Karel Makoň: 85-22B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V k v tom předškolním vět koho atd. Když jsem se řídil tím co bylo správné jsem poznával jako správné. Jsem neměl ani nejmenší představu o bohu ani vím už. A takže se nikdy nepotřeboval tuto přesto to mně byla překážela tak musíte proto jsem nepotřeboval ani v předškolním věku že jsem jako do z váš ti za stával názor že to bez představě lepších ne no ale ty promiňte mně tuto moji chybu protože to je cesta člověka který byl násilím vytržen. Z vel komu ty volit čili z těch vlaku vedeme k a tu se proto li v. A v době tu příček nebe po příček nebe v podobě toto je správné. A kousíček moci z toho pocházející kterou se k tomu to uskutečnit to správné ano to se nám nestalo v chce aby je rád že se vám ten stal se ten normální. To by řeky nemuseli přežít to ani nestojí na to to swami lékaři udělají nebo něco jinýho. Způsobilo tomu taky hrou nově a ale ta vaše cesta jiná ta nejde strom víme a as strach že se v tom je že se říká tele a ztráta strach jsem říkal ženskému přísloví str most ti k bohu ano ta cesta neb při přirozená cesta pro vás. Celý život musí mít z na nejenom to co je správné. Ty o čem nemáte vůbec spánek je to správné nebo nesprávné kde bloudí který ve vás máte to jsou vaše prostředky vývojové to jen to dvou dění to jsou váhání. by si to se zase nevážil pochopitelně se tam to nepatříte cest ale do očí se si to patří to soud co si to litování to váhání to přesto jsem patří a se znát proti látky pro třídě kdy když se co chvíli něčím nakaženi a co si musíte brát protijed aby se nákaza zrušila musí se nad kočkou watts bych tak řekl a to vede zem z něhož se. Kočkou váhání a dnes bych se do půstu sat chyby jako původně před těmi pod vás ty spad o to zk jsem dalek toho bych považoval v ses bude byl správnou a postoj co všichni řídilo ale protože nerozumím protože nevím že ty prostředky jsou v malost lid toho s to tak dále. Protože jsou adekvátní jejich cestě že to jsou patřičné prostředky. V co ty nejlepší ze si kterými jsou vychováváni na ani kupředu. Těle nepotřebuju neznamená se nepotřebují mých prostředku který je se oni nemohou potřebovat dávno co prostředky které proto tak široce mluvil o této cestě jako bych nebyl pro to aby se těchto prostředků používali vím že tohle použijete. O v míře jak bych si přál protože máte jiné prositi disposici tak protože to přítelem ježíše krista v jeho života o příklad vší jo přebírá mám například před li to co dobře znáte z mých povídání a ten chromý u rybníka bethesdy moc sled tam leže. F. A čím je tam ležel čekal první vstoupí při se žení vody do poli není to bude uzdraven jak se říkalo že anděl tam vstup je. Když či že život a tam první vstoupí taky uzdraven om čím dál tím víc si byl přesvědčen že to nenastane protože byl či dal kromě jíž. A jiní o dycky předešli ale on tam přes toho setrvává na. Ve vaší vaší z s našem způsobu jednání v průběhu života je myslím nejdeš ctností vytrvalost vytrvat v i když to vůbec nejde. A to vás prut se učí odosobňovat z jsem. Dřív nechápal že jsem nikdy tak kou po se měl míru trpělivosti ale v tom se mně šlo o to víte to je to jeho snadná trpělivost je to cvičení duchovní šlo tak na tam dostával. Ale bez nevěděl jsem do jsem pokraje propasti jsem nevěděl o motto ještě tak někdo že to šlo tak jsem ustává marně mně zapomněli oni přátel to třebas ale vám by nech toho ostatní ctnosti který byste měli při při dosti produkovat ale kdybyste jakoukoliv ctnost. Kterou nestojíte vyprovokoval jisté své cesty tak je to dobré protože vás z toho nebe od osobní cesty vedou jenom o to co my nepřiměl k cíli ale ve do určité míry míře ztráty sebe. Pokud si jak oka náš víte jsem takový a takový jsem trpělivě nebo tak dál. sebe nelituju to není správné. Toho co se okrašluje kte třebas jenom nikomu to neříká tele mi že se okrašluje to s tou svou ctností to zas bez hodnocení se používá a čím menší hodnocení přitom děláte když víte že to správné být trpělivý jakože deska ve od než aby v tom měli vědět. To bys možná samotná tahleta co stačila k tomu abyste ne nebyli neklidní abyste nebyli. Jsou valí. O mistra nebyl jedním malomyslní tak by pro je pro o to celou řadou dalších prostředků odosobnění o které by se se nemuseli osobně sta dokud se bát aby toto je dal se menoval toto bylo samá byl by bez ona to udělala by vás tak vede lidi začal zde vás našim jenom trpělivého ale našly by vás tak že kdo se mnou těmi ostatní jsem po tom ano. Po ustaly prostředky samou volně z toho prostředku který je středním odosobňovat svým prostředkem. na cestě víry tak k tomu tat ten musíte dát průchod jenom se nesmíte jim vzepřít ano. Sela milovat kolik prostředku to co měl si vznik jede ten se k pouhé vytrvalosti to znamená vy které pro si při dáte ty další tři ale pět aby se prostředků v jsem se jich používat. A tím se dostanete do krize a to je prostředek který by se to říci se na této cestě vládnout ovládání cestu k jinak se to nedá se tam n do se dostáváte dalším protože z o nějakou po byl do mu ten cesta víme totiž zase jsi li ježíš pokulhává poznání mocně v když to je s. Stala veškerou myslí svou. Tak pokulhává poznání tak mocně že se teď se se třebas ke konečné fázi ještě pořád tvrdý z těch základních poznatků. O bohu a kovu časoprostoru nebo ti se zatím na to. Takže my se dovíme na malinké výjimky zk jsem s tím mystik mu nic. Protože šli cestou víry s co potom co do třebas z. Byl u lidí kteří než že to cestou po o třebas ekg rád se dovídáme kterým k o kolik cesty to co do se čelo om janem z tam stačíme v přes se do toho mysleli si tam je to snadno co bylo řečeno pro že máme ji celou myslí. Tak když říkám když člověk studuje v snažíš se všemi zevními prostředky. Když soustředěním janem si može do to znamená meditací o protože on co co jsem a kde si z ale meditaci jsem říkal patrně rozjímání nebo u rozumovou povahou dospět k nějakému tomu to spojení tak čím by se o to s tím co se snažit tím méně se mu to dařit to způsobem nemůže dojít. No se s to třebas co se protože fakty protože nemůže ale tito se zdá že to že tady nějak křivdím tomu člověku že potírá u toho člověka v tom nejlepším co dělá. To si ne nechci a on nedělá špatně. Jenomže jestliže nezapomeňte na ten začátek cenných celého toho toho seriálu těch přednášek a to musím opakovat protože o se to může zapomenout ve jsem řekl atd jestliže člověk se řídit podle toho co ještě z vaně chce aby z celého co chce z celé duše z celé mysli veškerou silou miloval boha tak to nemůže. Uskutečnit v činném životě v nýbrž jenom to ne v životě tak v modlitby nikde jinde neboť nikde jinde není prakticky možné být ucelený. A různým způsobem jsem to odůvodněno. Takže když že by se ti postavení hlavou a chtěli zevní prostředky ji no studia tedy ta s tím rozjímá ani u u vahou. Jenom dobrými činy dosáhnout jenom dobrými či dosahnout spojení sbohem tak nedosáhne. Ve se od za za stavíte protože doby či o tom říci v kristu ukazoval při posledním soudu před těmi dobrými že se dosahuje jo prosím vás to tomu se ještě vrátím s tím říkám ani dobrými činy jo zatím říkám ani dobrými činy se dostane k tomu spojení s bohem nebude spasen. Protože on řekl z celého co se z celé mysli celé duše své síly a. To vím z podle zkušenosti na něho se dovolit tu zkušenost mám vel vím že to možno jenom při vnitřní ne modlitbě při v to protože tam jedině člověk je celý. A takže celou duši všechny vše kristu vše co o že se to jiný kdo je kdo je v jeho z jejich stroje všechnu sílu slova a dělo do jejího zdroje všechno všechen tři co jen kdo jeho zdroje a tak dále. Čili teprve pak může maje to prosto pro ještě rod třebaže ne svou moc sví v tom původně zdroji jenom pak může dosáhnout toho vědomého spojen dokonal svobody. O moc toho na chvilku napřed to potom třebas do toho na to za z tohoto nemohu slevit protože to nebylo všechno pro kočku po bych že. Nemoh rozlišovat toho jak ježíš kristus s to nebo v stojí za tím abychom miloval když jako se bez ono co máme dokonale. A za tím že že jeho máme moc od miloval dokonal. Dokonalého nemůžeme lidskými prostředky milovat když se musel do pro co prostředků božských. A těmi můžeme protože v těch med jsme praví a jediný asi jedno cení a jedině těmi můžeme ho milovat ano je cestou lásky mysleme na cestě lásky dni tímto způsobem se můžeme tomu dopracovat. Byla to se tomu nedostal třebas co se věda správně nebo co se dělo správně si mu nedostalo to bylo jenom jednání správné bez pro sebe se to dělo. jsem kolika co po soudem projde šlapat přibližovala mně toho disponoval o mně to palem na spojovalo mně to tak trvám na tom jak tak že opravdu v zevním z práce na pohled na poli. Teď činný život to myšlenkově činný pohyb myšlenkový anebo pohyb mystický. Myšlenkový se totiž že život činný život v zevním si je život na poli. A jestliže to všecko dělám tak je to ještě pro smyslu spojovacím neužitečná záležitost je to dobrá dispozice. Ale neužitečné v toto spojení tím se ještě ani nejíme čím ve spojuju teprve když přijdu takto neužitečné služebník ale z vědomí že mám o prát nikdo toho ve že to bylo vstoupit do kou. S jakou myslím že jsem celý ten pracovalo poli hospodářovi oprávněni se on by s pod o to rama nejenom oprávnění ale se při tom ještě nejsem si ale ho nejsem voda. musimtam svou při k tomu bohu že si na něm nic chtít a musíš se ještě vyzve je to promiňte že mluvit osoby osobně. Aby si v z se svým po se byl a pojedl v a v k v. Co mo co je to řekl protože mu co by se ti no jsem si z tam z toho pak to ne na to že v tom použil nově nová ve špatné. Tak to musím říkat tak přel janem jsem to jako toto zahradě do tu mezeru. Se při kdyby se i ale stalo přitom ten studiu duchovní věcí. Že by jsem najednou byl nějakým způsobem nevíš na tom nezáleží že když k do jsem se nad tím zastavit a pociťovat ránu. velikosti danou tou velikostí toho co si právě přečetl v vznešeností. Nad lidskosti takže by se ti zastavil dech zastavil se když to rozum. Vy s začal nazírat na věc přestal by si vodního svýma začal mysim nazírat na k údivu jo tak potom samozřejmě máš pravdu pak to není to co jsem ale říkal. Pak je to něco na přes co je vnitřní modlitbou co je to tak s tím z celého srdce nebo v ní. Něčeho jiného celého co tam bylo jmenováno a tím se dosahuje toho spojení opravdu z maří magdaleny nezbyla špetka maří magdaleny ona celá se ode stala to se s tím dnes to ne při normálním tu ví. Ani to nesmí napadnout proto maří proto svatá které sobě nemohla dávat jako příklad doby do tu bylo za nemohla. Tu by se byla nestačila to nepravděpodobné že tam dostane tento okamžik co sto doma připraveny ale když o na celý život řešila do doby tak ona mohla nabýt. Vrcholný od spor vůči sobě to mohl bych to se co o jsme že se ta maří magdalena proti villa. A dokud se jenom protivil. Tak to nebylo možné vykonat ten zázrak k obrácení. Ale když se jiné jenom proč či byla. Ale když že ona věděla nebo si před pro krále že to kam s tou proti dvou zajít. Kde na tu proti to máte ho šlápl je někdo šlápl novou tedy aby dále nemohla ti svým způsobem žít kdy do rozhodnuta se zmařit. Tak v tom momentu to není z tu obsaženo nikde tak v tom momentu se zmařila smaže nama říma volenou a postaral někdo za každým z nás to věčné a ta věž přáli byla která touží aby se ten to zevní ji vrátilo to zevní opuštěné od maří magdalény ale existující se vrátilo spojilo se s tím vnitřním to je velice hezký že dal podnět který se zk opřena že kastě souhlasí s deště. Od ne ne ne ne ne snes to dnes když to vlasy přes tu vjem se nedá k tomu dojít v vší sebelepší sebelepší sebelepší vůlí prosazoval o tomto poli se nedá protože se to znovu či a bylo vždycky el protože ho vždycky jo. A to se několika říkal ono by kristu to do spojitosti třebas nedali když třebas abych otevřela na radžajoze a ten ještě s látkou červený lotosu muladhary opakovaně mám trám který tu tom o těch plátcích kdybych tu představu udržel patřičnou dobu a v patřičné intenzitě tak bych cítil není při dní řek bych pole st. Neboť č ten pro toho z by se od víra na bych tu nesmírnou bolest cítil v konci pád hře. To potom vědí ji mnozí běh chci kteří běd čili otevřeli muadharu strašnou bude z konci káže jsem cítil říká a proč se s po se tanec co složil tak krásně běžel otevřel muadharu dovedou o tom těle ven vzali to ztrát dost se dostavila v ten o tom od dycky tím že mi do byl žel vyčerpal se nějakým způsobem navodil ten stav o tak ta kdo musel jenom tou cestou přes patu bylo to z to co není jediný způsob. Se tak toto do doby jsem bez to z představit řeka jsou most přesto jsem toho co stavu neměla o to co jsem. Ale takže vim že ty a to mně mají svou pravdu ale nemají jedinou pravdu není to jediný způsob dosahování. A tak jestliže on teďka cítí tuto bolest. Tak on tato bolest jemu pomůckou. Aby nemohl dávné vidět to je to s svou představou po se mu pro tu bolest zruší představa. A proto se mu proč na představa o to se otevře se si takže on bez představy otevírá kterou od z onomu pomohla bolesti ale pak dál kdyby se zdráhal. A kdyby jakob přes tu podle se nutil vidět telat to s tak se nebo do do otevře ta bolest se nebyla jisto byla tak to s to z na to ne toho bude muset znovu začít. Při řek mistr řekne jsem zažíval bolest. Tak jsem zkrátka se snažil co jsem kdy může s mně říkal buď vytrvalí za novou vidět to lotos v z na přes všechno pole z na síle to jsem zažil věty čtyři plátky on mu řekne pak jsem když domu takový pohled tomu za točí hlava a řekne co z to dělal. Kdy jsem ti neříkal nic o bolesti špatně sis ni zacházel. Vrať se nazpátek kasty se za sebe budeš pocit v tu bolest po si doví jenom bolest. Mistře je to s zapomněl říct a mistr mu řekne nezapomněl. Ale jsem nechtěl abys je později dojem z nějakou o to sugescí. Tys přivolal otevře mělo to s to si hned při k a ty visí z moh o to sugescí n tu bolest by modlit v konci. Pak protože v si může vymodlit bolest kterýmkoliv místu to co je to je to to by před do se že to nemusíme věřit aby z toho místa do ty tady tu bolest přes si na sebe aby se potom věřili po si tu za že tady v ve styk matek do dovolit zprostředkovat v pocit bolesti intezivní to bude si byl ten je kolika vteřin a může si to přednost na sebe ale ses co není v te o to sugesci navozená pole to je za na to jsou za na styk o to s těmi rase. Styk to není to že mělo jogy je nauč by přenášet vědomí kamkoli chci ale celé vědomí ne nějaká jeho část ka. No takže jestliže tam platí že ten kdo jim musí zastavit představu. Tak on pomocí představy kde jenom v do tu při fáse a pak kým musí zabít. Od třebas tady pomoci bolesti nepodobá se to navlas tomu co zažívali učedníci páně tři roky chodit ježíšem a vírou u svou dělali zázraky že az se strašné bolesti se uzavřela tak to fáse dosahování neboť v voni to velice těžce nesli jistě to vidíte na tom pláči toho petra z za. Přel toho svýho mistra by te. A velice by z mu nic z toho i když nezapřeli že ten vizte tak protože byl potupně popraven jak se vzdáváme mezi s s řekl ale on se ten bůh dycky jsem vaří si sám z vlastní se si to na na voze to bude člověk v z s. Set sedě zhora pomůcka zhora. Tak asi tak bych to řekl obrazně z tomu co se obraz který bude ku a najednou když klepáte. Tak je nám otevřeno tím způsobem že z druhé strany že kdo si ve se vede již z z z z ka a oni s kam se jednou a do stopa přede ze své doba všem kdo v a vším o narozené nebo. A ty milo to tak s to boží. Z tomu by ale povinností jak mi tady líčí třebas milo už. Tam neexistuje vůbec to je to je pustá každý se chápe toho co k dispozici to za stálého v tak. jsem tady se jda be že se to je nemoc silný trvám narážky. jsem se tady říká tak silný že v v v že lékaři způsobili že vyřadili smyslovou slovu zábranou a že tedy když něco není ve smyslech. Nemůže to dojít ani do rozumu protože to je úsek který spolu souvisí. Rozum je tedy také založeno k tomu nebo z von se k tomu aby smyslové vjemy zpracovávat a že tedy když to neprošlo z onou smyslovou takto nemohlo přít ani do přejít na ni do rozumu om jsem se tedy samočinně ocitl za rozumem čili se širším vědomí. Ale pak ak si řekl něco velice rozhodujícího ale pak tedy a to to řeknu svými slovy el to nehraje pro to se jen v neměl si za brány neměla si slony. Neměl do to řeka nám tato tomu kdo domýšlivý ano nemělo dojít vůbec nějakému omezenému. Výsledku. Jak poznává měr relativní pravdy jenom rad ty to pro něho tady k práva absolutní pravdy. A jsem rád že si toto řekl protože byla tady moje tělesnost tak tu zůstat. Ale to vědomí procházelo mohu tělesnosti před žena procházelo smysly. Názor s nesčetnými centry jo když jimi centry tělesnými. Kdyby umrtvili toho člověka zničili ho tak by to nenastalo to co tady co víš co se pochopitelné a tyto byly tak že bych náhradním si ten to není to pravda zůstali sítem živým sítem. Takže jsi jsem se. Nezačali dělá nezřekli úsek vědomí uvědomovací síly tak jako u normálního stavu když se prosívá všechno ještě to mi smysly. Čili ten se to vědomí a be nebude tak řídkých uvědomovací síle a z něho uvědomit ještě to co je za rozumem ven. A nemoh jsem si byl nic absolutního protože tělo co se absolutní a přesto těl co z toho procházelo ano. Proto docházelo k jenom vidění nebo poznávání relativní pravd. Že toto boje za no z to ovšem jestli váže ten ty smysly a ten rozum je tady zbytečným to protože ty smysly a to rozumovým. Je tady za tím účelem nebo k tomu aby nás s přidržoval v k této základně. Aby nás způsoboval v tom za rod je pokušení které po k a do boha se modlíme neuveď nás v pokušení. Že toto jediná skutečnost. A ženám tohle krást k k s u je že na tak u mr tvoje třebas takle přidržuje v tomto malinké úseku vědomí z celého možného vědomí nekonečného. To způsobuje že můžeme vůbec o z tato do nekonečna. Kdyby totiž jsme neměli pevnou půdu pod nohama kdybychom věřili z indy že toto je že to klam. Tak to nejde. Jeden z největších nedostatku lidské učení je že to co je odvozena považuje za do skutečné to co je částečné po že za neskutečné považují za máju což není pravda na milého někteří indové. Všichni ne ty co znám ani jeden. Zatím co to se odvozena to se čát to se tak skutečné protože je to jenom částečce jenomže to jenom odvozena jenom dočasné ale tím to není neskutečné. To jenom jinou funkci a od to jiné funkci teď tu ví. Že totiž že to k tomu abych z toho z toho vězení časoprostoru celý vesmír. Mohl odejít do bezčasovosti a přitom si zachoval kde kódu když jaké jako v tom příbytku otce a jako tu je nesmrtelné. A přesto individuální přesto individuality rozumíte nesmrtelné a přesto individualitu. než to nebyla vysvětlit v tom bude dešti. A to pro máme příbytek u boha be to tak tam je napsáno v by byli v znamená máme ta jsou individualitu od věčnosti a máme li tomu kdo ji k abychom objevili abychom my spoje s tím to dnes se pravým a musíme dát k tomu nepravými patřičnou základnu omezenou u bez tou z missie na nestranně rozumem dostali tělesnosti taky vším tím ostatním. Aby tam mohl vykročit neboť kdyby toto nemělo zákrok a kdyby nevzniklo a tedy kdyby byl si toto by nemohlo z ani dojít přes tělesnost přes časoprostor se tomu kdo by se řeklo by se bez to by byl by to bez mně bez člověka veď ale byl by ten vesmír ve člověka promiň že tolik si od školy jako to li si ho cením tat tak by ani ten celý vesmír jsem nemohl. Rád ti boha všemi jsme ve spojitosti s celým vesmírem a takovým buňky. V tom vesmíru jako je člověk ty vyvrací vesmír čas a prostor z kořen. Tím že se spojují s tím co je za za vesmírem ty ho vrací ty dovršilo ty nejširší okruh jaký je možný ano čili je to ten důvod kdo to na ten. Ano proč to omezením se tady je a přesto není nesmyslné. smysl a ano to mluvil tedy o malých pavel když okruzích tomu malému okolo jsem vytkl na toho že. Člověk k od sebe sice o schází k něčemu co řečí a zase k sobě vrací například tím že uspokojen z toho nebo že z toho něco ma a sbírá med své činnosti říkají tomu indra ma o z s s s s s s tím si vytváří karmu říkají no to jenom neuznává z toho co se při toho je to při činna určitých následku to uznávám tedy. A protože vám okruhy dalo které tedy nebo něčím kde člověk na příklad dejme tomu miluje bližního to je větší pokoru bez ohledu na sebe. Amen na my si jenom prospěch toho bližního se dal ky pokoru prosím to se dal koly co s. Žije tedy velkorysým způsobem tu se do protože na duchovní cestě. Ale nakonec se na horu do strašně skončí zase u sebe tím že z toho uspokojení že se kdo to pochoval jemné. O toto do od pak dále tím se vrací k sobě ano. Ale ten to větší kou protože nazval bazi či oko jsem na to v tomto oko ku k běh nebo ohrozí nebezpečí tam se sexem vím přines toho okruhu ale nevrací se k sobě nýbrž se vrací k tomu aby domu uskutečnění jakýkoliv o kolu dělat od bůh.. Čili to to potom do oko takže když např je dejme tomu někdo něco vykoná. Tak vůli bližnímu. Ale nebi si při do vůbec za sebe protože správně třebas ježíš v tom dobyl sví om samaritánů který v to je vší ze um byl zem do jeho nebo bez vědomí jsoucí od nepřítele ne ne či nekyne muss to oni protože ten nečte ho nevidí nemůže a taky s s s si jako to zakládá nýbrž proto samozřejmost pomoci takovou bližnímu tak to je velký pokrok ukazuje ježíš kristus na tomto případu to je váš když k ní. To je člověk tedy do plním člověk který se mi líbí. Že k který jde k bohu jo. A li člověk do ústa z těch malých o ku vůli od nebo větší nebo za ni vých. Tím způsobem že postupně z když dělal třeba dobro pro jiného. Tak ho ani přít je aby si to přivlastnil aby přitom skončil u sebe někdo do toho čím dále když již na to co dělal jo. A vím o to nedosáhl to jsou různý po mně to všeho nebude rozlišovat. Ale o pravdu veliký tedy ne ten většina velký rozvedl do pro z rosa o koluje ten když člověk k od pravdu bez ohledu na vlastní spásu. Dělá něco třebas pro bližního a bych prokázal svou lásku k bohu. To znamená on proto co k bohu do pocítí žádnou úlevu nic takového ale od ty byl ten na tak. A ten o z tedy o pro růstu odění protože co člověk dělá na tom není mysticky na činu. Ó ty to se dycky my tiší tomu ty od seděla z malého oku to k čili dejme tomu s povah která dala malinkým peníz ale dělal po upřímně o život se tady byla velice dobrá dala by se z boha ano asi svým k tak je to je ta ska třech. Je při to je a bič lewise za dělat věděli že se za pila tak to ta kávy kladena nebude bude te a nebo je to z med. Je vaně se říká česky podstatné že to neví když to neví tak bych říkal čím více zapírá a čím o tom tím je to lepší bych to asi tímto větší účinek věčnostních dělat asi tak. Čili nevěděl vůbec se to se se za po na zapírat se dobře výborné že to je přesto může přitom stává když dělení sebe zapírá vrcholně se při tom matka sebezapíral při ošetřováním ten on neví o tom to to nejlepší co dělat. Ano. To se jesi se tady je to tam pořádal i tam to to do slyšet co říkal milo tak je to taková když matkami dítě a dává napřed k němu a proto to co z by se sobě se to takle případě by si že to sebezápor když ona sobecky je to jako vlastní co při tom vlastní to je tak to je říct ano no a tak sebezápor musí vycházet od tam kde ten člověk je ve že je to ten jenom vlastní. Za čát ku a není z po veni čeho vyššího než vlastnění čili z sebezápor za se oblasti sebe vlas vlastnění li prostě vlasy o tamto to pravé kdy nedával ba když to matka každá kdy za vše jenom u toho dítěte tak to kterém vlastní. Nakonec z obr zemi brzo dojde ke zkušenosti. Že to dítě rovno ji případech a tam vejít nemá na to není záleží aby poslech to i zrovna to na poslechne v ale nakonec z toho nic za světí jako pád z doma u syn dnes omezené a to von se třeba sví v bude mít něco za zlé co není po sto a nebo o co postavy pro ni ne o s tím se musí se k k a a to je velice bychom nebrání. A jestliže teďka se o brát sví její láska nenávist nedávej z s tak tou udělalo ko chybu v si žádá pokračuje v tom sebezáporu tak s tou provádějí v sebe ze sebe ano.. Vám to při přednášky a ta zřejmě je mysim k tomu abyste měli na od pro příští vůli mistrně na od prospívají cítil třebas to sedělo nebo pro celý život. Abyste podle potřeby s tahaly pro prostředku který je toho času vám ne ji do vstup jejíž. Není dost nižší je to cestovní dycky nenásilnou cestou nejmenšího od pro do k a to platí o každé joze o to to je svým způsobem integrálního na. A v ha kdybyste si dělali přijde která asi tak byste se u nabyli a ve vás vizi o spor vůči tomu co děláte. To by se nedostal že by se při každý den po každém te přednášce po začli pěstovat právě to co jsem ten den navrhoval jenom si dělejte za tím představu o tom jak široké možnosti člověk po viz nejste se oporou daleko širší ještě možnosti než je tohle kte to první přikázání milovati budeš pána boha a bližního. Když ježíš kristus neříkal dom tohle to to to nemohu že to učení který je postaveno najednou jsem principu se přirozenou přijíti zapři sama sebe a na se mylně že to poli ten to jen síla není by se vám po tom svým životem a svými řeč mi. Tím příkladem řeč mi o na zpracoval zřejmě přitom nějaký mu mysl. Abychom si viděli z jak se vymanit z se si to co je to to se za pletly s které koly situace že to z z za pletly to nad abychom se vyznali v cele se v životě v celé jeho rozmanitosti. No a když dneska mluvím třebas o lásce jenom v. Tak tady volil východisko k které se mi zdá být toho času. Nejvíc důležité z toho důvodu že kdo se právě kterou jsem nosí z vás obírá te to toho východisko není dost jako prózy věnováno. Ale že tiše mnohým je velice dobrý joginům o po po chybí. A když se byli tak je to to pojmů že ta láska. Ta on například že o tom ten za pali vstupte z ku o to ostatního v tak měl kdyby byl měl hlásku reagovat. Vím ona se v měla v a tak po bratře ne ty sice neví si za par o posvátný oko vně buď tak dobrý při se mu podívej se na tom posvátném o kam při po tom za pádnou fa skoku konalo novou a ona mu svým způsobem pryč o to do pro je z lásky ano. No takž čím jsem podle tím že mnohými mým oni si ho jsem nebyl dojmu že do ká. Je s to si tady za panna obyčejně na na mnou nebo tedy hlad žár nebo jakoukoliv jinou když tělo li kdo kdo ke znáte karma a pak z ty a že když de tam v povím tou dobou nějak v člověk jako jste se toho co z toho že by nechává i ostatní složky když tam mluvím o lásce tak samo sebou byste řekli tak tady dávám přednost pak ti ne. Ale vám tu lásku liž čím z vaně ták. Aby se v tom neviděli tu běžnou lásku kterou v tom vidí a ti ti osobní poměr jenom bohu aby sto viděli. Celý život z vůli jako máte uspořádá aby byl lásky no. Tak to je důvod pro čemu byl od ráz se co tu dobou ačkoli jsem slíbil že budu rozebírat na od vůlí. Do dáte se ještě se tomu dostaneme ale vám říkám podruhý na před že láska je projev vůle či když potom budu mluvit o lásce. O po vůli patro o spalovaly pro co si tak se opřu o všechno co jsem dosud řekl abu se o vaně těmito příklady z těch to ti řeknu. Že nemáme s nebo ještě mu sebou ani příklady aby nám to kázat tak prosim tam toho tak jsem kázal o oblasti lásky tes pro namane pro se s vůlí v oblasti lásky ale on se s ním. Svýma panny chovat správně svou vůlí i v oblasti jiné než kladné než pozicí i v oblasti ne na a to tady jako my to z dobře nebylo vysvětleno. Totiž kdyby nebylo to vysvětleno tak nějakým jsem podceňuju toho a to je rovno právní pád na ve dobra dualismu rovnou prát pak ale nemůže být po svém dříve než se dostane člověk pod kříž tam pro zlo pak a to do sebevraždu spor věda ale ne tří v při tím musí vykonává svou moc protože by se celý ten proces vývojovým nedostal pod kříž. To to je trošku předbíhá nám jeho abyste viděli že nezapomíná na na co mířím na to co na co myslím nýbrž že to mám na mysli a při připravenu půdu pro to to u dejme za ani si by se tření jak oni povaze vůlí kdyby však byla duchovní cesta jenom manipulací z vůlí nebo jenom manipulací s vědomím jako jindy zase říká. Tak že by to nebylo nikdy v celé vysvětlení cesty jenom cení při do hlediska. Tak k č jenom mně prosimvás kdo o to pro toho se viz z zklamání že aby jsem s tím že nemohou obsáhnout celou dobu. Z toho důvodu no po celou cestu bohu z toho rodu předkládám. A to z po se o men tu přijalo by jako se nebo se v to pro viděla a po všech ztrát celý život ten to takle bere nebere jogu jako nějakou jsou také osud tření nebo o tažení se do ústraní nýbrž říká jasně kdo odejde ze světa do ústraní a žije dokonale podle všech pravidel jogina na pochopte co to víte dání doba nejde celým životem a ten by se bude jenom nim. Vzdali obrazem svobody to je názor přijalo mi jako své. Správný v něco co do postrádá kte že neděláme praktika. A jsem řekl. Se to praktika se to je prováděl z dvě čili o menším uspět jsem roku sedmdesát tři. A že jsem došel k tomu že k názoru že když je že nemůže se v joze praktikovat jinak než s každým zvlášť. Že když se na starý sedum tak musím šest nechat leže ta jedním to mohu dělat a ty to pro do na že s to že není správné je vychovávat tak k aby o pravdu jak bude o pustím sil dali že kdyby tady něco mi ze svých individuálních praktik získali pak to co jsem promrhají žere te je připravit tak aby promrhali dělám z této liž to možné aby. Tím zabránil promrhání a říkám všechny rodu v ní. Případy jak se to promrhá a ne nemiluje tak s aktivně. Měla všechny případy jak se to promrhat abyste si to je varovali kdyby si to provedli ještě jednou k tak k to aspoň jednou na tak by to promrhali z toho tak bys se chytli za nos. To jedna věc která vede k tomu abych ta praktika prováděl nemoh podoba jsem ochoten s každým za při promluvit protože z toho k tomu to se nestýkám s každým zvláště na to se říká když tomu ostatní dovolí když za to se ska mohl z váš se z víte to jsem se ostatní dovolil krise si návodu vším a tak bych si dovolil v každém případě by s kýmkoliv z vás mluvil soukromě by to dělal bez dovolení tak to tady vázán na koly ty na které jsem pro jedno tys chce se tady váze. Nakonec v tvých a druhým.