Karel Makoň: 85-18A-3 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To takovýmto způsobem se pro zrak ji ve vůli dal do li od podělil od tomu obrazů. Byl v vnitřní modlitbě sebe do tohoto postavu li se mi stává nýbrž. Budete pod tažení tou vyšší si do od sebe jako tam jste mu tedy ti dávat pozor abyste nechtěli to je to to jednou na ten si nebude se sledovat po do by byl o to se mu jdeme nebo sebe že budete mít ta nemohu na tu obou u toto tomu mi velí se na svými kdy svět ve které si nebudete umět od sil. Která vás nemůže ten kristus vás přemůže do mým ten bůh on není mu ono je jen o s právní na toho že se to že není dělaly správně a do od tomu kdo po pro slova ko bylo by to by byl o co to tohoto po skočím o dával to chtěné cestou musí do si je mu libo o no. O to pak na vodní. Oko pak o to mělo bohužel v ku nemohu milou kým on není on dát nebude se mu bude tou o do za ve tito bral. Samozřejmě mu jen o to budou pod od jim jenom že pomocí bylo o to nebude o to by byl on znal oni se se u podle todo bylo toto po mu to doba kovy co jsem toto neboli. Ale bylo to modlitbě nebezpečí se upadlo na to nebe se do toho do extaze no. No to doba třeba o tohoto vy k tomu k tomu před tím dokud tomu co do před ono ale to bylo to to to do v mu od kdo to módní kdy kolem novou práci na poli o tom dost toho o látku nebo. To je kód po pojednali mýtem tomu u postup oněm za od po na k na do toho vůbec to po za koho od pád na poli no a bych to chtěl jako dokončím jestliže potom nebude zapotřebí extáze k tomu aby to tam není toho málo ní. To na zrozovat tomu budovat do domu toho tomu osobu od tomu říkal o tom tou o tomu rozumím ti kdo do se s ním je na ni není na doznal před po nebo jeho nebo o. Ono o bez toho by se od toho v znova do stažení do oni o tom touží po ne ne to to je to ti kdo touží mu to tak tomu to o tu o tom komu on to z toho novém o toto nazývám. Pod u to milou by si musíme najít volal za jeho to na kdo do na jako o se mi to hodí. Jestliže pak toho pout za mnou. Se jde do vašeho do vaší to s tím o li o z umíte. A tam swámi bují jde paní bude o ho poznávat bez nová vně. To je správně citem rozřešit jako po mu tato pomocná ruka je po o po pomocníka sebe ve tyto do smíte a co ne. Tak mu do svou ti vodu řešením mu. Tom o práci na poli bude to ut podporování neb extazí nýbrž tomu komu on mu to tam v ní. A to považujou bude kom miloval wu tak u od kdo budou ho tuku. Tím že bude to do jedním a protože se do do stupně po kterém bude se na. Dobří než že jako toto co tak se dovrší. Tak tomu není to dycky chyba protože by třebas nejste zaměření na tu lásku s otcem nebo ba že protože to ještě na to na se to napověděl na pod ním je ne každý je schopen začít láskou sobcem to není ta si schopen ale tím že nejste tak utváření to jsi byl o cestě za dvě za to všechno po bereme na po tomu se začíná vždycky tím čím právě jste nebo co. On nejpřístupnější to poznávat. Někdy toužíte po pod no pak se vám mít kristu nižším tak mu a to musím se v to způsobeno stojí v nikdy u že se potřebujete být. Plně zaujatý vám to tu mít ta zaujatost kde mám tu mu to zaujatost rodu pro věci duchovní on to opravdu chybí. Tak je to cesta poznání a povolání po poznání a nikoliv cesta otcem od bo chybělo toho u bod těch co ta vůle z ku ti kdo se správné rozumu. A cesta poznání o bohu nebo se o to by se o nová oním to co jinak do tomu o tomu tohoto dokud toto von čím to znamená ono do vás ano. Jak k do se do domu do toho domu otcova nebo o tu potom z toho co do když jsem vám to tu mu nebylo. Óm do jsem to jenom s vepři mu proč o tom dno mu to do jak se to obrátil na přímém uskutečnění v tom domu. Jak to udělat upozorňuju vás toto to o by tu pokud nebo jsem to mu vstupem tím co jsem byl do udělat jiná vůle že nám. kou co rodnou modlitbou nebo na koly v na k nebo nějakou sebou rosu pramení ním tou potom abych patu svou bohu. Rozumím činným začnou bude. V na tu mám tu tu cvičení nebo nějakou modlitbou ti mám nebo co takového nýbrž to začnou s ním no. Že je mu na to dobru byl způsobem že mnoho co má. Řeknu o nebo se to vstup budu a do do jeho domu. To znamená tam vstupuju od sebe k v tom byla že bych si to patřit a mnou k sobě a to buď k po byla. Od sebe k tobě nikoliv proto abych se k sobě vrátil nýbrž aby k tobě patřil rozumí na tom je to jenom na přechodnou dobu třeba půl hodiny. Ž jdu prostě to byla strašná víra da která by mluvila o tom že do toho pánu bohu ano půjdu jemu anebo o modlitbu kristu k němu tak dycky celým se jsem tak to musím nějak k tomu připravit svého on se potom jako schopen schopen celá postní. Jinak on schopen není on schod ten není protože před vědu všemohoucí. On nechce překračovat svoje zákonitosti které platí na této úrovně pod si tu oddělenosti od boha. totiž du z pocitu oddělenost od boha o mu o pak ti tu bylo nejsem pobyt ale ten pocit mám ten správný odkud mám ale od něho k tím k tak nemohu ukázt podmínky pánu o žádnou pod jak u prát pravdu napůl odění to poměr zkáze bylo tu brzku do síly tak že tady tady měl s tím zbytkem to co mně bylo no pokud by to bude stačit tak tam mu to do budu ho o bod. To budu zase spát tam a tak dále takle ve svou velí kdy tam prostě jim za tak. To tak tomu bohu abyste mu pak jsi li abyste byli sví jo takže dobudeme od povídavých jak se ten člověk k tak je. Pro ze si na přirovnání do stavu vady jesu dělám o modlitbě svatého pranická smysly dobudeme do povím dávní. Ten nám se to pane bože no a teď si přeji být dobyli vůli si to přeju být vůli na kladou mu požadavek. Umožní abych byl koly to je špatné rozumíte to je po za ve na bohu na boha tak si být spojité zpráva je tato vůle kdysi lámal dva si o ji pomocně abych byl v tu vůli já. Na buď se na ona se tedy v co se tak se v prosit a když jsi když na to se tak jste neudělal dobře přípravou jsem ten rozumíte v tom. ale nezáleží na pánu bohu naopak kdybyste mu od nad od tam poklady důvod ona totiž podmínku k co jsme tady vzít a že je to s tou k. Co si pod pili. vím jako služebník a tím jsem jsem ve nesloužil na poli že mám právo vstoupit jeho domu že on si to přeje. Že on si přeje abych jemu sloužil abych jemu pak sil o si to ovšem se protože to potřebuju a o tom se ve svém mír od od nadto nesmím myslet na to mám potřebu boha a potom do svobodné kdy. Ale mám kdybych bych a o bez toho ve te a byste si bože abych se moh který z toho i se o poznávali ho milovat kdo o tuto s kou vůbec provést a toto co o to na potřebu. Protože potom nad ním tak co bych o tomu byl tak se to by klade podmínky velebil přestal zem rozumíte opatrní nás li to jemná záležitost to bude že to pokazit tak ku v pak prostí to na tom pro o že jedete k němu víme dal se k tobě se dostal návrat k sobě to se vůbec jsme na překročit práh. Tane mi tu potože tak tím plnění je to poklad v chápe temné. Jak to udělat jsem teďka vysvětlil si to není jasné tak se oko vám to ještě jinak bych se slova ale bych se ještě všiml toho o do pro niž k otci. Jsem to dělat postupně míním viklat je tu byla na víte o to by do toho pak to jest vám to ba ještě od vší do kontextu. Svatý jesu dělám praví že svatý byl proti v assisi byl asi tím že ten který chápal květy věci tak jako se mají se na svých chápat totiž se setkal s bohem mít v sobě a no. Tak protože to nebyl jediný do oni do protože i pro o málo tom dozrálé žijí a myslel si že to bylo asi ten jiným bojích stovky ti svíce. Ale ten případ zná a co on říká no to se dvou se modlil. Prosím jež je to důležité pro vás že si to je nutné pro to aby jste ten při sobě vzbudili tak se dlouze modlete. On to jsem do říkal napřed to je dlouhá modly do jsem tím jsem začal ale postupně po bude jenom po v dra v třeba otčenáš si to po kterému klidně vstoupit te pozná že u ti to za to uznávám to od co v v a mám učil mu úd tu po o. Chci co to ů k tomu je u vstupu prosimvás jenom bych vás žádá aby to do po praze li o tohle to mějte mu v tom okamžiku. Nezačali tep to mít na tu úroveň práce na poli kde jste na toho pána boha nesměli myslet abyste neděli dvě věci my děly věci najednou ani musíte uctivě k němu přistupovat ano ale jemu patřit když jemu nebudete si připustit při z o tak tomu je za nit patřit tu tu musím buď v on je tu otcem naším jo ni našim ale oni zlá i u se na či tu o jsem o ni. Se postavím našimi původ z ten a on se postavím stává na či od jsem rozumíte nebo vší matkou jak chce te pořád na zrozuje se tomu nač při sis ten sví po satana s čím jsem se on se dal vše po za on to všechno vodě odvozeno v této milosrdně z se děl no v s tím mít tu bodem smysly. A tou závoru rozumu milosrdné že dění. Že vězte mi to chyby v tom losem sine existovat tak k tak tuk jdeme k se v přejdeme světa je po našem liství vizte el byl i me do on to byl jiný ne tisíc třista v při za tři se o kam že jsem třeba v když si to hradby byli jím. Překonání přes čas. Je zajímavé že ten pánbůh čili jiným způsobem do se s nimi před si to představujeme to oni zabil to ona se za ve jak chcete jak je to možné že. No a měří se zbláznil li žena na cestě k v byl povinně blázny nebyl bláznem ten kdo se skute vždycky když že by zamane měla toho vodu bez neměl na to na s neříkáme dneska jsme. Je to byl be včel svým kajícím otevřenou obou by buď i ti se smáli do vesnic li dali za šli a to si tady jsem nebyl be protože byl ve se mu říkali že na to pro dobu říkej to z ky. A a om přes z toho. Že se takle neznal že nezná své možnosti byl vnitřně bohem jako my vnitřně bohem všichni jsme stejnou umět ho a on se opřel o tuhletu to pouhou potom patřit k tomu bohu. A to způsobilo že na k na patřičné přes různé tady žije a být tam ho vydá začátku nebo byl do ducha a v. Nikdy nebudete umět se jsou při na no jedno slovo třebas o čem náš. Nebo vám pane jsem mu ji nebo nebo nějaké mám k vám toho nebude v to vám to třebas jenom vteřinku v ni nebo několik kteří nebo o minut ty pane v a tí. Kdyby vám to že on z kteří tak pak se vědomě na spojíte na boha o to pro vás se svým po pytel přemysl že se o to ko sto půl hodiny to nejde to to je nesmysl kdy musíte klidně z toho odejít jak to se byt mechanické tak byl třebas říkat otče náš od říká ten nechal lidsky tak to není pokorná a to není u z ti za pokora před ním tak to nemáš. Služ říkat tak ta modlitba zpočátku je rosy se to to je zdání. Od z mi proste ji klepáte v jste mi o této modlitbě bych moh do od těch počala si o vyd vel celý než čekat celý viz překlad dokonce týdne ještě bychom nedošel poli přečtěme si to je tady člověk ale věřím že vina ty o že sami přijdete nebo o tom nemůže poprvně v víte taky že jste lidmi kteří mají víme tak že jste lidmi kteří mají veliký rozsah myšlení a schopností by se chopíte vždycky toho co on bude. Nejdražší mým milejší. A bych to ještě přirovnal nějakému podobenství a jeden člověk přišel k buddhovi nebi jeho žákem ale slyšel od jemnou ho přišel k němu. Je to co si říci přijmeme své žáky nekladl mu žádné podmínky vůbec né. Ale přinesl obyčejný květ. Který osobně jemu se velice líbil o měl k tomu je tu po měl kladný. A položil mu okno a ten buddha řekl staneš se mým žáky po ze si přinese pět který si mělo pro jsi ho to. Si zmařil jeho život z která z ky to je v dobroty která proto dodati svítila a k tomu květu věnoval stromě si právo pracně mým žákem a stala se jeho nejlepším žákem anando. Zase. Do plně toho co se jim víte o a on doví a o těch hosta na co jinak než je ten.. Takže těch pro se je strašně moc ale si to musí upřímně dáno tím se musíte nějakým způsobem v bohu. Jim také prosředkem byla zástup na oběť třebas jako třeba při první přes není v tom od te o to se něco nová ani v mši z mate že o by tím přesvaté a on se potom co s tomu byl protože. A tak dále a tak dále. Ne mistrně věci ten na bližního na pána boha rovnou protože to dělal to pro pána boha nebo tak nějak to ne to nevíte přeci když to věříte tak vy to nevíte li že to nevíte li tomu jinam zatím věříte a když to po by že to pro pána boha ale jak milé. Jsem vám dojde dech a nemůže te aneb toužíte dělat činy lásky nebo něčemu patřit abyste vy si sami ze sebe. Tak se musíte třebas podněcovat i myšlením na boha ale pak jsem to jenom na boha ale jedna věc kterou jste dělat je to dvě věci najednou jo. zase tisíckrát za ten modlit. I třebas postará tomu nebo jak chcete neboli do přírody na tom je tu velebnost boží to vše nemožné tady se neklade nějaká překážka k tomu z ostatnímu co děláte kromě těch aktu lásky ano kdy musíte žít plným životem přitom jenom čekat bude ten možnost provést akt lásky to ne. To byl třebas ani jednoho neměla ve mně vede k tomu příležitost. Vy musíte udržovat v sobě oheň bych tak řekl to je pořád ještě to tu tu udržovat jsme tak o neudržely te. toto oheň. To znamená abyste nebi je v ve takový jen v jiných na dní že ano. A protože to by vyvrhl bůh z muss svých jak jsem vám v řečeno tu vlažnost ve pěstují te a. A byla nekladli si při to z děl bez modlitby když se něčemu vědou co nebaví ale co vím že správné bych to dělal to je v to za svět posiluje lásku co jsem bezvadně. E jestliže vás pán a tím spěch. Přitom věnování se citem bližnímu k tomu aby se vrátili k sobě. Rozumíte se vám to poziční že budete mít uspokojení z toho že to bylo správné z s a do tento radost prostou udělali na prosimvás od toho ní. Abyste v tomto případě je vám to o rozích z kou pocítíte dobře nabude do z toho svědky v vědomě ní. Abyste ten svůj e pocit uspokojení nad bez postíš vně bez mezer obětovali bohu pane bože mám pocit uspokojení. se vracím k sobě jsem si dobře vědom toho že touto chvíli i od tebe od padání. Že jsem to neudělal jenom pro tebe nebo jenom pro bližního ní. vím že dovoluješ abych miloval sebe do měrou jako bližního. Ale není nikdo nikdy řečeno když si po miloval by si to tak je musíš spěchat aby z po miloval taky se v k v. Tam je podle viz ne rozumíte miluj sebe když měla by kdysi to ten ty když mít co se na sic tam z tys tam sobě kdo sám pro sebe to koluje to na to máš právo v te tak ty které jedy v k v v která se se jsem je na sebe tak ky se dnes se se cele tak nedokonale protože my se milovat dejte pro sebe akty lásky tak ky pro si nenese se na pánaboha protože my jdete sebe třebas jako bližního to za to že si třeba. Z tu s my se že v tak se tak dokonale milovali sebe takže byste se měli z toho poučit bez ten je to síla v když je to to to je možné jeho toho po doporučil ale ne nedělejte protože byste jako ona při tom. Nebyly v ní. Situaci nebe pocity se to němce že byste měli. E z spočinout např jimi a říci udělal jsem dílo dobré a chvilinku si od počinu to nedělej na protože ježíš kris osobě řekl že není dobrý. A my tímto způsobem když pro semena polí jakkoliv dobře nejsme ještě užitečnými s ti. Teprve toužíme toho bo z ve svalu na sebe za těch nestal se to říkalo začíná jevit užitečnými služebníky protože pak sloužíme bohu a on by tu službu bohu potřebujeme k o tom nevíme to jedno. Aby to z om by k tomu spojení došlo by tomu v tom spojení šlo ano kdo se po druhým když tam ten hle mar tím že. Pže o si to před tím žebrákem v zdali to nebyl okamžik. Víte mal tím byl s tím minulým životem dokonale připraven k tomu. Aby se dal z ježíšem a že toto bylo kam ty kdy ten žebrák tam nebyl na sto všem. Ten aby mu za to že to z bez za nebo dokonale na kole když se rána k tomu aby z to než měla v kdy se mu že to bylo takle při ráno se ráno tak vám dám při to sto by se sebe omluvili že vám to nejde. Rozumíte a to bych sebe abych to komentovat je to ne na protože to není při hrána protože se nebo o z od do do s to a kdo nedorostl od tomu bude teďka řečí v do sto temný. Kdo od sebe umí postupovat. Do od sebe chce od když někdo je na úrovní že v umění dokáže. Bližním posloužit bez ohledu na sebe. Tak říká o tom ježíš kristus o to co malé k tomu to je člověk milující ve všech nic to byl člověk milující se jsem jinak než co jsem. Co se mu říkal smiluj se nad tím svým nepřítelem který by tady může kdo tady nech ano byl při dělat tej ten samaritán a náhodou se setkal nevěříme náhody. Ježíš kristus ukázal tuhletu při do která se nestala. Jako vzala jako model toho jak se to děje a proč se to děje že každý kde ochoten. Bez ohledu na sebe i se mu nepříteli pomoci když je to ten když to a že to zapotřebí pomoci komu nepříteli. Ten je na vyšší. O to o kam na výši kdyby na který okamžiku přišel zdá vším o říkal jsem jednou mu pomoc co pak a tu každýmu pomáhat. A od sobě kokon jeho bez hnutí brvy tak se neosvědčil a. Tak nemiloval bližního jako sama se v tom. Čili toto jedině uznává za správné že to ten kdo je ochoten pro to udělat tak jako ten samaritán ten je připraven. A nemusí být při tam vždycky ten tiše jednou může být nepřipraven jenom může li připraven. Není žádná úroveň ze kte na které by jednou o které by jednou se dostal a s nimi nemoh spadnout nebo musel by na ni a to před nebo osoby na ni zůstat pro náš. I z takto onen nejsi se je pořád. Z ti se plníme na se úrovni nejsme na úrovni na které jsme chvilinku například nemyslel že jste na stejné úrovni. Když tady se páté o svých pod nic jíž tak proč posloucháte není to co vám tady říkám o to povede patrně o něco vyšší ne. To oni z předurčen jeho nýbrž které se rozhodly o to taky něco jiného dělat než je patřit ne v na každém stupni kde o rozhodnuti a jsem ochoten v ovšem to byl dělal nerad on vám s celou modlitbou otčenáš přede jako co sto o rozhodnutí. A ježíš krisí doporučoval ovšem svým učedníkům a ne vám svým učedníkům. Že by to bude ode mně brzo je kdy on to takovýmto způsobem předváděl kdybyste mohly v při si od ale bude řeč dojímá poslouchat. Anebo byste mohli říct. se přesto o si s v protože nejsem poctí je schopen kdo je držet tato rozumu při děly se tat kdybyste věděli že to co roz to od jane že se realizoval tak by se se vlastně proklínal li aby vás proklínal deva usuzovat. jenom když to někomu řek o tak co z po na to za to zapomene a tím přestane být osou jsem to by byl ochoten vám to při co si by z toho psa aby se domohli zapomenou v no a to byla a k k k zapomeň ale opravy když kristus na každém kroku své cesty kterou ukazoval jako příklad. Žádal okamžitá a od tam li tomu dali za si toho co člověk uzná za správné. Kdybych byl v tom předškolním jakou mu co jsem v po za za správné hned nerealizovala. Tak ten trend svých dostupným mne přestal fungovat byl upadl do byl s to by se bylo s ztratilo všechno v ale protože jsem okamžitě to prali slova tak to jsem ustalo aniž se neděl že to stává o to před tekou do vyššího stavu vědomí je čistě na tě. Po z o z na tom že všechna rozhodnutí která činíte musíte nikoliv rozhodnout sám sobě a to je ta chyba někoho do něco prohlašuje. Když je to jiné prali provádt když to o moc prohlásí že toho ani zdaleka nejste schopni realizovat zanícení malinkou část toho pak když na jako již plátno vleče nejste si toho ovšem vědomi co je to že nevědomost výchovné nečiní ale činí veliké potíž že a to ve kdyby či potíž spočívá v tom že vůbec s ne vím že se vůbec neuskuteční ta vaše touha po tom poznání. Ní. Přidáte toho na milosti panna o ho o mu je mala a potom o to byl od boha z tele a šli s pro z ti nevíte o tom ještě. Tak to po prosimvás čím méně mluvíte tím líp. Protože definice roku třebaže rozumově do byla voze není ještě uskutečněním. Nebudete se nikdy za nic co nejste ochotni sami pro ve st. Co jste ochotni provést o to se modlete co z když to nemůže bude si na tom za po se modlím tak jako my to musim provést zástupně no co by se modlil za zdraví koho. Kdo tady není přítomen a za všemi jim záleželo se musím chopit jiného ten nebudu léčit v. Na se na sebe kterého jste potře jako tamten tak sil se modlím do který mi do ty doby nic nebylo panečku kterou že se tam ten uzdraví li o bude se ti to se uzdravil. Ale postup od se be po tom co je to láska co jsem a jak to vede potom k uvnitřnění modly v. Dělejte své ještě dokončí než lekci byste dovolili tam jsme si řekli že v věřící člověk. By měl za či které provádění jem normální činnosti tak aby při jít od sebe odcházel. Aby se začal milovat bližního jako sebe bez toho na sebe v ale nevracel se k sobě do ve si li se li to nebudu vysvětlovat ano. Ale teď jak si máte věřící proč je modlitbě. Aby to odpovídalo protože je důležité aby to odpovídalo úrovně jeho činnosti. Ve jen to nerovnováha mezi činností kteří úrovní činnosti a mezi úrovní modlitby tak aniž ten člověk proč je tak tím z nastávají těžkosti. Nastávají je deprese nebo odlivy jo co to s. A v tomto případě když o srdce když jeho lásku srdcem let v tak by nastal bral nemožnost ten cit v sobě vzbudit například protože by bych to. Museli si tu nebylo podporováno zvnitřka noc již všecko a jak říká správně jsou díla roste zvnitřku navenek. Čili kdybyste například vynechali ten vstup v do hospodářova domu v k o to že se na tu bohu libo že činnou v st. Tak celý život co budete pak ti z z z za dobré nabudete se snažit dobře vykonávat to byl od by v něho. A nakonec to skončí tak jako u jedním tety padáš duch mi. Že nebo jako oni padl telat které teďka od ode byl strašně zle. Že nakonec budete tak u týrání životem a tak neblaze nebudete rozumět tomu proč se to s vámi děje se s tou jdete zoufal. A protože si vydržíte z tyto zoufalství nás s touto beznadějí s tou suchostí do konce života. Teprve se dovíte že sami nejste schopni něco udělat neboť to při této cestě že to pojetí vám chybí ti všecko máte od boha ale všechny schopnosti i ten cit a tak dále vše stroj je bůh. A to se při se tam s předkládal víře ale protože se nikde není psáno že by to ustavičně z boha vyplývalo. Ale tam je všechno jenom re jednorázově přede do času o prostoru abys to zpřístupňoval mu člověku v tak tam neni ta věčná on věnuje ta obsažena v těch výpověď dech. Byl tam jenom to dějově vyjádřeno jednorázově všechno co se tady na to že je to na při dejme tomu když znáte dobře toto podobenství koho v k v. Samaritánovi tak tam se hodilo v jedno nebo když dáte třebas podobenství do to se zase je vědom dali jste mi jísti a není to pravda to není to jenom znázorněno jak se to dít ti. Ale neboli že tam třeba jim jde o hřivnách taky jednou jim byly ty jsi mi dány ani jednou se s ním no toho. Tak to je ten dostatek výpovědi nebo informace je dán tím že se něco převede do děje a teď ten toto vypravuje podle byl tedy rozpacích by mohl být do spatří že si to ukázt jako jednorázový ději a to je jak on si v ale je. to tak jako věnování dělej tak smaže tu pro ukazovat z toho co se stalo. Například ve se ze si to třebas co to ka v jakém na vydali případu za příkladem toho by tam ježíš kristus o ho z těch byl v. Panna v které jsou dobré a které jsou jsou to je tak kdyby věčně čekal rady dale jej cele o tak se to je nesmysl hotovi topit to podobenstvím vůbec nemohl provést zrod tak by nebylo z této podobenství o žil nás a o protože o samaritán o čemkoliv to se musí převést do jednorázovost ti dějově v ale v. To neni tak to neni obraz není skutečnost když například dejme tomu někdo kdy obrazí třebas tady koho ka. Tak ten obraz jsem může ztratit když ho nevidíte anebo po stavíte zády ke stěně tele. Tak že neni ani vidět tak že nevíte že to pokoušet. Kdežto z toho řek mezi tím je pořád si v kontinuita a převedena do děje. Je to obraz třebas sto přede věk za do jiného pole. Tak prosimvás než ti od podobenství ježíšových nic víc než převedením do obrazu. A to znamená že je to jednorázové líčení které by sis sami musíme převést do kom při v ale není to nějaký postavu v. To je někde je tam líčen stav momentální který netrvala pořád ale nejde tam li v čem stav který poměrně dlouho trvá. Nejsou tam líčení že stavy tedy vytrvali věčně to podobenství není. Ale na to podobenství o království věčnosti věčném. Tam je to ale ta se nedá přednost toho časového měřítka do bezčasovosti tak o to jedno jak to řeknu. Ale to řikám proto abyste nechtěli od pod bez více než kolik to unese. Kol na to může říct staví po v jedno s to tak informativní dost která pro mi z podle si neni taková jako informaci rovnost ze života ježíše krista tam totiž když jeden dejme próze na druhý jej jedno kdy budete do druhého tomu je třeba tak taky kometa to ježíš kristus dělal těmi podobenstvími ale to je ten děj tam pořád pokračuje a ježíš o sobě říká od boha přicházím bohu se vrací čili nejenom že on pochází. Do děje v on je se ze s je zase vychází čili to co probíhalo po podobu ději to předtím neprobíhalo to bylo u boha ale je u boha a to co potom jej následek zase je u boha ne začlo být u boha je to u boha čili je to platí o nás. My jsme svou jitřní prostotou u boha v že i nám není zastřelen ne nerozhodující. Po tomto životě zase je když to dobře dopadne vědomě jsme zase u boha těla a čili podstatné je že ta se prostor napořád jest když to přestáváme dětmi dospělými starci a tak dále. Z tohoto poznání vyplývá z na než jsem to věky a řeknu rovnou visel tak se musel do po po že z aby nastala rovnováha mezích. Jednání na poli to je jednání na poli a úrov v čistě silové jednání v k v. A úrovní modlitby která spěje za ději je ne. Pak musí být organická spojka mezi tím dějem a mezi tím co za děj spěje. Si zjednat hospodě ta si být v taktu nesmí být zapomenuto a proto křesťanská mystika v znát s celou jsem jim modlit te tak která vystihuje tento přechod z děje do stavu který je za dějem do stavu poznávání nebo blaženost nebo jak chcete tak takže ona znát tudletu škálou. Modlit te modlit ba s slovní prosebná hře modlitba rozjímavá. Ta modlitba se z tají svých citů tam po vědom od druzích modlitby které pak sítí souvisí ten s tím vel. I ten nebo s láskou no co jsem. Zůstati si tu po do extatické stavy extatické stavy. Modlitba tichá je tam taky prosim taky ale. Myslím že ta modlitba tichá zvláštní přijde blaženosti takže je tady nejmenuju ho v z toho důvodu že je to stav blaženosti který o padá tak jako padá cit znamená toto citové extaze který se se li k ale ne takle by to dopadalo kdybychom milovali jenom co chce abychom při po této škále modliteb v ovšem tato škála modliteb musí být zachována když přes dale. Povídavým způsobem to ono a rozjímavý z u se u pak o ale že a přistupuju k pro je buď si tu s projevu lásky cit ten je tak musím s stejnou u vahou nebo stejným procesem rozmlouvavým neví dojít nějaké vnitřní modlitbě. se to jinak dělat jak je tam při velká mezera kterou ne překlenout tou modlitbou to mně nepůjde a tak vás prosím o jednu věc. Nebojte se na této cestě než se dostanete do pravé vnitřní modlitby. Pronášet modlitbu slovní to znamená formulovat svůj postoj k bohu o bych to řekl také při jak tomu odpovídá tomuto či ti pane bože jsem se snažil přes ten milovat když ho teď od toho odstupuji v k v. F. A z zapomínám na toho ten o to se ve zcela vi. A snažím se o tom nevědět v v v po že teď při by to překáželo teď si přeju patřit tobě ale když když vím o jsem patřil nedokonale ale též citově patři z celého srdce a proto se snažím o to abych rámec ten dokonalosti která vědám. Obrazem například řečí vidění všemi smyslovými vjemy nic aby z toho bylo učilo svého života tak po vylučuje tak proste bylo pán bůh pomohl vyloučit můžete maximálně říct byl bych rád kdyby tento život přes ten který jsem prožil přešel do tvých rukou. Než při do tví než přijdu do modlitebním do toho vnitřního chrámu to za čili to je přijdete do chrámu nýbrž přední do toto radil dokud se padesát čest tam někde v kalp tam je v ve vrčeni aby to dělejte je ta chodí jako čistý tu dovnitř jsme si že všechno s v všechno svoje trápení radosti zadostiučinění pro. Všechny efekty citový zanecháte ven ku tak potom do oni si můžete jít tak že z buzení v u z ty třebas. Nebo z buzení pokory nebo o z vím k neboť buzení věčnosti. To třebas tím než vepři dávejte si nějaké jiné. Možnosti vstupu než ty swami mluvilo abyste při to něco nežádali od pána boha pro tytéž to bylo chyba. Ses snažte do toho chrámu vejít. Takový věčný člověk za toho že ho odložit ten ven se mohl umýt tím o z s z toho prachu o to všedního dne tím za to zapomněl. Do způsob umí mytí. A že se moh opásat o rouchem svatebním nebo lepším. Bez se jeho by byl by hozen před bez milosti ale protože to ho špinavé které před ten měl nose na sobě s tím se nesmí ocitnout u věc. Ale jelikož by to znamenalo že mu chybí něco. Sice se v ho v ale nesmírně důležitého pro jež. To je s tou dále sytosti s tím stavem do kterého kde on se snaží co v jeho silách je přiblížit se aspoň se tomu stavu. Ale děláte jakoukoliv modlitbou. Vy se musíte snažit se do toho stavu přes svými prostředky zastat vedle toho opakovaně mantra nebo něco takového co on představuje or o mně pokrok na tělo na to dost musel sednout a dospět tom bohu od sebe pryč. Prosím ten jim v tom mantram nesmí být prosbou ale to von tam musí být dokumentem vaší víry jako jste přes den a von koly mi čili v v z se v jste milovali bližního tak teď milujete boha. Tím do si čelem zástupně dost všem smysl vaší bytost je tedy vás desek když je to vaše ale ta o ten opsal vaši modlitby není tím zasít tělem si vás neunese jest jež tak v ale el tak pak tohleto věc že žádný takovým nositeli tak špatné že vás oni si bude někam ale to dnes když když se například říkali ono. Tak to vás aspoň po vyslovení toho o kom podle své a třebas po druhým ale chvilinku ano ale kdybyste v když něco jiného ale měla to obsah jako toto obsah a to je tvůrčí slabika bych musel každý v tom mantramu vysvětlit jeho smysl vizte.