Karel Makoň: 85-30B-Kido_038 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tak oni to bylo jinak to z to klidně myslet že se převtěluje ale mám obavu že právě ty jsi řekneš jsem neschopen jsem hříších. nemám ty schopnost nemám ty možnosti nemám ty předcházejících vtělení dispozici ten vývoj duchovní mas musí ja nikam to je to ta. A i su zpráva ni a za nevychází ze z pozice hříšníka nebo neschopného člověka vycházejíce ze své vnitřní moci která konečná vizte věčné a ma sv. A pak mně šlo o bych záleží v když si myslím že budu tisíckrát tělem anebo že to musím dělat teď jak jsem si jednou vědom že jsem vnitřní v když si to ovšem do svýma než jsem si tím jist o jsem v i s to za to přešlo do tohoto způsobu při protože v za to přebíral ani jsem tomu přidal víru předchází vtělení tak to byla víra to co to jsi dal víru. Ale protože tu vyjdou to se dostanete nakonec tak si musel taky určitého nese vystavit po mi před pro mýtem mění se zbavil protože to byl balast víry který napřed byl velkou výhodou velkou výhodou ale kdyby byli věřili i nadále učedníci panně se přesvědčili že je něco lepšího než víra že vědění lepší tak by jednali nesmyslně. Když mám ten je před sebou tak tebe nemusím věřit ne kdysi přede mnou v no to z jak vás to bez na ty kteří se který tak věrně sleduje ž cestu k bohu v všech prostředků užíváš abys tím mu dospěl při ochoten veškeré oběti na tomto světě možné. nevěřím že by byl bůh otec tak milosrdný ti tak špatný že i když si bytě nechat této nejistotě. do hodiny smrti z důvodů do který my nevidíme ale patrně z lásky třebas a ne židů v tom do který my nevidíme tedy v okamžiku smrti když když budeš v situaci když se z když si u vědomí že opravdu nic se dokáže s to se tomu není žádná naděje že něco z vás. Tak pak věz či z těch tří ctností víra naděje a láska. Všechny jsou propojen ale u ústí všechny to lásky. A když se zbavíš hodinu smrti naděje zbavíš se i jiný z ale láska zůstane se tato láska před se přestala smrti do vědomého soužití s bohem zaručil. Proč zůstali jenom je s ale je nemoci zaručit ale zůstal věren a dostaneš. Patří vítězství jak říká svatý a. To co z toho před při sto z na při do od co to jsi ty. V ano v a v tak let letos desátého co na zemřela na rakovinou ho tady ten horní části těla za duševním ten doktor medicíny a martinko v ka semeno o na koni k tak dobře že to výtka v tom martinko ma a přál asi. F. Abych jim pomáhal přitom odchodu jsem samozřejmě řekl jedině duše nejinak na nemohla tam kvas nemůže sedět. A tak jsem ho on čelit se správně na jeho nabyla znát šel o ještě jsem na to dívat ale jsem tam ten taky byl se na ni podívat a on se znovu říkala v k v. A říkala že se dusí zažil asi rozluští ten hře taky za rušeni zemřel tomu co je pro z vás to postupně jsem si. Sice nakonec a najednou se tam oni ocitla v v z čista jasna v že na kterou nikdy předtím neznal tady výšek výzkumu ošetřovatelka z boha nic bude mi říkat marta a taje tam potom sloužila dnem i nocí. A výše mi o tom protože mluvili z bohu v tou lidskou v o těchhletěch věcech a o mně spíše mi tenhleten dopis. Vážené pane prosto ale my ji příteli v u veliká martinko v zemřela. Sobotu ho desátého co v nás velitel dostával tato jsem za kde je vodit. Ale promiňte mi toto oslovení el neznáme se příliš zevně ale o tohle to je a vás by z který vnitřně z zase se mi blízkým za osení do o tom když jsme si kou jsem si koupila ve nebyl nosili nastěhovat u nich o na hořela o vás a potom od co máme společného takže z po že tím na koho byl velký rovni zážitek. E. Jejím přáním bylo ještě jednou poděkovat za vše dopisem to poděkoval tedy to ona neví. A mat tak nejprve musím vystaví svůj postoj aby nevznikl mylný dojem o všech je dosti a dobro z dosti. No o lety utrpením jsem sis z dal ostřeji měla to zůstala. Pouze služba a průliv v v budu komentovat ano a to znamená. Tedy duchovní pokrok se projevil tím že považuje za své poslání sloužit lidem. A považuje zase další poslání mezi práce kdy průchodícím domem vyšších sil a znamená aby se to s tak vždycky z tekla za síla kterou na potom po ma a není příliš chtění ani nechtějí činím protože mi jinak nelze není zde ani žádná snaha konat dobro tou sloužím protože jsem byla. Poslána sloužit někdy těžší přijímat než dávat po vysvětlení. Myslíli a žid se martinkové mohla mou též či přijímat tak samozřejmě. A to vlastní nemohoucnost a malost také že po této stránce. To bylo dobře porovnává protože ne člověk zneklidňuje na že svou nemohoucností. Svou neschopností tak že tím že toto zneklidňuje protože lituje nebo tak tak sic zatarasuje cestu přílivu boží v s v k v. A ona ho o nají v první řadě ne dostal tohoto stavu když se nebude litovat aby se nelitoval. Aby se vzal malou nebo nepatrnou a tak dál. Čili z pod počíná si velice moudře od dětství mám světlo a vedení. Wer pali slova zasel el to znamená to její vedení mluví že ano. Za provaz se to vždy stejnou otázkou mámy kdo to ve mně mluví a kdo to ve mně svítí. F. Ale je zajímavé jakým způsobem ona byla vedena plně opačným způsobem než já. Že totiž zenem k tomu v s s s že ten vnitřní vůdce ě k čemu vychovává toho dotyčného jedince tak podle toho mu dává dary nebo dispozici schopnosti které může přitom jsi způsobu. Výkon nebo výkonu svého bohu pozvání potřebovat v bych tohleto byl nikdy nemohou potřebovat čili zase nikdy neptal ta matky do toho nic že se stane se to nevěděl. Anebo o to že po vydat zření ze si šel. Když i bez kaje co slyšel tak ser ohlasy oni svítí u bude i marty jako potřebu doba a o nás se tím naopak orat je skvělé věci. Čili jak je to individuální a v tom se vyznal mně vnitřní duchovní vůdce je vší než zevní nějaký vůdce pochopitelné. F. A nástupem puberty z na smrt od li co rozvojem do lidského myšlení bylo vše překryto do doby prvního samadhi. To jsem pravé to přinese do na poznal před tím ta pak se vše rozvinulo v plné intenzitě stejně snadno jako oko modlit kudy se světem vnějším komunikuji i se světem vnitřním. Proto jsem při prvním setkání si kou byla upozorněn na. Ji buď pozorná naslouchali a vnímala jsem velkou duchovní ochranu kterou a slyšela jsem k prosta as s touto ženou buď nejtěžších chvílích jejího života. Vedle noci a neopouštějí kdy dokud ti bezpečně nepřevede než na druhou stranu a neodevzdá do naší náruče. Tak jako všechny přední kdy ty co přijdou vodu a tak jsem pouze plnila úkol ona si to nepřičítal jako dobročinnost všeho jako poslušnost v tomto se shoduje. jsem jenom poznávat sestra a potom nebylo. Ničím co by si mohl přičítat k dobru tak sem prostě poslouchal něco se nezabil absurdně přirozené v že nějakou schopností svou. Přirozenou jsem poznávám z toho co měli je radí že to správné nebo ne v a v poslouchat to bylo snažší než poslouchat radu která neměla tu letem letu z sílu vnitřní někdo radil ale nebylo to u řek bych požehnáno ano. Tím pocitem správnosti vnitřním. El tak jsem musel se tomu rozhodovat co jsem se štít proto abych se z von se nenašel kdežto tadyhle jakmile je to poznání zvnitřka tak člověk nejenom co dělat ale maten tří k tomu aby to jsi. Ne v takže ono to bylo velice snadné a jasem v v v v v v to v než o to na nic co bych si jako člověk přičítat v tom v v v v. Ji k tak se dostává v tomto posledním období svého života také vrcholu duchovního. To co dokázala bylo oslavou božství odevzdáno vás vládnout dobro mnohé. Přenesení vědomí z jednoho těla do druhého ztotožněním a v tom dívka v nebo ale důležité aby opravdu při tom ztotožnění. Mohla tat ona výklad nemohla ale zase z proč nebát mohla ka. Si získala mocně z tady na otázka ale měla dojem že snadno v a přitom sousto v ní. To jenom dodávám abyste věděli jaké za za přitom dějou se zase v je mimo normální stav ne a tak může všelicos slovy ono je v nedokázal. Dvojí nutno dát jistotu když na nic nebylo z v žili v k v. Že i bez jejího musí je možné určité duchovní oprostí se. A nejenom že to možné ale je to nutné bez vlastního musí dosáhl. Totiž když kristus říkal klepejte bylo zase v ale bude otevřeno on to svým vlastním sice jsem neotevírá. On se disponuje k tomu aby mu bylo otevřeno postu z sílu k tomu který z žádá sobě vnitřně ale není si toho vědomě jsem se do vědom těch třináct let před sedmnácti rokem jsem střádal tuhletu sílu ne takže potom ona mně o to za mistra le. Ale jsem byl tím překvapen se nevede svatou nemůže dostat v tom že jsem při vůbec nevěřil na nebe zase jenom toho mistra dost v. Tak co to je největší problém všech vás v pro že by na rozdíl od jemně v pramen oni nebyl ale vás všech je to problém si přejete toho boha dosáhnout spásu dosáhnout a to je neříkám že to špatné to je nutné ale při nebi z ani neklepali ale v jenom s tím se na něm. Do již rozumíte to se boj je nesli tato upozornil ne malomyslní tele protože. Špatně vládne te nebo nepatřičným způsobem zachází kte z vůlí boží s tam jste manipulaci s vůlí boží tento od nechyběl všechno měli jiné mi třebas co vám nechybí mně chybělo a nese na že nevěřil v tom nechybělo ale. Tohleto nechybělo jsem nevěděl že to pán bůh se tedy od něho se chtěl jsem jenom byl vím že jsem to protože vím co mám právě dělat momentálně. A on ale dycky šel pokud jsem rozum na to zase protože jsem sám. No ale to všechno bude tento o kom tak mnou sám jsem potřeboval se domluvit s věčnou janem jak na to jak jsem si aby to šlo bez to násilí se než tehdy v to v k a co. F. A pak nastoupil pravý stav bytí povídá se tomu dopisu dál nezávislým na těle. El prožívaný jako věčná jednota boží přítomnost do které vše co bylo. I co bude ústí zde ale není prožívá v opravdu to není možné. Tuto jednotu prožívat nebo v se do pracovat pokud do toho nadát člověk jenom svou vlastní vůlí s tím. Tím to jako najde v tom svým potom později dokonalé záviselo to však bohužel na rychlosti a dosažení tohoto stavu v ho nazývat nestav který konané zažila ni sama zažila měla zažít tak ta mar zase musela z tohoto stavu dostal. Aby mohla dostat přenést protože jinak v něm není tak on nepřenese. A ona tady osobě říká ale často po pro kterých znacích. Kdo tam o nich a pracovním mnou na psychiatrii nebyla schopna po tak bych ve uskutečnit. Dodávám šlo pak pouze jediné ztotožnit ona se z od nás v ano to šlo. Vzít do náruče je as spočinout s ve světle tam na některé slovo eště tady. Píše viz za ko vždycky byla velmi statek či na po nás od tušením je strašná. Nabízela jsem lidských jich morfium jsem původně bylo by sestra. Povolání říkala my morfium nechci cit tebe a jeho skrze tebe a jak ona dobře cítila v že ten bůh skrz tvou martu dolním může vstoupit a as. Z kdy její vůlí by se to pro nestal ona ovšem ze své vůli je hrozně moc neměla tají ka protože věděla že neschopná v čem že nemožná čili že to že nic se může vel výborné. Toto by pochopil kdokoliv z vás. Šli do toho všechno vloží místo vy malo jsem měl mistra aby byl zoufali nebo než ty jen aby prostě to složit. důležité i při jak se do něho doby co jsou volal na jiných místech no musela vše odevzdat i touhu pomoci i touhu pomoci svůj soucit v kdyby například dejme tomu toto musím viset na ježíši kristu. Kdyby třebas ježíš kristus neměl jsoucí s tím neboť tam plakal třebas za matka nad zemřelým synem v velebil nepřišel byl ve mez že toho syna je jí. Ale kdyby neměl jsou si přitom jakožto prováděl ten zázrak na tak neproběhl. Ten. A on musel svým jsou si ten přestat lidský okamžiku jsem než jsem za začal dělat tak například emmet tomu přijde k němu nadto člověk mým přítelem tady v musel cestu živou matko o svýho syna to bylo moc těžké vysvětlit co by to a prostor tak stalo nese ve výkladu ale do to pro snažší když přišli slepci si šel slepec nebo zase si asi jak by je nechal vidět. Tak on zkrátka se jich zeptal co si přejete věděl dobře co si před. Oni řekli abychom viděli věříte ve mně a. Čili teď mu předali svou vůli svou vůli kteří žijete tento rozdělení te i v jedné bytosti nebo v lese na nestranně a v ježíš krista staneme na to jsme ale jeden jediným také jim jednají dělají li letem mi kristem pojednou mělo individualitou v mysli se tak zdokonalení že do než třebas od se ještě tam přitom zázraku protože jde o své pod vnitřní dostat nic neví dne a v ale v. Jestliže v tedy živit dále byl jsou cit sví tak by nebyl klidný. On dále musel zachovat absolutní klid je měli v poslední mi bylo no odevzdat i pocit pomoci skrze můj tvar. I když že intenzivní napojení existovalo stále proto bylo možno ihned druhý den večer v tom kou o chodu těla. Být že z spolu ve stavu naprostého ztotožnění a posléze spočinutí v el v do oblasti rostlinného či jeho světla kde se je tvary rodí a zase rozpouštějí dále jít nechtěla. Zůstat v této oblasti pomáhat aspoň žid a to my při tom posledním jsme se jinak věřit cela novými dal říkáte že mám být zachována pro tu s tím vole za z to jsem říkal na tom budete za konal ale jsou v tom na tom nemůže nic nemění situaci protože situace taková že to sou že budete pro vás zrození do hlavy asi po smrti měla nějakýho toho vážil. ale taky tam může pomáhat musela převést. Tento stal do ono hosté ale paní pro jezte ale není tam a. I když to zažívám jako jednu jedinou oblast vím kde je a také mám jistotu že bylo splněno vše který vidělo. Voze vám o tom mohu napsat. Musím se přiznat že jsem nečetla o vaši činni kou protože oni na to je ta tak pocit jako vizte jedině všechno vaše slova byla. Bych obsažena v mém nitru doba kdy jsem. Procházela křesťanskou mystikou jogou buddhismem a dalším vším možným i nemožným třeba dáváním toho je asi pro mne minula není na to prostor jsem do stavu kterému s mu jen říkám hlupáci boží ano. Pouze konám co je třeba pro ostatní a pokud bych těla něco pro sebe je že přitom nejde nebo třeba usnu je to jednoznačné a vy jste. K tomu bych konec toho do třebas položí píši dal k tomu setkat v ale v v tom co jsem napsal tedy k ale důležité je abyste si uvědomovali z aby jsem zapojena tohleto veselili na opač do božího. Čili ona potřebuje přitom mohl úkolu který koná že nevíte že být ničím jiným způsobem než mentálně a. A zatím z toho něco ve se v než tam ohlas to je jako karma lidsky v na přes jejich činnost. A proto sela není v v v v působit nebo prostředky kterými působí. například bych dejme tomu bych dělat tak se hlasy na blázen blázinci že jako dostanou zle to aby v jeho neměla tady nemohla definici dělat že. jak je ten duchovní vůdce moudrý ovšem své nevýhodu zase je v ne miloti to co je u nikdo nemůže všechno zmoci najednou po by dovolil do toho že ona se je dostane k velkému duchovního poznání. Ona nebude potřeba je proč je toto nebo. Nebude to ostatní o vykládat to bylo velice obtížné pro v kdežto mám nosím úkol ty věci vyložil a proto nemohu o to slyšet slovem to že to bylo strašně málo v u varu byla to byl jenom v jsem se toto všechno dověděl co dostal říkam bez časem okamžiku. S tím tak vím že to měla měly by to vykládal mi o to že v něm mluvil v nadto ještě stále do říkal sv. Že jsem vůbec nedovede to jsem se dovedl ve na kam rozumíte je to jiný způsob v ne. V ovšem taky za následek jiné kolik pochopitelné v v v v tak co jsem co říkám z může to do ve se to tam jo v jeho musí je za tebe se to s ve stále je a dneska mám na programu vám říci abych to měl skryt ku. Jednou pro vždycky v městě se možná ještě více obtěžovat jindy ale trati hned dneska vzal teplá abych se doplnil než abychom to by potom na pokračování ses tento po k a doplnit jakkoliv budete ti jakékoliv kloub ky aneb do poměrně kdož času. A bych byl ono vnitřním duchovním vůdci. Protože na to je otázka velice tak v ani z toho důvodu že kdekdo z mých přátel si stěžuje že postrádá tohleto vedení. No že nemá vedení a proto jsem jako to co říkám bere jako bernou minci. To jsem si vůbec nijak ani vzdáleně nepodobá tomu vnitřnímu duch vůdci protože to není obsažena síla realizační to co říkám. My se můžeme pak mnou tím co říká. Ale zaručeně nemáte a nemohu vám vlít nemáte tu sílu vlitou k moci která spočívá v poslušnosti toho co podle za správné nebo. Co těm duchovní se jako správné k a tak i si že tedy viz se po tolik let ptáte pořád na věc ty které byste dávno měly z toho vnitřního vůdce na. Tak pro mýtem než že došla trpělivost v tom že někdy za tolik let jsem se odhodlal vám to by světly proč tomu taky jak by to musím nemuselo tak ve dále být protože kdyby bylo milé kdyby se postavil na vlastní nohy ne kdybyste že obtěžoval to nevěří ale i to po mně bylo trvat věčně také dostat ne nebe nemoc stýkat žena. Ale as potřebu pojď se byste byli na holičkách jakoby sami. vím dobře že když jsem třebas odešel v ten den ve se dostat z koncentráku tak tam zase za mých přátel kterým jsem mu co radil. Jeden z nich se dostavil k u viklat si jsem byl internel vám o neměl ostatních neděste si tu na popravu nebo nebo ven a říkal je ale co z by bez tebe počneme tady nebudeš. Sem říkal jestli vás vedl skrze váš vnitřní duchovní vůdce tak nebudete na holičkách a si vždycky je prostředek který by vás i nadále vedle jestli jsem to ale vede a tak budete dokonale vyřízeni. A protože jsem si jist tím že vás nevedu že by se to vedení předávání od otce. Nýbrž že váze vede váš vnitřní duchovní vůdce a to vidím také z toho že tomu rozumíte nebo nerozumíte co říkám na těsto vazby nebo nesouhlasíte tak dycky máte natolik si může na cestě setrvávat. Že člověk v promiňte při i malém osvícení které máte prominete na cestě pořád setrvává. Tak je to dáno jinou pomocí než aby vám to ten duchovním jsem a. Jsou jiné stejně se ne pomoci například tadyhle jak se vám četl ten dopise jsi četl ten dopis ty marty ale tam ji že ten duchovní sebe li jinými prostředky než přesto si to kdyby měl byl třebas tam mu jako vykládal co udělat a co nemá dělat to nikdy nedělal slovy tak doby než možná šlo to. To nedělej tamto dělej on je měl před každou událostí nebo při tomu kolik mu záleželo. Ale kdyby šlo o poznání duchovní to znamená on vysvětlení proč něco se děje nebo neděje jak by to mohlo stát jinak kdyby se člověk tomu jinak postavil to jako by těžko mohl vysvětlit jednou větou o to by šlo to musel do za opisovat a proto slovně by to dělal aby pořád dostal do roky tak budeš v je ale dejme ghose je jsou byla na jiné a oni ten musí jít abych je on. Tento lál abych tobě lze vysvětlovat. Pro ty kteří nemá jít tenhleten dále majiteli třebas jiné a větší než ale do na to je ten dál nemají. Aby to věděli samovolně jak to je a proč tróje. Kdežto třebas začnu zpočátku promiňte měl za své. Když třebas kdy matka konečně poradila co nesprávné po takovéto strachování. On to se poradila takže to bylo přiblíží tak je. Jak jsi když to bylo správné jak ten duchovní sis to přestával je správné ale říkám přibližně. Ona nikdy lid těmi slovy se neví dělat tak jak se dělat že duchovní vůdce ten se nevyjadřuje. To byl sil že česky patru ne a vůbec se slovy nevyjadřuje ale byl jsem nevěřil slovně tak se vyjadřuje obecněji. A abstrakt měli takže mohou z toho co mně poradila jednu situaci. Klidně usuzovat bez s pomocí rozumového úsudku a říkám usuzovat dale nic tomu rozum komu vědět tedy o podobné situaci že mohou tímtéž způsobem postupovat jako tam kdysi takže pořád mám užší svých. Vědomostí o tom co mám dělat z minulých ztrát semen životě obdobné situace řešili za obdobných okolností takže ani nepotřebuju se ptát a taky se neptám. Že to rovnou vím a dospěje k samovolnému přejímání duchovní moudrosti z toho středu znamená od toho nic že duchovního vůdce. bych je napřed než se pustí do přednášky dobyl zen tak vím ka práci ho vede volen cíle by se pustil ještě jedné věci aby definoval vnitřního duchovního vůdce v by se jdou. El protože on když se nedefinoval pojmy tak potom se v tom prou zdálo měla jsem proto ve byla kdybych tam taky bude věčně definována ut vzdal temně a nechte o definovat abychom si potom dobře rozuměli ten pojem si dobře rozumějte kde tomu dobře rozumíte ale křesťani říkají že do pán bůh. Že vede bůh že nás vede bůh že nás živým může nás u bůh byl mým odívá vším co si my jsme že naše nemají tele nemají nepravdu oni se již mají proto smyslu že bez boha abychom ani je nebo neví starali že bez boha abychom nebyli schopni milovat že byl v abychom nebyli schopni poznávat ani běžné věci pomocí smyslu bychom nebyli skutky poznával že z kudy něco co je za smysly. Čili. Je pravda ovšem toho přestaň jakou většinou nevědí někam většinou je že ten proces. Je to vlastně tvůrčí proces. Že to od tvůrčí proces o to znamená že to ustavičné tvoření pocházející od boha. Bůh vytváří svým vlivem oblasti existence takže pro je od ustavičnou tvůrčí činnost existuju. Prvého ustavičným tvůrčí činnosti kristu co se od roku záměrně prosimvás jako tam výjimečně. a pro jeho ustavičnou činnost milujícího otce také jsem schopen milovat kdyby on ustavičně nemiloval tak ani nebudu schopen ho milovat nebo milovat kohokoliv jiného u pod byl vás zvlášt nad tuhletu věc že si dlouhou myslíme jaké jsem si myslel že boha třebas nedokonalé milujeme ale je to pravda. My bychom měli mít měřítko této dokonalá láska v el míře poslušnosti. Jestliže poslouchám víc než šel se normálně poslouchá člověka když poslouchám to co přikazuje bůh třebas v tom co známe z barvu kdy nebo pak křesťanské. Tak miluju nedovíte jste do neposlouchá myslím že dítě které poslušné její dítě milující a tak to platí jak o člověku protože poslouchá tak miluje jsem byl přesvědčen do roku. Sice devět že pánaboha nemiluju a pro se modlili proto by to být smilovat to mockrát říkal. Ale dost jelikož jsem ho poslouchal tak jsem ho miloval víc než kterýkoliv mně známý člověk protože jsem si ale nedefinoval lásku jako poslušný s ze se neznali ježíše krista. Dobře jsem se jsem to jednou se tu by bylo víckrát ne slovní co z krku za nelíbilo z nerozuměl ale tam stoly těch kdo miluje ten poslouchá ten kdo je ve milující kde poslušný ano říkal ježíš kristus taky na sobě ukázal že je absolutně poslušný svého otce že nedělá nic proti němu a co je prodělat proti němu jak je dobu musem je milovat. To je na pro sebe takže dejme tomu on nepotřeboval. Nic dělat pro sebe konce vyjádřil kdykoliv bych něco udělal pro sebe nevěřte mně. Ale nejenom toho on prosebené byla ani spásu ani to největší nehledal pro sebe a on taky neb potřela protože věděl že od boha pochází nebo u lide. Ale on na nejvyšší z rámce života také chce abychom my postupovali stejným způsobem abychom pro sebe nechtějme zpočátku v to můžeme chtít abychom postup je čím dále tím méně chtěli pro sebe protože dokud chceme něco pro sebe tak nemůžeme dost vejít k vnitřní svobodě nejde pro za svobodu teprve tehdy absolutně rosy vinu na něco pro sebe. pro sebe nic nechci. Měl jsem nedávno tento týden rozhovor mám pro moji o třetí věci dělat to znamená po stránce poznání. Ale za by při by byl těmi že o poznání z omluvit když na tu zapomněl teď to musím tam jsou jednou tak ku kdesi kapitolu kolu o dal a jsem tady tento týden dostala on jednoho plnost malé se kterou jsem ještě neviděl nevěsta román nebudu hodlám nemilovat a přivedl mi ho jeden on člověk který taky vysoko školák který prostě mně odít postupně lidi. Kteří chtějí vidět li proč to moje spisy oním mně učinila tak letem letem člověk říkal z těch vašich spisů jedno nevyplývá jakým způsobem to mám dělat. Abych se dostala k tomu způsobu vašeho poznání abych samovolně poznával bez dob stává jen vás nerad obtěžuje. se musím stát protože si si nevím rád ti. A mně přeci na tom záleží abych si věděla rady a proto vámi jdu tak mi těmito zázrak o byl velice rozumně. Si říkal to nic mu jeho od zle kdysi do pád dvacet nebo třicet nebo z licet v mu to nemám za zlé protože vím že neni mentálně dospělý se mu to říkalo o tak. A když jemné mentálně dospělý on tam dost prosí ještě budu musel no o definovat jsem taky slíbil co to by taky připomeňte. A tak ten musí se stát a je naopak že dobrou vůli se se chce dostat dál a že když čemu nerozumím a nevím proč to mám dělat takto těžko budu splnit. No a tak po tomto úvodu jsem mu říkal pro vane. Zdali pak ježíš kristus dal nějaký recept pro vnitřní modlitbu nebo pro nějakou relaxaci dnu pro nějaké jogické pozice od toto všechno zná a jeho mu zná při zk nedal. To mysleli tím pohrdal nikoliv. Ale on si byl dobře vědom že k kteréhokoliv prostředku u tohoto zemi kamenoval používáte vždycky se časem stane něčím mechanický. A jak se s nechali je jeho působnost končí a proto ježíš kristus v neděli jinak neradil vůbec žádnou modlitbu ale jsem totiž jim otčenáš ponese otčenáši řekl. Ale tam radil patu mám jenom růst deska se o pokrok v tou z duchovou dokonal znáte. E že dříve než že radil při království tvé tak radil vím posvěcené mrtvé proč když říkal především království boží. Protože jestliže člověk nesvětí me do boží tak nemá právo si přát aby v něm bůh vládl při v království tvé a taky v něm vládnout nebude li nebude blaho takle pořád při tvrdila přijdou nebe tomu rozumět v jeho vláda spočívá také v tom že ten člověk z moci boží co dělat. Jeden ze způsobů jeho vlády aby prostě není dospělý k tomu aby to unesl tak mu to pán bůh. A z jeho milosrdenství tak bych vám radil abyste především styl. Ten příkaz modlitby posvěť semeno tvé když se se tu vládu v sobě pociťovat znamená taky tu nápovědu co máte dělat dovědět o na poli vlastní nýbrž že vám byl od abyste viděl na cestě dělo byste mohli kupředu tak po dál počítám zemi nebo ten zázrak nýbrž o to abys věděl co máte dělat on říkal že ano tam věřím a tak prosimvás berte na vědomí že tvůrčí proces je proces je boží tvůrčí procesy procesem. Trvalým že trvá dodneška trvám se mockrát říkal on musím opakovat že tedy pán bůh a pořád těch šel z provádí se tam v krajně mezi napsáno je pořád vytváří nejenom ve vesmíru ale také v nás pořád všechno přetvořuje každý lekat byla říkal že všechny buňky se do na tak tat tam na cítila nakonec tam bůh. Přitom to co se neděje jenom tak to je a potom paty z mus který pochází od něho přímo pochází od něho ale může náš organismus je pro ten o tom paty z mu za rad. Ne proto na ty existuje třebas kameni ne kamen není zralý jako transformátor proto aby do sebe do nějakýho života byl taky životní funkce. Kdežto my to předání. si vzpomínám že když jsem třebas v tom sama a se dostal do žlutého světla. Tak vždycky o myla dostali dycky jsem vodtamtud vyšel poněkud lepší ale husy zůstali pořád u sama. Oni si nebyl lepší sto vodu ležet jisto byly nějak nepřáli nebo by se se psaly z takového ale ne ale oni nebyl nemějte transformátor neměli tu zisku v sobě zamontován mu přes kterou byto bylo bývalo to žluté se to by bylo aby nový otevřelo tu při z ku rozumíte tedy musí tuto o ten pro jsem byl potom lepší čeho si několikrát provedli. Jsem tím žlutým světlem dozrát svým kusy rájem na tak jsem jednal u k jinak než před ti no ale se trošku vzaly novou tématu jsem chtěl definovat doufám jenom toho z toho co je to posvěť semeno tvé jestliže ten tvůrčí proces pořád probíhá. Tak chovalo musí ctít li že bůh tedy byl pořád přežít za tvůrce. Tak musím v s s s s s s tím k jeho tvůrčí činnost v tím že ji budu po si si bude se co to jíme na znamená tu činnost pojmenoval do činnost učí bych tak řek boží sám prut od čím způsobem činný když nebudu činný. El tak jsem nepochopil tydlety věci správně a není nejmenší naděje že jsem sbohem setkám vědomě nedospěju v s. dospěl k vládě boží v sobě musí nám musí říkám musí ní. musí víme z chtít me do boží tím že budu tvůrčím způsobem jednat i když mi to nebude příjemné. jsem byl na tu tvůrčí činnost naváděn postupně pomalinku trpělivě ti si nic si duchovním vůdcem protože tentýž člověk jako tentýž tu duchovní se že u vás nikdo jiný v jeden jediný jest on. Tím si duchovní vůdce jsem byl veden post ve jsem poznal se správné to by věnost pro lidské zážitky nebyly kontinuální jsem mezitím protože všechno dělal rozumem a tak dále se ve něco narůstalo toto nebylo dostalo na dostali účinky nevlastní vůle a z tady učil nevlastnit. Činnost. To byla činnost moje nýbrž činnost toho který dával k tomu sílu abych to uskutečnil neboť v tom co jsem věděl se správné jsem dal se do se že také síla k uskutečnění. A to tedy nebyla síla moje kdežto za síla boží nebo do nic že duchovního vůdce v no a tak jsem mu řikal musíte pro marné jednat tak abyste napodoboval tvůrčí sílu boží. A on se mi říká a co je toho napodobovat tvůrčí sílu boží mámy umělecký čím jako tvůrce el nebo on byl kost tu které nějaký strom nebo co to jen ti ho ne ne co není zrno zapotřebí ale je zapotřebí. Abys miloval. Neboť pravá tvůrčí činnost boží spočívá v tom že on své tvory miluj vně. A protože je miluje. Tak je bez její vůle o dokonce kdesi vědomí táhne k sobě je to pomalý proces ale post ustavičné tažení k němu a když tedy budeš ty taky milovat tak budeš napodobovat jeho tvůrčí proces on říkal to je novinka a s tím souhlasím abych s tím souhlasil po bylo důležité. Postím upřímně souhlasil a říkal ne tak jak mám začít s tou láskou jsem říkal podívej se jen to musí být láska nezištná která době nepřináší vůbec žádný užitek kdybyste ših myslel na to poznání boha tak jako. Osud myslíš že by to chtěli pro sebe o spásu pro sebe tak touto cestou se tato láska nemůže by jak to oni pravá láska obyčejní před. Tak po nevadí tu již trpět u svých učedníků ale nemyslí že touto cestou když si budeš přát být spasen že se dostane do toho osobního styku nedostal. Ale dostane se toho osobním styku pak je než milovat bez pohledu i vás pásu vina všechno prostě protože. Jsi poslušen a máš úkol milovat a teďka říkáte moc obecné nemám začít jsem říkal tak ty mně musíš poradit ty teď mně dovol abych se zeptal jsem po tvých příležitostech milovat. A tak budu spojen víš poctivě něm vyk prohlásit jako celé dělit padá ten okolí abych jedem začít a teď nastojte mu říkám tak ty nenávidíš matku.