Karel Makoň: 85-29B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To je konec veškerého duchovního dojem. Teď se podívejte na tu stoly to žil z toho marka do také my spravovali do jaké míry vlastnili. Když ti proroci v podstatě který kteří přicházejí od boha nebo ji měli s ním s v osobní styk. Tím pořád říkali zprávu jíte ne vlastně te vizte z rukou božích vaši králové jsou voleny bohem a tak dále. Tak oni řekli snu my jsme zvyklí byli zvyklí vlastní. A to je pro nás příliš prvé jenom spravovat. Mysím že bože vzpomenou kdykoli jsem to je to z toho co se školy svět ve protože oni nezruší. Ale když oni nebyli ne říší mělo oni to porušili tím že vlastně li vám to eště řeknu atomy do si to byl jsem taky menoval ale v tom v protože jsem ty pásky ještě v tom vydrží takovou opakovat že s tím abrahamem jen v. Že potom stal protože sám abraham potom abrahám začal vlastnit svého syna neměl po je jako správce dispozic. Tak ho napomenul hospodinem o trošku svými slovy samosebou tímto způsobem. Abraháme tvůj svým stojí mezi mnou a tebou a to znamená že nemůžeš nebože nejsi správcem že ty jsi vlastníkem svého při na a jestliže chceš. Abych s tebou pořád spolupracovat komunikovat vedl skrze tebe ten národ on říkal že ano tak musíš slevit z toho vlastnictví dostat rosy mi to se s tím slučuje. sedění na dvou židlích. Ty musíš opustit v z od toho vlastnění syna abra se stali jak. jsem ochoten když to tak vadí. Musí být správcem jenom a ne vlastníkem tak řek jak on říkal vezmi svého syna a obětuj něho tak v a hoře. Abraham neváhal v tom že se ho váš vně a za svého syna dal mu svítí na záda a řekl mu vzal hrál deme obětovat zvíře přesným na tu horu a svázal ho posadil ho na tu hranici a vzal díků do ruky a chtěl ho zabít. Než ten se začne hořet před tím z čeho el ten jehož syn ptal a od čele ni nemá to zvíře které se jsem přít s. On říkal buď bez starosti to zvíře budem dispozici všechno o z toho spoj na vím a vzal tu výtku tělo za být dar o spodním zastavil ruku říkat dobře. Tys ho ztratila vnitřně nejsi jeho vlastníkem od této chvíli se v tom jest nastala změna při schopen po spravovat. Jako svůj majetek vlastnit no a tak to šlo potom dál mokrý čit celou řadu proroků tak jsou rodu z tu doby bůh pak ku to doby vzestupu ono. Tak to šlo dál ale teďka jsi vezměte recept v k v. Myslím že ani tento recept byli nebyl tak snadno proveditelný. Jak se nám zdá. Ovšem může se si nevšimli toho obratu k zase se jenom s mínil. Protože za stech li že když ten abrahám byl ochoten svého syna obětovat obecně s svoje své vlastnictví se osvítí se vzdát i toho k kterému bylo nejmilejší. Tak hospodin byl za to. Připraven ochoten mu pomoci v tom smyslu. Že ho vlastnický pod pro je a pod zpráv co zk v čili zmírnil ten rozpor máme jež celý dale aspoň částečně roz měnil ano. Který z továrny v tom případě když on vlastně upozorňoval že tady se nestalo onoho ještě. On se zdál toho co měl nejmíň něco svou bylo nejmilejší ne sebe. To od něj vůbec nechtěl hospodin. Když ho že tam se vzdal to co bylo nejmilejší on vybral ze všeho co vlastnil. Ten abrahám jenom v tom co to bylo nejmilejší pro a to byl jeho syn prvorozený. A jakmile se osvědčil abrahám i nedostal moc a dycky když se dělá něco správně z toho povědomí za rozumem dostal moc k tomu. Aby ne vlastnil příště aby jenom spravovat. Abys pro v ale i všechny věci který se nestal na hoře kterému přímo neobětoval vůbec spojené obětoval neposlal oběto protože tam i spojitost v oblasti vlastnit svět spojitost mezi vším co vlastníme i tyto spojitosti vůbec nepocítil na nechápe na nebo jak je to možným že ve všem co vlastním jen spojitost. Takže když se tam toho hlavně článku tak se vzdával všeho jsem proto například mohl. Říct byl ježíš bohatému zacheovi. mi dáš polovinu tak je to ne vším pořádku polovinu majetku a on to ostatní jako řekli ježíš. Měli jen spravovat protože říkal ty máš který jste se musíš postarat atd kudy jiným. při zanechat tu svého majetku abys to nezrušil tento poměr k kterým oni si vydělávali tak vám tady říkám vám říkám nadějnou věc když žijete správně toho receptu v tom smyslu že budete ochotni změnit svůj poměr k věcem okolnostem událostem to. Tak a uskutečním toho i jakmile to víte jak to se dostanete a ne nečeká ne než dáte on ten abrahám večera tu vodu neříkal ale ty to pudu ne to se nesmí. Tak je nebi ne odplyne neztratí z se tam moc která za tím je. Ale vy říkáte daleko větší moc než kterou se se setkali přitom když jednali správně takže pokaždé budete tímto způsobem vedeni tak toho vize si poprvně musíte se za přijít nejvíc z nejhorší nejtěžší jakmile se zapřete také my jak se za před te. Vznikne u tatáž míra nebo to je odpověď síla poznání as vyplyne síla o to poznání jiní jít jinou vlastnost než poznání světské než poznání v kterémkoliv vědním oboru to vám neskýtá přímo moc k ničemu. Ne jenom rozumovou schopnost ale tady když poznáte z oblasti ducha tak i toto poznání nedílnou součást moc se z kou. To vás vybavuje mocí a to správně použijete tak ta moc nad ústa. Takže čím více li odevzdáváte tím větší tu moc máte proto jsem říkal těm po žal kom tam v tom říkal se o to v tom pozice ku pomozte předním říkal nedivte se že vám toto jaru a že vás tom podporuje om protože vím že máte přirozenou potřebu radosti. Tady když že je to v ale při pra je ne tu radost nosím v sobě. A čím víc se od poděly mým z někým jiným tím o nám dal růst za starat o z takže jsem tady s vámi s velmi sobeckých důvodu neboť se radostí kterou jsem přišel odejdu. odejdu zaručeně zralostí větší. Tak jestliže nic jak tomu bylo dveří s kali tak přejte že jsem odešel z větší radostí jako jsem jsem přišel. Tato protože jsem jak doufám jak doufám nezištně rozdával z této radosti. Se pokud se dostávalo odjinud tak to narostlo ale pokud jsem se toho vlasti radosti rozdával tak ona narostl ale rostla nebo na noste nebo vzrostla prostě. Čili máme moči ty doby ty tady užívat či z jak si to krásy v si to kdybych to chtěl měl si věřit tedy tak dobře nešlo no a teď přede jakož se dál to ale ještě bych to s třebas konkretizoval napřed v kdyby například získáte recept. Že jsem máte stejně uchyloval do otcova domu dejme tomu takový let. A že to je vlastně trpná modlitba které se máte učit. Že vstup do domu o hospodaření činí ho než vzdělávat se v trpné modlitbě poznamenává obecně když neřeknu pak se od anebo takle se modlete. Odevzdávat se bez nároku na odměnu bohu bez nároku na cokoliv bohu to on třebas nebude žádnou dlouhou dobu trvat. Nebudete schopni vědomě se odevzdávat třebas jenom několik vteřin. Nebo možná ještě minutu konečně po tu může těle po tomto tušíte tam vám bude vadit hlavně při tomto tak který z toho že vaše které je si to na dívat vlastnit nic nedostane do tím a u na z se v činnosti která z nevěda vší takže by začněte civět. A co není trpná modlitba to jest kamení v přechod do tamas a to je to nejen oči třebas svět potkat čili věk je to tím způsobem při který si byl li je teď je jakoukoliv podobu. Že nic si nic z vodní nečekejte než že se odevzdáte tele moc to je to největší co můžete získat to není to jisto kristu o by ještě v k v. to se nedá uchopit nic se na tady uchopit ale vy se můžete odevzdat i vám to všechno jasné tohleto a když tak dovede pokračovat protože přeci věd. Ne znepokojit se se tím nýbrž vězte že na to vaše není připraveno. El očekává ono očekává toho nebo naučíte tak kočky též přestane očekávat se uklidní tak se odevzdejte znovu. A zase zase očekávat být netrpělivé na tak dále být u nové ne tak je zase počkejte a vy ho u na víte. V této klepání měla do unavíte tak buď to one v kdy dal neboť ten očí anebo to nenechte atd pokračujte dát proti jeho vůli to z taky dále dělat to bych musel říct dalším receptu to neni nese ten první nýbrž nějaký jany kolikráte číslo to je dost než se na recept ptal a to je odosobnění z velice prudké. Musíme být přitom velice opatrní při tomto způsobu odosobňování abychom to ne přehnaně že říkají tak si jistě abyste dnes před toto li tak s abyste spali vidí žilo. No a v a se hlasy předvedl co je to klepání teď po těch tisíci se byste dvaceti letech se stalo povolal to přestane každým z vás v očích proto je moc boží z panně marii ji vaši nesmrtelné duši bylo zjeveno že se k rození narodí syn boží pokud ona se tomu jsou. A z od tomu hlas protože ona do sestrou přítelem nemohla jinak jednat ale co se to děje jak se to sto víte víte ten nese za nemáte spojení oni vůbec nevíte ale ona svou vyslankyni. Kterou nazývá svatý jan evangelista páni mysli není velkou nevěstkou. Ale tato velká nevěstka hrozná a to je také kladném vlastnosti nevěsta není jenom špatnou nevěstkou jak víme z od maří magdaleny tady š do obrátím a vás řeka řeku jak se to obrací tak může být velikým požehnáním pro člověka. Takže když že nastane chvíle naplnění že je to vás jedno. To on tam míra nevlastnění dovršena určitou úroveň. Tak vaše se za duše dát avízo tu vašemu vědomé mu já. Že jsou věci připraveny v tom smyslu že se s. Z vás může narodit nebo naše vědomí se rodí věčný život by tomu říkáte pociťuju že na něco les asi v. To je zpráva ve smrtelné duše samozřejmě viz se v tomto případě může zachovat špatně a může to promrhat. My místo aby se řekli staniž se mi podle vůle tvé po dozoru ten s to se ještě vám to panna maria převáděla tomto slova jak tak lidsky za rození. Tak mi řeknete mate podmínky by jich je. To takle obyčeje neděláte do ale po těch pod mít tak mlčím protože by když mám jako s stati byste ho za brzo choď od zažíváte v pod míti je ale v bez toto všechno dohromady v pod jedeme hotel uvést. Je pod mým kam mi jez vždycky sebeláska a to je obsah těch všech od všech podmínek ale ta panna maria se musela projevit o to o to se mi to šlo snadno. Že absolutně rezignovala sebelásku tady se sahá a po člověku ne po tom co člověk rád a tak to by to stalo věku. Tady se sahá ho po člověku na panna malé kdyby se neznalost na postavení ve společnosti byl byla jen jako o to věděla kdo nevěděla nestane obyčejnou služkou potom jen že může mi díl majetku v manželkou větší že bude rovno právo sobec nebude vyděděna. No tak by kdyby se měla ráda by byla ne přivolila a o na sled za ze své sebelásky řekla ano staniž se mi podle z toho svého nevím sice kterak se to může stál ale s tak s o to nesmí vně a ne přát. A ukáží jakou odvahu musíme mít abychom aspoň v tomto bodě překonali svůj sebelásku. No tak jesi celou sebelásku ještě nemůžete překonat ale aspoň někde začít. Kde sebelásku nepřekonali ani ani učedníci ještě že jsem ještě v okamžiku u ukřižováni ježíše a tak dále. Tak del to nepomohli ku kupředu ale je to dobrý začátek a teď co nastává je nedáte své svolení. Zdá se části podstatné to z části své sebelásky. A ono se ve vás začne blízka na dobré časy znamená to vynese te pociťovat pohyby toho nového života v sobě. Protože kdyby od tím novým životem v tak musíte být trpělivý přát ona měla tu nikdo do panna mary že ona našla někoho druhého a to by taky najdete o kterého se opřela a a to byla a žid věta že její příbuzná které se stalo něco obdobného a tak jsem za něž čehokoli. Říkají že do máme stejné zas zaslíbením asi to něco znamená pro nás objevila a tak dále. Ano. Upozorňuju vás to co z to přítelem i říkal že bez toho druhého se těžko obejde. M jako je to je mi tady vším si tady tím druhým by mohlo by to všechno do při čili kdybyste mu tak dalece věřili kdybyste opoře za tak. Let jak reálné že byste vůbec nepochybovali o jeho působnosti co stalo mi případě ale to se nestalo hned protože po se vás ten roce tat tak mezitím tam byla tam matka ty všechny oko si ti lékaři a všichni přisluhovali zkrátka to by ti druzí ano v z na duši a na to nebyla. Smrtelná toto byla to soto tato to pro mýtem bych tedy vím že mi tady připomínat že něco se chtěli nechat necháte vynechat ale souběžně s tím co se stalo panně marii ji k se stalo ale zpět trošku před pannou malý ne. Protože svatý jan byl staršího něco málo než ježíš. Že tam byl nějaký zachariáš který poctě sloužil bohu po svou se do padesát sled a velice o trápilo že nemá a. Jedno hodné mu anděl zvěstoval že to dítě se mu narodí pokud on k tomu dát svolení je zajímavý že on tou měl dát svolení které janeta ale byl velice rozdíl tady ne. Osvícení rozumu. Že souběžně s tím že tím se prostorou malý probíhá a osvícení rozumu rozumíte. Mu mám točila vykládat ne snad na k tomu bohu později někdy jo ale před dost jako se znal o byste mi ten trápení do rad ale protože jsem na kraji škol věcí ne potom k onak s to je čirou protože byste nebyli schopni pořád poslouchat tu ty věci v k o takže člověče našeho zevního naší smrtelné duše. Tady je osvícená. To rozumem rozum občasné osvícením ne. A jestliže rozum nevěří jakože zachariáš nevěřil tak je na čas zbaven těch mohutností milosti která mu byla udála udělá udělá udělena on v let tak dlouho nemoh mluvit men byl dokud se narodilo toť že ano asi tak nějak ne. Tak tělem je tady řečeno se tímto symbolismem. Panna maria je symbolem nesmrtelné duše ale věta je symbolem smrtelného a. Které dispozici osvícený rozum a děje se tento proces obojí straně uvnitř z pro nás neznatelně a navenek v smrtelné duši ne. Že pomocí osvíceného rozumu přichází k názoru že se něco mění že k a tak dále nebudu o tom mluvit od toho od plují. A no a když se tedy do že nás zrodí ježíš. Tehdy když překonáme vlastnění tam ten začátek když se ve správcovství řádně když kol víme. Když jenom vraždí ne ty proroky ale také na dáváme aby jako pro někam šlo kupředu a nakonec svolí jíme jako dovětkem vejde nesmrtelné se vlastně sebe a aby se to přesná stalo po nějakém osvícení. No tak l jako lid před všímám ony byly jenom o lásce k bohu a bližnímu. To bylo ono mocné rád kdyby se to v vysadil z kontextu celého ježíšova života a to z tam od začátku patří a velice komu kraje jakým způsobem miluje nesmrtelná duše od pána boha a v k v. Tam miluje také odevzdaností byste také trpně nic to to nemá sama osobě že z toho prostě riziko potí k bych řekla mylně trpně. Ovšem panna maria neznamená do nesmrtelnou duši to je to propojení nesmrtelné duše. To to je tam taky znázorněno ano stech že pochází ze smrtelné duše létó propojení tak když jsem v z dělá člověk v tom v sto správcovství když s potom aspoň nač ne k vzdávání před vlastní sebelásky tak těla získává a tím. První jasné zaslíbení že se zrodí bůh no a to je velice podnětné. Se potom v tom je obrovská síla toho poznání. Takže člověk je to jako snáze snáší je přitom bezpečen je to ale velice dlouhá doba. Velice dlouhá doba kdes se jako z ráje k tomu. Když to srovnáme s narozením dítěte mocného v mateřském těle. A když se říká o tomhletom že to překonání osmi milou vtělení tak todleto rozením boha v v vědomím člověk z a nechci to o to že to dalších osud do jeho domu ale překonávání an topornost cíli a tuposti hmoty. Ve které jsem nebyl schopen přijímat informace z oblasti ducha. Si vysvětlit informace z oblasti duch sám je pomoc tóny pohani to mrtvé o z takže toto potom projevilo těmi třemi v anny říkám přišli ano tím že je to panna maria vydržela světly měsíců tak přivolala svaté tři krále. Znamená tam vy do toho malého živůtek ku nově se lisý jeho vědomí o bohu vás přidala velice mnoho síly k podobě každý na mně. A pata tak děl a no co to je tedy toto rození toho boha v nás to je postupné na říká se že s pomocí shora anebo v postupná schopnost asimilace informací z ho v. Co se to v tom organizmu duše i zevní smrtelné el proměňuje moc. Kterou může po st teď jak je cety padají trošku jinak než normálně chce k ty že. A kdyby se provinila bývala panna maria neboť by se pro by to bylo možné ale kdyby to tak aby zase za provinilé jako cenným manžel jako osvícený rozum se často proviňuje při cení z podal lidské. Tak by z z z z z z z z z mým zrušili všechno tohle to si tam dělo po vás bude možná zajímat ještě jedna poznámka jak je to možné že celý národ židovský. Téměř dva tisíce rad pracoval ku porodu jedné jediné ženy jak již jenom jedno nesmrtelnou se s tím že to jde no ale tato si také odejít jak protože on tolik klidní musela spolupracovat najít jedno aktu do z zrození. To je opravdu tak jak tyto řekli že je to obdoba toho zrození v matčině těle jako tam. Se rodí tím způsobem se překonávají milióny vývojové nebo k ne od buňky po člověka tak tady se asimiluje pomoc všech těch proroků kteří předcházely ježíše krista na cestě kteří znali jeho cestu k takže ten člověk když ten bůh když se rodí v člověku v et tak je nadán těmito konkrétními schopnosti těch. Došli předním ale když se ten bůh zrodil ano. Jaká obdoba. Je myslíš kolej víme nevlastnění zase pro se s po dva sice let s kristem. Pomocí osvícení bohem o si pro o tak dále. A mezi tím zatím a tam mezitím když se se rodí třebas ježíš ano kristus jak tam také probíhá nebo co mi jak to mám rozdej že to obdobné toho nad také je to obdoba po stránce. Že je to nastav ba toho co se stalo v když jsem člověkem tak se pro měst. Stal celý ten vývoj ten nutný řekněme sobecky když to pro proveden ono tato zjednoduším abych moh tady být člověkem. A teď pro z tu bujet domě bůh abych jsem mohl od toho jeho narození v sobě zúčastnit. Procesu znovuzrození po seslání ducha svatého do poznání správného to to znamená vědomé přebývání v bohu. Čili ve mně probíhá nadstavba. O které mám zpočátku informace jenom přes. Novorozeně božské rozumíš čili mně žádné též ale ono se před tím narozením připravilo všechno do budoucnosti po vstup do království božího a to od a přede hra musí napřed projít trpně jo a teprve pak může být aktivní. Že při do aktivně života to akty do života zase do trpnosti čili řek u toho jednou větou v je to uzavření velký oko. Od boha pocházíme tat ten stav trpnosti a tato do se do nás rozum je. Že takže my máme k dispozici. Bychom neměli rosy tak nemůže mi dál potom začne být činní v tomto životě potom ho vážíme do domu hospodář tam děláme tu trpnost kterou mám v vrozenou. A můžeme vás tento se dostat proč bohu jo v panna maria se oliera aby se narodil v bůh. Si že ty opravdově svobody již k tomu rozumíš tak pro děláš tento vývoj ještě před hodnější vývoj rozumíš nabudeš z bude tu schopnost je za s bez toho s to neni na každém kroku této duchovní cesty je nějaké rozhodnutí. První rozhodnuti bylo abraháma do nerozhoduje svět panny maria o to ve potom dál jo. Tak tím rozhodnutím tím svolením opravdovým pochopitelně jsem z s se posune jež. Z jedné jeho z jedné zákonitosti starozákonní stal řek. Do zákonitosti do o zákon měl to je vyšší zákonitost kdo to neplatí oko za oko rozum rozum nejsi trestán karmicky jak se to zdálo do třetího pokolení mělo prosto všechno sloužit prodělat tuto za jeden život rozumíš tomu že že dospělý člověk. Jsem nepřidal nenásleduje krista zůstávám mate v pro ten věčný život rozumíte on se ještě neprobudil pro vnitřní budeš se narodil to jsou mrtví kteří pochovávají na mrtvé nic víc si každý za dočká že všechny svoje v po mu po z víme ne. Tak prosím to přes na to je to protože to je v tom příteli vše krista i dál rozepsáno co odevzdávám mrtvé a živé smrti jsou ti co nenásleduje ježíše krista se oděli toto rozhodnutí žene. Že dokud se nezrodíš z novou no tuto o tím že znovu se to dělo li tak tam se to znovuzrozen rodit chce. Z vody a z ducha neví že to z vědecky ti pane ne nikodemovi i to je to pravda. A při tom znovu narození během tohoto života odchází k obdobnému vývoji jako když se rodí člověk v lidském nitru jo. To je tak jasné je že tak exploze vývojová daleko rychlejší. Tam je najednou všechno připraveno k tomu aby si již pak o nestrannost bude dál když se trpnost bude v tobě nad ústa aby si li se dostal vědomě k tomu bohu a. Teď dejme tomu že ses plní ta podmínkám toho ústupu od sebelásky a že se ve vás narodí ten ježíš jako novorozeně. To betlémě nená ve stáleji ve vašim těle to všechno znáte. je tady při tom osvícený rozum to jest josef který není od jsem se jenom osvícený rozum který pomáhá na cestě vydatně ptej panna mary se tady taky živá. Světská šlo větší pomíjivá individualita. Stále se jsem to jsem zvířat věří že to co tam ve do protože to živá stáje se to protože ho v v v že si že to i to i dal pitím dala nebo jang a jiným při no no a tys za hřích mají v tom malé stvořené dítě totiž to malé narozené dítě tak a vám i tohleto co tam dělo. následky které se dají sledovat se v zevním světě a především váš do ze s tím ještě jedno sice se s tím jen nesměřuje a úlohu ku v ražení ka jít. Totiž el prosimvás myslet oblasti dvojnost jak to což protože on si dvojnosti a tam musí dycky práh vedle dobročinný o třebas joze fa. Ne nedivte se že tam je ten tam patří do toho obrazu takže ten vrah tam vystupuje s velkou mocí vraždí vláda látka. A nade nestranně jen je tam svatý joze že ty hrstku osvícení jenom. Žádnou jenom pomoc nemá disposici obrovská moc z rozumu která vás pořád nutí k tomu abyste pomocí rozumu kraloval v vládly. Aby nám rozum diktoval sám bez toho ježíše co máte v tom životě dělat bez o na to aby aby se vám tady ježíš neodvažoval váš jeho postavení. Protože to je to se opravdu je když se vrátíte jakmile přijdete odtud zase ke svému rozumu a budete si žádat jenom pod v jeho vůdcovství v k tak i nebude to musí jinou příležitost co vám nedivím ale bude to mít tu neblahou na ten neblahý následek pokud nebudete vstupovat do toho domu hospodář ne že. To dítě které jsme se snažili tady aby se z vás zrodilo no. E že nebude třeba z mít ani při je to s k tomu rozhodnutí panny marně. Je ještě není zrozené. Nepřestanete z vlastní tomu rozum totiž vedle byste vlastnili tento nejsprávnější nejen v ražení vší to co vám co vám může dělat. Z to představujete že vraždí dát. No to je symbol hezký ale o onom pastva sic je to je to vlastnictví to u všechno vláda na který je vlastně lid ty matky mu. Než do tudleto jiný vláda ako ta panna maria měla od boha co rojí vlastní sto do svěřené. No to co to bylo to z žil tam to žádají na matka v tom betleme to nevěděla tudleto ani to nepociťoval takle. Proto ten rozuměl možnost to všechno povraždit on si tím vlastně pod se kávou a větev na které sám se z toho třebas není to to bylo že v tom v zlo v od začato na ty zlo od začátku proti sobě bojuje se se do porážky. tím že po vraždili ty ale k a ta moc směs zasadil ráno. A když deme kousek dál tak víme že teď se od chvíle jsem ve vás zrodí ten ježíš vystavujete přímému vlivu těch kdo před vámi zvítězili to byl svatý tři králové a že přichází z různých končin světa nepřichází z jedné země si tam řečeno že mně jde. Jen oni jeden z vychovat tak dále ale když o všichni tříbí jednu a tutéž je z do všechny tři vede asi vede dohromady o přese najdou na cestě před betlémem žen na hranici palestině dejme tomu a bezpečně nejdou. On v po určitém váhání a dotazu rozumu se kdo to jsou taky rozumu. Do toho betlema ale do toho ježíše a v možná že toho jsem poznal by ještě taky syni dvou nešlo starat tady vzdala jestliže je ten svět andělský to je pravděpodobné sláva na výsostech bohu a pokoj lidem dobré vůle to jsem se obsažný způsob u od tu abych vám v v v v v v radil aby se na s touto větou občas dostavily. Abyste viděli že to na a od co máte v této době dělat uctíval boha o šlo o to za úžasnou přes že se že můžete placet a s. Tím přináší nejlepším způsobem mířil na zem. Protože propojuje ten nebe ze jsem to je to nejjistější co se může kromě udělat za wattsova se mi do kdy pracovníky v zase ve velice ode my že ska no. A přesto to bylo říkat ty symboly nebudu vykládat co se mockrát říkal ty dary znamená and vizte nadáni schopností. Kterou nemáte z ze své tělesnosti nýbrž je dál nás vaší nesmrtelnou podstatou a jenom co tam musí oživit kadidlo myrha z za to znamená při vstupy oživení a jestliže například jednom to jsou tady to za to tam řečeno. To je jeden vstup oživení tam v tom snu vysvětlen nebo naznačil žen vstup ono totiž je obyčejně to nejde tak ideálně že by se všechny vstupy najednou očistili najednou se otevřely protože člověk li to tak neunesl které by tanec zpracoval byt na to by to zvládl. Svou kapacitou vůle v om by se neodevzdal ve všech třech oborech. Tomu úkolu a tady je to je něco ode za rosy jak to bude dál do nás světech ježíš su prozradil že musí být v tom co jeho otce že odevzdán myšlence na boha. Svého otce no mám na to ukázalo jenomže v je v tom myšlenkově bych tak řekl. Jinak musel být se ode oddán rodině společnosti a dnes je to v ničem porušil stop porušil na nějaký den když se ztratil z toho chrámu to bylo všechno když se neztratil. Klidně se vzdělávat v tom co když svět od něho chtěl bych to byl dělal na tak dále. A teď se chce od toho člověka aby uděl další rozhodnutí aby nepovažoval. Zdejší poměry celé zdejší poměry na tomto světě ve kterých žije. Za příčinu svého původu. nejsem tím čím jsem s tím že se narodil všech tak nejsem člověkem. nejsem synem rodičů těch tak to je sice pravda že jsem v ale musili že to odvozené synovství odvozená národ no z z tak i při ženství a tak dále to všechno je odvozené od nějakého hlubšího starších od nebo věčného základu. A pak teprv může správně jednat ježíš kristus ukazuje žen nastává doba. V lidském životě a že ta doba nastává ve vnitřním životě jen ne u těch učedníků znamená v zevním životě kdy je zase napřed připravováno něco se potom projeví navenek. Jestliže tam například v jordáně byl slyšet že on se vzdal rodiny odešel vodní hlad neslyšel hlas tento jsi mu jež se mi zalíbilo. Tak to bylo vnitřní záležitost to byl vnitřní stav to patrně přišel jenom na svod přítel nikdo jiný oko to slyšela. A ten to řekl svým žáku takže svatý jan jediný svatý jsem se jenom byli o tom mluví v že se dovedou svýho mistra ano. O tom že ovi ty ostatní. To byla velice ano toto pro vnitřní poznání které bylo velice omezována úzký procento lidí nebo jenom pro ty kterým to k něčemu bylo. No a teď odejdeme na chvíli. Od toho vnitřního dění drželi kdyby bylo čím dále těžší pro slovy vysvětlit jak to napřed vnitřně se připravuje jako předchází všemu co se děje zevně bez vezměme jenom tak jak o. Vezměte to ča do domy nebo tak v am blok nebo v ní. Hromadně nebo souhrnně že to co co je to řekl o starém zákoně pak o tom přechodu volá teďka o tom jordánu tak to se potom pořád dělo po třech všechny tři roky. Takže ježíš že. To z tohoto co bylo vnitřně em věděl co s ním bude dít budoucnosti ne. Že že dokonce oko se podrobnosti z toho života. O co udělat takže jel tomu se do nějaké z proroctví jako mýho druhu jsem občan viděl co je správné když je rozum došel jemu rozumí je došel protože ono neužíval on užíval tohoto z trvalého spojení to jedno s otcem. A. To například vyplývá lóže on při po se meče že před posledním že ježíš věděl že pod krajinou li si toho toho člověk to ode za nímž dělat to o že bude připraven večeře na.