Karel Makoň: 85-28B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kdy v životě samy. Co to ustavit tom potes za toto nitra samotná postavě o to za toto nitra v asi proto další co vizte jak by se z toho nitra vstupovali ale když je to u z za patřičná ten nejjednodušší recept jak se dostat se vědomě k bohu tak že by. Uctivě se k němu přibližuje se třeba do svého nitra do svého srdce. Je tak ustat s když byl dostoupí určité míry tak vám zastavuje povídavost. Někdo někoho uctívá tak přitom vůbec nemůže mluvit přátelé nemůže ne. Nechce ale nemůže. Takže dejme toho když tato ustat u byla to ovšem potom zjevení na mně se musel spěl mele je zrozen vyložil tvým. Ten je ten bůh jsem pocitu váhu toho božství jak to bylo dostat z toho učí. Ale kdybych se tam s to si udělat třebas nějakou nějakým citovým způsobem to se dá. To jsou texty první vystačí si přečíst a myslet se do toho. Tak se taky nemohli myslet v taky za nemohla těkat mysl tak byste přestaň honit myšlenky. Samotná ústa by stačila abyste z potože své nitro. Protože setkali v citové extasi pochopitelně s bohem v k v. A to nebyl důkaz takový že když byste odtamtud vyšli oni by vás vyvodili z této extaze tam jste dlouho nevydržely a to je milosrdné protože kdybyste si to jak se slovy setrvávali tak tu na sto před řekne přelomu ji zlomí si by vás vyvrátil z kořenů rozumu. Protože z ba dělal co by se osla umřeli byste asi. Takže po určité době ten organismus tam ten lidský to na za vyloučí z toho stavu a odkáže vás zase do běžného stavu oddělenosti ale jak se v něm ocitnete v tom běžném s tou oděno si tak jsem než jasnější než nejnešťastnější člověk na světě v koho pod to největší neštěstí není tak nešťastní jako ten který byl vyvržen z tohoto vnitřního blaha. Takže ona touží se vrátit nazpátek. A čím více touží žen tím menší nedějí se to obr za znovu dostat ale v okamžiku kdy přestane toužit byl rezignuje čili po velké krizi. dojem že byl definitivně by ho se bych prostě. Jakmile se vyprázdní zastupuje tady ta zkušenost. možnost se projevit v našem vědomí as znovu váš strhne víte že s máte pocit si že to na vás znovu leze tato extaze ale nemůže kdesi jim zabránit o ale byla na vás protože se vyprázdnili od touhy po extasi. K tomu jsem ze zkušenosti pochopitelně. A ten takže mezi tím jsou hrozné krise toto za tak přes našich mystici. My všichni zažívali. Protože si nevěděli rady s tím jak se dostat nazpátek ta potřeby poživač myslit toužili potom blahu pochopitelně že to se. Tu převyšovala veškeré byla o jiné. Odkud část jeho tím od s jeho pohlavního všechno to převyšovala. Tak potom toužili nejvíc oni byl nemohly třebas pohlavně op co o to jen nešlo to to bylo slabé nebo domohli kou jedno ona žádnou to ona mohly požívat vaši když to jen nešlo protože to byli blaha a to byla blaha malá proti tomu co zažili tak toužili vám řikám že to opaku znovu pokud toužili potom blahu nemohlo se dostavit přestat stav špatná manipulace zvůli ví. Způsobovala že to nedostal že ta vůle může někam člověka dostat může do postavit mnoho těžkostí může ho na správnou stezku nasadit ale nemůže do bez člověka k cíli duchovní a tak když tam četla stezce jednou byl třebaže ne za svou extazi. Tak nepotřebuje nejde vůli slovo bylo tam nasazovat on ani o tom na stezce je. Protože vůle mu v tomto případě zahražuje cestu své experimentálně zjištěno a to byl v tom o dokonce rozumový zdůvodnit ale to se dělo dobře našemu rozumu v ale proč bychom pro dále protože to co jsme hrozí v tu letem způsob tento vstupu jsem žil většině lidí toto nehrozí citová extase. To citové extaze oni s vodou na fotbalu na o který tam jsem svědkem citový extaze. Ovšem me božský do původu a v ale je to obdoba naučit se vyšší úrovni. Na tak tady zastaví tu touhu vyčistí se mysl zůstane stát stane li to v nás zná a prát nádoba je věčná okamžitě se tam byl je do vědomí před li je to co je nejvýznamnějších ho z minulosti a tak jsem se pustím do okamžiku smrti že z vězte životě někdy zažili něco takového. A ocitá se v okamžiku smrti vyčistí se vaše mysl tím způsobem že když uvědomíte že míra že v tom životě nic nedosáhnete. Čili když se vzdáte dosahování tohoto špatného systému vůle jakmile se vzdáte dosahování. Tak mysl zčista obr nový vzpomínku na to co vás životě někdy třebas bohem spojilo takže i člověk který jednou třebas prošel touto citovou extazí myslím že hodně smrti čáku na by si z že znovu do padne již v okolí o tom neví. A přejde jako spasený člověk do věčnosti protože tam ho nemohu vyhodit potom. Že v novou nic jenom přes tělesnost a chtěl jsem sv opustí mezi tím co tak nešikovně dopadne v do se takže kdokoliv ji k dosahuje vítězství v okamžiku smrti. Daleko by větší množství lidí v okamžiku smrti to se nedá obec s to ve se ve postavy to množství jak které to dosáhli tady tento co tak to potom to je to co v okamžiku smrti. A no tak to asi všechno a. Proč vadí tak touha a to opakoval v citové extaze v když jsem si to tak zase vede přeci pouhou tato je správné protože když ta extaze poprvně propukla u toho člověka. Takle propukla protože když si to přál ten člověk mít tu blaženost. Nýbrž že si přál setkat se s bohem kdežto teď stojí mezi ním a bohem zážitek blaha. Že teďka víc přeje to blaho než toho pána boha v čisté z ve se mu ji na ten nemůže vůlí přikázat ta by tu tu chybu nedělala ta tady to je ta jeho pamět dává vůle se ubírá zatím zážitkem a ne za bohem rozumíš tak tím se to nese on do je nám ten člověk aniž to bude něco při to nebo něco přede mnou od prosimvás jestliže dám řečeno že to že kdo uvěří v syna člověka. Protože ve středu chce. A tak dostane do sám nebude spasen ve je spasen ale bude spasen pro zrak takže jsou když do tam význam a proč tam není s el na protože syn člověka vstoupil na kříž nikoliv cela jsme si z moli všimnout to bych o byl velice snadno v k v. Ale pak je to jeden z výroku který oděl přes cizí že skla oklamat člověka ale který způsobit aby tak byste mohli mít i člověk. Který neví že jde o vnitřní božství že tam řeč o vnitřní božství každého člověka. Každého rod každé dítě lidské v sobě to ten chrám boží dělo. Takže z tam jako celá nebo se na nebo tak to by nešlo to tohleto v on to vám by se znemožnilo abys se to vztahovalo na ježíše krista za prvé. A to za by by se znemožnilo vám. Aby atom se řeknu v pořádku toto by se znemožnilo na bych vás mýlil. Tak musíme udělat přítrž tomu co vím tak to s dostačí ale to byly třebas lidé a nejsou to bezvýznamní lidé jako třebas z zen tomu i když jsem si. Někteří a někteří chodí než to co z ka my jsme na znáte když se jich zeptají ženy. Kteří chodil těch jejich. Pomocných se nám z že v pro v k a a jóginy v nás v s s ku slovem z ku a my že my máme rovno právo ne postavení vedle mužů. Oni jednoznačně říkají že ne li vás litujeme ale ne nemá tedy nemám právo střílet v st. Ale potřeli za ten ten byl všichni by střelit mít ne za střed ten by se na vás nejíme mně by se dovolit zde vrátit. Protože ne že by chtěl a ale u nich to v indii brát převážně záležitost mužská a oni jsou ů mu ve vleku. On tohoto mínění že ne když jsem si byli mužové a ne že ji a po kůže byl jsem se dnes jako třebas starala devi manželka šrí ramakrišny a udělal si ženský klášter. Tak to zase dovoloval za dost v to ještě nevzali anděl vědomí všeho co ho a v nohách tak zk láska ženám veliké přednosti před mužem na této cestě a stejně veliké nedostatky na této cestě jsem že jsem o nich mluvil s to nemusím říkat ne maten to je napsáno ne protože v ale to jsou přirozenosti trpnější tu z opaku se slovy tě. A proto v poslán se v trpné dělá přijde pokroky v trpné modlitbě před udělá tří vyšší pokroky než muž snažší pokroky v když mystik člověk jo křesťanských tělo v trpné modlitbě daleko vyšší pokroky než mužové než se dostali do trpného jen musely pro lid v s celou škálou jiných modliteb v jiných stupně modliteb a protože na nepotřebovala. S. Tak například mech sil dal nebo jim tuto v to byl před byl příklad z jsem který nikdo rovnou spadly do toho. Ano. Do modlitby beze slov do extaze a tak nabito extatičtí rozené extaticky v protože byli ženami ale vezměme si třebas to ještě ale oni když se říct v jenom že tam někde ses zastavili. Svou představy o bohu takže oni se krisí extasích stýkali s představou o bohu. Že toto než na a jiní mluví o vyšším světla a o ženichovu vnitřním do toť čistě ženský ano představový je za li po ho vodil jsem v její nitro neděje jeho prosit to ne ale ten takový ideální vnitřní manželství které vyměněny za manželství pozemské protože oni byli el. Prostě manželka mi ježíše a proto nemohli být manželka mi mužský mužů nemohli proč se to nešlo jsi by to je lepší do že to takle přímo oni ono li toto mu k tomu co se nikdy nepracovali ten třebas mužové ale když na tudleto o to co zkušenost pustíme indy. Tak vám řeknou novou mluvit to známe z jindy je že pro může je daleko snažší se soustředit na ženský aspekt božstvím byste ramakrišna ma a tak dále. A pro ženu je daleko snažší se soustředit na mužský aspoň božství. Vizte manželku silama krišna přijata krišny vel dostal devi. Ale jen oni mají v světice veliké ženské všechny měli el za vzor mužských aspekt božství. No a tady byste věděli jak se k němu že člověk jak by se dalo špatně všech těch nižších fázích ano po šlo komu to co napovídá se svým dám a to v tom tomu tohoto brzy opustili ale přece musím na tohle tím tím bude bych tak řekl při představě o mu se mu o mužské božství. A ha takže indové říkali tak by si máme své zkušenosti vím a je po takovou ba byli muž vší. On ti mystikové jen el tak tím většinou tak je to dělalo velikou potíž najít aspekty ženský božství v teprve ve vás ten století tato přišli dal li vynalezl si nebo dostal se panně marie a bych to všechno uzavřena jiné plat svorně. Všechny tištěných ve které jsem si se ukázaly o boha přes mužských aspekt dost. A všichni mužové se že jste si pocházely op po vědomé spojení s bohem přes ženský as se dost jako třebas ramakrišna. Všichni se stýkali strašně dlouho některé dokonce s představou svou představou o bohu a bohužel měli nějaké pohlaví vlivem toho toho záření tělesného be. Byl jsem druhou svým zabarvení jejich prany. Byl snažší li se přiblížit přes tělo tělesnosti jim to umožňovala. Cesta je o bohu to z toho nebo onoho pohlaví. Jenomže všichni tihleti lidé se stýkali jenom s představou a to o přesvědčil bez bohem o tom se silama ty jsou proto poli ty ses ještě vůbec se dostal bohu říkal při první setkání. Ty se stýkal zatím jenom s představou o bohu ale ty musíš se to z toho vyřadil tele sto matkou králi tys ty musíš se jednou dostat k pravému bohu který nemá tvar. No ramakrišna to uznal po nějakým přemlouvání a viděl že pravdu ten člověk tedy jde při ž nepřistoupil na to mínění toho totapuri že to všechno klam a tohle. Ale že to není to pravé spojení že to přes představuje to nějak si to jenom je to nějak světová a protože to my úplné spojení s bohem o přes tu stále jest milovanou znova znovu nestrannou představu o mat čekali na to byl ten jež styk s bohem. Ale nebylo to ještě čisté potíž tady spočívá v tom že tito lidé podle pravdy z indických začli povinně s představou o bohu. Čili tam bylo nejsnazší může pustit představě ženského bohu a to o nestačí ženu musí v představě mužské o bohu. Tam začli povinně podle tradice a nikdo nezačal jedna. O tak by bylo to správné protože nikdo začal nějak předškolním věku nýbrž byl dospělý. Co si o to manipulovat. S a tam to byl plný představ aby by se vedle těchto představ lidských o tomto světě nepostavil na při vnější představa o bohu. Tak by toto silnější přesto op o nepře mohla tento konglomerát obrovský k o obrat představ o tomto světě. Typy co chvíli potřeli tu představu o bohu takže kdybyste měli nejlepší touhu tanec citu cestou vybudovat a oživit a to mocí jít k bohu. El tak to vydržíte nějaký často a on ty ostatní představy které nemají z kdo s touto přesto očí nejsvětštější co ty společného kdy zase před tahali za tuto představu zase by vás vrátili do tohoto světa do oddělenosti od boha takže ví. Opravdu v když si třebas učedníci páně udělit představu nebo že jim skrze ježíše. O to bylo za boha který sestoupil na zem na svatého jana ten ho za boha nepovažoval přestože ho miloval protože on mohu potom říci že ve zjevení svatí jana nikdo boha ne že za to že člověk který chodil tři roky s ježíšem v toto by byl neřekl svatý petr kdy říkal ty jsi syn boží tak měl jsem nějakými vlastní způsob i my tu. Je to jeho láskou mu dovolat milovat někoho do byl menší než bůh. No protože on pro obal láskou miloval uvnitř z toho povrchu princip lásky. A to byl pravý princip ničím okleštěný ani tou skvělou postavou ježíše krista v z tam byl bůh celý v tomto principu z ale že když je v kteří se dovedli oprostit od všech představ lidských o bohu nebo je vůbec neměli nebo její život byl tak chudí na představy o tomto světě že nebyli silné. Ty představy. Oni si byl stali potu mu vyšších v tomto světě napřed pohlavnímu životu nebo to a k. A být takovým takovou duší byla například pak tak li jej znal neznám to je těžká dominikánská jeptiška a duše je oddaná vrcholně oddaná ekg a do tě. jediná ze všech chtě následovníků bych si mistra do výše jako ekg a. A on před všemi sílu mi učedníky ukazuje jako vzor že ona věděla že po pokud kterou přichází. Že u toho boha je kterou přichází není nemá představa o bohu žádné místo. Že to nic přirozenosti boží. Jen do komentovat rod tak dokonalými slovy jsou citován li vám noze zachovat se ta slova. Že se to bylo tím nejmoudřejším výroku atd do toho ekg a a musím vám prozradit že nic spolu neměli ona byla domy kast je v klášteře ženské jsem a jenom. Chodila nebo do zpovědi a on jim to řekl o na poznal že to prostá duše kde zkažena světem velice s chudého života světského zvl rodiny ale která neměla možnost do z se tady na tomto světě dostat nějakým mocným statku nějakou pohodlí to ona vyšla ze svět tak který neskýtal v rozkoš nic z představy. Rovnou do toho klášter dominikánského. No a takovou kom potřeboval ve protože ty představy lidské o světě byly ještě slabé a dali se překonat tím s co je za představami v. F. Tak kdybych to on jako on že byl i s tím by to aplikoval na tu malou zkušenost toho dítěte v předškolním věku v že mu říkám je tady karel makoň. A tak bych řekl to ještě nemělo představu o celém životě to nemohlo být. O žádných rozkoše životních nemohlo být. Koneckonců byla pro mistrova tady nic nebylo o tom že ani při nemohlo oni si myslí že si tomu co by dítě bylo možné že ano a takže my si to byl tak prostý tak s ním ve tři kdy nestačil ale život ještě jejich který je okusil bere z tohoto života světského. Že že. Něco co do něho vstupovalo bez představila co bylo protože se uvolněna doslova vé. Jedné k a tu co nemělo za tak jako že to nemá tvar ale co mělo obsah jako se to obsah tak bylo schopno tuto moudrost aspoň okrajem žije zachytit jo. No nad to om vím těžkopádným způsobem to dítě je vedlo tomu sedmnáctýmu roku.. Měl by bylo poslechla tu matku tady bylo nikdy někdy dalo na a ne na tento vnitřní ras. Ještě si to nikdy nestalo. Protože v tom je obrovská síla poznávací když se přejde přes tu oni si be. Toto matka nemohlo vědět že to je taková moc že přemáhá i to dítě i dospělého člověka. Je pokaždé znova znovu tak byl vých. To by vedlo jako poklad tedy jím ovšem tak i dospěla osoba. Ale tam měla přede mnou. Veliké přednosti protože překonala život dospělého člověka se něco překonávat jako dítě. To bylo by je záslužné bych tak řekl nebo tak na potože tak strašně pomalu kupředu a tu se dělat tolik přemetů. Tohle jsem se dopustil všech možných chyb jak se může tato si že dopustí pro pořád opaku vězte tomu v to se nepo ji život v proč se nepokoj se jdu. Ale bylo tomu tak jakmile jsem se vrátil z toho bez splnění toho co jsem vnitřně věděl že správné tak jsem musel plnit co mně bylo napovězeno a tam jsem začal dělat skopičiny. Že například měkko o to je to si příklad specie město bylo to proč co slon třebas vyznával v když je komu by si ji než prosebná modlitba na příklad děkovná pocit díků tak tedy že tím normálně asi životě neuzavírat tento okruh tam tím díkem by ten okruh od boha k bohu uzavřela. A proto mu to se jít do tuto li on to neumí třeba si vysvětlit ale je to ten důvod šen tu ještě proč tomu zavírat oko velký okruh aby se vracel k sobě protože jsem třebas do přirozenost jako přirozenost každého z vás tomu těmi k sobě se vracel v to co ode tak to byla pomoc na daleko nabyl jsem se k sobě vrátil. Se vrátí různým způsobem že z toho radost nebo že se lituje jenom o to je opačný po od pocity s ním v něm převládá nová a tím se rád sílu vrací k sobě bez toho věčnost o povede k tomu původu komu jemně čem ne. Ne. Co ten pocit že co si pomohl zvítězit od to co center že tam je protože ona byla pořád jsem řek bych zneklidňovat tím že všechno dává bohu ne nemohlo být nic viděla v ani že sami zastat li se dostávala teprve když se dověděla že nic nedala nikdy se všechno boží je tím který křivdí pánu bohu tak začla být za všechno věčná i za to co se jim nedařilo za to nejvíc. Se postupovalo od sebe když se na mohu těla na co o nerad zase pomoci lítosti k sobě totiž o museli to jsi tak jak to jak u bohatou přijdu celý život toho věnovat nad a ještě jsem z toho města žádnou útěchu ale nic že ten jdou vlivem toho žes správně pochopila smysl věčnosti tak že toho že jsem s i když od koho o tom všecko to co tady s čím disponuje tak najednou k v. Se do světla v náruči boží v no tak. to je pro vůlí je velice těžká protože tak čisté jsou vůli jinými jde a jinakým užíváte takže když správně máme protože on je budete z vůli tak je to vaše vůle kterou máte manipulovat tady od se po případu případu zase z taková takle li planet se vůli a kdy se zase pozice zase do způsobuje dívat na vycházet že si vrat bez nějak jesi vycházet nějak do návodu že když. Vám dal tady vás pozvi do se zase myslím jsem dosti řekl obecně ale to obecnému tu máš pravdu to nestačí. Ty musíš se do mínění znát to věděl kam tvoje vůle vede a ty se musíš umět z toho místa kdesi bez jakýchkoliv výhrad celý odebrat k bohu to znamená že máš rozvinuté vědomí. To vůlí rozvinuté vědomí že totiž že to vede všecko co tady zažíval prosím toho viz rozvinul tento život za by to měl pro sebe aby se měl obracel za by se mu může li se do mysli aby si byl pro společnost užitečným že ten toto dobře znáš od vyčkat je to vůle vede a jakým způsobem tak toto všechno naplňuje než tak. Musíš všechno kam vede se obrátit na cestu k bohu. To znamená s u minimálně ses stejnou velkou jakým třebas si studoval tedy synu nebo jakýmsi dělal cokoliv tak tudleto mu nervovou v z vůlí česky el se dostat k bohu. A zrovna jen tím zaměřením vůle zrovna e řek bych to u za ty zabarvení vůle. mys bych to řekl lidově pekla se tam dostane jako pekař tedy váš jako ryba proto nejsprávnější odpověď jako vládnout lidskou vůlí se obecně vyložit tím co řekl ježíš kristus v je váš ti petrovi při prasil by byli budeš chytat duše znamená nedělal z něho nic jiného než tady vám hře. Nechal rybáře li ba že v ale použil ten jeho způsob užití vůle. A vědomostí co s tím souvisí že vůle samu prát na by nepůsobila tu musím se při nějaká zkušenost. Použil toho na cestě k bohu za pomoci bližnímu. Tak že tento nesmíte si při si může důležitější než cokoliv vyšel detailně říkal tak ty tam musí vzalo tak vás možná neznám dobře aby si tak to dobře znáte ale upozorňuju vás že když se dostanete do pozice. Ale to ve které. Veškerou svou vůlí něco provádět jaký znáte samo s o to než volal jaký znáte o by tomu říkáte veškerou vůli mi říká jsem se dotoho v plně pustil všemi svými schopnostmi je že touto vůli kterou ještě nemá ty tak jsou při jeho na nějaký předmět na že vás také že vám tam vůle vaše nesjednocuje život tak to potom velice těžké letu vůli že do ti směrem k bohu. Odejme se posbírat těžko pod dělati kousky prospěje vůle porůznu rozptýlené kdežto když jsem třebas měl jednu lásku na to byla ta nějaká přírodní věda. Tak to bylo snadné. Tím že jsem se to ozval zbavil aby toto přináležitost jedinému. Tak při tom je to s zůstalo jo. Zbavená toho obsahu konkrétního ale ten si měl ne mu stal ta síla k tomu z měli zůstala a když jsem se přestal litovat. Tak to odvedlo úplně na opačnou stranu samovolně bez mého přičinění jak to udělat se vůbec se že je to taky dělám vůbec jak je to to lidské větu z pořádal protože ten lidský život opravdu vás ten nejlépe připravuje duchovnímu dílu. Pokud vím si počínat te tak že něčemu opravdu patříte. A vůli jít k tomu spěte abys tomu patřili takže vás to potom dovede k patření něčemu jinému v je. Když budete svaté podnět silnější než ten minulý jen pomocí něho se patří něčemu světskému no o to co stane buďte bez starosti že ten podnět nastane misse mocí to podnětu tou silou kterou se věnovali v je. Sem všedním světským třebaže ten do boha a to bylo zrovna to síla kterou jsem třebas cestu od třemi co to tedy jsem se vzdal ale která tu zůstala vyběhaný kam válek jsem potom po konal uprázdní že ho ta jsou naplnil v tom s tím toho existencí vědomostem tři boží. Ta se jsem ne v prosím když daleko posledním jo učili kou přišel na tu který neuměl nic jiného než se pořádně hádat s manželkou. A to prý mu šlo jak říkal osob byla tu s to se dobře v tom poznával že motto kde žil když nemá pro že ji předmluvě žili před rodu prostě přesvědčí že pravdu že se on o to je těžké aby přesvědčil manželkou o to proč to byl svíčka to byl prostou oni potřeba přesvědčí že jedná správně a ono se mu to podařilo nevěřím přitom nese převzal nebo tak to by pochopila snáze ale to nevím to tam není z o tom zmínka toho doménou ran do li v ale on použil ramakrišna. Se zeptal co umíš toho že na toto omyly pořádně výborné hádej se matkou kali přemoci on to udělal. Mat kvalitu byla se pro do vůle dostanou do slepé uličky že jsem to za dál nemohu dál tak se o proste se kterou se musím obrátit ani zpátky. A začít působit jako by nebyl při jen člověk ulice nové u když se dají tři novou cestu k něčemu co je uskutečnitelné v tomto světě ale v božím ale jakmile se dostanu do toho stát viděla že tam moje cesta vůle je úspěšná co znamená tam mohu dělat nějaký pokrok jako letem pokrok se dostaví. Vy jako za své jakou účinek taktem moment kdybych měl li udělat protože když ti učíme se nehlásil k sobě jako k dechu nýbrž že když ještě učeň vůči těm. Vrátil k bohu to je účinek který patří bohu to je všechen všechen med z nečinnosti patří bohu na asi taky ta řekl ale von toho když toto vezme obecně tak by nemělo být těžší. Když upadlo třebas toho volného tovární sama sebe to od ba jež se světlo se osobnosti aby tuto li to sebral a odevzdali celou bohu ho u za tu on okruh ne marný a. Rázem jsem spojen s bohem. Ovšem že toho proč když nebyla tři poli svou jsme o mně i těmi tak zvanými špatnými vlastnostmi bohu již ne tak jsme ras za si protože kdypak se při dobré nás objeví u každého méně krát než ty špatné protože to vás drží právě v šachu od toho boha a to to tak pane zlé a v to mám způsobil vidění tohoto světa a život v tomto světě prostota omezenost nás tady udržuje v tak let měli bychom si. Víc všímat aby si je váš vět aby si umět využít. F. Jestliže sebe napřed lituju tak tu k sobě a ne k bohu ano v jak vám říkám způsoby se ale s tou též silou kterou teď k bohu proto správně ramakrišna říkal ne světlo svíčky může osvěcovat tvoji četbu ba vadit nebo může osvěcovat svojí víru kterou dělá šest měr se dostat pokladu jako zloděj. Do totéž čili nemysli že základem své li to jsi nebo by mnoho toho opačně co vlastnosti jej někdo jiný než jedna a tatáž síla která vůle která pochází od boha či opravuje třeba to na tom sví. A říci dobře se třebas lituju a to je jsem tím v z z z z neklidně no a to je na teď dosti jedině špatné že to zneklidňuje ne. Tak si na řím tady si na tady musí do všem být nezneklidňoval se. S tou bytostí nýbrž věděl že je tady proto aby uvedla bohu o ní. Třeba si to vsugerovat je to jedno myslet se do to že to síla od pak těla je tady dycky pro toto není to chyba stává z sugesce aby se bohu vrátila nabytou ba ani ve své hlavě ta ho pro tento smysl má. Pokud mi sílu kterou do dobu ba i ve své nejenom v tomto světě a nevrací my nazpátek třebas pomocí věčnosti na tak je špatně hospodaříme to jsme vzali hřivnou hospodaříme si pro sebe to oněmi ježíši kristu vůbec uvedená proto by to bylo hrozný případ. To nebyly temnoty vnější ve kterých je to s při kristu bůh o pláž nebo ještě jsou horší žila. To byla ztráta vlastního života asi tak prosím pak jak zase nad usilovně když se čelit protože. Je to jedinečná milost boží když jsem se konečně nějaké své vlastnosti s po spojoval. jsem byl jenom člověkem listu visím sebe. To je ohromná věc kdypak jsem takle pospojovány se k bohu nemohou dostat jinak než pospojován než celý když se kouskem držen zde této zem nějakou jsem se protože on to o jiného tak to nejde a že von se tu sílu od boha přicházejícího zpracovanou v nějaké malinké částečky tak se s kam nedostala v. Dostat drží tomu říkám domem koncem to co se míchají světské myšlenky je mu proč oni za tím tím do božích do tak ježto když jsem opravdu li to visí v ní. Tak to v to opačným. Důsledek že opravdu mohou toho kdo ji svýho poslat k tomu bohu. Takový jaký je litují tobě přichází tímto na s milujete obyčejným způsobem jednoduchým tady máš toho který se lituje jakmile mi sled za o látek boha to plně milosrdní tak způsobí že pro zříte napřed nevidět smíte donese. Nestane se nic víc než zázrak nic víc než na to že by začnete vidět že do své třebas bytosti které že to je. Protože to je přímo ženo strava umožnila aby ježíš za vás udělal zázrak nic víc. M. Tato nevede ale to přeci nějaký to jesi po tomto kroku budete zatím kristem nebo nebudete spokojit se s tím vyléčení třebas lítosti tu znamená svého druhu slepoty protože i to si se pro svou budu mít bytosti se tyto mísí se se pro svou blbost. Tento chytrý člověk nebo rozumně by se nelitoval že svatá terezie to kdo o sum na jsem si to došlo proto inteligentní dívka on se strašně litovala nakonec. Způsobilo to že čili dali se litoval tam čí do se věk prostě nade odstranilo že do takové celé ne že se že tedy el prostě byly to milování jsem. Stala zánět všech nervu ho to tedy zase pořádně litoval plete dívenka dostat nad takže to se ale dokonale propojila v své lítosti opravdu dokonale se nám vzorem jak to tedy co travou vrátit. myslím že ježíš kristus nechtěl od toho který tam ležel beznadějně u toho rybníka bude přes viděla nikdy neměl naději se dostat se který ve řečem žid první do oděl by byl vleče na andělem který tam vstupuje. Že tento člověk který tam ležel beznadějí. Se dočkal ježíše také proto že zůstal tím v tom beznadějném stavu ale se proto nelitoval. A v chvíli byl tam ježíš jemně vysvětleno jak s tou lítostí manipulovat a jak s tou vůlí manipulovat on tam totiž že měl se no to že nikdy nebude jako rasy dosažením při do věcem že nikdy nebude moc shodit. jsem jakmile jsem dostal získal dojem že nikdy při lesem nebudu. A. A třebas jenom malinkým moment jsem se přestal litovat třebas jenom malinkým z mít rozvedl byl dni sebe litovat umět to rod do zas zen jsem se přestali trvat aspoň moment který jsem se mi mně byla podána pomoc stal ta sil šel na dostanou kterak se stane nadto ještě po víte co se stane se ještě stalo jsem předtím nebyl věří přijat um toho bylo tíž pochopitelné co to mohlo stát než pro vás není li jisto. Že to nechápe své to není třeba vám ustavičně říkal že panna maria je nechápala jak může porodit syna když nepoznává muže a tak dále nikdo nechápal že i zachariáš nechápal že by mohl mít syna je to proto svatý jan křtitel když ho žijeme stala on jest linie vedl za svět je to tak. Z toho nemoh pochopit o vadilo to. Ale protože tomu nevěřil jakože ten třebas kde podobném stavu jako on nevěří že byl s tou mol z raport s to si rostou tak za trest byl s. Z mít do doby než se to stalo ano než porodila nebo tak nějak. Toho na kamen do toho bylo to tak třebas byl ten svatý pavel a my tomu takle duchovně mým a dokonce slepým před tyto než že to je dozrálo tad. Dal při tomto způsobu od s. Pochodu z negativní stránky je tedy tam mezera dozrávání poměrně dlouhá. A pro člověka diskusí pluje v toho jsme chuť je ten v aby v tom pokračoval co znechucení musí být v v svou by si klidnou překonat to je prosím do tady předvádím vlastně individuální způsob správné modlitby musíte v tom vyd modlitbu. Správně provedenou modlitbu když se překoná když tu když za svět byl jsou špatnou vlastnost nahoru jako třebas to padání ženo toho na tu a to byla dobrá vlastnost on to vlastně rodu stranu po rase s matkou kali mysli. Dopadlo to dobře povolným přemohl a protože to uměl tam měl vyběhanou cestu. Jak se hádat proč na to nemám kdo to tak a slyšelo udělal někdo posiluje rozhodnutím v tím běžným svým životem být na poli hospodářově ne k a a a a a pro ni to je to smysl že to služba bohu. Nepřímá tužbou bo v že sloužím bližnímu nebo mu že žiju v tom životě toto s dějem řečeno v. A vona pro ten pocit padá země o něm začal vůbec nevím že jsem si to co jsem přece ze tím vzal ráno v a jednám to úplně opačně než jak bych měl jednat když to přece ze tím co je živé na něho třebas rozčiluje jsme lidmi o nad tím co se se mnou děje to nevím jako na něco co mně předkládá bůh provedení nýbrž co mně překládají. Absolutně nevědomí lidé třebas to co k bohu kolem kteří neví co činí a nemohu je dost dobře ni vidět pánaboha po nemohu be jak to potom udělat to bych že jsem se vrátil k tomu do jenom s ze že to viděl v to tu službou bohu vy s tím prosím vás nechci od vás tam dobyto než špatném bych to chtěl abyste měli takové rozlišování schopnost. A rozlišovali to co ježíš kristus když ho křižovali dělá mus čili takže prosil boha otce ne trest to je za toho odpustí ním protože nevědí co činí. Ale správné je na tom by to že nevědí co čím tam musí začít obrat protože když ztratíte to předsevzetí. Tak jenom proto z něho si liž ztratíte když se nemůže daří jenom proto že se pořád s je li my kteří mi být řečí. Ní. A stýkat se taky s člověkem se sebou samým který také přestává aby něco v či. Že napřed výše činí správně žena po dostat potom to z sejde smysly zapomene na to a pak zase neví co činí protože neví co činí tak pro vrhají ten zbytek dobré vůle čili být si vědom toho že když nechávám věda sám sebe. Ale nebojíme lidí že jednám zásadně z nevědomými tvory tak jsem to nebo oni kteří nevědí co činí nevědí že z ono pod ho o on se vůbec to vědí kdyby ježíš že jsou na poli do s to že tady ekg. Sám. Sám.