Karel Makoň: 85-19B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

čeho stvořeného tedy teď často prosto by byl bůh sám pro sebe protože ale bůh není sám pro sebe nýbrž on věčně stačí věčně tvoř tak tak je čas a prostor a všechno co z něho vyplývá to je. Když mu víme od to v těchhletěch věcech a o času do prostora všechno co z něho vyplývá tam modlíme o bohu stvořiteli tam se o pro němu lid o bohu stvořiteli o bohu otci. Že mluvíme o tom zpětném tažení z toho pánu tam je uzavřen oko a ne o zpětném tažení z toho stvořeného do nestvořeného tak mu bylo funkci téhož je toho boha kterou nazýváme synem boží ne že kristem z vás mně jde přes jsem z tvých a jestliže mluvíme. O duchu svatém tak mluvíme o z s takovou po vám ten nesmrtelné indy dualitě lidské. Tam máme právo mluvit o duchu svatém o a ten duch svatý nepřišel pro nikoho jiného než let pro tu individualitu jeho. Nesmrtelnou která je zamontována do toho stvořeného a on si pro přišel nazpátek jo neboť i tato musí být vrácena k tomu z by byla stačí to v tom že totiž budete se ona zrovna jako bůh stvořitel je u sebe tak vypořádt své. Ale to bude v tom stvořené jiným způsobem obsažen než jak je u sebe. Tak takovým způsobem je obsažena nesmrtelná duše je kdy létat tady od ale taky u sebe taky pořádku boha ale my pokud se s stýkáme tady na této úrovni o tom nevíme. A je na nás abychom se to dověděli asi do uvědoměním vstoupila z pátek se to bude spojení s bohem vědomě spojen s bo o tom dále k tomu říkáme tu. No no. Narodil o smrtelnou světové jsou prvém protože lidský vlastností je nesmrtelná duše je souhrn vlastností nesmrtelné veliteli ale o kterých nevíme. jsem to řekl jsou v kol v spojitost lidskými vlastnostmi pochopitelně. Takže dejme tomu že můžeme říct že máme li nějakou vlastnost že její základ je v nesmrtelné duši než ano takže dejme tomu to jsi člověkem do boha tak základ je v pravdě v nesmrtelné duše v pravdě. Jako cení pravdy nastává lež a dostat se dneska si by provalí člověk ale ze vedle základu pravdy jisté nesmrtelné své podstaty. Pozor do by bylo svorně li od bez na příklad víte to byl ku jaký du. Vzít nerost vedle na duši je mu sílu o z když jím bude li se aniž do sví. Tam se nesmí duši tak lidskou nebo cestám vodil u je od liství s ne dnes na sebe potřel jsem mu od petra letem dat a nevidí existuje pravda ano a protiví si postavilo hle v ano v tu svou ano tak pak mužů škrtnout su o nesmrtelná to vám musím říct ježíš. Jedu jít dál. To ne to ne než se to jisto nesmrtelná duše to je daleko užitečnější když se modlit byla než se tady byla tak jsem protože se nejsi tím rostly a to z omezíme rozvíjí jak je třeba se to dělo při dvou let jsem ano to jsem všechno říkal ano když kdy v tom v no to k tomu do doby než že by to byl rozvedu ale po tele prosím dost po metod od pod na něho tak v to v ten by ono to jsi byl. Pokračovaly v tom druhém východisku. Pozoroval že za východiska čtyři kráse. K se celistvé lásce který o již kristus to jsou visel se zase nemusí ctít v tak po řadě jak tam jsou jenom to bych doporučoval aby se to co po se východisko celou silou aby se s tím nezačlo protože by vás to mohlo ztrát. To se dovíte se tam dostaneme ale teď se u toho do východiska milovati budeš z celé vše své jsme si definovali a. A teď co je to milovat všemi schopnostmi lidské duše znamená li každou schopnost užívat bych to se od mi tady řekl protože máme každou schopnost lidskou užívat k tomu abychom milovali boha. Tak by to mělo je padat takovým způsobem že bych svou práci svoji činnost během dne. Vykonával jako práci na poli měl bych vyřízený výklad to znamená že bych se snažil abych všechno dělal z lásky k bohu proto bych nemusel na ni myslet dale. bych to kvůli němu a bych nebyl zaměstnán jako zaměstnané třebas škod svým zdravotní si jiném ale čeho se pozor vystaven nýbrž jsem byl zaměstnán jako za snadno z boží. Na to jsi ve jsem v ale jenom být na místě své pro jsem se ale také domově ve své rodině ve společnosti bych měl být zaměstnán v od pána boha kdyby tam zaměstnávat on. Abych v něm jako napřed asi jenom představě. Za. Se snažit o to v protože byste lidé viděli musel říct vědou. A to znamená musíte a oni představou a je navozena představou prosim i bez představy vůbec existuje. Musel nějakou představu o tom napřed o tomu když ti učedníci ba ale je uvěřili tak museli vidět napřed ten zázrak to ne. As to je přesto může tuto svým boží je takového o tu moc na tak dále to tak ono je velice obtížné při pracích kdy jde. Je které jsou člověku protivné nebo budou nervy nebo nebo obtěžuje je bohu na vůlí. V jakých situacích jednat z lásky k bohu protože člověk ti může otráven to situací a nemůže se do toho pomoci nejde mu to tak ale jenom částí své bytosti je schopen si říkat tak jak to víte že protože je to z lásky k bohu. a budu ji budu přitom mám prodělat nebo tak to je sice zk je že to odosobňování mně to snad s tak je ztráta sama sebe nebo zapírání sama sebe ale to je člověk to považuje za příkoří že to musí dělat. bych je takové od osobně váhání nepovažoval a on váže jsem jedli ale pravé o to o co nevane se pro dělal z lásky na této se jsem se dělal z lásky a dal nezve protože se to musím nebo. Že že nějakou oběť tady pánu bohu dávám v tom smyslu to se mi nezdá být účinné nemá to spojovací charakter. Tíž aby to mělo za spojovací charakter tak se musí to přibližovat tomu kdysi od boha a od nic neočekávám kdy je můj jdou bez žádosti nebo bez naděje na odměnu. A když řeknu tady se otravuje v ale zato kyne ženo. Pánaboha veliká blaženost nebo odměna tak se podobami jako jednomu z indické to jsem si kteří jednou na hranicích čísel skla byl velice dlouze od od po vás ano a všichni se mu do todle to dál. A všichni se podivili je to tak vydrží jeho říkal kus karmy si bych výtek je dobře věřit na karmu. Kus karmy vede od by v tomto proto se tak by trpěliví prostor do strašně mockrát. Tak neboť za ten nejlepší způsob který odpovídal s systému myšlení ježíše krista je o to museli musí z to o jeho učení to ne na toto tam nepatří. Na syna býval karmou když jsem někde otravou jdou a přes tuto překonává vám asi vytvářím nýbrž to bral doslovně indický si vytváří ka. A možná řek karmu která mně bude velice překážet za rasy vytváří představy viz to se převedl na úroveň jinou které pozdě budou vadit. Protože do takové situace se znovu dostanou budu ustupovat s dojmem že tam bude otrava a to znamená že celou tu situaci budu osoba nějakou vedlejší kole to nebude ta pravá služba byl to nám služba částí své v to jsi tak která tu trpělivost tat na mně přinutí je bych tam zůstala. Čili mně pro nebude velice těžko vám vysvětlit jak si to představuju ll z celé duše své znamená všemi schopnostmi se přibližovat k bohu samozřejmě jen to byl řeky schopnost. Ale je to jedna ze schopností ty ostatní schopnosti které přitom bych měl používat zůstali ji ve spánku který s nejsou používání spoje se pokud možno komplexně používat to znamená bez česky řečeno mám být ve své činnosti v tom činnosti zaujat. Tím co dělám být zaujat pokud možno celobytostně ano. To nemá aby to není veden ze sebe ne tobě víc citové zaujetí to do citu že citové slově těle celobytostní zaujetí vše visí mu to si vzaly s tak na nakoupit zabral do toho co do toho nikoli ras jsem v tom né. No patou život na věčnosti se nebudete to byl ten vám protože to dost dokončí ne tak to je nesprávné a tak se pokusím na to chvilinku být z druhé straně protože tady asi bych nebyl srozumitelný tady bych mohl říct že bych to říkali to chtěl říct poslem ale vně tak by řekl noho s člověkem že by měl. Projít napřed s tam tím citem tou lásko co jsem. Co do z toho cesta a kdyby to toho východisko zvládl tak i pro že o nebylo v nějakým problémem zvládnout toto druhé bychom miskou co znamená když vše všemi svými. Mohutnostmi duše jimi k tomu bohu jít po tom bohu sloužit. Ono totiž je pravda že všechny naše schopnosti a ovšem do to si prosím že jsem to jít do dostačí tak je to to to to řeknu že všechno naše schopnosti jsou pro vázány dohromady s to s u tam víte ono ma takže když zvítězili nebo o tom čím se vítězit dána tím se pro stanice a pomocí citu. A tak strhnout také částečně ostatní schopnosti lidské ale ten kdo zaujat citem zdá se vám něco jak se jí. Od ani pravda o to zdá se že to tak je o mýty ostatního schopnosti spí. Při tom jsme produkci citu. On všechno investuje to citu on nemá na to ostatní jo asi tak čili bych ještě tímto způsobem to bejt protože ve pozic za si to správné na podkladě toho co řekla svatá terezie z avily nechci natolik psychologicky správně. Možná že v ní. Tam kdy oni nečistot to nebude úplně správné ale promiňte jsem vyčkat tím provedli způsobem nebudu zbavovat svého úkolu na to co u z druhé strany to znamená z strany služby do měl z podá hře. Znamená ve vnitřní modlitbě. Kdysi si stavět nebo mnozí věci stavu že to je něco co musí oděno o to ostatní se modlím tak se modlím ma a když jsem čím tak jsem činný. ten letem když toto východisko tyto hranice by mělo rušit aspoň částečně. To znamená činnost by měla když při tomto i tu s kód částečně modlitbou a. Do určité míry do jako doplněk činností nebo činnost protože na poli o modlitba dotyčná činnosti a tak dále. Takže to řeknou ze zkušenosti když něco opravuje. On nesneslo den jsem nemohu zúčastnit všemi svými mohutnostmi duše v ní. Tak přejdu na východisko na mysl je tady překážkou mysl. Vám hodnotí hodnocení pomocí rozumu a tak dále a sami do domu tu věc provádět poctivě nýbrž jenom s otravou vše. A když přejdu na stanovisko mysli tak dělám takovýmto způsobem. My se prozradí je to zbytečné co tady tví dělají nebo co vás vnímám dělat dohromady a proto žal nebo prosto přitom utíkat od jako dříve jsem to dělal z za jenom na dávám na vás jsem tady na to zbytečnosti třebas ale je vyvodím z toho že bych o to utekl jsem šla neutekl. To jste v věk jsem spal. No ale ne protože by to bylo o to dalo by se měl jakým způsobem promarňujete celkem poklidné odpoledne tak se to skončilo co bylo pro tu toto kdepak hotový pro pro vás ne nejsem to zvyky byste zvyky v jednom míchat druhých a máme v plzni jednoho člověka. S zkrátka ten ano své ale s. A ten takle na všechno na téže úrovni be on dokáže na nestranně se třebas modlit třebas vroucně modlit soustřeďovat se dělati důl nalil o to na straně na téže úrovně jsou třebas pohlavně někým stýkal po jeho se od svých. Ale to potom samozřejmě nikam nebe toho nemá tak to nemá vrchol od ti o který se stoupala. Modlitba vám vůbec a tato cesta celá musí být nějakým vrcholem musí být rozeznat od toho ostatního musí něčím posvátným to je to způsob života je způsob posvěcení z posvěcen způsob života a když osten o na tu úroveň normální činnosti tak je po posvěcení. Takže když to jdu myslí. Tak víme že mysl je povídavá rozjímavá klepal s králem co všechno jakýs prosti opaky schopnost do pochopit něco mon je za intelekt ne to je všechno hezké nebo nehezké to je na to směsice všeho dohromady. Ale mysl také jednu vlastnost kterou obyčeje podporujeme že totiž se může dostavit a tak například bych radil když vám v běžné činnosti kterou dělá tak tamas toužit bohu něco vadí když on si souhlasit tak ne aby se padli do neklidu tohle to je to nejhorší co by se moli děl. Neklid vás odvádí od boha. Nýbrž abyste zastavili mysl aby se stal li aby že ty jsi vinno volně od toho vnitřně odešli. F. A to potom to znamená že přestanete sloužit i všemi mou musí že tato mohutnost za z to ostatní výdaje stanete pozornost vypomoci mistra v ozve nepozornost o to co tak je to vidět nebo tak a měl to se tomu v co vás vede. To ani tímto způsobem se chci pomozte nám jak si o mám jsem prozradil ale bych vám radil jinou věc z pak vždycky z přichází jednou modlitby i když jsou věci které ona jsou zkratku a tam modlitba musí padat z pod ale za to klíče asi tak jsou tam řečeno. Nemá popadni této co slyšíte nebo to co vám nese z krku jak se říká a. A zastavte se tím neseš že ta. Že to jeho ne ne a jako dobré a špatné kdyby si toho byl by vás to si lidi nehodnou tento. Odstup od toho na chvíli a znovu se tomu si to ti to co pro ten s totiž schopnost terénu soustavně. A nejvíc z víte jenom věc tu s to je li ti ve nadal i za cenu velkých ztrát časových i již mých že jediným třeba snad jakýkoliv nejde jen do od radovat a všude jinde i v plzni se zúčastnění na všechno o těch byl by či visí kde se lidé op její jak vzpomínají něco co nemá vůbec žádnou cenu. Toto bychom měli odstoupit něm odstoupit tam hodil sto vodu doby jsem na učil při tom se neopravoval atd. A s pod tam tu s kráse v. Z s veškerými svými schopnostmi s celou duší tak že se tam prostě modlit v ne si ji samozřejmě tam modlitba i moje neni slovní na to než to nejdu toto si také že i no. To se by na tento hory zlé když že jsem takový je od janetem. Který si tady modlí ne ten celník ten cela. Že jako koly její škola všechny povinnosti správně desátky nezdálo a tak ni a modli se správně všechno kolem oživit buď za to že nejsem na této úrovni také jsem se do nich modlit. Že musím zahrnovat do milosti boží. No ale musí ji musím že ba na tedy musí sebe který se tam matky a něco se nebaví ale jsem pro který jsem tam ba i to proto ten můj způsob modlitby. Kdo se ztotožňuju s ni. Ale v kteří že byste řekli soud nestali vědomí když o vůbec to nestarají o to co dělám a co to myslím. Ale stane se mi třeba si to on tak namátkou čili o z nich. Mně řekněme na otravě ve vás příliš. A vám protože to si potom říct ne na po vně škol jíte. A všem jež vás škol asi to může vysvětlit co člověk je dosti. A že touží po tom pod o kdo tam pravdu dvojitou touhu po radosti. To je přirozená touha. A potom touha koho prostý jelení aby své o bratrova je od toho života který právě žiju nebo on si tam milost zdá abych se daleko krásnější než na přítomnost. To způsobeno tím že je to všechno okleštěno o tu zemi to z liším případu vůle jeho. A že to zbavenou přízeň dosti o to prostě kráse prostor vznáší jako. Taková zahnal na ve vzduchu ohled čela zapomenutím ze všech stran a tak si ji řeknou podívejte své v i přátelé se tady víte že s vámi ne vinu že hodin a že jsem bez pomineme tím od doby to vše je že. Ale nejisté své se k vám chodím učit jsem vám jsi učil v ale s a se v takovém postavení ženě v mnohém můžete pokud čit. Litery vykládáte o své minulosti potom co všechno se stal znali. A z toho poučilo chci li ty čistého prve se dokázali nebo ne. Vám řeknu jak tak to prostorovou tak to jsou vám po mnohé ve či ti tak málo kdo co dokázal. Co považuje za to co dokázal to není něco co bych uznával za něco o něco oporu hodnotné ho. Ale je v tom co se dokázali něco modlete se to si třebas nedá přít tak by třebas při takové do večírku je že ten kompletní konkrétně pro z vás on ve mně nejsme ve škole li to co ve rozumět vzal k tomu že to cesta jednoho na postavení člověka který je v může dostat jedničkou oni mi v očích na takové sester rozdal roste jako byly tak li za slovy konkrétně. A jsem řikal protože to se mám tady toho jednoho který se mi tady hlásí slyš pátku. A ten mně kdysi bylo na výtek a ten nábytek u nás ještě pořád je kdykoliv oko o tom na lidskou a to byl spojen z těch byl do si do pro tento ono byt ku a s tím be budovat ven a výtku. A jak to dokáže no tak ten nabyté pěti nebyl drahý tohleto atd v jeho nastala při nás tisíc pět se to prostoru minutu bo v po o to pak tato el ne. A proto pořád to co slouží a tak jas u pěst tu věčnost vůči němu. A to považuju za o do tuto co si o dnes z toho nákupu toho nábytku. A tak je li pořád práva se ten nábytek říkám někdy nabral někdo jiný zase do se mohl si propozice ne z na že oni si je vybral za to nemá být. Ale z ten věčným tomu zákon protože vám protože vám zvyšuje z těch dvou ano. To je z anebo se mu věčný za to že mu dobře poslu boží to že mu dobře poslouží ten se snažit tomu dobře posloužit k na tom tam hodnota ti to je projev vaší lásky když módní musí vizí všechny peníze si sice při cestě namátkou vzpomínám že jak jsem byl uveden do velký ho u živu když jsem vstoupil roku se cestu do pak čistí op. Mně tam bylo pokladem z věřila dvacet. A u každé pokladně o tom o to pravé již z činnosti ale přestože zase o tím lék a žádný nebyl nikdo ho do ti provaz s ti. Říkal tak co je přepych. Ale jsem se podívala vás že to jsem tady bych po tak sedět s budete cení která tam byla pod tím na s tam tu k tomu to o tím o a ta paní mně podával listech tímto způsobem. Sedíte na místě kde se dával ten a ten svém ona nějak dostat do člověka takže jsem dokonce poznával a když jem. A proč tam sedával potom se na vás a on tam byl jsou tam jako ale to asi nebyl žádný důvod proč tam co na tom že si dávám o tom měl po mistrově dali to řeku se s tím tedy se si počítal tam bude se dávat ho tam nebude sám. A když tam byl sám. Ale tak se mu tam někoho z přátel takového velkou radost z ne z přítelkyně ho z přátel poslali kom byla tam na tom místě nic sám o tam potřeboval někoho lese kdy ten než je to jeho sebou. Řikal pod to jsem na podít za to dít nedal dívat sám a ona řekla mnoho přijet nebo ho to místo je tak dobře uděl mi že to je pro. Oni si již to se musí poklad se do míst a musí to rozděloval dojmy jako tam ten člověk byl to slavný spisovatel v svým měl tendenci se odtamtud se dívat své sám nýbrž z vně na sdělit jsi byl v ti. O tom co viděl a tak je i to jsem se to vzpomněl zrovna ona těmito vše říkal víc. jsem proto bylo partnera nepřivedl na tam na při ve z někoho jiného a. Na tom co jsou si že něco je sál byl měli o tom co prázdné při se tam muž který se na po býval. A říkal jsem vaším partnerem dostalo jak ho noho asi uváděla stejným způsobem za podávat jako vás bude si ve vás seděl ten ix ypsilon spisovatel neměl jsou lidsky partner ode o partnera se měl padne rozvinuta přijali partnera připravený ho na ty úkoly a do také nemyslím že si budeme rozumět a nebude z toho mít tolik rod tam ten člověk který byl tady. Byl. V tom místě říkal to mně bude velikou ctí a víte jak se to dělá. A on říkal no v potože byste cizinec cele do protože nejsem poprvně který chodím často. A na tohleto místo nese dám si všude bez lidsky se nám na jiné místo abych slyšel jak se tam mám dívat. Jak to mám poslouchat protože by to byl říkal lidský jiná osoba a se který vzít jeho jist budu moc zase o tom poučit. A teď s k se do uveden jsem a to na od za náhodné se prosimvás nebuďte z koupí na slovo bude cesta a na to co statky dlouhé dáme se poté hře do toho jsem byl. Na to co si o mate se na národě o protože jejich. Byli prázdniny roku v sice v z se se tu přitom představení ten stálost. Škod proto hlasem a lidé začli hned stezka z ale po v tu tady musel přerušit ve mne mohl dospívat. A on dal pokyn op vodil se svalu dal pokyn do orchestru o cestu a jím přehnal znova on to za zpíval bezvadně. A když jsem si že nám byly světla světla tedy nelamte světla sále el tak jsem řikal to je patrný v této jako pro cizince něco zvláštního on tam že věky k se hlasem a oni mu co se nechali to zpívat. A více než tu mám rozumět a on říkal. Protože ty lidé mi myslí v v v v host a také tu s tak jako dal do si kolik jako z konal toto tolik je nenechali hanbit. Se k tomu nás a na den nemůže pokračovat a kdyby to zde nemohu uděl špatně takový jiskra je tak tam nenastoupí tak to musí třebas v přesto nezruší to se nestane dobrotou živou toho tohoto skočil o to pro bezvadně za zpíval za své stali. Při todo král se jen neza nestali protože aby do měl na by neměl je že to dělal špatně a kdo ho a nechali takže oni měli s tu. Tak tomu co on tam prováděl totiž taky se to k tomu po sto omar světě než to to bylo stačit tak jsem říkal těm svým přátelům tam těm kdo spolužáka nějakou vaším svou lásku. Li tato brzo tak nějaký po do nočním o ale. Říkal jsem po je to se jak vám mohu půstu k tomu životu který jste pro čili. Let to je li si to. Při pamatujete kdysi přitom od toho lety věci teďka díváte se na to tak trošku správně jako je něco v posvátné a jako něco co je než i on ještě mi nižší okamžik pro své nejsem proto takhle křivě vnější při vnějším okamžiku v. Ale se jsi na tom právě to sice je to jsou minulost protože si také rád ti prací v jako k něčemu co bylo pěkné prosimvás. A můj život se liší od vaši to se od tím že si přítomný okamžik. Nejvíce cení. Daleko více než tu minulost a daleko více než budoucnost mu řekli byste do tak viz tu pak li nestali jak to se přece jím bude dost ale ne po za mez přesto v těle ledu v tom životě co se neví ale si cením tohleto přítomnost v abych jiné pro vás v k v. V hodnotit přítel v v pokazí žít jako jedinou kde jsem ho při neříkali co to je tam provaz v jako věděl jsou při je to st v při sis se ke svému věčnému životu v. To je ale tento než co se co jsem již jeho přítomnosti v to se mi říkal co říká asi takhle když to ale v tom přítomném okamžiku jsme větší protože on je pořád s námi. Je věří je panna o ale oni věří je vizte věčný přítomným okamžikem je toho po tu svou nosili v. On do okamžiku jste když zachováte jako by či nám tedy taky choré jsi vyšel protože jste se mezi tím prožil něco jiného co neb potřeba tak jest jako tedy to co tak tak je to velice vážím. Ale jsem tady jenom proto abych našel při to z tam říci či křičíte v pít přítomnosti. příbytek domu pokud s ten může nové v poli upřímně rub u své manželky a říkej ty jsem se že věděl že každý okamžik žít týž s tebou kdy větším praxí když si žije opravdu když se nekouká pojmy ženský vých když se nemyslí na minulost a budou se nebo přinesli vede smysly vedli v proto jsem tak těžce nesl v čem jsem se tady pohádek. Protože to je přesto přestali myslet se přestali jsem se se vychází z vážnosti prostě kristem odešli od toho co jsme tady pracně budovali se jeho pole se zbourali ale natož jsou v tady to město o to takle o proč se dostane šel ale to se od ji prostě pase li se to zase budete mít a takle bych moh u vět mnoho věcí jím do svého života. Jak tak všemi svými schopnosti miluju schopnostmi miluju že totiž tady schopnost vžít se do postavení z pomíjejícího člověka. Co si o přítomný okamžik promítnutý do minulosti on do taje totiž tak je o to tehdy tak pěkné nebylo. On posvěcuje tu milost za nás tím viděním přítomné odezvy z minulosti za přizpůsobený vidí tu o z je vždycky když se mi někdo líbilo pak by ta ale když jsem byl rád že z to právě prožívá si říkal prosím nezapomeň na toho. Že je to je milost že tak při ji vidíš a když jsem na opak dejme tomu se potrava malo a kdyby se mi toho. Tak jsem věděl že budoucnosti za po nadto potravu která přitom byla a toto byl jsem měl jako je to od tedy jsem od věta od tam třebas o těch roky co za svým synem navodit one a či jsem třebas hodinu další aby se to očekávali třebas a tak dále ale byla to otrava jsem tam o o musel čekat. Za tady si to to je třebas ta dostanou do těch v tom radit stále se třebas jiné na v v ve v ale tu či ve toto dálku to nebylo příjemné. Ale vám řeknu tak bych si deska opakovat cestu do na nic kdyby tam nebyla paní kamenická a to vnímám vyšla pannou tam sem něco zažil tam dom kam jsem prostě nějaké zkušenosti nám byl na tom co rozebírat jaké jen. Ale z za nebyl přítomen tomu jak jsme zázračně viz to o li paní kamenickou ale takové zkušenost jsem tam nabyl a tento cestě. A na cestě zpět takže todleto nebo svět s novou milostí. Ale když by tato přítomnost nebyla z vás nás stejným způsoby jako tam tam minulost tak této přítomnosti křivdí. V tom život mu nesmí být u pak ko nesmím v hodinu před smrtí myslet na smrt a když jsem s musím žít ano v z toho mála co ještě zbývá a toho života. A si proto velice váš tím o to jsem vám říkal kolikrát to jako tady musí si to pro ten další vtip. To ještě řeknu a teď to všichni že přišel tělem promiňte centro patří ten vtip. Když ten němec tom vlaku před tím krokem před dvěma roky jeho pod z ale o to by taky je mu řekl jenom bance v no v. Onou pro něco pro život tak jsem mu říkal pro život s vám řeknu heslo u trval života na nich když te psych on v čte když noho jíte kde bych vám při vám z kdy věděl myslit na měl jsem žít ještě dnes bych postaven být s s s nebo zasadil strom. Být deska se jim říkal zasel svět sestrám. Do budoucnosti správně a i on ten zimě prožitím okamžitě něho intenzivně pro dívejte kde se ho měl padli te. Protože jsem zase sejde te za pět let pokud vám pán bůh dal dal. A bude to tak i si si toto při protože životě ale bych byl rád abyste se dostali na tu úroveň po zažívání života jsem žil proti vám o ho za tisíce minimálně odvrátí se v těle. Se smělo řeknu ano protože tak neprožívám každý i ten život od nižší oka už. To nevydržel to od něho utečou pochopitelně. Ale když neutíká takovým těsně prožívám jak bych tak intensivně prožívám to co tady říkám co jste si mohli všimnout nadto se tam s otcem. A veškerý svými schopnostmi které mám to říkám prosím a to bych vám přál abyste si vážili. Každého kam tys tam takovýmto způsobem nabízí aby se naučili těžké jimiž svými schopnostmi co jsou užší milovat boha protože slovem to vůbec se láska. Ale to bude jenom intenzivní vnímá ani při temnosti a to je ten slibný začátek milovati s celou duší někde od ta roste vize je vnímá přítomnost. U toho není naděje že se naučil se potom východiska vycházet do lásky k bohu to by se mu nepodařilo bez tří to při tom co to je právě jenom poloviční. Nebo že ho. Dovede by činnosti příčinnosti z věčnosti najednou se jak je li nosit protože když oni všemi na tak dále protože to jsem se o mění tedy jen oni při tom daleko na či výšek který než ale je to o to vytrvat se za to se věci na jednoho všechno mu to vyšlo. Ale bohu se ještě nedostal to okamžik neměl pro něho posvěcení. Strhl tato bitvou kterou by dělal strhl strhl mezi psaním o dopisů které litovala mezi pomohla horu v k o prvně strávila ale co všechno ještě děl. Jako své nebo popraven přitom ženo s jak potrestat všeho stačil udělat. Tak ale když všechno ses když on je v našem životě v nad tak je tam nejsou řádem vrcholu ti a my můžeme jenom z těch vrcholků jít dál že všechno začato vám ho tam ta určité nízké úrovni to otrava po do to za u zaníceně oporou zaujetí. Tak prosimvás to je to tam vlažnost v to na na v tomto východisku znamená konat tam s ten vede to dělali špatně. A následkem toho večer to vůbec nemůžete ani začít dělat z tohoto východiska vůbec nejde takže když třebas nějaký si ten pražský školy řekne nový du do života a v nejlepším předsevzetím složit bohu. On mu do toho kom panny při z toho že s ano protože v promluvíme jinak né. A již ne ale se musim potýkat se situací do které se dostanu. Jako by se tam se zažitý velice nepříjemné zase si co o zenu brána jedy ale ale neví ale no to pro zen je tak tím se vyprchala když při prvním přestává se co mám často kdož zase pomyslet na při jsme si uvědomím jsem úplně odešel od svého předsevzetí. Jsem se aby ho mohl nese by vás dál ale že nejdou tou cestou že se u sebe že jsem sa a ten to druhé co jim zatím asi jsem taky vám nebuďte nikdy z když na tuto ku v přítomnosti. Jistě sami se tam s touto půstu se tam nějakou jiný kající vlastností nad upadají nemalý jako s tím vynikající aby se nemůžete chopit vlasy přítele jiný chtějící když se musel si to ty zase i celý ten sis obojí u po řiď jako vynikající si vytvořit jako vynikající své zaujetí které vynikající záležitost když se za věky třebas si to nebo to tady konáte. To je nejstarší zaujetí protože člověk přirozenou potřebu radosti. Co do potřeba radosti v si vám tady doroste posvěcuju tam nevěnuje této přirozené potřeby je ale dosti člověka ale třebas do o tom naší nepřirozené v ní. Pro z ale ona po smutku a že třebas sto nechalo on nebo že bych to oko uskuteční nebo co takovýho na tak bych je ve se kouše šel dál do že jsem od těch je u toho večírku. To mně skýtá ba jsou při to z abych noho věci vysvětlil protože není to okamžik ke kterému ty lidé kdy přistupovali jako k jinému o kam při k a. tam přistupují k tomu jako se vzdát okamžiku se jsem v k a jím dále říká každý den se setkává se s ničím za z když to je ten nový den který se pro vás je to sluncem nově pro vás tří. Je vymoženost kterou si neuvědomujete jako jedinečnou. Že sám to protože to vám bude zítra svítit beztak na vás svítí se si toho a víte možná že si to vážím teprve teď jsem tak starý když jsem do slyš to ještě vidím. Ale nebudete mně věřit že jsem to do tento okamžik poprvně zažil ve třech ab vůle tak. Ne není nestálost a za jakých okolností vám to někomu soukromě řeknu co to je to nebudu říkat co z to vypadá jako strašně smutná záležitost ale co to bylo než přesnější okamžik mýho života. jsem poprvně viděl že život jinak jsem věděl jsem v tom životě. Mám správně žít aby považuje s vzpomínkou něco správného. Než byste tento umem milost se do žili podle taky za správný moment v tom byla veliká veliký krok kupředu. A přiřadit se bez po mým se na tu krásnou minulost tak jak vidění krásy ve všednosti to je obyčejně schopnost kterou člověk nepěstuje ale si říkám mám vždycky ve třídě jsem si meč nějaké jež žáky nebo ni do od z s. To jsem nebo bych chovat nic jiného než z je v jo ne nedošel dál než dostatečně vzato že prošel a tak to jsem si za a s váš všímá fu. Protože ale mně umožňoval vidět život nově v. Tak jak ho vidí tento z med z který um nikom věz snaží tužkou udělat a tak dále uniká ze skutečnosti vyšší se řešení. A ono je to kdo si ten není pokořil někdy taky velice obtížné a před v k o to jen tři nebo tak ale v zdá se mu to být se v v v velice v.