Karel Makoň: 85-23B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. To jsem vysvětlil proč jsem si zrovna obrali za úkol v. Vysvětlit správnou manipulací s vůlí a ta. A jsem zatím jenom řikal to vlastně v do vysvětlil nebo z opakoval že to tak i i proti to ku to je tu nad vesmírové nestvořeném vůle která proniká do vesmíru a dost o do na naší klacek jako duch stal proniká kříž zemi nebo síť do vinou od klece asi tak. A tak to s on to z to to za sebou všichni že tuhletu původní kapitolu a teď jsem nedávala konkrétní systémy. Tak napřed to jste si vykované a jak se tou vůli dostat nazpátek a do dělám ten dokola s to být deska na tak se potom budu obírat ale obec tou vůlí ví. To ne takle řízenou vůli jako milovati budeš pána od svého to řízená vůle. Ale ne řízenou vůlí protože my bohužel v u. Vůli obyčeje neřídíme li se dáváme v kleci prostředím okolnostmi do toho vším možném to nebo chtíči dělat. Tak a to je třeba o mně taky zvládnout toto ne organizované pásmo vůle tak jak s jsem se napřed všímal toho co vytknout z tohoto. Našeho lidského používání vůle ježíš kristus jako něco co by nás mohlo z toho chybného toků vůle kdy ani z toho pokušení velkého nepochází od boha abychom se s verzi. S tím obrovským tokem být v v vůle ho tak mám tu řeku takle lidově v. No a o radil abychom se přidrželi prvního příkazu lásky. Nazval podle starého zákona prvním příkazem. To je první příkaz milovati budeš pána boha svého z celého srdce svého z celé duše své z celé mysli své a z veškeré síly své a milovati budeš v když k ho jako sebe samého. Čili tam v tom toho o to není příkaz tomto doporučení vidíme dvě od sebe se odlišuje věci nebo příkazy je nebo doporučení. Jedno ta první z celého srdce z celé duše z celé mysli s veškerou silou čili. absolutně totálně a druhá část daleko levnější. Miloval bližní jako sebe sebe milujeme nedokonale protože se ven známém kdybychom se neznali čím lépe sebe známe s tím máme tendenci lépe sebe. Chová totiž milovat ale. To je dáno tím že například ten kdo byl po duchovní cestě to je vlastně největší sobec na světě. Protože chce ne nějakou pomíjející věc z ale věčnou spásu a to je sobec na co se s protože se s s sebe na víc od toho že je spasitel jiná že mám na o to o tu část tat pomocí niž se může do spásy jít kdežto ho člověk na to nevěří to to se po této stala se neznáš to možnosti svou tat ten si tu proč se to tak je tedy menším sobcem. Neviděl jsem většího co co je duchovně zrozeno člověka. Pořádně duchovně složen všechno to sobec v tom půstu na takže když se tohleto když si bral vrcholné sobce ale aby to vůbec byla naděje že za ním půjdou. Takže přesto přesto to je sobec si bylo tak velké že oni byli ochotni opustit své rodiny své zaměstnání vedl za pacholátko svoje nechat na holičkách když budou mít naději že získali vlastní spásu od ale též sobectví bez pohled protože musíme si uvědomit jednu věc protože přeci jenom přestože by sobečtí nebyli bez ohle jedním jak to tady líčil s s si vod napřed zdramatizovat pot. Že ježíš si něco po šeptal do po dál. Což co tam není napsáno nebojte své když budete za tou spásou znamená budete dělat království boží pro sebe vše ostatní vám bude přidáno to znamená i se po stravě o šel rodiny o všechno a vy se budete od chvíle muset o nic starat o po je tedy chytla něco co. A tak se za li tak jsem za ním dali oni všem nevěděli že i když tomu porozumění že to nebude mít. Trvání el toto toto jejich sobectví. Že zase kolem sebe je u pití v půli kteří nejdou ke spáse a všechno jim bližší v tomto světě protože to v tom krve ty vší chytat si čidly či živit rodiny. A než. Něco vyspělého hledat kolem spásy přestože staré spisy jejich svaté o tom ve že to možné tak ono přece vám. Bližší košile dneška bát no a tak se praví by byly v že z to rád zní asi tak přibližně zase ježíši nevěřili že byto bylo uskutečnitelné. Tohleto co ji citoval škod za mnou způsob budete řešit na království boží jak vás to k tomu budu uvádět tat tak to s s s s bude do to pak se dostanete budete věčnými bytostmi ale které nebudou umírat budete živi takže se životem zde na světě začnete být tady živým způsobem než jak jsou živiti ostatně věk ty jsou mrtví svých očí říkal ježíš kristus. Protože nemají ten pravý život a mají za rad to protože tak kdy jsou si ho vědom li totiž takže si vědom jenom toho co za den tomuto vnitřnímu životu je mrtvé pro svou mrtví to říkal mrtvě pochovávají mrtvé a tak dále no a a. Takže on viděl on to věděl tedy abu můj lidský jakož z to poznávala není to pravda on je si dělat a co tak to dopadne všecko. Ale protože on tu cestu vešel první. On opakoval tu cestu po všech proroci starozákonních takže starozákonní proroci mohli přesně říct to s ním bude dít protože oni jdou cestou prošli oni věděli že kdyby přišel mesiáš v ale taky je tady cest tak kterou on se musí ubírat takže moli přesně říct to si všechno stane a voni taky byli kamenováni že vyhání z domova. To znamená křižování způsob. Zajímavý že bez tom starém zákoně každý pro který řikal něco co šlo národu proti z dosti ve se musel vršku osobní něčeho vzdát třebas stalo u těch dobrodiním těch vedlejší bohu těch požitku toho blahobytu těch mystických co zbyly česky řečeno třemi čas ne. A to byl vám velice bohatý. A její deviza životě byla či ježíš od svých tím je to lepší ženám s námi. Ano to způsobil spát protože vědom příměr řek řeka pravdu musí být zničeno. A to by na transy se mičan wu protože ne protože by tak byly tolik ohrožovali řím z to si nemyslete ale protože tam bylo co krást tak to vy dobře věděli zabil kolikrát náš jevila viděli to obrovské bohatství do potření zachtělo. A to bylo karta od po celém a je toho co do země moře byly ty bohaté osady k a tak lidské ve španělsku byli výší francii byli. Že my víme že se ničení měli osady. sedi panenství bál se to mně mosty a porůznu jinde v no a při tom tam měli vedle toho osady řekové nikdo z těchhletěch lidí kde dobýval říkají věty rosa job od měli v ale byly pro svoje ty osoby velí tím bohatstvím veliký umění řemeslo atd tak dále tak to s římani všechno děl že to pro to všechno správné ne tato se veme lid no. Ale tu trošku za bych vám stranou ale si jenom ty že si zase po proudu vůle v na ano to je tedy. Když že ježíš kristus radil tohleto tak jsem považoval za nutné než obecně začnou mluvit o tom jak vládnout za každý okolností vůlí. Že řeknu něco co je jako snáze pochopitelné. A co je do pro co vám toho věděním a poznáním ježíšovým a to je to jak to udělat v těch konkrétních případech při lásek bohu to znamená při jsem kou veškerou veškerým citem co jsem. Veškerou celou vše všemi schopnostmi lidskými z mála veškerou duší celou duší celou myslí a veškerou silo tak tohleto jsem tady říkal za tu sílu co jsem ještě neříkal během těch mu tato ještě zopakuji. Že jsem vlastně nemluvil ještě toto obecné tím řečeno o speciálním užití tak jak si. Nám dovolil o tom mluvit ježíš kristus na protože on myslel že tento výběr jenom z udělat. Aby ten ten člověk za jeden život z se dostal do toho vědomí věčnosti. Když bude jen tak pád jako watts to po všech rozích svého života takže v bude sbírat tu vůli brzy tam brzy on se stal v tom nebude za nás soustava. Tak to nikam nepovede ne v tom byl pro soustavné jednání a tak řekl milovat budeš v když oni ho nedokonale protože sebe. Taky dokonale nebudeš pro sebe neznáš poto říkal budeš miloval když jako sebe samého znamená nedokonalé ne z celého o to z celé mysli ne jako sebe nám málo pak a to bude stačit jako výpadní brát tak tomu ostatnímu. Protože on nejí bylo jsem řekl rostou musel doplněk kdy byl ten nemůžeme cele ježíše krista vysvětlit jak můžeš milovat boha rysem než bližního který máš před sebou. Čili on sice na druhém místě milovat bližního ale ježíš kristus ukazoval že v praxi se to musí dát přednost čili kdo hledá spásu musí se naučit milovat bližního jako sama sebe a tak své učedníky vedl k tomu aby milovali bližního na dali jsi do mu to bylo záměrné o které musely mít jistotu že to není jejich síla této li vás petra ostatní sil ba je tam byli v tomto s ku je. Měli schopnost dělat zázrak najednou neměli schopnost takže musel je to to není z její vůle tady síly tak tyhlety li vás je a ostatní přizval rovnou od první hodné k pomoci bližnímu a to trvalo celé tři rostly a z a tím způsobili vnuká myšlenku že kdyby nepomáhali bližnímu jako k sobě. Tak když sobě omar tím že se dostal spásy. Kor to byla jiná ale kdo to pomoc sobě takže svých nad do spásy jsem se do pracují které jsem do pracují takže oni chudáci od prvního okamžiku přestože před tím li třebas by vás věk k museli pomáhat bližnímu a bez ustání o něž trvá od rána do večera pořád do práce aby se jim to znechutilo pak občas si na nějakou pranic že hle na první. Co rozmnožil tak pro vás že aby ukázal že toto nemám být v tom co v on v jsem oněm svých pomoci k vyššímu to být odděleno od věčného života v tom musel ukázat od celého rozsahu života se oni žádný útěk do kláštera jak to křesťani než špatně ale z donucení okolnostmi pochopili kdybych něco je v klášter kláštery tak se z křesťanství vůbec zachovalo protože. Kupodivu ti pohani kteří mistr li do přestat do světa báli sebou v klášteřích a ty nechali na pokoji ostatní všechno z pranýřovali když to byla velká bohatá mistr potřeba zří. Ježto ji aby třebas malinkým klášter o to cti a to zachoval toho co sto zůstal u toho aby tam dodneška tenkrát v která tak takže ono to byla o to bylo z noze všecko a. Oni nevěděli že to takle si pochodů se budu chovat snad možná že to věděli ale udělali dobře ty kláštery založili protože pak když se to stalo devizou může když si pořád mi co je tak li do kláštera do ten lepší přesto tak tušit be. To chybné a za to je tedy jenom pro někoho a zaručuje to ani integrální joga nýbrž to specializovaná joga. Je ve kterých je ve které jsou vždycky nějaké meze li něco na ni podchycena co potom bude překážet postel si toho míchá dobře by škole ho po všech jeho extazí do světa on se vám ta zvrhne z první nevěstkou. To je pravděpodobné o to o to jsou zkazky z indie žila. Ten král tam ti svatým na tom břehu a že si radila el tak mudr z li do vrácen toho krále mu říkal na žilo když že to dělá potíže a nemůže uživit tak tam půst ženský v ano to opustil ta řeckém po druhým z těch světců přikázal v tom ma a říkal prosím dovol měl bych si vzal k o tu života a protože ho v podal se o to nebo oživit jsem jako to co s o tom do svatýho živit proto do tohle dávám na slovy. Jsou volal za nebo bylo již to on tam on tam byla si dva tři z těch šest tisíc který by tam původně měl. No tak sto ještě hodně svatou mudrci s s si co tak se do se zařídit a s. Ale je zajímavý že ten mu za z který mu tam radil tomu praví znal jako věk to je pověstní králoství mával a ty o toto let za to z toho eposu mával a ta. Že ten mudrc se do žil ve světě ne. Že nebyli deska k své nebyl veřejným vrácen z toho krále v si ten král vybral protože byl velice o by král je si vybral právě mudrci který nebyl jede zalezl do ašramu v nýbrž který žil mezi lidmi toho v to bylo velice oděnou mou dané. Tom pod když vám dal na tom byl třista šedesát sedum zen stal v pro že byl pěkná ale ne. Žít a byl to veliký rosy se zvon dělal veliký bohatství ne že přes tisíc z dalších světců živit to bylo trošku moc v omyl byl možno se svět ale neměl klece z s tak třebas proto jsem tak v podstatě tady říkal že jo roste by to a tak jsem to as zopakoval jenom bych chtěl říct proč je tam řečeno jaký vůbec možné že tam řečeno z celého srdce z celé mysli z celé duše než se. Silou když to nic absolutně takového nese v životě dělat. Protože tohleto je předpis pro vnitřní trpný stav. Jako ten předpis milovati budeš z to nemůže být ve předpis pro vnitřní nějaký stav je když je třeba konkrétně. Kdežto milovat boha ale je nutno abstraktně o vede k nám ničím abstraktní. Čili tam ta láska se by produkovat jedině v oblasti trpné modlitby a tam potom když z provedeme na patřičné úrovni. Tam potom není žádnou potíží milovat z celého srdce atakdále komplexně absolutně. To znamená do králoství boží se nevracíme jenom částí své bytosti nýbrž toto to o stvořené co máme k dispozici. Se musí z tam odebrat celé ve svých základech ve svém původu bez svém hře do všecho totiž pochází od boha. A tím věčným terénem celým neokleštěným o nic tam musí člověk vejít al tak je třeba rozumět tomu v z celého srdce z celé mysli takže jsem ten kdy jsem na poli hospodářově ne mohu jenom trénovat. Na to jak celistvě komplexně během trpné modlitby se je k tomu bohu dostal abych se k němu dostat. A to je zase opaku znovu krásně řečeno v tom podobenství o z práce na poli a práci s to s. Že přes den jsem v práci na pojato nebudu opakovat co co všechno. Proč to tak. Tak když mám přijít byl do domu to znamená když mám se dostat do od to ne hosta a ku přese nemohu byste ty stavy z tam do toho pletu trpný stal seděním na dvou židlích. Když ji potom večer třebas z. Proc vstupu do toho domu otcova na to trpného stavu tak se musím chod opravdu trpně ve si o toto hospodaření s chtít tak je tam to obrazně řečeno jakmile něco malinko chci tak to neni trpnost tam nejde o ho. Trpnou aktivitu tam viděno otec prost se musím třebas aktivitou kdo tam tu dostat do stavu trpnosti kde kde jenom sloužím a přestal přesvědčen činný od veškerou svojí bytost ano. Tomu hospodáři a v první řadě je třeba jak tam dnes v tom podobenství řečeno se umýt a od žít se v době před to o tomu rozhodl různých podobenství ježíš kristus. Míval nohy stal říkal že když někdo byl pozván na sval on nepřišel tam to ve sváteční šatu takže byl vyhozen a tak dále to všechno jenom říkal proto aby nám pro do krve se z abychom si věděli této ale měl rady s tím jak se to dělá aby člověk byl trpný měl by pomocí trpnosti se dostal k tomu bohu nejít význam vnějším symbolem nebo obrazem je o těch pannách moudrých a nebo. To se nedal zdá nebo o těch hřivnách a to jsem vede nejvýznamnější protože ty dvě podobenství o do se je to to je důležité jenomže zdroj byla desky ukázat to něco tam chybí na nich nejsou tak komplexní no a to ještě do říkám takže když ten služebník v vstupuje do domu hospodářova kdes své. Vlastně učí trpnosti. Tak jež není služebníkem užitečným k tam a ta řeč tam o tom je. A protože zatím neudělal nic se nestalo součástí nebo neprovedl ano. To co je li užitečnější to se v pravdě užitečné jedině užitečné vrátit se totiž do boha. A. To se nedá aktivní způsobem to je ten největší potíž pro co si již na tomto vodě. Opravdu po konal svou svými symboly. Aby nám to se všech stran ostřeji mil jak je mu nutno přejít z aktivity s aktivní vůle že co chci. Do vůle kde nic pro sebe nech si pak přes si vůlí vládnou. Ale ten do tam přichází ten služebník tomu stal vládne vůlí dělal zvláštní spůsobem ne pro sebe nýbrž o to hospoda a slité. Čili zabít svou vlastní vůli. To je velice u populární se v katolictví ale to je ne si to špatně ale jenom polovičatě světlo takže do z aby svůj bude tak jak on byl v tom ničí všecko oni musí. Usměrnit od své vůle k vůli toho který je původem jeho částečném vůle. A ty se musí podřídit či veškerou svou vůli musí podřídit této vůli boží no ten hospodář se si tam sedí pěkně čeká přijde unavený. Sluch poslouží mu nakrmí no a když to dobře dopadne tak o z pod a řekl tak při sedni taky a po jez se mnou no a když to špatně dopadne tak o vyvodí z toho říká asi svět nehodný ne užitečný. Když tam se člověk přihrnul a to tak bohužel člověk dělá v při které jsem do vnitřní modlitby ani jsou od pána boha v cele. Tuto rušen napřed ztracené. Ale jak mu to vysvětlit že to špatně když on to celý život také dělá ale kdyby z nechtěl i v tomto oboru tak by se dostal ten práh od ještě než se dostal do toho domu může chtít třebas aby se k tomu boku dostal a aby ten bůh mu něco přinese nazpět ale běda jak překročí ten prach v vnitřní modlitby tak s prakticky zase musí z toť tím způsobem myšlení přestat. To jsem tolik žil tady dím na to různým takovým způsobem na radžajoze na kdy příkré to si tam potom přečte než. Říkal no a ještě bych měl říct úvodem. Proč jsem začal aneb proč ježíš zastat začal trvati budeš pána vás dostalo co co svého al protože je. Si se nejsnáze vyburcovat cit který nejsnáze z plavete do takové výši že opustíte veškerý rozum a začnete jednat nerozumně. To znamená myslet vytrhne z toho normálního rozumného způsobu myšlení. Se s mimo sebe tím stržen před celou svoji bytost jste extatikové fakticky aby tím tu potřebu pod extazi no a z z z vyšších díval ne. Na konce roste každý člověk je přirozeně přirozenou potřebu extrakt extaze. A když se první dostává a taky šťastna. Toto ježíš kristus dobře věděl a proto radil začni tady odsud s tím citem za sama nás srdcem. Protipólem nejsnáze z ráno ovšem upozorňuju vás na jednu věc kdyby byl z s zůstal u tu do toho. Této rady. Tak by nemusel vizte ostatní a tak by to nebylo správné taky protože z tohoto citu toho se musíte dříve nebo později vymanit. Jelikož by vás to přál lidská bytost neni postavena na to aby vydržela delší dobu cit. To to se podoba vám asi. Jak jsem tady říkal letu be ky že ano která mám malé životní síly. Slabé srdce se co se nemá ale málo životě sil takže když začlo prost co je to tak rod to dycky do nebíčka a potom zase skále taky při těch extazích se to teď let budete tento na to co se s ses stanete na zemi ale je tady dobrý základ položen při na schvaluju proto ty extaze ale doby za tak je položen přesto že totiž nejste spokojeni s vystaven to co se vrátit okusil jej. Že to vězení ano tak s tam li spokojeni ale ty cestou extazí minimálně dovídáte jednu věc že jste byli předtím ve vězení asi byste v něm zase vám tam není dobře před do tady jsem zažil tu první extazi tad. Proto v těch se nás a něco letech. Tak jsem potom nemohl být spokojen v tomto životě a nemusel nespokojen se žádným el u za mnou blažeností kterou mně sliboval tento svět to město muselo chodil ke zpovědi nemoh pochopit nemohu řešit. Jsem svědek petr nic si z toho co jsem tam zažil se nech aby jako volal jeden takže spějí nebo o nějakém jaké jsou král vjemy opakovat o tak na ale když mám tam takovým nemožnosti kokr jsem se tam vrátit. Sobecky no o to on to nakonec pochopilo u kam dokud přesto pro z od dobře na že to z vody říkal dostati od lidskou v to se na chodil bavit s chce od těchto duchovně důležitý věcech chopit stával jsem a on u tak to je tím je řečeno když chceš totálně milovat. Boha citem nemůžeš prodělat během ne v činném životě z toho důvodu. Že když žádné činnosti nemůžeš náležet cele. Vždycky v činnosti náleží vyšší jenom. Tím co v sobě oko dáváš a po čem tedy již. A to není nikdy to nejsi nikdy cele čili musíš navázat na tohleto atd částečné něčím absolutní když svůj cit. Se dostane za normální úroveň s tak jezte jsme extazi vytržen než se s těch všech ostatní duševní mu ctností str než je na stranu toho citu když to vých než se k tomu pánu bohu nebo představě o něm to bylo přestat svých u křesťanských mystiků k tam zažíváš plat tři to mohl extazi čili blaženost na pak se s to tam t. Rosy jsou jsem říkal tak to je to ale takový nedokonalý způsob ale přesto absolutní způsob odejíti od sebe. No a pak toto jež zkouší už. S duší to znamená duše s když jsme si byl lidskou jsme ne věčnou lidskou uši smrtelnosti definoval jako souhrn lidských vlastností když všem lidskýma jsem se snaží bohu ujít přes celý den že to nejde bez kdežto nebo onou vlastností zaseto bude třeba věčně modlit dale jinak utvářené ve je extaticky mu ho. Někde z hrne než všechny ty vlastnosti lidské do jednoho toku a tím jediným tokem je narůstající zaujatost od k bohu ale to pro nás některá. Takže nakonec jsem to znění nad z na že ty a pak cítí že pán bůh se snaží víc než ty dělat když seno podvoluje jež v tat tomu jeho tažení přestává trpný tvá modlitba stává trpná a tam je naděje že získá to poznání. To spojení vědomé s bohem totéž platí o mysli během ne. Můžeme potřebovat tam se říká z celé mysli své během nemůžeme potřeba jenom tu část mysli která není totální. Která je praktická k která a na umožňuje pomocí částečných vědomostí jsem třebas dobyto do vás dejme tomu tak on si to vědomostí dělat tolik. Ale není nám k ničemu anatta duševní vlastnost která anna v životě. Pomíjející jenom nepřináší hodnoty nebo ve nás tam nějaké hodnoty viditelné. To mysim kterými on tam li rozumím i hodnoty umělecké s. A ale to je daleko větší část těch schopností. Které tady máme. Než to co ne z který víme atomy přede nemůžeme disponovat nese tady že od je to na to nebo to soše dlouhá protože náš toto nebudu říkat a proto je pro snažší i pod o v tomto vodu to vysvětlit na mysli. Mysl kterého používáme věčném životě ta a ta je tam mysl která je užitečná která nám to ještě zprostředkuje spojení s tímto světem spojení s tímto světem a to je malá a část naší mysli. To je ta část mysli která je pro v a která se mění s potřebami stal pro tento svět ano takže když byl přičíst tak do vybalit z této duševní zásobárny schopnost čtení tu škod jsou počítat počítám když potřebným se na něco poklad vybavením schopno zrakovou a tak dále čili. Tam mysl vědy kuje jenom po po povrchu věcí. A tato milost jen tato mysl mně nemůže dovést k tomu nic přirozenosti boží neboť ta vede jenom k tomu něčemu tomu stvořenému a ne k tomu nic přirozenosti boží pro nic co z boží taje to je něco co se vyskytuje nad vně na své mysli. Ale tomu se nedostávám protože nejsem trpný jsem činný apod to co se doporučuje jiný druh trpné modlitby který z mysl odvádí do této trpnosti. A ne ho a tam mysl která se stane trpná přestal mysl potom v. Z pochopené poznání se dostává k vědomí o bohu. Tam byly vstup jiné předtím totéž tuk když na list známa poznání. No a v poslední co jsem ještě nebyl říkal kdy veškerou silou o jsem tady jenom napověděl že by to neměl se nikdo snažit veškerou silou svou. Se k bohu hledět dostat vědomě na protože on někdy se ten člověk veškerou svou silu v tom co viz o si o které s moudrý z je. A veškerou silou se něčemu věnuje i v běžném životě prosím to je ten rozdíl oproti ten setká li v svým prvkům tam není možno tat chceš vtělil všechno co máme dispoici něčemu věnovat v tomto světě ale sílu kterou kriste si jste s veškerou věnovat. Této nebezpečí že se může ve přetrhnout pase obživu třebas let si na divadle je že ho že to s tím ne pražský když jsem se vydává takový výkon ale jen v té. Mám dojem že jsem dokonale žil do pozice tak dramatické že byli. Mohlo ho to stát za zlý tak vím třebas nebes umře na když čit co sestává. Tak proto jsem varovat a proto to teďka to řeknu jako záštita by tomu bylo k tomu dostaneme na doufám při ve z toho práva. Čemu říká koupaliště že se k tomu na koho dostaneme na to nebude dlouhé ale bude to velice důležité a teprve toto dokončím tak jsem chtěl potom obecně mluvit o použití vůle ve mně ska se vším semenem do s věděním o do bodu žení jsem který řekl ježíš kristus milovati budeš pána boha svého z celé v z síly své. F. Upozorňuju vás že na rozdíl od svého běžného jednání v jiných oblastech než jsi ne. Člověk. se snaží celé něčemu věnovat jsme sice silou ale třeba zaujetím jaký rozdíl ve si zaujetím asi do napřed byl mu se tady let rozdělit pojmy jak to mam mít ve zbytku jsem byl domy to při do rozumem zaujetím tak vidět věci takové hraničí nejen meze musím tady v před vámi prostší. Bo ukázat na tak vzdáleným je zaujetí které pro něco mám je siloe to je něco co sílu pokud ta rozumí rozum bylo když se to. Zaujetí pro něco po mu stále více me moji sílu kterou mám k dispozici sílu my duše je příjmy z oba jevů všeho třebas hromadit někdy potřebu v tom jenom z duševní sílu kdy to se musí svalu tak kým nebude domě dnes ti sval o anebo ku svém poměru tyto dvě věci se dohromady kombinuje ho ale dobře rozlišujte. Tedy zaujetí od síly použití síly taky ještě není zaujetím co jste třetí spoje po užití sví totiž že mohu požívat cíli aniž jsem zaujat vědomě nutí abych tu sílu použil totiž bez konáme do tomu zaujatost. Toho co je většina případy jak používám své síly na tu sílu božena protože musím být zaměstnání se musím vydělat a to oni dobrovolné. jsem tam za ujelo tak neměli abych to vůbec provedl aby toto není bez tu protože mi na to tu jsem stojí na budou jenom třebas pro lid tu kdo tu s živeno když byl by to bylo v že o to aby si viděla jsem se být v že ne. A nejde mi třebas oběd byl měl jsem třeba s to to nejhorší způsob vší síly pochopitelně který nevede nikam vidíš no ale potom to tomu různé stupně kdy více méně záleží také nejenom na tom aby si vydělal tak v tom provedení. No a nebo měla kolem záleží jenom na tom tak se tu na jaký to ten atd činné ekg jaký to má. A to zase není to nejlepší nové z ale o tom jaký účinek se o to slibuju vás takže to se na ty třeba ovi říct tak myslím že pojmy jsou li teďka ovšem kdybyste nebyli svým spokojení tak kdyby to pojmy za nebyl jasné. Tak je znovu provedu od asany nebudou ptát to potom ještě jednou oko o tak co bych se o ptal pudu dál aby to co nejrychlejší zmizelo se z toho. Tato k tomu tady bude být rozvedu dokonaleji viz tím co si myslíte ještě na tak že to plní těla do citem měla bych do toho do toho co tam před ty tam bude chybět. Tak jsem řekl. Člověk kolikrát být i během dne ale hlavě během života. Musí nebo chce musí nebo chce využít veškerou svým svou. On ovšem vy jenom když že během nevyužívá veškerou svou silou on kdy může jenom tu sílu o které neví. Jaké míry se zná jakými se z na nebi si tady dovolil přirovnat člověka ke kom ti k tažné mu koni kojení si není vědom toho jako obrovskou síly zaručeně ne a proto je schopen do přetáhnout a od z ten doby se tak. Kdyby si byl vědom toho jako obrovskou sílu že je větší než je lidská tady jsem možná do které na člověka a podupal li ho. Je to pravděpodobné ale na rozdíl od přel tykadla on si tohoto není vědom protože to ku v ní. Že se ty jsi ku no tak tvé charakteristika volně opravdu v tom v pravém slova smyslu nedělal něco. Co mu někdo přiměla a ty na to skočí všeho děláš to ne bez repliky bez odmluvy pánem z jako tažný zvíře tak k takhle obyčejně člověk v životě jedná a za takových okolností veškerou svoji sílu kterou zná o které ví. Své činnosti obětuje no tak to není veškerá síla. To je vidět že ani veškerou silou to nemůžeme v běžném životě li tu o protože se neznáme. Takže jestliže ježíš kristus radí veškerou silou svou tak vlastně říká i k pokusy toho o které ty nevíš st. Co jsem síly kterou znáš o víš. A síly o které neví když tento souhrnem tato summa síly je veškerá tvoje síla by řikal se všimněte si ji o které člověk neví který je daleko více než te o které pochopitelně tak je o kterém neví jaro co tomu nejjemnější nevidí od síle která ho udrží udržují jak s a. Systém si. Která udržuje ve všech aktech lásky činnosti nečinnosti nenávisti sounáležitosti z něčím vědomí sounáležitosti a tak dále to všechno. Je ta nejvnější síla kterou si neuvědomuje takže kdybych deska řekl někomu. Tak by se tak to proto teďka řek pro běžnému člověku tak by se asi zapřel. Aby si moh ty člověče který nemá vidíš nenávidět musí mít do musí odpad o boha v že na ani do panoval v podobě síly kterou do tebe tak pořád se u k abych to je taky moh nenávidět z mu říkal no to by mi o protože o. Je než máme o tom příklady že tomu tak fakticky je mi to nebyl dům povahovou svůj nenávistný člověk nenáviděl kde koho do z tomu nehodil do sobeckých sílu musí. A to se podobal me kde tělem že o nás od těla abychom nenáviděli toho vede ona na viděl a jsem. Abychom věděla i toho kterého ona měla ráda asi tak to takovým byl by se ona byla te v tom o ty své malým to bude protivní vydržet. Z no ale du. Od pána boha měla tolik síly že v překypovala to si o a sváděla pod se jim do něho od cením okolí jak ta se moje matka třebas občas potřebovala se dostat z je jeho okruhu působnosti plzeňského oko od nová aby si čtu. Vy ho viděla aby trošičku se za kterého dál. Ne že se mu lidé se kterými se neunikne jsou okolnosti před li by se tak u tak kyne oni při například o pobýt celé systémy. Založené na lásce k někomu. Nebo k jedné tří dělá nenávisti tím přidám a tak dále a to musel by no nedá. A to není to nemyslím jenom na komu by z muss prosimvás to mysim i na kapitalismus. To by si na které koly v politickém tak ten je koly v politické svíce není po lidské zřízení by by se bez toho to ne obešlo žádné. No ale do pod vy si na to veme teďka. to vykládám pro toho abyste si uvědomili že tu to od této síle k ale na pozadí všech našich činů v bez které bez tedy není možno nejenom něco dělat dale u o z existovat. Taje základem toho o z summy veškeré síly kterou máme k dispozici. A kdybychom mým mohl by pro z vrstvy v na tři proudy je tu umělé koho zk je rozvoj z není že ty hranice které teďka postavím mezi těmi proudy ty ne existují. Ale ono se to dobře pochopit co tak řeknu dělám škol skok chybu že toho. Pro živý dáváme jako se roši býka vám chybí je tedy nějakému malému tvorby lidskému strava se mu na sto li to se kdy kde ještě dělat. Třebas o vjem tu k a možná že i v evropě a tak vám teďka roši výtka toto při proudy jo pod existence. Pod lásky a pro poznání všeobecně známý tři proudy takle od sebe oddělené neexistují. Mohl bych musel viklat o tom jak souvisí třebas pro existence s proudem poznání a s proudem lásky a jaké míry jak se to pozná a jak vy ho ani. Jak o čisti třebas pro existence od proudu lásky nebo po ruku po.