Karel Makoň: 85-27A-12 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Přednost tomu aby dítě nože než doby měl na mně znovu o v. A voni se mi to to že my máme tady písemně a dítě operovali k v. To pro dostala na stezku o které by byl nikdy nešel bez tohoto jejího zásahu. A bez jejích obětí dítěte a toho co děláme měla tři. Na jiná č k a o to co byl mrtev neměl niko voda široko mně mohla stejně milovat jako milovala mně ona se přesto řekla be a za druhé matka když těch se ve vás světech o o něco nějaký měsíc ve jsem byl chycen tím bohem k tomu jsou po přečtení věty tak jsem se dopustil omylu. Správného omylu že jsem opovrhoval celým tímto světem po kom prózy křesťanští mystici co o dopustili přede mnou tak vidíme si omlouvat to je taky se to dopustili protože jsem opovrhoval vším co bylo vším světským velela jsem po o na by stravou jídlem v být tím v z s z s pak jen studiem pochopitelně matkou ta jsem se odloučil od tohoto světa. A matka přesto se mi dával najevo že mi to jedno si umřu nebo neušlo že budu s bohem a je mi to do si do pláče nebo neplač že budu s bohem tak jsem byl sobecký se ještě k tomu bohu totálně patřit co se ještě nedobré pro bez vodu na své nesl zas tu tělesný život. Tak ona řekla ne to je bláznovství co děláš. budu krmit krmila tak dále no za to na mně no to ti studií dokonce tak že vítěz. Dokonce v studoval. A to jsem tedy nemoh studovat nemohla se do oka ni co do školy studovat pochopitelně. Tak tajně pod druhý zachránila matka jo o podoby dostalo s pravou cestu opravena všechny omyly které pocházely z toho částečného osvícení že mým pravým životem bůh to je částečného osvícení k že to ko se na to je víte jsem se tu pravou mělo neznal se svým životem ale nebylo by to by to dobra od kde jeho dostala ka jak tomu ho za jist že vzalo stala matka svou k s. Jo kole že přes na str jsem před koncentrákem jsem najednou byl do z toho pramene a to vám pořád říkám. Ale s takovou jsem na krát z teďka to bylo k jako k nese skličující ale o hromu li si je pro mě. Že jsem věděl že se dostalo dobro to nebezpečí dělejte jsem jak se to ve o co na nitra on za nevěděl a že v tom tak i prsty moje mámy dám do podíl měla jako přestal ka proč ještě než svýho boha. A tak se mi říkal jez směr než že přestaneš mít ráda. Na čili než boha tak teď ti v brzku umřu. Neb podle do prostě v tom nebezpečí které čeká na tak že se mu to řekl. Protože do protože či přese proč měla jenom máš měla čin než pána boha tak to se nesmí mít na této cestě na které si. V tak o na to koná co se mi do protože plakat akty co se o to či to se potom neviděl to co bylo v k o co to o tom čistotu od toho v první ni ne. Ale věřím žen moje matka mně to slíbila když přitom řekla ani slovo a že za mnou ustává. A že jim lásku ke obětovala svým to poradil bohu. Že spoje lásku k synovi s láskou bohu. A to si velice pomohlo že zrak bod tady byl na dnes dodneška je. Asi velice o ho v tom aby se odevzdat. Tak takle třikrát zapůsobila matka aba protože si obecně že na této cestě kdy veškerou silou deme. K tomu bohu a na město vidět že to veškerou silou tak že v protože v tom a nepolevuje. No a to není moje schopnost a tak tam vždycky ta trpná stránka musí být pro protože na někým druhým nebo více bytostmi ještě pro neberou matka která tady odporovalo opravdu více bytostí odporovalo v tom abych se stal to mi totiž to vše všechno musí dělat sám tak snadno přestal trpní když všechno stojím na něm vás padá s ním vás stojí s ním tak se musí při. Toho ba dát své vlastní vůle tak se ta aktivní bude těžko stane pro nás. To co to potřeba říct. To s tím co mám jim o tom v jednom a od oku v tím že neměla v tu velice ráda a a opatrně radši než pána boha a v už. Tak způsobila že jsem zůstalo živu jsem to přestává těch se ve vás a. Přála mi to život který by byl celistvě by ona byla máme za tu kam nebo to a to nás stěnami zdravé dítě nebo dítě které by jim nevyčítal přesto to co o na to dali dávala tak víte že tam vlastnost která zachránila život v tom v jednom a půl roku tatáž vlastnost byla neopakovat plně opačným způsobem. Zcela opačným nebyla způsobilo moji smrt ovšem ono to nebylo tak k opačným způsob úplně protože ona pak se totiž taky modla od zdárně do vůle boží to je. To byl na oku protože vždycky nezapomněla nikdy být u do kostela a před š. Za do ve jsem napsal o tom pojednání v mění žid jak jsem se dostal tentokrát sv. K tomu co na to bylo to to klinice dětské je na tom to zk náměstí protože jsem dávno zapomněl na se nikdy s tím o to s k nám z ti nebyl. Kde to asi bylo a tak jsem šel nikdo pro stali městě co jsem udělal co jsem z bereš tedy na do se na to čtení k. Tedy utřídili za svatou osmého při nám roz od omezit o to musíme žen u dětského u desky nikdy ne a že tam na tom rohu a potom v pravém chodníku co již to se dolů šel nával ožralý člověk. A. Dostavil se uměl on se s o to z toho pořád to sto se om říkalo pak je stav ze s tím co tady chodil padesát sled tomu nebylo padesát sled. tady chodil padesát sled ale nikdy jsem si než vším že tam je tak u li se to semeno je tu chodím a bylo to o li semeno kterou aby byl šel aby se byl minul toho náměstí kdežto o li se být zdravou. Tak jsem jsem zase říkal mnoho dobře kdekoli poděkoval s po služ měl co se do si li se a tou jsem se dostal přesně před východ před od do ty bývali klinicky a to jsem šel je to to nebylo do tam nějaký o to co to byla tady k li říkat ano byla. A tak jsem sebe vešel do bodem do to s k a kdo tam matka se patrně jsem mnou modlila. Do nebe tam tam již kterou když jsem viděl před tou klinickou že znám učíš tak jsem věděl že tam vedl ho při to se kdo to nebylo to nešlo. Při všech s ní. A one s když se zdá aby mu po ale tím že s tím se jako spolupracuje. A takže dejme tomu hned na začátku cesty přijme z pro pro co se mnou výtečný co tiše vám u kterého jsem byl a pak to hudba ano kdo to se ono je to pro co to co jsem se to bude dělat zpověď a že potom a to bylo při jeho pro věrnosti to byl veliký velice těžký ustupuje ještě deska do tomu ji řídí vím to tu do udělal on který nikomu. To slevil dal u jsou to eště když se mu říkal že mi to nejde řešit když jsem po by to co do spoje ve říkal no tak to je v pořádku ono ale choď pořád v do ty zpovědnici jakkoli chodíš ke zpovědi. Ke tedy a my si to my říkáme jinak než zpovědí takže jsem měl jsem pomoc z dalšího co teďka tady například ven. To je důležité vědět že ta cesta litování není cesta od toho člověka od tu být jako v indy mají jednoho vůdce který provádí toho žáka do určité o vstup měla po o třebas třeba ji nemohl dycky jednoho jediného vůdce tak tady v evropě nebo na západ je nás zve danou tak zvané okolnosti události jsem přišel tam byli tehdy v době před sie čtyři zpověď tři. se za přišel na toto s pod vniká pronikli k a oni na voda. Nebo. Živá o li se na to čtení v praze jsem zrovna přišlo to to vožral ku který připomněl že mám mít tou ulicí abych nebudou do časem měl načase aby do určitého dění to všechno zvládl to co byly důvody. Byl byl jenom zpětně do bloudil tak to nestačil co jsem měl stačit k v. Dokonale poznání jak se zdá člověk ne ze jsem byl k si k poznání boha když dokonale se z se při je dokonale vyprázdní se za vás sebe pardon na při do sebeodevzdání a tak dále nic z toho není správné protože v to řeknu jak kolik si v zen jsou visí co si o jenom částečně. Z přenesli ano v protože v mi z různých východisek k tomu spojení s bohem jdeme jestliže jdeme z východiska třebas citu k znamená poznáme ho v extazi citové a tak el z toho co si asi ze dobude z představit že by mohla nastat jsem bez. Představy o bohu. My jsme na čem o svou představou obou boha tak dokonale blokuje poznání protože ta představa lidská tak jsem moje poznáním malinko od jiný od lidského poznání nepatrně ho převýší. A když se tam člověk dostane mu bez představy třebaže je dospělý jako třeba jsem byl tak. A ty co to o to se měl větší poznání ve při tom o bohu on o to bylo po za do bohu než velice vyspělí mystik který váhá si udělat to nebo ono a nějaký z trest jama nějaký v ní. Od kdy byla přílivy mu to je to i pro i ten kdo jsme se na protože to dítě poznávalo co je správné o po je to s za mělo bod to bylo tu po sto se do po těžkostech čili pro potože nemělo představu aní nemohlo mít protože nebylo schopno ještě tak vznešeného myšlení které dovoluje víru tu. Prostě co nebylo schopno a protože to nebylo schopno tak nebe tam slona představ mezi ním a bohem. Ale neunesl zase toho mnoho vůle z onom vědění o tom co je správné. Bylo to ale relativně správné. Takže v tom nebyla žádná pochybnost jako třebas byly pochybnosti pokušení i u velkých mystiků co to zaručen nebyla klasická mystická cesta kde pomocí přesto člověk to jsou ukázal horu opravdu tedy taky záleží na druhé straně od ruku představy v jako člověk spojí větu svou cestu. F. Protože běžně není možno poto cesty bez představy. To mu při představy do musel vzít to domu jenom se otevřít tu slon mu to z těch smyslu od toho rozumovat od budete od za že na to se na to máme zatím ono technický kovů s ky to jsou to všecko o musí kterými by se do dokázat. Máme neboť v neužívám o co se báli k použít nebo nevíme jak to na kopat řekl a to to otevření se ven ty vůb. To nemohl by tragické na toho do že příliš mnoho anebo no o jinak než jak to být zkrátka. A ale ten si to otevíraly sice bez těchto předpisů v ale po malinkou oni se nesnažili potom operovat. Hned najednou do hloubky ještě kosti vybírat ten v ni z nýbrž jehož dali navenek né. A když tedy je by to málo takle a nemohlo pociťovat bez nebyla z zase z toto na to o do poz do tu bolest nebo ve by do z tohoto poz do tu bolest. A tak potom při do na kost a jsem to z těla tak v. Se s tím jako vysvětluju om v že neumíme dávkou watts. Neumíme správně stanovit. musíme nebo nemůžeme se byli bez představ neumíme stanovit správnou představu která by odpovídala nejmenšího utrpení naopak mystikové si mysleli že čím doví se to tím je to lepší. Tak pak ovšem poznáním tím nesmírně trpí. To jsme viděli pravdu toho pátera v tomto dvacátém sto než jak to jeho utrpení o to bylo tím že od útlého věku svého tak k pak na těsto vás který se z tohoto kláštera a když se podívali ti představení tak říkali je pro na co vás satanem. Pokojem z to je vidět že bude velkým svatým. Všímali si ho po této stránce ab podporovaly do nebraly mu to pronásledování tím satanem to po že za běžný projev milosti boží že takle pronásledován neboť věděli podle minulých zkáze k o tom nebo z skal řek kanálů od těch svatých že do be tak je proč se vám ten se dostal do velké svatosti. Nového jenomže co oni přitom nevěděli že ten takzvaný s a tam je to jáčko toho viděla. Že ten kdo neumí se silami které se oni při ho v koncentraci vůbec manipulovat. Že se líbí její nepatřičným způsobem a protože jsem byl je to si způsobem do projevu kdo jeho představ o satanovi tak se ne jako trvaly pro oblast poznání on tam přicházelo of půdu poznání. Tam v tom věku co se u mně nemohlo stát protože jsem neměl takové vedení ještě jsem to řekla tomu knězi a nemohli mně tak se svádět z pravé cesty jsem zkrátka nebyl veden k nižšími se to znamená těmi kteří tomu nerozumějí který neprošli kdyby on se byl dostal někomu kdo tomu proč se tak se za kdo toto si stane by si ji vytýkal co terezy je aby nich byla vedena kněžími ale špatní. A tak to mělo za nás to je. Ona do velikých že s životním nebezpečí dělal. Ten kdo veliký jako jsi měla ale jak ste se potom na konci tohoto období nestarat pod vliv v. No to musí na svatého petra z alkantaly tak všechno přestalo jeho takových kněží ale ho. A takový kněží nikdy nebyli pod u ku o například páterovi piovi nikdy ne v k v. A svatá tereza do do musela takového za s se sval do toto za o to čekat osud na sled. F. Ovšem svatý petr z alkantaly to byl člověk škoda nemohu dostat knížku jeho kdy na se a koncentrace musí dycky a když. On napsal jsem před pisu v tom co sám za že to útlá bych když králem nastolit na protože není ano tento svatý je. Pověstný tím že on byl velice zaujat. Velice zaujat bohem du. Tak zaujat třeba že mu stačilo zač když se do bible na cestě v cestoval a nevěděl kam byla vůbec přestal vnímat okolí tat takže cesta šla okolo řeky vzata třebas doleva o co po za to přes řeku do on se přes po oděnou řeku man mnou o to prosila o po k do padali u koho nad nestranně ve kdy se přesto si že o to se podivovat ni to bylo muselo úzko jakou řeku přešel né. A ještě do tu při kdyby otevřenou v st. Tak to byl do dostal kam tady to on taky všechno neuměl on taky tak nesmysly že jo ale bylo v tom veliké za si cení mu veliká zaujatost k k a právě bytí poznání z působil velikou za bujet s poznáním. takže dejme toho není to ten pád to nebylo je také velikou zaujatost o ale takovou řek bych na hrad dní bolel no be okolo boha a du do zdaleka se pohybující duší. Když on který to co je stal za tady si katolickou si myslel. Že spal co spočívá v tom že se člověku odpustí svých ti že se dostane na cestu správnou. A to bohužel není tak to jenom. To jste na při jako do třebas od ty názory že si myslet na přesto musí to tím projít. To jenom malinká pase váš východ vývoje která na to tom závisí pak ve říká svatý pavel miluj a dělej co chceš tohle dobra. p. Takže jsem ten páter spí dělo měl ještě jiné zk tuk kolem jsem si myslel nebo jiné špatné představy si. Kdo za tisíc představ které z pečlivě ko věnovali na poslušnost tradici. Ona si je si myslel že on ten hříšným při jeho přibližování třeba si na to víte dobře když že by zpovídá zbaven hřích ku že je spasen kdyby tomu takhle bylo tak by se bylo bývalo nemohlo stát. Že vel příliš již ty jsi kdyby kompromitován ani před světem záhy prvého za masou umírali aby tady bylo to neb pro nevole nadto si neděli osudu zenem k tomu co předtím dělali. Ona mi si by ty bylo pro toho spisovatele těch poznal jak si. Jak sebepoznání možno prohlubovat se poznání je moc to provét zásadně vždycky na všech cestách sebezáporem. A ani nejlepšího prostředku a v ž v takže dejme tomu v prosím dostane lišilo na sto v co příval si to bude zdát se malicherné ale tak a k prostředek jako který třebas neklidu alkohol nebo pro člověka jako o stále na který nejí maso. To by bylo jedni než se do za pod bych začal jíst to by být sil a koho homo začal jíst maso a. Ovšem nevím do sebe jen nechci mluvit v ní. Ale je otázka že kdybychom to přijali za správné to na to. Abych začal být a od koho a on začal jíst maso a očekávali od toho větší sebepoznání. Možná že by se dostavilo možná že on na to záleží za jaký konec z bychom toho. Vzdání se z své zásady vzali jestliže bych vzal to toho pití alkoholu. Za kole že se mi to trval kolu z ty ska. To byste viz nebylo to co jste mně a taky by k nebi nedostal se sebepoznáním bych udělal proto aby vám dokázal že na mně nezáleží se chtěl ukázat. takže my se dostali o sobě abyste si nemysleli že nějak si ponižovat ale kdybych to vzal za ten konec jaký jaký to vzal buddha nebo o to napřed on i k sled z prováděl přísnou askezi a ano ano u římu atd na jídlech. Přesto byl dodržoval a to bylo z to byla součástí jeho cesty. A teď zjistil že to cesta a nikam na veden a rezignoval na to plnění těchto příkazů mu protože mu šlo o po kok nitro o to aby dělal kdy dotud a ku malinko pojedl u a to se zase milována. To je správný způsob za s pravdu ona za se za to zpět z to co člověk. Jak se tu musí člověk dělá ne jak se sebe jak sebezapřít a tak teď to tam není co to píšeme cesta říkáme z není to tam. To je myslím ježíš ukazoval že od začátku svého učitelského úřadu. Jsem to do vás hladovící mi k. A měl k tomu své učedníky radujte se svazují jsi mi. Abyste marně hledali vedle tohoto doporučení stejně závažné doporučení ne o to ježíše. Oni se říkal odvolávaje se na zákon prvním za kolem milovat budeš pána o slovo to bude říkali tam od bližního ven. Ale pak to nebylo zákonu to bylo to bylo to specifická povaha cesty. A my se opět panna mravy to se to by se za bují svými a plačte s plačícími. I plačte s plačící ne nad sebou to bodů za ale s plačícími nedokáže do bezvadně plakat nad sebou ale spatří svými touž jeho ši touž nejde tak dobře se o těla v jak je to možná že to je to takové nesmysly si psal o si učedníků proč se jak to bude plakali ptačici li např. A proč žen pro vše do počali jenom milovat se pro li si to by jako u toho že s že zdravé ale pak to s to assisi kteří třebas proč tu pro nic za nic na. Nerozumí vědcem jsou nevědomě a proto pláčou na příklad dejme tomu ty ženy které doprovázely ježíše na kříž plakali vedle něho a on mně říkal neplačte nad jemnou plačte nad sebou to znamená nesměl s jsou si vědoucího člověka anna svými vědci ten svými plakal pro toto vědění také nám. Jez správné i plakat s plačícími. Když vám ještě při že jsem že tu jedno co se stalo ježíši kristu jsem to mockrát říkal ten je třeba to znova znovu si uvědomit. Si to měl dobrého přítele lazara ani vody sestry mary v a tu odešel od nich a to se putování po palestině v době kdy lazar byl nemocen a vrátil se nebo byl zavolán těmi sestrami když nazaret byl tři dni v hrobě. Neboli jsou do pata protože rovným v jeho po široké krajině palestiny. A říkaly mu co z nám to učinil příteli k kdybys byl pod na zůstal jsme chtěly by byl nemocen čtena za tak si nedopustila by zemřel ale teď když již je tři dni v sobě a kdyby se mi toho kdyby se vytáhl ven tak že za to a to není možno kost z syt a on věděl co z kříž on věděl že ho vzkřísí. Ještě dno on věděl že ostří při pro toho že to mělo ukázat jak sám vstane z hrobu třetí den. S jakým zázrak ale on přestože to věděl v zaplakal zaplakal jsou op plačícím marií a na to proč prosimvás za skal. Protože musel do komentovat či doporučoval někomu to se stačí jsi mi tak tomu se taky s tam dělat přátel.. Z byl me je by za řeč o tom proč plakal nad jeruzalém to byste si mohli myslet že byl místní pak tedy atd. Ale není tomu tak on se totiž velice nos snažil obrátit jeruzalém a bylo to k pláči se mu to nepodařilo. No to víte když těle bůh z na lidi se převrátit jeruzalém ale co to bude znamenat za po hromu když vtěleného boha je poslechnou nový napřed. Tak je to pak a čili když ani takových na své poslech. Máte štěstí že jste člověkem jenom si si při tom tady s člověkem nad visí a ne s ježíšem kristem ale kdybyste mně byly vzali váš dělat to do tam že není než neděláte to na vás vidím žene a dali mi jako v ježíše krista který k vám tady mluví tu tví měla tím ne ne od mi služebníkem půst někam jako nehodného služebníka v tak o to by se se museli pole to zaři celá dělám. A to by byl správný vracela z který by vám umožnil to uskutečnit z bez na to o to co tu na než smíte. Vy musíte v celém život ne v nějakém i ten med tu karla makoně vidět vedení od boha. A pak to budete li jak se ma ta mně vážně as nejvyšší mír do ona dosti a to ne. Takže když vám řeknou chtě nebudete věřit nejradostnější člověkem se do bod těch co jedním kde pak ku v tom koncentráku potom dalších pět tisíců by jsem tam my se s bohem. A všude do utrpení ale jak praví jesu dělám čím se svým mnoho utrpení ale není trpících nohou utrpení a není trpícího a nebylo trpícího ale do mnoho utrpení. Tak vel považuji za něho ne ne vím a považuje za od ne. Protože si myslím že na protože ty věci se musíme na určitý čas tanec příliš mnoho času. Protože vím že to vyš nebo neví že to není rozhodující vnější jsou věci které když již tak to může rozhodnout k dobru nebo kresby a to to když neboli že se to u bez jedno jít ale když si to na četl tak je z tohleto. Že totiž a začlo v indy co je vám dobře známo svou co dříve říkal. Že pobyt v podobě ježíše krise se podobal měli tapas samadhi. Ramakrišna říká a odejde pro pas samadhi že dozraje pod přejete. Kdyby v tom člověk ve nebem jede třebas maje tři dni tak jako by ho byl nezažil. To je vrchol samadhi sama ti končí třídenní nirvikalpasamadhi. Pak není třeba v samadhi pak je možno za tuto úroveň samadhi se dostat dál jsem o k k. Dostávat kupředu bez pomocí extazí ano. Když tělo ukázal že extaze tady končí jo o tom co je jenom nebo extazi promění hoře tabor ano. Že tady extaze končí on jimi neplýtvá na to nebyl ani čas ale přesto přesto extazi. A že tady se s končí a že pod extasích následek jiná cesta za extazemi dobro se říká za obou na že obraz normálně končí. Tím nám to extazí tři samadhi dělá nebot ty s a to jak říkají třebas pod sine. Čili to ale on viz ti děl jako s celou svou životní pout tím vystihoval. Do pod rovná zákonitosti které bez pardonu platí v s v z při tom vzestupu k bohu a tam nemohli světy třídní chybět protože zákonité všechno potřebuje dozrát ní. které věci čtyřicet tím některé věci tři roky ne jako tou učitelství ježíše krista některé věci tři se na s mládí ježíšova do toho co vstupu do dáno vyd. A některé věci přihodit jako jsou umírání na kříži ani které si tři dni v jeho pobyt v podobě ano všimni si kolik je tady těch stroj řek proč to na nestranně ještě by se s to jiný význam a proč to je z hromadí ze zdroje protože tady se ukázat na moment se bych se nic tisícsedumsetdvacet to nad doby přípravy na zrození ježíšem ano. Tady dělo za to když totiž žena vzala kráva za tělo to betlémě třicet let na jordán na sirotky na kříž ne čtyřicet dní v zase z van ducha svatého je to tak se úžasné zrychlení tohleto a. Kdyby s když člověk si si uvědomuje to co mu to dál za práci než se dostane. K tomu a narozením betlémě pro tak to je ti tři jsem se dvacet let. A to by mohlo málem to k otci kdyby si říkal tak ono to do se tak od trvat do toho jordánu to ne tam když se to ve za pravý konec tak k působivé že bych ten. Veliká celé rádce a tři dni v hrobě to znamená tři dni bez v stačí si aby se pro pokoj mělo pro nepravé s tím nesmrtelnými ano. A proto by se z zjevil nějaké za radici během těch tří mu ještě než stal z hrobu nedotýkej se řekly kráčím k otci to jež to byl proces který nebyl dokončen a ten trvá tři měla po dostat tomu dostal stala by jako bylo vidět že to je nějaký pro cestu u dávání všechno duchovní si že zraje. Ano. To spoje za k kdyby se byli nejsou s vyššími kdyby mezi jsme si vše my když se plně všechy příkazy boží v kdybyste nehřešili to přeháněl že se taky. Tady při přiměřenost ale kdyby se to takový u toho byli a teď přišli takle dokonale připraveni k do domu hospodářova nám že sta při řídili kdo by řikal neznám vás protože to co z to všechno prováděli v mých očích neznamená nic protože záleží na duchu v jakém to pro vás. Jestliže v doba chudá dala malinkým není z v jakém duchu ku to dala byl trojí poslední není z třeba z rozumí. Když jsem když z toho množství co mám dispozici jsem taky ctnostný jako ten bohatý mládenec. jsem přitom bohatých sám se po mu v boha ty těmi ctnostmi jako jsem byl do krista a to do pád těl co o svatý přátele tak. To je jako nejjistější cesta do konce nitra oh. Toto nesmí od toho o ale ne do ve šel za dva s pánem bohem vůbec ne. To do jsem to pochopil ono to do toho v to o tři v že jsem to a u mi to že že se to by se ode něčeho z že jsem zkrachoval tím životem svatých ho protože pak každá ctnost měla nějaký význam proto ježíš kristus s říká. Když si celý den k poctě pracoval na poli hospodářově ještě si může neužitečný služebníkem. Tak tvorové k když se při umí jež před pášeš to znamená naši nový šat. A vstoupíš tomu z podá při aniž by si to nejmenší vodního si žádal. Si ho hoden pro ty toho strašně nenápadně ctnosti umýt své před pás nad a nic nechtít kde je to v tom se stal ve zpovědi bude ty hříchy. To co jsem cítil v tom marně protože si to za to zapomněl se v nás světech mu ji největším si říkal jsem tomu doktorovi obor nevinně jsem bez boha že jsem jednal v v to to se ctnostně jsem prostě to o co je to kdo si tam kou o smyl nil syna poklad synova on v pak to jsem dělal a ty se po že dame přiložit a mnou protože jsem že bez boha. Dělal všechno pro sebe něco dělal do zase z s to z jenom jsem plnil to co jsem pro správné jdou na tu tomu co také říci pochopitelně no a tak bych vám doporučoval abyste aspoň jednou denně se uměli. To znamená k okamžiku své vnitřní modlitby přistupovali z nesmírnou úctou.. Všimněte si když přistupuju k do si hned začnu chrám. Let to je ta obrovská ústa z mějte se se mnou to je ta obrovská ustane přeháním protože když tam k při tu po poslední si to u k čemu je to dobré. Tam se musí z první silou tak ho po krátkou přestanou šlapat na to ty modliby pustím. A tvé o to to by se svědky. Neska jsem byl hodinu svědkem vašeho práva pálení ta se konal li si vodu tuto je to od. F. Tám tak jsem je třeba z velikou úst po jako ochrana pali o na ve člověk bych syna prou sval tam při jít protože to se mně ten ho k porážce pak ty jsi na ve tak si do předního od počin si dělá kol co na večeři mu z toho co máma nemusí tím sloužil toho od něho chci aby nechal odpočinout. A to za nic jakými než než vejdou do toho domu od smí asi co sám za řídím ve kdo někoho miluje v nesmíte od něho nic chtít co to na pro to že se pro o lásku v něm k k když to nejmenší od něho chce te v k v k v k v. Takže vím že takový nejsem v ale kdyby bylo od manžel ty je to co jsem měl právo si pro sebe nebo od kohokoliv z vás chtěl to co si od sebe tak bych vás antoníne učinil absolutně nešťastným to byste věděli že nemám snadný život protože i takový je svůj život podle mi že ani ten by to nevěřila oni je ani daly. Možná ani hodinu by sto aby držel. Na to upozorňuju takovýho o doby kdy neříkejte že nejste je to po doví ho. Být jak tato povinnost kdysi můžete přijít odejít i ten může která ničit při tady můžete na dávat na poměry by tady můžete si vybírat cokoli dělat nic cenné s. Ne žádnou hodnost nemá a jak hodnost mám kdysi to dělám špatně ale je se to dělá správně tak je to moje chyba v. Bych to věděl z rozumu jak co z praně dělá to nic se nestane tak ty dom pro ty věci to z rozumu podělo vám pak o to to říkám z po hlase rozumovým na to. I se nestane že vám na dávám ale upozorňuju vás že čím do výše stoupá tím více se pod a s tím větší to odpovědnost v kdybych si dejme tomu jsem říkal tím o i z ypsilon za použili jenom jedno si dale tu mu. Tak pokus spáchat sebevraždu rovnou pokud k pak to se do a pak to se tu obecně. Že nejde mi o si ve lid kdybych musel nadto si co koly v mít nebo cokoliv muss celé dělá z. A protože s vámi tady jsem v tom musel dělat z vlastní vůle to jsem čím jenom deska mají k otci vůli. Takhle peněz kdybych nežil na tomto svět. Protože to se nehodí do toho co vám tady kážou to potom není u z a co mám to říkáš. to říkám protože mostu že po chci udělat to nechci udělat tudleto. Mně bylo milejší doma být pak škole nebo na po bolesti ba zenu. Opravdu tak se mám rád ale nemohu no. se nechci vynášeli jenom říkám že učit tomu mírou poslušnosti na každém stupni musí mít člověk v ale když se to po služ musí mít i my musíme postu to se rodí měla své do z ve společnosti nebo se svým se svým vymknout ale jestli jede postu to z o které víte že pochází z příkazu božího. To je nekompromisní poslušnost to nemůžete říct a za vší byli anebo že je to a řekne neznám a je to radost je pospolu to tak si je prosba jed začít znovu. Ta se to bezbarvé nesčetněkrát to jsem není chyba to byl neudělal říkal dneska jsem u se před před tou láskou bože ale si to neuteču prosilo z své hru vzala. On to to na sklad trpěl kou takovou lásku on to ka svým či člověk takovou nejvyšší milost je pro ukazovala od toho utíkal ve jsem se měl rád mám jenom tu u těch se to dělo co je to to tak je že ve chtěli po brzy kristem ba sebou stánek či o ba kde ostatní taky oni se klidní do božího nová ale člověka předvedl celé to. Povinnost vůči bohu. To jenom abyste se tak o své radovali jiných to jsem žárlivý nával na rosy jiných. Aby se také rasy radovali el tak jenom řeknu že vy jako lidé máte povinnost vývojového článku který je za osmi milióny vtělení. A ten to podnož veliká vzdává tím se plazí od svou měli domu. V vtěleních nějak nebo k vám dostavuje nebo tam podává ruku o sum miliónu nižších vtělení ta spojitost tady je a co chtějí abyste vy zvítězili neboť jenom tím je pod táhne když víme zvítězí te ten pro bez cení. Jste takový že daleko bez cennější než ten kdo to nezažil to co ti. A jestliže jim po dáte tu ruku kdysi si že se bude meč u z bratřích svých tak co tady tam nahoře říkají tys mojí svými pro tebe tu při to na věčnost a říkají v kristus při poslední jsou k k tak je to to není to bude mít pomoc při poroby jako se to o co kde se to by není pokud jsem poslušný. A pokud pomáhám co to poco co ti těm tam do k ostatním ano těm bližním ale je to to nedělám tak taky nemám to spojení tam nahoru přátel to co tam se si je kdyby takle ustavičně se nestarat o tento svět tak by para z nebe. To s to je asi spadnou nebyl by tu bo v aničky vším co osobu to není možné. Protože v trvalém spojení dán ale si mohu pak tomu tak co to dokázal při tom koncentráku ale ona ne tak se doporučuju vám sela. Abys které hodnotili situaci ve které jste velice optimisticky neboť ti je sis se při jiný vám daří tak to není vinen nikdo jiný než vy kteří posloucháte se vám nedaří není vinen nikdo jiný než vy kteří neposlouchá ano.