Karel Makoň: 85-29A-14 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

voni neví o tom že jsou na poli hospodář. to taky nevím jsem to dávno věděl ale-nebo jsem se do toho vmýšlel... ale chyba je další v tom že jsem se do toho jenom vmýšlel jsem taky nevěděl kdyby totiž byl ráno přitom rozhodnutí vědět tak se z toho nemohl se jít. jsem si jenom to nařídil jsem jenom nějakým způsobem na smiloval vůle ale všechny okolnosti se tedy že se vjem nesetkal v tu vůli byl přivolit do jiných kolejí. Takže není divu že jsem o ten směr původní přišel. Čili jak to udělat abych se vrátil do těch původních kolejí vůle aby pořád šla. Tam kam potřebuje a vyšla aby se tu byla že než řeknu jak to udělat. Který člověku stačí říct jak to nedělat z dokonce takový velký filozofa mudrc jako sokrates tomu stačilo ne to on ne. Co nemá dělat tak je možná že vám to bude stačit. řeknu co byste neměli v tom případě jakmile zjistí se že se ztratily poslední stop u do vůle že být na poli hospodářově takto zjistíte. Tak co se to vlastně zjistili vy jste zjistili že jste ztratili směr do domu hospodáře Prosim vás že se ztratí když si uvědomujete že jste ztratili směr do domu hospodáře. Tak sis umí děláte na otcovský dům přát be. ten nejjemnější způsob jak sis po mým se na otcovský dům velice jen není. Aby si ho taky takle neklesli kvete ale si myslet pochopit teď že to je vzpomínka na otcovský tu ale takle za čas po mým na otcovský du u toho marnotratnost na že se mu dařilo špatně. Ono totiž když zapomněl na to co je ze ti ono se vám to nedaří vizte roztěkaní vizte neklidným lítost jinou ale co všechno své protože jste na toto třiceti zapomnění o to vyprchala. A to je výtečná při dost tomu si vzpomněl na otcovský tu. Ten marnotratný že by se tím vůbec dnes po měl by měl plné kapsy býval peněz plno přátel kteří v ty jeho prince potřebovali jde. Prosím stupně takže vědy která je big začnete s z toho....předsevzetí do toho na to pole hospodáře tak máte plné kapsy peněz ale vypotřeboval jsem velice prudce atd nikoliv špatný moment kdo z velice nadějný moment el v moment nejvyšší milosti protože aniž víte že po mi dáte na otcovský dům když sis po mým a na otcovský dům a to je-v tom je obrovská síla tak bych vám radil a teď vám říkám co co udělat. co ne nýbrž co ano. Zastavte se v tomto momentu když zjistíte že jste všechno ztratili že vás to je svými nepokročil se to zneklidnění. Musíme jakkoliv si klínu zastavte se na kam při se zastat. A nespěje není tam ani do otcova domu v nic jenom jsem zastav ten nic vyprávět zase od rosy do neklidu a řeknete si ve že dal do volal touto byl pro bylo veliké příkoří dlouho by beg budu chopit klidný po sto jako třebas tělo vteřin ku nebo několik vteřin dostanete li to na vás protože toto uklidnění vrátí se předsevzetí které z ráno nabyli nebo do které se zvýšily ne jako něco do. Co se se smýšlel li nýbrž jako něco živého co nás povede zase určitou dobu dokud do se na to o na pak to o pokud se svou o tak to bude dál do večera a večer budete mít tak sílu takovou touhu vejít do otcova domu. Že vás jo neudrží mimo ani viz sami sebe neudrží nebudete vět jak to máte udělat tom nezáleží přátel ...jakým způsobem na tom způsobu nejméně záleží víte proto vůbec neříkám dělejte potom do by se to od toho říkám jenom to co by se nemělo dělat ten tam nemá myslet na to jak být odměněn za ten den nem nemám na vzpomínat na to být umýt od z povíme protože aby opásán novým se do znamená to dělat v u ú stě je. tam přicházet z z věčnosti že může tam vstoupit to všechno je dovoleno. Ale to jsou šla trpné vlastnosti on se uvádí do trpnosti ti ne tím způsobem a tam bude do stavu trpném vody se do něho neuvoď dom neumí vede. drobnými krůčky tak skok neudělá prosím to je vše k k a při jež roste prosimvás to v tom dal to bude recept v ale to jsem máš co tam že je mi tady někdo z vás říká v k. Dostanu se do situaci kde rozumně nejsem schopen rozumu neschopen řešit situaci v klidu je to v pořádku nabito někam vedlo kam provest rozum mu ji na to nestačí a moc zažil možná rozumem i dokonalejšího člověka než jsem nebo i plnější člověka se nad v prostě není rozumného řešení tu řeku obecně a když takové rozum do nešení není v báječné. Když na všechno je řešení totiž u pochvale denně všemohoucí jen na všechno řešit kde to řešení je v není v úseku zředěného vědomí á Ne protože dalšímu úseku neřek je v jeho vědomí které se na a a a. Přítele zatím rozumu mystos přestanu rozumově zpracovat přesto přistupovat dále rozumem k tomu to je to svatý když on dobře známo rozumově přestanou to zpracovat nesahá po se potom nenamáhám se to by bylo veliké zneklidňování protože by došel k názoru nakonec že jsem neschopný takže že to nepude a protože proč se nadto do hodinu on co by všechno o z toho vyvodit. Ale nic z toho není správné ne že by se dalo o to co z obecně nejde. Anebo od relativně to nedotkl relativně mi to nejde tak jenom to neumím na tom nezáleží. Ale vám radím tak zastav ten ten myšlenkový pochovat počkejte marný v kou a jste se do toho řešení znovu ovšem jestliže se přišli k názoru že to vopravdu rozumově řešit nejde nedělejte to jak vám to radím. Protože to převládne potom jak znovu začnete on vám ten rozum řekne dyť ste se jednou snažili co bych se snažil znovu vždyť ono to nejde to je nesmysl proto třeba jako nesnesl pokračovat v tom tak prosimvás nezneklidňujte se tím že se znovu začli tento vzatých z víte prachu je tam není možno s ním pokračovat dál. Kdy musel v tomto případě odstoupit od rozumového řešení a dát se to patří ani ho řešení částečného řešení jo. V udělat víru v tom řešení kterou se do plazí kte někam za tu dílu přesto dílu přesto se kterou představuje domova je rozum a možnost. a jestliže vy Teď víte že by nebylo rozumné to vůbec řešit ale že něco z toho je rozumné co třebas tím celkem jenom malou souvislost. Ale se to rozumově řešit přes te ten pád z dělání den částečně úkol zase rozumově aby když zase tam narazíte na tu stěnu. Tak budete muset zase se dostavit ta třebas jste částečně se se částečku uplatnit tak skutečně v tak jsem stezce na malou částečkou ale protože si počínali nikoliv jenom rozumně nýbrž komu to své. Mohu se proto jsem se nezneklidňoval li ten tam moudrost v tom. Tak z toho malin-toho z toho řešení malé části. Se dostanete do řešení celku způsobem nečekaný že buď se pro koupit samu dosti vyřeší co jsem cesta ony se s li ty přátelé ve sboru říkali jak ty víš že si-ses měl toho chopit když my jsme nechtěli než když to rozumné a při sto vzal no jsem vede ze sebe s tím třebas něco stane nebo při tušil jsem protože mně taky že si věřit potřeba vyřeší tak když to jsi to o pro je rozumné to se ode chce a po kolikrát v. Ty to bylo něco nerozumného předkládají žen od tak nic si z toho nedělám nezneklidňuju se tím nýbrž řešim to Jste malinké části. Takže ne jak mu jak je to ještě rozumné takže všichni mají dojem jsem prožili pustil dívají se na pět jako skončí ale nedočkají se o nic jiného než čili to začátku z ko. Čit tak to je také správné řešení podle mého názoru. Te to teďka znám systém správnosti tak se musím pak se správného šlo ten systém ale tak ten systém na jedu na příklad řešení by se na slovy může řešení je a neřeším jsou do muže on třebas v to schopnost co se utkat ni tím před když se mu sousto z že by se řešení našlo ale tak prosimvás když nemáte tu odvahu tak si říkáte tak to je správné. Že ji nemá tak je nesprávné vždy musí protože když se přitom nezneklidňoval li někdo do tu odvahu máte se přitom zneklidnit doprostřed porazí. Pro s tím klidem. Porazí svého přítele tím k lidem ale jen si třebas nemá tak touto cestou nemůžeš jít co potom dělat co potom dělat Potom samozřejmě když je zapotřebí. Od věci ustoupit resignovat ale když rezignuje jež bez ohledu na sebe bez o na to jak bude vypadat rozum než před lidmi že tím nebudeš zneklidňovat tak najdeš řešení ale jsem ne u povahou rázem bude věcem správné. Než alternativu to napřed k od toho se že bych se jsem byl původně musela hádat. Přesným nebudeš musel začlo přemůže jsou moudrostí která je zatím šesté ale se nezneklidňoval protože když jsem řek ještě mám o povel z sebrali rozum rozumíš a tím že znemožní tím po že byli v ale že z nezneklidňuje mezitím tak se ses co řešil tat tak si tak máš ty povinna se nestranně bych to řekl. No a z víte z když se do pak si to říkal tomáš jak to udělat když znám správné řešení ale nechce se mi do něho do toho řešení na to ti nedávám klid nic ti odpověď. Když ještě do toho nechce tak musí zvážit do jaké míry kdysi přišel od klid. Ovšem ty máš nemáš právo nechtít přít o klid pokud neví že tím klidem se dostává při ni tím je cesta k bohu. Když s neseš přít o klid milost pro své duševní pohodlí tak nemáš právo rodu být klidný vůbec tato právo nemá že máš pro vytkli jenom tehdy když že to hlavní prostředek který se vědomě spojen s a pro ten. Tak kdybych jako byl před řešením který bytě zřejmě zbavovalo klidu protože e se ti co ho nechcete také z způsob jak se zbavovalo klidu. Tak prosím těle v. Začni pokud bych ti moh vůbec radit protože obecně těžko to bych musel konkrétně znát příklad o který jde. to řešit jinak než způsob který považuje za sprá který považuje za správné. Protože jak jsme s tady nesprávně řekl vím znám správné řešení je otázka jestli hosta až. Ty se neznáš jestliže pro ni nejsi pro něho nejsem starostlivý při těžila nechce tak neznal správně cest to řešit není to správné řešení. Provedeš je takové které měl z neklidně. Čili musíš hledat poctivě tak klidně řešení jiné do kterého by se tíž tělo. Jo. To je ten op pro tuto obcházení sama sebe obelstím toho jáčka které se rád oh. K. Z něho tam přišla při že to rozsoudit co mi tady navrhuje jež tak bych řekl to si říká. Dokud rozeznává mezi příjemným a nepříjemným nejsi schopen vystihnout stanout totiž žil osvobodit své vnějších. Teprve žil přestaneš z na než přijměte při nebudeš při tuto rodu nepříjemného z stejně jako do příjemného ještě nebude se dovolat tak pak syna pravé cestě po které se kráčet protože cesta která ji vede rozlišováním si přijme při není cesta. Vůbec to není cesta kupředu v tak to ne pod děláš tam sebe co jsem je od osobní v tu se nezapírá v že se považuju za správné ale nese se mi do toho. Tak se všímat jenom příjemného ještě protože příjemného této co bylo co jakou pod s tím by člověk to odsoudilo nad o by tedy vedl daleko přímějším způsobem člověka než třebas to dělal ale jestli by tam vznikl to vám taková situace že by se člověče litovat nebo že by byl neklidní tak by to bylo ještě horší než jak to říkám měla to se nedá jednoznačně odpovědět prosím jestli si včas nevzpomeneš...na to že si mohl do věc rozřešit nad to naše si s po meč tak protože přitom dal šest po me nutí byl se zneklidní č protože to jsi odpustí neudělal z pro konstatuje to z toto podstatou je ale si je možno pro napravil tak to na to a když není možno odstup od toho promeškal jsem promeškal jsi situaci nedá se nic dělat toho se zmešká I si v řádu přírodnímu a tam se je to je to z meškání když tady ba nad porodí tisících v těle a věc cety z daly by deseti se protože jen sám o svých těl. Není to špatné a to je dokonale řešení ale na úrovni které přírodní zákonitosti. Ne na vyšší úrovni to přes ocitl na úrovni přírodní zákonitosti se pral sto všecko pro je tedy spočíval sto s tím a ale ten máš plný žaludek byl ve mně jsi to za zlý kdysi za živou odliv něčemu jinému co naplnilo něčím. No tak bylo zapotřebí se přesvědčit jestli v anestezie li jej něco navíc o proti tomu co se mnou děly bez s tou není že jsem se takže potes za se to budete s ten že jsem se chtěl přesvědčit ale v když jsem věděl. A že správné textem dělat to nebo ne vůli ale jsem věděl. Že je této zkušenosti zapotřebí pro lidi pro jiný lidi než pro mě. No a tak i vám řeknu že kdyby to bylo nepřineslo nikomu nic než ošetřovatelce která měla na starosti pádným se když jsem a že by se na to ten milostí která potom li v když i v noci ke mně přišel po operaci a říkala si ten víte že za nález že jste světelný. A přece několika vám podívat protože jsem byl světelný takže tam do od toho co by si byl ještě na se že jsem že jsem to jsem nevěděl a protože se vystavil během operace. To se vystavil jiné oblasti vědomí kde se září bych tak řekla to záření přechází i na lidské tělo. Tak v tom mně jako ještě o mně to co jsem zažil. To jako do po vědělo že to bylo v pořádku a co to zkušenost stojí za to u své protože když byla ko šel jsem do tohoto stavu věcí se o to to se do du anestezie že by jako zářil to nebo že by operace dopadly tak k jak dopadl by tam nebo tak kyne ale li že jeho u. Technika není tak zahození přátelé se o ty doby koukal na techniku lékařskou se na jinak než před tím a to bylo zapotřebí jsem se před tím koukal na techniku lékařskou strašně zpatra protože se mnou vyváděli tak že to nebylo hezký s. Protože to byla jedna nepodařil na operace za druhou oni nedostali tele v ni z těla do míry aby tam se dál nevytvořil oni to nevím brali dost smysl než mě. A tam zase vytvořil do se mi to vražd ras co jsou je to možný na tedy řídil z tví. Ta se nebo při na klame pro za či s to za nechoval ještě chromou ruku na toho v tom to snad věříte že jsem takle na hleděl ale vod doby né. Od vědomi celým vrcholně vděčen se mohlo porovnat v jediném životě jeden člověk jediném životě co to dělá za takových volnosti jak to děly oni bez ztráty vědomí a to se ztrátou vědomí a kdy se ztrátou vědomí jsem si to to to co po věřit když za to vědomi to dopadne líp než bez ztráty vědomí. Protože od doby se něco ve mně nulová to se nevrátilo aby sis marně po tom koncentráku se snažil dostat snažil to je ta chyba do toho stavu ve kterém jsem byl v tom koncentráku v tom spojení s bohem čím více se snažil víte tím to bylo horší. A mně se zase to to spojení nebylo z pod či to je nesprávné užití vůle. A teďka jsem se nesnažil oni z doby jsem co se do napravila by se vrat a že tento stav konané. Ale tak jsem se o něco jim ho neb op prostý důkaz prostý experiment co to bude dělat z to dopadne jak chce na sem to mi se před spisoval k tomu. No a to bylo dnes je v pořádku vede že to správný te splněn pro třemi to bude že by je to jinak chybělo v tom men svědectví které se mohu s o protože o to s jít. Jako mně chybělo svědectví o manželském stavu kdyby byl do něho nevstoupil do pro koho mně chybí. Bez toho by se neobešel tato se dostalo chtěl obejít to byla moje vůle se chtěl obejít klidně no samo co vlité vůli bojovat. Když již tak jich musí působit nepřímo no tak je to co říkal že moje matka třikrát za působila tímto mateřským vztahem k na měl nebýt toho působení tak jsem dneska nejsem a nebýt do provádím co dál co tady s vámi to ne. Ano je to za tak způsobila manželka o tak moje děti li to je. A to pravdu v za všechny prachy že vím jak se li se promešká příležitost u se u toho syna střecha. bych se se o dneška že se musí ihned za ním jít. Jsou někdy okamžiky kdy začnete něm pro vědomí vědomě působit vůle boží že táhne a v tom případě je muss nesmí do toho mluvit musí nechat stáhnout jak táhne uklidí jenom pohyb svůj uklidní poděla mu uklidím jen cest jenom překážky z cesty to není moje vůle neni něco co do u klíčení překážek s moje vůle je prali překážka. Co u ku mu o z víření překážek cesty je že taky ztratím svoji vlastní vůli. Kdyby byl ježíš kristus se svou vůli k. Neztratil tebe zahradě je třeba se tak se dostal nahoru na tu horu on se modlil se chci li si je to možné otče odejmi ode tento kalich ale ne ale tvá vůle se staň to znamená pořád toužilo by se to nestalo ano no a to mělo za následek že umrtvil své nejlepší vlastnosti že tam se mu tak měl že ses o si ke všem bez pomoci komu se mu za že toto je nesprávné. Že musí na to rezignoval protože mu přijít nemilosrdně v bez své vlastní vůle kupředu tato neumím nýbrž žít z promiň temně v v. Ještě že kdybychom se ho co to ještě při tak vám budu zbude byla by to ne ty když do živo ještě bude proč ta že bude tolik že to co provedu bylo pro vás to všechno jedno pro o jista tím že jsem toto všechno říkala vy to najednou o tom nevíte tyto své u padesát ty znovu vědě. Protože ta pomoc řekl v jsem během ne v v to že jsem jež se že na dvou vším když sv. Spěju tam u zpívám jaká nebo nespěje o tam ne zpívám v tom co dělám. to prostě dělám co nejsprávněji do nejdu ale nehodna tím to v tom smyslu že na koho je to mostu dal jsem to nám špatně nebo že to výborné kdo nám dobře nýbrž že jsem na cestě. A čím se snažím o dokonalejší jednání a myšlení. S tím ho v u plnění konám vůli boží. A ta ale nechci se ode mně abych přitom myslel na ten otcovský dům k ho aby dokonale pracovat aby se osvědčil v malém ne. Ty na se na chce a když se osvědčí v malém v k v. Není mi čeho se to přičiňovat to je to kemp ale je to to je potom zase disponuje říkali v kristus. To co si všímal jemností slova kemp čili kdybych a zároveň s tím to co mně daří velice dobře. To si jednom protože snažím je to správně zároveň tělo s to z toho království božího. Tak dělám dvě věci najednou nikdy napadlo. Tímhle tím způsoby co co my králoství božím víš to jsem měl tak si to že jsem vás chtěl jsem potom netoužil a potom se začal toužit ale jak to tak pozor vědou jakou z pustím řetězu anebo jak co se do toho jednání s lidmi nebo do zevního světa tak sedíte na jiné živým než na to vás tady posel. Okamžitě li to je opravdu to viz ni a to to sto nemůže poměr nastat nemůže ale pro strašně oka výši ano jdeme tele být k oka tak při na království boží vy milujete dva pase na ni na vás. Takže během nese mně jevíte jako člověk nenávidí nená vidění tří toho pána který ho ten milovat si ji ně. Jako nenávidí cítí ne jako ne u králové protože. Jak to s tím když to nenávidí třeba za by při příkré a to víte co deska po svým kde muži dovolit v trošku z na dávat na vás v tomto řízně si jsem si to pochopili konečně. Protože víte když jedná se třebas po do z toho nejlepšího mínění správně protože on jednáte svými silami a tak dále to vše to na koho za tím co být ti s ním za. To žid nic ty boží nemusel výmysl ale taky jsem deska v k v do toho to ne to opustilo tom kolik dát a když ráno to toho vstupuju tak vých měl k o tom prohlašovat tak vědět že bylo správné kdybych u prosil pána boha v tom o že za správnou prosebnou modlitbu aby rasy u jenom k tomu co je správné. Tomu mně odjakživa sílu přednostně dávat žen těch lékaři ale jesiže sílu ke všemu tak se budu chovat jako dnes nezdá nejsi ní. toho za čtu protože ono to bude působit v každém případě stejnou měrou v s a na rozeznám jsem správného se nesprávné. Protože budu pracovat pro sebe aneb pro z vás budu celý den na poli nabudu myslet co za to. Myslím potom ve se o centra chci ale více méně bude dělat protože on za s vám třebas státem kým a kdybych nebyl tak je to z tam není za nebo že jsem. nedokážu být jenom správně nají. Když to do dítě které takto se tak brzo začlo dobra svou vůbec mužů vám vykládat o to a to se si nejednalo s právně protože tím že ho pochovávají maminka nebo že do z tohoto kou jinou odměnu vůbec né. Když jsem převaha že toho člověka v tom předškolním jako při ze ku pro stavu z přenesl na mýtem. Obou vás tak jsem nepoznal že ho při od nebo z chromá oko že bys neměl namáhá. Tak mi řekl jeden výrok převáží správně protože z jenom tu na že už. Říkam dál jenom o to abys převezl mu tes před nečeká od toho nic ne že ti za to něco dát protože to se řeklo ale protože víš že nesmíš třeba že se tomáš skrytého se zakázáno. A tím me že smíš přímo nějaké peníze to všechno dobře víš myslí že si převozník tady nemáme převod víc si v hlavě nebylo převod nic z víte z toho výtku. A svěří nejbližší převozník těla odejít ku je to pro vyvodit vodě přijdete tam o oni wattse ve z od ale tady. A co řekl nýbrž jsem v toužil toho člověka převést on to potřeboval na jeho potřebu na a je kdy ho v takže když je při sto o věci které dělám tak si myslím že to po se nic víc dále o to ještě ku je to potřebné provalí. Že tedy správné protože to potřebné pro dělat nepotřebné tomu opisu nebo po osobní uspokojení kde že je to prostě o tak takhle to prostém přát ale tak je prostě jednat doka žilo v a on to jenom pro dítě jo ne tak je to s tej svět který je nádobou které ve které bylo zkažené blízko nebo s se mi. Jak se tam něco na ale je to ve vás kvasí ze co to s tak ne jsem po trval než či některá tady během toho jednání svá a co to je tady tak ke u z ono potom ne jsem nejsem prosíme stal na totiž v to dělám všechno jenom pro toho že jsem si vědom toho že nemůže se stát. Že bych něco nepřibylo. Co dělá nezištně a co jsem vám na padneš to si ze se jsem nezištně aby taky samo tak něco obou to jsme si rovni s ožít vydržíš když ji protože chcete se dostal by z toho bohu ne. Mně to může maximálně otrava ale ani to není tento se dnes neděje a jesi to děláte nezištně nebo aspoň za vás to dělá nezištně. Tak to musí na těch vážkách vaši za nás bůh. Přibít na vás a to je v pořádku a ta váha vaší zástup si prodělá by sis vně tak s tou a na nemám právo provází žádat nezištné. Post když tím poslech když si může přát pro své království boží nezištný poslech to ježíš kristus trpěl tak to musím trpět taky protože je ovšem zpomaluje ve z pole na to z povalen na to s tím co s sebe. On se dostal do pod kříž dále tyto způsob jo o na to ježíš předpokládal že tak do padne žen ne tím se spasitel se budete spasit v něho uvěří.. to si dám na před do se na jsem se pozor že něco přibývá na no to by bylo hotový jakoby hotový jakoby to z nebes padlo mu bude jsme v v a tady někdo říká by na to řadil v tak ty jsi si nejsem vědom kde není něco ve mně přibývalo. bych si nepřál uvést do do s pak ku co od co by z toho měl kdybych ti řekl že sebe neznal do míry že neví že při bylo v při bylo moc přibit kdybych si nebyl že i takový je prostý co tady jsme svou něco přibylo. Tak když to nedělal. se tomu kdo se za něho dojem že když si v těch kalech že co přibyde. Svým způsob. No tak to stačí určitým způsobem ovšem nemusím držet ruku aby do takle celek když ti tu byl by mluvil jinak. jsem se s nim k v k těles jez po děl a on pak nemohl mluvit neřestí kdyby chtě u ten den cizí z no a co je by malé neřekl co on nemohl dovolit takový že takovou neznalost protože jem om před si tady zažil kdyby si vzpomněl ne noho dobrý věcí dělat něco v něm při bylo po se vůbec. Jezdí kdybych si nebyl vědom toho že co při víte ale něco si nejvíc cením ho v těch kalech taky byl jeho a co je než jak. Ve vás probíhal proces tříbení proces postupného rozlišování a. Rozešla zavání hodnot a rozdělení dobra a zlá než totiž nastane poslední jsou u každého z nás jako nastal třebas žena sahat tím sto pro sice ve mně tak na přece musí je to s měli jedno od druhého když ježíš kristus. Ukazuje jak to v tom pocení soudu vypadá rozdělil dobrého špatně viďte u vás není ještě definitivně to dobro od to zla rozděleno as zde ruku se tato správné ven ne abyste nebyli si co se levici. No tak dokud se to si to se tak si třebas neváží před toho že jsem vám sebral nějaké iluze. O to si vážit než to že jsem vám nějakou naději do dál. A bych byl rád kdybyste stejnou měrou v si váš lid protože by k i mísí se vás bavil jako se sebou a z oděl novou nadějí na protože vyrovnanost s těmi hodnotami negativního pozitivními je nutná k této cestě a čím větší milosti fází tím za menších těžkosti přede dopředu. No be. Že okamžitě jakmile přestaneme se všímat těch který si to že jsem než jak vyčlení ho. A to je ku ve zachovat zpět život z s dobrou náladu radost v tom vidím co v tom vidím ne za pravdu z vaší strany nýbrž potřebou. Vyslyšet svůj způsob života neopustí ho tak náhle ve pokračovat ve mně z to je to s čím jsem viděl vize vyznačuje můj život za mám veliký pochopení do sama. Jsem neutekl nikdy sto pro život když neutíká de a vona nebo ve že jsem pořád domu slovy dobyta bez to se mysl zem veni by si o katané. Ale že to je dávat se za pravdu jsem správně udělal ve jsem neodešel života do toho kláštera. Chci od vás takže. Když že jsme se mi v celou tu dobu co jsme tady dělat i lidová předešlých. Z nejsi z prahy měli to po receptech. Aby se pole toho dalo něco dělat co by mělo myslet. A tak bych napřed mluvil o slovo vracet oboru duchovních receptu neexistují recepty v pravém slova smyslu protože když se tam třebas takzvaně dosahuje pomocí je se tu pomoc doma do se do se dostavil zdravý za pomoci pro toho receptu jsem ne. Stahuje nic z když to nejlepší recept jenom se člověk disponuje prosim upozorňuju vás čili jestliže ježíš kristus řekl příklad svůj dal jsem vám tak řekl to vás vyléčí nýbrž to je příklad pole něhož se máte zařídit podal se tu se zařídíte ale ještě zase. To nestačí jenom o to jako se vzali bylo při tak to by mělo učiň to stane třeba na zařídíte ani se o to jsem smíte jen tak máte reálnou naději že se na učíte na úrovně které jste se na co tak by řekl nedosahovat před ale to bych vás li z vás je. A je to bylo to správné ale na úrovni na které jste. Zakotvit takovým způsobem aby do vás dorůst stala. Poutanost jak to vaším zaujetím tak tak zvaná nadpřirozená zhora tak takový recept li je pravým duchovním recept na čili jak to předvedu na životě ježíše krista. Vynechám dlouhé povídání o starověkou protože to jsme tady všechno probrali ale aspoň se jim jedním příkladem dotknu toho starověku. Jak ten vracet tam vypadá tak jestliže hospodin řekl a o volit jakože řekla proměna pomine bych to neřekl ale on věděl potom abram co udělat on viděl jsem správné. Nyní víme se řek ale byl jsem najednou co mám co nesprávné tak takle ses recept vyskytuje nevědomí lidském duchovního vlasti. Viděl do tak jasně. A měl že měl dokonce moc k tomu to uskutečnit co v tom receptu bylo řečeno a ho s plnou řekl když odejdeš odtud. Kde slouží již tam v tom městě ur kde z z toužíš lidem tak převedou do oblasti ta konečné zaslíbené kde budeš sloužit mně nebude závisí na lidech nýbrž budeš závisí na mně a když budeš poslušen. Tak ta závislost se nakonec mění v tom že po suso jeho syna a spasitele a tak dále. Prosimvás tohleto a když jim slíbil taky ho vlastně řekla nebo tomu abra obě řekl musíš měnit no řek bych područí područí vůči lidem v područí vůči mně. Nesmíš být dal podřízeným lidem nýbrž též podřízeným v tom bude první stupeň tvé svobody že totiž ježíši sloužil tam těm bohatším svým spolu bratřím těma asyřanů. A teď nebudeš mít žádné nad sebou nikdo nezvládne nikdo ti nebude nařizovat že máš toužit. Vědomí du nadto věříte že protože a odměna bude velká protože budeš sobě střádat poklad. Protože postup proroky všecko tohleto který bude pořád kou opravovat tvoji cestu do takže ten nebudeš moc dělat velké chyby když je to u kamen nešel ne hned po se škodě jak se říká el tak oni si oni řídil oni budou vědět co máš dělat tat se s zaží když to bude v tobě stoupat hladina odměny k tomu. Že se tady objeví spasitel atakdále tak do abram samosebou s tím souhlasila tyto podmínky se mu zdály být byl velice dobra ale. A vy řídil to svým lidem tímto způsobem. Tady asi li s. V z měli pozemky měli jste stáda sice menší jež asyřané v do situací bratři nebo jste v to hospodařili s ze stali z asyřanů ale museli jste v každém případě odvádět z těch svých stád všecko co. Oni od vás těly aby vás to vůbec trpěli čili byste byli v područí asyřané a měli jste zato nějakou odměnu pro zase dostal jako odměnu to bylo vaše. Čili je tomu v nejlepším případě měli jste stádo bylo vaše al toho se odváděli. Něco kdybyste pozor nebyl váš o z toho něco odváděli ale. Z to nemění na věci že jste byli vlastníky pozemku stát a tak dále. Nebyli jste pouhými sprá chci teď hospodin řekl z měníte kdy svůj poměr k věcem tak že přestanete být jejich majiteli a začnete být jejich správci tak vám slibuju že za tuto změnu od vlastnictví ke správcovství vám pošlu svého syna který nám ukazují ukáže cestu. Do království božího kde. Budete spravovat v daleko větší počet nebo daleko větší majetek jak jste mi tady a potom jak víte. Jim to ježíš kristus sám ukázal jak to s těmi hřivnami a tak dále. Že to správcovství. Čili oni slíbil někoho do je definic je naučíš spravovat a nevlastnit taky takle s to řekl hospodinu abrahamovi tak u tak to není vaše. To vám dočasně za slibuju a předáváme by to správcovství abyste mohli se to naučit váš zkušení které bych tak řekl spravovat protože jestliže nedoroste te do výše a nepřestanete být vlastníky začnete být správci. Tak by se mohlo stát vám pošlu z svého syna spasitele. žena o také bude tím vlastnit stech stalo a. To nebude pro vás užitečné potom protože duchovní věci se vlastnit nedají tak jsem to říkal ten začátek jaký rozený jsem to říkal vysvětlil jak těl si že jak se ten lékařským receptem duchovním. Ten vás nepřivádí ji ke oprávněně se něco vlastnili nýbrž abyste něčím vládly aby se co spravovali čisté dosud ne právě to co jste dříve než spravovali když je že na kterémkoliv stupni takže se třebas i to málo co máte li spoj si vlastnit a ne spravovat v konec veškerého o.