Karel Makoň: 85-32B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sk. Je tak jako roste duchovní se jasně mluví že mu rozvine se poli může zařídit a jaký on si tam nemluví a on nás přes palubu. A to je jednoznačně od vědom nápoj syn takto z tedy poslušni na od vydávat nejste li poslušni odmítám vás. Je to otázka poslušnosti a ježíš kristus k této po se kdysi jsem nevěděl do roku třicetdevět říká láska. Neboť pravá láska je poslušný prost dítě které poslouchá matku musí napřed milovat aby vím o od z du jako o nebude pro poslu a tam ještě vět tam není rozdíl mezi poslušnosti láskou. To dítě poslouchá matku když je mu to třebas nepříjemné protože jej miluje. A takhle se to bylo i s těmi učedníky páně na při jeho li se svatými dnem. No pojedl proto tolik poznával že milovalo na ten takže jsem si myslel že nemiluju. Tak jsem bez kdežto ti milovala ovšem o to z moci boží nebyla láska moje tak jsem se nebude že totiž velké chyby kdesi myslel že nemiluji bylo to kde to on ve vší omyl. Kdybyste mysleli si že miluju to nebyl omyl že miluju ale byl to taky omyl žene mil a oběma omyly jsem byl veden kupředu ten omyl že jsem nemiloval. Což nebyla pravda se ukázal být správným omylem v koncentráku kde by se dovídal že to byl bůh který tu lásku. Sděloval. jsem z části toho co pro bylo sdělitelné projevovalo akty lásky ne. Či je to on který miloval jsem nemiloval ale byl jsem byl poslušen tak jsem miloval ale odkud se brát na poslušnost ta byla situační navozená ex mám před velikou říkal jenom že nic nepřichází zvnějšku všechno to bylo zase zvnitřku na rád ale proč bylo při daleko z vzít si tady může opustit. Jsem z tato duchovní co z patrně mluvil pořád o tom přeješ volá dnem ve co by se dát prosím to tam vopakoval to co protože na to nemůže jinak k tomu se opakovat to co von že nebýt. Někdo tady někdo mu z vás řekl. Ty si svým vztahem pro někoho bratrem to pro někoho si sino v celém ho pro někoho jsi synem a tak dále ale si to pořád ty jediný ne a tak taky to je to s mámi bez tahu bohu. Podle toho kde nějaké úrovni z mé. Ten pole toho který stav a pociťujeme nabito tu z pozmění. Ano protože ono to není tak jak to tam on říkal tak po je toho boha tak jsme oh schopni pochopit nebo s tím smířit nebo opřít mu svou rohu ne a po této linii vědy o tom dít rozumíš tak rusku dál jo. Všem to neodpovídá jen to na tu vydá skutečnosti. Protože z veden do bohu s ne synem vnuk jem v si na svém vším možným a asi me taky ničí a. To potom ale tohleto jako mně lekla rozumí tak jenom tu máme si mást hlavu ne ale. Ti mám na mysli když toto viklat jsem třemi objeví víte kdy byl bych ne teď se dovíte sto let tak let tak komplexy za toho jevu jo. Ježto vám dát dobře jsem to proč tato kuje každého z vás ale že se to nějakým způsobem formuje rozumově ale z onomu s formulace rozumová nebo z formování rozumové. Ale je výborná záležitost bez které se neobejdeme ale za určitou dobu vývoje je překážkou absolutně nepřekonatelné. Ale absolutně překonat temnou a doplatí taky o lidské vůli ale se s tou chopili několik to rozumu ale vůle jestliže jsem si z měl tak každý z vás po vůli co jsem chtěl. Tak to je to co nejvíc odděluje od z osobního styku s bohem. Protože když sis měl dělat a věčně sis smí dělat co chce onomu o to kdo o to někdo jiný narazí na odpor svého okolí ale na pána boha ne. Nýbrž ten kdo žije v šachu zákon třebaže si nevěděl co by chtěl se nemůže vadit protože my si přivlastňovat co by se na tak dále že ano je omezen. Ale v tom duchovním v duchovní oblasti je nejvíc omezen člověk svou vůlí právně či tiší když sis dělat co chce tak vůbec nemůže se dostat dát dosah vědomého spojení sbohem a potože vůle jakou li je vůle stvořené pro váhy. Taje vytvořená pomocí transformátoru vůle boží vůle boží přejde transformátorem lidským a nastane se s ním protože tam prošla stvořenou vůlí a za stvořená bude musí býti dokonale pohlcena do vůle nestvořené. A to bude nestvořená. něco o kterém byste se kdy vyjádřili když kdy posty nepoznali že to vůbec není žádná vůle. Zase zda bude tam nic nedá tak by nespal jako byste vědět vytvořila o do odešel od toho jako byl zase víte kdy si od je živá a tak dále k vůle která zdánlivě není vůli protože není tou vůli kterou my známe co si to si udělal. Pán bůh nepotřebuje něco chtít aby se to stalo. jiný způsob zacházení s vůlí než jak my zacházíme svou vůli. Stvořená vůle musí již chtít přesně konkrétně z otce a po tomto svatostánek toho nebo o to dostal. Ale kdyby bůh musel chtít jak se mluví ve starém zákoně. Chtěl bůh vytvořit to a to o vytvořil to chtěl oddělit bodu nebo temnoty od světla a tak dále nic takového nechtěl ne ten tvůrčí akt v probíhlá po jiném principu než lidsky pojaté vůle.. Ale než věda se trošku tomu přiblížila že říká o létó nějak takovým způsobem samovolné nějaký pan demokritos co l v dávno před kristem hlásal že letním v tato mystická to oni je ten že začátku byli atomy který volně padali a pak jak dalo sil tu nesmírnou kombinací do pro to jako v tento vesmír ne toho tří to neudržitelné vím a nebudete na tom proměnám jedna. Věc je dopadalo tak to musí by nějaká ty tvrdě vás síla těla. No ale to hluboce vysvětluje je že tam vůle boží je něco jako každý z nás síla. A čím člověk se víc přibližuje k tomu bohu tím víc poznává že veškeren z od stvořené je taženo jiný k tomu síly ze kterého vyšlo že totiž když do z boha a bohu se vrací že to je velký te tady velký pokoru se z vydržet budu miluji okruzích tak v tomto toto v. Že sice ne tady v. Na v pořádku a el tak to co si budeme se ještě vysvětlit tak o toho odcházím prosimvás ale upozorňoval že vůle boží. Musí být nakonec ve shodě s vůlí lidskou a to se může provést jenom toho post spojit se které se říká a poslušnost po jiném principu to nejde nebo řekněte láska po jiném principu sami. A se učil určité rovnítko nebo paralelu mezi poslušnosti spíš padalo myslit poslušnost. lásku tak med dotud jen nosit slovem cestě známý když se v ale protože si v mám tady dotaz v bych chtěl milovat boha. Ale jestliže řekl že boha je třeba milovat z celého srdce z celé duše z celé mysli s veškerou silou svou a ona absolutně žádný člověk ničeho absolutního není schopen z. A řekl jsem že by byl to z tedy by byl ve stavu trpné modlitby čili potřebu tyto znát trest let na trpnou modlitbou říkáš. Abych mohlo se dopracoval v lásce boží o kterou stojí o tu lásku proti nemůže ji do vyčítat o do bytě odmítl el tak by nejednal správně novým ani protože ježíš kristus měl na to jak se ve před byl velice známý jak se dostat trpné modlitbě. I tu trpnou trpnost musíš napřed pěstovat mimo modlitbu. totiž atd tam i tvé nová abych to řekl na úrovni daleko vyšší než trpné modlitby ale v zevním světě. Tak dejme tomu když ti učedníci ba ani začli dělat zázraky tak neznali ještě v pravíte klid vnitřní modlitby trpné. Ale museli se otevřít síle boží která a jediná ne oni bylo schopno ty zázraky dělat ne. To otevření své této síle. Byl počátečním kompletní počáteční stav trpnosti daleko větší míra trpnosti se od nich těla když byl ztratili toho svého spasitele domnělého na kříži. A tedy ztratili víru v jeho protože z to co potupnou smrtí a oni přesto měly jako v spáse jít tam byl. V životě v zevním se ale do proč volil události lidem okolností k tomu. Že museli zachovat určitou míru trpnosti. Aby nepřišli taky předčasně o život oni si on tu o to potřeba do ztrátu toho o tom záleží bych oni za ale li do děl. Jak ten ježíš kristus umřel na kříži ne z chovali se ty viděl u toho svatýho petr tak se schovávanou se chtěli říct že on taky patřičným že takle se po schovává všichni osady ani než tyto o měl jsem lesy na zrod rovnou zalezl věk. O stali z poznali sami li bez svědků. A potom byli z toho vybrány ale jsem tento recept. Daný životní zkušeností těch učedníků našli ku opustim protože ježíš tu s tak v tom něco říkal. My musíme obojí vzít dohromady vyslyší máme jenom toho co tomu řekl tohoto co řekl kdo nebudeš spolu spojovat. Zatím pomohou o z se ale s po spojoval. Vytažen co k tomuto překlad nebyl říkat být toho toto k tomu nepatří ne ne to k tomu patří a on řekl. Chcešli kdo za mnou přijíti zapři sama sebe vezmi svůj kříž a následuj mě. Vší je možno o nás se od janem mu na sela nikoho koho nevidím že o následují musím se sebou mít za vinu o z ani ne. A kdy oni ho viděli za sebou ujít teprve zapření sama sebe. vzali svůj příliš na sebe teprve ho potom začli následovat oni když vás dovolit před tím. Když děly zázraky to nebylo následování pronesla smyslu el to o nás dovoleno v tak nepatrné míře jak tímto smysly předkládané i to smyslová přenos setkat rád málo. Kdežto zkušenost nitra pozor co tak co co on nebyla zkušeností smyslovou. Absolutně to byla zkušenost mimo smysly na smysly nad rozumem ten duch svatým radil jsem bezeslovně nedejte co budete říkat říkal ježíš kristus duch svatý vám poradím. Oni vám ale ne promluví let nemusí mluvit oni vědí více budete vědět co máte říkat říkali víš. Z s a to je prosim trpná modlitba převedená do života. se vám tady předvádím které trpná modlitba trpném trpná modlitba převedená do prach chce dopomoci bližnímu jaké míry ovšem kdy ten základy trpné modlitby sami zažíváte. Takové míry et také jsme schopni to co z vyplývá přímou za správné nebo se podle toho zařídit to ještě horší těžší. Takže jestliže podle toho za že ten málo taky v tom způsoby o tím že v trpné modlitbě vnitřní jisté kovář. Ježto zase na opak řečeno zase byl taková ve vnitřní modlitbě trpné že si myslel že jsem svatý chcete dosahovat takových mezí že jsem to od opustil tento život ne bez to byl tu to jsem tak jsem byl pro svět jako jako před smrti nebo jako po smrti nebo tak třebas v tom že mně be přes začal koncentrovat a nosem sestře koncentrace do stavbě tu ví. Který neví a který rodu prostě jestli vědy vím že jsem nemohl hnout pro ztracen nebo že jsem se tak jsi mrtev. Napřed mně to jako ničil toho pak jsem to o do za běžnou věc. Prosimvás tohleto byla povaze vnitřní modlitbě jsem odešel úplně do nitra znát do nestvořeného nitro tím rozum nestvořené těsto jsem jsem se odebral byste to jsem nechal na holičkách ano pro tělo aby by bylo bývalo kde žil bude proč tak tak umřelo o by tele povalen by lidem milosti vodil za se do toho těla vracel. Neměl jsem ztrátou vědomí ale neměl jsem vědomí času vzíti. jsem byl vrcholně vědomí ale jsem byl do todo tolik vody byla bezčasová záležitost protože se kdy byl pro jsem studený ho pro se nemohu hnout v no a to bylo do poli jsem ještě chodil do školy takže nemoc do studený do školit od noho všechno sto z na že bylo ale říkám že to opačný způsob. Chybného myšlení todleto co on se třeba jen než jakou kdy myslíte li ale stejná chyba je v tom si myslel že to je jestli jsem svatý když tak sis říkat s bohem ne v bezčasovosti nestvořené nic jenomže jen žasl neměl vidění žádné postavy v žádném světla. Žádný slova. Jsem před býval vnitřně v klidu moudrosti boží a ta moudrost v li se někdo z říkala tak všestranně jsem z konkrétně nic neměl. Takže jsem vyšel do od života a bylo třeba abych podle to musí zařizovat tak i muselo by se to bylo světlo aby byla tam měla přístup. To se potom po koncentráku jsem dělal před o jsem na sem dycky zažíval co k nutí světla abych mluvil z této moudrosti nebo bych na této moudrosti ono bylo třebas nebo styk občas jedna takže mi co o třebas jako v nás. Koho je to známe el prosty do jsem nově pod asi známá věc vše v a ale ji vší k uskutečnění nebylo kompletní nic skutečný. To byla o pro vnitřní uskutečnění nebylo to celistvé uskutečnění tyto věci se musí u z než ti zde na tomto světě a proto ježíš kristus a to jsem tehdy ještě nevěděl stal od vých. Aby to aby uskutečnil ale ne někde v tom stavu vnitřního uskutečnění. Takže on potom mohl se za ducha svatého to bylo z ve stavu pobytu bez kořene em. On pobýval nestvořeném jiným jinou kapacitou nebo jinou úrovní nebo jinou mír do o než před tím. A proto mohl seslat toho ducha svatého než tak to von se musel poznat prý jsem to udělal. Roku co se doma ale to nebylo mým lidem ale to pozvi to podle toho esesmana bez že taky je mimo modlitbu v tomto světil třeba ty věci uskutečnit. Když se uskuteční v tomto světě protože do potom za následek vědomé spolužití s bohem. Opač obracení svět jak jsem o tom mluvil v tom v cestě vědomí již od boha člověk tyto věci chápe a ne ze sebe. Považuje se distance z boha miluje a z boha poznává ano toto trvalo jak jsem vám říkal pět měsíců. Protože co jsem pro mám rád a tak dále tu dobu dalo pak vede liší ale důležité přitom je. Že když mám teďka jako se k tomu třista dám návod proto jsem ho vnitřní modlitbu v teple tomu chystám se statku moc. Tak to nebude takový návod že by vám na všechno vystačil v tomto světě tak to nevystačil te. Návod jsem zvládl tu vnitřní modlitbu jsem dosáhl ho. Jak jsi se v vnitřní modlitbě patřil tomu bohu tím že me říkat co motá milovalo ho. Se o tom poznával jako člověk byl schopen ne tou mohutností byl toho příbytků boha ve jsem v tom příbytku obohacen o po tu dobu ženo a tak. Ale jsem se ocitl na ven ve vnějším životě ale tak to nebyla pravda. V tom smyslu že jsem on nemohl použít plně se byl omezen ve se z ne tím tělem tou tělesností tím časoprostorem ve kterém jsem měl na znova střed svého života tak takže teď je prosim vás k vnitřní modlitbě. Jak by vedla k tomu aby se uskutečněná v zevním světě aby byla tato známa li vás skutečně bez ekg aby vedla i v zevním denním životě k tomu z vědomému spojení s bohem. Kde který mystik. Žák mystiky mně říká po koncentraci třebas trvání el pojem boha odcházím do tohoto světa a ono se to všecko to požehnání vytratí. Při jednání s lidmi. Před tam házejí vlastně k lásky pod nohy z mým oni měli znepokojují od nutí řešit věci rozumem a je vnitřně a ztratil ten kontakt o do večera jsem úplně na holičkách. A tak ta cukatůra denně takle op kolem o co opakuješ. A tak to bych nerad abys to taky s vámi opakovat protože vám teďka vracet jak tu modlitbu za bez tak nebudu vám to nepříjemné jak tu modlitbu za beztak abyste nepřišli o to požehnání kde vnitřní modlitbě kdybyste zažili tu vnitřní modlitbu trpnou umělý jen dosáhnout ale neuměli dosáhnou v zevním životě jako o tom jak neni el tak by to nebylo ještě vítězství ale jestliže vy. Tak nechal nedostatkem ve nic modlibě k trpnosti znamená nepřešli se přes samadhi jo a to je první sta to by začátečnicky stav trpnosti. Tak tak je tímto světlem vnitřní modlitby trpné se vám nemůže svítit na tento svět. Kde jsou ty marty si o nad tímto způsobem svítí na na tu pomoc bližnímu. A pak je třeba aby si člověk počínal jenom tím způsobem který radí ježíš kristus. Nikde radí provádějí trpnou vnitřní modlitbu to je teprve tradici která pro tak rozpracoval onom na tři druhy modlitbě do trpné zvané mystické začíná modlitbu ticha dál no ustavit u ticha a tak to de dál po extazi atd tam to končí ale je to to tam končí samo co volat to jedno tak to se nám dostala ale i když si z dělati žádnou. Trpnou modlitbu o na radí jedinou věc než si můžeš přát aby v tobě vládl bůh to znamená aby zří žil každý svůj krok aby si podle něho žil abych ho následoval aby jeho moc tebou vládla tak musí zvládnout něco jiného musím si přát a uskutečnit při ne při bude tvá nýbrž. Posic semeno své. Musí světit jméno boží jsem to jsem se to co to je ne jako po několikrát nebudu tady opakovat ale jestliže viz toto si tam potom tomu při dáte. Nastolí se o skal pak o vás ale k tomu přidám další že totiž jestliže ježíš kristus v tom sebezáporu k tomu sebezáporu vidím nejlepší při to z vlásek bližnímu tak tak opravdu miluj bližního jako sebe sama a dostane se do trpnosti své modlitby tu život se stane i zevní život se stane trpnou modlitbou. Neboť budeš muset milovat někoho kdo si to nezaslouží bez ohledu na sebe. Jenom protože si milující a že zapotřebí uplatnit lásku. Tom případě když jsem třebas jak jsem vám říkal tomu ono by radil milují matku kterou nový již ne nad tak jsem tím za ve řekl. Musí to cesta tvoje být velkoryse a jak mi velkoryse jak začneš tak nějak po boční ho z měrou jenom tak aby své. To nažral jako zrodu ztrácela takto nevede vniká. Ale ty začneš poto pro nejvíc jako trápí jistě kdysi věc je vystavil boha a tam uděláš nápravu let. Tak se v této prosil jsem velice do zrod provedení taky no. Že by ses ve všedním běžném životě držel tohoto návodu lásky. A potom se chtěl vlas setkat s bohem v trpném od kde tato nedokážeš. Let toho by musel být než ty případ jako byl dnem v mém případě totiž že si byl tam do tažen nějakým utrpení naproti nepřežil a do jeho na to jenom bylo třebas dělat nějakou zkratku abych dělat ty věci včas mohu s proto protože jsem velice pomalý člověk a jak dlouho dotován na to z pořádně s pracuji. Se vracel jsem do zažily sto neumim vysvětlit za než to je třeba vysvětlit pro věky budoucí a ten o nemáte co z vás udělaly v jiný el tak byl u vás je zkrátka a místě ano mluvit o malých a velkých okruzích ale když totiž se člověk ocitne ve stavu stvořeného je z počátku. Uveden do tak zvaného malého ko a musím tuto větu hle vysvětlit prosimvás. Protože by potom nebylo dálo vůbec rozumět tam musím definovat když se když se člověk ocitne ve stavu stvořené napřed tuto část této věci. Člověk svou podstatou vnitřní pochází z nestvořeného jsou nejjistější posel při jen nestvořeným a když že sto svou nestvořenou podstatou o tom s tím příbytkem který od věčnosti od boha u boha od si na tomto světě znamená v těch se do lidského těla tak ne. Již schopen dělat nic jiného než se pod od rozhodli malý v k k u svých. Ještě když že si z proč tomu tak je a co za oním. Be jak dnes ale u vtělí člověk onu on sám vnitřně nesmrtelný a nestvořené do stvořeného to znamená do lidského těla tak v tom lidském těle v matčině těle kde pro byli ve ve oslu miliónů těch před lidských vtěleních. Potom se do konkrétního vtělení lidského do těla z masa a kostí a to je nadáno komplexní. Transformačních schopností. Vydej může přetvářet všech s kým vesmírové síly ne podle libovůle ale podle určitého řádu v něm zakódována ho. A jenomže je celý ten kód tam sice je jenomže není v tom vodu přístup. Z pozice malého pokoru a proto to vám budu mluvit o tom malém pokud ono při. Jak může když do tohoto světa tak na něho začne působit něco co před tím na něj nepůsobil. Začnou fungovat smysly postupně jsou smysly on vnímá tento svět a navodí své o by žít své u čitta a pase váš vědomí vědomí je nekonečné. Navodí se určitá pasáž a on se v pasáži musí vých on se v pasáži u vězní. Protože co vejde do jeho smyslů tato nemůže za bratrem tam všechno nescházelo protože vidí slyší jak tak dále nata. Co vede do jeho smyslu tón nutně poté lince vědomí kdy kráčí směrem k rozumu. A ten rozum ten mozek je na stejné úrovni jako ty smysly a pro toto pak sobě z koho rozumím a mozek je taky od ve povaha takže ono od hmotnosti od mocného vidění nebo vidění moci nebo od za tři ani od byto na k rozumovému zpracováno. Ani člověk neví je žes si vytvořil klec kdy do toho vnímali si vytvořil klec která je vytvořená která jinde li říkej májou že neskutečná no když si vytvořil. Víte li tady člověka kolikrát mrzelo že jsem tam s ním s večer tak daleko od potom to po této linie říkal. Bez nás aby svět neexistoval to říkal no ovšem to je riziko řeči ho svým způsobem pravdu pro nás by to neexistovalo kdybychom my v něm nebyli uvězněni a my jsme dvě uvěznit tak pro nás existuje kdybychom nebyli jen vězněni tak pro vás ne jisto je kdykoli jsem byl v tato samadhi. Tak tento svět proměn neexistoval vůbec jako věčné existuje takže když jsem z toho vyšel bych el tak jsem se považoval za cizince v sbe jako asi v tom předškolním věku když jsem vyšel od těch lékařů. Tak jsem se považoval vzala víte to sama dobře el tak jsem to za u tlačen jeho nad uvězněného že jsem v před dosti dal najevo že člověk je absolutně nevinen když tak v raném věku se dostal do klece. Že neví že v kleci to není jeho vina této velké pokušení která se síla pán bůh nás stvořil a popsaná jsem do tohoto světa a tomu odolat že to od pána boha ten velice těžké a pro na vrcholu otčenáše teprve na vrcholu ale na konci se modlila neumí vás tušení ba co se od nás to za to taky není možné dokud. Nebudeme uvedení vyvedeni z toho omylu sto pokušení že jsme se tuto lidí ne že totiž jedině dualistickým způsobem bojem párů protiv jsme schopni se dostávat kupředu. To je tak je předsudek který by neměl platit do bychom se měli spad a no tak přímočaře dostat se dokáže jít a jestliže tedy ten člověk se dostal do klacek tak i když se mu tak klec poté víra dál denně tak on smí nikdy neděle on se do vrací protože na nic výtky. Ano tak kam ona se otvírá by ona se denně otvírá po snu třebas. To že s z s jinak klec třídy z jedné bez nemůže přejít do jiné klece ale vrací se zase ráno o původní klece protože je to v při zrodil zařízeno tak. Že když se u na pobytem v jedné kleci nad tak se přesune do klece z druhé l kde ještě neni unaven kde když byl čerpá z jiných sil řek bych z jiné stravy tam bude o připravené ne v jedné kleci. A může se znovu mají jsem se znovu čerstvý takže nám dostane proto anebo dostal se do dělo jsou proto že po byl nějakou dobu jiné kleci kde se osvědčil. Čili je to zařízeno dualisticky světem náš život. Že na víra ale sílu v tomto světě běžném bdělém stavu a o potom ve snu ve spánku. A tím dokonale připraveni další vzestup bez těchto dvou prvků by nebylo možno jít dál kdy musíme být nevyčerpá ni ne po se vyčerpanosti který způsobuje neklid a ten neklid způsobil že nemůže mít za aneb i těm nejvyšším hřích jsem na této cestě není většího třísku když jsem s kast povídal se mu tomu u důstojný o pánu jako ten spoj do že jsem bez. Boha. Z bo za větší hřích tak bych se vzkaz z mus povídal to bylo zajímavé co měl to řekl můj větší hřích je důstojný pane že jsem neklidný. A. A neznámy všeho živa li si nebudete zpovídat tohoto děláte rozhřešení. Tak volil do zpovědnice protože nejsem tady zbytečný a jak o tom musel vysvětli on říkal po zpovědnici potom při ten svět. Proč vás tedy nebe do toho nemám sami zkušenost se vizte chtěl nebýt bez boha tak teďka nese být. Z neklidný to vám věříme že máte k tomu nějak oprávnění s k tomu rozumím ale myslete ten je to ale o to potom vysvětlen pochopitelné. Od protože pobyt ve stvořeném je závislý na pohybu pobyt povím bez o cenné je závisí na pohybu v pohybu totiž pobyt nestvořené kdy závisí na klid bez pohybu. Jestliže jsem v pohybu no neklidu jakýmkoliv druhu boji ku nemohou se setkat s tím klidem asi. Nestvořeným nemusel sbohem setkat. Al tak od doby on jistě velice ano pochopil tohleto ten kněz o tom nepochybujte a co se o to lidskou co kultu ale že i bez mi to chápete kdy. Takže dokud se dostává atom neklidu tak není schopen něco jiného podniknout než tak zvaným malým ku to znamená pomocí neklidu pomocí pohybů druh neklidu pomocí po vědu on se zase vrací k sobě když on se dost na kdyby je během dne to jen dej nejlepší případ ještě el tak. Se unaven vrací do postele dala vrací se k sobě na tom přechodu mezi první aby dvou úrovni mezi děly stavem a mezi stavem svadhistana je přechod k který je nestvořen při to je taky tak byli v co nestvořil přechody. A takže on přede přesto nestvořené takže bychom mohli říct řecka mu bychom předběhnout si ten výklad. Mohl by sis tak a hrát tak rozhraní mezi spánkem a děly stavem je ten stav nejpožehnanější ze kterého mohu přejít spojení vědomého sbohem ano v tom k a ta pravá koncentrace je konci že soustředím na ostří protože se pojí bude člověk vystaven dělí a mezi spánkem tak jemně. Že jem mnohdy usne. A přežil leto ano kdo se se do toho stavu klidu nedostane protože se do že v jemnosti tohoto stavu že by přitom usnu. Je tam nebo n v těchto rozporech teďka řešit nemohu ale je vidět jako se dál. On totiž to nedopadá takle ideálně že věž na konci ne přes o motto mala odešel do spánku. Nýbrž on během ne z toho neklidu se vrací on jsem je on se slyš podoba a jak to dycky říkám tak on malinké mu prvku tedy dát třebas su než tu se zbytečnému nechte si ho vzlétnout z prstu vždycky letí do nebíčka. Vždycky po odpočinku dosti sil aby vzlétl nahoru z velikého v jeho pohybu a nejde ten daleko a on se snáší desek zemi a. Čemu dochází síly. A tak taky člověku dochází síly daleko dříve je než usne. Tisíckrát veden jen v musí si odpočinout. Když tomu říká vydechování na dech chování to je způsob odpočinku mezitím. Takže on je ustavičným pohybu a post ustavičně malým ku a on vyšší věci tohoto malého okruhu protože jinam se ze se vědomě dostává a přitom je řeší vždycky s ohledem na sebe znamená vrací se k sobě dřív než jako večer prosí se proto k sobě že sobě se těmi s tím řešením pro zpět. Všem je do k sobě velkém s ll je to v sobě malém z on se vrací k tomu koho zná a k tomu malému a či on tím po si vjem malé a on tím způsobil že rozrůstá protože se dozví do stavu tak zvané mentální dospělosti mentální dospělost v tomto smyslu není učit tam míra kde věční od od s vjem tu jako je to ve vědě. Než mentální dospěl svět takový stav ve kterém člověk netouží potom ho aby se vracel k sobě mu za dospělost dovoluje aby se pomocí jiný posouvá ale dále a to nedospěje do tohoto stavu. To chtění dostat se pomocí dospělosti ne nazpátek k sobě. Nýbrž za sebe na sebe. Ten ještě neni mentálně dospěli čili mentálně dospělí je například. Dejme tomu tu nos který zatím dělal obyčejné stoly a teď si kdysi dělat tu ní. Jedinečného tvaru ze dřeva daleko tvrdší ho který dosud dnes pro stávalo tvůrčím způsobem nad ode nad světa chce li jsem že z něco nového z své vědy. Lepší je dosti to je mentálně vyspělý člověk tady to jenom tesař mentálně dospělý člověk je taky ten. Který například bát dát jakémkoliv oboru co prosby oboru duchovním není spokojen s tím že by byl z bádání mohl tady klidně z vyžít a neměl by právě nějakém prou ky.. A ale on si není spokojen není spokojen sám se sebou a proto zde na sebe. Je tam s mi z ještě jiné tak o který jsem byl včera ale protože se po nich budu se tak skočím k tomu nebudu. Ale chci říct do oni mentálně dospělý k tomu z jak si ho set po jeho v malém oko to znamená vracet se od z od toho který vychází z toho člověka kterého se vás malého já. To ji použil toho schopnosti a zase se obracet nazpátek jsem pokolením a tak dále.. Stává se byli života si to okolí se roši z že on přejímá o nedělá všechno mechanicky neboť příval toho si roku do ve prvky. Tím roši že ten okruh ten okruh rozšíří do takové mínili že se nedá uzavřít směrem k němu nazpátek asi se oko přestane otevření tohleto se stalo každému z počest svému měl jsi to byl umělec aktivní nebo ve pro učím touž jedno že totiž otevřelo okruh. Protože dokud například pořád u nás tak poznal že všechnu tu schopnost kterou máma boha. A řídím bohu k bohu musí se to věčně a proto boku děkoval jaké jsou svůj sklad podaří cesta buď pro pochází. A v ano v čem to vím člověk je velice. Prosti a dokonce z prosty ne ale toto vědomí měl a bylo to správné protože když ten je oku se mu otevíral protože on cetou od budu bohu dostával do tak do stavu povznesenosti do dost by se normální cestou nedostal i s i v jeho tak nepoznáš do než tady hudba všeho před usuzoval že to nemůže pocházet z něho nýbrž odněkud vody za říkal že to od boha. Věřící člověk. Měl pravdu tak teďka ten velký okruh začíná. Tak totiž není čitta velký jak by mohl být nakonec začíná existovat tehdy když ten člověk. Například miluje bližního. To je mi snažší nebo nejčastější nebo nejí doporučovat vnější otevíráním malého ku. Miluji když jako sama sebe ne a vono se otevře cesta k bohu jak vám říká symbolicky budeš spasen všem musí milovat toho bližního bez doroste nepochopitelně. Že nejde je recept se ve rozšiřování pokoru za okruh malý v oku velkému ale když tedy ten oku velký spočívá jeho pozornost v v tom člověk nevrací z něho k sobě tak kam ten okruh deset za viděla ten se uzavírá nekonečnu se u zela bohu. A z boha zase ten okruh přichází člověku čili člověk když například dejme tomu udělá něco pro bližního a nemá z toho nic naopak a musí přitom zrod svůj vlastní odpor. Jako třebas člověk není mi to velice výhodné být není výtku proto stránce co jsem to tak men nedivíme nemyslit ale je to pak je to pro výhodou takle nýbrž že když oni o z překonán a který bez řekla nemusel dveřmi že ani zdaleka tak ni jako a tak musím z vás překonat ani o z když je do jsem do gotvaldova. A proto se musím setkat bohem přitom chtěl překonal sám sebe. To by který neprosím musíte sebe překonávat protože on samozřejmé že budete do práce nemusí se ničeho odříkávat že budete pomáhat lidem máme musíte se štípnout nemusí sebe překonat. Ježto jsem takový člověk že bych měl na či patřil jenom sobě ani pánu bohu ani k bližnímu nikomu a asi proto se tak brzo jsem byl ze sebe kdy data. A že tedy že se mi asi potom klidném pobytu. U sebe sama z ty kázat to po by ovšem než byto o ní. A kdežto tam je protože v jeho máte se byl nezbytný se v něm pořád.