Karel Makoň: 85-21B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože jsem byl přizpůsobil se tomu dostat protože vám by je tím tohle vlakem příkladu jak to ježíš kristus řekl. A proto i dokumentoval svým životem. Ale pak se dostanu do oblast z oblasti abstraktnější jeho způsoby se něho tomu co pro on musel dokumentovat. Nějakým zkušenostmi pochopitelně kde bych byl rád kdybyste pochopili jak správně vládnout vůlí protože to u plně opačným způsob zvládnutí vůle než nějaký jste zvyky čím do neb po cti vyšším pracovníkem je. V tomto světě a tím mu podle tam ale i od. Protože on je zvyklí dosahovat dokončit to do dělat to by klidní svědomí že jsem to správně udělal víš milosti. A vono to tím způsobem to nejde přátelé to je..bašta a tak ti kteří takový je nejsou mají přednost cesy ta kdy či ten je tak kdo za ko staticky který neměl nově z oslu a dokud chtěně tam poslal svá od toho měla. tes ten chtěl dosáhnout něco to nemohl do z toho o to pak i po nikdy nedostal do vlastní za s si na ty ti po když sítě domnělý z kdo vědomě spojí sbohem a on si je mu k tomu visí do pracoval na konvence ale ne ne tím že by byl na studoval o dělal to rozumíte ne na studoval ne udělal toho nedokázal o ty se dokázal o dokázal ani mít nádobí tomu klášter rovný do parním mu. U podávalo z ruky o to že prosbě a tak oni museli kristovo vyloučit tak vono to ve dali se do co o koně tak to ještě o to do ku nešlo v nemohlo upustit někam tam skončil v tom klášteře nás z toho toho se sví se dostal potom dál na to ale to říkám jenom protože tady neplač sví se dal on s jenom se o z jenom jenom to správné vypořádali se z vlastní s vědomím to je málo je to dobré. Ale málo kdo kdo neumí jít za to kdo..se neosvědčí v malém ab. Nebo ještě a to se osvědčí jen v malém a neumí za to nebo se na to postavit na ten není pro bude tu cestu k o to je to východisko za toto východisko vyžaduje umět kašlat na člověka který něco dokáže který jez jsi klidný ve své svědomí kdyby se mu řeklo udělal si všecko co si mohl tak je to v pořádku. Tak si služebníku užitečný kterého přímý vám tady platí co ježíš kristus jedním slovem vyjádřil. Když člověk byl na tom poli když se že by na poli vše o dělat poctivě. Byl služebníkem teď čili o to je slovo do pranice přátel o ještě nebyl jsi mi jem užitečný nemysli si můžete zasloužit toho co je ne pochopit ale co je cestou po které se nedá kráčet b s a to z vědomí za tou myslí je něco co není ani mysl a co je mi svě tomu postem. Pochopit to jenom postem to ještě neni to vědomí a tam tímto východiskem ježíš ukazuje cestu z celé mysli své když totiž co u střední te veškerou svojí sílu du duševní. Si ji tam do mluveno o celé duši a mu to sílu jsou si který se tam toho učitel a potom se schopni nebes chyby soustředit co je najít nejenom na mysl co co si to jenom na mysl a takže nakonec všechno co můžete. Uděláte abyste se dostali k tomu bohu a tak se ocitá v situaci karla makoně. Ne k který jsem ten nebyl schopen potom co na ty dvě ku svého života na nic jinýho myslet než na pána boha. Ale to nestačilo. On musel každý den o to taky není za po modly o nepovažovalo o byla modlitba ale rozjímavá říma oni na to nestačí při tom do výkon misku on musel tak jde přejít z toho rozjímání celodenního. To to byla to dobrá při se k a k tomu že nic nedělal. A on onomu to nešlo nic na tom ve jako by zvyky na pořád v tom se ho tím se opírat někam to dopracovat. Mu to to se dělá dobře že chápe tu pak dávat diktoval že tam jsem nachází tedy jsem byl indicky založen. Tyto nachází hodnoty které v křesťanství nejsou a protože to všechno v jako u skal na krámu jasné ale to matrice svých kdybyste ze studovali všechny spisy světa. Kdybyste ustavičně mysleli na boha na věci duchovní a ještě mi z toho a o boha se služebníkem užitečným že si tedy zasluhujete mohli pojíst s bohem aby se moli se podílet. Na jeho jsoucnosti. Čili platí že studium v tomto oboru neříkám že není ničí. Ale není ještě vlastní cestu nebo rozjímáním v tomto oboru není ještě vlastní cestu. Ž jsem tedy pod v tom hned v tom denním myšlení na boha a jsem nemohl jinak než se na vím se to s postrádám jsem měl toto tažení. Na tuto to že nebylo země pochopitelně tak vám to fakticky nemám za zlé že v jeho nemáte. A jsem se nemohlo z toho by by se jsem byl tažen zase ve co se od že v koncentraci jsem tam tedy říká nějaký mám trám. Tak jsem ke svému podivu zjišťoval že to mantram za nějakou ji nemůže říkat že by to je protože bych nechtěl on říkal ale my se zastavovala. Ta mysl by se stala tam by se kterou jsem před tím znal jako táhnoucí mračna. Na nebi z božské ma že ano ona se tam mračna zastavovala s i zří že si dostavovala a jsem nebyl schopen myslet jak jsem byl zvyklý tak když mám tady živým jasně že správné říkat jaké mám trám z přečetl jsem si to jak jsem se domníval my-mylně ve weinfurtrovi ne On si sem přesto vyčetl z toho co dělal nějaký on tam někdy přesto padesáti let ty el tak jsem si říkal dyť vím že je to správné bylo mi to ukázáno jako správné tak ani z to neni myl..dyť to není omyl je to správné proč se se mi teďka..proč mi ta moje podstata brzdí to je nějaká chyba ve mně to sem takový křehký na takový nedokonalý že nemohu dál to zítra budu doříkávat se budu snažit víc na tom je pět. U toho mám stala zůstávat pod vlivem to dopadlo stejně a tak jsem nakonec pochopil že to musí dát volný průchod. Tak když jsem neměl tolik síly abych tomu odporoval ta volně tom pečení za tím přemohlo a na tady mluví je hlavou chce jedinečně nádoba prázdná je užitečná. Mat typu sic. Na této cestě musíte ba nad toho když ovšem pro tažení k u vás tady je a to se do se to co je tím že si to přes ten dělá to co tu byl přes na to myslíte v dobrá dispozice disponování ale ne proniknuti on disponování. Se od těla ten na krajině čeho to co je potom vlastní vnitřní modlitbou a to se je zase disponováním to je zase další vrstva proto tady mluvím o mnoha vrstvách jsem to odbyl strašně moc. Jsem mluvil jenom o ho božském nebyla ženou o myslila jenom po několika musí člověk je daleko víc toto nebudu kombinovat upozorňoval že o všech o svá povím pro rozum prošel radžajogou. Des mně řekli aspoň pro ba že jich se jdu. A nejenom prošel jsem do těch oblasti vstoupil na takže kdyby se to existuje. A že neptal boha se starat čeho lidská není to nejlepší cestou. Že odhadovat jedno za masou pod je to dobře cítíte že pro nás není při to správná cesta. Že to strašně slovo o o pro on to v medovou dlouhou cestou. A to vám to říkal že dr budete si tedy krátká cesta a že je příbytek pater syna pro něho bylo to měl u plně pravdu. A tak krátká přestane zaujatost. no a jsem tu zaujatost měl v ne z vlastní iniciativy zvlášť ze začátku-ze začátku u toho byli lékaři to všechno víte a se v převede do formu ky a jeho trámu a pak mně to de dál než to abych opustil i tu formu bylo to tak jsem. Jsou toho dnes zvát ale ne o po vážil o to jsem se přejít z povídavé mysli za třebas povídal jenom mám trám že kupodivu do toho na to šla žádají na myšlení o třeba vám se nebe ale i to bylo dostačující. Protože ono o tom neví tím pro budeme svět tom lepším se mi tam na to nebo na to za pokud nehoníte ty myšlenky tak je to pořád něco o tom na. No oni to nedělal dvě věci najednou. A v v a když se nakonec mu neodolá protože to tažení se stupňovalo vám. Tak jsem opustil mám drama od se jsem se v tom tichou v tom neměnném klidu-který bych nemohl nazvat myslí z toho miska lidské na sto zkušenostní. Ale z to byl jeho s to z to nebo ono při tom cení jsme myslelo. Když si jako řekové mysl tak jsem si se oni se přemístí se oni se uvažuje to je pravá mysl která uvažuje u mysl která uvažuje posouvat činná. Na božském nebi rozumíte to neni v z ta mysl pravá ta neuvažuje. Protože vás toho by si měli být vědomi nebo z toho by si měli všimnout při tom když tady vykládám žádné uvažuji o věc protože jste v tom mysli beru mat vydělal a tam se o tom neuvažuje ano tady musím zkoumat ze si to činorodé do kost nebo někdo jinej vůbec ne. Tam se neuvažuje ani o tomhletom kdo vodkud ňáká adresnost na tom nezáleží to jsem si že to správné protože to jde samo. No. Tak tahle tam myslel ve které jsem se ocitl zbavovala myšlení zbavovala niž není to co jsem považoval za vám projev smysly jak mi tady s praně li z vás zapomenu na správný projev smysly. Ale on to není správný projev mysli to není pravý projev mysli mysl taky jinou pro jiný projev mysl taky pro je v klidu. To je dokonalejší ve smysly ale to by za pro je my si vůbec to považujeme přátel to ho žene za nic nedělání zdál možná to civění po všem. To bych chtěl ještě osvědčit civění to není v tom na tom. Je třeba dobře rozlišovat civění to o to stavu jako my to zamění si za civění civění znamená v z práce viz co z vědomí ztrácet-řek bych vtíravost Když strast mysli bys do takové bystrostí vjemu nebo nevim to nazval. Ale zkrátka ztrácel vědomí plnost vědomí ztrácet civění. Při civění jsem jenom tak k při vědomí jak za potřeby do bych neomdlel. Nemyslete dobře protože nejsem ničím pout to a on z onoho synu s živou si tak se na okraji uvědomělého o život tajemnou této nejhorší co se tam může vypustit nesprávně pochopena koncentrace o většina lidí při koncentraci cítí nakonec usne como jsou to se vždycky usne a to je takový přechod byl u u u. Bujet všudy si toho civění tam jako aspoň je to..tomu civění konec to si příroda sama pom... pomáhá po do správného stavu bod po do stavu takového te nepatří ani do bezvědomí janě ani do vědomí nikam pak anděla či ten člověk rád tak to je lepší. To se sebe vědom aspoň odejde chvilinku pocitu s víra to je vůle vám to odpočinek. No tak tam jsem byl svědkem toho že na schopnosti uvědomovací ni je u bývalo jenže ta schopnost u vědomo a cítí se ničeho nedotýkala. Tak tu najednou byla samá osobě sama sat by je z sama pro sebe a nebyl jsem to to na tom postupně nejvíc mrzelo že to není to o které znám které za něčím pořád svých li něco pořád dosahuje kterého jste více v čem přát a be. A nevěděl jsem před to je že že to co s tak k k veškeré mysli cesta celou myslí toho boha a postihnout uchopit ale být vně a pak si to se nepochopí tomu člověk patří ale ještě napřed o strašně dlouhá cesta a z tehdy straší bylo a co s. To spočívala v tom že v tom na tom že se tam mysl to moje vědomí. Moje vědom v které jsem tehdy měl neměla čeho chopit ničeho se nechápala. Že ten na ten stav totiž byl začátkem tichá které nepochází z člověka. Nýbrž v které je pokojem přicházející od boha kdyby totiž ježíš kristus si nedal pokoji mu svůj dávám vám protože prošel a mohl dát pokoj boží voni se nemohli dostat k duchu svatýmu aby se byl tak by tomu nedostal kdyby on byl pán bůh nedal ten svůj pokoj když byl dostal v této tak psa chci být tak řekl tady je největší nebezpečí pro joginy přestanou z ve stavu relaxace. Ale říkal že to civění k této blažený je to blažený stav třebas to ne. Musí mu to tam zůstat kdo nadosmrti se tam totiž kdesi neměli touhu. Po bohu. Syny tón nutkání to zaujetí který jsem měl při těmi jsou prostou vešel co denně vypěstované nebo co měsíční nebo co ještě pěstovat ne tak nebo dokonce po mnoha let pěstoval jen dělat správně totiž to byla ta to byl začátek těch věci tak bych o by to tam neproniklo vona tahleta tužba jednat správně ta stála za to tužbou normálně lidské bude kterak se něco do stáda. Podle rozumové u bohy podle rozumové o to toto do dosahování bez rozumem o to na nebi to o co vaně rozum ale o to nerozumné. A tohleto musí být člověku že dál no milostí boží. A je mu to dáno zákonitě jestliže z druhé strany to znamená ze sebe od sebe do toho vloží. Zaujatost patří či o to pro zaujatost mi tak om zemdlí nad v tomto bodě a on třebas přeje do cize civění nebo do přejde do strach ku pak se to sodo ztrát tedy do civění jsem nemohl přeji protože jsem měl veliké nutkání velikou zaujatost to jsem nemohl civět. U vás svět pravděpodobnost civění v v v v v v k a z nechali zavání v tomto bodě. To jiná před škole v b i tam pak i tahleta je překážku a když tady jsem vlivem toho zaujatosti nakonec z pocítil z druhé strany milost od boha jak se mi pocítil. Když se tedy se do kol dokončit větu když jsem pocítil tu milost z druhé strany. Tak se jsem mnou s co jsem si miloval dělo tohleto že jsem přestávali být s mu být tím čím jsem na co jsem se považoval kdy že jsem a co to narodilo k k když jsem se tady narodil a když jsem to nějak vyvíjelo své z před tím přestalo být a protože o to jáství jsme zvyklí než jsme k tomu sví došli. Jaké my máme z že to ještě nemá dobře pěstovaným tak se museli projít osmi miliony předlidskými vtěleními jak říká dál to dovedete přebrat. Ve správně řečeno symbolicky je to obraz než skutečnost ale stezky obraz. Tak to víte těžko se ti osmi milionu vtělení z z z z z dobře z z z za zamontovány do lidského vědomí zbavit a to je taky nešlo takže jsem. Začali strach že nebudu a. Než nic kde mně bylo bývalo nemělo toto na jsi čát protože to vědomi bylo stále bystřejší jak to se nepo to když neztrácí vědomí se si nebýt znamená statě za si vědomi to mně neska jasné že na to je to ve stavu beze do mysl jako bych nebyl ale tam tomu bylo s celá opačně. jsem byl více než před tím jsem byl více než před tím a co se ne nerozumný strach tady vopravdu je lépe říct iracionální strach toho že nebudu býti nebo nebýt z tady pro kterou to to bylo ve vně ano a jsem si myslel že nebudu. Že všechno to co jsem prodělal v těch osmi výhonek vtěleních. Jen nazmar z při přijde nazmar a to mně bylo víc to co jsem sebe měl rád a tu cestu z kterou jsem prodělal jsem měl před sebou jasně jsem věděl že jsem na konci těch osmi miliónů vtěleních říkám mluvím obrazně. Tu váhu celého vesmíru jsem cítil na svých bedrech těch osobně no chtění představuje existencí časoprostoru i jsem si vesmíru a jsem věděl že z toho. Jsem vymaňován Co je za tim jsem nevěděl pochopitelně to pro bylo nic z ono to taky nic je svým způsobem jsem se že bude metafyzická kaše nebo tak něco co se nebudu ale to z to vše to omyl v člověk nemůže předvídat kdyby předvídal tak si to může vsugerovat jsem nikdy nevěděl co bude se mnou dál. Když jsem si to přesto byl co bylo s těmi světci nebo ještě mystiky nebo si viny dál. Tak když jsem to potom prošel na se děl že to přeci jenom jinak než že oni to říkají je to to ale to tak vzdálený obraz toho co jsem prožil do toho li na bylo by ku ha. Ale přece bych to nedokázal nýbrž víc než oni ale když to jednou řeknu tak vůbec nevystihnu tu pravou podstatu věci rozumíte mně. No takže tu mu řeč berte z rezervou sta pravou pro je to jsou obou o co tu věci nevystihuje ale aspoň vám říká jak tato cesta z tohoto východiska vypadá protože po u jsem zrovna šel tajemně nejbližší jsem touto cestou ušel veškerou silou a tak dále za a nebo ty před tím tím citem to z toho nejsem tohle byla moje východisko. Takže jsem vám dát poto způsobu a. Jestli to vyjadřuju možná přesněji kdežto předešlé tak teď tím že mám tady ty zkušenosti. A bych to chtěl dovršit tím že když jsem konečně překročil tu hranici z strachu. O které praví indové že to nejvyšší překážka duchovní cestě mají překl do na mysli tuhletu daleko vysoko postavenou překážku má. Nejvyšší překážku nejvyšší zač ku bych to nejsi tak mají pravdu může sex zachovat i tady s tím strachem a může se obrátit nazpátek může si říci a to nepře života a z nad moje síly. A on potom když jako místo aby u jsou byl tak může přejít na to veškerou silou tady na to právo to pro potom jenom veškerou silou svou. Kterou musí zase za mon provádt o to se mi se s tím se pará mě. Kterou musí zamontoval tento vnitřní trpné modlitby to je velice obtížné pochopit. Že to trpné tak jenom pout projde tuto branou strachu a kole že se ocitne na svobodně konečně více to spása a že spása po smrti nemůže existovat při kdyby člověk neměl dispozici po trošku ze které to dělá to znamená stvořené ze kterého de do nestvořeného. Tak bych nemoh uzavřít okruh ne nejednou stvořeným on musí i od stvořeného přes stvořitele od stvořeného to nestvořené i to musí děl. Teď by kdyby to toho nevíme proč kdyby tohoto nebylo zapotřebí tak by si že se potřeboval vtělovat. Aby nemuselo být člověka vůbec. A nemusel být pochopili věděla že jedině člověk je schopen toto provést ale nikdo jiný z tvorů pokud my víme v naší soustavě v naší-naší galaxii možná a a tak myslím že bych to moh skončit asi toto je to kemp pod tímto dovětkem že když že se ocitne s za bodem strachu on o by že pro deště stal zemi po jeho. To je zlého k to se kterému se asi neujde jsem tomu neuměl ujít všechno možný abys tomu by šli do za extatickou a tak ho od se asi před pu. Protože vím jak to bylo pro do z vaně zdržování devíti let tí. Ale když se ocitne tedy za tím strachem za těmi extaze je to nevim si viz. Cit odolal těmi stal svým tak potom se konečně ocitne ve stavu svobody a o tomto stavu když jej nikdy nezačal být svobodný opakuju. Ne to to k a ne k vám o pak ku s tím ne za svoboda která začíná není pravou svobodu jsem ještě svobodný. jsem ještě smrt. Ten příbytek u pokraje věčně od věčnosti tu na odevždy. No to časový pojem pro připraven jata nejenom vědomě deska čit a teď najednou když toto všechno co na ten nám vědomě skočit. Tak a kdyby za sto li si někdo zeptal kdybyste tam pro čili v tom co to bylo za to to vodu v při se vede co to o omyl žilo. jakoby jsme z ne tam věčně byli asi mé. I vedle podstaty která se stává pomíjející také se podstatou která jest mi tyto dvě existence v sobě máme mysleme jejich nositele. Jsem to berte na vědomí že nejste nikdo z vás niž než já. Ani nejste víš než a my jsme si před bohem všichni rovni v tomto smyslu jsme všichni dítky jednoho boha vnitřně svobodní a bohužel to nevíme o pomoc přichází. To nevíme protože to nemůžeme jinými zvěstovat podle své vlastní zkušenosti. A když to podle rosy z dosti by si z ve tak to nemá tu sílu o to nad o to se musí v aniž to podle rosy z dosti si k a te se tady z to říkáte z naučených jakých pověstí spatra za něho nebo poroby jako se nebe na zem odkud. Tak to je ten dovětek tedy k tomu či ne podívejte se na k ten pojďte kterékoli východisko čili tady na vás vždycky nové překážky nebo překážky které nejsou v k tak jak vtíravé nebot. Tolik při tom ne na přijít body jiného východiska v ses tomu si byl by známého překážkách tak které jsou po které vyplývají z této cesty v protože jsem tou cestou šel a tak vám o některý zní řeknu v zpovídám si aspoň na jednoho na které je nedo překážku která je nejdůležitější telat když se mystik se nejčastěji jak v dělá největší potíže. A to spočívá v tom že člověk dlouhou dobu na této cestě. Si pomáhám pomyslí k která se to přednášce je představená jako sled myšlenek. To znamená on čte rozjímá a onomu to dělá dobře one to pro něho velice podnětné jako dejme tomu že jsi tady to co vykládá ne pro je pro něho podnětné v ale v tom mně největší překážka pokroku a ne že by to neměl dělat ale že to není vůbec cesta žádná cesta to. Není to jenom nějaká příprav ka třebas dobra ale byl když se stane se to přípravné fázi tak se z ne ne nebo ty si mysíš že je to cesta to není cesta v že se po dejte si že žádnou za do i my když ježíš když se dostanete ani o krok u přejdu na cestě k bohu žádným rozjímáním se dostanete ani o krok o před. Žádnou žádným používání mysli jako z řady proměn. Jo jako sled myšlenek. Jako rozumového regulací živou jako uspořádaných si svou stav myšlenek el to vám to sice pořád hlavě mnoho věci není to škodil věci není to těžko k ale je to taky k prospěchu. Tomu pravému duchovní prospěch protože pravý duchovní prostě spočívá v tom v k v. Že se celou myslí zde na této cestě při tom po východě. Ale ji celou myslí není možno v činném životě tedy ani při tom studium to co se stýkat jenom s tou části své mysli která přesto bude tím jako při stále se měnící. Ve o když přídavného proudu bych to řekl ožít že to provaz když neví řeknu že prou vrchol ky ano su no a když například dejme tomu v mi transformuje mém proud střídavý napnout jednosměrný. Tak to kdo si jdeme tady nesměl do pro od tím že přijdeme vrchol ky toho střídavé jeho co zrodíme těsně zase o medem i toho v proudu. Tomu říkám jedno z jen z věrného je to je to jenom pro své. Ale svým při do světa proudu zastane to tady neplatí na této cestě protože si to teď miskou to že si třeba volně se pomohu ale to z tam jsou pořád mezery a to znamená není toho tento soustavné než pro to co v i v tom pohyb je tam eště ve za rád ne a zase komu se na úrovni kterou chceme dosahu. To se mezera čili není toho soustavnost. Kdežto v tom kam se míníte dostat. Je setrvalý stav v tam nejsou bez ne tam než z omezený a dokud a to je ta celá duše ta je to tam nepotřebuje je. Ke své funkci tyto meze li naopak tvoji vadí aby třebas ono projevit atd. No a takže jak to přel na praktickou stránku věci když se člověk snaží. Na této cestě dosahnout třeba vědomého spojení s bohem tak čím více o to snaží od určité postupně tím není všímá přitom úspěch a tím se vzdaluje z tomuto cíli to je důležitá poznám protože ty vystavit nejsme živější tedy do touto cestou k ano ty kterým to neví smysly ví. Ty se přitom nejsme živější ty tam mají nejmenší ča tak o nabyté vítěz v atd ty jak se kterým to tak nemyslíte tam mají ty jsou takoví jak při z li nižší mysli to nechci říct ale ne k již střed života není právě zde v tom rozjímavé jem o přemýšlivé životě jen v tom tříbení názoru nebo ty tady mají přednost. Na cestě se nedo představit že by byl byl býváme co je za malý ty který mám na této cestě kdyby byli lékaři nezpůsobili uměle že ten na rozum byl vynechání hned záhy oni totiž že jak samu toto opaku když mně sebrali vstup do ve do úseku vědomí vstup smyslový. Tím že za to byli s tou činnosti u nevěděli. Že zatím úsekem by věz rozumové zpracování otevřely také tu právo rozumu. Protože vopravdu rozum schopnost zachytí jenom to co prošlo smysly nemá jinou schopnost než to co prošlo před tím z mysli a když to vědomi které ne po ničil nezačlo bylo u toho dítěte. Neprošlo smysly nedospělo k rozumu rozum viz co udál takže se mohl by si že to to bylo nejde svěřit se jsem to dosud řekl. Kristus říká padesátkrát dalek se za se mi to podařilo by si o to dost řečí ta pomátli ses co pasa a v tom bude velice prospívat. A jestliže je to to byla draze to jsem a on ale chyba kdyby se ztratila protože do pak při to s tak to bylo zaplatit a přežít to o v tomto třebas zažila nepřežije to co to naštěstí přežil a tak jsem se najednou ocitl za rozumem a. A tam a to jsem projevil tím se se mamince říká chci dělat jednat správně. To bylo nerozumné. Stanoviska dítěte ani stanoviska do matky která pozorovat to dítě si stěžovat to dítě projevuje sice vlastnosti a schopnosti které u normální jednej jsem nikdy nechtěla jednat správně v tom věku. On chce se tato nestranně neposlouchá ne tou mo ska opakuju. Protože jsem si potom vybírat z těch rad kterými dávala tu od ten na ty ho která odpovídala k tomu. Vědomí o správnosti a ono to mířilo do vědomí jako takového a tedy taky do vědomí o správnosti. I do vědomí o relativní správnosti co patřil atd na cestě nejí kdesi nižší on to tato cesta když uvolnit te smysly. Když neprochází smysly to z s co se zažívá v v tom stavu soustředění. Tak také u polní st tu bránu rozumovou a v kdy se dostáváte k vědomí o z relativní správnosti toho co děláte o relativní ztrát tito co dělat jak při něčem jako cizí výklad. Ale musím k tomu říci něco omezující jeho které v tom je že totiž tato relativita nevede k před svým omylu a vůbec z nás neuchrání před tím když jsme po za je to správné abychom se od toho také od pout ptali to přestane být správné. Protože ona je to relativně správné ale ty od z nejenom pro tu chvíli když jsem se o tom dověděl. A teď k jak to viděli kdo by je to správné a že to není správné. Jsou na to nějaká kritéria ale jenomže člověk jak cení nezabydlí za se se za bylo jen o tomto světě v z za věnoval taky v tom že když se to dělá spali tak jsem trval na tom že to správné se neděl že to na ty je správné rozumíte v takže se se držel třebas nějakého duchovního cvičení v protože to bylo pracně správné a toho mně to někam na bylo to se může brzdil v okamžiku kdy jsem měl přestat říkat to. On trám v měl jsem přejdou modlitby tichá v že se z tomu bránil protože to nebylo obsaženo v tedy z po ze si toto mám trám říkej ne. No tak to jsem oponoval jenom to nějaký měsíce. Ale k tomu dalším o co potom nastalo se odporoval devět let v takže se přes do poučení ze všech stran jsem nedělal to co jsem měl dělat protože jsem byl bezvadně zabydlet v tom co právě dělám a pod po valně v tom špatně pochopený ramakrišna. Že totiž když budeš na jednom místě dolovat. Kloub by s tak dostaneš se snáze k vodě tak spodní když byl jací ze vložka o z ti spoustu děláme vedle sebe pak to se školy jednou do na to na tom místě ve nebudu dolovat vedle bude na tady vodu. A tak se se dostal do koncentráku se hledaje tu vodu a musím si že to vypadalo to strašný zle ale bez dosti to byl tak mocný odliv. A tak je to by to bylo sto o přebývání ta se nedejme se nemohou nikdy zabydlet že to bude můj konec při vždycky se v tom v myšlení a v tom způsobuje daň nebo mu zabydlet to bylo jim bod ve jsem to musel na to o prostě takže to jsem mluvil o on jedné takové těžkosti. Na této cestě be že totiž člověk není dost pružný a se rád k takže když mu to be be tak se v tom zabití jsem z to není pružný a tak se brát ani k tomu aby nastoupil novou co s novými prostředky o na této cestě si na kterékoliv jiné platí když neb při které teď ke stávajícím vývojovým prostředku. Nové vývoj ve pro si tak se musíte zastavit povinně se zastavuje tele je to zákonité a nedá se nic dělat a marně budete přemýšlet proč jsem se zastavil začátku mi to tak šlo a kdyby to vůbec nejde. tento důvod který se vám říká tak že ano jak tomu zabránit nebo jak se varovat z tohoto omylu. bych řekl že není správné to co se stalo mi životě protože se mi vždycky tak o setrvával na tom na pozici kdo na zen se ocitl jsem byl z toho pro co vám nějakým debaklem. No kou těžkostí tak veliké že do toho co se s o mi o život. A to neplač jen o tom vstupu do koncentráku na to po ti je těch stavech před tím teprve když mně šlo jako o existenci vůbec tak jsem jsem jít o to že jo. Ještě že zkazí atakdále tak jak k pro k tomu bojovat za to je to muset on je nejde te tím způsobem že sebe opustit to se vším všudy a tady to dál nejde nezačnou sebe litovat toho om by bylo. Uzavírá ani oko od takového že od sebe jsem sice odešel co ten se vrátil jak ve se do lituju k sobě se vracím. Kdo mohou kdo se nějaký jiný okruh než který jsem měl uzavřít. musíme pak oko ruku otevřen tak dlouho dokud s ním nedospěju tak široko dál jak se dospět čili správně tady maloval milo byla u která se rozevírá. A mám tedy se po dva se stále širší spěl dále toto se se s ky říká no a ale od pomoc tedy je v tom že především jak jsem říkal jsem nebo litovat a za druhým že budu bíti jít on novém prostředků vývojovém a ten se vždycky definovat jednou. Větou další míra sebezáporu a kterou jsem dosud neměl dispozici nebo která nedat příjem protože jste mi neměl by nikdy to do v takového takovým konců jako u že ten konce tak bylo velice nepříjemný. Ale aby je byl daleko nepříjemnější ne by bylo kdybych do včas v kom poslech těla a dělal jiný druh vnitřní modlitby. Kdy ho byl prováděl tak se se do v a za tak on nedostal. jsem pro toho jít zel ne přes propasti nebo a to se do pro postí že tam někdo chytne. Nýbrž že pokud možno zabránit tomu propastné mu způsobu jednání v tak el to již že bych to moh převratu o to podoben si se dokola ven znovu. Člověk tendenci se poznat v tak do propasti dokud ještě může aspoň veliký krůček že on o to moc nejde ale protože jsme ještě než tam spadnou tak ještě mi zbývá to ten oko a. A protože on v tom bude ještě bez těžkosti by to pro vím ka. Do malým dít jsem čekal přeci něco do od nějak vidí nějaký pokrok tak setrvává v pak pak se vám mako zřít. Kdežto správné způsoby byl v v v v stavět most přes to st čas a když vím že to po si to musí dojít že povinně zákonitě. Všechny prosí které užívám musí dohrát svou roli svojí plat to o svojí účinnost když to vidím tak stavy most. Jak to mohu vidět že do hrajou svou vody. Protože to závislé všechno v ten boj dokud je závislý na míře sebepoznání. A na úrovni že je na které se užívám nakonec samovolně bych odosobňovací prostředků styk sebezápor přes tu se bez nám těchto prostředcích vím co s nimi dokáži co s nimi dokáži co s jimi mohu udělat to co nemohu. Ale o těch nových nevím vůbec nic k no a to je ta potíž sebe neznám totiž víc než v těch prostředcích kterými tuku před opravdu míra sebepoznání takže když to řek jednou větou. Míra sebepoznání je přímo úměrná v jaké míře míře. Sebezáporu od osobní základní věta která na této cestě v praxi. A kdo necítí jez svědkem propastných pro pase si cení se dobro postit to do to při krisi do říkali ten mých nocích. Oni se oni byli nevinný ne jsem věděl že bych měl začít novým prostředkem a oni si mysleli že ty prostředky které jim oznámila světě jsou prostředky platné od začátku dokonce prosil. Po ono se těm ne vyvarovali těžkostí ale byly neví než to u na straně byla vinna jsem nevinnen jsem věděl co on dělal dát něco jiného než dosud o jsem na to nedbal.