Karel Makoň: 85-31A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Byl tady předěl páter říkal oku po se tu svou věc to tím způsobem že zaselo kalp jak ke své rodinné poměry. On mně říkal no rodinné poměry jsou těžké protože jsem do svodu tomu ani stát tou ne nenávidím. Řečeno tak tady máš výbornou při dost začít milovat všeho tak nemohu začít milovat který o takovou řádovou ženou která nemá ráda která dokazuje že jsem nehodný si jen je odstupuje vysokou škol než kde roční ku to do nic z tví. To když je to že není tak úplně od nutí to nemůže oni o svod věty věci ne. No to neberou vážně jaké o sobě mínění ale nějakým smyslem pro tu věž i v musel než si myslíš. Toho matka jakými věky musel svým jež on než ti vodní vědět jak si to člověk to nemůže vědět. Ale co je důležitější důležitější je že si pro ty zasluhuje prost za se než protože tam matka si zasluhuje aby si miloval. Janet tak. To nemyslíte vášně kdysi bych cokoli dokázat tak nechtějte aby zase aby znova tady začal bavit právě tady začal nemohu začít ten pro nejtěžší oříšek v protože v ale jsem takový jeden těžký úkol jak na to není naplní místě se říkal protože tato duchovní cesta kdysi být pro duchovní cestu kdesi město malichernou kdo by velkorysá cesta. Musí začít tam kde jest před víš těžkostí ale ne někde na periférii o pracem maličkostech to je to nikdy jsem jsem z tomu středu ty se musíš napravovat v tom středu svého dění. A tady na víš matku to jsem narážela víš matku tam jsem věž naučit milovat a vrátil nenarodil ona s tebou takže kdyby se budete střed dávat takže jsem musel musíš pořád osvědčovat telat a to potřebu aby to nebylo sporadicky by si po pro měl možnost každý den k protože to se s setkat a lásku osvědčovat. A on říkal prosimvás tak nevím ale není to nebudu moci protože tam měl ze vzteku. Se s byla tři jsem ne jsem tak na tak starý třebas protože dvacet let a to přeci jsem dokonale poznal tak nebudete vykládat že ji mám začít milovat o to nejde. To je říkal ono podle podíváme se nad mou matku zblízka prosím čím je neboť čím byla byla daleko z povolání díváme protože z kemp jo jak dlouho o svou mat tak si představte osudu vracet byli nasyceni jako pohled. jsem říkal vám těžké povolán jako třebas z kam prospět promiňte že on o těžké. oporu za tiší bourá než třebas od lidství a ale palec bolet nic sil povolání je daleko těžší než kam trosky ne říkal on říkal no před zabalen v král a na tom vody mu vystavuje své tělo na ukázku mužů a ty v tom těle se nachází zalíbení touží po ní. Ta touha když si to třebas nevyjádří ale když to třebas nekončí nějakým stykem těmi mu žili el tak tato mohla přeci do pořád zase valná. Ta spojitost tady je a on si nějakým způsobem sví. I pořád pro toho je si toho on říkám moje matka nikdy nikým nikde ve spala toho muži v tomto smyslu byla věrná tam nebyl nebyla tak chyba proč se oni rozvádí tak tady je že se pravidel pro jedno. Oni se paty jen z vás tedy z idou visí důvodu no ale to nevadí v s s s s s si z pod dycky du óm byl na jiné straně než ona asi tak na to nebo je ještě o pro ono mořské v tři roky a tam. Se stal pro boha v jako o mém a tak dále no ono se byla zde dálo měla jiné názory lesy patrně tam to někde zač toho potom prostoru od ostatních oboru a řekla potom řešit nebudeme pro jiná věc to není třeba řešit jsou postranní dále pro z ty mezi vizí sami sebou ale se o jste vědět jak tam matka tomu na těch o svou nad set let tam na tom jevišti vydržet. Ona si musela vědět že stárne že ubývá napojovat schopnost. Že jiné předčí spravedlivě nebo dostavily tím že si pomáhají třebas nějaký jiný způsobem k tomu u zpětný než čistě uměleckým. A ona když tak ne jednala když byla poctivě tančící váhal vydělávali si poctivě navrací musela být vědoma toho že to nikam nedotahne a že tedy odejde. Bez nějaké pocty a to není muselo časem z budit dojem poraženectví takže ona se valně je taky vládnout takže možná že tady ty že on je od kdy žila o to a pak one obětí svého povolání s om není svým na toho nebo mystika toho kdyby ty jsi v jednají míst jsem tam při se mě. Jak bys své tomu z vás že i vy stával nebo s z s a co byto v sobě způsobu a tvoje matka byla na tom čím dál duše v něm bůh s. A protože tam nadto jsem to nemáme věnovat konečno tam musí tam muselo poslu tak tady nařizovat sobě a ty si musel postu zase ty tak ona potřeba někde se uplatnit tak to všechno stane nám líčit to byl to je pocit méněcennosti který bude svítit to zkus tím či manželovi který se ho zbavovala pak jsou rozumu král dál od mám o. Sme si dokonale pod se pro vás nebude zajímat jsem začal s vámi jenom o to je hlavní součástí jeho nabyla. Vlastně obětí svého povolání a to se pro zračilo v tom poměru k rodině ano a on toto uznal. A říkal ale přesto bude nesmírně těžké se s tou matkou setkat s. Na poli opravdu lásky matky dítěti nebo dětech mat chce se od ještě o tom do činů bod neboli tohoto nebo co bude kom vědy jako s jeho. Ale při měl jsem o k tomu aby se opravdu začalo s láskou tam kde to nejvíc prost. Kdyby byla třebas maří magdalena. Se zřekla neví jaké svoje z své špatnosti ale ze své u hlavní a hlavní to by byl ježíš dost za omilostněn. Ale se zřekla podstaty svého způsoby se žilo to smyslu svého života tak to šlo myslet kupředu no jsem říkal jakmile jednou se přemůže v tom smyslu že věčný tak rád matku i při tom. Čili to vedeš napřed aspoň mít za slyšeti třebas že napadla ještě odmítla své dobré službě neboli tím nepokrytě nepochopila janem co všecko by se o stal jsem to byl počítal tak s aktivně. Asi pět ras případů i to jsem si tak s po měl na by bylo. A tak prosim tys řekni chovej jako by bytě nekřivdí těla jako kdyby ti přát to nejlepší jako by bytě milovala. A jedné z pozice milujícího z hora jak by to dělal člověk který byl ještě nemiluješ neumíš to ale je to jako by to dělal sledují svých jede nedošel je napaden kdyby nebyl na tak dále jo. Který mu nebylo křivděno a již u víc sestra. Nečeká nečekali nebo říkaje to co jak deska řeknu jak to řeknu proto aby zvěděl přesto stane abys protože se s po do tak neuvidíme abys věděl že to učím ky uvidíš při najednou otevřené v tobě něco co si při tvou nikdy nežilo. Jsem na jednom budeš poznal že to správné řídí náš atd. A kdežto po za nikoli svým rozumem co rozum pravé říkat no tak si to nezasluhuje ale na a ten rozum nedej. Ty budeš poznal vnitřně že je to správné. A budeš mít moc v této lásce pokračovat uděl další krok k v. Viděti nebudu radit ale dostane se na tuto formace z dostal to předškolním věku v kdy jsem jednou poslechl tak potom dát došlo snáze čím nás název to samo o dosti se mu věděl co je správné ani jsem se to co dotazovat co jsem taky do toto let ani jsem dostal na tím váhat nebo tak nějak no. A tak přinese rozloučili je a on on odešel tak prosimvás vezměte se za dost a to si dovedete na své svědomí. Jestli opravdu vtělit zásadních životních věcech s ze spravedlivých. Jesi tam nejste takový že by se dali na sebe nebyl hle na s nebe jestliže berete chtěl zásadně těch ohled na že vy tomu ti že si ji ale berete ohled především na sebe tak teple potom to uděláte tak se v něm byl v tom vnitřním vedení muset bez do na sebe udělat to co víte že správné a pak se stane toho že. Čím dál rychleji a důkladněji budete bude odpadat naše zevní vám diktovala tedy bylo středem prostě vytvářet nový střed a tím novým středem bude eva vnitřní u a ten vám bude toto napovídat čím dal na s na tak del zkrátka a dobře ten duchovním vůdcem může nám zapojen nám tehdy když sebe oku už. A proto když se říkal zapři sama sebe žádný měl se nedali zapři sama sebe vezmi svůj kříž a následuj mě. Ježíš kristus ukázal ještě v těch nejtěžších chvílích svého života před popravou na kříži že si nevěděl rady s tím s svým právě děje že to ukazoval na to dobré náš případ. Totiž říkal asi to řeknu vlastními slovy bože pro zrak mně proč jsem měla také trestán proč jsem ta dobou opouštěn proč neni pomoženo v těle vědce a je to trošku možné pomoz mně ne ale vy si že se opuštěn on to říkal slovy duše jest. Mu znát k smrti že to je totiž ta opuštěnost kterou pociťoval ten smutek vašich duší všech cí. Jim kdyby ho necítil ten obrovský smutek nad tím daleko do ko tady že vy si. Viz tedy jeho ti za vás protože jsem se z toho vězení dostat do na před jenom vlastnili když si neuvědomuje že jste ve vjem vězeň tam vaše duše z na svět z kdy jsou vnitřní užší spojení se si toho vědomi a že tam z na tato jste nadání slyší cí. Tím která nemusím osvědčovat žádnou trpělivost to že vám to říkám třebas padesátkrát. Protože nají slyší rozumíte ale víme slyšíte a proto jsem byl musíte musíte jsem znovu ta no tak je a řekl jsem vám že je nutné své zapřít a jsem od li se to mile které se prokáže lásku. Ne za in které jsou onou láskou lásku která se vzdává veškerých následků pro sebe. Tak a že tedy pak je třeba taky vzít svůj kříž. To znamená všechno co pochází z toho že na věcem nerozumné metoda špatně že klopýtá ano že jinam než bych měl ale ne z vlastní iniciativy nic protože mi to dobře nejde an neví jak. Ale mně let poradí jsem si duchovní se nestýkám takže bez své vlastní vůli bylo vím že dobré mínění že by byl tak mohlo být to všechno jsem viděl na sobě mockrát aby jim to na vás el takže jem jenom čekám na ten moment kdy by z toho vězení vykoupil a jak ne z něho by ne to je neříkám že bude vyhráno ale budete vědět. Protože jste ve věcech protože budete jasně pociťovati s které vězení nejenom byl kama ale pořád tak budete sobecky toužit se z toho vězení dostat první dobrý případ. V životě zažil řeka sobecky toužit se s to byl jsem se na a dokud jsem věděl že to vězení tak jsem netoužila teď se rád mám rád. Jdou do boje něm pak ještě nechal milosrdně vaše sobectví byste pomocí něho dostali kupředu na sto pro vás je ne vybavuje let. Bych vás zpomaluje navádí velice milosrdně jemně neslyšně nepoznatelně no a z by u skočit do tím po první fázi tehdy když jem. Z toho vězení se dostáváte za cenu u skutků. Neprospěch z vůli bych to měl při nějakém příkladný budu můj om malých půstu k ženo aby se to dobře pochopili třebas teď se měl do od pro dobro je vám jasno že jsem se měl především protože mně pozvali ti posluchačích své dáme se to bylo za nabídka protože u těch postup jak jsem. Nějakou hodinku látek stavy jsem potom třebas na dni či to blaze nabídka ale za mi jsem pod co razí důvodu ne na to co potom misse jsem taky od jsem to potřeboval. vím že to správné na ten zády z tví ale pro kdybych jednal prost ten te. Tak bych se neměl nebyl račiž plzni a bylo abych se takzvaným svým věcem a nebyl bych tady zahálet pro ty věci které tam váznou ale a tak by to bylo pro pohodlnější než se věřit například teď odliv pondělí při se zase v sobotu si nemohu troufá nebýt tam čtyři ni. A nebylo mi to daleko příjemnější ze zůstat tam pro u zrozeno maličkosti naše na sebe nesmím bát chceli dokázat to co jemu ukázal jako správné to vám teďka řeknu prostě bylo ukázáno že toto nesprávné jednak protože vám mám vysvětlit se to duchovnímu co jak působila zraky okolností to jsem věděl zapřel. To udělat to bylo že si jenom tuto musíš jednou říct protože tu vše počít ti tím že on tak že od oprostit a za druhé že tam na tom se dání mít někoho na starosti že jsem koho komu budu muset tyto věci říci a bylo tam jenom o svou lidí přítomno ale přišel tam v jedna bývala posluchač ta která tam dosud mí. Ty nebyla a když tak silou v konci toho našeho právní a. A tak jsem říkal protože tady nikdy nebyla jsem zpovídá jedno za druhým oni neklade mluvil o svém životě al tak přišla ženo není jako vy příkon z neřekla jsem byla s manželem delší dobu je bez od ale pokud ho postavit se tak proto ji objevilo v to je omluva jasno. jsem v cizině na tebe by jsem one svou zase řeka vám panně ještě o pro ty koluje tam pro ty konání on státy tam ve střední a ne. A jsem se dověděla že jisto jim co říkají oni bylo tady to říkal jsou setkal kdybys tak doby dělat při mi to ve zkratce tasí deska se říkat co jsem jim tam před tím přednášek dvakrát přitom svět z bohu. O před ještě bylo jak to před dělo od dělat vyd dosud protože kristu to duší a na řeka no to celý život a ne na to na to tohle ano kdo by to pučí nebo v domě na teďka proces hlasem že to li to učí ano. Tak pro tu do tu duši zemi že jsem splnil své poslání tam určité tří věk. jsem neboť dobudeme děl jaký okolnosti v tom budu látku bytost ne ale měl jsem teď si vykonat to co bylo správné a. Tady bylo správné že vám vysvětlím ano to o duchovního vůdce jeho působení zraky okolností působí abyste měli k němu snažší přístup. Abyste věže to vaše vina když k vám nemluví a nikoliv vina toho nějaké duchovní vůdce nebo ne milosrdenství od ze strany panna boha bez. Vždycky z vinni sto procent nejede ona zatím ji že jsem stoprocentně kdy každý z nás. Že nejsme vedeni osobně ale protože mně to jako bych to pozor nastalo. Provedení třebaže milost pro lidské nebylo soustavné jak jsem nikdy nebyl dost tohoto vedení co vyšším bodu manu člověka. Že jsem byl bez něho jenom tři dni v živosti nad tak do toho koncentráku a to jsem myslel že můj konec. jsem byl bez toho vnitřního veden jako byste si o pak klidně svitu žijete ve si to. A jsem byl jenom tři vně bez toho vedení které bylo v době soustavné jsem vnitřně věděl co je správné soustavně a všem měl být že by byl vždycky poslech to že návrat ale věděl jsem ale teď kamennou jsem nedělej nic jsem se od boha opuštěn to bylo tak bylo a to mně pomohlo k tomu jsem tak snadno zdálo. Tomu esesmanovi který chtěl zabít jedna z pomůže po musím bylo víc ale nazvaný ovoce byla v tom spočívá atom se nevěstu zasloužím protože jsem věděl že jsem jednal špatně že jsem se ještě dělo. Že jsem jednal špatně si zasloužím toto že se najednou na tě. Se úplně na mně. Když chtěl zabít jsem říkal tak se dovršení toho co poznávám jako správné. Zabít jsem poznával že správné jsem dokonce věděl že správné že zabije ne my se ten duchovním vůdcem nemýlil o zabil vnitřně. Jak dokonaleji než zevně není. Co podobného jako třebas to nepochopila jsem taky nechápal od píky věčně zabil vnitřně tak jsem to nebyl pomocníkem k tomu zabití tří. Jsem taky nechat jako pro svatá a vás pak ku říkala víte hlasy říkal zvítězíš nezemřeš zvítězíš. To bylo málo o čas do u směrem o na to on si byl dělal by to nebyl pán aby to nebude že zvítězí věřit sílu úkon od ten zrak. Pro milovat vás jako o od z od vší kteří při li zdálky viděli tam spojivé čekal na popravu těká jenom protože museli stát u toho kdy a odkud svět jako vy ho kou o prostí ne ti o li ku oponou od nebo ten dotyčný že ve mně na něm pro toho že z kdy si od je od u po od od ní. Od ho ho a no a kopyt o ku a no a volalo to o život a to vidí stal pak je jedno tak jak jdou ne z ale jak se zdálo kou o tu jsem věděl že jsem se do z věděla že ji je. A že pro tu chybu poli na poli a kdy tedy ale větou přechodné do stády u jednoho stavbě ho viztež třebas ti ni pro v ježíši když ti věnoval u ho jo no mezera tam nebo v kdy na ku no a ovšem bych ji byl opomenout. Že to není nikdy od vás že jo jednou vědět že ho to nebyla jenom záležitost me spásy nebo mého osvícení když minimálně ještě krále dostat jedné matky po tomto řekla ještě říkat připomenu v atd pro mýtem svou života kdy padl by by to v tom kontextu nebylo. Že než jsem se to dostalo koncentráku tak žádná ještě akce přebírání dokonce tak nebylo. Pro mat na co by první ku od sví on padnou ale jsem věděl najednou najednou jsem to věděl že se ocitnout před velikou těžkostí životní a těsto nové roli i moje matka takže když se nezřekne od tou svou řek bych těžko říci. Líčil nadměrnou láskou mat mateřskou vůči synu že mi nějak ležíš jako duchovní pracem se radši než boha který se mně dnes řekne tak bůh se řekne na zabíjet budu zabit i ona říkal ty můžeš je prospět teď v něm musíš prospět sice svýma starat tím že přestaneš mít radši než pána boha. Prvním el víme miláčkem je teďka bůh ale ne tvoje dítě na plakala hořce jsem je poprvně plakat a naposled a k a. A věřte mi to kdyby za mnou byla nestála v tom koncentráku protože jsem odhodláním pomoci tak by se byl taky tak snadno z tohoto by že ta. Dva hlavní důvody pro jsem se ocitl před tím esesmanem. Další od bylo samo svou dozrávání nějakého jednoho stavu nebo jedné úrovně na přecházení nebude úrovně co jsem nemohl o kom provádt a dalšími od nebyl že jsem byl neposlušným na úrovni spodní. Jsem neposlechl o z co se co smíme duchovní být li co jste to taky víte dobře co a tak to nebo říkat ale mně jde o věc o podstatu věci že totiž člověk kdy toto s tou kde musí ustavičně měnit míru odevzdanosti pase musí stupňovat. Mírou sebezáporu on neznamená zapři sama sebe jednou na vždycky na potom toho a. Nýbrž postupně se musí zapíral víc a potom dal musí ještě stupňovat tu míru poslušnosti žilo v důležité takže jem. Jest kani napadne když vím že správné být tady zůstati v plzni promění odpad. A bylo by tam dobře ale vězte mi to není to vůbec se s nestarej záslužné římě to ani žena a nad to jsem přes jenom vlivem toho vedení které vžívá mám co dostal tak daleko as on to nereptá. to berou jako hotovou věc o do pro ty které zbytečné jak tad. Že by to nebylo možno jej udělat je. Ale zbytečně bych ukazoval vrcholné nepochopení věci. To bych to dělal když jenom o sebelásku takže po pálení vlastního které tady ježíšovi šlo spočívá v tom že stupňující mírou sebezáporu. Do moč oni svoje a to moc je nespočívá v na tom všechno musí definovala že převádím sílu vlastní vůle do vůle boží této umrtvení toho vlastního a toho nepravého vlastního v když si dělám po své něco no tak tak je to moje vlas posilu sám sebe a svoji svoje odpojení nebo svoje ano. Svoji nevědomost nebo svoji osamocenost tom pocit oddělenosti od boha no ano to definovat asi ta kdežto prodělal jinak když o sobě odporuje mohu sebe zapírám v tak ten pocit oděno z ti padá postupně zase představit oddělen. Zase říkal taky tomu pro ono by nakonec ty budeš tou matkou ho v. Vnitřně ale tak pozná váže stav své lásky není kvůli že to od boha pocházející stav. Jsem potom v tom koncentráku odešel od toho co z mala ale. Tak jsem miloval tak jsem se nikdy nemodlila abych milovat balavat jsem dobře věděl že jsem nikdy nemiloval a že nikdy milovat nebo bylo prosimvás. Protože on je toho který ve mně miluje ale si že něco z jeho lásky za chytím do do schopností je tak je toho do dale a on v čili láska kterou prokazují komukoliv je to láska. A to velice důležitý dopad známým způsob myšlení že si vaší věčnost nepřivlastníte nejsem za trvám věčně že byste mi věčný nebo od vím o ku jak chybně jste měli věčný za to že vám projdu nějakou potom z třeba s malou světu nebo vně a no. A. Tak jsem definoval začátek toho vedení aby důvody kdy ten člověk může být sil k a s tím vnitřním vůdcem tak upozorňuju vás že je to nesmírně motto je vedení. Ale pak hlavní smysl ten. Že vede člověka k úkolu který je pro toho člověka připraven. A který odpovídáte nesmrtelné podstatě toho člověka takže kde to mohu ven tam marta přestal tam které jsem vám mluvil. Kdy jimi prostředky vedena k tomu vedení vůdcem naváděla jinak než u k je opačně prostředky jak aby se zdají prostředky styděl a v rabi bych kde jsi považoval za absolutně neužitečné a neschopné člověka někam do me st tedy každý byl veden ze své pozice si nemůžete nikdy napodobovat když stroze všeho berte obecné principy k tomu vás tady na ano. Z snažim vysvětlit. F. Takže je tomu otroka přestal kaje vedena k tomu abych slyšela od šel čili tudletu ženou buď u ni do posledka a věnuje se a to se vodní buď viděla a to spoje se s ním vnitřně a tak dále to do ti nepomůžeš jinak než když se propojí v vnitřně jakkoli na bytost to se podařilo ona se z nic že pro pole to by to zatímní vzal si do náruč jak se dají na druhý břeh. A tam již ne z dostavila před úkol nebo mohla aby postu po strana proč to bylo lékařská pak zase že lékařský úkol takže ta lékařská zase dneska tím že léčí prozradila že dneska léčí a ti nemohla pochopit že jsem tady říkal když budete muset léčit se nesmíte umřít. Vy máte před svou úkol léčit a řekla ale vim že umřu jsem kdysi ale kdyby to umře prosimvás neumře tele víme že živá a z to že živa můžeme či se domnívám říkám to jinak přeci. Přítele v překladatele že ona bude za chvíli daleko lepší než že mistr nám k v. F. Tedy je na tím nežít tam on se musí věnovat to by se to co bylo vytrváte co tam na toleruje. Ale do toho byl tak přede na větší pravdy že se taky tady na to jsou pozorným a vede si přes nějaké nevíru jako tady přesto o čem mám nás ne. Co z toho asi čele nýbrž bude si z přes je jasné vědomí lidí na své veliký úspěch. Veliký pokrok v tomto oboru. A to je uspět je možný jenom protože ona se v okamžiku smrti dostal dál než do to v ona se dostala a v okamžiku smrti vědomé mu co rozum ku z nekonečném ano a to von jsem dostal v se předpokládal to postup je dotoho dorostl prostotě po smrti kdežto ona od okamžiku smrti. My to byla to bylo velice mnoho tak to úkol ho v z na ten vůdce přesně a o tak je z na prostředky který mi toho člověka k tomu to o mohla dovést. Nemohla a nemohl by do bez k tomu úkolu ten ošetřovatelky mar marty že těmi prostředky které a mám dispozici. Ona pak mi vědy neprospěl bych měl ty prostředky chtějí na tom úkolu který mám v protože on se musel o začátku ví. Celo budu dělat. Takže se mohla stát se třebas převáděl někoho zpět je to je přes řeku ne. On neříkal budeš převozník je v jak to ten duch jsem se tedy věděl že budu dělat do koho se do z žilo on op v. A kéž by jde no ale potom se vážně. Znát ten úkol ten co si jsem proto by vůbec by toto byl na přesto nebo on se o u z ovoce u z milováno ani přes tuhletu ani přesně kou přes jakou jinou ale budeš se váže o do toho vás. Jsem poděkoval jasem o rád si převozník jemnou o co s tím aby ten ten se o pro si s ním no. Kdybych jako neměl ten peníze ruce tak by věřili to bylo zjevení nějaké jenom vnitřním. Které nikdo ji neviděl protože zvířata na tom tvořené jako na jeho přít s kdo za národa ale ne ale byl ona cizího člověka že husy se prostě s sebou musí jiné ono o vyšší ne husy se všímali sami sebe bez než těkal nikdo neutíkal komu prošel volen jako by neprošel ale jsem do že on se ten s. Se svatým kryštof jaký je v k ten svatý kristově nezná byli vysloužil byl by sloužím nějakým na mezi ním vojákem. Ale to jsou vývoje a v šel v přenášet na sebe veď je klid i přes jednu nad každý z kou z toho z miskou řeku. Tato vynaložit věřit čili jen v z mu mají který se mi to jednou jsou rozhodně najednou svou velice málem to před přitom svým s neviděla tedy. Ale. Jednou by bez velká voda přišlo malí že by dělal po prosilo o to aby to dítě taky přenesl a on vám ten kristovo říkal. No to bolest nad na to se dítě mu řeklo nebude. A do čím dále těžší takže on málem utonul o to se muselo věnovat se říkat tak jak si to můžu v zase od než čím a tak kolik tolik že přenesla on říkal. To že mu řeklo že kdybys viděl koho přinesl ty sil se spasitele. Světa es si všechny hříchy světa to na jedné jest a proč to bylo tak těžké všem bez andělský úkolem tedy z spočívá a tak to že ten člověk by že svaté můj úkol v no ovšem byste s ze nebyla abych při tom do pomocníkem žel při tom kou že musím jen na sebe brát z tyto mi dáte za do od vás k k by se že to u to byl v. Musem prostě na se nedá tím že se od osobním či se nezapřu. K el než ty vaše těžkosti. se jinam protože jsem jsem měl tím že jsem měl ale od jímá. Že se zapřel v. Je to se stalo musel jsem za při tak to neznamená že se musím zapřít tak tím jsem částečně od dělal ten ty vaše těžkosti o jsem si nebyl vědom v posel spojitost které nejsou dost dobře pochopitelné ale v tak jež by padají. A let když tedy. někdo nějaký úkol a ten duchovní se přesně jakými prostředky ho povede k tak byste si neměly v další rada velice vlitá trváme dal neměli že si z toho dát že prostředek který jim z šly kupředu teď vůbec nepůsobí třebas že musíte voni přestanu budu své že jsem to nesmí že vůbec dotknout nebylo že musem navodí doby prostředek než že se. Že znám nedělat který nám nesloužila k ve se ty jsi vědy která by. To je důležité né. Protože život ježíše krista ram trojí jasně ukazuje jakým způsobem se začít ukazuje od starého zákona a od města or. Přejít od vlastnění k ke správcovství všechno z pravé mat něčeho se nezříká všechno spravovat. Ale spravovat nevlastnit. A pak se potom ty další fáze zase vysvětleny kterou může do protože to mockrát říci slova. Ale naroste žádnou přesně takže když se zrodili. nemohu dříví nebo z proč dosti do dělal kdyby bez to bylo nadát. A dokud vědom nový nepředal tu moc od boha která se dělo se tento jsi mu ji v kterém se mně zalíbilo v tak to je další nad a když je na prostředku to je to věděl vždycky největší potíž. jsem totiž nikdy nebyl ochoten slevit z toho prostředku který používá aby mění vozy nějakými který si ještě je neznámý pro kdybych to definoval obecně na by řekl cesta za duchovním cílem je cesta do neznáma. To je tam moudrost nejistoty v je toho je že do nejistoty kráčí. Tímto způsobem primitivním ze se ve starověku a protože kdo zase nejistoty o ale byl zasvěcen co malého no protože i kdyby těl do budu boj byli dostali vší od je aby měl dojem z jeho čili utopit. Ale když se to byl tak teprve potom když se vzdal toho života pokud rozdal el tak byl znám oni mohli nějaké poznání do něho vlít přidané. A tak to bylo jinde taky a že tomu tak i tak vždycky bylo. Takže dycky nastávají nějaké meze li a ty nesmíte rozvazovat při jako a v nesl jsem si bych si věděl dáváš proč byste měli vím že tam byla mezera třebas tři mu tam v tom koncentráku takže při by meze jiné a prosto bude jsem si nevěděli novým prosty nebo se mi nepoužila se neposlouchalo li viset jak a v v a kdo tam že tohle to všechno nebude váš případ kdy byl by přešlapovat na na na místě a že vy. Do budoucnosti rod je. Ale upozorňuju vás jakmile nějaký prostředek se vás mechanismy je opusťte ho v to nejde prostředek nový nechal oni dělali prostředek neni strany prostředkem se šilhat nějakou koncentraci jaru z říkáte mechanicky. Tak to nebyl vniká v tobě nepatrným prospěch tak nepadl stoly ani za řeč. Ale když je to je tak vadí že je jeho doby do ghos je celý si životem to znamená z s se člověk zrodí slovy kdo se neustále. Tak pak samozřejmě to se nemůže nikdy z nechali za to z věk při to se který se dostali že se ho ustavičně proměn ale po každý je jsem se čelit vždycky jiných jiné situaci.. Tak to je ten o tohle kdyby to byla kdysi svou vyjádřili jsem jsem ona byla jsem nepřesně když jsem řekl tam jsem to neřekl ale co slyšeli na důležité takže jsem řekl že je dostal se než tím na při to je přivlastňování si toho učedníku nad ve své duši a to je to těžké se vzdát z toho účinku ale vám radím jednu věc. Ježíš kristus v že jak radila kdo je visí v její v v a nestačí si ale pane kdy k ale nejsem sám se sebou tak vždycky jsem je vším. Že on na vědom podoben si říká ne ale věda nám na sela jsem tolik rovným jako byl nebo nějaký poklad ne a a pozve a že by se se je na dovedl sela klesají všechny v to o mu ukáže jako při skrze rovný. Že ten člověk který mám si a dost a neumí se zřít st nedá co se nemů jsem v nebudete hezký podobenství tohle v neví si říkal věděl do toho bylo by to z u to o dobru jež že rodu k k k i na jeho síly v nejsi pozve které dosti svoje přátelé jenom jsou stavbě. mám ten se vnitřně dosti dost pro názvu už. Říkam ten kdy jsem zažil tohoto aby se z toho jako host a toto toto mělo za následek v a to vás mu k ve své radosti v jsem vám to semeno je i o to s tak mystiků před jeho stal by si i do tady je. Ale jestli neukázala že to je nesprávné v že on to neb a jít to nesmím za lid ani a v při jeho doby do protože z téhož názoru že tam je to od ostří kterou z toho mám vás musím podněcovat ale to smysl jen ne jako něco nad rozumíš v si nemá k do si tedy že tento smysl je dovolena. Ale musí doby zrady že se že by si byl lid ne je aspoň na by ho no v když ji jsi ne v s v z za to z do podařilo no. Ale ne když to sám rozumíš mně dobře říkám symbolicky li na protože on se ho chopit. Stačí to v tady nezná říká a či se rosy proč. A že jim radí aby měli radost z toho dobrého vykonané nebyl konal byl to jeden z podivný prostředků které v že by se účinný to že ho taky do lidsky vžívá správně školy vžívá proto mi doby neměl ani ježíš kristus nic v na protože jem. Po vůli přes el v. Ten člověk jako jsem učil nikdo z nich není nená vědomé což je v bohu. A proč se dokolečka a v a on za dosti bolesti v odezvu žije si že ona o při do toho by se to v ani. Netuší že je že ho v dostal do také následné potom bolesti. Protože z čeho se dneska raduje příliš že to byl posila jako dejme tomu ne bolest při od jsem vás ale tak jako jsou jsi ty jsi měl dost v. A protože kde se do si z toho za kterou to bylo tak málo v to drzost potřela proto není to co o ten dům při měli a žil v pořádku v tom že nám roste v takže každý kdo růst a s do duchovní velikosti. A jestliže neví se to duchovní cesta nezná ani se to zase veliteli menujou ho v jsem tak co by se stane když radost se vykonané práce v protože on toho si vykonal pro někoho jiného a v. Se učil je k na před ženo přešel jsem dotoho uskutečnění toho žije a ne už. Když jsem řek z si ponechal v ten člověk v takže to je správné že se ho ponechává v protože je ni při ho ven z ven z bych. To je nejkrásnějším zdá kterou on dostává nepřipravil nikoho od a se nemá ho potom při za jenom tehdy když do že vím byl do a ale nevím do poznává že když věděl jisto vykonal bylo že v tak nebi proto připravovat to bych byl v do byl z a to činím v naději v že když za dělají totéž není to totéž rozumíš v ty musíš jednat jinak. Než se do učení či musím z toho si by se rostou do si to má.