono proto buďte do starosti. To pozor o ale co jsem dělal tak to se mu pomalu šlo někdo musí bys může ming radí k jen tak ky že to jsem a něčím jiný víc nejsem než zkušební králi. Přesně možný chyby jsem je po se o v a v abych těžko hledal nějakou nebo kterou o by byl ne neděla. A tedy a proto mohu bez radit se tak podle se mu. Tak začátku když jsem vyšel z toho co do toho světla když jsem věděl když mi to do poradil. Napřed se neděl jenomže mám jednat správně a tak tu bez toho psa ještě se po nejde jsem co je správné ale jsem maminko potřebu jednat správně to řeka to dítě to je správné. To to jsem katolický založená by co je správné toto v ale přes si do zad za do na to máme z s se známo z výchova ctností no. A hodní ctnosti jsou víra naděje a láska tam šla no tak toho když se bude do se tak víš se správné správné nevěřit správné je mít naději na věčný život a správné to to matka do ve dal st. A správné je milovat nou. Sem říkal matko v tom mně nic neříká potřebu kompletně věc si rady z bryndy kde se musel si to porozumět situaci ve který do toho že to co osou i ten že když to dítě mu říkalo se to maminko se přesto si že toto se třebas to dělal vím že mi říká to co to je ta poznávám ale se toho nemůže my si žitému a k tak k pro v pro takle nemluvil pochopitelně to říkám tak aby tomu rozuměli co se věk. Tak. To mně musí vždycky promiň mně z novou znova do odradit je chudá pro dělo se neposlouchal protože jsem okamžitě poznal že to je správné co měl radila do byl to křesťanská rada nic jiného z na narada. El tak ten vstup do oblasti správnosti do toho otevření se bohu jeho moudrosti el ten přicházel plněním toho co jsem poznával za správné. Jestliže by poznáváte za správné jako správné pro že bude ten milovat bližního bez o na sebe když víte je to správné po mi která se to věc o si zaslouží aby byl za to milování nebo aby byl miloval přestože od vám to k ničemu nebude dobra on to k ničemu neposlouží. To vzor samaritány žilo no ne který slouží svým mu ne u hlavní nepříteli když se dokonce ve vědomí nebo jenom o tom od zbýt je v čem jestliže odejde to od každého komu něco dobrého uděláte bez o na to že vám nebude od ba i ta nebudete chtít od něho od pátku a když nebudete chtít vodního podstatu tak na dobré cestě na správně upozorňuju vás tu při to z máte ustavičně nezištně jednat. Když nejednání jak může být plné omylů v že se mýlit. Protože nemáte o to to povědomí jako jsem měl v tom předškolním věku co je fakticky správné nebo rád jisto nebo to moment o tom po mat dalo ko z po za to že v tom mohli nesprávné věci ale o to se si že po to správně na to nevadí. El jak jsem řikal to je správný co řek ten návrat do budovy se dal do podle el mýlit své není špatné ale neb pochybovat že to co dělám je správné. nebudete pochybovat tak na to dete celobytostně čemu se tady učíte celobytostní mu jednání. Když milujete nebo pro kazatel lásku bližnímu. Bez ohledu na sebe tak k od vstupujete od sebe od části která není schopna milovat rozumíte od celé vstupujete či tím zbytkem celobytostněji kde te a to je to živé čím jde kte. A to je všechno či můžete vůbec co nepoznáte tím nic nemůže to si to to se na to postupně do celistvosti odosobnění. Ale je to jedině správná cesta a přijat ten pro všechny i kdo nejsou na tom tak dobře jako to dítě malé které to vědního schopnost poznávat správné když to ještě v radil. On v to že z toho vedlo nestranně ne by se vám to takle pomalu pod jako mně že se řídili těmi nerada by to on to co daleko snáze než a teď v když tedy byste se modlili tak bych vám radil jak se jak se to co te trpkosti. Při se do trpnosti nebudete dostávat během ne těmi akty lásky jak co by to předvedl marně se budete snažit udělat tak obrovsky skok k pro stavu trpnosti se dostávat. modlitbě protože by si od o by byl do kde jsi do watts především něco především něco pro sebe znamená budete nad svůj prostě především od co se nechce především i za bohem to se chce a to nebudete schopni v kdy budete chtít je při aktu lásky především toho bližního milovat ale ne především u z mi k uspokojení z dobra a u věr nebo tam podle obě k s. A to musí s tak lásky jenom vztah lásky takový jako když vím že to potřebuje tu vaši pomoc když vám bude o vědeckou za je to z uměleckou za to v všechno k k k z ky ve se to vše pro co to s. Vede patři věci a bude ten dojem že to správné že ji patři to není z nesprávného tak by se ktré ne te v trpném stavu protože odcházíte od sebe a čili mně to víte věci či vně ta pravá nos co správné tím. Vůle tóny vymazání vůle nýbrž jsi jedno cení vůle za nějakým cílem a během ne to nepřímé ženo cení vůle znamená by to víte tak tomu bližšímu tam v věci kterou ode za správnou o tak dále ale potom co který jenom k tomu bohu při v vnitřní od i vy víte te ten malinký jen v ale velice lid ty rozšířil se to poté jež ne ale to. Je to přímější ta modlitba je přímější je mi prosimvás rozumět co tady říkám. Ano tak podívejte své jestliže když kristus říká milovati budeš pána boha z celého co se svého a tak dále to znamená cituje tam čtyři fáze toho milováno tak k a pak ho do rok radí ho za vším začít se se cele mu. Ale protože považuje mu život by ji za celek víme o že k němu modlitbou záleží jiný život než že než ostatní činný život v mu mu tak jsem vás upozorňoval na to že. Tomu milovati z celého srdce se bude se učili nad se v běžném životě ale nikdy dost celého jsem se nebude bude mu pokud do učíte v běžném životě ale to nevadí i co se terénu je neúplnosti mu nedokonale se to musí dostat za doma dokud to když to ne na na tenhleten běžném denním činném životě co se tam nedá uskutečnit vůbec dokonalé. Z celého srdce a tak to ne doka ses co se se potom ve vnitřní modlitbě na to vás u pozornou prosimvás je to dost jasně řečeno. Je né. Takže vy musíte během nese osvědčit v lásce sat jsem neb bude to za tím z celého z otce ale bude to láska za jsem k ní. Neboť budete třebas přitom prokazovat lásku k bližnímu k a o lásek vyššímu než říkával v ježíš kristu s budeš miloval bližního se toho co se se svými své duše z celé. On si ničeho takového ne ne nýbrž budeš nad běžně osoba sebe v a když na to opaku z minulá když ten miloval když jako sama sebe tak budete milovat nedokonale přes sebe milujete tak ky nedokonale protože jste nevědomí že sebe dokonale milovat když je taky se do krmil a ježíš kristus to jak kom vím padl brána stačí. Když on že to stačí protože to byste učinit na bližním nikdy než abych mým k a tam se musí se osvědčit to od vstupu od sebe. Jenom do míry dokonalosti jako byste milovali sebe a tam tak i postu byl dokonale od sebe že sebe neznáte jo. Lidi nejde vám to nevadí. A začátku se musíte to jedovatý jenom v která se se jsem ne přes kterou jsem se ale se jsem v to znamená chci chci vám budiž vodítkem či k si že vám budiž šelem el takovým měřítkem správnosti. Když je při ne na po že to správné tak to nedělám začátku semen trnu se do ničeho jiného než do oblasti citu kde je mět cit napovídá z žen v je to správné. Samosebou vidí že se přitom mockrát při tří váš či čist ale ten třebas komu věnuje neni toho hoden né. S a promrhá a to nebo budete házet perle sviním to se může stát než z vás sto neodradí. Protože pro vás že to tajemným k na lásku celým se jsem a teprve po je ne o mně na a s k ovšem domy na láska z částečce povahy samo o sobě nená ale kde u plná na milost od roste rozdílná pali ta prosit z volně u plout nad nebo se bude celý myslilo co listí toho se s osobami protože z celé. Duši a to ještě není tak myslím že nebudou muset co vám tady říkal co je to v běžném životě uplatňovaná láska co jsem to všechno nebudu muset říkat to novou se li třeba vůbec jak se tomu máte stavět sat co máte přitom dělat v každém případě je to láska to znamená kdo nehodíte se na sebe ne. Co litera sebe to sebeláska do miluje bližního jenom proto že mu to dělá dobře a že z toho něco od se o ještě vůbec začal milovat ho. Do musíte milovat sobečtí jako sebe sama protože o nám povahou musí od toho bližního minimálně tak nebo zrovna jako o vás. Když vám přitom aktu lásky v takle nejde že by jako nová tak ta za to neni plná ta vás nevede ani k tomu celému milování co jsem rozumí nebo to nemyslel že uděláte ten shodu večer když se při že se to se k modlitbě. Když si to před de ne viz je na ne celistvé lásce citem to znamená srdcem musíte trénovat a teď jestliže potom takle přes ten se snažím podepřel proč je ne nebo tím se o to si tu na co jsem místo se vyskytne tak ho miluju s otcem to ten bližní nemusí být že hmotný bližní. Od to může být věz které náleží k třebas krás na ve která sám líbí a my tomu celý svůj cit věnuje se taky láska k bližnímu te které ming na lásku bližnímu to veliteli některá adi krásné věci. Cesta krásy je tedy vidění krásy je velice prudká cesta k bohu velice. Utkal příprav krát bezvadná. A od pak je to s s s jinými cestami v te a to je nebo u všech těch být s. Cesta poznání na při aspoň tu bych menoval na trámy jako blízká. Nem ta se tak ke pěstovat se v tom relativním stavu běžného dění ne totiž se snažím tady poznávat protože tam vidět z si zasluhuje. To poznání. to chci tím se mu být si v v lesa třech které mi napovídá zasluhuje na příklad dejme tomu ne u mně napovídá jsem to co jsem dělal se z od janem z překladem ten cit změn co s tak na to stačil citem neděle že to je dobra ale co to je správné ano co musím dokazovat z někde na vyšších jista v z s. No a tak to může by s vaším povoláním. Je to správné proto že například přináší ted peníze pro svou rodinu. To je od pata všem te z vodní ode dělení k od paty své k něco jiného než od pata jiného vyššího druhu že to musí nesmíte přát z tak se u z v takovýho sv. Vizte by totiž jste ho i ten z kdy. Ale čeho viz cení co od nejste uznání ky to když to uzná ani z vyšších jista si o nějaká zpráva. To o co ty si tu tu vyznamenání za to pro dale. To potom nesmíte toužit to byste nemilovali to by se neučili miloval když jako sama sebe rozumíte asi tak. To je tady k vim co to s vzor aby to celý výšky psaní bych to to to. Všechno na tu o to dokonce týdne do říkám malé musem se mnou trpělivost nám ji budu mít taky. A tu se mi to vysvětlit když to tímto způsobem děláte. Tak se tak jste časem dokonale připraveni k tomu abyste s celým se jsem milovali. To nená stane se vám to co ještě si to říkat při posledním svou tu bylo při tom podoben si poslední soudu protože říkal měl jsem žízeň dali jste mi píti měl semen z temný z ti jsem čela že ještě vizte nebes se nebo se ještě dostat protože kdy jsme viděli nikdy z kdy ten neviděti nemusel přitom by se za panoval nebo z toho vědom se o něm vědět jak je to s pro by je s proto o by si z něho. A. Kom kolik nejmenšímu batři by se co to udělej mně jste učinili řekli v kristus to buďte si jisti s tím se nedá te teprve při ten při modlitbě přitom se budu tam se dostává to si při modlibě hned zpočátku. Přis při této přípravy k soudu k poslednímu soudu v při tak podzimu soudu od souzení k tomu že vyjdete z toho to často prostoru to za do oblasti do to je dobro a zlo nehraje jsou roste od rozdělí od sebe a absolutní dobro nastoupí na místě relativního dobra nám a tím vítězství na vaší straně rozumíte mně dobře o to relativní dobro které způsobilo tady z na smyslu tedy to není to dobro kterémusi co z po konci světa. Absolutní dobrou u otce teď její dobrý žár o tak dále no tak v že toto je pochopitelné. A jakým způsobem by si budete moc z kom jsem trvalo tak že začínáte milovat z celého srdce. Jsem se jsem milovat znamená že získat v tak do velkou zaujatost cit to bo. Že že tuto zaujatost o když že víte co tomu o stává se protože to natrénoval jeho se tím s to s to ho tak ho za to že když na jiná zaujatost. To neb před čím jana při nedejme tomu když vám si za si tady klec pak si s nebo mluvit o světský věci. Ale bych by byl začátku v za rod dosti jako jsem do po čát tak o vás skutek ču. Rovnou u teď tu o by muselo ve pokud byla o to či s to to nedělám ačkoliv je to neni milé ale nedělám v tom pže vím že že nemá tuto zaujatost. Teď jakými větrem obaly. A to tedy my se to bez strom bude to sobec kterým on v tom byla tedy třeba za půl u trvající to jsem tři nebo novou po vědomi znal kdy nevěřil na panovat nevěděl že to je trny v přede taky te do od bez jsem bez víry v boha a že se nevyjde de vo to de při ten při tom ne nesmíte v tom non myslet na boha jako po nebo na byla by to byla bych tu večer do bylo co se se to ne. Tomu si od toho bližního protože víte od do vět v od toho bližního chápete. Městy které živých přes den ale ne ale nebudete s praně nebudete straně kterou watts ten ten mi to nevíme kdo. Kde se s ním. Přede někdo z vás z na po mi napovídá do že jimi jenom po je proti od lásky nebo učiní svět to je ještě i ti je to znamená el učení se vás se s otcem je že je pravděpodobné že jeho vlastní si do mu na to nestačím nebo brzo ochabl mnou protože vono mi to nepůjde o otci do se v situacích tak ku kde ano. Pak se nenajde hodný oběd ho v lásky mu mu a jsem vám říkal že mu ku ten doby mohu být milován u pro své přednosti ku. Ale ten není hodným materiálem vůbec si tu dalo pro učení se o to vás prut je milovat li milovat takového jaký je prost o vás takového jaký je a to jej a teprve když vás mám ne jaký bychom z toho svého jakého bychom si zády z toho ovšem k tomu jak vy říkáte správně bylo třeba někdy nadměrně pomoci boží ano. Abych byl toho schopen ho milovat někoho do si od toho svou povahou nezaslouží ho a při tom být jist tím žen neházejte perle se být jinou janou ve že se to neobrátí proti mně ho toho co tady nikde není psáno že by se dobrat do pro něho. Ty ho budeš milovat jeho prokážeš lásku k ho a ono se ukáže se že von si na to není ti ten ho jenom ono nýbrž že bude začíná zase vykořisťovat tak as. Chopte to nejhorší se na tom na tomto poli může stát vono že když jež citem kou se tak že si absolutně vědomí při tom. Do že nejde všemi mohutnostmi duše je to s nejdeš než do jsou si toho dne cit ve nic veškerá tvoje síla takže tam do kam pro do se budeš mýlit to že on si oni všechno a ten nějaký do bez člověk nějaký křesťan že na toho na ba s víme další úkoly dělal budeme odělo dít pole toho schopen ženo aby vám pobytu že si byl jiným aktu lásky němu a my se zbavil vlastních povinností dala s u pozor najednou věc. Nežádejte si tady jiné ochrany od boha než aby po po ve vás nezbavili rozumu koho chtějí po povel které stávat zbaví ho rozum z nes v nebo v v panika svých. Když se vám to nepodařilo když byl někdo vás se zneužít když vás se zneužít odbýt je teď klidně měli se rozum dosti rozumně od pána boha tady do pomoc z máte totiž a rozum proto z lid lidmi když se nejde o do věž z lidské tato nemohli dělat že byste nemohli projdou to školu ale to školou bezpečně procházíte když si vzpomenete klidně na svůj rozum a klidně zůstanete oblasti rozumu a. To vím z tu víme. Řek bych studeným rozumem studeným rozumem rozřeší situaci v k se k do není to ne není není proti citu zaměřeno. Rozum nesmí stát proti či rozum je vaším dobrým rádcem ti mám vždycky nepomůže před cit někdy může být tím veden budovy život a ten je pod životem intelektu od mu i ten by neměl pudový život poslouchat ono i ten by měl být na zasazen a pudové mu životu od. Jak je to o sobě to znáte tak se posloucháte takzvaný si by je veden but dojem u nýbrž byl u posouvat jenom ten cit který pudem není veden který je veden pocitem správnosti daným rozumovou bůh vahou to je správné tady zakročit takle to to správně udělat nebo tomuto se věnovat. A pak těch případů omylu bude poměrně málo. Ne jem že by nebyli ale nebude jich pali o vedeme tomu. Pětkrát se smí víte nepřeháním jednou se stech víte jo začat a o nebo běžně si vede se se z víte že musím nesmí být. Ale to jak se nesmíte to bude pro vás tak tomu mohu mu poučil nebo tak kolem takovým ponaučení nebo takovou dobrou pomůckou k tomu nebo takovým způsobem to od schopnosti rozlišení nebo tak že navozením schopnosti rozlišení to při ještě snadno se s tresty te. Na to za jede na a jste na to správné ano to to podruhý nebude za desáté nýbrž z ba za pátek. A se dostane do si to wattse a to nechci jako před ti a. Že jsem se dostal vy krve dokonce u že se po každý jste tří te. Že pokaždé toho z toho uděláte bude správně namířenou ne to je to ve tím že on bude někdo vděčen za to. Ale že by nebudete pociťovat že jste za doby že to udělali že osobě přitom nebe vidět nýbrž od sebe tím odstoupíte. Když si je se přitom aktu lásky k sobě nevrátíte rozumíte sobě nevrátíte tobě dům krás bez této z vládní ji důkaz není přát než do nebem. Jak se v sobě vrátíte pocitem úlevy zadostiučinění nebo nastavení do ruky dej mi za to něco ho. Tak se to ještě ne zvládli jo jakmile to ale vládne te tímto způsobem jak jsem teďka se to za tak musíte začít školy na druhém stupni dělá z ky v něm nesmíte se se pod to jsem se být spokojeni s tím že vám to jde no prosimvás v tom no pokryt v tom po meč strach ale osvojit ve si to. Ale jenom od a to osvojili abys jako abyste to zvládli abyste v tom dovedli se pohyboval tak aby se se přestali být v oblasti citu aby ten cit vám byl jasným ukazatelem že to správné aby chci pak ukazoval ukazovat ukazovat ten s práva z ti a ne ukazovatelem omylu jo ale je tomu přejte si když nebudete vedení citem. Rozhodovat o oblasti kde tři nehraje žádnou roli v to jsi ještě je to to víte. Tam ještě nebude přes odpojit opata tam vám to neb jde teď kde se chce za mnou všechno prosimvás mi přesto to bylo co mám s vámi pomalinku postup pojďte jo. Tak se za tej jedno potopa je to druhé a potom přečti a potom to te a o smět tohle nektar realizují v vnitřní modlitbě. Jakmile tohle ne ne z uskutečníte mít tedy při modlibě tentýž den tak promarníte tu sílu. Toho uskutečnění na poli rozumíte v musíte každý jen po práci na vůli vejít toho z toho co to pro jsem z toho není to je nezbytné z toho není vím kdy vám jenom malinko v k či kočce. Ale prosimvás ne pro to aby se z toho něco měli aspoň do pane bože nemám přestal si to on pokud k. A je to třebas no o to jedno. Ale aspoň se poklonit te tu uctivě se pokloní te prosimvás nepovažujete tento akt s tak něco ne chce mého. Protože jste unaveni je to se uctivě poklonit než vůbec nic ti a není toho na škodu není to na škodu tupit hloubi i modlitby není to ještě je být s s vámi děje ve snu co to je že ve spánku a kam ta duše míří i. Ne o přechodu do spát a ku tak tito též o přechodu ze smrti jak říkají indové do dalšího života tak to je na ni to na tom hezký na tom se v okamžiku smrti to co za či život projevy oni říkají jeho nená by ten o li to víte někoho toto od bych řekl zase ne ale vono to tady v tomto případě a bere jsme o podobal jako oni ho o to ode vás bez o to ode vás co mi tady někdo z vás říká o svých vztek po po padlo to co jdeme nedělal rozumíte. A to co o maso tou zdramatizovat co to co a tady se to bude taky drama ty co vám to řeknu například svatý ti si to dobře zná se k přít s č nevěřící ježíše krista v tu budu v městě tu mu v krista kdo jsem jsem dva do tam ty své přátele na to místo do se to stalo tam o. A dneska oni vidí že se dostal do dneška viděl žebráka před chrámem toho s kým ještě žebrat z špatně oděného a žebrák u z se dožadoval. Milost ti těch kolemjdoucí aby mu něco dali či by se mu při k i s který si mě. A lidi procházeli kolem jako by ho neviděli a kdy martin měl svým soucit. A svoji pláž prosto to a tím mečem který měl otce a tu budu ku na chodila šel dál to by tomu bylo do dojde brát tomu nic mám jeho soucitný podle do od něho žádný poděkování z on poctě byl že na tom mi prosto toho kdo mu to tam věřil dál on nečekal přestane večer. Jakmile usnul zjevil se mu ježíš kristus to říkal mu a cítit ku k za to co ty s mně dneska oděl pane kdo z li na se kristus a to ne jsem nevěděl on se neděl dobrá a a to jsem byl tak to je to nesprávné pochopení toho co se kde dělat. Von podle se o to dobrá ka nevede oněm před tím vole za pod to podle znalo asi si pod není viz i nesetkal kde nebylo se z to si že kristem že ano tak.