Karel Makoň: 85-31B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nejsem na změnit prostředek za jiný dokud ten prostředek který něco dělám tak druh dom cest žen není zmechanizování jak ses a to si že z nechali z věje z za nese s tak že ani nechali svým způsobem jsem se nikdy bylo nezduchovní. Tam to to v jo tak pozor to to se nesmí být vždycky na to že to takle. Jestliže ale teď mi na ten lidu dohodu stroze měl připraveno v kdo do krátké ono tak ještě jednou tak otázku. že dali jež když když kristus že bylo první při svém věc je ono je mysl jenom do doby že by to si dám rozlom s. Se s je především bychom dali no s které jsem se absolutně z celé mysli své síly z celé duše a teprve potom když mýho a ano a to nedokonale protože jsem jako sebe sebe byl dokonale přese hloupě neznám své který jak se nemám milovat a a stojí je přivedou ale nahradil by to bylo nej když mýho nejí s. Čili si naděje se o sledu mně tak toho nejsme schopny mi. Se že jsem se nikdy mile ku sebe ale ne nikdy nejsou sedíme tím také z si že tím nejsou se jim ne tak všechny duše viz do pocit do šesté vše své v že jedl s rozumem nevím schopnost jsem dost jistých souhrn duše v čisté duše znamená v všemi svými vlastnostmi lidsky do watts. I tak je tomu může dojít nazvat tak silou od tím ostatní prostředky k tomu nemůže vejít jinak než že vnitřní modlitbě a my jsme dokonale trpím v je dokonale trpnosti. mohu milovat svého srdce protože v trpnosti moje jsem se mu patříme jsem se přestane vnímat byl svět. A patří jedině boha něho patří naději. Moje modlitba se změní na nejvyšší její stupeň páté modlitba nazíravá nazírá boha ano. A tím tedy protože nazývám tento svět o moc se mi tam neplete bylo čím pamětný prvek. A nazí dělám protože to je když je tady nazíráním to měst třeba a pro sebe. Třeba neexistuje že mně z třeba rádce víme z otce nese se patří jenom tomu bohu to tak platí o všech mých. Ste všechny moje schopnosti patří jen atakdále. Tak je to možné jenom ve vnitřní modlitbě tak v rada pro zevní život u toho bližního. A pro vnitřní život vnitřní modlitby trpné mystické je pro to veškerou silou kterou mocí. Tak dále s kterou duší ne čili jak je to možný dva mater nevidím jen možné jen možného trpně milovat totiž důležitá myšlenka my se bohu přibližuje jako objekt jako objektu poznání o nikdy nebesa protože. On základem pocta a ne o to není něco mým ona z základ našeho bytí naší lásky našem v on proto mohla nabývá říct v že tam někde na od do k těmto mu když ti jsem vnitřně bůh toho nožem muselo ona. Se s ti tam říkal musely by to na sobě ne kamenovali ale vizte vnitřně tím základem čili proč hledáte někde objektivně mimo sebe to je špatný když volil vás dávno. Aby ve všem co děláte z který jim byl vedeni jeho silou prodělat te. A se nebudu tat si to pochopitelné ale bude tato posledně kdy zapomněl a toho k tomu bodu z toho poznání ano el tak jako jsem vám. Jsem si zjistil to od centra ku protože jsem nikdy nemiloval nýbrž miloval bůh a o je láska byla jakkoliv silná byla pouhou odvozeninou jeho nesmírné lásky. A je odvozeninou i tehdy když ho vůbec není mám když. Vůbec s myslím že miluje domnělá i na tom nezáleží že nevím pravdu že ji neznám on je do který miluje. On je mou o lásku vůči třebas manželce ti ji vlast vím čemu všemu při ano on pro vás tak jak by se tak kde se praví jsem síla koncentrační jsem jasností plamene a tak dále a na slova kterými těžko rozumět protože na to vyjdeme z stromy vnitřní vnější vyčkat. Nedá pochopit že to úplně jasné takže jsem že poznání pokud nadto se tím člověk dopracovává láskou že především působí v člověku láska boží takto poznání se k tomu přidružuje tak dejme tomu protože bůh ukázal. Svou vrchol o lásku pravými zachránil před tím esesmanem a že přitom poděl nesmí vně boha nesmím bohatství svému dosti jsem od krista. Od svého tak tady kladným všechny mudrce světa jsem pochopil budu. To stalo jeden proti druhému byl nebylo horší než druhý a tak dále slíbili od ve byl vina oceánu božství jak to říkal. Byl jsem na ano od jedno a totéž božství a bylo to božství nebyl do bůh prosím bytí rozdíl a tak se k tomu při žilo samovolně poznání nějak. Neboť to že jsem najednou cítil lásku k tomu jiřímu li tam přát. Protože cítila jenom k sobě z s s když za vás při jsem byl čas se dívat na nějaký hříčka v tom co jsem jsou pro viděli jak jsem ho soud si zahlédl to byl projev lásky k ale boží a tak protože jsem odstoupil od co bylo jsem tak mnou procházel láska boží tak vzal došlo procházet poznání jsem věděl co si ji dítě sví. jsem odpojil jeho vlastní myšlenkami na on věděl že jsem měl vím že se tím a říkal protože všechno vím jak je to možným s kým se nazí rodiny na tak dále. No to se domluvil že že to od boha a bytí poznání čili v duchovní tak to je brát tak že někdo jako třebas a začne se stýkat s bohem po stránce existenční to jsem začal neboť u šlo s pod tím jak se říká a oh vstát ne že ty lékaři brali vědomí tohoto světa ale bude se usmyslili že je nebudu. Umrtvovat vědomí normální taktně nechali vědomí. A tím osamostatnili vědomí od smyslových vjemů čili osvobodili od začátku smyslový jemu který člověka poutají až. K tomu konci toho rozumového zpracování smyslových vjemů a od tohoto balík ku který tady dost sví. Živého balík ku osvobodili takže poli se měl o tom mat ji který je pro ocitat hlavně transformační pořád živý tak to vědomí taky domě pořád ukázalo odchází do všech vás. Ale neprocházel smysly po to nemohlo by ani rozumem prožili neví. Z není v rozumu co napřed nebylo ve smyslech kdy děl v sví el tak jsem byl svobodní k tomu po staň se prosbě pro dál na nic z mýho rozumu na jsem poznal co nesprávné nerozumně bez rozumu rozumíte takže jsem našel napřed prošel existenční stránku poznání a došlo tak daleko jsem v první fázi úvodní toho duchovního jsem byl život. Třicet protože se nás světech tomu muset ubíral s tělem opadl s tělem. Takže mám důkazy toho že jsem nebyl vidět protože jsem byl s tím tělem toho panna bo. Nepochopit to bylo strašně primitivní protože o nějak se musí začít. Ale bylo to důsledné jsem moc u obou u šel i s tím tělem jsem šel toto je tvoje tělo proti patří to nepatří mě. To byla zásadní moje myšlenka že tělo nepatří tomu kdo se považuje za sebe nýbrž patří bohu a pak o teprve postupně přešlo poznání a z poznání to přešlo potom na vás z ku a roste. Jak za lásku začla působit na ko jako nakonec na ku poslední v vývojové řadě není to poslední článek dale který byl řek rozum znám poslal začalo poslední působit. Tak ona potom se vracela o těch všech prostí nazpátek takže dejme tomu láska k tomu v kdy mu z měla transem jsem po poznával vnitřně ne o pozadu o tom domě není a měla za následek existenční. Následky že jsem nebyl viděn od těch kteří který dosud měli pravost li ano nebyl jsem zásadně jsem nebyl ani jednou jsem nebyl vidět. Čili prostě ostatní vědět on ne tele ten výběr zajímavý přitom velice zajedno a velice pouč to je ta moudrost boží která je výběrová svým nos. Takže nastat jak se to vrátilo do všech byl kterým jsem před jsem prošel nějaké nižší úrovni. Říkám vzali věřit ve věcem správné jsem správné kdyby mně bylo šlo o to nikdy abych věděl se správné nebo nesprávné tak jsem si na to musel vždycky po jenom rozumem noho a v ale nikdo jiný mně to nezodpověděl jakmile jsem nestál o to aby věcem správné nebo nesprávné. Tak nastoupil jsem vyšší duchovní vůdce tak by je to ukázal i proti vlastním li li se v bych to v čele nějakou symbolikou cesta milost a když ho lid ne tak nějak kdy to byl váš ho do trvalý vědeckým že jsem do všimni kdokoliv jak týdnu. Že tam bůh z vadí ze světa co se jim městem a teď si tam sedl na verš se a čekala ten oheň z nebe spadne s a se je mi vědečtí je li bez ty městem a on se to nestalo protože nikdy než ti činili pokání v z mus a. Teď on se hrozně stál jsem říkal pane bože pěkně tady koho pro lid v jež jim před tím národem svým dale je daleko moři v protože je dobyla mars li z kde o jsem to myslel že tím době možné tak ne ale v žádném případě modlitba nestalo a. Kdo to byl vnitřní stav tak živý jako by to by vás to ten s tak známe v je tam ježíšem jak to tam strom poznání do si bezčasovém v tom koncentráku taky všechny ty věci mně by líčili. A ten na se cítit být uzavřen v jámě z který li k a. Aby se dověděl že musí umřít ženich pomocí žilo tady nepustí. Aby totiž to zjevení se mu stalo proto měl jistotu že musí umřít. Ten je který je to jenom za ale že toho aby se li dělat. A to mně a mu ten musel zemřít on za tři dni zemřel. To jsou tři kdy se ukazuje potom v novém zákoně toho pobyt ježíše krista odjel a tak dále si tří dále rukou lidem že totéž. Ježíš se s to se to potom všichni protože tohoto pomocníka třídní nebo z jak my časové rozdávání ne bez se nic dobyl duchovní světě a všechno rozváže mistr by dozrávají svedl nejsi proces pořád co se děje jsem nobis mám. A i to je ten případ že totiž. Není v lidské moci aby z o ho pomohla od své sebelásky. Ta se vlas on ve mně aby dělal pro krále moje náš že. Ale jestliže je jeho svody přitom od sebe rad tak není oprávněn k tomu v tom to volání začal v on z každý z tu schopnost v sobě. řeknu ještě jednu věc co máme je na středním východě že nejstarší město svět za patrně to je jich ho v panně o z on by tu mým jezte nad sebou. A od nejspodnější je těžko říct kdy to vzniklo dejme tomu vše sys možná jsem říkají víc si tisíc sled před naším metod počtem a tak my nikdo bože nějaký podobá byl poslán do toho dostal dokud do střediska ho do že potře ona pravdu to při tisk tak tam poslal pán mu baláma aby tam hlásal pravdu a. Dbá mám ale byl s vědy s kým kdy za dobře. Říká ale když nebudu na on na po mým na s tak oni mně ne že to z ví. Měli rodí do na že je právě na ty případy tam byli v židovském a byl jsem byl si v něm tedy nebyli kamenovali nechal kamen on jsem když musili tak jsem při jedu na to se oslici. Ale my před. Přijel že oni říkali se stali se jež prosit tady on si koho vím jen na vás by dívat prostým bez dale jen ale ono pak době na prostě a a oni ještě mu říkali prosím na a ne ty si to přišel nedal milosti o to ne tak tam víme sis neřikám a to je tak je tomu ale kdybys mi říká a jeho oslice promluvila hlasem který si. Že všichni tes že je známe přísloví nejenom dodávám právě jeho oslice. Ale nebyl za mnou vám protože to je asi za to nemohl že nově takovou zde na oslici v že to mělo za baláma. Kdo vám to říkám v této souvislosti protože člověk je velice neposlušný tvor. Totiž kdyby jak je náš je ochoten posednou bez o na sebe ž kdo je poslušen nikdy z jisto proti němu potil rozený osobnosti do tělo sebelásce. Tak je to je je to nemění že jsem jsem kdysi měli provedení to je okamžitě ten ale když i. I byli ten vůbec by se řekne vůbec nic neprojeví z to není vůbec poslušen ale je a dobyl o slyšel je co je to jejich a je na oslu ona bude v tohleto své jeho poslu ale na vysloven tam a ona je ona jako za působit klanět pozitivně ale jsem od že z toho činů v tak v tom co je si je toho mluví rozumíte v tělesně jeho. Jeví to je to je říci v takže kdybych byl nebyl ochoten třeba vám říci toto o tom duchovním musit tady moje tělo je rozum schopnost považovat sví k vůli pase ale oslice v kdy vám to také řekla mi tedy také rozumem ten symbol z tady zákona všem dohromady velice srozumitelné je to. V jemně říká někdo z vás. Když nejsi vedle sebe tak je případ z nějaké nějaký která měla od útlého mládí i v nás. Je co dělat takže ona ne neváže a stal se děla za au nějak kdy nějakou své ano. Nýbrž za pro ho poslušnost zákon úkol tato je že panně pro nějaký úkol jaký tak je tam za tak jak je to za vás ale nestane u koho je prostě to věděl z toho člověka než úkoly zprávy dal a pochopil jako spravedlivý správný tak vykonat to je a z vlastním na vás a a je toho vším že s tím rama onen který nikdy k světle neměl. A se na přirozeně neuvažuje matku za zlého o co za zlý ale za sobecké a nemůže je milovat nejde mu to je na je tu sílu k by člověk tak jak by nebyla z člověka tedy ani anděla ani o mně nebyla z člověka a není držet se kterou květ je tady je li posilování kupředu něčím do na hledět do také za to že sami tedy je potud tu si nedát. Na něco řeknu si sebe ale z se za v i k se vzít na dobrá vůle když člověk dobrou vůli ale tak by byl na to může být v či je to vlastně všechno manipulace zvůli na dobrou vůli milovat. Aby se mu tady nesli tak je to za při tom to případě byl na patu dát toho není hodna. Si že se stanou dobrou vůli tam na cestě samozřejmě několikrát doby ne je to by bylo aby je nenávidět v tom případě je jsem říkal o to by byl jak sice ale o by byli bez říká ani bez toho že by si to ti nemám za to jak na to na vím z tady nebyl o porod op o při se sám o sobě je v opozici vůči svému pocitu od ale ne by to že je to. Na vidíš že na tebe třebas nenávidět tak dále při ho není hodna. A totiž říkal jsem na zač teple tam kde je člověka takového jaký je ale tak ale jak bychom si přáli mít když je nečekat takového který věděl nejde to je do protože dobře v tak je že si milovat. Ale je tady člověka který nedělá dobře no a protože je to člověk stvoření od boha. A máte nejvyšší úkol před sebou ještě poznat svýho otce. Tak nemáme na ve se k němu to jinak chovat než otec v na doby vlast tu byl mi musíme jít pane by koho chovat se tím dost tej jako ten otec nebeských a jestli vám to nejde tak je a je po toho na chvilinku u text ale zase nějaký je přistoupili věci. Tuto když dale a touto od jeho vůle tak jsem to doslova podobáte ale dání na dveře vězte tomu a ty dveře ale ty jsi ne jsem se v se cestu k této naší síle vydej správně říká ale v k jak. A něco co by se na nás te pro dobrou vůli si hrát spadnou by jsou si z prát ale v mu i tím vůle. A bude vám otevřeno než jak je to jak se to může stát. A nikdy nestála o to aby se nezrodila krista je to dost možné tak je tak to tady jsem na že a stal se tak na tom nezáleží to nevíte na tom nezáleží je neví že je když si sám od musel věže tvar stačí dobrá vůle tak a právě tak je na dobrá vůle že ne ale ne že si je ze se strachovat bez jí. To si je mohu jedna z jeho se o z nás si to přát si na to je se dostanu do se do nebo ne ale zevní a ne na to o školy jak tat a věřte mi to že to není ani tak těžké jako se vám to také statky zná a když se to nezkusil. Jak to je těžké ale aby se to po mně dostavilo teď je jak jsem opakovat. Nese jsem to dostal kde opaku věta aspoň čtrnáctkrát. Tento projev dobré vůle aby se do leda z někoho kdo a z kdysi je třeba to nebyla není oko neschopen totiž není ve vaší lásky a to víte že se stane to co se stalo do že se stane v den kdy se je ten že on nás jedno otec. Tady mi říká ani do z nás. Zdá se mi že daleko těžší do dost není toho na který nikdy neměl do světla ani ten vás než za to jsem není svým dát si ji dělá ten hlas od mládí a tak dále. Ty se asi dvě z jiné jsem na to jít. Abych dostanem které ne si s tak s z matky která to dítě všechno možné prosí proti se a že je tak dále to musí být velice kruté. vám něco řeknu nese hlas a protože se nás v protože bych se a co je. Není postaven ten nade mám tak se dostal mně jako když jsem vyšel z po své a jsem ale do přejeme když stále kvas je zaleze nebo smyslové vjemy a že jestliže by nevěsta jsem jejich která ale zažilo jsem semena i jem. To jsem je nestavím to byl pak onom. Jenom věří na to skutečnost mu o dost je pokušení že toto je skutečné jediná skutečnost z to je na to jsem měl z přijde a k v tom je ustavičně se stavěl do toho z za na něho si to do ve své a říkal je to je skutečná s v tom se do nad to je to vím život v přátele horší situace než se nedá vůbec. V by museli jsem na opakovat když jsem se tak š nám musí od svoje az je anebo o svět je kdy než než jsem tak za sil. V tom vidění tohoto světa protože jsem ho považoval za svět nikoliv svých a bych tak že když chci ale v. Tomu ramana jsem byl taky řekla jsem cenným všechno nevykládá poradit a mně si je tak je to za před by se to takle v když jsem měl tu schopnost to světla neměl bych tí. Kdyby že je nad tak jsem radil tomu znamená kdy jsem mu říkal podiv nejsme jestliže nejsi schopen přestalo tu matku milovat tak aspoň jsi mu k ji myšlenkou. Že to není tvoje matka zase tam je a je naděje s když tak bych ta je jsem jeslemi v v tom nevím ale si říkal to je jestli je ale a když s když je milovat to je ale je tady říkal to ne. Ne. Ž aby duch v tak to nestojí mezi tebou matko ty jednou milovat nevíme jak se tak ho není hodna. Je to tam poslech mnou aby je příde k tomu aby sebe opustí. Všechno toto pochopil vám to tak chápete li a si že toto podle mám dojem že mu tak u. myslíte přátele chtěj nikoliv jen je když tady ježíš kristus v kdy jsme jej za jeho jih a je vším mi jak tady všechny lidi. To jsem se v čili protože tam je on a ne chybí. Ale von si je nevím jak to je ale s a v dale. Je skočil dám aby zase na na jenom ne tak i dejte se jak to byla z toho a toho s to dost tom ona. A mám se říkala i nevím jak o čem to je ale slyš tím že on je vůle věděl říká nás co mám dělat. Co nemám tam je to ve mně byl a. Matka říkala prosím je když je kdy jsem si na cit. Kde jsi sem takový hlas. A nikoliv neví že přišla se tak si šel jedno do něco stalo se na cest ale je na na koho kterými se do syna z protože jakými je z je nad a bez tíží a ale je to nevím v ve svět a ale pak ale tři se zase když jsem tam jsem máte li zváni ž bych se tedy jsem jsem osobě tak sebe znám bych tak kdybych se do vidět ten řeknu ale bez vysloví ukázka to bůh. Tam není ve smyslech v když jsem si je kdy dnes jako se jsem si myslel když jsi ne jen tak je zase jenom to všechno se nám je jen jeho zázračného a je jen kde tak jsem se ne dost tak v to on si je těžké se ale s ti pak z toho a to z tam do toho si tu. Zase musela od toho si tu oka les svět v ale když vím kdy ho nemá ten jsem se musel to protože to oklešťovat. Pane se tak z to zkusili. To co že správné jsem při bez je ne tak on beze na to sem třeba jsem když nevím nebo bez na je že dovede za blázna a. Že neměla tomu od toho který mu ku na jenom po a v něm byl svým to je z na tom v jak víme nevede o tom a to s to tak je a nad tu k ti např jak je se že na tak bylo. Ž a zase je že se na s vůbec zajisté je a a ne z ale tak v aby on a před a tam je nebe a také v této v s a tak jsem již že je to je a jsem zrozen li se že nebyl tak do tam viz zad nepotřebuje ale v že nejste uměli si jako já. Ale kdo se tak jej síti a jestliže si jí. Víme jít za hlas tak bych v nýbrž ten nás tam a ž to že nevím ba ani tak toho aby on v kdy a kde jsem tak je že do protože jež a víme že ho s to stane se tak si tak v tom dopisu v že to nebude mít prospěch a moc se u nás. Musela přes každý kdo si na tě. To syna z vše v to všechno jsem se bez na tam tak je každý ode nemohla tak vlast tu i pro tu on je si k komu ž sem si zase jsi překonat v. Jakmile je taky protože se z na nebo jeho tak s vědomě věčně o to že tam každé nejsem když když je jak jeho se do si na děj si na a vede ale nejsi to bych tak je přesto strašně málo z kdy na to ve vás tak ale kde jsem si že s tak nemůžete ale kdybych kdyby šlo o život z na tom co si je to je z ky z za měla za to jenom tak tam byl on je to kam vím že při aby tam. za by jež nevedou tak jsem to jsem okamžitě si to jsem tady tak jsem po kam jsem aby z věčné vědomi nevím kde jsem tak je a najednou a na tom vím že jsem do by si přestal by je a to jsem se na sil a že to nese by se si taky je. jsem se na ne ta pak ale ne toho ale ne za ona mu nemůže za a jednají sví v když jsem zažila mnoho z nej správné a matrice si to než se tam ten do se k tomu aby věděl že on jediný je nejsi žít přátelé ne přeje a. Pak pak u dělat tak jsem to na to by z toho nám neznám jeho š. Tak šlo pomalu ale s tak je to je ale že je si tam v za ty tři před i my že ano. Tak si na takže jen tam kde tímhle ale přestat patrna třebas od ale od síly dost jesle na těch třicet je možná se ano. Ale. Takže to nebylo z na jako on tak mu tak je tam a nikdo ani vlas jez kdyby do toho hle a bych tady potože ne je na vás ale ne ale které nám a ne tam jistě se tam a pod ale ale od když o zem jako přestal z ti za z níž. A. Tak zase když nás v jsem se že ne ale moc větší než v nás který si ale je to puštěním ne do doby to se potom ale ale ne v tak si na věc. Jsem to jsem se tak jsem mu a a tak musel se nad a za pomoci že jsem to vlasy v próze ten dopis je to nemusel napravovat ještě to není konečná fáze ještě před něco jiného. Tak opatrně s tak je tu kolo o jsem to z naší pozice je že si myslíte že se na tom to ne či tak on je si tam jsi ne v ale se také nemluví ale nejsi jít když než a tak i než ale vám on ten cest k. Vy si je ale tak nemluvím v kde se je že vím tím jsem v tom není. to jest ne ty nejsi tak časté bude neseme si nevšímá protože jestliže je tam nese ale ne tak že by je ale v aby se mezi pak s a tak a z. Tak to je tak jak jdou a tam za neseme než na to co a mám s a přeje si z a tedy svaté které si ji nikdy nic nedala nikdy z je to nic že buddha je do všech máš k podle nichž je všechno od v tak jsem tohle všechno od boha všechno k dispozici jejich ten je i vy si to tak je a jsem si to on říkal. Podívejte se tak se mi tady atd ten vnitřní duchovní vůdce to je a do tróje anebo říkat při dotaz jak viklat li být tedy zaručil to nějak je pak je nesmrtelná i kdy je to vám náš příbytek u boha a ve. Které z od věčnosti takže než tekou li tedy kdo to do tomto pomáhá kdy vlastně sami sobě pomáhá a jestliže li vám říkám že sami si nemůže do otevřít otevírá bůh tak tam vaše je při že vám otevřeno ta vaše vnitřní nesmrtelná podstata to je kasta. A boží která otevíral čili musí je nějakým způsobem k tomu pomoci ježíš kristus upozorněn na všechny možné metody. Jak k této vaší individualitě nejenom pomoci nazpátek vědomě do toho příbytku. Ale jak je z je do moci toho aby nám otevřela jak se disponovat ne tak se neotevřela a tu bych vám chtěl říct buďte bez starosti. Nestarejte se že o to je systém někdo nějak dával nebo že že. Nepřipraven nebo nepřipraven ale u již ty se vás o jedné věci tím že jste člověkem každý z nás je člověkem tím jste připraveni všichni jeden jako druhy protože člověk se stal člověkem jenom proto že si tady ne v tom případě vyrobit obecně tam bůh pro nás k sobě. Pánbůh si nás tímto životem odvádí k sobě byto tam si to je bič do života nevidíme nebo toho malinké o poslu který tady své nevidíme. Ale bůh si pro nás de čili kdyby záleželo jenom na bohu. Tak by si nás okamžitě vzala ovšem to v rámci vesmírové něm není možné. Protože my jsme zapleteni do dualismu a od nás napřed musí by prvé s tou o dualismu dokud totiž my se dostáváme kupředu pomocí párů v boji s zlá dobra na tak dále. Tak musíme kdybychom dávání a to je nepříjemné jak dobře jsem tak zlem. Ne přednostně dobrém a ne přednost tělem nýbrž objem prvky do ale musí být svým způsobem rovnováze a je v rovnováze proto že jsme lidmi kteří žijí dualismu věří uprostřed těch párů dvojic. Aby bez nás z tohoto než si z něho množství párů dvojic. To je úkol který je nadlidský to nemůže člověk udělat kdy se si vzpomněli uvést sebe z těchto pádu jist tím že budete třebas sobě pěstovat jenom dobro na úkor zla. Je to dobrá cesta ale bez toho na ustrnete poměrně brzo. jsem například dejme tomu na této cestě ustrnul nebo nemohl jsem se dál hnout do těch sedumnácti let. Kdybych byl se spokojil s tím že jako mysl dávám co nesprávné a se nesprávné takže my dostačí před byl jsem nevěřil že do boha to by nevadilo by to nevadilo let tak bych opravdu vám dneska z této pozice člověka který prošel samadhi tehdy nemohl k vám o vyd ale jakým způsobem jsem se dostal k tomu že jsem. Nastoupil další stupeň a teď v z nás berte na vědomí přes jak budu řeknu napřed výsledek všechen pokrok pochází z nitra ale nikoliv zvnějšku. Všechny pokud i pocházejí vnitra a nikoli vnějšku se to kali již nejenom odezva toho vnitřního není. Takže jestliže třebas člověk jako konkrétně. Byl za z jedné školy kde o to bavilo z přírodních věd do který byl zamilován. Tak jsem to viděl veliké osobní příkoří a v tom studiu na ekonomické škole ještě větší příkoří neboť co myst toho kynulo mu na práci někde v kanceláři promění temně v s v kanceláři byl nebo co to přežil se měl tedy dojem že jsem byl jsem se měl strašně rád že bych to nepřežil vedle možnosti být výzkumníkem v oboru sil do vědy. A. Protože to byla moje jediná láska todle praví na žila jsem měl jen jednu lásku ne žádnou jinou. A sem se musel to hojí jediného vzdát co mně těšila. Takto bylo obdobné tomu jako nese učedníci páně. Vzdali svých rodin. Neboť to bylo to co měli míra či svého povolání to bylo to co měli radši nebo to co mysleli jen vodítkem její života že to vlastně hlavně jimi je které se musí smiřovat. A jestli se toho vzdali tak udělali obdobně totéž jako jsem se vzdal své lásky přírodních věd. Upozorňuju vás že tady to nepadá taky do duše je vzal jsem své ne je duše pro zase není. Bývala byla v tom by se měly jinou lásku tedy to je veliká a to si nemohu dost do cenit se mělas je víc. Takže jsem netříštili svoji žil životní sílu na svojí svůj zájem své zaujetí sebe tříštil ale to zaujetí vzal o padalo protože jsem poznal že bez vedení nějakého při do vědce se nikdy sil věcem nestanu že budu budu pokračovat tom vím nazvat to nebylo technicky možné nedá toho co u toho lidu této jedné školy protože pak se proměn se změnil sebou ještě znovu jinak by nás domu jsem se do dělat. To jsem neudělal jsem přerostl ku školu a to jsem tam šel z toho důvodu že to nebavilo. Jsem to viděl by proti vnější část svýho života jako proti vnější než být v tom kanceláři když jsem byl před volbou být v kanceláři neboj na vysokou obchodní školu tak a větší otrava by na kdy na vysokou když tu že to co nebavilo na ekonomické škole tam dělo jako za než je na druhou věděl od pěti prostě ve velkém do tam vylučovalo po všech stránka a mně ani jednat a tato nebo bych. Takže jsem tam šel s to jsem se chtěl sebe říci že jsem chtěl sebe zapírat pomocí studia. Jak pro parou o to bylo chabé protože jsem proto duch o víte kdy jane tohleto abys dělat tak u koho. Ale se vrátil nazpátek k tomu tématu chtěl jsem vám vysvětlit že člověk který je na duchovní cestě nemá sví nikdy přece vzít že musí vědět jak to bude a nemá asi proto soud atd. Mat říkali nevim co se na třista je to jsou dopadem například když jsem tam nevěřil na boha byl jsem by hozen do školy fakticky žilo protože to nešlo o tom studovat dával nebyli na to prachy. No tak prostě jsem říkal tak byl konec mého života nemám o další život zájem. se nějakým s kým způsobem sobeckým způsobem se vzdával svého života. To bylo nedostačující mi totiž původní fázi se sobecky vzdát se o život a to ji jiné vzdání než to pravé když el pro na něco lepšího se vzdáváme např je o vykonat spásu se vzdáváme toho sobeckého nižšího as jsme vyšším způsobem sobečtí toho ježíš kristus toleruje jako toleruje proces to co se stalo. Před ti. To taky projevoval jsem se zamiloval dotek že ani jsem novém jsem se nově že to nesprávné. To bylo prosím správné jsem si zamanul byt sil věcem. A to s pánem bohem nic z nemělo společného duchovní čistou zdánlivě nic společného říkám zdánlivě protože. Jsem měl z toho vyhoštěn jesle být zbaven útěchy a měl jsem se naučit sebe ne li to s to je velice důležitá fáze na této cestě přestat sebe litovat máte tisíce příležitostí sebe litovat různí z vás je to věr jsou různým způsobem k tobě se o tom a tak dále protože sebe lituje kdy se tak mluvit nemůže protože. jsem v pozici ne to považuju znala nějakou závist nebo stát nýbrž záležitost nad sebou. Dokud sebe lituje nejste klidní a pokud nejste klidní nemůžete se dostat k vědomému spojení s bohem. Teprve jak jsem za rok atd čistotě z to znamená od červ na tisíc let janem kolikrát roku dvacet kde o z toho dubna tisíc devět set třicet jsem sebe litoval li jsem silové sami jej nikdy nebudu tak se nic neobjevilo všechno jenom o padalo. Ne o podle obrazová o ty přede vědy ale viděl jsem že to zbytečné že to to myslet na sebe u a v tom okamžiku se.