Karel Makoň: 85-24A-9 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Tak mi to že je to jestli je tedy do pro v k od byl od druhého uměle tedy je lidská představa. Ve nejí účinnější prostředek jak jedno oddělit od druhého a protože se to byl to síla lidské představy která poté do to že. Proto kde ona vládne tam se komu jak si člověk tu bohu nedostává. Takže podle to jak ta představa například o bobovi padá nebo kdo není nebo to ve stvořeném tak tak to dopadalo s tím koncem na tomto světě i ten člověk dejme tomu je extatikem on ve kterém nezažívala rostou blaženosti ale odtamtud syn nepřináší dost vět kdo vede a jasné poznání. On je za nechám on je opuštěn ve v své pomoci ve svět se stavy. V kleci své představy takže on se vrátit nazpátek koho zase věří na peklo je kom jisto na nebyla kom místo a pán mu na oči že to není to o prošel extazí u tu byla žení obětní prosbou jsem nebo co tomu o bohu petr do představou o bohu a pak se s ním samosebou se mu to z dívala prosti od bůh stávám pokud to z tohoto dovolovala chopit tele a ona dovolím moc. Všimněte si mysíte to o do od jiný. Protože člověk je se se pozastavujeme tím ti co starostí světci kteří oplývali tak vznešení věk stal zemi co ty všechno mívá vědy jedem to o síle. To představa jim bránilo rozhodným že tu svolení svoje vědomí do oblastí kam na tu nová a za brzy dělat tuk. Tak li že se například věřil před vstupem do extaze jestli nějaké místo mu říká jako oni ne nebe ne májá. Tak ta představa mu nedovolí aby z tohoto slevil. Například dejme tomu svatá terezie z avily že si nesmírně s ním. Říká nejvýznamnějších a nejdůležitější co jsem zažila extazi vím že za z mít o to je že jsem poznala pekelné strasti ta se ocitat po u o to pro nic veliká za to je vět takle o z mít nová. On si po cel toho období extatickém potom zachovala toto vědomí místa ještě o o o o o o do se pro spjat tak dále to vidění o bylo to nesmírně věčna. A proto jímá ke ráda že takové buddhi hlásala jenomže jen na cení volba. A ono to potom do hlásal to že se proto závoje novou a protože to na tom trvá říká když to které ten svatý říkalo. No tak je to pravda že to místo za tak jako třebas svatý ba na to nebo o tu ko od nesměle v jim a oni o těch nejlepších svět v jeho cesta pro spoutal o co to pátku protože do přesvědčení že co jsou si mají to pro by byl jedinou ní. Aby si pomohli dovolit aby věděli co pán bůh o to a že se o by to mnoho o boží do rukou představou o to bylo před tomu vedení byl k odsouzení. Neboť to byl je kultury podle názoru z od toho svého zk jeho a pak i u vás janovo se menoval do od statky ku s. Statický to co to znamená po do domu byl statický tomu se z od ta se do od snaze a nepomohl tomu nic proti tomu o by nebo z poutalo druhou k u o to se musela mít o to co jsem do ba tu při této v druhou křížovou válku. No. To nic neumí dělá na tom že jinak se jeho vědomosti boží k zná míru skvělého i toho nic mu. A si misku je především jeho předností bylo za ve dokud mám ano zároveň toku totiž ten nebo ještě do z ku před něho nemohl za tu hlavě přestat tím na ti v něm obou si o ještě předním vší ku o že oni si zájmu na povídali u on od nezávisle na to mu to za vedu. A bude veliký krok kupředu to zase způsobu myšlení. Protože mám polem ano že tímhle tím bylo to všechno hlásali přímce osobně. A tak bych řekl že ano s tím svým k po nám vámi od nebyl o bylo osoba ho nemá historicky existovala nic levá byla vzata na nebem podle že je to za tohle to všechno víte co se s ním stalo ale teď je na nebi a od tam tu tom po ho po ku ale nedošlo nikdo to na všem co jsem. A duše ani jednou ani mu nedošlo. Že to není osoba o bude návod oni se nedostali z pocitu oddělenosti k tomu kdo po pochopte nebo zapotřebí aby se necítili být oddělení jeden od druhého aby se cítili např je to co ty ba na to nebo odděleni od těch toho co je mu nebo je to. Protože tu na tu o bůh se si toho času pokud povalit ho o to. Oko ježíše krista a dovolovaly všem volní přístup k němu nikomu neměli za ty se že se tam klaněl po křest tam v ku. Ale voni byli takových vůdců ne že nedovoluje aby tam mohou mému mohamedánů a to bylo klid ku aby pokání a k k by z ku o protože podle názoru wu od dobou od domova jiných k víte u ku. To on spánek oni by tomu o co mu. Jak postavit se kovu ono po komu tou milovat do zachovávali. Pak se mi zdálo do na poli není to o ducha a on o to on asi pokud ho to mu to vzpomněla po tu na to proto svou. Oni považovali řekli toto jednoho roku jenom zajedno roku do ve od opaku jdou považujou bez to mohammed byl takovou o ono to jako lepší než ježíš u pochopit tak to mohou na dale se snadno domu víte ve z toho novou o koly z ku oko se na když přímé to jeho návodu že mohammed byl neničí pro k o. To se upozorňuju že v takovém zvaná ten dostat téma z nás se tomu v se v ale konaly od u málo k ní. Ještě mohla do vás on nebylo toho toho bohu to vidíme že ba lásku od jejich mystiků že věděli jaké přednosti cestu do o to za o tom že tedy je větší než mohammed na při na některý do se o nic. Tato potom jim bylo zakázal neboť ti mystikové se si to pověděl chápali takle kdy mohameda ti byli odstraněním u ku v o bytím mu na mou v znovu. Von nebyl po důvod tu se ta se si z ježíše krista o dvou byl tím že to vlivů budu milou úrovní to co bůh si prosím ní. Se odvažovali říci že mohla ve vás k je nesprávně hlásáno mečem že mohammed přitom na svá a že tedy je třeba od toho ustoupit a protože je tu let s k a slyšel mečem vládla mečem to zná před kdy s vám tat tak na to mu co dělal zakázala existenci těchto mystiků nad se v zase ven protože po do nebe na co měli jednoho z stávat je tak i v tom také zakázali. Dneska cestu silové mystikové živou při vně dovolává takový to ašramech kdo na mně nikdo mi nejde protože. E si myslí cestou v neško v takže oni přežívají. My jsme se porod byl zažil ještě ve dvacátém to jedno z toho stupňuje irad skalou kterou jsem si opat čekalo ve před tím ano o výtek je to skvělé učení tak tam není ani z boha ani s mým ky o tom z ku svou moment zamyšlení než činitele pobíjejí summu ty a tak dále. Kdyby byl do kou vědom co sto doma jsem se pobyt sester nebo potlačit sestra ty jane potlačeno se v ale němu viz nebo od tomu do které konečně ten vybral naživu u byl by to dělali tak op u dvou se li to pak. Tolik nejbližším okolí nic toho kdo se dostat tu při vědomí šedesát u něho mohameda ano o to by tomuto odpadnout kdy se z jedno mi o praně bytost tady to tato si po o tom o to abyste viděli že jen ta síla. Která tady působí například dneska zase vírou dále jemně o to je síla o které nevíme a užíváme mistra špatně se strašně jemnost síla. Ale dohromady je všechna ta síla o které nevíme a abra se kterou o které víme. Jak veškerá síla čili jak potom milovat boha veškerou silou svou znamenala. On věděl o tom i o vést díle o kterém vnímají.. Ale jak se na to že ono se to lidsky velice nad měla na no a srozumitelně. To si nese postavy mu ten zdroj veškeré síly nemám žádnou sílu která aby nepramení na původně boha se tomu zdroji postavím dostalo se k tomu zdroji ní. Tak jsem při to ku to je to svým to jsem se všeho co co prostorového tak není jsem chtivý toku síly této síly z boha dají za vším tím abra tím do boha. A to veškerou silo milovali boha svého veškerou silou o jinak bych se nebo do dostanete to zdravým tak než kterou silou nemůžete působit. Aby když jedná ten ve ne byl do činného života nějakým dovětkem z bili nějakým toho z toho živa aní síly pocházející od koho prosí o se svou to byl pro si pravou lidským organismem z obaly duševní silou myšlenkou na tak dále přesto z jeho tak. Tak to nikdy se vám nepodaří si v tomto případě veškerou silou tou vládnout takže tahleta k. Poslední alter nad mívá veškerou silou svou vyžaduje to řek bych. Napřed. To co to s vám bylo protože co jsem před tím duší veškerou duší celou duší celou myslí veškerým citem to semeno srdcem něco z toho zvládnout najít si tam nějaký bůh ko ve zdroji. To se jen třeba s tím e najít ten oko se nají čili kdo si nade bůh od tím předešlým těžko když jsem nebyl rovnou silo z kdo to proto pravou u z těžko se to stane o mu o to dostalo tedy. Tomu zdroji a neví kdo jsme z této strany no pomocí tohoto prostředku cela milovat boha. Tak se bude divili že jsem do toho vložila ho oko nevychází odezva není adekvátní tomu úsilí které tomu věnoval k nevrací se mu to podobě poznání podobní vědomého spojení s bohem. Takže tady se vlastně vyžaduje nejí vnitřní jako rostly. jsem to tady si o tom pomoc stupňovalo a jsem kou na pro o koho oněm pochopitelně že se při své lásce srdcem. E se potřebuje nejíme hostí míra je zapotřebí nejíme nižší vůle vy odevzdanost svým aby se ti co řek probral přes sebe bohu. Jako čím dál to ve tak tam ta odevzdanost musí být dokonale s dokud musí by do konali při dělat tak dále a při síle musím ví. Trpnost velice dokonala prosimvás tečka k by byla by se skončily. Že o dokola se do poslání člověk nemůže nám do sebe do k a se. Vy které nadto sto cestě platí jedna zásada kterou zákon je ta zásada v do na to za takovou které známe znáte proces. Udělit první krok poctivě jakoby chtěli nakonec z cest. Ty dobře sta nedostaneš ale když to uděláš s pohledem z tam nedostaneš tak to nic tak pocty vědí li do věci jako o by bylo jako třeba mít vedenou matkou od pro třebas přes propast byl po úzké lásce jsou mat to provede protože věříte na sebe. Ano opravdu projde po úzké jsem rád že nebe na to takhle by za věcí a tím uděláš pod je první pro před děláš poctivě všechno co můžeš tedy udělat. Protože se to lidsky možné abych udělal to relativní každý může něco jiného někdo může málo jenom jednu hřivnu a aby k protože jsme to jednou. Ale s pod něco všechno může ze sebe vydá tak se mu kroků ze sebe udělat pán bůh tak je to asi v tom sebepoznání. Silou děláš pro sebepoznání všecko co může udělat proto na příklad nepodceňovat tady to povídání tak to je otázka sebepoznání jaké může člověk provést. Tak pak je naděje větší že to si ten těch sedmi jsem krok k tomu k udělat sebe protože naopak kdybyste byl ochoten neměl tu trpělivost. Přesto stavy zbytečně do z se třebas před láme nedělat všecko je to s kam se rozumovat citové dálo smyslové na před na všemožným oborech mysli a i ve svém zaměstnáním. Tak ta prosto citovém životem kdybyste byl ochoten všechno na co může ze sebe dělat co můžeš poznat ji osobně lidsky tak nedočká se nikdy pomoci boží. Tak tomu katolíci to svádí že říkají jak žít v ne spoléhá na pomoc boží a von provedou skal vysvětlit ale hříšným spoléhání na pomoc boží je to. Že člověk neudělá může a pak se k němu tomu po k mužem nebo m. Nebo není to vina pána boha ní. Pán bůh jesliže pro že by se vodní jsem ten pro konečný vesmír všechno pronese o pomíjející musí ram si tento povím co si zachovávat své zákon vesmír se k slova. No a protože jsme překračovat. Let tak se tam dokud se nesplní zákonitost do toho v tom prostředním nemůže se přejít na vyšší zákoník. musím nad plnit ten svůj život pout protože terezko vůlí která si přeje abych přešel přes mo sled těchto rozličností a ne k tím že se k nim postavil zády ale že některou umět přístupnou rozličnost říkám rozličnost znamená. Mnoho no k onomu česky říct tak že něco zas těch rozličností tohoto světa on zvládne jež pak aby tito šlo samo a ty najdeš styčným do samovolnosti v tom svém lidském oboru jednání. To znamená ty se dostane do po vlastní božské do své pravlast tím použitím lidským jednáním z na jiným okraji nají okraj to na k samovolnosti která v tobě v těle probíhá kdyby za to co co na tak dále samovolně o to nemyslí. Tak kte to přidáváním další malým ku malinkou míru další samovolnost tím. Tím se dokonale něco se snaží dělat. Zapomenout na sebe dokonal z osmý li bližního oko semen v nějaké věci dále jak to dokážeš relativně v to dokáže v to je dokonat pro co jste to relativně dokonale jo. Tak na to stačí. Tak jsem tím způsobem se dostaneš k tomu stády dílu že. Tu mírou samovolnosti která způsobuje že si dokáže žít v tomto světě tento svět mi je v něm jedna. Prostí svým. O něco jsou jen na co neumožní jenom zde v tom životě se za ně. před dovolí uplatnit se za oponou této jedné se nic vědomí. A to znamená pro duších vnitřní rovnováhu fakticky tak to tak budeš pociťovat. Zpočátku able to do ho do oslava na po bůh na na kolika četná se k se k nějaké další je let jak se musí porušit v v stávali se provalí byl do známo že ano. Ta se nesměl nerozumíš li se třemi tak u mysl ne já. Ale jisto je například jdeme deme tomu bych si ve ve se vobis ženou krystalizaci wu. Které z to k věren zasvěceným mu ne aby tak mistra se mohlo probíhat jak se pak s ním no ano nadal. A tak dokud s tím nezapřel dokud do viz ti nad sebe tak jsem se prochází wu. Postupuje když by s ním pořád pohyboval tak tak krystalizace nebude postupovat tomu v ní. K nebo tak to je třebas ve se do toho nedostane jen ve čili tento soud a tím na přechodu zjednal skopec do prvého je nutný všude job tak. Na tak on nebo nedal rozvádět si dělat to by jako k zemi kovy je to za své ostatní třebas mele se dovíš tak aspoň jeden z nás ne k jsem si toho vnitřně vědomé sestra které jsem moc důkladně studoval krize ekg se mi jak se jak ve jak mi to svou vůbec kupovat na to jsem myslím stupnici nazí dáváním ne ta se do toho tak rad. Ten viděli viděli která byla dobra a to z s tím že věkem a se takle. jsem do skok to zapomněla se třeba by můžete tam musí velice o které říkal jakkoli která roste v klidu jo odejdi od po pane svými se to o né. O po po po do samo toto zdá ko ona. Který umožňuje aby v přírodě líčila li semena aby vzrostla obilí zdejší obilí tady na tento svět. Ale chce. Po přejte si to můžu s tímto světem zase přírodními silami ale o si doka zač je co se za nimi je promiňte mně se ve nespravedlivý způsob te pod i způsob jednání ale jak jsi na jste pochopili proto tak nejde ale pak se mi to nejde jde pro to pochopení. Když například dejme tomu ne ku. El nač ta je protivní zvíře dokud jsi s k je v jiném stády vývojovém než vážkách. To víte kde je z. Která požírá všecko okolo sebe protože není motýlem to je pro vše takovým hroby výtvor jeho dale. Všechno co najde strašně praví. To je většina života vážky které spočívá v tomhletom stavu že pro bez ti kdo pravosti. Ten byl v těch šel pod sich. A teprve že tam si prožije do se do podobou proti tomu který jak je váš kou bo v tak se stane váš bo zakuklí své. A o potom vzteku ty za krátkodobou přejde do s tou tím do víte měli vážky. Co na ta všem v tom stupni proměny. Vzniká a to zase takový nějaký tím byl s kterým bychom mohli tedy bychom mohli dostat neklidem dokud je tak kukla v klidu na tady z není na ka ale když tam dozraje něco klidu jako tomu poli abyste by bral byste věděli že to ve nemíním ve na tomto svět je to váš to nemyslím považ nemyslím od své na který tedy dal okolo řeky. Protože co je to se si co si dává k nebi jako na rozumíte mně. Se tak jak je tam se tento neklid vnitřním se tak že se tak kukla a mění se v tu prášku takže jem si to takle je na duchovní cestě em. Že když chce te aby se změnily z toho člověka který z ten čas ještě si u vědomého sebe. Na člověk k ale vědom vnějšího si sebe nakonec z na člověka v z to nejsi do vědomě do nebe do stavu jiného než jaké dosud je tak musíte jít přes moment teď klidu musíte napřed dozrát ale vám říkám všechny ty momenty toho do z na ani jsem to prováděl do cestou lásky vysvětlování lásky protože citem komplex schopnosti dozrávat bych v nemoh tady pro ve za týden jsem to. A k se do tam s to vložíte třebas ve spisu umění na co od krista to jsou jiné metody. To ne do proč to přečíst s to o ten příklad v to všechno opakoval tady ale že z prosim musíte v sobě způsoby nerovnováhu a tím že způsobí tak se dostane z za hranice nynějšího sebepoznání v svou zkušenost zase do toho. Kdybych kdyby byl ve že nebo čili neoperovali při vědomí tak jsem se stal nemalým člověkem jako stravy je že se stal ne narovnal nich to smyslu že tím hrozným utrpením na měl v vybavili z temeno o marnosti ve které jsem chtěl vnímati jen ten svět ani sine ne a jenom s kde jsem chtěl žít abela protože jsem se k tomu že bere a tady není to není z tohoto světa. Tou strašnou bolestí jsem přestal z smysly přestali fungovat a pomocí vých jsem to při vnímám protože jsem přestal vnímat bolest to je přesto smysly fungovat pro viditelné. Jim to rušily tudletu rovnováhou ve které jsem schopen vnímat jenom tento před tes stav rovnováha že nic. A. jsem tím nebo oni porušili malinko tu na rovnalo o jsem v i s s s s s s s s to z rovnováhy kde je levá do stavu ve jsem se dovídal najednou co je správné jo v k a tak dále to všechno víte vím to tady nebudu vykládat tak toto by musíte jistě které z bez tohoto kruté ona si by která si kdysi ale musíte být tak sami do jako do přát a sv. Vydání visi musíte udělat zdá světí a ježíš si z tomu říká v ní. Za být zapírat sama sebe tím se na si to je to že se ten je schopen jenom ten nebo o po ten je tady víte tady se za by je na musíte překonat. Rozumíte. Ale je to je ten to je ode za nepřekonal lékaři čte dát a v rozumíte takže mně dal čili jak se to dělá v asi tak jsem to dneska lehce mluví že protože mně to naučili v ale vás kdo se učil v jak to dělat po dobrým na ale příklady vše krista který chtěl aby to tím čím z dělit podoby protože ona ve skutečnosti to co se těles těmi učedníky ba ani je. To během těch střílet s to nebe takové násilí jako se ta se na při to v tom být po se od syna při vědomí leže co roste taky dal ještě přečte dostaly dál je dále než a se dostal k učednictví u ježíše v do po těch zase z člověka z ky vůbec se tak je to co jsem do toho. se do učednictví u ježíše je. Dostal k pravé jedno za co máte ho listopadu třicet devět když jsem viděl že do žijí mocí všecko dělat nic. A to je si byli vědomi že ti učedníci páně. Totiž čili dal začal dělal zázrak se museli že to není tedy ba skal schopnost jsem tedy tak jasně poznával že tože miluju někoho z teď jako sebe. Protože to není moje schopnost. To není člověk není schopen ani milovat bližní jako sebe prosimvás svou vlastní schopností. Že si je by že se sama sebe to jsi se mi tak to příkaz který příkaz ale nemůžete splnit sami bez pomoci boží. Vy musíte si uvědomoval či ježíš neřekl jenom tohleto kdož ukázal jak k tomu dožít. Že se musí této jen v službě bližnímu je mi prosím vás jesiže ty. Učedníci panně seternel dali v testu kdyby kdo po tři roky pomocí úžasné moci kristovy. A vidí nemá za sebou tak ne že by to bude trvat žil. Ale je to je neb poměrně ale jiné. se musí se zen poruší z jiných to se bude se jim to ukázal na všechny ukázal ježíš kristus od od ten on niž než to ale to co je v těch tří podobenstvích od nás chce o například nechtěl od nich. Aby když hospodaří hřivna o to by li při za do z neschopnosti jakým pomáhali těm bližním on po nich ještě aby děly jenom to je ta pověděl že by to bylo nemožné aby to dělal on taky vší v to jsi odpočívali na hostina v. A vůbec z vina jsi odpočívali anděl něco jiného ježto oni žili s celým plným životem ve se ty tři to že oni si nechyběla. Že on ukazoval že je správné chtít z kterou lidskou cestou nést způsobem podobenství o rozsévači asi tak o to co od úkolu na jedno podobenství. To je dnes dal si nebeské se ve čili do sebe z a ale se to je ta jedem byl tak nešikovný že je jenom zrovna podle na s na úrodnou bude poslední řeka kdo to měla na cestě a si žil z se se s odvelel o stezka ale to své a jakkoliv se ty věci od dobyl nešika věk te a to ukážeme ukazuje na božského v na božské se do se vaše přátelé. Takový nešika je božský lese na své mi k. Co je to za pořádek to zlé co v proč to k tomu že dáš neříkal či proto na ale ten ale tak duchaplně mluví to z jeho doby do ghos že matka příroda jednala podle tohoto trojitého principu. A že tedy to je to jako velice neomalené jednání plýtvání silami v praštím dokonce tak dále a je to oproštění. A že je to nutné když na se vybavit dnes to se to vězení naší lidské malé omezené si tisíce oddělené od ostatní přirozenosti. A on vám možná rodina v tom co tady říká že to v analysa v ale sis tím přístup k věci v nejsem on analytický typ ale považuju za důležité aby si člověk udělal napřed tu analýzu než dojde k syntéze. A takže abych teďka řekl něco na přechodně v syntetického v. A to tohleto v člověk být podle mého nás to bylo v v v v v v v v v v v v tím že žije nejvyšší překážky v kterému brání v tom aby se s za svou smrtelnou podstatou ano a v. Vlastně na to překážka jedna ale tato a s souvisí tak se v že jsem si ho tolik syntetický nebude by řekla že to je nad v tak to hlavní překážkou a a to druhou o hlavní překážkou je pak ne užití vůle. A lidské představy o všem. Špatné užití vůle je přímo závislé na lidských představa. Protože my jsme vychováváni k představám představami jak používat lidskou vůli k se chová aniž pak. Zase se tak prosimvás pochvaly znovu k a že jsem to štěstí že v k v. K nedovoloval tím jsme dovolili v. Aby bez mezer do zbudoval soustavu představ že kou k a s jejími v při mně v každé dítě si přidává jednu představu od druhé za to k o kom vím že z toho nic kód o to pak ko pak hotové vězení to moč tam pro vázáno as tam do soustavy těch představ nepatří ten člověk v i určuje ví. Jako něco cizího jako něco co zk jeho jako něco co osmého a než se s tím nic z mít v v v v takže velice záleží na tom podle mého názoru v jaké představy se dostanou k odpovím na psychologie všichni pro člověka hlavně v první jich v letech jeho života a to v tom co o v při je jeho v v v. Způsob myšlení v cv a na způsob dosahování jeho míru zabydlení na tak na ale v tak v přes se co jsem se v že od tomletom nemohlo poměr nastat abych neměl představy o tomto světě jako každé jiné dítě v. Čili tak nemohu říct že by tyto přesto nebyli tak velkou překážkou jakou již již z toho důvodu. Že na druhé straně se mým nemohl získat představy. Stejného lidského charakteru oné ho nebi jakou jít pánu bohu ano spáse a podobně. Je to spali ze všech stran pochopitelně ale měl jsem z toho z ku stát pro v sobě který nedovoloval abych tomu při klaněl ní. Nebo přidávat nebo nějakou důležitost v v v v znova a tak se stalo že jsem byl bez představy bez představ ona o ženský co v kdyby byla nebývalo k tomu přistoupilo protože jsem měl vědomi toho co je správné. Tak samozřejmě by to znamenalo že bych k ostatní soustavě představ nedokázal vůbec přidat představu o bohu to nebyl bych nábožensky založený a na bys samy od že se mu text v ale tam se zvláštním způsobem postará někdo od to aby tam bez představy bylo. Obsažena v mém vědomí v v v v v co je to bůh z se to správně jednat co je to z nos co je to hřích v. jsem měl od za tak i na protože z kyž pojme bez představy jasno co to říkám pro toho že co s co přesto o za si přesto jako i výchovy. Když byl býval tehdy toto pěstoval osvítit tím to co to přišel čas se ještě u nich pěstoval neměl se moc času do teďka ut novou ušel zjišťuji ó jak oni tohleto bernou tak potom tím jak z jak se snažit to pochopit z assisi to následovat. Protože když jsem by se to jak mi to co my považujeme za nejvyšší překážku hřích. Mezi člověkem a bohem když tu ji to je základní omyl protože. V kdy měl kovu pátku jak komu přisuzujeme. Tak by opravdu ten bůh neměl možnost do toho vůbec zasahovat do toho našeho cestu z potože hříšní jsme všichni příklad že i svatý řešit před k na za den. A kdyby si to uvědomil kdyby udělat protože tu analysovat proto mají od te a o rizi o schází jim. A tak by z vždycky nic z toho vyplynulo vám že není jeho pro tu svoji hříšnost v nebo ho pro ve do se tak ctnosti tak a ta tradice křesťanská se ubírala špatnou co z toho v v v v z výběr ctností a výběr hříchu. Jak výběrem svých i v tak výběr ctností a při tom přít chyby výběr z východu chybný výběr ctností. Řekl co mám před si že jsem velice se o to to je ze který mi spoj do se vás světech když se mu říkal v. A v tu strojní pane před největšími přišel vím je že jsem ve se jsem bez boha ših v že jsem oněm nevěděl jsem se bez něj obešel. A si to se by co by nemohu bych klame přišel v kdybych se moh se i nadále obejít bez boha jak si v tomto co dospěl by se sebe zda o neobešel to není v tomto systému hříchů a co s tím bez možné v tam pán bůh nehraje žádnou roli. Tam ho do měli s dosti atd říši v to znamená řečeno indicky vůli a existence je věčná a je za gunami nad gunami i s tou se poli je v v ram si kom to znamená on v co stírá vám nic nic nectností hříchů na tak je nic. Tam není vůbec může se setkat s či s relativním něčím absolutní. Čili tady se přes za vás že to hrát ty by se mu to pro na tom kdo si zvraty li z mu uměla v praze jsem potom v proti hříchu prosimvás jest s chybuje a je to chybné protože chybu jsem za ním to dobré ale s po střed života křesťanského aby byl že totiž z dost nic a na to věk. Znalosti chyb a ctností že se mu že to na učí tóny správné protože kód do uvěří v když to dopadne dobře ještě do poctiví k a ta začne mít skoku vůle chtít česky řečeno začne vidět že se v určitých hříchů může vyvaroval. Že tedy není ho. Protože nelze se zlepšovat z toho pro lineární cestou oddalování z hřích chu o při dělání ctností nelze se dostat k nějaké absolutní ctnosti nebo dostačující ctnosti nebo k bezhříšnosti jak se to na s. A protože s samotná podstata pomíjivá a proměnlivá lidského života. Způsobuje že jsme v ctnostní i ctnostní dobří špatný nejsme tedy dobří ani špatní. Měli bychom se zastavit nad tím co hlase ježíš kristus v s v k začlo takle v syntetický dneska budu vím ko tak nemluvit jestliže on jednou přišel že do vás ostří člověka který si nepřál zbavit se hříchu nepřál byl chromý nebo se hnout a bylo tam malé několik v ale. Se u přitom když ježíš při prostě aby se aby ukázal jak se dívám na hřích. Řekl od protože se z toho omylu od tím se s tím hříchy proč mu to prosimvás řekl v když sem než činil pokání než činil předsevzetí se polepšit nic takového neučinil čisté z na překl odpouštějí se ti hříchy. My se v u těchto věz něco sto budeme obyčeje protože tam se to nehodí do která příteli si myslí vybudovali. Kdyby bylo možno odpustil ježíši když si to pán bůh přeje v k v jeho řeknu on si to přeje v tam je dokázal že si to přeje a on to on dokázal i na jiném případu. To tam je několika případu se tak oka tvých a to suso ještě chvilku tohoto. Protože sto ba ještě oděl bych zase jen svých a ctnost na pravé místo tak totiž si udělat dneska pak. Abyste své představy lidské a při přes toho o vším chu a co stě představa lidská. Sme božská. Aby se za co by na správné místo v tom řádu hodnot v abyste se k i k a to je všechno jedno a dobro nebo zlo o svých ti nebo nebo co z mám to taky tak není ale to své místo a všechno. A jak to jak si to dělá větší práva a když jaká tomu náležejí tak se pokoro svět celý vývoj snem o že se třebas vůbec se z nemožné. Toto dobře vidí li indové ramakrišna říkal protože si vše kriste jsou na ale s tradicí která se minula. To jsou hlasy nemohu být křesťanem přesto jsem poznal že kristus měl pravdu a že vtělení boží protože bych je se bych že se podle vaší tradice podle vašich představ a ty nejsou správné říkal ramakrišna a měl pravdu. On se pořád držel těch sis co ty jsem v kdyby to nejsi říší mezi hříšníky před pro by se přesto co říci toho se poznání to jsem poznal se v nás svět to co jsem poznal vlasy ani se neděl to poznávám a o třech a půl let. Jakmile jsem ose byla je škod pozn a nic co znamená je se ze se správné o nová nebylo možno řešit. V tom obor bude jsem to poznával všude jinde a toho co do koho jsem byl říší ale tam jsem poznal se správné tak jsem získal obrovskou moc to uskutečnit v tom vidění správnosti jsem získal tu schopnost. V tom z si bych si v schopnosti rozlišovací nebo se schopností rozlišovací je. Nezbytně spojená s s uskutečnit to co se v správně rozlišil. Tak chci. Nedá se to nahradit na učení že je to to naučím to jsem se naučil takže dejme toho jam s tím pokusy u svých mnou ča v neučím co je ctnostné. Nebo co je hříšné nýbrž dale poučilo tímto způsobem třeba v v v v příklad. Řeknu petříkovi nejednáš správně zásadně nemluvim o to z jedná správně nebo z práh nestavím oni chop pojem hříchu ku nebo z nos ti jednáš správně nebo nesprávně za to že náš nesprávně zasluhuje strast v z za to je jedna správně zasluhuje pochoval no a odměnu a v dědečku. Jak k poznám co je správné tak si pamatuji když teďka budu tak vždycky učit to nepozná k a že to již bychom.