Karel Makoň: 85-26A-11 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vlivem toho že jsem zažil. Stvoření světa v momentu bez časové náročnosti. Jedle tato listech ho třicetdevět k lidem oko si krista moc a říkal ale tak jsem to tehdy ne oděl do obrazů ani jedna z těch obrazu stali jeho zákona ale stalo semen nitro něco. Co ses tady něco stane s nároku se zárodkem lidským v matčině těle je obdobně začni těle tak jako nějakou vývojovou text prosí všechno prochází od nedělené buňky po člověka. Že překonává miliardy nebo milióny let vývoje. A tyto mi jeho milé nebo na jednak ani tolik vývoje od obrazu. Který je. Z věčně ve starém zákoně po ho v nižší chápání vědecké nebo toto co z toho co do sto chápání vím. Se plynule propojilo takže vím jak tehdejší obraz. Souvisí s obrazem dokázal jsem to oděl vlivem nynějšího způsobu svého myšlení který je tvrdě o klidně jen nynějším postojem člověka jako vy k vědě a náboženství ano takže kdyby ten obraz vám řekl moc by vás to potěšilo ale zase by to byl tak takový již hadem hostí obraz. A se jako toho s kdysi se v tom je veliké nebezpečí ne nepravdu. Ale veliké nebezpečí po že za čas bude se překonat jednak tím že za udělá pokrok a tím mu taky nakažen nebo předtím vedla takže o do se schopen ten obraz vytvořit jinak. Ale nejenom toho. Je že se bude moci ukazovat jako často oko žena nad ještě začal ve za tolik a jako třebas znal skvělého do ní. Panna ta. Dal na tu s al do aber tam na asi tak lidsky ale nepravá váže jako když stavěl svoji víru nebo své argumenty své představy na vyšším stavu přírodních věd je dneska to neudržitelné a že to bylo málo ona přátel nelže ani mele nelhal ten v nich ten pán a to dar tu s. A on mluví pravdu z pozice na které stojí správné a ta vývojová teorie je dneska vládne světem a tak je otázkou nemám. Jednou jest s věčným připojím a nějakým způsobem pomohu oporu pomohu lidem v. Aby pochopili věci které jsou těžko jinak pochopitelné a tak jsem velice milosrdný na jedné straně ale na druhé straně se dopouštím k veliké neomalenost neříkám chyby. Že si myslím že bych budovat teorie bude věčně zvládnout. To bych si neměl myslet protože to někam do tak ne ne. Pomocí žil léto je tak při celou zavrhneme ale kompletně v tomto. se mít za váš jednadvacátého listopadu třicet devět. Ale to čitta neříkám přejít na protože bych nemohl swámi se vůbec domluvit protože kdy je v a pod dojmem správnosti této to je žijete ale když jsem zažil tehdy stvoření světa a nastolit ne jeho konec kde je ten vývoj tuš ono to skončilo všecko pro tehdy. se ocitl na pozici ničeho co jsem neví že ten ten vývoj který kterou jsme tady svědky to je jak říkali řeka nám dala pro svou byl vina oceánu božství ano nic víc. A to neni k a ta jedna když na ni na po lišíme jednostranně než si pozice poznání rozumového myslí. Tak tato nade nahoru ale ona fakticky nejde ani nahoru. Ani jdou u relativní takovým víte to relativity tady by pomohla člověku v aby to správně chápal. Svaté předmět na plně a je to byla která s něčím neteče. Tak když tato nastoupí pád taktem předmět v ten že podělil návodu když klesá v ten že bodě vědom. Takže si tam nade letem tu třebas kroku řádku která stoupá zvolenou a vší promítne kterou nad mnoho je to v nízký noho blízko toho toho povrchu pro vás stojí zase na tom mu na tom místě ve vodě odkud vstoupila. Tak tak se podle ne takle. A ne na to dneska deme tak leželo tohoto let takle a ono to je úplně jinak no tak zkrátka a dobře co prosím. tedy je ve vás otrava se to nechci vnukat tu myšlenku vůbec ale máme tady styk s podivným člověkem který nepovažuje tuto skutečnost kterou zažíváme tak vám narostly od mnohé v mnohých indů ale považuji její za skutečnost mým která se nám jeví relativně chybně. Prosím v s v v ježíš kristus když sestoupil z věčné slávy v když se to ale v byl u boha a k tomu když cela lidsky obrazně. Vzdáleně pravdy absolutní když sestoupil z nic jsem do toho stvořeného začal být člověkem z masa a kostí. Tak pokud se ztotožňoval s tímto člověkem z masa kostí a zároveň zůstával v tom nebi vnitřně. Tak to přes to bylo obrovskému jsou lovit obrovské sebezapření. Protože v. On si musel být vědom toho že ten pohyb do kterého se dostal a ve kterém není. On tři žebra kde jsem že ten pohyb ho omezuje a proto mohl o sobě říci se ne než otec mu ano to omezenou pod pociťoval jasně a a to bylo větší utrpení se dostat na kříž protože on chudák mohl dělat jenom relativní dobro v on se o tom vyjádřil takže není nejsem dobrý. O data let zázrak vzkříšení měla tam zázrak uzdravení měla kázal zrak odpuštění hříchu vola a to všechno je relativně relativně správné relativně prospěšné relativně dobré ale nikoliv absolutně dobré kdežto v tom stavu nebe kdyby byl zůstal jenom mně dostal. Tak byl absolutně dobrý. Tak byli zajedno s pod jsem od byl nebyl menší než otec rozumí si neni v tom stavu menší než otec nebo či že svatý. On tady říká dneska vám nemohu. Říct nebo zprostředkovat to co vás překlad tu svatým protože jsem nedělat na to nestačím to neřekla ale prosto vyplývalo ale odejdou. budu povýšen odejdou při do svatí ten vám to všechno vysvětlí pak ano. On totiž tím řekl oni přitom musel utěšovat že by si jsou sval mu říkal nebojte se toho. To je nutné na v vývojové v tom vývojovém vašem procesu duchovní. maličko od vás od li a maličko neuzříte říkal přesně maličko u přítel za tím je velice u těšil protože oni když je dokonale opustí na tom křížila dost protože se v tobě tak to nebo za maličkost a uvědomili si jistě po slova. To bylo řečeno velice význam oka cestu do učil maličko neuzříte a maličko musíte říkali o to asi možná před se za klad tak že ses zase ví. Při jsem šel nevěděli oni nezávažné věci možná na to co ti je na že uvidět se s ním není to hlavní. Vy tady jako zbytečně forzíruje se nebo dáváte co na myslím že je lepší kdybyste toho ježíše krista smyslově vnímali kdyby tady s vámi v byl v tom né. To by po mnohých stránka znamenalo že by vás třebas odsuzovalo neboť mnozí a většina která viděla ježíše krista v ho dokonce zato na viděla že ho bytí pro následovala a nakonec ukřižovat ta většinou křižoval ačkoli tam s nimi byl a byl takže i když s na tom. Není vidět na povrch ku kost protože smysly to znamená ten přít slov zračit jak jsem tady říkal a ta hráz rozumová nám zabraňuje abychom viděli to vnitřní tažení vite byl by se byl kristus tak by si to neuvědomí pravil co budete křižovat neboť se při jsou usuzovat o něm. Jako co si tady jsou li kdyby on věděl z ky tu čest když tam data maří magdalena ta hodil s tady s místnosti. No tak tak. Proč vám to říkat znovu opakuji že ne vždycky to se vám to říkal tak rekapituluje ó ano. Rekapituluju v tohleto svatá terezie řekla mně zjevil ježíš kristus a že od doby kdy vstoupil na nebesa se neobjevil nikdy na zen není a nikdy jsem na zemi ne obě v podobě lidské a. s tím komunikuji ho dokonaleji než aby z podobě za to síta tento výrok psí velice se v protože my si myslíme řekli bychom s ním ve styku lidské jak to době v že byto bylo to nejlepší co vás mohlo potkat nebylo nejlepší je to vnitřní svým komunikovat a to máme všichni stejnou možnost. Jakkoliv měla svatá terezie z z rekapitulace toho předešlého k s. Jsem na to řekl jedno lety v pravdu největší chybou člověka ještě ne u za víra oko velký okruh znamená když od sebe odchází anděla třebas úkon lásky bližnímu. Že se vrací k sobě a to je. Z na zrozování toho velkého okruh o z velkého okruh tady bych moh učinit činím malý okruh ten velký okruh vypadal takto. Udělám něco v z lásky k bližnímu nechci za to nic s. A pro za to s nechci dospěje to k bohu a od boha se to promítne domněle aniž o tom vím a něco neměl roste celkovému spasení tak když nastane konec světa tak najednou tento čím tam stojí jako něco co mně spasil od znal velký okruh kdežto malý okruh je udělám něco dobrého pro vyšší rozum o jako předtím ale. Mast toho radost ale říkám si to jsem kabrňák. To jsem zabrzdil ten velký okruh k a a večer se vám do malinkým okruh od sebe k sobě to co přes bližního v sobě od sebe k po bohu a vodtamtud zase k sobě. Jo protože když moje bo odtamtud zase k so. Například dejme tomu k vám dneska mluví tak to vím zástupci božím zástup v um boha v sbe na zem ti že ano. Jako byl zástupcem božím ten esesman který s to za velice s svým zástupcem o vším ne něco pro z do pod z toho obrovskou úctu k tomu nemá takový úkol od obou všechno v kteří se s su ale bezčasově. před když ještě za tele v tom s řekni jak to chtěl co provést v bych vám chtěl říct něco o té. Vlastnosti představy o bohu v jsem to tady je do říká o do pro správně namítá no že jestliže mi pomocí představ z se u víra ve dvou. A jestliže neni cesta víry možná bez těchto představ že musíme si přestali novou umýt. Ale že v tak to taky si že i tento život který žijeme je životem který je umožněn pomocí představ o tomto světě ku skutečnosti ale zaručeně svou kombinují tou svou bez mezer novou naléhavostí od smysly pořád vnímám tento světa umyl to pořád s pro co před před je z za tlačí do pozadí představy o. Bohu tady pořád nejsem vel v situaci kde byl tuto s tou moc podněcovat pozn pozorovat z je milovat zlepšovat povyšovat no a ostatní představy tak aby bylo vedoucí představou a tedy i ta víra nechává upadá a jen beznadějná o totiž nevede tomu síly protože je. za začala na představami o tom ve světě ale v které se mysleli skutečnější než tam nebo dvě vnější lepší a tak dále not by věrni se s nimi stýkám ne jak z toho to pro sporu vyžít jak ty představy o tomto světě jak to udělat aby nám nestály v cestě aby nebyli silnější než přestalo. O bohu a prosimvás to jednoduché. Abyste nezve no nezrušil cestu víry tak tu vědomost jenom malinko pozměnit. A to v tomto smyslu všecko i ty představy které tady mám o tomto světě i o bohu mají sílu od boha aby mohli existovat ano moje existence fyzická duševní všechno pochází od boha čili nesmím se zloby na pána boha že uvádí v pokušení že toto jediná skutečnost. Nýbrž musí si vážit z toho že to jako jedinou skutečnost vidím. Si že beru tento život vášně kdysi že tento život dopracovává vám to znamená o tak reálně se v něm pohyb budu. Když jsem před úkolem provádím ho neutíká od něho. Mu tedy kdo se za to že by stoly tolik sil žen že i pomocí něho se dostávám k z naprosto jsou tu ke hrobu o řeknou přiblížilo když toto nedělám nýbrž provádím ho protože ho mám pro ve se jsem před tím ta považuju za danou svoji povinnost když ten úkol střelnou stojí ho z moci. A to proto že bez vůle boží se to nemohlo stát co se mnou děje. Tak pak jenom potřebu jednu věc přidat k víře a to my lidé vír žili budou mít možná za zlé rozum při. tu víru před si jenom musím trošičku korigovat rozumem to od zase musím se obrací době. Ale ten prosimvás jsme ve dvacáté společně se o byl by svatýho musí na tím pátým šesti století. Let tak vám prosimvás jestliže se k vám přiblížil nějaká situace. A vám tady radím ber který od boha co by to bylo veliké posvěcení v činnosti zdokonalení jejího provedení vás zastavuje on z brzdím a říkám. Říkám pro čas opatrně říkám opatrně kolik bojíte. Tohleto je to ve vůli boží krista nepochopil ten nebyli ne koly boj který z tam potřel něco měří se si s to měl dělat poznámku dělejte si pro slast poznámky. Nebojte se toho tím ne te. Kolik bojíte do protože si máte rozum taky od pána boha jako máte od pána bohatou událost která tam přistupuje. Tak považujte za rovnocenné partnery za rovnocenné pomůcky vývoje. Nepodceňujte ten na rozum v k v. Tím způsoby se že nebudete nikdy vykořisťování událostmi které vám přistupuji dali mi dost jako takovými te na opak. Události vám začnou stále dokonaleji sloužit se asi často říkám jaký to a to ne li žít dělají. Jemně všichni slouží neví co dělají pochopit že něco měl tak řeknou v poli ty za to nestojí již. Ale protože to nevědí co činí a poctivě slouží. A tím více slouží věk čím více beru je z rukou boží v. Tak moje kdyby šel cestou víry. Muset se že sestoupit stoupá tímto viděním. obrovské pomoci boží ale zatím stojí či se budu s týkat vědomě s bohem na cestě víry víte či je že si jest možno se stýkat vědomě s bohem když šel. Na to jdu tak jak vám radit vám to řeknu ještě zase z událostí že pomoc milosti se z toho života. Ten člověk který tam měl být popraven nebo zničen zabit esesmanem to byl člověk věřící který věřil. Do poznání který přechodně věřil taky možné cestě po zaň protože o věřit. Opírat se o poznání jsem se nebo o to mi to šlo při se do poznání a myšleno opřít se po víru. A podstata tento věděla pán bůh opustil ty jsi na on ale to všechno špatně a teď budeš zabit a zase budeš si to nevíš sice proč. Ale na tom přeci nezáleží to k když když je to správné protože si při žil to jsem cítil jasně nebyla to řeči poznání bláto že že viděli tak vypadá řeči víry ale sto přesně na tu s a tento takhle věřící člověk sebe opustil prosimvás na cestě víry. Musíte se naučit jako na kterékoliv jiné cestě sebe o po se sebezapírat. A to jsou řekl správně nějaký pan aus tím věřím protože to nesmyslné. To je záležitost. Na cestě vědy velice důležitá věřit přesto se mi to měr rozumu jeví jako nesmyslné se sbohem nikdy je dnes setkám nikde jediného působení a mu na tom tam věřit to je nesmysl. Co osobou když to začnou věřit za co se tou podvolovat začnu tou přisluhovat to z toho uctívat začnu tak ono se to rozuměj v s takovou absolutně vědomost tam to mělo ctnostmi nějaké povědomí něčeho tak jsem k kali výčet před kou právě. Takže na cestě řídili věci postupu li k při do zvát tak jako na cestě poznání. Že když tím že se pozastavuje o. Na cestě víry tím že stagnaci sám sebe na cestě že sebezapíral si říkal toto je trošku moc sil ne nám aspoň tak pro atd. To co se mi představa provedení nejsem schopen provést. Ale nezoufá jsi ne odsuzuje se jako bídný hříšník s ke z ku k ví. Mu nýbrž jenom se zatím pozastavím a v cestě víry dále pokračuje. Jestliže tady ježíš kristus který jednou tuto víru cestu víry sval byl tak to nemůže být cesta špatná o na cestě chvíli jak dokazoval svým životem nastávají tyto pak u mi tyto mezery asi zákonitě ona si jistě o na zákon když o niž ta rázem potom co před přešli do učení ti nevěřil o musel udělat zázrak z vás ten aby mu znovu uvěřili v kani jezte o prosím slovo do pranice nebo čin do pranice. Tou pod tím podivným či. A potom musel pořád dělat závad ale to co nevyčítal svým učedníkům že musí pro podporují víry dělat ustavičný zázrak toho vyčítal těm kteří nebyli jeho učedníci by tak plemeno hadí chcete vidět znamení a mám nebudou dána bych měl vysvětlit když jsme tím to. Jeden hadí a pak nemáme právo na znamení. Si že tím plemene vadí i nejsme a k a a to byli učedníci při nebi litujeme nevadí v kdybys solí země to je rozbil. Jsem byl mater vjemech praně lišily od těch kteří se měli rád ti a ty byly ten plemene mládím. Ty s s s s s s s je rosa zase měj strašně rádi my jsme dobří si říkal je vyplní ve zákon. By se měl rád je tak tím byly pramenem hadí ano to je totiž byl velice výstižné plemeno hadí. Jedovatý hadu totiž že oni všechno ostatní k nou na sebe ne pro sebe jsou dobří a oni tu štít pali do toho ježíše krista že tak to velice v z s kým vysvětlil tímto jediným pojmem kdežto ti učedníci se vzdali svých rodina z toho majetku toho z bezpečnosti toho přebývání relativní sešlostí předěl v tomto v zemi to z toho domova ze na zemi a proto vysloví země že se z tohoto stali. A čím jako se víc dáváte sama sebe napřed toho co máte rád potom sami z od sebe. Ale tak tím víc tes na nižších co bych to že mít na této zemi a tím se důležitější a tak tam si v k v. A tak v v prosimvás v nepochybujte hláska vět o tom. Že ježíš kristus vedl své učedníky cestou víry. A cestou lásky. Cestou poznání taky óm byl ale to říkal že nastane potom ne ne za doby vyvolil ve do cestou víry a cestou lásky. Cestou lásky je vedl k pro vzal do ty tři roky tu poznáte tím že měl k tomu viděli dobře tvou bližní ne. Ne okamžitě od toho byt pomohl když mu ono všestranně tak to prosím nepochybujete že vedl cestou lásky jo že jde cestou víry. Potom nebo je to protože ustavičně podporovaly víru zázraky. A různými do vidět ky k tomu například říkal kdybyste měli víru jako o tak dále to mnohost přišlé nebo a pořád apeloval najít víru říkal vaše dílem malá potřebují živě čit pořád se snažil o to aby ta víra jejich vzrostla výsledek toho byl že jakmile se dostala se při že ještě než se je dostal jako bylo vidět že to s ním do s kopce. A že ho popraví. Tak to výrazem li stala tady říkáte někde na slovem z ku že úplně se ztratila. Při než na to stačil čím k toho ve on velice mocného ježíše krista. Se ukázal být z slabou nedostačující ale on to věděl on to věděl že taková je. že v oblastí víry ji nemůže působit tak že by ta víra přečká ala určité události je nemůže přečká nesmí přečká měl by to bylo povaha víry tímhle říkáš jestliže do věří tak rad okamžiku jemu den obstát nebo z takovýho tak se ukáže se o tu víru. Opřeme. A že z z za to za radostí třebas přijme popravu nebo tak to třebas svatá na s parku nebo jako při do učedníci přece než že při s radostí nad na na tu popravu. A tomu říkám víra jenom a jako že to nešlo tělo učedníku když měli před sebou mít toho ježíše krista. Protože ty učedníci neměli za sebou seslání ducha svatého. Kde to ty mu učedníci pane mně jeden jako druhý tělo svatá nenastal ku. Anebo co ty první učedníci ty měli za sebou něco. Co tady je povyšoval ho. Do stavu a ve kterém na popravu mohl žít bez hlesu as radostí takovou míru ducha měli v sobě takovou míru seslané vodu k ta. Že se nám o tom vůbec nezdá ta víra byla podporována tímto duchem na příklad dejme tomu. Nu zase o mental vzpomene žádný příklad ze života těch učedníků protože o toto vám o. Ale ale oni opravdu se opírali od ducha který v žil ale ne o svou víru víra není ten duch. To je něco nabytého také vlivem milosti pochopitelně ten duch toho um. To co člověka co člověku umožňuje aby šel kupředu na cestě k bohu. Ale není to pro ono poznání které měli třebas ti učedníci první učedníci když šelem jsem se budeš věřit. No zato č tak podivu hodně nebudu říkat prvnímu učedníkem byl svatý štěpán jak se říká po na to bych si měl z po na tom. Přitom by byl kamenován svatý štěpán on byl v kleče kamenován on si o musel stát či to se muselo stát to bylo před lid aby se aby se mohl celý po kamenovat a přišel proto nemohl protože tak se zase se klepnout o proto se směl dokonce o tom co do komu dovolím plně takže ono ale je o by se zázrak klečí jako kam menujou ale se jim vládne člověk. Se šakti svatý ještě pána před přes ruku. Ježíš tat toho svatý ještě pána aby ty kameni mohli dopadat náhodné tělo svatého štěpána tato štěpána těch hezky udělali draze víte. Jak oči ze dělat kyne ti jak vidění boží i jeho podporovala podporou onu poznání. Které zde již je b nebo je ale je míní že obsaženou v malé míře obsažen takže vlivem toho že tam není že obsaženo tak ta víra do dělá tam kde člověk svým vývojem přichází do oblasti vnitřní smrti. Jo kde toho znovuzrození pokročí tak. Že to je pro co jsme ten proces znovuzrodit po koží takže on umíral vnitřně. A znovuzrodí vzoru bude se téměř definic říkat téměř definitivně ještě ne ten je jedním a no a v tom případě. Se víra musí ztratit proto klidně říká ježíš musí ztratit. Proto říká tak klidní ježíš kristus byl svatý o petru dříve školu zakokrhá třikrát nezapřeš nevyčítá mu to. Proto se mu za přísahal za ním bude i na smrt a o mu říká prosím že to typ mi něco nalhává při vím že samo nepudeš nevyčítá mu to o říkala amen pravím ti. Klidně v tím než kou co to třikrát zapřeš tak to vypadá s věřícím petrem z věřícím petrem ne jež mi v ne ne my si si že on nevěřil na. Na mít jenom věřil a to je vzorem víry za ten je a jenom tam vede víra ne dál učedníci že ty mučedníci páně po štěpána. po dalším byli v tom momentu byli učení a z radostí šli do toho. Byli dál než svatý petr tam před tím křížem. Kde je potom byl na tom líp pochopitelné ale tam mne tam nikdo za svatýho na nebyl na tom líp než svatý petr všichni se rozutekli oni drak říkal při se z utečete všichni opustíte. Protože jsem vás vedl cestou víry touž dodávám a vím jak tato z dopadá tak že tam se člověk pořád ještě sebe rád čili než toho za kým svou vírou de. třebas opustil všechno své ale sebe ale jednou sebe neopustíte neboť víra je součástí vás samých toho vašeho ten moje víra vždycky víra je moje moje za se liší od vědy druhého kdybychom našli dva věřící lidi a nechali je poctivě vyložit svou víru tak začnou žádat. Ne protože to její víra tak každého osobní víra osobní záležitost přátele. přetvořením veliké milosti veliké milosti víra je veliká milost od boha do osobního vy užít žít do osobního použití do osobní transformace u transformaci u schopnost transformačními máme. Takže se definici víry provedl dost dokonale protože prosto dále ani slovem to se musí také jako dynamicky také se to musím vysvětlit no ale proto že byla špatná vůbec né. Protože upozorňuju vás na to že jsem nevěřil nikdy za ty tři ni to jsem věřil. A to jsem dostával nás tak na příklad toto jež bude se dostala tak této nemilosti když se nestalo na cestě je jen nejlepší dostával za to tak po je bezvadné. Tam všichni všichni co tam byli se mnou a poctivě věřili než tím studenty byly po cti věřící ke mně přicházel říkal jsem pod ti věřící terezka na to o nevěřím nebo když do tou může trpět učně nepřímým ani nejmenším nepřijde na pomoc. Tak přestávám něho v je při kdyby aspoň ukázal maličko že za mnou stojí on to ne ukrást ale co pak to nějak tak nevadí do říkaly a tady ještě který takle sepjatý kdo se modlí se byl to němec a my jsme se na to dívali všichni a on byl pak váma z těch řek těch z se s manu. Nebo na tom o nové rama nebo obou podal čím vším co měli po ruce toho sebrali holí je vše aby jeho tak dlouhá říkaje. Ty hu po věřící. Ty pro radím ku německý ty zahrát čem našeho vůdcové takhle mluvili ty se ještě modlíš pomůže ten svůj pán bůh po pro z toho jistě přijde a pomůže a pro nás k ho a pád toho. A tak tomu byl jeho věk židů kdy máte před si to mocný hospodina a byly to ale tam van nehlava nás zvláště když jsem v tom byl při tom víc. Konec snadnost lid u opice návodu tam přitom symboly ti krisí bůh tím nepřišel na po z s co by byla její víra potom těch krytí myslím že v chvíli ta víra nesla své proti správné od li ale toho člověk nemohl být byl v svými smysly svědkem. jsem taky jist že jestliže ten nějaký pane by si být že se mám tady do mysli vykládal přešel od těch indů k tomu vedení kristem a vzal pro z rad. Z nad za vedení vírou kou takto pochopil tak trpěl do konce života najednou a předtím vůbec nikdy a bylo to správné protože on ne ze sebe neslevil z téhož se zdál toho co od těch indů měla ale za sebe ale on byl teďka člověkem vír ví. A trpěl za to že kdo z vody když za kristem ve cesta víry tak a tak dále o si to přivlastní. Tak ten svatý toto taky si přivlastňoval z toho ježíše ano a všichni ostatní za to to byl jejich mistr ho oním to vyhnal z těla tomu li co je naše no ale tady máte před sebou člověka který který věřil jenom tři dni v životě. A musím říct toto jedinečné se ti přijde kolik je to co jsem by se po celé cestě poznání nedověděl. Se zrodil co je to láska božích prosimvás za všechny prach jsem z s. Jsem předtím neměl v tom jasno. se snažil úpěnlivě a poctivě o to aby boha miloval do se měl dojem po nemiluju. A teď najednou jakmile mně začal milovat tím že jsem byl postaven před otázku života smrti nový nemilosrdně. Tak vybavil konečně z toho svého s to z toho se ve se zde na mně to sem musel sebe vzdát a on teďka. Se mnou stával ve velikosti své a z kyž a tak že na to není to na koho jsem pohlédl a to byl ten jiří došel. Na prvního nadto jsem povedl v tom jsem byl si bylo jeho lásky o jsem to se do ten kdo. se vom miloval jako sebe jsem s tím cítil že on si myslí že že tam asi připravenost tam umře ten nevěřil že o to při z od li jsem věřil že tam hře věřit. To byla velice tu od nás součást jeho být někdy velice pro na byl no málo pro mnoho o tom o tom co je to ale velice dobra tyto omyly jsou správné. se o samosebou zase měl povinnost toho omylu. Když měl možnost do kombinovat mým poznáním lásky boží vyvést pro svou byl vedl z toho okamžitě jsem tady nejsi vůbec těch důvodu co si o tom myslíš v ty ses nikde pro víme jak si nic z. Šest v to ani karma nýbrž projev lásky boží jak ty bys jako doktor se dostal těmto věcem ty by sto než přijal jako sebe. To svoje povolání k tomu ne přispěje ty prospívá když mi jenom do mínili jak jetě u že je dovoleno. Protože mas toto dají let kdežto tadyhle přistupuješ k lásce boží jak ti povolává bůh ale je i v tom s pak kulty tak se k němu mluvil jo na to nemám kdy tom na tu lásku to mám boha. Tedy stojí za tebou stejnou měrou jako za mnou tedy ten nemiluje s kterým mu v přestává věřit jako on miluje který mu nikdy nevěřil. jsem nevěřící kdysi li kdysi jako ochotu visí nevíře a my jsme na tom stejně. který se nikdy jem byl jsem omilostněn tím přesto jsem byl nevěřící tak to šlo ko jsem pronásledoval jako svatý pavel v přes to měl z něco podobno jsem páchal ovšem o z omyl to on dal na ve navenek protože vnitřně. El tak to není rozbil když při svém nitru jsi vložil čistí doložil žilo to je pravda. Tak jak jsem byl taky pro mýtem v co si budou ode jsem přestoupil před ten mu lásky. Ale kupodivu za všech po pletu bídu je láska ne o co je na mně dala jenom u koho lásky. Za to že přede mnou stal a to byla jiná moje zásluha v že se jednou stál se oni věděl kde se neděl to nejsem a že to nejsem který miluje. Kolikrát cenil nějaký úkon své lásky své lásky ale teď jsem věděl jsem to se velikou chybu z měl cenit protože v tom je bůh že on milovali časem v nepatrně nějak bude byl lásku vůči někomu o zkrátka jiří došel když toto slyšel tak řekl cokoliv řekneš dělám to jako by to řekl. Panem vůli totéž pak nebylo třeba víry pak měl jistotu. A to co potom dělal co po strašnou utrpení nám to vše na něho rány pořád dopadaly na mně ne do pořád nebezpečí života ne. To zase do oblasti lásky o z tam jenom jako tak přiživovat tak takže mně se nestalo nic jako tomu svatým o janovi. Jsem taky ses tomu bůh klidně pod přišla oni neviděli o svou pod strojí pušku mně neviděli. jsem měl být za zabit esesmanem o on neviděl a tak dále a to byla jsou stavba jím takové milosti lásky je bezpečně prováděl největším nebezpečím ten bůh lásky. Jo. No tak bych myslím že bych to měl dokončit do byste jasně viděli rozbil mezi vírou a láskou víra není něčím zavrženíhodný taje nutná na cestě tím to ježíš kristus to přeci jasně řekl to by ode radovali vše krista v on věděl že lásku u větší i svých učedníků neprosadí. Se neb rosa. Že v o tom období těch tři že to je s příliš krátké dovím než aby překonaly tu sebelásku tak. Kdy přestali milovat sebe a začli milovat jenom boha. Protože pokoje možno milovat jenom tehdy v pravým s o smyslu od jedni když se do přestanou milovat. Protože jem láska k bohu kuje správná láska k jiná a to se potom projevuje vlásek bližnímu. Dokonala se bližnímu i dokonalé lásce k sobě ale o to nepře z boha. On on miluje bůh a jsem si vědom toho že on je toho který dovoluje abych sebe miloval. E. To se potom co do třebas byl možná jako bližního a tak dále všechno co tam v tom povídáno a to by měli být schopen lidem této lásky taky nemluví nic proti víře znát je relativitu je relativní nutnost a z na taky je relativní ctnost která světel si myslíme že naše láska a toho poznání ve si myslím že napřed na a nestal by do proti sobě nestavět rozum proti. Víře ne ty jdou ruku do se to jsou služ ne ne své v jako víra mez tak rozum mez a tat toho dvě omezení je to jsou omezení.