Karel Makoň: 85-30A-15 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. do připraveno všechno se země stane vnitřně dávno připraveno protože předbíhá. Takže to jsou jenom dozvuky a řek bych dozvuky velice em. Omezené. On to všechno nedozví člověk pokud nejde cestou poznání tak velice málo o tom co se vnitřně v něm připravuje. On si dokonce myslí jak je to i dokonce užitečné že nic se neděje je. A to je tam moudrost nejistoty ti mám velikou cenu přátel či byste spis s obrovskou cenu. stejnou cenu jako jistota jako se měl jistotu že co je správné taky stejně moudré že se něco neví. To je takový mezi dotaz v v v v v v v k v. V přestalo s těmi dary které dostal ježíš při potom na ve. Jsou symbolem toho co se vnitřně spotřebuje ano pro ten vývoje. Čili to co z potřebovalo si o to co se s třeba a to do toho lidské jeho tu porád. K a aby mu to pomáhalo ta a k tomu vzestupu on že v před to po vlas to se sice co učedníci páně po třiceti let s když je co dělal před tím ne v k dělo se totéž co s ježíšem kristem byl od že mám do své rodině a jsem ko toužil k tomu okolí na rovni jo. Zatím co ale o sloužil s vědomím protože to je tam vnitřní stránka věci znázorněna. To krásy rozděleno pohled do nitra který nám musí zřejmých vůbec tak on sloužil tak jak mu to napovídalo jak to do jeho úkol v kdežto oni jsou li tak jako by měli navěky sloužit své rodině a oni z za by bylo on je on to tam muselo být je s to tak. Voni mě. Doví se nevadí ještě v když člověk pokročil sobě do váhání v pospojování. Schopnosti lidských v ve se vyvinou v teple pak tou vstoupit do či z li ano. A to byl ten třicátých roka mezitím do tupou li na poušti to bylo vnitřní za do zase je a ne záležitost těch učedníku. To proběhla na vnitřní úrovni ano no a teď dom o svůj dál ne a teď se dostáváme k věc těm učedníku mám to nebudu to bylo dvě strany to co zajímavý nýbrž k tomu jako v jednom proudu mu tak co statku konci učedníci. Byli při cení vše kriste o kristem pomocí víry se mělo uvěřili člověk který v sobě pro děláte tak propojí něco čemu se říká zrozením v betlémě. Nechte stanou pro zrození v je v v jordánu protože v vnitřní za dost do které se doroste teprve ti učedníci do toho rostou ona přitom dorůstají vírou než k než se svou vírou nešel se musel tím co je u boha dávno připraveno předcházet tomu co následuje vírou kdo to není dokonale pochopitelně. Ale pro atom během tří je při všem jako od doba naznačená tak rychle. Že během těch tří let oni jsou schopni z moci boží něco dělat. A on z moci boží tedy dělal zázraky odpouštět třebas hříchy uzdravovali pomáhali zkrátka bližnímu. Po všech stránkách a na cestě duchovní sem se dojít ho a ježíš kristus říká že by to bez víry nešlo jak to že to u šlo bez víry protože on musí ukazovat obecně platnou cestu atd. A ne nějakou cestu připravenou třebas násilím jako u mě. Ta cesta by neměla být takhle násilná v pro to je si na při z větší cenná ale ten se li která nemůže být obecně platná ale věčně případech by dělám z hodnot třebas smrtí toho o to z mu který by toto podstoupil v že by se mu složí třeba znovu se mu tak nějak to by se s kom mým dělalo co všechno jsem o stát. Takže normálně to dopadá tak že člověk během tohoto života ani v ničem rušen ani když se v něm narodí vnitřní ježíš není v ničem rušen nabýváním co prostí tvých znamená z za propojených i formací z tohoto světa. Představa není je vědy je prostě veden představami o tomto světě a on analogicky potom z toho si vytváří představy o bohu. No a pomocí těchto představ protože tyto představy let řečeno tak nevím schopen jít bez představ a je schopen jenom nikdy vírou která je postavena na představách vaše cesta by z od jinakým než vírou postavenou na představách. Vám tady dělám obrázek od toho od těch představách o který soustavě a říkám vám protože jinak to u vás nepude. Potože z vás nebo z tohoto neštěstí že by vás mládí kdyby porušoval li tu k on činů ji tu to půstu představ ztotožnění cestě se dokonale zpoždění s tělem. Takže to se projeví těsně i před tou vnitřní smrtí. Kterak součástí znovuzrozováním jenom malinko součástí od zrozování ve nějaký textem pole v ale jenom určitou mělo by tolik krátkou dobu. Do zrod jakou do on jako u k se stal s kým styku třebas celý život a na tohleto člověka dovést k tomu že tou představou kterou se dostala jsem nebude schopen to je ta se ten nejlepší výdobytek jít dál. Že rezignuje na to v cestou víry v aby vás moc rád u po za to co máte zdolat jenomže cestou víry to nepude ne že musíte nastolit nový prostředek k. Že musíte podporovat a to vnitřní poznání jak to se dále víte v tou trpností vy se musíte také ba za to abyste prospívali v trpné modlitbě nepodceňovat tuto by třebas nýbrž hledět se toho. Jsem si tím vybavit totiž od vás se nebude při nebi cestu pro na kříž ne ale od vás se budeš chtít. Abyste když rezignuje že vírou o to nejde nerezignovali na celou cestu vůbec z aby se dom otřást si pozastavili aby se dostavil u vás ten klid a mír od boha aby se nakonec dočkali toho seslání ducha svatého a to byste porušily by se řekli tak nejsem schopen nemohu dál a si o naší přestup takových lidí znám. se padnout na každém stupni žádná definic dívat není kdy musíte si jenom u vědoma nakažen směla vám to co s proč se stávám z novou v. V praze li znovu že vždycky novými prostředky se musí z kupředu začne se těm beru on hle v k. Tak proč tomu ježíši přinesli z ty tři dary kadidlo myrha. A z na toho v tak prosím s jak víte z yesudiana. Kadidlo slouží k očištění ovzduší prostředí ve kterém žijeme oni mu upravil jak to s tolika nám ve zkratce ne celistvě jen že aby to co stačila oni mu kou pravili prostředím ve kterém žil tyto dojem jak se to tedy z potřebovalo tím že žil lidském prostředí s tím se to spotřeboval protože žil v takovém prost při že jem neměl překážky toho ústup. Velice důležité oni nepodceňovali tenhleten to prostředí ve kterém žijeme odstranili mu napřed před ten. Pod v je tedy ty překážky které by jeho li za drželi on vjem těch třicetiletý neměl překážek vlivem toho že toto prostředí vykoupil li v ní. Ti svatí tři králi ale tam bylo zlato a že oni jen připravili pod v svou pro rubu st nesl vědomé nesmrtelnosti co tu jen symbolem prvků který se nekazí své který stádii vědomému přechodu do vědom než smrt. Jemnosti taky to připravili usnadňují mu tu cestu a taky to dělají každému z vás pochopitelně. příklad pro nás abychom také mi nebyli nikdy. Bez mu své. Bez toho předávání tohoto poznání odjinud od druhých od těch kteří šli před námi nebudu stavěl jsou dál. Kdo jako nedostal tento dál tak pro jeho vina musím vám že. Proti této jsem se neproviňoval jsem se měl nějakou předehru těch sedmnácti let ale kdo ji nemá tak se pro ujměte mně soustavně lituje tomu a pořád postrádá vedení. Pořád si stěžuje nebo přichází na pověz mi tohleto nebot tak. jsem nikdy ani chvíli za ty tři dni v tom koncentráku. Nebyl prost tohoto vedení v jenom si z proč proto jsem se snažil o to mus zažil v uvozovkách o to šlo samo když jsem způsobil poslušný tak to šlo samo. O těch cesta vůle do těch sedumnácti jednat správně nebo pole pro jsem poznával správně kdyby se totéž dělali za že se žít spravedlivým životem tak by se také měli tuto pomoc. Pomoc těch kteří si vám přinášejí ten dal tomu odpovídající ano tak je na dalším darem byla míra ha myrha je. Symbolem toho pomazání drahé masti toho pomazání na krále na duchovního krále když ses často praví budete se mnou kralovat ti králoství božím jo tak. Nebylo by zapotřebí věky kdyby. Nebyla moc z svěřil nám moc člověku aby sbohem kraloval ale je mu tato moc protože nám dával příklad byla svěřena ekg krátce po jeho nárazem om do samo jsou vtělený bůh takže to do větší míře než svět nám. nemohu že bych takovou nějakou moc pociťoval. Že by byla dělá v domě vtělená nebo na protože naopak když se může když třebas poctivě temně z zas do žádám v že to moc se okamžitě ztrácí že je dokud vykládám. Ale jakmile o to o li do tak je pomoci by se všímáte se sví věcí co se u pole se do vlastnictví svých vlastních myšlenek. Obecně řečeno. A takže nevidím že bych tohle to měl v tak výrazem. Množství. Voliti jako ten ježíš kristus ale každý z nás po narození prvním po začátku toho znovuzrození toto dostává. No a teď jsem by bylo zapotřebí vzít že postupně musí dostávat další dary od boha. Bez který by se vůbec neobešel že toto není všecko co ještě musí přijmout zhora ji zdola. Zdola že ho že mu pomáhají ti nebo nechtějí v tom by se plně ten duchovní úkol a všichni lidé mu pomáhají a tou uvidíte. Že to bude s o dojemné provaz tou víte nebo když to víte tak je to dojemné teď jak je všechno vám v když jednáte správně a poslu poslušně tak všechno vám de ku prospěchu. Ano kdo miluje ženě taky takoví rok tam mým tomu všechno slouží k vám než čím způsobem řečeno v ale asi v tom smyslu k tomu všechno je ku prospěchu a no. Tak to je další co je zapotřebí kromě toho obrovského daru že zbaven víry jako prostředku naději jako prostředku. A to jsou v schopnosti nebo dary nebo přednosti které i ale teď kdyby začli být překážkou. Ale místo toho dostává vnitřní mír který je spojen s jasným poznáním že ten kdo umřeli je živ. Ten kdo umřel na kříži živ protože tam nastává jako všude na cestě co chvíli nějaká mezera takže máte dojem že všechno umírá že všechno s všechno odchází a o tom najednou zase tady je. Vizte třebas to kole podobu a předtím před tím porodem a to o zkrátka to jsem prý kdysi. Ale všimněte si s tím souvisí to předání toho pokoje od ježíše souvisí s tím že svým svět dvě. Že oni ho vidí zase osobně znamená zase představu z obou o něm jakou nabyli tady na tomto světě. Tedy není to ještě je to pravé setkání sbohem. To pravé setkání s bohem nastává u každého člověka při seslání ducha svatého. A při tom se žádný tvar nevidí. Když žádnou člověka svou velké učení plameny jazyky jak jim to na ceta a ona se tady objevila ve vás jít ale nebyl to nějaký bůh ve tvaru. kdo to poznání hluboké poznání v tom smyslu že oni se například naučili rozumět a mluvit obsahu řeči mluvil to jsou zase do obec sestavit jak to vypadá to je nad do vzaly s když byl nebo jsem v jiném stavu než toto tělesném nebo ono tak. No ale. No tak bych rady by byl vzal do představit nebo z nejsem že jsem si toho nejsem vědom ale nemůžu udělat to co učedníci páně nebo o poštou nové že bych se vám postavil. A kdybyste by z různých národů a vy byste každý slyšel ve svém jazyku to bych nedokázal. F. Protože to prostě jen na takové úrovni nejsem nemám tak je to poslání nemusel si omlouvat. Ale oni prosím mluvili obsahovou řečí které je rozumět v kterémkoliv jazyku takže když jsem třebas s tou obsahu řečí víme či k by mu byl třebas dale čili. Stal se z tam protože stáňou byla od věřil v římě. Tak ti dva římané rozuměli jako bych byl přijímán. A tak dále a tak dále to jsem několik nás to stalo jen jako ukázka bych to svět do ta obsahová že její každý rozumíte ve si vlas měřítku v domě jsi ne tak to je jen omyl ale si ho. Ale pro nech nestanou to jsou dohady to sem nepatří zase sto sám nevyzná ž jak to mám říkat. A když dostali tento když kali dar tohoto míru vnitřního který pochází od boha. Nemá to řečeno terminologií trpné modlitby přešli přes úroveň modlitby tichá a tak se konečně dočkali toho ducha svatého který jim sdělil to co před tím nevěděli to znamená teď věděli kdo je to bůh takže hřích žije. Svatý pavel který tom že jako s etikou svýma najednou v li ten osobě pravil když již je ve mně kristus. Stále víc takže se zmenšilo se zničil tak ta. Čili není jam si může tím ve tím když to dokončil se k přednášku a jsem. Jsem s vámi promluvit o věcech kolem a to je vší již že by životě řečeno dál že náš život je mostem do věčnosti o to se tam po tom mostě za nemluví a on se tedy mluví ale dost tak jako tak je protože to nemůžeš poznat. Ale veřejným se o tom vědom těch sedmi nevane li se pro jen se do desku si jakožto z tvých nevěřte žádnému popisují ježíšova života jeho příkladu než ten sedmý evangeliím které bylo napsala terezie z a při tam se ještě o život se v poz zachovali čtyři a tohleto právě v ten teta práce je ta věta ten život lidský je mostem na kterém se nemá zabydlit když máš po něm přejít do věčnosti to je on. Li svatého tomáš. A než těch čtyřech o kterém máme dispozici ano to nedávno jsou to co znovu tak jako pro svět že tam tato fáse tam je on s proto nemohu sto zachovalo víš toho v ale ono to v ježíšově nebo se o straně vám li taky o to dostačují se tam je kromě ovšem. Tak to tam přímo napsáno onen ale pro je dostačující že on to ukázal svým životem. Že řekl ale také my od boha přicházím jakou se vracíte ačkoliv nemůžete hned teďka za mnou jít. Technikou počkat se s u toho ducha svatýho. Čili on říkat taky ji přejdete tímto životem do boha hle ti řekl a musel li ku počkat vám pošlu ducha svatého rozumíš mě. Čili to taky rozum to s a k bodu z ale ne tak jednou větou mne ale dokonaleji než se to najednou je v tou v a že on z ky jedeme to není tolik toho jako se to co zří příkladem nějakým konkrétním přítel k on to ukázal. No s tak v v k v. V odpouštěli hřích všední sil protože ježíš kristus odpouštějí deska se z žít kteří k tomu cítí povolání být s tím že dost tolik posvěcení které nepřetržitě pochází od svatého petr nás od ježíše v co prosím dejme za pravdě cíli tu by že tohle toho je opravdu tak přitom myslí. Alé ale zatím co ti učedníci tam později apoštolové měli jasné vědomí koho mají pokřtít komu mohou odpustit hříchy to se mi že li se s o ducha svatého. silně pochyb může toto rozlišení tuto schopno co slyšeli rozlišovací oproti normálního říkal no normálního že mají tedy vidím že tuto schopnost měl dejme tomu pak jak jo. Ale jestli to dál vší do kněze jsem v nepoznalost tuto schopností čili jedině páter vidělo když někomu odpustil tak opravdově odpustil kdežto ostatní jenom částečně. Disponovali člověka k tomu aby snáze překonával svou hříšnost. A tím lépe po disponovali něčím ten člověk udělal o pravé předsevzetí se polepšit a čím l své. Snažil poslouchat to co mu případ je ten svět řek jako pokání jámě si za nemůžou jsem si to říkal správně jsi dostatečně od rozum rozum od něco musí dělat to silně protože tady se nedělo chyby i tady se jeho chyby. Takže jsem svědkem toho že kdokoliv odchází od pověděl o svatého přijímání zase znovu udělá hříchy. Kdežto když jsem přišel první dělat spojeni proto. Že jsem nepovažoval sebe za schopného se očistí z vlastní iniciativy to jsem vás ta mně. Ale měl jsem za sebou to osvícení že moje vnitřní podstata je věčná tou za mnou bylo ano tak jsem tam přišel z po tomto osvícení a to mně napovídalo je správné ji který generální zpověď v i se listu. Výklad. Ze všech hříchů zbavit se toho balastu aby to musím nestačilo hlavě tak to von se to není říkala tomu za za nesvítilo co jenom vykládat tak to by tomu rozumět rozumíš tak jsem přes spoj vyšel to štěstí jsem co dostal pod ruku být osvíceného kněze či i kterým byl toto obal. Opravdu skvělého františka tak že ti který nevlastnit který že jeho řádky on si všechno v že brali vlastně. Takže oni žili milo darů v tom ses co o co nebylo jejich ne z vlastního majetku ne tak to let se ten výběr to je zemi svědčil o tom že to bylo opravdu dobře s uděláno všecko před ten po je v tom pojetí jestli je to správné že to všechno vyšlo. A teď. Si že jsem se vyzpovídal z toho že jsem předtím žil za ty jsem ty svoje svých nebo v joze v anebo tu by bylo pro mě. Jsem se zpovídal z toho že jsem žil bez boha od o to již svůj říkal jsem se o to krista toho ježíše do toho co pátera od pána aby to považoval za při tom měla rozřešení tak jsem opravdu pociťoval velikou úlevu a jsem ti nebyl schopen. Ani jeden z těch hříchů přišli ničí byl jsem bez boha dovedl žít v jsem nebyl schopen ho vykoná hřích zase nebyl schopen bez boha říct a dodneška nejsem schopen bez něho lid který víte se s ním i pořád opírám přinejmenším né. Toto víte co to slovo od roku třicet do roku osmdesát let čili to je pro něco prchavého přátelé. Podle prchal nedej prchal ze str lázní o tak nebo za rok a čím je to tak kdy nastává to. To odpuštění hříchu a ne když mám v jenom o pro ve se ze ji se polepšit. Ale když jsem od toho nám změnit smysl života. Neboť komu jsou odpuštění hříchy neboť dost nebo do chce aby on dopuštění hříchy ale není ochoten změní smysl života pořád hrne odraz kdy jim pořád se vlastnit. Nechce jenom ani ve se o to ten první krok přejít jenom po ve muss vás co z tví tak vám to líčil to by byla by to byl změna smyslu života ale pro vás ni na smysl života není ani tohle toho nýbrž. Sebe odevzdat bohu jako jsem li. Se odevzdával tomuto světu a viděl musem sloužil tak teď od vzdávám se pomocí života ve světě a pomocí života v modlitbě bohu rozumíte to je smysl života to uzná za smysl protože tento smysl minulý jsem pro je za nový smysl tenhleten a pro jsem o do této udělá tak od nejhoršího kněze ještě vyzpovídá v ní. Tak je mu odpuštěno a i v tomto posvěcení ano je mi jasno v když je tady někdo z vás napoví já. Když jsem miska nějaké osvícení v sedmnácti letech nebo potom s praseti v další stupeň ne toho osvícení tento na to proces takže byli o to mat z odpuštěny hříchy. Co s tím co by se to co jsem si do si si že nemusel oni tak oběti. Ne tedy opravdu nemohou on nějak zdůvodnit rozumově pro se ve ještě vede ke zpovědi. Ale ti to řeknu aspoň tak je tak ti to možná bude stačit že k tomu aby ten proces mohli kupředu vždycky potřebuješ někoho druhého mat sví a jsem mockrát opakovat. To co jsem matku to co jsem něco ne a potřebuju třebas prosím ve kterém žijeme to jsou duchovní cvičení dycky koho druhého minimálně jednoho voleno a je tak je zajištěn postup kupředu nikdy nemůže být sám atd. To cestě i sis sám sobě nestačí ano no a tak tedy za ale myslím že to není ani si to ani odůvodnit tím že bych toho druhého potřeboval. Ale svatá odůvodnit spíš tím že toho druhého potřebuju proto abych slevil ze své pýchy. A z toho jen jeho názoru že to sám do toho před no. Když někdo třebas velice nehodný je pomůže na této cestě. Tak jen jsem z snáze schopen vidět vůli boží než tom že sis sám pomohu. To mně znemožněno abych z se ne o to rodil aby se stal pyšný. Abych nespal na této cestě aby se nezří sil protože pokora. Pocházející z poznání i jedině pravou oko. Co co co jako pokora nejeví navenek. Na tom nezáleží jak se jeví a bude žité je z čeho pochází v když je naučená rád tak to není pravá pokora jednou ji poto nemám ale když vím třebas jako se dojde tom o co draku že nic nemám z vlastní síly se všechno od boha tak jak pak nemám být správně vnitřně pokorný ne atom byste že jsem v tom předškolním je u toto věděl ženo občas jsem se řídil tím co jsem s tím co jsem považoval poznal za správné. jsem se vás do roku jenom věděl že moje podstata nesmrtelná to nestačí. Ten celý proces znovuzrození pokračuje tak pomalu abychom ho unesli ale on se zapříti bez hrob čili abys abychom jako sebe před a je v tom svým. Způsobu počínání bychom dnes shořel li mnozí svatí shořel li v tomto procesu shořel li vnitřně oni zemřeli předčasně protože o hořel li kdy. Se byl po pater pio měl o čas po padesát stupňů konečky prosím vás co to je. vnitřní já. A jesi takže čím to jde pomaleji tím ve na protože ta ten žár se rozloží na leta ne. No tak jsem jim odpověděl asi tak mu samosebou pro svou mocí svou mocí nemůže způsobit odpuštění hříchů kde chce. Takže nemusíte být pro na ta příprava když on chce aby se projevil jeho sláva a moc. Jako z tomuto o slepý ho se měla projevit říkal to ani karma ani rodičů ani jeho němž aby se projevila rostlo tróje věčný případ. Že mnozí lidé z nedostali k takovému poznání aniž si to nějak zasloužili nějakým postupem třebas brzdím je ani se za do sloužila nikdo z vás tyto doslouží ale to co pro to udělá. strašně málo veden k tomu co na by je nebo co získá. Posedlá o z toho ho s. Totiž člověk jako ty získá třebas jenom toho z nepatrné poznání jak sis prosimvás světech tak prvním co je co udělá potom že padne na kolena ale není schopen se zdvihnout. Jakou velikost poznal a to udělal dalšího že tato moc ho bude doprovázet o které musí jasně věže není z něho. A že ho bude nadále přemáhat že mu bude odstraňovat se přišlo z z z cesty je že ho bude čím čistoty číst čistým čistotou boží ale ne čistotou toho člověka. Rozumíte prosit tak se to stane že budu umět opakovat co jsem řekl co představuje pouze ty tři mudrci. Ve svém vztahu k lidské osobnosti jsem to zkrátil stačí to takhle protože zřejmě do vnitřní nějaký stav ale jak se to jeví v zevní osobnosti že tohleto člověk nabyl nebo že tohle tomu bylo dáno do vínku. se nechci kdy jsou od pohádkově že při každém narození i při tom narození do země přicházejí sudičky o to že někdo z vás připomněl že věřili na karmu. A že se před o člena ale ono je všechno před určeno. A to před určeni jediné že do boha se musím vrátit jsem z něho nic protože pán bohu ne protože zvrhnout abych si jednou od boha vyšel od o on se nevrátil tuto brzo novodobou toho po různých týrání to je jiná věc. Ale protože tohleto je před určeno tak na každém kroku v své cesty musím získávat. Příslušné dali které umožňují učit tím úsekem projít nor jimi se jako člověk. Získám dar dnem o z omylu před lidských vtělení je to bylo ono to z veliký dal žilo když přijdou. Mně navštívit svatí tři krále taktéž symbol toho že získávám hned od narození. V betlémě čím jsem získal celou budoucnost a on to pro ho v celku ve celou tu tu li kdy duchovní budou ctnost jestliže skal možnost duchovního vývoje a do vrcholu jeho teďka potřebuju konkrétní pomoc na každém kroku a tam v tom životě že krise potom ukázalo jak takový kryly pomoc postupně přichází dostávám celou tu pomoc. Jenom takovou kterou potřebu na tom kterém kroku protože který by třicet let býval nemohl být živ bez konkrétní pomoci jím. To rostou těch tří toho kdy byl jako óm novorozeně nemohu vědět že od boha pochází a on teď se to dověděl o těch příkrá že od boha pochází o se to do jeho vědomí dostalo. On věděl že měl z na toho život věčný jsem co to zrodil sedmá světech a on jako vtělený bůh to musel vjem začátku se líbilo nás ti letech jo protože věděl že musí v tom svého od se po ho po z toho svýho co je to s ale dověděl od toho narození brzo po narození todleto. Protože to co se tam prozradil nás světech to byl vinen ten zasvěcenec který mu ho protože po narození přinesl zlato. A to co věděl o svém poslání žé povede lidstvo v bohu že bude o králem vnitřním ano to věděl tím pomazáním tou měl svou ne. Že jeho život bude posvěcen tímhle tím to posvěcení toho života celého aby ne mu být se na něm aby se nezve byl tu bylo dáno tou milého o začátku protože to potom objevilo znovu jak ta že na to mu mu o tom polo o tělo tu toho cenou mastí toto jenom opakování nebo zdůraznění toho bychom si o náhodou než jsem nezapomněl na to co z při svatí říkali uděl. Lid ne po jeho narození. A on po ježíši rovnou prozrazuje že to jenom udělalo znovu proto aby se vědělo že vstane z mrtvých že po tom bude pomoc za nad ano ano. Když tedy se stane že z jež je totiž pravila o z tu svou řečí že jediným osudem člověka je že od boha přichází a se musí vrátit aniž neni naděje zvláště když třebas po narození z zemřelé. Nebo vyšel nemocen nebo se dostalo o z učení že krista nebo do se duchovně založen. Ale když dejme věže by během tohoto života se k bohu vrátil. Také ale nelhal pánbůh vane aby na pravou by bylo pravdou že z ten osud z nás čeká každého každý z nás od boha přichází jak každý zdá se mu vrací takže on se svatý jan to potvrzuje že se již že bude těžkostech ku porodu pracuje dokud z brzo krista co o to potvrzuje z správnost jeho mínění ne tak pak je tady nutno předpokládat převtělování to jsem najednou udělal tentokrát udělám příštím vtělení nebo dalších vtěleních to pravda. A teď nastane těžko z toho výkladu si to nerozumíš zase pozřít se do se si ještě z či je jasný to visi síly ale ty potíž spočívá v tom. Že ty náš život který tady žije než po li ježíš očima člověka odděleného od boha vědomého si jenom časoprostoru no časoprostor do tedy nezačíná ani nekončí. ale že se z jejich být oddělený nejenom od boha ale taky od svých vyšších. A že s že vlastních svůj život to všechno překáží správnému výkladu v kdybych byl člověk bomby jako kdybych byl člověkem který by svůj život nevlastnil by byl oni o správcem ono to není konec vývoje ale u ježíše krista to bylo pak. Že ježíš kristus nebyl správce svýho života správcem jeho života byl bůh. Otec co to se měla tedy to jsem měl při to s cestou dostat v tom výkladu volil be toto na vědomí že on si v tom životě nevybíral co spravovat i ty učedník jsi mu by vydáni od otce jo on se zmínil byla všecko a on byla od otce s tam matka a ten svatý joze v ty okolnosti ti farizeové to škodlivé i dobročinné prostředí to všechno bylo od boha tak musíme. Vzít. Ne vším jako jistotu nebo s protože se s jistotou že tento život je nám dán celý od boha. Že to je jeho zpráva fakticky jisto nevíme vámi se tomu svým zevním vývojem pomalinku dostáváme. Tak jest je tomu takle že on je správcem našeho života přestože nám přechodně dává do správcovství toto do z toho co do vědomí že jsme my správci napřed maje k ti ho o tom z prát. Tak pak není třeba žádného převtělování to protože moji pravý život je věčný život ty vychází jíž z vel prostředka z vědomí člověka který nic neví který je mrtvý který se ani nenarodil tedy ještě mrtví v z toho bych takže to nemám za zlý. Ale pro mi než že nemohu se to tím způsobem myšlení ztotožňovat s vycházím když třebas nejsem takový ale přeci my bližší vycházet z pojetí života nad který zažívá živý člověk. A ten se nenarodil tady na tom světě ten tady ani nezemřel ten jak vedle toho že mám nějakou přechodnou existenci tělesnou dispozici tak také mám dispozici jako věčná jiný volit král toho věčné. Vnitřní a to jsem jsem tím chrámem božím či k a svatý pavel. Ani bych stával na svoje mínění že co je to pro ničím způsob myšlení indického. Tak bych musel si nalhávat něco čem dávno nevěřím. Ba ne věc. Že totiž nezáleží na tom kdo o tomto pomíjejícím životě. Poneseme ten o z od boha pochází bohu převrací víš na bedrech smrtelného člověka ano. To nebudu v žádném případě všimni se do jaké je ten pravý při se do jaké míry sis pomine na svou minulý život. A všimněte si kdokoliv z vás jakýmisi se se si vzpomínáte na své minulé životy mám za toho pro mým těchto před o ta a nám či si nikdo z po mu jít dál. Proč na tom tolik spíte když o tom nic nevíte a tu vám že jsem potom nedovíte. jsem se sám přesvědčil že to co by byl dříve ale začátku tohoto života považoval své vtělení. Že později jsem považoval za pouhý balík který na toto jediné vtělení byl nabaleno. A že z tam nadto do kolikrát vás nebo více parku najednou je to že to mám dispozici a co je mi do to dnes když si myslí že to převtělování si to bohužel myslet nemohu je mi líto vody to z vaší. To je výše ni tedy jeden z to měří že že jak se mu se dal mnoho krásných myšlenek a pod světců jak těm nechci zbavovat tohoto dojmu že jsem musíš tak ho převtělovat. č dokud své nestaneš vědomě věčný ano vědomě věčným máš pravdou máš pravdu že to dává nebudeš ty. To osobě vůbec nevěřil jsi tím jsi byl předtím čili je také pravda. I pro tebe že se z předešlého v jednou osobě jíž. Ale o tom co bylo minulost dělat co bude budoucnosti nevíš a nebude věd nic z ale bude to na závadu čili bych je proč tolik jen tam na to byste věřili nově že život jako hlásal ježíš kristus. Abyste nadto kladli důraz že to jedinečná příležitost neopakovatelná. A protože s tím s ten nesmírně vážit. Že musíte mít v u z toho v syna člověka který je vnitřně věčným který vás z této zemi dosti nevědomosti vůči mně od ve z věčnosti rozumíš ně. A kdežto nám prosto ježíš kristus také nezbyla věnoval toto převtělování. Možná že to v těch třech vám kolik mu byla na dění ale on to neshodoval z toho důvodu že věděl komu toto váš že kdyby se to dostalo na západ tak všichni jednou popelem na jakou si co dělám tentokrát neudělám udělám příští vtělení také ind nemyslí kdepak. Tam mír je toto učení o převtělováním bezpečný k ruka protože jak se se dojde si jsou víra o vnímají řád. Tisíc svět ji žádat jak stávají víte jak je hájí jak se odevzdávají bohu co je to matka z to všechno je při sto znovu to všechno jim umožňuje aby nebyla li na lehkou váhu tento život který považují za jeden z nových kdežto kdybychom my také mysl jako indové a nepřidali k tomu indický způsob myšlení o z tak pak po být pojímání života tohoto pozemského pomíjejícího ta. Z toho u plnili padneme z toho z tu ku.