Karel Makoň: 85-28A-13 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Teď tvé buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi..napřed si řekneme ano napřed si řekneme jak působí boží vůle na neví. To si můžeme snadno představit ve bez stavu dokonalost jak působí jeho vůle dokonává. Tam bude u boha příbytku neprotiví se vůli boží nýbrž vůli boží vykonává. V tom není uvěznění nýbrž úžasné rozšíření moci jeho vůle je všemocná. A vona totiž taky dyž působí potom přes tu. I při by s tím napřed zkušenost kterou vyjde z těch příbytcích existující nabyly zde na zemi komplexní povahu někam záznam o ho on teď mně dosahování v tomto obsažen. Které se u skutečnost časoprostoru si může snadno pomoc z časoprostoru se dostat do věčností tak je buď vůle tvá jako v nebi to znamená se podvoluji jít aby kdys vládl jít svou vůlí ví. Tak jak konané kdy to znamená dokonalostí a řeknu tohle toho kdybychom si opravuje přání.. Tak pomáhá dalekosáhlý jiná se k ale okamžitý následek z ne za rok za stole nebo tak na člověku a om by okamžitě pociťovala kdyby dal toto právo bohu pochopitelně je zajímavý že to právo člověk bohu musí dát aby začlo fungovat on než čím nás násilí se činí dát ti božímu ale člověku ne když toto právo se jít tak buď si vás okamžitě začne dává obyčeje toho člověk není schopen zase do toho vůbec pod že jsem vás je pro toho že jsem poznávací že on je jediná. Moc a skutečnost která je hodna toho abychom patřit že nic na světě se nevyrovná jeho moci a. Jeho svatosti nebo jak se chce. Jeho lásce a všeho toho váma tu a proto tomu náležet je toho nejvyšší co člověk může se to ještě provést jít no a protože von při takovém zjevení člověku taky moc aby to provést mohl pak se nemusíte starat se může stát že co se uskuteční aby jeho vůle za tak i na zemi jít. To se uskuteční velice snadno když bohu dáte k tomu právo že vás když čili že to právo on neváhá. Se máte rád když mu co si dáte tak okamžitě pocit jak si vás bere podal z toho špatní. Ne. Zůstanete přestanete přestože na toto s pořád kou nebo se si do cesty ten mat tak se mu v ale nese se v ráji tak byste zní vlivy tažení. Tak v asi byste zájem nemyslí dělo vystavovali z pořádku tak ve se stále se do sebe svého nepravého vyšších sama sebe. Když to poznání ale to není moje přednost ve třeba z boží ale jsme s tak je to to že se mu tomu aspoň právo tím co jsem se vzdaloval se vlastní vůle od těch třech a vůle a tomu jste kdykoliv si začít takže jsem v sobě. Zvyšovala hladinu jeho vůle tu ta se musí zahradě jeho vůle zvýšenou než může z emocí musím dát právo aby on způsobil život citát své nestal o této třetí řečeno řeší buď vůle tvá klesá se z když když nám dnes to znamená chléb je symbolem života na. Této zemí kdybychom nejeví tak bychom taky nemohl být živ a on sám je tady modly o z ale on nás jen ve zdejší nebeské kde zdejší ten který nás zdejší to znamená myslet také máme stará toho co je máme udělat tu o to abychom nes měli k levá abychom. Svými prostředky životu se staví všechno co víc pod tím symbolem všechno z abychom mohli bez k tomu bohu jít protože bez jídla bez obživy by to nešlo je zajímavý že tam dej nám dnes tu to znamená mi v tomto oboru starosti o pozemský ale nemá nejí za hranice jednoho dne. Můžeme zaměstnáním smysly nějaká nemáme přeháněl tuhletu starostí z dále odpusť nám naše denní jakož i my odpouští naší prosí nás každý dávejte dobře pozná máme právo žádat od chtějí jiné naši ví. Když sami neodpouští ne v to tam ježíš kristus ukázal na mnoha podobenstvími známých za z toho že doba by je byli duší je témuž pánu. A on jim objem odpustil zlu. Ale ten jeden měl taky zase nižší tak jak se vrátil k tomu začal od svého dlužníka vymáhat peníze který mu byl dlužen nemilosrdně a vyhrožoval mu a proto se ten pána v čili že to sice. A když sám mu odpustil a a von svému dlužníku neodpouští že není hoden aby mu odpustil a tak dále se sice sví. Tak o po z tam naše denně prosíme počneš činy a to znamená musíme když na odpouštěno abyste toho svět ví. Že nám odpuštěno protože bychom měli být ze své hříchy trestají tak na propadneme peklu spojená jsou stavy a o chtěná. Ale ono to nejde do věčnosti tak ne hotová z ba ne se výsledné když tam neodpouští on je to závazek abychom sami také na bo ještě jíte tento závazek neplníme. Tak způsobem me na rovná nerovnováhu mezi tím že nám opravdu soustavně odpouštěno ale dnes se mi soustavně pouští a pak sedí víme proč nás tím nás životě neštěstí kámen tomu tam máme co všecko ale nesmím světa trošičku složitější jistou k a mocí. se chovám jinak než jak se ke mně chová bůh ví. mám povinnost se chová stejně si chtěně povahu prosim vás přemýšlejte vo tom to. leto je velice důležitá pasáž z otčenáše a udělejte si tenleten závazek že jak jen se mu denně takto nosem bychom mohli by při dobré vůli tak mám povinnost být milosrdný takové rozhodnutí bychom měli dělá. Ne za ze s tak může se koná všechno vyvádí jak že za nemoc trpět ale že je to spravedlivé. Je to způsob spravedlivého života kdežto něco brát nějakou milost a sám je poskytovat jen nestaví neví způsob životu viděla z ti bych tak řekl nebo sobectví tak v a tu o to tam neuveď nás v pokušení to znamená jestliže se jeví. Ten otčenáš bereme modlitbu jak to vůle z li tak si uvědoměme že z za tam tvůrčím procesu že si ho z ne že to zpracované lidí dělá. A že v tomto tvůrčím pro cestu své pro tu ne dopracovanosti tohoto pro cestu. Pro tu láskyplnou nedopracoval vás o tom pro cestu. Ustavičném pokušení od boha že ten stav nerozpracovanosti je stavem konečným A že na dně dáno nic není v ale s proto co si tohoto procesu jít tvůrčí o nás za ním ve zkratce informuje podobenství o marnotratném synu odcházíme z doma o domovu to tomu otcova a teď. Pohledem na svůj život víme odcházíme s plnou tam z toho co jsme sdělit z podílu od otce pak se nám daří dobře klesne být dání všech konám de nebo nám docházejí peníze do to promarnili pak jsme vitální tak tamto životě nedaří jestliže v tom setrváváme v tomto stavu tak na konec. To končí tak že i bez prasaty ani nám zle v krajně nastává bída. To znamená okolnost se utvářejí tak. Že žiju bídně v krajně nastává ale to není závist to na tamních poměrech nýbrž na že v krajině jsem. jsem v tom stavu kde ta výdaje. Opět to opakuji komu se na mně se řec se zvětšovala se stoupající strachem. Těch lidí co tam na tem člu-na tom člunu s ježíšem byli nenašlo mu na loď se svého života. S ježíšem s kristem sbohem a čím větší máme strach starosti janem co všecko jimi to s námi horší. Po oře o koho by nás to je velmi stále výše ale to naše vina ale něco co by zvnějšku přicházelo takže neuveď nás v pokušení je důležité po stránce že si máme vědomi. Jakého druhu pokušení právě zažíváme zažila pokušení u vrátit všecko žít si dobře zabydlit se tady to je ta první fáze nebo máme pokušení se bráti dělám vynechám všechno mezi tím nazpátek do otcova domu a. Pro ni odpoví že dívat když nám teče do bod. Jestliže jsme v této fázi tak je opravdu naděje se budeme vracet. Z nouze budeme hledat tu cestu do otcova domu a když nacházíme víme kudy se tam jde a jakými prostředky to je velice slibné. Teď jenom třeba neumí být na cestě k zajít. Takže tímto způsobem pomocí tohoto podobenství se můžeme dovídat o tom čemu nás ten pán bůh momentálně pokušení uvádí jestli tím že nám naplněn tedy že koho a neboť tím že se nám nezjevil ani naší touhou když nám peníze došli. Patrně na nebylo před tolik zle abychom do toužili potom u ní. V otcově domě el totiž zem abychom ho protože po od co vědomě musím mít po me mnou. A my si na něm misse na vzpomínáme to ještě na není tak se tak nemáme vědomí o otcově domu že nějaký dům otců existuje aspoň ve víře. Tak to ještě je. Tato pokušení jiného druhu než potom když toto vědomí máme v tom všem nadějné pokušení. Pokušení. Do toho otcova domu se dostat za tím stává o pokušení od boha to co to to že od boha to není to z nás. Bůh si nás že mýtus sebe tak tento pohled pokušení tímto nedokážeme uskutečnit od atd podobu zrodila dál kdy vám to jasné. A zbav nás zlého znamená prosimvás zase znovu upozorňuju modlitba se týká modlitby k dal k tvůrci a to mu jsem vás poslal do dualismu. My jsme vychováváni ve relativním dobrem je krátký mysleme stejnou měrou. A my máme právo žádat od boha aby nás nechával nebo by vás vychovával. Spíše dobrém krátký ním nesleví aby nám dovolili po dobrým zkrátka. Jdeme li po dobrým nebudeme vychovávat významem zbaví nás zlého ti od mezitím zlého ti zbav nás zlého na to máme právo o tuto modlitbu jenom pro toho že je tím jdeme dobru ano křtít byl svatou krádež mistra řekl nebo. Jsem příliš náročně abychom byli zbaveni zlatých nemíníme spravedlivý život tak vel příliš odvážné a tam modlitba nebyla by správně pochopeno. Tím je to vysvětleno tak trošku jako to řada rozhodnutí ano. Teď bych byl rád kdybyste mně řekly co vám v tom chybí nebo co by nedal zpracovat jest možno tak si to bralo rozmyslet nosem. Od se v tom na ho po tom co je to také skončit a tady někdo z vás říká jsem to nesmí pojímal jako individuální modlitbu. Týkající jednotlivce protože kdyby to byla modlitba kolektivní jak se tam tedy říká otčenáš mého čemu oni na tak by to pro by tady hrozilo nebezpečí z to stane el v takovou ne závaznou formou a ono modlitby za společnost která by neměla ten dopad. Se na osobní rozhodnutí v něm pokoj při čistě tolik nejde jako o jedince. A ale vás upozornil že jsem si dovolil to tímto způsobem by se to dneska proto protože doufám že to bude zasazeno vzaty přednášky o lásce v miluj svého bližní jako sama sebe a miluje boha s to co se atakdále když to nebudete v tomto duchovou za sebou a v tomto povaze jsou přednášet nebo promítat takto o pro toto nebezpečí stává a když to spojit se s tím z to bylo před tím. Tak proto se když chápu času taky dopadne špatně. Ale jestliže si uvědomíte co jsme tady říkali před tím se to aspoň přijmete jsem o správné tak taky při ve zas správnější se modlit pane mu ji ano. Otčenáš anebo ale jiném případě ne modlete se individuálně pro taky taky správné ano. taky bych měl k tomu chtěl bych tomu dodat že ten otčenáš by se měl modlit v jiném duchovno začátku ne než na jeho konci. Jeho konec škole sklon nakonec nebi měl nitrech kapitulaci mít před lid ka před o to co jsem udělal dobře nebo špatně přes be a to začátek ale kdyby se modlete otčenáš začátku dne tak pravil tomu by předsevzetí jak ses přes tebe chovat né. Asi tak to. Jsem sebe proto jednoho z vás o mělo by to před opic všechny kdo se jen tak jak litoval když du potom do otcova domova nemám který se zdržovat rekapitulací nýbrž tam se umýt právě otec po mým jiné pochopitelně to nesprávné toto co jste pro k li ale všimněte si to se asi nestačil říci tak jsem možná že z tam našel jsem to řekl. Ta je li není dobře se. Že není dobře dělat z nebes klid jasno tam takle nazval slovem se bez byt nýbrž nějakým způsobem odložit ten den a silně pochybuju o že byste ho mohli jenom tak beze všeho odložit kdybys to je na skládali již taky kus pokus tak. Že asi patrně jsem přes ten den. Své postupně obléká tvé do různých. Bych hnutí mysli do různých podnětů do různých záměrů. A as těch se musíte vyvést nejsem proto se říkat si vzpomínat jsem bez to udělal takou tak v tom se tak po takovou chybu tam jsem byl dobrý tam jsem byl z nýbrž takhle obecně pohlédnout na zemi to je rozdíl oproti sebe z by tu. To nemysli že pro špatný tak je obecně pohledu na den. Jako na den který jsem žil jako dít koho boží to nemůže chyb být chybou a ale. V dobyto chybou když se mohu tělo svou hříšností nebo pro do oral svým dobrým skutkem to by nebylo správné tak jsem to myslel ano. F. El ten otčenáš že zašel jsem nikoli za kříž nýbrž před křížem ale je určen pro učedníky páně v takže jsem nikomu nedivím do není tím učedníkem ve se totiž nezřekl z ve aspoň částečně svého že nebude schopen se poctivě tento otčenáš modlit rozumíte takže se o modlí potom způsobem který bychom nemohli nazvat modlitbou. Přeříkávat prudce se o čase se nebesy po si že to není modlitba. To je zneuctění boha pokud se dostal znovu s ti ne. Ale za že to je správný poměr k němu je to znehodnocení tohoto po mně tady otčenáše měli padat si myslím že opravdu těžko se modlit otčenáš víc než takle unikat na nevidět toho když člověk něco aspoň z něho neuskutečnil. Člověk něčeho nezřekl jsem to tedy učedníkem páně když mu nejde o tu spásu. jsem syna katolických cení v to že říkají není správný katolík ten kdo si nepřeje spásu pro sebe. Měl to proti srsti osobně ale jak si je za to vážím přestože tohle to tak nechal tolik kdy jsem si to přál. Protože to si přeje spásu tak trošičku udělal nějaký výběr ve svém životě a přeje si životě to nejlepší ale třebas. Jenom peníz sela blahobytem zabydlení tady je a takový věci že to z tedy rozdal říká a jsem s když se bez než ten učedník. Tak vám musím proto ji viztež že ani dat nýbrž kdy let a nejste ani učedník bohužel. Čisté něco jiného než telat nebo učedník. Jim také pravda co si který v sobě myslíte že byste ho neznali mám dojem to od ježíše nemám dojem že jeho znáte hlubším způsobem poznáváte při způsobem než jak poznávali učedníci do smrti. Protože když jednou jeden učedník takto byl svatý petr v době přijde prozradil ty jsi syn boží. Tak ho za to pán ježíš pochválil říkal pro maso nebo své tělo nezjevilo od ustanovil ho za to svým nástupcem to ten jediný výrok čili to o něco za mocného když za to někdo přišel že mají vedle sebe boha no a to vám si že tohle by se dostali že to byl vtělený bůh že po této stránce poznáte že tato chápete totiž ne a že jste taky nýbrž do si to předčí všecko nad všechno prostudovat. A myslím že každý z těch učedníků nebyl nikdo si si ku by měli spoj si tolik literatury tolik možností si do klid je prosilo co dobyl tři roky jakoby kteří třebas mnoho let buduje tu toho představu o ježíši kristu. No a v eli dala otčenáš jako večerní trpná modlitba jsem vůbec ještě nemluvil o tom. Vedla obecně co tedy že se máme povinnost nebo nemáme povinnost modlit když vstoupit do toho otcova domu do toho domu hospodář se to říkam z od něho nechtějme že umíme své opak sejme své. A sluší mému víte jestliže neumíme své trpně ještě modlit a nahrazen ve trpnou modlitbou otčenášem při této náhražka. Tak a pak celou tu modlitbu musel pronášet v tom duchu. Že chceme se přiblížit vůli boží. Neboť jestliže ježíš kristus tuto modlitbu dal svým učedníkem učedníkům tak prozrazoval jaká je vůle boží co by měl člověk dělat co by se měl říct co by si měl přát. Čili my si vlasy potom rekapituluje ve vůli ježíše krista tak i když neumíme a to asi patrně hned umět nebudeme. Od tomu tu o z podá si v tom domě se přibližovat po z toho z velké no přibližovat jako nic si nežádají což byl tedy věděla jasem když si na ten případ. Mít zemi jak vám líčit řadu případů méně ideální jich. Tak můžeme tímto způsobem která není který není tak ideální tak bych za či radil se modlit před tím vstupem. Ale může ve zahladit sil to tu službu tomu hospodáři tou vůlí v z s ti u pět domy si co si od nás přeje ano a toho bezvadně vysvětlen otčenáš takže otčenáš se potom modly jako náhražka. Do doby než se mi stane to co sv tu nově nebo jiným že se zastavili třeba se tu otčenáše. Začátku i svatý takže se asi sil říkala ještě dělo se bude dlouhém modlitby a to jenom řikal otče. Nebo oželel. Všimněte si co řekl svatý tomáš který nevěřil že moh ježíš kristus vstal zmrtvých co řekli jsou potom spatřil. Pane mu li. Kde to znamenalo něco jako opravdový s tou v pravém duchu ku do otcova domu dobro od domu z poznal že ano. Je že přišel a postavil ho s úctou pas uznáním jeho moci a toho je dobrý vstup protože jak víte nebo jak ty víš to u když se mu tam prvně o bylo u těch učedníků po smrti tak tam nebyl svatý tomáš. A ta když přišel potom co litoval do se po od ko v ježíše že to co maže za říkal na tomu nevěřil ten je mrtvé ten nemoh vstal zmrtvých. Tak se zjevil ježíš novou vůli tomášovi ten schoval byla tam byl tomáš a říkal nebuď nevěřící ale věřícím oslovení kteří uvěřili aneb neviděli ale abys uvěřil i ty trošku ku. Svou božskou svůj do vaně me a do mého boku strava a on říkal pane mu ji poslal ho okamžitě. Ale vy když on od sil aby ruku tam od žil ve nechal se odbýt tou s tou. Protože to jedno nevěřící člověk tady se přesvědčí že věřit onen ne tak podle ta se že on si musel sám od no jo to v k v. A a odevzdal se jeho moci o němu ji pán v nejsem svým pánem on je mu ji mým pánem ano. To je to vzor trpné modlitby. Tak bych se tedy v všimne toho kdo byl s tebou znovu vel co říkal ježíš kristus před tím než začal učit jak se mají učedníci modlit říká nebuďte mnoho mluví jako pohané velice takhle. Tak si myslíme že em lidé mnoho mluvím kteří sice třebas modly litanie. Jsou sice mnoho mu dní a že jsou jinak novou mluvení než ty pohané když musem ale že v tom je určitý rozdíl a dokud ten mnohomluvnosti a takže když tolik to jsi ty neměl za zlé jak je to ne řekl. Že se dnes po mi náš lety pohané kdysi se to jak ty pane jsem modlit ale dovol mi abych měl o tom informace jak se modlit. Tak jak je to vysvětlim třebas událostí ze života. Eliášova věží když ty misky jich ten začli mít větší moc. Se svými svým málem a jinými bohy než měl než jakou moc vykonával hospodin nad svým návodem. Vybídl hospodin v eliáš ne aby přemohlo k město je v těch bohu protože lid co zvrhlá klaní se těm nepravým bohu eliáš sat poslušen slíbil abys dal mně z ale za toho bála aby. S ním podstoupili z tom pole v protože jeho že ty kněze chtěl porazit byl poslušen a na pro o své že své udělá hranice dříví se budou modlit napřed oni potom on k tomu aby bůh zapálil ten bohem. Tak tím dokázal svou moc toto dokáže ten zvítězí a na prostor od toho boha se všichni dají i ty jsi neštěstí tat tak byl ježíš tím bálovi se modlili a z jak se modlili celý den celou noc v jednom ku se k dohrály prosili kdy své bičovali tato řízně li své mu čili se vyprovokovávají své city. A ono se nic nestalo oheň se neukázal protože ho bylo suché ale tak když toto nějakou dobu do přes nějakou domu to toto za do bible. Let tak se vzdali toho pokusu o to věděli že to eliáš také dokáže. To tedy teď se na tobě tak. A eliáš řekl by ko tady kte na všestranná okolo toho o mně. S touhu ku pokorou a zabili které do oheň dal pátrání. Vodu. Aby nebylo podezření že tam přenášení oheň z vnějšku. Začal se modlit ne mnohá slovy ale velice upřímně ho spodní ukaž svou moc. A hospodin ukázal svou moc tím že sestra obrovská bouřka. Bez děl na tu hranici zapálil nižší v on to hrál. A mnozí z těch let od padlých židů se vrátí do tábora pravověrný a ne ho tak tady na tomto přít tělo po vychovat jiné příklady se se se mi zdraví nadmíru jasný. Je vidět všem pout stala tam mnohomluvnost to nebylo o tom budu volání babiččin v to bylo velice si roce ne magické modlení. Kde vzývali nejenom slovy ni ale mezi mnohými slovy se podněcovali v citu ním. extaticky tím ve kterých se namnoze děly zázraky ale pro tu obrovskou s moc kterou tím vyvolaly ze sebe to je z boha. No tak proto se to nestalo proti pro tomu způsobu modlení byl tedy pán ježíš. Na co není kdežto když se modlí ty babičky. Ale říkají je můžeme z mu moc otčenáš tu moc zdrávas o moc jakých jiný věcí věřím pokoje tam taky byl v tom neptá no a tajemství nějaká co tam vždycky za čas přeříkával na znamená některé myšlenky že život ježíše krista tam se prochází třebas životem ježíše krista nebo životem panně marii o jsem konečně upozorňuji si jde na život ježíšův jako na tajemství. Které mu měly porozumět velice pokrok chovám modlitba. se nedivím ještě hned křesťanství li do nedorostlo. Že se prvně dostal do rukou za svatého dominik ka k nim máme a to znamená při nás ve století ni máme u nás v plzni kostel. Panny marie růžence nové. A to bylo to dařit krásně znázorněn jak panna maria se to může předává tomu dominik kovy. Tato událo se samo jsou přetlumočení jeho vnitřního stavu převedením do obrazu jeho vnitřního stavu ale svaly domyslete li se horlivě modlil může let. A jsem byl často přítomen modlení přerušen čili po tom svém obrácení pochopitelně dříve ne. Bylo o něm žila pro zná proto to jsem nevydržel kočce nebo přesto modlila. A musím říct že ty babičky který do tam možný. Ustávají svoje smysly a kdyby ustávají jak svoji rozumu. Ale kdyby věku spali svoji dost pavel svým smysly as li rozumu tak by tam spal. Špatná. A horší kdyby ten mně dal než když tak ve se se modlí kdyby ten vzdal povel modlete se za s tomu neřekl nějaký návod ve dál. Tak by dříve nebo později všichni usnuly všichni by usnuly a tady nikdo neusnul jsem víme li se někdo byl usnu. Ale musím vám říct že to přežil ten růže dnes nebo dokonce jsem růže summu protože jsem to po do celý měsíc každý večer. Tak něco v to že jsem jediný díval jsem to v nich zanechalo. Voni jste se neposlechl nos ti třebas mistra řecké se dostat někam jinam do jiného duševního stavu. Jak tedy li proti vytržením a proti růžence nemám ale vůbec nic ale nepovažuju to vzalo při při přijmou byla vzal mnohomluvnost že vím že to zevní já. Které jen toho budu své se dát také přemluvit mnohomluvností. Že se utlumit tam dopomohlo s tím že se bylo ani člověku mnoho mluví a čím nechal ještě o li tím je to rychlejší u tu o váhání ten novou dosti toho o jeho zevního takže to je nakonec z deptám toho ty mechanismem toho co normálně mechanické není el co z něho odčerpává veškerou moc v po mu tam ho z ti k tomu co ten člověk velet ta. O prosím. To nezbylo se říkalo šel na zda o svolal nějakýho prověření boha v by to opravdu neměla ten význam který má. Ale tam se postupuje v životě ježíše krista na příklad nebo životě panny marie nebo žít v životě svatých a pole doroste do zen se různě jmenují ano jsou odborné růžence. A takže tam se pro chlad ten člověk který o pro ve ale s tím budu děláte otčenáš to znalost stane nakonec z toho tomu před říká někdo kdo dává pozor se to řekne ne styk ka tak to kdy. A tak mu řekne další událost ze života třebas kristova to zrušit ano. A potom zase do do dovede od narození o dovede tak šel a to ti k tomu jak dostal najednou ježíš ale jak bylo světech v tom to tam v tom kostele jak jsem tam zapomněl tak stane vrátil jak se dostal do. Jordánu jak přemohl satana jak se stal učitelem tak jak křísil živé el tedy nemocné atd tak anebo z mrtvé a tak dále a potom jak se dostal tak příště vstoupil do pro v těle a to se všechno probere ten člověk si bez krátce za půl hodiny v ti asi tak probere celý život ježíše krista bohužel tři těl zatím podrobněji a hlouběji život ježíše krista ne pro víra. Pro viděla možná hlouběji některý jeho výroky ale oddělovala od toho od toho života. A tady poprvně to ve vás se od nás ten století se to po po pravila že vstoupila do událostí z od života jako do tajemství no ne. Protože jsem se opravdu věřila myslel nepříliš schopna odolnosti u toho a vám řeknu že tato on šel za morálku hodiny je dnes není schopna tele léčit. Vůbec ne. A u do lásce a ve chvíli u byla dosti ve do se řekne něco je život ježíše krista. A to řekne někdo jiný za tou za tu o bič u ten se s sebou to schema v po který dal se se jít no a to řekne to tak zvané tajemství tajemství svatého jsem se tomu říká on zná a ten z tví svatého žen své ty jsou z pasou se co ze na podle život za ježíše krista u panny marně nebo svatých no a von projeví por pro že to tam zůstal v mysli. To to je u brané mysli když stane potom nakonec jako jediný celkový obraz o životě ježíše krista jako příklad který se máme milovat nebo pro kterou se máme řídit nebo který věz že pro nás tajemný ale zvěstuje vám jakým způsobem dospíváme k otci s tak z vás. Vás. jsem vždycky snažím o to bych je se dostala k syntéze a v dycky skočím on přejdu do analýzy a to z toho důvodu. Že se dívám pro vás a vidím nenasycené mozky a rozum mi které se pořád dají jak jak jak a to znamená prováděli analysou. Samozřejmě potom odpovídám analyticky taky z ale protože miloval že tam odkud to berou z toho střediska tuto do tam je to povahy syntetické. A když to mám předělat na a nejsou protože mi to dělo potíže. Ale nikdy se nedovíte jste analýzy co v jsou s to si ten jsem balíku je obsažena. Ani zdaleka se to dovíte protože jakmile se děla a na li za tak se při na velice složitý putoval který do kterého se chopíte. Řekové šen namátkou čit způsobem namátkou že by berete z toho. Se tak navrch se na to o dáte. Z s co dotaz ce to se to ten pali v tohoto druhu a že totiž. Všechno co např řekl kristus na to co udělal spojitosti s. Takového druhu že se to rozumně nedá ani předpokládat že by to mohlo být. Tak dejme toho se vám tady občas říká jaký ježíš kristus dokonale do všech od rod dosti naplňoval starý zákon a to že by se si porovnali protože by se všem detailně si pro čist tady zákon se rozumem je to velice těžké pro to udělat co za dělá ta si se za někde. Ale kdybyste si jako pro li pročistí to z krista kdy zákon napřed ovšem nových a zjišťoval assisi když čeho si stopy toho ve starém zákoně ten co ježíš kristus prováděl tedy původu ty stopy po k. Čili zase šel tak že že že oni protože on do všech podrobností. Jakoby četl starý zákon o a podle to se řídil a to na to bylo to smyslu že to o dával nový smysl a co to do čela říkal že jem. Nebo co to psal dokonce v tom komentáři vystaven stal napsal. Že například chce bylo když licet let na poušti jo tíži ti než se dostali z egypta nazpátek do své palestiny rosy bere země. A vy protože jednoho toho roku. Jak to tam stojí nestaly zákoně na ni je poslal hospodin za jejich hřích je špatnosti jedovaté hady koho k by ten zemřel a. Že to všichni víte let tak to to všem co co musím si protože si s to se z vody a tak od když byl jako se to dá. A řekl hospodinově pro si že toto nám neděli názvy moři máš jenom přece tisíc. No a to vás moc a takle když názvy moři to umírala na každého o někdo. Tak bych se říší dale protože vím jed jak bych to on je měl jako za praně tady nebyli říší. A proč. Oni mu řekl na tak si může jsou poučení z toho že by to neměli dělat to co dělit žáky klanění nějaký oni když si při přes nějaký krajin kde byli nějací jiní bohové a tak ten k jsi zjistili že do taky není tak úplně zle s těmi bohy při tím bohové při bylo něco co jim hospodin nesliboval. A tak buď vyvrátili jak po byli všecky kam přišli. Anebo do se svými z přičinili a pak převzali taky kterých more jsi do tak hospodě řekl prosím udělej si hada z smí z moc váze který ho našel napíší ho na žerď a kdy do do těch táboru před to o rozhled táboře ještě přes tisíc lidí. A tam ukazuji kde jsou ty je ten kříž vlastně za toho a toho hada. A kdo ho ku bytí je u tak bude vyléčen stalo se to a teď ježíš pod tolika staletí v co z od mojžíš ten co z boha doba v. A jednoho říká v kapitole třetí než v nás tím a při ti a s tím jana říká jako byl had povýšen na poušti tak bude povýšen syn člověka. A kdo uvěří spasen bude a on. Doplnil nebo řek bych i ty plně nebo naplnil starý zákon tím že tam se hodili s chorob od tělesných. A on to naplnil ten starý zákon tím že chodil s chorob který vedou dejme tomu k ztrátě života vůbec. Čili to spáse vedl zabránit zabraňovat ten ztrátě života tím svým způsobem. Jak jedná a opřel se ono o hlubokou znalost vnitřního smyslu v k ho ukazování hada. Tak by se mohlo opravdu a tak to jsem jsem to poznával ten u svou vysoce starým zákonem když tady zákonem a novým taky v tom on to jo tak on vám to jak vám to nemohu při honit či v tak by si musel teďka si starý zákon v tomto v těle všechno ale vždycky když čit jak o plnil říkal jsem šel naplnit ne zrušit a to by bylo výtečný žilo vím ale vy si to musel říct trestali za konce ježíš na to přišel na to místo. Kde or ho plně ten starý zákon a to by se o mně okamžitě blesklo hlavě a bych to zapsal v ten vnitřní smysl toho a ukázal by na tedy si přesto el z toho spojitost s tím co do ježíš kristus na to co ukazovalo. On bili jakoby kde ta ale i formou vám co z toho starého zákona se vybalit z toho povrchního způsobu a pak dítě věcí. A za pali do bez odtělení ho ho mu na který ještě ve dne jsme přišli křest v takže například oni nepřišli na to že jich říkal. Jako byl povýšen na ti toho kdo o ježíše tak bude povýšen syn člověka. Tu jim došlo jenom toho že ježíš kristus byl ukřižován li po víš. Čili jde o syna člověka proč tam zrovna příkaz zase za proč si proč ne si boží či kdy se nazval synem božím a ne rozrostlo kdo byl tak jako takle poznal jako třeba svatý petr a on tady mluví o syna člověka protože je pokaždé za toto nedošlo už. Jemu šlo o každého z nás aby každý syn člověka tu s díval své vnitřní božství. A to je začátek jeho spásy a to je ta hlavní syntéza kterou bych tady měl udělat tak to bych měl pořád ukazovat nitě vstup svému nitru kdybyste jím je.