Karel Makoň: 85-18B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ono mantramu ona tak obyčeje dobýval jaká se modlitba. A nezapomeňte že musíte od pojem vyslovení vždycky počkat. Neboť je to klepání zpočátku tam modlitba není čím než klepáním na kdyby to bylo naléhání na ty dveře taky je to. No a od podle toto je pravidlu který ježíš stojí stanovil klepejte bylo otevřeno. Říkal nemějte si nebo dvojité ve se nebo li se ve zelené odstraň říká klepejte znamená v je si vědom toho byl s vědom toho že my nejsme schopni to co postavě tak o něco z někam jít suso li se někam ti dostat co v někom chtít patřit to nám nejde. Kdyby je ne my jsme ještě pořád pohybu a my se snažíme dostat za pohyb v no a to uskutečnění toho dostat z zapojit pět za dveřma je tím i ale před než na přede dva můžeme jenom klepat a ona za dveřmi potom se ocitáme v oblasti dětem pohyb je zbytečný ano. Jak to li se že sis k tomu abyste dovedli sjednotit se sv. Tedy tu modlitbu v svým denním vypadá do tak že jako. Tohoto jednorázovost těch všech podobenství el vás co přimět k tomu abychom věděli že se máme tento rozhodovat a že mám me že to nával odkládat to je všechno správné jistě rozumem správným. Ale ježto než něco jiného proč se to takle vykládá jako jednorázová záležitost ale je v pro totiž je těch podoben svět tam vyjít z ale některá z z nich se mluví například takhle zavolal on majitel vinice jejich vinice dělníky na vinici že potřebuje skryt. Že přišel ráno všem slíbil but na to vás cit jeden den na. Že když je pránou. Jestli pole dělat vše jak vodu poledne a večer by se rozdával vzdal při do s tolika dostal jen jde dál. Prosimvás tento tam když se od po na ten neposlechne hned. Po sestra odpoledne ani ten co před poledne neposlechne let neděli potom ni z těle ale navodilo se jim toho nešli. Ale je tam takových případu ještě víc z že tiší někteří lidé. Přestože ježíš krizi když tohle neudělá tak samo nemusíš to je pravda protože to zbytečného všemi jsi. Ale nikdy je za tím způsobem dovoleno aby to odložili a na to je tam počítáno s tím je tam počítáno protože víte když totiž si vezmete jenom. Tu symbolikou danou podobenstvími tak si nevystačí se na všechny případy. Vizte li že někteří lidé kdyby měli hlavě nějaký úkol který přeji pro bez nebyl tom o duchovní ale neprovedli ho. Tak by nebylo nic z plat věci pustili jsi kdyby se pustily. Lidé kteří než svou nějaký světský bůh kola touží do provést by ho měli provést neměli bylo odkládat protože to protože si toto bych přejou tak to je také které mi na sjednocení jejich že k vůle a to není k zahození když i jak tam o tom mluví je tímto způsobem se při se naučit on lidsky na on se. On lidsky neodkladné lid. téhož dycky při za mnou ne on se stal jak do člověka a co je jen co pro semen z toužíš když pod když touží nejvíc z po ho ale liší je bys měl by se tak jak se na oči jan lidsky jestliže je správný duchovní kuse pozná na někom je že je veden nějakou světskou pomohou ten člověk. Kdyby mu vzal uskutečnění světské touhy tak bych ho znemožnil ti na tom nejí nejí menším krůčku na duchovní cestě a ono musí tohleto dovolit to jen moudré tato nemůže již je to v podobenstvích je obsaženo ale je to obsaženo v symbolice ježíšova života. Von nemohl ohled na kříž čemu by to bylo vývoje by se dal křižovat on musel uniknout přede rodem jsem aby to nezničil začal se nedal v on musel oni dokonce před těmi kteří ho chtěli udělat králem nebo že chtěli kamenovat. Když ještě nastala doba kdy měli na kříž tak by se byl dal zmařit a tak dále samosebou byto nevíme li na to doba kdy se máme nechal co mařit nebo tak nějak toho nevíme tak se nás nechce aby do se takle okatě nechávali zmařit toho za nás dělá ježíš kristus udělá a znovu. Ale přesto jez správné vědět že odklad je někdy velice nutný. A je oprávněně jenom v tom případě když ten člověk něčím zaujat. Protože on se v to vesmíru on se on se ten a zaujatostí on tak jemně je bych to prosilo promiňte mi to nemá být dale je to to prosím příkladu když jsem miloval přírodní vědy sto na taky láska nebo to se když moravy do nevím v lásce to to co je prost ne duchovní někam jinam vedoucí ale vězte mi to že z veden k tomu že jsem zároveň. za tohleto tam nebylo v že to nesprávné co jsem. Bohužel nebylo nebo bohu dítě chcete asi bohudík jsem kromě toho jsem zažil dělat jednat správně vše všem ostatním než proti přeli na kam jsem se na ni konec stal a to to byl zamilován tak jsem zatím šel a to mně bylo ponecháno dost bohu. A po těch čtyřleté když jsem se v tom byl utvrdil om jiná váze do takle ho zasta o byl za v ne bez své proti své vlastní vůli čili jestliže jste něčím zaujati ale že při tom se snažit jednat správně buďte bez starosti to co vám překáží bude vám samo vzato. Samo vzat. Než jakou vite jak a proč a o to udělal jak tato režie toho one to vůbec bez výtečná tedy řád tělo to je to tam nemá v joze svět žádný místo tam jsou události které plynou na které vás závady jak které vás po se na jinou kolej se podiví ku třeba. Jako stalo v mém případě. Ale se ocitl na suchou na školy která nebavilo a tam jsem nemohl být zamiloval nastane byl do ničeho zamilován. No a to bylo správné jsem byl napřed zkoušen suchou opálen mu velikým od lidem. Jakmile někdo totiž zájem jiným než duchovní a přitom el. Celobytostněji zaujat. A přitom jedná správně snažíš se spravedlivým životem bych řekl obecněji. Tak může si být jist tele že ji výjimky života ho přivedou tam kam se dostat kam náleží tím že tak nespravedlivě žije tak. vám to řeknu eště nějak jinak na podobenství zase třebas odjinud vzaté ano. El tak je. Zacheus boha a č ne on do seznámit o to se často opírám. Chtěl rozdal všechno své mění ježíši kristu jeho učení je učedníkům aby dělali dobro pro lid aby to co rozdali chudým nebo tak jo ale ježíš kristus v o napomenula říkat to dělit jaksi polovičku. Proč to na to co vám tady uváděn se vám ta let tam nepatří tempem příklad ale patří. To je vidět že všechno je vývojové a že kdyby se někdo třebaže dobrou vůli s zažil najednou v udělat skok který by mu v mnoha u přešel do nic tak se za čas ukáže když do toho nedorostl el on se nesmí přemáhat v tom smyslu aby zapomněl na rozumové. Ale momenty svého jednání za kterou zde by byl všechno rozdal. Ale byl celou tu rodinu svojí která měla asi dvěstě padesát žen to počítáme. Je tak rodina měla tolik člen mu to bylo stal dalekosáhlé příbuzenstvo zem. Byli ty bratři ježíšovi na to všecko bratra se z co v v v v no tak kdyby to byl opustil své ta oni ztratili vedení v na čas kdy byli na holičkách kdo by to z ku svou veliké potíže. Proto s tím například nedovolili nikomu vstoupit do ašramu mu to celá rodina nedovolit. A teď si vzpomeňte najde se měla po za do vykladám nebo o dem co se stalo s tím člověkem který si se byl uvolněna od rodiny ale nakonec do ta rodila se pro z myslela a chtělo nazpátek. A postaral za ním nevěstku nabylo svedla životu nazpátek dal dost daleko se ji to vedlo ale před si v něm byl nějaký zdravý základ tak měl na poloviční cestě je ta nevěstka zkrachoval lid ne. To je příklad velice hezky volený v před že v v v v v v za člověkem který ten udělá vážné rozhodnutí životní rozhodnutí stojí síla která v tom rozhodnutí. A to je síla která sahá budu o by tak je tam řečeno v takže on ho potom viděla posel svého žáka. Alan rodit dávalo nebo on tam sám je pravdou on tam sám přišel osvobodilo z těch osidel nevěstky žil. A von se zdál alan zase říkal proč se s mně je tady mistr ale mistr ses bát protože věděl řez síla toho mistra je zatím žákem bohu víc tím dávají svýma hledajícím záchranu od kdesi dokud vám záleží na tom abyste něčeho vydrželi co nebo je to správné v když se předtím jednali správně tak z toho vybřednete v pokud vám na tom záleží na to přestane záležet to je máme. To jsem opravdu zkrachl li. A musí začít zase z od píky to se o začátku na tento svět tohleto platí jo. Čili z buzení nějakého citu není zárukou toho že byste setrvali na této cestě lásky se třem ale zárukou jez správné rozhodnutí. Co jsem se tam dostat co jsem patři bohu. Pane po že tomu se a když tomu i když to nutně potřebujete v když to potřel tak to co do proč mi že kdybyste pod jistotu prohlášení jako by to mohli jenom proražení a potom by to bylo pokořování toho pro váš potom by to vůbec nebylo nic. Tak jestli do potřebuje to prohlašovat tak proč mi to předem prosím je v tomto bližními hus chci milovat tebe bože prosím na ono tak asi jsem vám mým řekl dost než o tom co jsme se stali chtěli ode dovědět ne tyto poli v ano v. Po rozhodnutích o bili dělat tentokrát jsem se v pro to bylo od rozhodnutí odejít v takže vám sto otčenáše za pak ku jenom ta rozhodnutí která abyste byli na tomto stupni schopni provést no v další rozhodnutí otčenáše vám být nebudu vykládat ne proto jsem se nemodlili dál ten otčenáš tohle abyste nevěděl jaká rozumu ty si souvisí s. Aby se tím nebyli do aby se nemusel lhát abyste nebyli stravy je byste byli že správným mít nemodlili el tak podívejte se. Při se modlit otčenáš jak je v tom rozhodnutích. I v tom rozhodnutí pane bože vím že jsi mým otcem a z toho s vyvodit důsledky ut s ty k otci. Ono to bude potřebovat potom na čáku vnitřní modlitby kte tuto prostou tam dotekem vstupovat. Čili otčenáš znamená chovat se je přítěž činech ve svých činech jako dítě boží motto se chová jinak než člověk když jakkoli dítě lidské. To je poslušno toho co bys pán bůh si přát abych dělal. Tak rozhodnuti prvního o jež jsi na nebesích jaké v tom rozhodnutí otče jsem od tebe oddělen na úrovni svého vědomí. Když si bez stavu nebe to znamená ve stavu který je za pohybem za časem a prostorem za vším pomíjejícím kdysi ve stavu nepomíjející. A moje rozhodnutí být. Že a jako když jsi můj otec patřím k tobě do tohoto stavu. Jež se nebesích rozumu tím je bez si měl na nebe bez i k sobě ne od který mně to sem se třeba s a a o čem jsme a prosím to jsou tady pro činnost ne pro vnitřní modlitbu v co rozhodnutím pro činnost pro v pólu práci na poli omezuje wu. Ten výklad otčenáše do na tohleto tento celý výklad pochopitelně ale tato omezuje na to co je pomozte pro tento stupeň nepřekročil tu úroveň toho stupně. Posvěť přejme do tvé takového boha kterého takle vzýván. ho považuju nebo z něho věřím jako ve svého tvůrce bez toho pomoc cele. Době který bych měl ověřil jako v ustavičného původ chce. Mně pořádně opičí od od ale polepší jak se to že to není od se sví v našem slova smyslu o co sví svou jsou však soustavné ano. A. A z toho vyplývá že on pořád ve mně působí. Že on udržujeme existenci že on pořád tu ožít aby dotváří. A že tedy když mám z vidí jeho jíme mnou musim moc to je totomu příčinnosti následovat. Čili moje jednání moje konání musí mít tvůrčí povahu nesmí se snažit jenom z něco opakovat. Nýbrž se musím snažit dotoho vložit sebe celého. A celý jsem synem božím. A to znamená dítkem toho který je tvůrce musí mít vlastnosti tvůrcem vnitřně čili kdekoliv objevit v sobě nějakou tvůrčí schopnost taky vám uplatnit. Prosím most oni žádný by musel dělat nějaký stavby nebo něco takovýho to kvůli příčinnost na tak i v tom minimálním to nemusí žádné velký činný když uděláte nějaký zlepšovat byl ve své činnosti že to neopakuje to jenom posel před u z si ten tvůrčí činnost. Například vyšel vylučovat a vždycky to do šla trošku jinak ne po že bych chtěl ale je mi to dale jsem tomu neodporoval tak jsem tvůrčím způsobem činný rozumíš ale že snaží milost je davový jiné to jsem. Oči způsobem čím musím v tom co dělám spatřovat možnost růstu tří do příležitost růstu. A z takže jsem si by za mental třebas chodník ji tak to musím najít tvůrčí. Jo takže posvěceno tvé teprve když tohleto spoj z prvního lidu v denní činnosti tak mám právo udělat rozhodnutí při království tvé znal z nebudu vykládat protože v tom že to z potom do vybral dál budu viklat ty další stupně ano to znamená. To to asi božích je on to považoval ježíš nebo o to jako první potřebu přežil vede dal svým boží ve do dával jsem se místo vlastně fakticky tato proto že na se taky ukazuje před tím než si to vůbec neschopni přát upřímně musíme je nějaké podmínky splnit a ty jsou tam dány tou jím. Je vší hodnot uvedených v otčenáši ano. Protože směli synem zlem vlády řekli tato svou lásku pro nám tady vyčítal že nemáme máme za z prstu ale neděláte rozhodný si proto nemůžete milovat. Co dělat jasně rozhodnutí a na úrovni na ti že aby to rozlom kdy udělat. Po nějaké protože oni by si myslíte že se modlíte že to kde obou o to si jenom rovni vizte jenom vypočítavý ne se nemůže se touto cestou dostat na konec znak toto rozpojení tvou ani učedníci nemohli ne v v to co jsem ještě nevěděl tak jsem to neříkal z to říkám dneska ale on to říkam z tímto vyspělejšími způsobem bez věděli že bez rozhodnuti jíst a nemůžete ani se dostat k tomu milování co jsem. Musíte udělat to rozhodnutí a ten to uskutečnit jen v v v v k v. A my tady mně bylo by k tu to že to moli o teď za pojímám jako součást práce na poli jane jako s vnitřní modlitbou která kterou tam modlitba je ale jak jsem vždycky líčil jsem řikal umělé by trhá vám z toho co se hodí do toho ne. Toto si vnese nehodí vel ten nejít nejvnitřnější smysl. Ona protože jste na poli a tam v filosofovat v neřikam že je chybné. Ale mají pravdu v moudří římané se říkaje plynu víme ale nejde filozofa máli napřed žít za potom filosofovat. Tam musíte napřed žít čili tam musíte tu modlitbou omezit na to co to s to co je spojeno s tím běžným životem nebo s tím bude společným pro každého mít proto o do se nemodlí jo. Že budete musí taky pomáhat lidem který se vůbec nemodlí dělat jsi jeví tak jako jako s těmito jsem modlit v protekčně když se vine přáteli musíte vycházet stejně jako vznik přáteli dělat to bylo proto letu schopnost si musíte jít třebas otčenášem tím že ho aby svět to je do míry jak se takhle chovat no ale tam by se si samosebou mohli do toho denního dozoru dát v náš vezdejší když tam mez pochopitelně. Odpusť nám naše viny jako z že měl o stačilo to tam všechno by ještě slova podal nerozváděl em ale to jsou spíš sil. E. Takové věty které souvisejí s denním životem palem jeho taky nic či rozhodnutí na to vy dobře ale tato rodinné říkat jo takže by se musel modlit celý otčenáš prosím o nebude tomuto rozměr než jako země rozhodnutí rozhodně pro zevní svět protože se to dával ve dovídáte zatím ne na po do on do vnitřně nedojde nedojde samo protože pán bůh je milosrdný kdo do takové povědomí o vnitřním smyslu tohoto domu se tedy. Plně ne oni se na že to nevíte. A si že to vysvětleno v no v jsem vám říkal před mi její že v jednou stejně přednášce ve nese litera dvou živých když správně jednáte tak správný jednejte. jsem měl na mysli dycky to podobenství které říkal ramakrišna o tom člověku který oral jemnou oral a vůbec na boha nemyslel a mu do vyčítal ten co za ním že se naučit co je to správné svědectví o mu dali bez ten pohár od o nějakém u stromu naplnění vodou zavržen říkalo domu kam a ne o to jsou ptal jdou za pro do roka a pro mi že se na boha nemyslel neseděl. Živý tak a taky jsem s větou živých jsem taky nemyslel na boha čili to dává li tomu jsme máma podle nechci odvolávat ale jak vám říkám když tam musí by je čas ale nejste čí zrovna tak i říkam který mu vývoje ale kde jinde filozofa máli když vám ten její dochází. Protože stanem o jsem třebas v tu můžete ale nedělejte dvojí věc sedněte a zas do vody ve si jeho kdy není kde řečeno že byste museli ve se se modlit umyj se jsem taky si rozpad vám řeknu zpočátku když se na cestě byla od že to bylo do jistým jejich chyba to byl omyl jsem nic nedělal přeci než jsem než že jsem na boha myslel. Ale o věci o na cestu k němu. pořád se to modlitbou protože je to jinak než nesením myslet jsem musel tak jsem byl puzen k tomu nebo tím zážitkem který jsem zažil v tom muzeu jsem si nemohlo pomoc jsem od něho nemohl vůbec dál odejít. O mi to nešlo či jsem byl málo činný a jsem hodně jakou na něho myslel na toho boha. Jestliže ten dávám v toho takže mně tak velký že si nemůžete pomoci tak nevím vám to o obecně radit tele není bych řekl mělo by se mu vyhovět. Měl bys měli byste do své činnosti vložit modlitbu ne protože vám to nedá nebo měli byste o že tu činu za modlitbu točila za modlit o. Neboť nakonec se musíte do světa on v ten vysvětlím všechny čtyři body tak. Modlitba a činnost nebude rozporu anebo stát jeden jedno protivilo nebo jedno za druhým. Než čím dal on to budou vysvětlovat tím mi že budu když doba činnost modlitbou ano tato se připravte aby se to nevěděl spor protože tam prospěje když ježíš kristus by pozoroval milujte el ode se neustále tak to neni može které této váháním před přední měla ani mu mohou dělání nějaké modlitby nebo myšlením na boha a to je rozjímat o bohu je dost těžké co si o něm za o známy neznám. Ale být tím chycen být tím tažen kdy těžké se z toho dostat a vine po měli odporovat. vím že jsem třebas takový dejme tomu jim sich su u toho svoji ze. Je který byl za ty tělem když tělo tažením přešlo přes užito bylo nedojdou palec snaze tak by se mu ten o do vidíme aby jako mu aspoň to neviděli v ale nemohl být tak činný jako ostatní lidé musel povolit extaze by byl nepovolal tak udělal chybu. No nos. Dualizmus ve kterým žijeme je prostředek je to prostřední fáze vývojová v. To není cíl cíl monismus. Být zajedno s bohem by jednotu s ním zažívat ne v ne ale ne pohybovat se do svými prostředky kupředu o to nebe zapotřebí. My tam na věčnosti tak ale půjdeš kupředu ale nebyl s kým prostředky. Než právě tím tažením bez konce které nebude ohrožován no z neví odtaživost tam dostal odtaživost aby mohla být jako prodělává proti tomu tak třebas přitažlivost rozumíš tam pádem dvojice nebudete kupředu spojovat v do se o dokud jsou také jisto se než pádem dvojic. Rozumíš mu nebo si na to tušit ano. Že nedovedeš představit co si to představit jsem mým ano vím neseš si to představit nechceš to přes dobře nepřestali si to. Na sto stojí nad a to jsem taky jednou v životě ježíše krista stalo. Že přišel do domu kde byl pochodu nový dal který nemoh chodit s ní. Aby tam farizeové přítomni s ten o který si nepřál dovedl odpuštění hříchy vůbec ne. A ježíš tím chtěl dokázal že neexistuje tam ba že věříte převtělování on si to přál to dokázal protože mně bude věřit ten je to jiná věc nevěsta. Ale mu věřit ten se o tom se sil že když je to tedy řekl. A on tedy když mu odpustil hříchy aniž si to tam ten chromý přál. Von ten že když my stal chromý tím ale tak ti jsou bědy napřed do ale to když dívali nové od krista a to je to by to ty se musí v ti ale to je pořád pro mít i vezmu sebral tu kartu z minulých vtělení. Bez to je pořádku do kdyby se byl zbavil svých o to to byl těch následku v minulých dělej daly tady se od narození chromý to o nezbavil čili čili. A nebyla hře. Protože to spolu vůbec nesouvisí vydával do jsou je něco co jsou by s osobou nemá. Spolu. Oni říkal tak myslím že to tak jen se narodit takový tele kde ono jinde se tento nevyvine rodičů měl tak dále to potom slepým zasel on to ne na jednom místě ukázal navíc misse pravil že na karmu nevěří ale nevěří na převtělování. Ačkoliv mluvil o jim tedy člověk prosím tom že si řeknete jen nezapomeň těmito připomenout bych chtěl ut let a nechci otec a oni řekla abyste uvěřili že to z po mu nesouvisí tak vezmi své loži zastat ale ti o to byl zdráv on nějak nesou by si ho z jeho karmou přátele tak tam mu nebyla odpuštěno ale tak zvaná tam ho z toho když neexistuje. O óm byl pořád chromý jež to byl ježíši aby to o jako si to vůbec nepřál psát tele hrom do potoka z toho. Ona. Co se musí u nás to se musí dělat opravdové třiceti se polepšit dělat on byl odpuštění si je to pravda jak tato svoje neni je správná něco co krádež na v to neuděláte rozhodnutí tak stal zbytečným při zpovědi. Ale on žádný rozumu ti neudělal vůbec. Ste tam již kristus chtěl dokázat že rozdíl mezi karmou převtělováním že to nesouvisí z jeho chromosti toto tam dokázal sv. Bezvadně. Z assisi pro tito tomu něco máte tak něco pro tiší kristu ne proti mně tak o po že za vás ale o tady prosila s tady s pletl on si zapomněl na karmu nebo že byl proti co takový svatý zákon. Každá každý následek masou příčinu každý názor masou hříšný ale je tohle bych si před se jsem myslíte jak je li to za spravedlivé aby člověk bude trestán za něco z potřeli vůbec neví že to udělal to bylo taková proto ze strany boží že toho ani ten nejhorší otec nebyl schopen. My nemůže být trestali za to jsme si by tedy miluj vtělení nejsme taky ovšem ty ideje něco jiný ho když si to nese se když jste chytla když to na vás se vede pít syna dělat prosim nemáme případ eliáše ježíš na rozdíl od svatýho na s křitele říkal že jestli chcete ten eliáš tady je to je ten jan přítel který přišel. Se koncem světa ten je to on. A ta o mně ne běželi našeho byli tam kde k němu to si si to tedy je to lišil tomu svatým janu z si ten řek si do ty ten který si se konce světa nejsem. Nejsem on to od ní. Tadyhle jasný to že kdo v komentáři bych to neměl znovu říkat tele tato zase trošku jinak schválně abyste viděli v tom ještě něco dalšího se tam neřekl ve se to písma všechno nevejde. Ale které říkal nejsem nevíra. Č jsem jam jsem ten ohlas na poušti kterýho připravil sestupoval měl tak dále to všechno je pravda ale jsem nejsem a jesudian říká a z pokory to prohlásil ne to jeho jen ducha ho poli mu to nemám za zlé prosím je přitom velice pokorní ale nemusel si uvědomoval že byl předtím nějak eliáše. Ale vím že tedy se znovuzrodil ve svatým janu všem. To bylo vědomé zrození eli to prozradil že přijde o sobě to prozradil při na konci světa. Čili ten si dovedl diktoval vtělení z to mi z nás i nedokážeme. Tam je převtělování možné z vůle toho člověka který se dostal k bohu který se dostal k bohu tento může udělat ale nikdo jiný se nemůže vědomě s před vtělit. Jo co jsem řekl navíc ku v tom v onom v tak tady mám no. Lze dovětek nebo to je li oko nebo s k a ono co není z toho co se dneska řeklo tedy v ž a ten dotyčný který v to že to pro vás v. A nejsi nižší stromě je. Toto co tam proč ono o tom že nejde vší postavení člověka v. Na cestě k bohu je umět se otočí zády a to jsou letní mus způsobu života. A za či život nový v jenom je otázka a to je tedy cennější to se to by se mělo udělat ale bez to by to jsi dal nešlo tak jsem tomu rozumí. Je to pravda je to nové rozhodnutí z mistr dosavadního smyslu života nosem dosadit nový smysl života a kdybyste s tím ve tím nezačli tak všechno to s tím co jsem tam řekl nemá smyslu k před to ani z vás mít nejmenším ten neuskutečníte toto rozhodnutí tam musí být změní smysl života a to se neděje jenom na stupni lásky si s co jsem než na vše. Stupních lásky láska své stupně co se dovíte příští dale. A zase nové rozhodnutí je třeba udělat a. Říká ten dotyčný kdybych se měl bez rozmyslu v rozhodnout o tom novém smyslu života. E jak my to jako váš pod prvně dojmem o ho z toho co jsem slyšel tak bych to možná udělat. Ale když se potom bych toto měl uvážit rozumně když měl vzít rozum do ho z těla protože bych stroze oči udělat pout dokonale rozumné klidné u váze tak bych to neudělal. Protože si dobře uvědomil že toho nejsem schopen. Takže když to tedy jen dočasně třebas začal by to opustila tedy ty konce modlitby do vší než by si začátky. Ne. Tak když chtěl tomu říci tohleto promiň jsem mluvil jinak než jak to řekl ty ale ten duch to byl. S tak a kdyby byl o tom přemýšlel třebas dvě minuty tak jsem se mne dostal ses změně smyslu života z ale s když jsem byl přepaden k tomu znovu s tím bohem tak jsem první se toho před pak tu byl v tom. Že jsem přestal o těch věcech rozmýšlet jako jsem se od o nich nikdy nesnažil přemýšlet. Tak jsem nezačal. Protože to nebylo na místě tam o rozum neměl k tomu co musí s protože přes rozum to nepřišlo po rozumové povaze to nevzniklo. Po smyslovém zření to nevzniklo to nebyl žádný světem tak se který by byl věděl k nebi smyslový za že to žádný nebyl ale nebylo do tedy ani za konče na vozu o bohu váhu nebo o rozumovým přijetí. No jsem si honil v v novém protože to rozumné nebo nerozumné je pro to bylo faktem který jsem dosud neznal. A který byl zřetelnější než ten fakt že jsem na tomto světě nějakým člověkem daleko co ten ježíš. To se dal do srovnávat či když je co je ve mně tak jasného ale při řím naprosto neznámého tak není možno odolat síle tohoto zjevení takže vám řeknou svatá terezie to nestal dobře. Ale málo byl toho ji bude v tomto umět vás do od z toho důvodu před si věci si co bude rozmýšlet. Tele že by to udělal a konat tak myslela z jako svatá maří magdalena že ona s tím životem opravdu praštit k a. Ten když poctivě pražský se svým životem tak do dal jednou na to udělal lidská. Let tak to z nastolí ten nový smysl života okamžitě. Byl jsem s jenom o dalším takovým prasknutí životem v tom koncentráku tak jsem se dověděl jak jsem pozoroval na sobě jsem na byl absolutně na holičkách zase ztratil vědomí spojení s bohem jsme si to se op tělem do jsem by jako ostatní kde jsem strach o život z prostě všechny neřesti jsem měl těch ostatních ano. Se stejně slaví smrti u týral nyní hladoví u u vím že jsem naprosto nejistotě. Od bez pomoci boží to jsem se mohl ukázat to pomoc protože se třeba nepřicházela v protože jak přicházela zase za pomoc o sine o do se o na přicházelo když se totiž o těch věcech přemýšlel řeka jsi kde se o dělal tu chybu. Nebo s stali pak to není všechno omyl co jsem zažíval str nějaké mámení smyslu nebo co by to mohlo by to s s tak jsem vždycky dostalo o jednom kopat z viz ještě moje sousedé ano. A v tom měl by pro důkaz ale jsem se jenom vyburcoval z po z mění nebyl jsem schopen v pokračovat teď těch u vás jenom bez my se s tomu esesmanovi z dohledu v aby dostal do konce další. To co udělal dobře a v ale. Když potom za ty tři dni v první z tohoto absolutního odlivu ze situace je že jsem byl absolutně holičkách se dostavil esesman který měl zabít plně při hořet řekl tady počkej o zabíjel vedle ne nezabil taky měl takový při to co tam byly přede mnou. Tak jsem jesle přijdou protože jsem věděl že přijdu o život. Že špatně jsem todleto jiná věc co jsem si myslel že mně bylo když protože o život přijdou jsem měl pocit správnosti správného vidění že o život přijdou jsem taky o to život přišel pochopitelně ale máte co dělat s mrtvi. A tak jsem prostě ten život vzdal vzdal bez lítosti a to dobře víte všecko jenom proto jsem byl schopen se neuvažoval jsem byl přemožen situací tentokrát situací li i tak jsem byl schopen s ním zase smysl života protože z jinou o jsem svatý a na jsem si nebyl z watts sis osobě myslel. Protože setkám málo božího v st a tím se zdálo o život sis tak chci spojení s bohem to již než ničí a tak prostě nejsi nic. Tento tato událost oni způsobilo anulování toho a. Přesto to málo v to nebylo vymazání to smyslu jak jsem poniž někde buddhismus chybně. To být buddha nezažila to chybně vykládá protože tyto tolik dali tomu o to nezažili ale jsem zažil tu milovanou mu tím tím způsobem jsem vymazal v tom smyslu že nemohlo odděleni žít od boha a když mu to nešlo. A najednou ho něco musíte tvé růst. Napřed vědění to co to okamžitá ale potom v od must on ustálení toho vnitřního poznání do tohoto vnějšího života. Že teprve asi tak sestro hodiny jsem se vrátil na. U viklat si nebyl již nebo sto padesát je li k teprve tam jsem si poprvně za ty tři dni v bo v. Věřili přijat půdu všiml pokorou stojících a po sedící vých nebo žijících spoluvězni že netrpí jeho nebo že trpí taky oni stejnou měrou jako a ani dokonce ten jeden jiří došel trpí více časem takle přestal v tom rohu zase nad ním soucit jak jsem ho v zabral do oblasti svého soucitu tak. jsem byl v něm. jsem věděl co si myslí jsem věděl proč si myslí tam v tomto s to o z tomuto mysl že to neni pravda viděl jsem jaká je možná to jakým způsobem všechno z on říkal ty všechno již za to zkracuju tak ti věřím na ty jsi tady od boha co mně řekl jež to udělám on to udělal a taky za domy se dělal tentýž pokrok ve za devět měsíců v vede k let jen s tím rozdílem že z toho spadl. Nepotřeboval sto spal no jsem z toho musel spadnout přese navodit nový smysl života. Jaký to bylo li smysl života z boha jsem to jsem kde nevěděla jsem zažil o něco stvořil ne o to odešel to jsem tak jsem tomu bylo rozuměla vzal na věděl že on ustavičně tvoří ustavičně z lovit dělám když byl v s tím seděním vědomý jen na určitou mírou schopnosti uvědomovací přes kterou stát od ale ten si jak aspoň leta svědčily se byl skutečnosti třebas jsem si něco. A tak dále a dal a je pomocí miluju že jsem nemohl o to jiřího došela tu moc se nikdy že neměl o zadržet do obyčejně tedy dál jsem ani ve duší. Ne a že jsme to bude rybářem duší protože jsem byl v tom člověku kterého jsem měl svítit to co tam byl v s s s s s s s kost z ose byla moje v to jsem jasně poznal jako si učedníci před tuto schopnost od boha. Čil jsem si s to tak jsem si představoval to svoje malinké jsem se z toho že jsem spojen s bohem rozumíte mně. No tak. To všechno jsem vám dneska do poradil v aby se za šli s že to co ten svůj život činný svým životem modlitby a aby začli kolik tím přetváření svého denního činného života ale byl rád abyste uvízl byli. Ta u toho co vytýkal ve se v jednom podobenství ramakrišna. A co na to upozorňoval plným právem že totiž tažena která přišla za k tomu jednomu z věci zeptat co dělat si může když on s v on se je asi stane sanjasinem o odejde od rodiny. Jak to udělat aby neodešel v a ona a on ten z světec říkal a co dělá noho koupil si roucha proudu ona nové a začínáme měli jisto atakdále a takové příznaky ten že jeví je že odejde od rodin. A on říkal v jestliže v měla takové jde přípravy ale prodělalo tak asi půl roku a ještě do odešel tak to ženou odejde to řeka jak je to zaručí jíž a ten světec pro str dal své v hloubkou a odešel abych z rase neobjevil vel to znamená ukázal jak se na to de nadto oproti rázem rozhodnutí ale v takže přestože nad že třeba to byl člověk prostředky které. Působí pohlavně rozhodnuti musí být komplexní. Že do toho bylo pro bůh vstát z ale musí být zrozovat ti je že be. Prost začátek jiné prostředky neznala jsem taky nevěděl v o tom že jsem od toho třeba půl roku vlastně voda rozhodnutí. Že budu z jednat správně. A jak to napoví jeho ve zlém co se na to šel pomalu a no. Podívejte se v po tom co jsem řekla s a po tom co ještě řeknu budete mít z aby byste kdybyste měli ale patrně bude ten mít dojem stále větší sklíčenosti že bych že z nejsem schopni to realizovat tak protože to potom příliš. Velké požadavky ta váš způsob života smysl života rozhodování tak tak ta atd o okamžité rozhodování. Tak vás tuto pravdu věc že nikdo došel před vámi nebyl schopen ničeho z toho co jsem tady navrhoval ale se nedivím že toto není napsáno tento o ni doporučovalo otevřeně protože byto větší za lidem to připadalo jako něco neuskuteční šel sám. Sám. Sám. Sám. Sám. Sám. Sám.