Karel Makoň: 85-20B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ten kdo tele to se do přesto se z děláš tím způsobil fu že ona v tom nebyla fysický. Ale všechno se tam při do byl hodin večer dělali jsem tam říkal rosy okamžitě za psala ještě semeno spát probudila se zapřela si na to je jak jsem přišel do toto do potom prázdninách stalo nějak střed mnou. Ta nebo konce přenosu přednost tomu padesát čest před o pro za tak si to začal číst jsem měl o vás zvláštní ne jsem říkal ne jsem to nebyl sen. To to bylo zjevení jsem vás viděla jak sešel tak tím o zatemnění bůh chrámu chrám svatýho vojtěcha se ve tření a se říká to to to co vymykala proces přese před jsem to říkal jsem říkal a to je cesta pro mně jsem začal dělat a dneska vím. Z tohoto radostná pokud od boha a s kdykoli jsem něco dělat jak se to tam uváděl tak to do s nastala ani jsem si přálo to byl to následek dovětek ale dneska v radostí žiju pořád brzo umřela v mu v v kdo o to nevydržela protože odloží také dvou které dosti. To je to není cíl to je nesli že byl by si ale ten ten lidský do že musím nevydrží to co spálí lékaři kost trojí žel zemřela rakovinu ale neříkám že by tomu o tom pochyboval ale hlavní příčina byla v něčem jiném že ona se spálen na vnitřně. A co osobou tomu toho tak do bude se něco svou norma by se byl rozbilo pro je pro v na po tu lišíte pro tu nebo více. Přitom produkuje a tak. V čem to tedy po tu stavem o opaku tu to co jsem řekl těm lidem protože tam je zastoupen v této radě přechod mezi činností. A mezi modlitbou vnitřní jsem těm lidem radil protože oni mně řekli teď nám k ukaž jakým způsobem si představuješ k vnitřní modlitbu. jsem říkal nejlépe bude když na to král svým ukážu nás si názorně. Tady žijete zevní svět je tedy se o tom povídá tady se třebas i modlíme jeden druhému po máme ten do podporujeme. To je všechno z ale není to pramen co se svou vnitřní modlitba kterou by měl být i tenhleten život z ale ono by se to modlitbou není jsem se. Váš viděla z naučím jak v tomto životě také se budete modlit. Ale může to napřed zkusit jenom v modlitbě samotné a tak se do potom tuto převedete v prostotě života než se to u převedli do z modlitby do život tak to trvalo od roku tisíc devět set tisíc z ve vědce třicet bych onu říct né. V do roku třicet let a u paní do nové v tom to to nastalo okamžitě to o zázračné teď co jsem nemohl pochopit to se to na za roste s tak je metru zachytila a. A přesně v tom rozsahu a do všech detailu jak to tam říkal to na osobně samo co jsem přitom nemyslel vůbec. To samo osobě bylo zázračné od co z s z ta si někdo přál aby se o na proto cítila že ona která tam nebyla je tím nejdůležitějším z účastníků tělesně ne přítomných v daleko důležitější než všichni přítomní která se to musí dovědět a říkal jsem budeme tomu chrámu uprostřed nosit klíč při jsme jeho se říkat že tam nevstoupíme. Vy znáte nějaké starosti staráte se o to aby se ovšem byli spaseni. Abyste například něco o by se jednali správně abyste pomohli silou bližnímu aby jsem nebyly nemocný kolem co všecko. Pozitivní starosti negativní starosti let před o do rama to vás neklidně. přistoupit teď jakékoliv vnitřní modlitbě toto vás bude zneklidňovat toho co z krve po deset jak masové se syna když je tělo co vám o radit. Takže říkat poradím jak se budete vnitřně modlit cení říkal aby vás ty starosti se zneklidňovat to je totiž šel. Proto tak důležité když kristus snad tohleto rušení při vnitřní modlitbě poukázal jako konal největší hřích nestarejte se jo. A to jedině vykládali jako neřest jako hřích ostatní všeho pouště neboť nevěděli se činí v a protože byste sami ne prokázali v tom chrámu přistoupit k bohu v kdesi vámi o bohem by stály vaše sta prosti tak vás žádám aby z těch poctivě tady před. Tím chrámem složili všechny starosti. Ten prosimvás do takže to budete sklad tele k tomu v chodu jen tady tady toto kázeň a to odloží to je m se to řekne to dobrovolně řekla to chtě sis to se tu je tu tam budete teprve potom vejdeme. Že se to zřekli stezce u mně samozřejmě řekli že jsem se řekli a tak by se tam vešly a jsem říkal ještě před svým tam přijete jako čistý duch který si nic než žádá. Který stojí v jenom přetváří boží tady máš tady jsem pro tebe jsem tady pro sebe a ne pro sebe a tato myšlenka pomine nebude jasná zřetelná vás nepovede tomuto zaujetí tak opakujte tu všemu slovně třeba z ale co nejsem si z posel se se do utopili ve slovech se formoval cit se to bylo při to bys tomu dělat. A zase chvilinku třebas v tom stavu budete a pak se vrátíme nazpátek a řekneme si jaký to na vás jenom učíme. A no a oni mně řekli když se vrátil nazpátek to co teď teď si oblek chce. Zase krise starosti se v z s který nechali si oblek ale prosím vás. Obr přede z jenom toho co vám pán bůh z věz ne před by svůj temného co vám z toho co ze odložili na a. A jedna z nich jen ze syna v v jemně řek kam si to oba nebo za ním bo v a před synu. Ona nějakou úlevu jako když něco dětí své do se země chtít to je to velice inteligentně řekla totiž dalších znám pokroku na této cestě je že že zase te být čím dál bezstarostní vší a ne proto že by se byla dáš tiší ale že vám bude chybět ta zbytečná starost s. Zbytečné starosti s ano a no tak k bohužel i ta paní doslova etap ze svým krásu dneska anna co vás co z na pravdě boží nemůžeme si s tím potom pohovořit vědí o je tady svědek na ten o to neb působilo nějak tak řekové jsem to tamto toho si vám dělal vyd co tam prošlo a není to jeho vina. Jsem cítil ne co není jeho a nepřesně protože oni se s ti on byl nejbližší k tomu to co jsem se cítil nic protože mně tedy nebral vážně. A kdyby byl by to bylo vášně tak to taky cítil tak ve to co paní brtnová tak za nesmyslně vážně asi jako mně bere paní by to láska. Tak vede fanaticky jo fanaticky. A pro jel ze že to naváži měla k ale pro to dobrý porobit se neoděl tak i k o to za s jakou to bych to že to pro nemá člověk dělat mám se takle patřit bohu a s nějakým prostředí. no tak to je další bod a tak bych z tomu chvil vyvodit tohleto jednejte tak chop chovejte se ke svým schopnostem tak nebo uživit ze své schopnosti tak abyste všechno dělal jako když to nedělá samovolně. Ne aby se to potom museli nutit aby se se museli přemlouvat hleďte dobrovolně co není z dobrovolně ke všemu přistupovat k a když neumíte dobrovolně přistoupit tak napřed se trošičku pozastavte. se můžete svůj vnitřní od ho k a pak budete schopni dobrovolně v věci čistou. Tak když to musí být okamžitě rozhodnuto si v věci přistoupí věcí provedete tak řeknete k tomu svému prostředí okamžik si to musím rozmyslet nic si z myslet nebudete to do že v protože nemůžou pochopit že to děláte když se pozastavíte nad tím návratem který vám nejde tu touhu no který nemáte pravé z jestli vám by tedy ne z toho. Jste svědky toho anulování toho vašeho od sporu jiná prosti něc. Z toho co bych nazval vědění o tom že to správné to udělat nebo že to s to je to ne udělat. Tak takto but dělejte nebo je. Začátku co bude bohužel stávat se málo by tohleto obětí byste museli fu činnosti zanedbat po že vám nikdy z toho nevyplyne víme dnes dnes je to nebo m nevím ústí toho kdo tohoto pocitu je to správné nebo něco nesprávné ale pak samosebou musíte prodělat po stravu se nemůžete vizte říkal chvilinku z ti. Jenom o tom něco z myslim že to opustit to viz v tom viděli zradu ale smysl toho berete od třebas s odporem po nepovede v k ničemu po žádnýmu citovat bude jemné odpor zneklidňuje totiž. A proto nemůže ve s ke spojení s bohem. Ale když i takle to o to opak tak na to budete tu ho se mu o do toho vložit oba přece si to aniž to uvědomujete si setkal se se v ten o nebi bohem. A potom postup je do vás znám vám do vás že co bylo muselo jako radost toho ve mně něco v čase věda z podle toho se správné nebo nejednat jsem to oporou správné. A toto dost co ve že se na těle s do toho z pádu z boží existence do mého vědomí to by samosebou u vás nebo z hotova tak dlouho. U paní od nový to po nějaký dvou letech plného složení pochopitelný trvalou domech vteřiny. A čili to není vázáno na čas přátel v když tedy aspoň vím. Nebo před pokládám nebo věřím že síla tak je v kterékoliv své schopnosti lidské pochází od boha. Tak mu svým před začátkem vstupu do otcova domu z ona před koncentrací. Nebo meditací co co děláte při uvnitř jim musím mu anulovat sebe jako někoho kdo to dělal jsem nic ne udělal udělal bůh a to bylo dobré nebo špatné to nerozhodují nebot tady že se v tom. Pane protože co ty si neska ve mně způsobil tím vším co jsem dělal přes den. Dovol mně abych ti za to poděkoval. A pro u z do svého tento balík tady samu svou musím nechat pochopit že to je něco co von dělá. bych nebyl pro to pro toho. Své to o boha to pro slova od toho aby přijal dvojí dobrou vůli zbavit sama se na přivlastňovat si nic z toho s že to jsem nebyl dělá to jsi byl ty tři ti k tomu musím jsem toho letem james právního si to to to to to cesta jako tiší města. Tří ale tady je to pán bůh který to dělal jo no. A když tam s tou s tím toto otcova tomu tak pak pak ti tatáž pravidla jak koho tak která jsou popsána v tom. Jak to že mít jedno z tomu od co vědom ano nebudu říkat to bude vždycky stejné. to musím z od ale se z jiného stanoviska z z jiného východiska jiným způsobem trošku jiným způsobem k tomu stavu který vede ke spojení a tam to co jsem dělal před tím jako by a to mně musí k tomu přibližovat k tomu smí tak se po boje aby mně to s tom popsal že že by to mohlo přibližovat no v tak se všech v tom oddělenou co jemu tomuto seriálu přednášet. Jsem vám řekl před podíval budu poučovat o správném manipulaci s vůlí. A many bude se správně z vůlí podle toho odkud vycházíte svou svou vůli. Čeho se ta vůle tak tam vůle se může chápat cit tu ta vaše vůle se může chápat veškeré vaší činnosti. Pokud se chápe jenom cit tomu tak tat činnost zůstává jakou byl bych a nebo ducha a nebo ještě nikam nevedou cí. A proto nestačí milovat z celého srdce. A ale ono také nestačí milovat sil veškerou součinnosti znal z veškeré duše tak ještě citově neřekl že vím ježíš kristus potom ty další dvě podmínky. Čili upozorňoval že ta východiska která o víte nejsou konstantní nýbrž kdykoliv pociťuje že byste měli více patřit bohu ne více mělo být z kdykoli posice ten ten tu mým ten tak jeho strany k. My to vizte že tyto pocitem že to vaše přednost ne kdykoli se teď pociťovat že. Z potřebujete opatřit také nezanedbávejte tento tím toto hnutí mysli. Nýbrž okamžitě mu v jeho stes z pozice ve které jste budete patrně v pozici činné. Nazvěme co provádět a teď to začnete dělat konkrétně na základě této pohnutky vnitřní abych chtěl patřit bohu. Čili jestliže to objevilo během vaší činnosti tak patrně touto činností se na to vzít dělat máte patřit bohu rozumíte tak tentokrát děláte vím o nebudete tomu činnosti patřit pól k jenom tomu v to co máte dělat nebo vůbec sebe debat že tato tomu co dělat nýbrž to ba nebo nevím ka která a ta není do pole na tam na cestě. Ale tady nebo si budete myslet že to na boku o boha ale bude to dělat kvůli němu vůli v něm vědomě kvůli němu někudy tomu který on to nařídil nebo poli vašem povinnostem a pak v. To bude mi dvojí následek že vám přejde třebas ta pohnutka kterou vás na nebude se ovládat kde se ztratí. To znamená že z tady udělali nějakou chybu. A od ještě ba sester říkali jaké by se moli si co dělat. A nebo a že to je jediná míra únosnosti pro vás že víc neunesete z toho přiblížení se dálném se při by proto že by se to neunesly že jde tu zodpovědnost toho přiblížení neunesly co to to pro dost přiblížení sto pochází nějaké vědění nějaké poznání a to je závazné pro ni pozná jedna a jedna jsou dvě. To když vím tak to nemusím o aplikovat v životě nemusí vůbec spočítat kdežto to je vidění pole které se musím zařizovat takže většinou chybou bývá to. Ta živa je to rád tak je že není naděje že byste se podle toho mohli řídit kdyby to vás zůstalo. To jsme my. Že byste před novými činnostmi které bylo v třebas nebyli milé toto odmítli a potom by se si zatarasuje cestu definitivně jiného úplně dále a do vší dobu ho trvaleji třebas tele takže ne nezoufejte si za po o to přijde znovu znovu na tu vně čili i tady jako jsem to radil v tom prvním případě jde o klepáním na dveře ano. O nic jiného a jestliže to provedete jednou za de tohle to. Tak zpočátku to stačí na protože se vivo to stačí jsem to jednou provedl ale čitta protože by to stačilo ale aby to nebyla na sela. Z po me kdesi li že by se taky během dne jsem měli něco z rukou božích brát příměji než ze svých vlastní hlavy. Dobro z vlastní schopností. Že když se ocitnete v situaci je dokonává z moc tak byste nesl neměli si říkat je to na moc a jít tak zase. I si odpočinout nýbrž. Všechno pochází od tebe jsem vždycky tudleto k znázorňoval příkladem kdy se z tuto ještě dvanáct tou hodinu nese dvanáct hodin vyučování za sebou když jsem věděl že to z vlastní síly neudělá se to kdo si tam budu tak tu se k li to že to od by domova u oči na ba pro zvonění ne. Za tedy viklat protože patřilo tady ni po někomu to tam byl místo někdo tam jiný vyučovat ven v to se říkat co máte logaritmy a my tomu nerozumíme. jsem před tou ku třídou jsi řekl as ze jsem co jsem říkal to musím formulovat doby jakoby si byl řekl mu pane pane bože jsem tu pes říkal a to nedokáže o na co toho abys do škod po čeho střed představ obraty těmi dotován a ještě myslím nezbyl pět minut v čili ten přišel na řekla protože ten ještě do tu oděno na dnes si k tomu to jsou nedát se oni říkají když je tu že oni to jsou ti začlo odjinud. To oni možný v ni dávalo pod toho. On na to udělej ne. A tak jsem tam přišel s tím že to co budu udělat to s obaly m v na ramena boží v v pane bože ty přede mnou za tebou i to co to na co a tak jsem to myslel. A pán bůh šel předem po konečky tím na stali jste dnes na něho žilo tady mi dost smrt tím na to na za po by tomu tak dobře rozumíme že kdyby to takle viklat ten kam to přesto pro z vás dostali k tomu prosilo. od toho na někde dáte nic nedávat se o to o co návaly co praví ono ti pak pozor my jsme postoj byl jenom máme zvuk pět hodin předešlých my nejsme soustředěn ale sela zaujat tím způsoby se na to šel jen za to šelmy nekončí formě neobvykle co jsem se díval jak se na to šel rozumíš. jsem začal si dneska potu k to k tím se maten tří základních stupňů matematických z řeči tak k k k k k k či stání v v to co ve dělení o se vanem otcova na sto jsem potom se dostal do vzali jo. A. Ta zase na tu tím do čeho že se místo násobení v tom se čitta a takle s potom byli nadšeni ženo zde kam to také nevykládá ano. Ono se svět sine. Že neměla protože škola to čas co mezi od ba od co do suso co o ono no a jednat ta žákyně potom v potom vyučováním ke mně přišla říkala. E vizte nebo to mi říkal přeci o tom znova se vět ses tomu co on přišel od se o od počat z. Co si to co se do názvy ta panna z se nám dokázal jak se v co je to s to co se s těmi dalo pak toho co tady vylučuje tvé. se s to tak pojď se se mnou zase. Tři dni chci co se o dostat na by se co tomu všechny tři se byl v nebo to z čeho vám se neděl jak jak jsem k přidal vyučoval a to co za za napřed denní škodu nesení čeho od rána. A potom hodinou přestat u poli dní a zase další šest hodin večer ne. No tak oni řekli a to nese tady podle sám patrně se to než kdo jste určoval ona s tou hodinu dneska žen. Odpolední hodinu přestat u prosím a jak se dokázal je potom řekla o jednali látky ale jsem říkal někdo v sobě zdroje radosti. A dobývá hod tím spůsobem ne dostává se k němu tomuto zdroji tím že se třebas vochlasta a je radostný bůh brání. Někdo v sobě zdroji životnosti a dostává se to může se tak si pro z jednoho se ktré nově jsem tróje takže že si v co vší životností a ono vede kor vi. A ale nikdo mám atd z sobě zdroji poznání. A dostává se tomuto rovnou jiný touží tu vjem že v sobě vypěstujete samovolné chápání věci. Že mu to jde samo ale protože to se učilo koly v klidu mým sval do tak že no to musí přemysl co říkal nebo to ono to on tak svou byli dohromady stol mental osobní od toho citu k čemu tónem bez těžkostí. Tak ani jedním tímto způsobem na to nejdu strašit těžkopádný způsoby jsem říkal ten zdroji toho našeho vědění. To horší než když se chci je v nás samo v není v ve sportu mimo nás. Všechno co je v nás dobré jeho velkého roste z nás zvnitřku od že se sice totéž říká jesu v jan ne ne zvnějšku. Toho že přitom studuju něco z pomůcka jenom taková zevní aby vodami bavilo snáze to s potu to tak jenom tak bázeň slabá pomůcka. Ale zdroji síly zdravého vědění stejného bytí děl všeho je pevně tři ve nic ve mně. Na to dycky založen vidím říkají pán bůh ale při je tomu jak chcete v lidském těle je to obsažena a jestliže pomine proměny lidské mysli. A lidských citu tak se dostal do tomuto zdroji tak jako ale nesmíte oporu dobyl svědomí pochopitelný. Zastavte vědu do z za držte si u ve se si vědomí a vyprávět ve své od prchavých myšlenek k a a po pravých z cit. Ona řekla zesmutněl a o odešla říkal tomu na rozum jak bych to mohla do vás v se cestou žáky jiný nic potkal veliká pod pitter otci na to ne po pata světech po maturitě v plzni nebes. Ku a na mně říká prosimvás nedělal by se tak i do dvou čisté jasná. Jsem říkal mu na jsem to překládal tón v je z udělalo pak když se ty věci toto před tom ještě při že jsem přeložil s o joze na to vy těch východních nauka o jsem si to měla myslet ale jak jsem to mohla přijít tehdy že to z jogy se to mater z jogy. jsem teď za svým na jogu i tam učíme se relaxaci duševní a tělesné a tam to je ten stav zdrojový nějak před ale se dostanu do stavu ve kterém jsem víc než jsem normálně člověkem jsem se tak radosti klidná že to potřebuju a s tou silou většími to co jsem poznával sobě potom vstup do do život tak. Tato správné o by synova je do pozoru li v joze nacházíte něco co se tam nemá nacházet. Cesta od ba co se přitom samosebou. Dneska se začínáme s předtím požadavkem v o lásce. Milovati budeš z když jsem mysli své tedy co se či. Z ti a tak bylo u sebe vtělovat mysl celou mysl myšlenku. Posila z rad na s půstem věk vlastní pojednání dokud to nové a definováno míti. Protože víte že to vlastní povídáním o věci kolikrát nevypadá vůbec se sklo u mě. Tak aspoň ty definice by mohly by to ode protože jsem tam pracuju pod nápovědou kdežto tam když mluvím o svých zkušenostech tak pracuju pod se mu kterou své paměti a ten veliký rozdíl tak bych se napřed než se dostalo vůbec nějaké definici opakoval látku několika slovy jak se mi své. Zatím mluvili o prvním příkazu od jak to nazval ježíš kristus příkazu lásky. Který on rozdělil na dvě části láska k bohu láska k bližnímu. O lásek bohu tak řekl tolik. To hlavní totiž co řekl a že toho tolik že je to nesrovnatelné za normální situace za situace které kterou mi definujeme jako práci na poli a je to z rad ten ne jenom při práci v domě a když klade by se se tím souhlasili protože jinak můj výklad nebyl srozumitelnými musíte tudletu hypotézu přímou o to s po. Na dobu mi přednášky ano. Dále jsme tedy vyšli z různé z jsme měli v je východiska první východisko budeš milovati z celého srdce svého. A tu jsme si řekli on ten cit také pochází od u boha jako všecko ale není celý. Bych chtěl sebevětší cit tak to není celý protože byl pro si proseb. zkušenosti která přešla přes smysly rozumu. A tam na tom konci rozumu byla taky když sto aby přešla vyjít kou do rozumu tak se dobýt kou do z citového zpracování. Ale jako dovětkem ještě taky rozumového dopracovává ani k a tak to je. A být cit i ten ten nejvznešenější cit člověka který ho vede k extazi jem. Aby i proti citu který pramení z boha a. Že všechno a toto z mysli je to rozum všecko se to co kdy se vědomi tedy mezi tím mezi smysly a rozumem to všecko je z před jenom z přejděme vědomí boží. Bože je na láska boží nebo co dělá existence boží která se tady projevuje ve smyslech tam to existence spíš a nebo rozumová klame to spíš že jeho hle v jeho vědomí takže mi si rozumem můžeme uvědomit jenom poměrně málo věcí nebo chabě si jemu že neuvědomit ale neměli bychom. Ta si to co ta světci ve mně bychom podceňovat toto rozumové uvědomování to co se v jedné malé nepatrné uvědomování pomocí nepatrné malé uvědomovací síly zbytkové bych to řekl to co pro sejdeme přes smysly do toho rozumu totiž nemůže dostat nic co nebylo příti ve smyslech a tohle strašně málo čili mně právem říkáte když někde obrán o jeden smysl. Buď stářím všemu ty smysly osobují anebo nějakou chorobu se třebas neslyší nebo nevidí nad tak ten člověk vlastně ještě menší kdysi po by si me vyšší míru rozumu nemůže by v rozumu totiž že ty smyslový počitky není které mít které mu chybí začátku začátku se s. Ale řekl jsem taky že to nikterak nemění na intenzitě toho proudu mezi a smysly a mezi de rozumovým zpracováním ba naopak ty že nestojí v cestě jeden smysl třebas sloup a tak prochází větší intenzita proudu uvědomovacího nad přes od toho přes ten se k a be čili ten třeba slepým nebo o duch ji není na tomu než my. Je poučit je to spravedlivého přírody je na tom lépe než my on o si uvědomuje věci který jsi mi třebas kteří vidíme v abych kteří slyšíme neuvědomujeme. On náhražku nějakou v tom to pro budu v tom této intenzitě proudu. Tak to celkem jsem začínal s tím co chci říkat dale jsem je to vlastně opakování jo. Také řekl jsem také ještě bych k tomu opakoval měl dodat že přestože na prvním místě ježíš kristus skladem milovati budeš co se se svého není že ne abyste z tady museli začínat to východisko třebas svět pro někoho hodné. A i pro toho pro kotel od není je kdy je nevhodné a to platí o všech ostatní o východiscích. A kdežto tato poslední východisko a veškerou silou svou je nevhodné pro všechny kteří nemají tu pravou v tom minulém těch minulých východiscích on za živa tu pravou těch lidí chodí s v ale v slabou a musím to pravdu vyšší průpravu abys s vydržel veškerou silou svou jít k tomu bohu a nestra ale ten co transformátor nepřeje řád ho a ve zablokoval. Česky řečeno dostal se tím do blázince anebo ve dostal mozkovou mrtvici. Protože ta síla boji to je na poli to je úžasná pranická. Mohutnost a manipulovat s ním bezhlavě je velice nebezpečné to co možná říkal že je takový člověk plzni od toho co celým domem a vede o zbourat kdyby tomu o byli nenapomenul o určitou ho hledisko pozici a při tom. Dech a přitom s představou a proto dělalo radost nebo závadou na by se stěhovali a říkali jsem tady zemětřesení o zatím do ten člověk je ale v ten poschodí byl nahoře dělal tohleto dobu. Tak samozřejmě když se s velkou radosti prozrazeno tváří obrátil na mě. To co říkal prosím přestaň s tím hned neboť dokud si již ten z domu tak prosím si na s po se po shodl dostat jenom sekta. Ale nedělej to proto že by si zničil svůj organismus a to pochopil že to to se měl rád takto přestal dělat a když mi že by dnes k ještě živ. Ale chodí okolo a nevšímá si třeba se mu to to se takovou vymoženost jako bourat baráky bez znalo vše co tedy. Bylo od se s kým byla tak. Abyste viděli jakýsi kdys vzbuzuje na k když se nedělá jenom tak přízemně jako vydělat tedy tím vezmu víte nic a když že tebe takového ašramu nebo takového tábora kde deset pro pěstuje najde na to svou nebo vašimi vedoucími jsou lidé kteří tomu dobře rozumí a vědí že to nejsou pouhé pozice taje dobra či je tak na to velice dobře. Že to komplexu osmi věcí dohromady a ono toho nenápadně jsem do jaké míry to jsem se tele v ale o taky třebas jak mi při při míchá dává z osmi ky něco dal vší ho. Přátelé ale není pravděpodobné že byste nezažívali nějaké siddhi s. A tím se dostávali do stavů které na které nejste zvyklí věčném životě na to upozorňuju a priori abyste se nedivili do čeho to upadal. A kdyby se cestě svěřili dělat se tak by řekla skla ba se takle za u krve jako na teďka řekla mi mnoho takhle na to co my je měli v že ano protože bych to na zvládla swámi na to tady nemám čas. No tak ten zase pořád ještě u otce. si že byste bude o z skočit že bylo všechno provedeno co se to řekne jsem jenom s pravým let se v mostu sám kráčím těmi svět bylo zemí přerozování od trvala tomu v že si to se bude ten jsem zase svá ut král čím k tomu bohu to z toho vězení tohoto světa tak v protože toto v tom z boha v je proti němu kočka ka a s. No a když ovládá a on potom říká že ne vždycky to od toho a hle tak bych o namítal nikdy sám nikdy sám jak to že si může dovolit byste mi měřic říkat sám. Tady ony nikdy před existencí na tom zde nebyl sám a nikdy sám nebude protože ten to je nad prostým nesmysl přeci. Protože to by kdybych byl s vteřinku z tam tak je po mně. Ale nejenom po mně to smyslu že bych nebyl živý ale že bych ne existoval jako moc ta jako existence vůbec ani prášek by po mně nic z ta mně byl sahá on nikdy nebyl jsa. Tak mu to to musel dovolit a nese jsem to komentovat z toho důvodu si to přál protože říkal kdy mluvím k lidem kteří tu osamělost cítí. Kteří se domnívají jsou sami musím přistoupit na jejich pozici a tak to taky vim že jsem nikdy nebyl jsa. A tak nepovažuje to za lež jestliže ježíš kristus byl pral ze rád či k a ty jany nedělat to kvůli sobě nýbrž kvůli nim aby získal sto kdyby byl znamenal že byl tím na čem na janem o to ba asi jim byl ale co mohu bez nebylo to bylo bavilo. Ale on první za to dělal tady tady zk chlast tím rozmnožil ne prosila co to za jednání om on se s s žil nebo přešel najít o ono co kdo se pod o sedni si nesmí žil a tak on namítl přitom na tom jsem to chtěl ne k komentovat. Prosím nedělej toho kdy sám říkáš že ježíš byl proto dobrý vůdce jem že dovedl sestoupit na úroveň toho člověka že se vůbec chtěl měl kdyby dostaneš chtěli tak nic z toho co nám tady zanechal pro nás tu není dispozici tedy je tím to za to nevede do tak dokonale tomu by bude ta prostí jazyk když jsem pro mi polovinu vůbec tone komentoval. Že takových momentu jako tele ten v pomoc tu na každé esta které koly v že musel chtít od ve říkat ještě ne ještě ne. Ale vy se tři momenty tam někdy před či z jak se to četli která tedy to jste hotová třeba s a to víte to si tam nechte v tom záznam no nebo když píšu třeba něco v tom komentáři. Vám by mělo zrovna tak buddhista tisíce do další dotazu nebo do plnit ku nebo el tak jak tady v které by měli kdy to neni prana pravda kdy to neni ve spojitosti s tím as tím co si řekl tam a tam ovšem nemusíte znát co na. Zas nebo je to nevyhovuje proto to není není to komplexy a tak dále když jsem dělal ten kometa tak jsem musel dycky dvacet věcí když se znovu s to co jsem co napadlo a jedna psát aby do on se citelný tak jsem psal komentář. Tak když tu tak i tu to a tak taky mluvím swámi v na pořád jste tam více z z si v co řeknu k tak je to to na vás brzy jsem očekával jak oni si přečtou toho kost a ne o jsem toho pána a něco dělal ty budou mi dotazu. My nebudeme je za ten ti den s tím vůbec hotovi proto jsem vám zanechal jenom přečíst a honem jsem se ve byl do toho od lásky abys abych se vůbec dostal z s k ke slovu to se neděl že tam to co byste měli jako říkat potom osob o tom o robindo a za toho táhnou potom pannou viděl se v janovi po by mohlo být tolik že by nám ne zbyl čas na to z tady jsem měl v pro klamu dělat sval. No no tak ale nic se nestalo se to si ji je to v pořádku která nejvíc poznám večer jak ochotně as jakou radosti přejdete na jiná téma kdežto když jsem vyšel z toho prvního roste první je ta. Z toho nebo z toho po nikdo přes onu mého vědomí z toho a be balíku a do širšího vědomí roku třicet sedum za běžného stavu. A tak jsem tím byl tak naplněn že jsem nemohl myslet na nic jinýho nemohl tedyto swámi chabé přátel strašně ale to nevadí ho ještě v tom málo chabé u ještě nejste ničím kdyby to bylo úplně chabé tady se z motto řekli no. Ale jsem ustavičně přesvědčovali situační je o tom jak nejsem nic se jsem dneska nemohl najít po než. To opravdu z vedlo abych nezapomněl že jsem nic takové ve věci tady řeším a měl by že ne sám a vůbec ne ze sebe a po ku nenají o prosím vás to je te připomínka pro tak jsem byla od no tak si občas osobě tak něco mysli jako teď jo. A když je připomene tu polož ku přese musí takové jsou v mi životě stát abych se zase dostal na správnou pozici ničeho když například jsem po koncentráku přijal názor vidím že jsem na svobodě tak jsem přestal být prázden tím ničím rozumíte aby se nesvobody člověkem podej názoru to maličko nedojde to není správné to jsem věděl když se na to přistoupila ten mi z názor že oni se ti na svobodě tak jsem svou zrovna z toho stavu z vědomého. Spojit s bohem to stačilo na to jsem si jsem si z kama a ne že kdyby byla pro dravou milujete pána boha svého z celé mysli své. Všimně jestliže tam svého as své v že tam za chycen moment přivlastní. Že od něho v tom toho že do kou ježíš kristus ne u k po třích. Protože mohu by člověk ku který jsem on přivolá za z nebe a všechno přivlastní není oblasti lidské možnosti normální tak zvané obsaženo něco co by si že při vlasti když to pochopí tak si to tak i při vlastně vlastní že ano rozumově na protože pochopení rozumu. Pro protože pochopení rozumové. Je určitá neb pak tam nám míra přivlastnění si něčeho co se beztak nedá udržet ale co rozumu.