Karel Makoň: 85-26B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože oni jsem na dvou různých koncích víra nezačíná rozumu. Krédo krát tak k via soudům mně začíná tam kde rozum na to nestačí. jeden konec kdežto rozumu om brzdí víru tam kde víra na to nestačí a bych řekl že víra na všechno nestačí. Nemůžete všechno životě řešit víra samozřejmě aniž si to uvědomujeme stále více a budeme i ve školství ve výchově nad za víru. Jako jsi třebas někde ve z člověk o nestali pomohl každý kdo se přešlo to o něčem vědecky přitom moh převést nebo si to předvést na žil ve škole od ode si to předváděli. Ale tak dneska semitských pokusy všechny nemůžeš semitských pokusy při přeteče toto to co říká ta se musí spokojit žáci že tomu uvěří dneska že. Nutno věřit daleko více než kdykoliv před všichni ji daleko více věří než si myslí přibližovat se k cestě pravé víry aniž to mocně nás připravuje dění v tomto světě. Ale ke správné a rychle cestě k bohu tím že v ní. V většího na začít protože si práce nám sbírá třebas společnost pro sebe jedna z učí milovat bližního a aniž si to při vůle domem před o tažným zvířetem koněm který neví že takle tolik kdyby ji chtěli třeba škola co je kolik se svý se musí věnovat celku který to třebas po za práva. Nějaké funkce kde se nic nedělal třebas topit přestal dělat třeba to on to neví. Tažným zvířetem takže my hlavně tou strukturou než tím činnosti že pro sebe čím dál tím víc z větší mírou pro chtěly si práce. A čili pro větší kolektiv. A to z stále poměrně zmenší části pro sebe když již jen svůj životní úroveň. Tak to vás nikdo jiný kroky přivádí k bohu. Tedy odvádí od sebe to se to že se že se to mělo to k se za to co se sice že jste odpojit jednou do k sv. V s a pak mám v první protože jsem slíbil že z znovu v provedu potom milovati budeš v než kterou silou svou v tak to činím to opakování bude jednou byl toho provedeno k. Jestliže se požaduje v že ježíš požaduje. Veškerou s zcela a tak dále tak tím říká on se to oni předpis který bych tomu volit uskutečnit oblasti relativna a o vlastně za tím na žijeme v když jsme v na poli jak se od vých u dáme do oblasti absolutno nám to je jak se u děláme k bohu. Vnitřní modlitbou třeba v tak jsme v a v domě hospodář při toto s cela se uskutečnit v jenom v domě kdyby se tedy to vzali ještě nazpět aby v tom vole pod pochopit. A vrátili se k tomu přirovnání v tom podoben si z ky jemu o práci na poli a práci v domě. Tak byste měli si uvědomit jaký je v tom prosti práci na poli musím dělat z toho co se na tom poli udělat no a tam se třebas nedělá jedna věc každá výroba tam by třebas to je věc výroby jim. svou přípravnou fázi svou výrobních fázi na svou dokončilo tří fási tak s tam minimálně dají tři věci dycky ale protože se ještě o o o po vlasy které výrobních fáze dělá taky ještě mnoho různých úkonu tak se to tříští do malinké kousky tam totiž ta síla lidská se příliš v. A to je charakteristické pro toho jak tam působil svou silou. Protože vždycky jenom částí své síly že tam vůbec není možno působit veškerou silou svou. Když se plně zapřu třebas do matiky nebo do po paty z něco vinný znovu s tak v to není veškerou silou svou a to je nejenom k svalu. Které potřebnou k tomu bych že co by bylo na plnou třeba stoprocentně b. Ale každý jogin vám říká a pak každý si žitého řekne pro že třeba se o rukodělně pracujete li to je to ještě nemůže nikdy zastoupit cvičení. Cvičení být daleko všestrannější než je kterákoliv práce ve se o by budete by mi něco děláte svou soud u silou. Proto i vy pracující nepodceňujte cvičení nepodceňuji který domu a tak dále a tak to myslím deset cvičení provádí ještě věštění. Tak ale to je původem protože tadyhle když člověk přichází do vnitřní modlitby u tak v první se se na něm chce aby zamezil od ní. Tomu aby znemožnil zamezil před znemožnil. To aby nastalo toto kříž chtění síly ta síla musí být upnutí ta na tu službu tomu hospodáři na službou hospodáři ne na službu v sobě a tam když jsem totiž byl vede na poli tak se mohlo očekávat od toho že budu hoden když své nad tak jsem seděl na dvou kdybych ani z toho nevadilo očekával se od toho. No a očekával jsem taky nese do po svým to co je to to správně provedu. A my mar sedělo o živi poroby že se ve na vizte ženich sat přes se dal jsem se nenabude o do toho tady ne tedy se to je to dělali je tak to neuspějete s. Čili v veškerou silou svou se to tam měly vší. O práci na poli tam se to nejsnáz se ukázal věky k tomu rozvíjet jsme to říkali před tím. V jiných oborech lásky od ti budeš celou duší jata dále zas za dobře dal ukázat ačkoliv dejme tomu při tom. Celou myslí se mi to potom podařilo i při tom. S veškerou celou duší svou taky snad ale se mi to nedařilo a nemohla se mi daně podařit. Z celého srdce svého pro povahu toho co chce to pro to co citu ale kdyby byl při s k sobě tak bych říkal povaha veškerých. Schopnosti lidských je obdobná povaze citu to znamená také mají jenom dočasnou platnost a nemůžeme tedy být jimi. Projít branou věčnosti protože me tomu klepat protože oni musí dokonce usnout když jde o podstatnou věc kde jste v to co udělit ty vybraném vlastnosti jak připomněli v zahradě je třebas museli usnout v zrovna jako musela nastat bouřka když začli bát těl učedníci. Musel nastat aby když mu ukázat co na cestě potřel vědět. Co nemáme dělat to co máme dělat a tak dále as všeho s čím se máme dělat. A tady na cestě síly bychom si měli uvědomit. Že ta síla boží mít je před transformována když do nás vstupuje. Naši tělesností čili je to nepatrný zlomeček malinkým za meče před k síly boží a my s tím vládneme či když vládneme veškerou silou tak to transformovaná o mu. Tak je to malá míra. Síly je to síla naše od pro to se říká kdy veškerou silou svou nevadí máme toho málo máme třebas jenom jednu hřivnu nebo na dvě nebo jenom je tak to pořád málo nepere neplete kde to ten majetek toho z podá se. Že zanechal těm přední ku be svým služebníkům jenom jednu nebo dvě nebo pět hřiven v tak to hlavní sebral sebou pochopitelné neměl jenom tak málo při ven ale to všecko stačí k tomu. Abych zajedno při dostat jednom cestovat aby to šlo tak tes doby dál jeden toho že ten hospodář s když zprávy hospodaření ne odměňuje podle množství hřiven které mně svěřil nýbrž podle způsobu mu jak se s nimi hospodařit. A tak teďka budu mluvit o tom jakým jiným způsobem se o z po si tou silou. V tom domě než jak se hospodaří v tom denním životě to jsem řekl že to je to pro z par co nová páni síly i malinké si kterou má. Kdežto tam v těch hřivna v když se mluví pro ve si to že tam se nechtělo aby ten dal sluha nechal jednou římu stranou a o koho se před jednou potom z druhou potom rostou pátou třeba ne. Aby hospodařil spěti vědami si pět ale. Ona to je velice obtížné na pochopení ale doufám že po tom všem co jsem před jsem řekl. To vůbec pro vás nebude těžké to pochopit ovšem pochopení není ještě obsaženo řešení jenom se tam bude vzdát tak ono to není tak těžké. Ono je to ty si to se neuskutečnitelné veškerou silou jestliže ten člověk si není vědom toho. Že ta jeho síla abych mohla prorazit do věčnosti. Osy by z druhé strany do plněna veškerou silou boží. Nebo jenom rovno mocná síla z rovnou osnovou své shodné se do plní ano se z lije. A ta síla přebrat ko a za bránu kou se stalo sobě rovnými tehdy. Když s tou svou silou kterou mám veškerou silou svou kterou mám nenaléhá vám. Způsobem jak se to nazval špatným zacházením vůle v musím tou silou více než těch předešlých případech vládnout podle správného recept jak se se sil jak se z vůlí vládnout co je to tady který správně vládnout vůlí ní. Umět se vůle vzdát přátele s ním umět se vůle vzdát spí. Ne vězte že když se zdá vůle že máte ve vůli žít žes který zmařili jež který zničili vejít. Který za hodily ve. Zdá který se své vůli se vůle li na byli jste vůli veškerou tou vědět od okamžik na pravém místě v pravý čas spí a za a ve. S pravým záměrem co to všechno budu muset vysvětlit v du tak vůle be. Za střed představit vůli nebo se to zdá se své vlastní vůle když nese pro do do tou ježíš kristu ukázal na konci. Protože tam do od totální sebevzdání. Před tím se mohlo obětovat například veškeré svoje schopnosti duševní smrtelné duše. Ale teď užité po vzdání se sebe celý ho protože my jsme projevem síly boží. A v kořeni své bytosti byl při kořeni to síla nerozlišená přátelé. Úžasně pokud zná tato síla kdyby nastoupila tak as to znal budeš to marek ani to ne. To musí tróje projít musím li jsem tedy na o mi za nimi i s existující kdy klame. Čakramy abychom to vůbec unesli. Správně el překlad třebas svoje manželka když jsem tam při ve dní ve vy po smrti stavu do ji do posmrtného stavu toho petříka tomu tedy by se prosím co si od zeď. On tady spí podívej se to neni náhoda jak je mou mudra om by to ne odnesl. On od o bylo to potom celý život stačilo hlavě by nebyl normální to bychom mohli rovnou podle do blázince není zralý od ve jeho. Začnu okamžitě odved oba ba vodní od tak jsem na protože po vadila jsem ho odnesl be nechal samo spát na jeho postil se zde na tomto si jak o do jsem z toho neb dal na nic z ráno říkal se mu tak byl jsi ty babičky jeho říkal víš vše co slíbil za ni o to on sám připomněl jsem říkal z že brzy je že v aby se na při radostně. Ale on na to na tom trval a chtěl kde ba by se při tak po by za tři mystice pouhé ho v. Viděl jako připraveného proto pro zen proč o to tak je to co říkám na při to který dobře znáte protože jestliže pro to to nejste pro do od připraveni o to po tím veškerou silou svou. vázat varuju v tu při prost nezná za nemůže teď hodnou abyste začlo by z tohoto konce kdy můžete za čist konce třebas veškerou duší svou vůlí s veškerou nýbrž jen co jsem z vjem o tom můžete klidně nic se nestane ale celá ne a ne ale kdybyste si z z za a kdy se to by nech ty jak s a řekli si teď nebo ni i. Ty a že s tak kde ty opustí dělal ne byste si všechny chyby jsem dělal kde by se si nevzpomněli na žádnou chybu pro byste ještě o kdy navíc provést co jsem na povel s chápu že v tomto smyslu jsem vjemy a. všechny chybě vyčerpat všecky ho. To jsem tedy a to jsem dokázal v takže jsem taky třebas když jsem čtrnáctkrát utekl. Před tou mohutnosti boží jak si pánbůh v z s i v právo a jsem najednou si jistě že si nebe přát a a to jsem pochopil se do se to ještě povinni když jsem před tím ještě z toho utekl. Že asi tím to končí a že u vůbec se nikdy s tím bohem nesetká jako nese jako s s setkal se do nás svět to jsem se provinil tím že jsem tolikrát strachem utekl. On studoval vše to indické se s tak je větší překážkou na duchovní cestě not to byla než jsem do on nedovedu být jak ta ses tady všimli ihned po zdvihnout hlavu od by pojednou hlavu pali ča tou hlavu a řeknou a když ta se se pak s a kde jsem vám taky nějakou sílu je a to by byla když veškerou. Vůli tam vodou aby pán bůh je při a tele to sto nevěděli ten bůh to jsem jsem v chvíli ztratil vědomí protože se obraz ani o pytel mně se o brání a když jsem z toho vyšel nic se nestalo neměl jsem dojem že bych se do pocitu boha ze sebe bez vědomí se otce to je. Tím to doma vím způsobem jednání na opačné straně než se se chtěl ocitnout taková z vám svazovat o to takhle jako karel makoň tak se anuluje te aniž to marek z za tu stalo to se diví že jsem z toho bez vědomí vyšel a co bez oni se by třeba z ráno jsem co osoby nevěděl on se probudil studený že se byl dobře jsi ty ty obrazy vám. Co brali výborně přikryt ti. s každým takovým pokusem jsem se dokonale při byl jsem dobře věděl že dycky při styku. Při těch předešlých by se zastavuje dech na sto ve jsem co cela tak samovolně tomu co by pořádně zastavena všecko co se ještě ocitl nazpátek v tomto svět k tomu se do dneška kdy tím na jsem nepatřičným způsobem po užil v k v k síly. Pak je veškeré síly své a bylo mi vysvětleno když to uděláš tak nemysli si ji přestože království boží násilím trpěl nástin dobýváno protože si můžeš vědom tak by s. Za tebou stálá zkušenost předešlá a proto si to přežil kdyby se z kdy se dostal na pokraj věčností dávno před tím tak si v tom zůstal a si mrtvého. Vizte dalo co víme do promiňte tam be syny tisíc třista třicet tři v miláně. A dívenka tři nás světa viděla opaku znovu promiňte že se s padesát jak jeptišky přistupují ke svatosti od ta či. A k jak se se stala v protože ono dnes v tom věku tedy to bylo tak nařízeno že to co toto z od ta řím přímá kdy byla při z nadát. A z něho co na co to dělá a koho to přímá a když s tak jak je to možné ty všimněte krista kterého zde v životě nepřijímáme při dame tento svět jako skutečnost a. On je práce skutečný je že jsme teď kriste protože to po nad ještě žili na bych nebyla živa v tomto světě od byste by řekli není nebo tak dělat jo tak kdo o toho krista v s. My ale protože si to přála veškerou si tou svou tak k ta hosty je od toho měl své v tom chrámu milá s ke jen o kterém jsme byli mluvila k i jiný z duch jem a všichni v tom viděli ty jez a na kněze volali tady seděl zázrak o děs se na tu hosty na tak von šel za tou postí do honění protože o našla. Pomalu a tak dívenka byla vzadu znaku by vstupy vstoupil po schodech ne za ni návodu ale by se hrnuli jsou osobu za nima tam na chutná chóru taky bylo mysli ještě vším koukoli co to bude dělat o on duchaplně vzal tu hosty se s duch ku a podal toho od do otevřeme protože jich půst imeldy nám ber činy inda. Na nebe ty mi v chvíli zemřela nebo kdy veškerou silou šla k bohu to jsem měl namále tehdy. Protože jsem to proto že na se jako zkušenost před tím a jednak mně nebylo jenom při nás sled. Sem transformátoru u byl kompletní. Takže to vydržel kdežto li to co to ještě nebyl kompletní co s o to nebylo pohlavně ještě minuta obecnou pověsili ještě nebo rozvinuto protože není bylo ještě dospěla k ale jsem to zažil kdo v době dospělosti. Postu nás temeno o tak nějak. Tak stačí tohleto varování aby se takhle začlo syn se mu nikdy pěsti jsem. Neřekli tak k teď nebo nikdy. Víte za jsem příklad z toho jak se to nemá dělat z byl taky nejenom to je ten karel makoň ale třebas ramakrišna. komu se vyhrožoval matce taky jedno v no a o to do pro tak je dobře co to tady se jedním s milovala ale do se to nad smiloval představa o matce li ano. A matka a kdežto u který neměl představu o bohu by se smiloval sám bůh tato nebo k katastrofou a pro tu tělesnost to bylo kráse a proto o do katastrofální u toho ramakrišny protože ten šel za představou o bohu jsem nikdy za přesto obou o nemoh chtít se o co se odřeknu o řeknu není stvořitel není spasitel promiňte mně to ta představa je a je správná a vede nás moc daleko. Je to představám podle obrazovou lidské ho čili nevystihuje pravdu od leda relativně no. ovšem s tím nemohu souhlasit vnitřně ale vám to nemám říkat to protože to říkal sto pro to aby se o mu na to jsem sebou mockrát omlouvat co co co na řekl. Vězte že jste byli stvořeni vězte že pravda že my stvoření. Co máme v sobě taky nestvořené své kyne stvoření jsme tedy dvojího dvojí podstaty stvořené ale co se vězte tomu protože to nevidíte že máte před sebou jenom stvořenou podstatu svou ne. Ale tomu takle nevěřím může se tato vím se v jediná podstata a to jsou velmi mým to co na oceánu božství v po ne přes je to z mat te abych tu budu nepovažuje za otce a to je to by se do tak svých ti by dopustit nemohu. A než se na to vštěpovat že kdesi co na u kali doby zasednou viděla a nesrozumitelná víra ještě při vnější než ta kterou tedy ten já. V jestliže tedy ježíš kristus uvádí proto na konci všech těch možností ne jak milovat boha. To není zrovna tak k na od tak jako třebas když u vadit otčenáš jsi měl dojem po že na k k li modlitby jednu za druhou ty tak za sebou patří a jenom by mohl vznik toho pro spor ho važ svých myslích v tom co tedy musí být se dali to z toho předešlého než člověk dospěje. K tomu aby veškerou silou si mohl troufat k bohu jít a tak k němu dojít tak k a a tady by bylo dobře říct ne aby se si jenom vybrali určité stanovisko učitel východisko třebas veškerou a co mocí své duše. Všemi schopnostmi nebo citem veškerým před center vně. Nýbrž se vám radila protože o to za ni u nikoho. Že mu dokonalosti dosahujeme v kteréhokoli z toho toho předešel oboru tím že my něm překročíme mez. Která je hranicí mezi částečnou láskou a mezi láskou z celého co co nebo z celé mysli nebo z celé duše tuto mez jak překročíme tak to toto východisko nám z toto překročení této meze nám zaručuje že můžeme i veškerou silou do toho jít. Tak je otázka by z vůbec o to veškerou silou k o deme protože je to jak jste mi tady správně napověděli záležitost samovolná. to veškerou silou za činu disponovat a. Jakmile projdu některý tím aspektem dřívějším nebo tím východiskem dřívějším do úplnosti která z ky. Tak tady láska jako taková ve vědomí jak zase jsem dovolte abych jako vlastní starosti při dokázal že to je pravda když jsem třeba z dal celý svůj život tak jsem poznal. A jesi to správně o tak světech která to byla z se z těch sví sebeláska. žil tou třebas citem nebo ničím jakmile jsem uskutečnil tohleto vám tak k pak to veškerá síla plynul a do boha a z boha ke mně že do boha a byl město ze se s bohem setkal bez ztráty času. Bez ztráty nejmenší v řím ky v těle či a že šla z boha ze při do to nejsem prostě při z kuje a ne příklad anebo to poznání vycházela. s pyšný mu vždycky si jak vycházelo z něho to jak mezi tolika za ta láska kdežto poznání protože to vede tak strašná vůle k do překládal češtiny a do sto koly jazyka do které oko o pro tu musím říct že ti ho obrazem se nikdo vyskytne cele. Kdežto v oblasti to lásky co třebas jediný obrazem může vystihnout celá ta láska a může se vystihnout pojetí o tom se co to skal boží protože to něco člověka přemáhající a v čem vracejícího na tom by obrácení že se v pravém slova smyslu ho v tak si vzpomínáte na cestu vědomí ne jsem se ho. Jestliže jste z těch minulých cestách po těch třech viz navrhovaných cesta z po si ve čtyřech bylo a ty budeš bližního jako sebe o si balavat co co co z celé mysli z celé duše. Se našli cestičku našli metodu touto metodou a ne jinou tadyhle v síle spěte ne si nacházet no po metodu pro to neni do vám na to na za ním tím pěst síla stal dání se v ní. To není správná metoda ale tam to o to do tam to se s o to jsem si běhal to ujít ano tes vám do veškerou sino. Takže něčeho sestává takle tohle to že nevím že jsem nastoupil veškerou cit silou k bohu. A na sto to jsem am vidím že jsem nastoupil sela následků toho co se mnou děje že najednou jsem a s bohem jestliže třebas těch se na světech jsem najednou byl s bohem. Tak se minutu před tím než se to sto nevěděl že svým budu někdy vůbec obr co o ni nestál. Viz těle je že co střádal k tomu aby se to stalo nic z toho člověk neví ale bylo to veškerou usiloval kdy a ten začátku. Protože je to sebrala veškerou moji sílu málem mně to u země doma mně to zničilo bývalo ona totiž jen ten to o to mater z mu z dvě který tedy nastoupil promiňte se vracím se stane jisto cele. Je kořistnicky. A seberte všechnu silo o to že svou jednak takže člověk nemůže se v tomto světě jako při tím existoval od vůbec představit zrozovat umře ko stalo byl na be jiný. A nebo když je na delší dobu vyřízen jako jsem byl i pro nejmenší úkon tam o jsem se zbylo ze židle. Tím že se mohli a oni domu ano. A než se to zase ta vadila vyrovnala protože pořád vých kamenem na by děláme rase sil než se nabral nových sil když tam ty byly vyčerpaly ty si od čerpal o tom o ty dvě abys mohl předvést tu velikost boží. To je to co todo do lidském obsaženo. Tato síla která ji dostačující k tomu aby abych v aby je o zářila. Boha abych měl zase boha no ne konám v mém případě nebylo třeba tolik k síly jako třebas při tady křesťanský do mystika že křesťanský mystik se stýkal s představou o bohu po na to je třeba velikých ona boje. Kdežto jsem s tou obou neměl tak jsem spotřeba většinu na bujet na tuto představu a zbylo mi na to poznání. F. Nebo proto jsem nevyčerpal tu zásobu která je omezena omezená v tom lidském z pro forma to o tak ještě co zdola poznání poznání okleštěné jen na po za to ještě ze všech stran protože jsem při tom dělal základní chybu že jsem kašlat na tento svět na matku na školu on na jídlo na na své tělo na všechno na co se s tak šlo s tedy na to jsem nedbal od jeho číši člověk na této cestě. Ne umí předvídat co je dál a co ještě dalšího kdo o to neumí později ano ale dvou o to neumíte že neví třeba si to při jako považujete svůj stal za vrcholný ní. Že byste třebas sledu a my němci nebo věčného být jogina b nebo v běžného jsem buddhistů nebo ona nebo že na další nebo aby rostlina nebo době bahá vláha terezy. si myslím že z například když dneska bojuje chovej mi pro ti to novou boha již z tu vodit zastánců toho boha volá by se považoval za boha. Že to dělal jsem se v správného nedává poprava rovnou. A v ses v při tomto východisku správně se tady řekli je to nemyslí na nic z toho důvodu že ta veškerá síla svá má. u každého po jiné zabarvení ano. Dejme tomu to je intelektuálně zabarven nebo mám věz nic mít tedy k tele k tu nebo el životem si pro klesl sestup pomocí z toho intelektu a to co do taky v povolání v na ten tam podle veškerou si ho z toho intelektu a není nebezpečí že by to nebyla veškerá síla jeho on neb při slu on třebas jestliže zamilován do toho intelektuál li si že jím si dobývá co je to. Protože pomocí něho tady na to se žije v něm jeho živ. Tak on si ho cením nejvíc ano když obětuje jít jen tak k k když pomocí něho tam bude tak ty ostatním nepatrná složek v kým jeho bytosti se při dají samovolně ty mu na odolají o z oni nemusí vůbec starat když dale v když ten s k sil na svaly a tak ten tam podle těmito svými svaly ano a to bude bude hodně. Pozadu. Ale ty jsi na svaly jeho budou přestávat takové pro jeho z žili že proto by si oka jako se vyčerpá a. Vám běžné em. Konáním na poli všecku svoji sílu pro o s pomocí těchto svalu také přejít do toho boha správně veškerou silou svou ano. Ale otázkám snít jinak co je to potom to po mnohost na této cestě když šel právě sílu novou silou pro rozené všechno. U všechno jiné než to mnohost právě tou silo pout své nejvzdálenější trpnosti před chci když prve bude ni se projevuje co silou tak tato dvou činně nikoliv trpně to tak. Tak jak potom není jen v není tat trpnost nejvzdálenější tomu člověku který touto cestou víte od to dosti kde ta veškerá síla může být teprve projevena bych řekl že doby šel tohle tou cestou tou silou. Tak by mně moh správně přitakávat za od pole to protože byl hodně statí a hodně sešli. Protože ta veškerá jeho silové byla malá. A kdyby se odvolali ještě touto svoji kdyby nerezignoval kdyby řekl opak nezkouší nemám skoč kterou se nemohu být naopak k. malo síly po tomu jsou silou svou li protože to zvládnu a. Ale dokud se měl moc tomu se překypovat tak ta se na všechny strany do splývá lásky to byla pro zlo je zaj sice o svou se nemoc je s po pobřeží k pochvale v. Tak takže jist že to veškerou silou. Jako to dělal třeba svatý antonín poustevník. Ano to je ten cesta která největší uspět v ve velkém stáří. Óm byl nejdokonalejší z těch sto pěti letech který žil na čát zkus zřejmě měl veliká pokušení jak k tu v těch dojde tak se praví pokušení co si to to na po že to znáte ne potom ne starosti kde pád. Potom mohl libovolně veškerou samovolně veškerou svou silou působit protože se mu podařilo ty ostře je ve síly utlumit nebo dostat svět na jedno na jednu cestu spojiti dohromady a on z nich zbyl jenom malinké zbyteček ky. Ale ty zvládl otázka je ještě jiná při tom. Je to rovno cenná cesta z toho starce nad dobrem jak kom mladíka který je použity víra překypuje silou mu. A musí přemáhat všechny možné tužby smyslné nějaké jiné. Je to rovnocenné když on tam ze zbytku něco pánu bohu dával je to vše k prosila o tom není pochyby ale této prostě taky velice blízko ta mu to potom může i jako tomu co ty na to jiné. Ale jak to do tato te ten mladík veškerou sil aby vše co je záslužnější není za slyší to že ten že když ten mladík tam taky dech když když po si tolik z při žení tak by jiných v symbol jeho síly. Že to že když myslím že bych ještě mohl dát za pravdu sice své rezervy jim se to nedá rozhodnout mám rezervu li se to nedá rozhodnout protože jestliže ten stařec nemá vůbec žádnou přilne malou si žilo. A přesto zůstává na cestě. Tak u všech jsi ty boje které me před ve překonal ten mladík za sebou. A přesto vydrží přestože byl že je to by se za asi že ne bych řekl o to že to svou taky cenu ale v budu zůstane u toho že to záslužnější abych byl usuzovali mu podle sebe když se třebas. Ty se mně že ten si měl mor budovali při vázaného ke z od vzala mu za roce za do li aby se nemohu vůbec žádnou a ještě měl rukama drželi prý. A jsem se veškerou silou ba rád vně aby domě neví pali definoval jsem jako tu o do. Jsem popel vjemy poroby do kol veškerou silou svou že člověku na ničem více záleží než za jeho život i do malinkým dítě je tak na tom životě strašně záleželo jsem nevěděl že budu za svůj život to je do on se o pak si jsem bojoval to jedno s to toť dovede synova pole o krutě těle to říkaje ten vás to vaše dítě bude to to se to se jim to protože v on si bude doby zpěvákem. To přes do za stáří jasný hlásku se z toho tady naučili matko z ona o čili svýho sto tomu dal vtipy takové naučili vydobyl zpěvákem. Když se do toho vložil v předškolním věku celý svůj život s ne abych našel boha ale jsem tu si všechnu svou sílu z jedno ti tak. V jsem snadno potom touto cestou mohlo se také vzdát cele sebe. A vám řeknou. O tomto ovšem říkalo dříve jinak třemi argumenty které z nichž ani jeden z té. Ne hlásám ale kdy oni se kdy se o co opřít jak to co jsem potom za tak snadno pro ten svůj život z toho konce toho o nebylo by ho či že to temno ale pro toho že jsem měl tak dvou přípravku v tom že nezdají dokud tu máš ti ku. Vědomí s objekt ještě ku totiž v které v sobě ještě kus své vlastní vůle kterou může uplatnit v sobě a to co se za při pout lidmi v koncentráku protože že vlastní vůli co od tam tu na dost a tam to ostatní drát nabytý a je to i ko se přes to s to když není skočím tak bude po mně. A kdokoliv by to jiný tak bude koni a když se budu zpět co od nebo při stát před tím v k k o pod ten se s paní zabíjel tak taky budu o kam že zabita ale ser z tam toho při to proč potom v jednom přijde na mně. Že bylo velice výhodné že jako. v předškolním je koho potom vím v mládí jsem tomu takle veškerou svou sílu věnoval let. Protože jsem nikdy nebyl ochoten z vlastní nic dělat ty veškerou sílu k tomu věnovat. Ale jestliže někdo ochoten na ten správný recept. Veškerou sílu z tomu věnovat přesto že to nedokáže ale je ochoten. tu to dobrou vůli tak ten nejlepší příprav ta proto aby to mně mohl se bohu odevzdat tou veškerou silou to vně veškerou silou v protože pak se o něm o něho chce aby to co s vědění syny najednou opustil ano. Chcete celá ta metoda a aby to co se jenom proto aby to mohlo opustit vizte řekl z lásky bohu v to je příspěvkem k tomu abych to přežil. Tak to jsem rád a to všechno co s tím souviselo aby tam získal toto poznání prvním byla matka. Moje v tu jím byla matka moje v a před tím byla moje matka a to jsou ty tři. Přít pro při to momenty které rozhodly o tom že jsem to přežil. Jak to. Když v předškolním věku jsem byl o pudového roku do při a u v s při je nám při vědomí vědomě neodebral ni a o dovolení smyslové vnímání protože to v kast ten systém nebi držel ne aby to ještě o vnímat. Be tak to jenom be na tu mat be ze než tomu došlo byla tu matka která než k tomu došlo se to za obrací šla se mnou pomodlit do chrámu a možná se za života o zrození dítěte tam matka nám potom se skoč silám na tu že. Kou k deníku prosto na betlémském náměstí a doporučil vede k a že pozemského. Doktora při skla který hrob ve své hrobu mého otce kdo to je jeho otce. V plzni naž misku nenech zajímavý. Si dali říct že ta si řekli na přestože nám tady do protože ten i ta se my jsme ruku on se musí z no o to abys který operovali přese pokusu ještě operace tak předními jsi sem nemyslíme že by to bylo lepší. vnějšími syna proto že do toho že metr přesto rozvoje po celém těla nastane infekce nebo se chce. Ale když mi to tady o let když se v že na to nebude ten za zlo za to budete vyčítat že svého zabili to tak tak. My to provedeme tak se mi ke stroji psací mu napsali z pro to koho mýho doma máme. Opis tedy toho proto kou v tu klec. A tam ona prohlašuje pak a ba pro čili že mi nebudu krás jsem žádné požadavky nebo nebudu mít za zlé mnoho pro to nic to to jsi mi vědečtěji v v tom vole kasty musí bodu ze zabili jme dít.