Karel Makoň: 85-32A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

mohu tvrdit že obecným pravidlem že jestliže sebe lituje pro svou nevědomost. Proč ona o pro koho v na duchovně všech tak to samo o sobě stačí abyste nemohli nic dosáhnout tomto. No a protože to vám z se to vás ničí i po stránce klidu a bez klidu nemůže se k bohu dostat pak těch byl v když jakých překážek je daleko víc cele se při tomto bodě důležitá tato překážka na vám tedy nejvíc sval a teď jestliže jsem se přestal litovat. Jako by bylo někde připraveno pro k setkání s bohem jako by někdo někde přešlapovat aby se jsem mnou přes se setká. Jakmile se mu dát tomu právo tím že jsem přestal sebe litovat tu byl. To platí na nás za všechny. Ten bůh neříkáme trpěli je dobyto příliš jako ponižoval čeká trpělivě na. Setkání s vámi a s obrovskou mocí. To ne jenom z trpělivost tělem moc hluboké o poznání existence lásky takže jakmile jsem se přestali trvat tu byl a takovou mocí pojali do své náruče je že jsem nebyl schopen se od odtamtud do dneska vymanit. No a to máte dokud třicet do roku osmdesát pět a dost tlak když dótanu od trvat tak mu mám próze je to asi pravé ten řek bych po pád denní že protože jsem to ani chvilinku při nevěděl se to stane ani jsem potom netoužil vůbec jsem potom netoužil tak tento moment byl praví v tom smyslu že bez touhy potom se to dostavilo že není třeba. Mít. Je možné domy ale není třeba mít tuto ruku sobeckou pro sebespásu to li se ten být tak je to v pořádku ale musíme si s jednou věci že nebude ten poznání ky učení si panně měli strašně malinkou malinké poznání proti mně ale vedlejší době. Protože si přáli spásu pro sebe a protože si nepřál nikdy spásu pro sebe tak jsem o začátku cesty. od těch síla vůle se daleko větší poznání než jaké přidá rok každému kdo si přeje pro sebe něco z toho. A zkrátka byl jsem připravován na cestu poznání. Protože největší reformu nejí žádost lišil for o dneska potřebuje džnanajoga. Neboť narůstá rozumové poznání a je třebas pozice rozumu el u zaútočit. Ale jestliže nedokážeme z pozice rozumu zaútočit na ty brány nebeské. Tak jezte čem ale dneska těžko myslitelné že bychom láskou z proste li nebo s existencí beznadějné. Z kraje naděje při než tím pokroku myšlení je naděje že právě z oblasti rozumu se tam dostaneme bych to měl nějak aspoň krátce důvody proč si to myslím ten můj názor pochopitelně. dycky každý svou cestu ale taky po žil do děje vší vím to je v pořádku protože je začátečníkem tam musí považovat za nejlepší na by nebyl schopen po jít. Když je vane svoji o něčem jiném ale proč to myslím. Protože nikdy do hlav lidí aspoň na tom s janem západě nebo někde jinde jsem než jdou dalo tolik. Rozumových argumentů pro život a pro povoláni vjem jako právě naší škola. Tam se pro dostatek času na výchovu vůbec nevychovává ale vychovává se rozum k myšlení. Jediná vychovat kráse po svět provádí že vám tam v každém oboru předvádějí soustavu myšlení. Takže jestliže člověk pod v dát tomu. Tak se začne být matematikem nebo fyzik tělem neboť čímkoliv jiným tak předem věda před roz řek mně je to patrně i jak věda je to jedinečné ty se do vás soukají. Do nad na tak kdyby o bude nic si porovnává li tu než kým budu bohu v tou o třebas starověku nebo středověku. Tak by zjistil věty bude kdysi dneska daleko z vyšší než byly tehdy to se porovnávat. To se nehrálo tím tempem. Jako to mně neska aby ho ve na to kou dále jsem od toho ale konečků nebo moc nad. K tomuto takhle za hráli jako nějak praská byla moje neptá. A totéž co říkám o bude liství to platí o jakémkoliv umění malý z třebaže jsou tam deska směli byl si říkáte že co je k nepoznání nebyl jsem vím to je hrozné to mají ten ten mají s i když projde školou mu musí zvládnout normální malířství svým morálního všech jim podle obory alejí jakým způsobem. Když s takovým mají jsem se dostanou k ní. Dohromady a on jenom dělá takových márnice a mu řeknu ptal prosím těle pro děláš jenom tohleto synem o neumíš tak. Říká se kdysi na hle takovým způsobem že kou kam li ji že do taky umí je to skládal ale tohleto to abstraktními měla to ostatním. To není proměnou mu voda. Ale to je touha z toho krunýře těch tvarů. To je touha se dostal za ně. To mně posláni duchovní budu co a tak dále to z vás mimochodem řečeno do to mně říkal nějaký pro už. Který je světovou o tolik tou našim ve si byl lepší tak ztratilo umění vystavil ve dvou do honza hrají vší teďka na tom s to o velice špatně ale ska se svým jednou jsem tady jen za pravou. Jeho bytě ukazoval mi dobra skýtají jedinečný tedy. Ale ukazovat také se říkal a umíš tak by něco normální do on říkal jsem to se že ho v samozřejmé proč to děláš pro dělej to všichni přede mnou a se nemůže v tom oboru dál žít. Nechci volání kresby tak jaký znáš. Anebo vtéká v věk že tak to nejde a to bych mohl by oku výtvarní z tví jiném třebas sochařství a tak dále jsem mluvil taky něco našli. Například ve jsou pravé to je můj spolužáka kterou ras tak cenný že ano a on dělal roz literatury tedy co. Ta se mu říkal podali jsem tím dycky na tom že jsem s ním byl by nás ne nad plně předem. Ta se vždycky považovat za bych se měl člověka tak krisi v tom ty v tom pokračuj v tom vyžívat. A on říkal tak podívej se tady ukázal celou řadu vede li který by tvořil aby to normální vedle lék učené pro nějaký účel on říkal musím taky dělat normální věci tím si vydělávám. Ale zatím si vydělávám pro mou o radost ani svět do pro o radost tak je to něco víc než za výdělek pro vyšší odměna do tak se stalo lidem domluvili ženy tak zlý jak vypadá ale myslím že je pravý umělec umí k to se oboru všecko do že považuje něco v to umění třebas prastará považuje za překonaného oklamat na nebo jiné takové a hudby je mým. Považuje třebas za překonaného dejme tomu za překonaného moc data ale nepovažuje za překonaného lid na povídal pán šel s takovým dobrému mému známému který ses tím dostal do styku a říkal mu tam musím pracovat neska se om po smrt na nebudu pomlouvat. Tak citoval vláda představuje kdybych se nepracoval tak jak se rad představuje tato potřebu pro datem vlády vizte řekl. tak taky pro prodej určeno ale to kde toho jsem taky něco pro radost zase tak jsem se stejně mluví. A mně se strašně líbí byt ne žádným jak a i pracuju podle jeho vzor dví bojí byla a vám předvedu říkal jak které me nějaké svým ony. To chvilinku jede podle lid na ale protože bych narazil na odpor své vlády tak na kam člověk koupat tužku takže rok tam litovat toto on žít ale o bylo to toho od toho vodu od toho bylo tele pak na rovna protože byl s to pro vás ne od služba státu po pod pod pod tomu po mezitím wu o to pomalý a tam po je v tom nevzali od rytmu li se v nesim. Daleko ji protože kdyby to pod na že tomu. Na naše že to abstraktní janet lidský rozum tím a tak ale ti to co říkám abyste věděli že to není s našimi tak zle a ještě budu citovat posledního apod obé rád veliká viz jeho životopis z dob jisto křičí v st to dost odborně napsané v od pro z s duchem hlubokým pro. Mění a ubít jaký měl bohu ty života jak se zmítal jakých pro sporech. Ale nevím jsem se daleko v tom životu k se dostal abych vám mohl by si sis tam bude to co o něm vím o na kole říkal to co dokáže umělec v kterémkoliv oboru a třeba v tom spisovatel z tví. Tak to není konec prosimvás jsi umění skončí tady někde let tak přešlapuje na místě. A nemá a za čas právo se nazval vůbec uměním nýbrž nějakou reprodukci bylo byl by kam říkat robert že to mně je něco me cenného. Ale i ve pro duši umění el musí mít přednost ten člověk který se produkuje a ne ten tak to ta. Tam musí být duch toho kdo reprodukuje tady vám radil aby si poslechli u nás. El třebas panenku který se mi nelíbí na protože když poslouchá člověk řekli rama lidský klavír. A to námaha zrod z cesty byl doma a s tím kam mírem někde jinde ve světě tady neznám kámen nemůžu citovat jo z s. Tato poslouchám ovšem někde nám při to sto poslouchat jak bych chtěl třebas ve mně že to mám čas tak řekne do tatáž věc i ten petr na věky mi kdy věk by jiná než ti toho pak není k no tak jsem to je extempore zády vjem strašně stranou stojící ale není to pravda svět věk kupředu ale nejvíc spěje kupředu oblasti rozumu. Tolik zpět kupředu že se pomocí rozumových schopností můžeme vzájemně třebas i zničit. A taky jak doufáme napravit. Kdyby věci by dnes po pro co rodit tele v atakdále se všemi válečník dělat i dneska s těmi co dělají z vel to co potřebuju zbraně tak by byl svět mírou protože nikdo by neváhal učil ale věda je v područí těch státní ku politiky tak to je chyba. Ale že by jednou područí duchovních věd. Tak se věci na světě o brát tentýž rozum světlem téhož rozumu můžeme krást ničit mařit vraždit jako můžeme dělat duchovní věci. Když člověk si netroufal od rozumu tohleto chtít. Ale když robindo ghos si troufá ale dovádí rozumovou aplikaci do krajnosti nikdo nepomohl o joze tolik jako on. Ti ji to považoval co tajného se nehodí pro dav om první pro z veřejným je a bere to u pil za jiný konec než jak to ty jógini v indii dal protože byl oponoval ale dejme tomu kdo by s nikdy si myslí jak za o dneska říkal možná. Že když dělat karmajogu. Tak se snaží nezainteresovaně nezainteresovaně pracovat bez ohledu na výsledek. A aby synem vytvářen novou karmu karmajoga pak tím se dostane za a karmu tedy za dualismus. Kdežto on říká a on karmu nazývá a jsem jenom tou u toho nadpisu on karmu nazývá jogou božských činů. Ne či mu toho karmajogina jakoby ten karma kdy nicnedělat ten na kristu jinak by ji znám že to nebudu se do do ten vše na komentáři k tomu. Jestli tomu v při horovi do vy a co. A jestliže to jsou počiny boží tak musím letu kamene provádět budu si tak. Že si uvědomovat že bůh jediným činitelem. A se k jeho činností do tvůrčí činnosti jenom přibližuju tomu se dneska klid ku mluvil při tvůrčí činnosti se toho nebudu dal dotýkat ano když dovolíte. Ale tak nebere taky pak jogu jako lásku boží a nikoliv toho člověka. Takle než znali jogu jako poznání pocházející od boha. Ale ne poznání toho člověka co šest opačného. Z opačné konce opačného konce totéž jako normální znal joga jenomže východisko je nové světel rozum může najít nová východiska takové jaké ča předkládá při je robindo ghos. A prosím si že z rozumu ale je neříkám spáse na ale mohu v tom vidět dobrý začátek lepší budoucnosti. Bez roz nese s tak daleko že dneska na mus čili do malinkého člověka tolik vědomostí že by se za nestyděli komenský jej daleko víc. Násilím a teď jenom je du dovést nějakému cíli jinému než hmotnému. Tak jsem byl na den jsem se na tak by z kost tak jak jsem byl veden tak řeknu to bylo mně dovoleno rozumově se rozhodovat. Ne hned se opírat o nějakou vyšší sílu a my taky nikdy do vyšších nepovažoval to jsem jako správné to možno za přirozenou vlastnost člověka do toho člověk schopen tam nahoře jsou dál viny tak by to měli za zlý. Ale jsem tak toho čerpal z rozumu jsem se ocitl na holičkách jsem nevěděl co s rozumem dál jak s ním pomocí něho se dostat dál. A teprve pak jsem se zastavil rozumové činnosti ale v klidu. El bez roz zastření že my to dál nejde tuto vlastnost jsem nabyl postupně teprve pochopit. A jak jsem nabyl tak z každého toho takže jde pomohl ky čím dát tím o tom matky když ti začalo vycházet poznání které nebylo země ještě ale do roku třicet devět znamená do koncentráku se devět let na přímé cestě jsem ale vždycky ten moment přechodu z rozumové činnosti nebylo činnosti za rozumem poznávali jasně že lid. Kim blesklo pravý jak se říká jemu blesklo hlavě muselo svítilo hlavě jesle rozsvítil pro věk dobyl momentální pro bylo mentální zablesknutí. Pokud onen se něco věděl jsem by si nevěděl ale je zajímavé že potom zase se sami otce nakup toto se nedělo dodneška chtěla žádný zablesknutí nevidím vůbec je nebes když něco odtamtud beru todle bez světla ale byla to představa a to že to světlo no kdyby byla se při jsme tak by musel tyto představila byla představa světla že mám dojem že to byl. Nějaký kdy při dají si líbí na s. K lidskému k li z mu to tam ještě nešlo hlad chce co tam než tisk silo v rozumí temně obr do tam viz sil. Protože jsem neměl nikdy představu jako u obou o o o světle. Tak se je že bych měl vidět světla viz o něm netoužil tak asi jsem to světlo viděli jasné světlo jsem ten tak. Jako jako za blesk rené el tak to zřejmě byla otázka před ty před jinak či co nefungovaly dobře. A protože jsem se předtím takto tam vadilo vadilo tam jsem se za svýho života protože jsem nepříliš jako hadi ještě dal k tomu lidskému když jsem tam v tom stavu jsou přestal pán vyd. A proto přepínání proběhlo hladce samovolně anebo prostě bez přepínání jsem tak nebo vlasti byla na. Takže tam nastalo něco jsem o čem jsem psal cesta vědomí obrácení světel že odtamtud z mně bylo s víc se na tento život ale ne tímto životem jako to dělá a že vy při svítí protože ta na to nejde tak vím svítit o tu tam nejde vůbec. To je jako to mohu svítit za světlo chci tvou světlo neosvítí te. Tebe na dění do li může objekt našeho poznání nebo oběd naše osvícení bůh nemůže li objektem plně základem. Který svítí lid přes na mysli. Jestliže se nám zdá že nemá smyslu on že jsem ty smysl lidského života. Tak vám řeknu to jsem si někdo z posila v tom že své tvorstvo miluje že bůh jsme s prost co miluje ale člověk je v pozici ve které může část jeho lásky tak ti st a tím že mu vrací část jeho lásky boží tak po této pase se vrací s a to je smysl. No dělo od z toho co se od vás suso v s v a no podívejte se jasem to než promluvil koho vnitřním duchovním vůdci. A to vám je obecně známá i když citu se zevního duchovního vůdce který přichází zvnějšku a a pomáhá mává o to my jsem se známá v jindy je a a a to pro pěje neznámá z toho důvodu že tři věcí zakázala prosit. A protože říkal řídí naši buď se mi ježíš kristus. Takže zakázala totiž že toho vůdce ani tak ne duchovního jako to přenášení duchovní moci z jednou řekla druhy ano toto se první doba jsem si dělalo ale el mystikem či jako nepovažovat pro správné aby se ovlivňoval nějaký člověk tím že se na něho přenese. Síla druhého člověka a tak se od tohoto opustilo a dopadá to teď tak upozorňuju vás toto vše ale ten správný zevní duchovnímu co třebas indických který přednáší svoji moc na žáka musí být i formovat obdobně jako vnitřní duchovní vůdce. Protože jestliže volit správné metody postupu u toho žáka. Musí znát úkol a toho žáka napřed a od toho úkolu potom tu boží prostředky ukazoval jsem vám včera tady příklad. Ale takové moudrosti vnitřního duchovního vůdce kterou ovšem musím být sil určité míře také ten duchovní sezení je že totiž ten vnitřní duchovní vůdce vede nějakou martu toho domu láme milovat tím způsobem že dal vnitřní slovo slyšela hlas. A světlo aby dělat tedy světlo od útlého mládí a lidem jak to utrpení které prožila a kdežto mně proto nikdy nedával jenom pochopení pochopení právo hostí. Tyto kdyby byl při je jiný úkolu. Při úkolu tu. Ten její vnitřní duchovní vůdce zvolil mele prostředky. Kterými vládne vládnou dál a kdyby to bylo pak se u že by jich jinými prostředky měl tyto věci vykládat. Kdyby například to co se s onou stalo to jsem tam jsem říkal koncentračním táboře bez nároků na čas. Co se dovede všecko co je kdy napsáno v tom vnitřním v kontextu který tam není napsán například jo no příkladem bez bez ztráty času jak dlouho by to pán bůh vykládal mně kdyby to říkal nějakou řečí a ještě by to dneska nedopovídal kdy v jednom kus sebe nehnutě mluvit a rychle a to bych to měl při to co by zapomněl kdežto todleto i já. Když potřebuju kdykoliv vím. A kteroukoliv pasáž znám a zrovna jenom tu s tou potřebuji o tak se tam neplete. Ježto o na potřebuje vždycky sílu k tomu co dělá a tato síla světská by tam neplete je to obdobné. Nad toho bystří ku z milosti vytáhne toho aby mohla. Dotyčnému člověku konkrétně pomoci. Je to obdobné prosimvás ale to jsem si ho z jiné strany jak ten duchovní vůdce co komu dát protože zná na jeho úkol. Ke kterému ho připravuje a totéž zevní vůdce duchovní jenomže zevní vůdce duchovní nebere člověka který není tak připraven třebas utrpením jako byla tam matka nebo jako a nejde tady o připravenost nějakou pralese lisu duchovní. Nýbrž v nebo nějakou vyspělostí pomocí sto indové vysvětlují minulých vtělení nýbrž v jeho připravenost při v ač. Ale my jsme totiž často v. Určité situaci jinak připravení než následujících tu rádci. My jsme na různé úrovni v různých situacích ze který se na nás takže kdybych třebas možná ten buddha přišel těm mistrů tedy doby hodili v jiné situaci než s jakou tam přicházel tak bylo by možná ani z i nevýhody čili tam mně toho viz tak tím by dobude. Tak tím duchovním vůdcem vnitřním přijat a tak to ne ale vono se ukazuje kdy ten kdo vnějším padl a u toho nic činnost dokazuje totéž že ten vnitřní také také vybírat a a z toho důvodu že když situace u toho člověka při hraje v od on mi případě do připadat svýma tak li tak onoho dale. Ale jakmile ten člověk nevytěží. Nějaký důvodu z toho co mu ten duchovní se předložil to co z toho vytěžit znamená nemá poslušen když není poslušen. Tak to ztratí nese mnoho jeden stalo před se setkati vnitřním vůdcem duchovním v jako třebas od vitmen ti ke dát mater v pojí a investoval je to jen jiným způsobem než jak pro o řadě měly učinit třebas ten američan na toho i do stodol básnictví. Společenského život samozřejmě když to napřed ve prohloubil vnitřně v po ti chu v soukromí tak se to ztratilo. No taky tekla ten to promarnil v bují mým společenskými životem. Takže tak zvaný kosmický vědomí které se u něho objevilo haslo. A pak vám tedy ten s v tvůrce z tebe trávy el ten si stěžuje že toto kosmické vědomí víckrát nepřišlo protože to ale způsobil sám to neví. A je zajímavé možná že se mu to někdo řekli asi posly životem neřekl a jak mu někdo řekl nebo neřekl dal on no toho dotyčného tomuto řekl neposlechl a. Óm byl příliš zaujat společností jako se asi stalo víme tomuto toto by janovi před no ale ty a to způsobilo že se ten hlas vnitřní nebo se to vnitřní vedení vzdálilo čili. Vnitřní duchovní vůdce je obdobný vnějšímu ale nemusíme mi vůbec o tom víme že tomu tak je musím vůbec stát o to aby nás vedl nějaký vnější vůdce je to zbytečné či nikdy nemůže být tak dokonalý jako vnitřní vůdce. Ovšem ten vnitřnímu ceně o z ti výší i než ten se v ní. Ten si vím totiž může svou vůlí působit na toho žáka protože tělesně přítomen. A tělesně může působit kdežto ten vnitřní vůdce tělesně působit nemůže on odtělen oni mimo čas a prostor. Čili to vede daleko hostí vyšší a po z by lese daleko snáze a například jsem se přesvědčil u dětí že oni to vedením velice snadno nabýval. Musí not ale se nad okamžitě téhož hned budu pozbudou tolik musel nad nimi dít. A musel bych je přesto dávat tomu veden aby mu byly aspon tři dni v z s věří dni poslušni když například třebas toho petříka jsem po do oběti nedělal vedl zatím kristem tak s ten to nic ti by se mu pro toho okolo. Ale ty každého opustím zase upadne protože nikdo nebude dobyto obnovoval no tak teče si v tom neumí ještě neumíš tomu chodit prosti. Že jsem v tom uměl chodit čím je toho co se v nebi kde byste že by to byl jako se jsem si vtělení nebo nějaká příkazy připravenost ale bylo dost tělesný stav toho člověka. jsem byl toho svolnost tím i na čem na který jsme li jsem si nemoh hrát s dětmi to jsem nemoh a. Stavem to jsem se o tak dostat navenek tolik jako jiné dítě jsem musel zůstat tímto indové rozumíte uvnitř jeví. A tím se pro zachoval. Kdyby ale ta choroba byla přešla kdyby se byl směle hrát věcmi tak jsem to taky ztratila a zk jsem s vámi vůbec o ti věci nebo mu když jsem ani si bez po měl jsem dovede nějakým měl už. Protože to bylo vedení tak jemné. Že i o ztráta byla nasnadě jak připravovat co chvíli nastat jelikož jsem ani nevěřil do pán bůh ani že to oni či duch oni se ani je to něco nepřirozeného nám o nadpřirozeného nic takového dobra jako z od svoji přirozenou vlastnost. Která patří na náleží každému člověku. A teď takže se to nestalo jest musel očistit tím že zase lékaři pomohli podruhé ta necitoval bičem zmiňuje o to. Že zakázali abych si hrází v bych tím je přidržovali při introversi jo. A maminka a nadto ona a nenechala vidět výhoda o na děti odháněl na ode mně jsem se musel nad že u byl trávy sedět z rukou zavázal mnou. A hlásí jednou pravou rukou z rybičky klamy nebo dělat že by míč jako dvě tak zvířat a to je to třetí co mně pomohlo abych k tak jak aby tak i do ve z let zůstala na víře že totiž aby ten duchovní jsem bohu uplatnit ve vnitřní chodbu s totiž to světlo které vzbudili lékaři tím že osamostatnili vědomí od smyslů a a v tu mohl zpracování že umožnili aby se. Ten pro toho vědomí nedostal na ses ti nebo do úseku a nebi dokončilo tak tímhle tím mně pomáhali dál za se musí který přivádět do žlutého světla. A obnova li tu ten pohled do jiné oblasti odkud mohu být snadno veden i ten světle že ty se jsem ze žlutého světla vyvedeni i patří ti kteří neměli vůbec duchovní snahy předtím a odtamtud slyšeli et jak se mají v od potom a měli k tomu moc se tak chovat atd vinili si misku způsob života. Tak to jsem se předeslat no. Protože abyste si nemysleli že moje post ve nějak výjimečné to bylo všechno způsobeno utrpením si zaseto četl nebo s druhem utrpení bo způsobem se při no utrpení musel chovat. A jestliže u marty to bylo obdobné tak proto vás do zachoval dneška protože ono to utrpení je tam přesto si o dlouhodobé ono ho to při tak nebude toto velice krátké. Ježíš totiž musel plynule navázat na způsoby vedení z máme ve starém zákoně a to byly způsobem vědění které by se li tak je z rad jedním slovem vírou mír novou u boha a vyjdou duchovního vůdce ne který do třebas vedl ale vždycky víra. Takže on nemohl on tím že zachovával víru u svých učedníků docílit toho že by je poučoval někdo o to byl duch svatý který nepůsobí vírou nebudeš zkušeností tam výraz pána zkušenosti s cestě. Neboť oni věřili ježíši kristu že spasitel že taky jest pastí den. A on musel dělat ustavičně zázraky aby věřili že voni taky mohou dělat aby něho vůbec uvěřili se mám často u pozorovat protože udělal první zázrak ani ve leskem jako oni by při tím zázraky ještě nedělali. Aby mu uvěřili kdy mu znovu potřebuje uvěřit a to byl č u znovu uvěřili začali dělat zázrak jenom viděnou dělali ty zázraky a ne nějakým hlubším poznáváním to ostřeji hrubě nedostávalo takže teprve je ten. Kdo odbourává víru promiňte mně to tuku tvé. A postaví na jiných z toho něco vyššího o to třebas láska zen duším. Tak ten může se stýkat s ničím duchovní jsem po stránce je pak se stýkal totiž mu radí třebas slovně. Radí tu mu nebo předstírá mohl před tam u tu moudrost a když o tom tu jsem světle skutečně jsou jako běžet prostředí el to neni to neni něco co bych se taky spi noho. To je zářením které vyjadřuje prostředí do kterého se člověk dostal. Takže to samo ne inspiruje. Teprve co člověk tam jako je již větě toto ovzduší k ničemu nebo to pro si s to je ale umožňuje je tady žít. To prostředí žlutého světa nebo bylo umožňuje tam žít v tom prostředí no čili o to by bylo za najednou pozor byl jenom to co jako musím hned od počátku to a tím by pomyslím bylo vysvětleno. A takže v uměle se ušetřena práce v tom smyslu že jsem nebyl nikdy věřící. Nikdy a ještě nejsem pak nebudu. A to jsou li jsem se dostali do utrpení do žlutého světla odkud jsem čerpal ten to bylo pro si ji odkud jsem čerpal moudrost která byla dána zkušeností ten kdo prošel mu kdy ho tímto žlutým světle nabyl zkušenost tam moc tu zkušenost opětovat tu zkušenost ode litovat ve svém životě. A totéž se stalo mně v jestliže například tam marta ho a za vaří si by ji světlem. Tak on ale prostředím za zření určitého prostředí. Ve kterém může nebo se kterého může získat sílu proto aby propojila se vést kterýmkoliv člověkem. Který je ve stavu nebezpečí třebas životního nebo v přechodu z tohoto z této úrovně na jinou. Do na tom o udělat z toužit kou tohleto že na prostě za to náruče a propojila s ten bytostně z ní. To pomáhalo protože ona v tom bílé světlem byla. Dyby dom tobě jsem to jsem ji zažil byl když že vlas extazi přeci ale je světlo smí chodilo. To je dovětek který zůstal kdežto to žluté světlo vel to není tak stále na to musí být pořád po v nová no v. A jestliže není tak upadá na své velikosti zase intenzitě. A jak jsem řikal husy právě způsobovaly že v jeho v čas obnovili a dostane o na takovou intenzitu záření že potom nemohla upadnout do tak do stavu kde je neúčinné při tak řídké žene účinné ale prosím zato jedině větším husa ovšem samo soudu tón který nechal tu na to zapomněli žáci nebude razí mal tak v tu na třebas zvířat je to byl nebezpečnější pro tu ruku než dělat s lidmi. Tedy jsou rozumnější ne. No tak to je všechno nesmysl ano protože jsem nejste nenese se zmást těmi četnými pojmy kterými na tedy čím dáti víc oplývá. Stvořitel spasitel a duch svatý ve vnitřní vůdce nesmrtelná duše je i spěla se i druhy své supramentální činnost a tak dále. vám jsem tady o to mně říkal že kdyby to takhle dorostla rukou oné na věčnosti tak by tam za vodil i pán bůh. Aby možná že jste se po toho o ráje nevěděli kudy ta a ale ono to je jinak že totiž tyhlety kategorii je nám mají označit náš duchovní vzestup. My totiž touto podstatou zevní kterou vidíte z nestvořenými. Čili. Musíme se napřed vypořádat s tou stvořenou částí i když si museli to byl tak jako vypořádt v tom smyslu že nám nebude překážet naopak bude po má. Takže my můžeme říci že v určité fázi vývoje se od pod a máme o z to on říkal ale. A přecházíme ke z spasiteli jiné funkci téhož boha ve fung své. Proč protože to tělo tam nás poslouchá nejenom poslouchal ale vydá ze sebe všecko co může. Jestliže třeba dejme tomu jak se nám jistě říkal toť tělo bez váhy při koncentraci. Ztrácelo osvojí svoje skupenství kdy řečeno tak muselo poslechnout po zaujetí které mělo povahu jinou než tvůrčí mnou od tvořen vrací jsem mířil do toho nestvořeného. Tak pro tělo aby nepřekáželo muselo se toho nejužšího od nejhlubšího aspektu stvořeného protože motá zbavit toho se změnou skupenství. Nebylo z po si klidném protože nebylo vidět ale byl ve skupenství stvořitelské protože než to všecko o vzniklo takto muselo být nějak v plánu u boha prosila bych to lidsky také bych to měří z takle kdežto všechno vzniká a tak je to myšlenka boží nebo v ideji. Boží nebo tak nějak čili všechno je připraveno napřed co se tady u skutečně. Lidé kteří se narodí za tisíc sled soud o tom plánu božím obsaženy nějakým způsob ano. Ale to jste si se tak si jeho či znal umírajícího zničí ničící svět i všechny jsou připraveny. To není předurčenost to není časová záležitost v bez. jenom jakým způsobem by se to jak jsem v plout mají věci do suso prostoru jakým způsobem si v tom co pro toho zanikají no jsem právě záhy v tom časoprostoru zaniká. Tělesně. A tím se dostala rychlé do oblasti jednak spasitelské jednak do vlasti ducha jevíte na tomu rozumím daleko od solidněji ještě proto vykládám vlasti nechci mýlit ale když byl tolik patu neděláte tak pro vás musím upozornit že to nedělal to jenom sklad rukou z toho důvodu aby se vyznali v těch stupních pozná tady je tomu i mám za sebou možná. Boha stvořitele ne řek bych jako někoho o jsem překonaného na kterého šla pu o třebas je znázorňován na. Durga a že šlape našim jeho záda že to ne jakou moc člověk nemá jako durga třeba ale to ten význam že se ze měnil prostředky vývojové jistou musí začít nějak v tom men poznání. Již jedni prostředky za zabil jsem potom dělal dělal mám stran dostat lidská cvičení zpočátku přesně podle činni nebo indy je. A to jsem podoby žil tak přestal dělat. A proto bylo nutné se tu vypořádt novými pojmy. Které náleží do jiné oblasti než tam lidské ještě bytu učí stvořitelské. Takže jich jedno jsi řeknu vnitřní vůdce patří k nesmrtelné duši nebo vyplývat byl vše nebo z ducha svatého nebo na to nedejte pojem moje pomůcka tomu nám to vysvětlil. možná bych někdy mohl říci. Kdy pochází že s šel to od a pro obr by se nemýlil né. Jestliže tomu duchovní vůdci odporuje tele na tak jste satan s ke povahy. A co a tak při si ty swami mluvil že někdo z vás je takový důsledný tento oboru. toho v ní. Se matiky jen by mohla vyšší jste že se po do za božského a jeho vodu zlo svatá s ke ho. Ale byl nějaký svatý petr který řikal celý svět je ve zlu postaven. Ano a napsal světlo jednoho toho svýho listu prosimvás měl pravdu. Tento neposlouchá vědomě boha je bez u postaven ten musí být zlem vychovává a vězte mi to jsem jsi ne o bral vyššího nebo kdesi ježíšem budeš ven. jsem se si si umínil že se budu snažit všemožně abyste se dostali z toho způsobu dualistického vedení vedení zlem i dobrem. Protože to je a to nejsi vždycky je vědění kde jedno stojí proti druhému a být řízen než se svými páry dvojic znamená hrozně trpět a. A to chtěl ježíš kristus aby toto přestalo a a jelikož jsem ho pochopil to chtěl tak ona se byl v tom smyslu že hlásám systém jak se dostat za ten dualismus. Jo ovšem vzata jdete do oborů pochopení boha a tam máte nikoliv tak bude. No tak je se tam dostane do tak víte že není rozdílu mezi třebas svatou terezy vystavili v aby se svatým přestože s v tom co ho nemá smyslu předkládat no ale ona z toho ducha svatého a no tak plynule jde ale bez meze ale co potřebuje k mi s tím nejsou vůbec mezery ale ani nejmenší jako pro. U nebo u vás že může viz protože nad v tom smyslu s duchem svatým že ona mně žije s ním žije. I duchem svatým není one příbytkem u boha a tak si z z dostat nebo co tu od dál nebo se to dál tím dál obírat ale než kde buď ten odkud pochází nisi vůdce důležitější pro nás je vědět.