Karel Makoň: 85-33A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože na cestě dualismu páry dvojic dohromady skládají s velkou li s. I ta špatnost nedostatečnost u toho s. Stejně působí jako ta ctnost a toto přestaň s nepochopili a nejsou schopni to špatností k bohu ujít kdežto a to jsou špatností deska k bohu lidu špatnost způsobuje u velký krok. Stejnou měrou jako relativní dobro který třebas při k a. Platí zlo relativní dobro jsem pochopil že cestou dualismu to jinak nejde a kdybych si zamanout protože o svou ctnostný ctností před tu přišlo bohu tak nikdy celou bytost bohu ne při jsou tam a to význam pro se s tím osobních do jste z s z s. Skal v protože člověk je tak utvářen že jedině když celobytostně k němu jde tak se s ním setká kdy malinká část jeho bytost místa stranou tak tahle budete sled tam v tom ústraní v tom v oddělenosti od boha od vých. On musí se sebe sebe celého opustit do s do bože lidském životě. Se člověk udržuje v malém okruhu kombinací pohybu. Takže on se z jednoho pojmu vymanit tady dostat ne. Této známe jisto lidské podobenství osy ale tady je. Že když se tady děje upadli do jsi li vás to ne. Jsem mělo pro pro plout mezi muž jinou u židů bez čínskou. Tak vás to je na bohu strava v skály které se z to si dávali z setkávali a jenom velice obrat ni plavec mohl mezi lid let by to že oni se s si tam při pro vplul a. Bylo známo že když ten nastala se na ni dala k tomu se z von se hleděl. u hnout ono je to totiž disk malou věc která nás kterou se kde se přiblížit takže ty lodě tam ztroskotal. Takže když aby nedávám klid pro klid te ten smysl toho podobenství tak je klid je v taková kombinace neklidu mu že v já. Tímto způsobem jednání narážím na druhou stranu pádem dvojic. A z kravám se s odporem nečekaným v tam by z mo prostě nemohlo ani při jak v atd. Čili z roce neklidu právo člověk jenom tehdy když míří za vyšším síle. Protože že řekli potřebuje k poznání boha. Když to bude mít ten neklid tak že ho pozná pak právo na klid jinak nemá právo na klid jinak je to člověk jiných a vydají dát z ky z vás pro sebe sebe milující který s i v touží s ním pro klid pro sebe klid tedy pro nás. Li je určitá mírou přiblížení se je k nestvořené. A to máme právo tak máme pro na klid v tom co z s v ale pro ty jinam je smysl kdykoli. Při by že se bohu kdysi špatnost li se člověk vzdá aby des podivné a dost. Těžké protože o bohu který je absolutní dobro věnovat svoji špatnost. Je tedy před disk dál etického nemravnost v jenom že pozorně vás na to. Že jim on nevěnujete a při své věnování špatnosti žádnou špatnost absolutní. Jak mu ani nevěnujete nějaké dobro absolutní protože vy nejste dobří. A taky než se musí v tom absolutním slova smyslu nejste nemůžete být a protože v sobě řekli nejsem dobrý jenom otec nebesích čili jeho tím neuráží které by totiž jenom když je této platností také k němu. Také nám umožňuje bez sobě. Abyste celou bytost s chromá li pod jednu střech. A tohle zapotřebí proto např je takový ramakrišna který dost to jako prosil za to ona tu mu nezazlíval že se hat vás manželkou používal této použil toho do dosti poznání matky a no tak je to ale jsem vrátil k tomu začáteční stavu širokého okruhu promiňte mně se. Budu opět o vlastní zkušenost. I ten široký okruh na zraky o si byl navozen protože to je pro vás poučné obecně kde je z tedy ti. Důvody proč byl zaveden nejsou obecně platné ale ten následek je ve se jeví jako obecná zkušenost tak se například poznávat se správné s tím že jsem měl otevřený hledat do věčnosti tím že vydělali nebo be. Dostali z toho okruhu malého nebo s z do úseku a do musím to se mi to nebudu dál vysvětlovat. jsem se dostal za ten pokud jsem před tím okruhem před tím okruhem se sbíral atd obecně platné be toho z vědomí a neprováděl jsem o smysly a tedy ani nerozuměli zpracováním a proto z toho viď o něco na co bylo za rozumem řečeno konkrétně radí matka co je správné proč jak si to přeje. poznávám že to z pramenit z toho vyššího pramene proč protože země aniž o tom ví. Vědomí od boha pocházející neprochází jenom smysly nýbrž vytváří takový tomu necení říkají pali na pas okruh okolo úsečky páté a to je člověku vytvořeno se ve měli zvrat ve vás vše že to taky v tom že si že on se do toho přít kdežto když ji tam matka radila. jsem to poznáváš to není správné a potom mně ale jsem poznával letos správné tak jsem se chopil toho ale pasu za tím obchodem zatím co to obešlo a úsečku z vyslovil. Chápání smyslové vnímání rozumem zpracovat a na názor o na rozhodlo z druhé strany. Tam z toho z výšky potom obchodu mu potom co obešlo bral dokud tou se z ku tam be čili jsem bez získal do úsečky a do své tělesnosti sílu která z nich normálně není rozumí. Jsem jasně poznával této správné viděl jsem pročetl jsem poznal to obrovská moc která obou hospodařil která vně be dává možnost se o ni opřít be a kterou mohou bude konkrétních skutečnost jako by být vás bo v nich jednáních že be tak to je obecně platné todleto be o co by se opírat jen když jem. Jako posloucháte pána boha be opírat se o to že ben proudu vědomí bejval vás tu bujet pak je přes dívám smysly be a toto přes si přes víru vane vědomí řídké u že seděl ben velice nepatrném proti tomu prudčeji do vás naráží be zpracovává tele bez myslel rozumu. Tak kromě toho do vás vstupuje vědomí celé dycky které když si ho chopte toho vědomí ještě celého ještě neprošel pro z mysli be. Ne tak vytváří které postupně schopnost be opak pasu toho op toho ku be u cesty a a co to je v víru vinni říkají be. Uklidnění relaxace utišení ben v z mi že jenom z mil za vzor držení změn myslícího principu říká pro zaručen a tak dále. Trojice vědec be ale to dobrý začátek be. Když hned tu sílu nepoužiju jak domě vstupuje proto abych ji smyslově vnímá be. si nepřejí smyslově vnímám že mi ženo sví vnímáme ne jo on do tak tady pro be pro za vim v žádné vím jak tomu dochází. To absolutně nezáleží jestliže ale přijímá od boha a tento svůj život z jeho rukou toho daru. Jak také mně přichází tak se začnou chovat domy o úplně jinak. I od boha přichází za situace kdy je to jsou nástrojem kou božích si jedeme pro z následků je neztratím ve do toho do svědky a je věření do klec své vím že do terezie spadly jenom malinkou úsečkou svého vědomí ale že jsou nestvořeným že jsou syny dětmi božími et tak s tím svým uctivě. A základ z jeden ze základů be el uctívání syna člověka be kdo ho be budu povýšen kdo mně bude uctívat ten bude spasen. Ut dívejte syna člověka i že úctu např jen byste nejenom ústup člověku jako k někomu do pochází od boha tak tato tento stav ústy bys znamenaly jste vytváří vytrvale dopadá pás kdybyste nebyli tolik závislý na rozumu na smyslech jako se dosud že by na příklad člověka který se s vámi jedna a ono z vně jako co se se jako v ražení když je to jako v ražení. Ka to je krajní případ samosebou nýbrž jako za posla božího. Tak kdybyste jsem mínili aby vás třebas strašně po ničil. El tak tenhleten stavu duševním by způsobil že byste našli k němu nový poměr. Jako jsem naše k němu nový poměr jako z nositele ve tomu z spasitelské nebo před sice zpět síly a oni by totiž tito nejde řekli asi jako něco co mi řekl jeden člověk na to žena která se snažila na mně působit v svým půdní maten ženský a. V ona řekla mně jak se na díváte to řeknu lidově od tak řekla no ve příkonu ježíš dal víte li vědní těla rosy mysl kost z dělaná a řekla jak jsem jedí znáte když se na nedívá jako naše v a to mně platí a to jsi s vůdcovství musím chtě nechtě přestat. Jak se mi dáte vizte ten tady to je jak se na díváte na cizí vám rase říkal jste cena boží kdy věříte na boha jsem nevěděl noho třebas nevěřili to je právě proto o pro nevěřím ale to mělo dělat jak celou boží když na nevěříte no vidím před sebou cenu učit co si od toho pomoci. jim ji i a vim na vás vidím se mu boží vidím v sestru nestvořeného. Jak si pán domu chodu chovat jako k někomu domy se svést nemohu. Ano říkal taky ta. No tak to je asi že víckrát neuvidíme protože jsem se nepřišla zatím učen bych se cítil být vaší sestrou. A jsem říkal v to se tedy asi neuvidíme a víte že jsme se viděly ale za úplně jiné situace kterou líčí li to ještě nemáte přečtěme kterou líčí je jeden vedení je jesu během ve velkém jež ti přichází jako pout s kde. tu poutník v chatrči ve které by ji nevěstka toho láká rovnice ale proto přerodu byl a on se o pro v jednom po z lid poděkuj její pak odchází a on říká říká co takové mistr ještě nemilé jsem nemohl a to platí svoje ženství v ale on říká buď bez starosti se ještě vrátím a ona když umírá na. Tak on se vrací znovu aber její její hlavu do své náruče a převedení že k pánu bohu a tak bych se vrátil slíbil jsem tito ona sil jsem se. Tak jak jsem se dotyčné ženě vrátil a tu který pomohl české po smrti. To nebylo mastí k ho a no ale tak víte ona v tom okamžiku smrti poznala jsem se měl pravdu. Ona říkala ten nestýká se člověk s věkem jenom tím se mně lidského. Ale dokonale jsem si krise setkává člověkem když stýká s tím se k nim božského jsem sem bohužel poprvně a naposled setká s člověkem ve vás který se mnou nechtěl setkat vždycky. Nýbrž jako bratr sestrou obava pocházející od boha z téhož v zda. Není to chápu a pro z vás jenom věřit vně te přímým pro tuhletu jedinou okolnost že jsem tedy vás nesvedl s mi jdou pád že patři jim k tomu bohu šlo tele vláha ho od vás kdybyste neumírat jak vás střelil. Ale není zapotřebí protože za chvilinku odliv viz toto světa samozřejmé se samo vím že od boha přicházel bohu se vracíme ale je to cesta tří pro kdybyste musel tolik jako mu to li tou cestou celým životem tito po ti dovím se který setkali je koly pak je to ten bylo. Nebylo šest a vám bylo mně mater a st. A bez kam je pět ta ale ztráta umírá na těžkou chorobu. Ze které dolní věci která a a no a jsem se ničím el tou novou ode za těšila. jsem nic žádnou nic vůli bude dělala jsem tele nikdy netoužila o bohu. jsem příkon a mám litery po něm toužil ve by to nikam utonou. A protože neví jak se no ale bylo vlastnímu dělat to je ten byl živlu ve vymaže byla by byla si mluvit tělo protože byli osmi se o že to otázka buď těla jsem se naučila manipulovat s tou vůlí tak je podle své vlastní vůle tolik spal manipuloval v ní. Tím že zde než od pro žilo. A protože prostého kdo jsou jako manželka poctivě žijící ve do svýho manžela a to tři děti. A všechno je pro zdravé a tak na mně jenom dovolte abych to co jste řekla to řekl to vašemu pannu manželi. Neboť toho máme tyhle nutného na přímější cestě na tomto světě. Řekla proč ale řekněte mu to umřu nad tak se mu to řekl konal umřela a on říkal proč těla umře. To si myslel že aby přitom vyčítal ne s jednou z v použil jak do něho může pojedl poli do si rady s může v úzkých než na mně tam nesmí být v pohledem na by muselo jenom o mně pohlížet. A říkal mně a proto ji mít od ano protože dokud žilo tak který byl její tělo a byste tomu tělu určitý poměr lidský a dneska tady dotčeno není tak že ve fázi klam ne ze hrát příchylnost k příčinnosti a do mezery jasem to takle. My době neřekl ale řekl vám ve zkratce jsem si o si dělat rodiny. Do mezi li se vejde ch při tam nevešel na tam byla vaše žena prosí mil upřímně krát. A on říkal tak je láska ženě takovou překážkou. To není překážkou této že nikdo málem pokroku. A tohoto jen malé okruhy je zapotřebí jasem takle domu nebo mor jako ona je ten o kterém jsem mluvil o tom když máme se napřed milovat něco co nevidíme musíme se nad kterou či milovat to co vidíme jak řekl kristus. Protože budete svého život dovíte vizte bylo o nevidíte se naučil milovat svou manželku a to vás opravuje tomu o to vás činí schopným milovat boha. A co mi ho vidět to znamená stýkat se svým kde vědomí o mít on říkal mi že to vážně a protože se to stalo před několika lety tak vím že to je to že si že to je vážné že on líp než vy el li se z než do kolik z vás se stýká s bohem vědomě a proč protože dělal totéž co tam nevěstka maří magdalena s dokonale milou o. A protože kdo byl pán mu to jedno na tomto světě se protože všechno dělal a v. Dotáhnout všechno všechno co děláte dělat plným zaujetím když něco neděláte s plným zaujetím nepodléhejte správně jdete že správně na to celobytostní usměrnění své bytosti směrem bohu. Bude schopen něco dělat důkladně a pořádně nejste připraven jak se dívám na tento tak je to zdejší vidí tak vím že to děly důkladně a pořádně že tím daleko víc přiblížili bohu než tomu pořádku v chalupy je oni nevěděli oni by jako pořád v tom je a je to pořád je se říkat tomu dotyčnému milovali jste svého svou manželkou o z to tam o nevěděl jsem je zavádět nic se nestalo bez vady setrvat natrénovat a v ska se schopen. Jedno hodné ale tuhleti lidé jsou zde bydlí budou z toho baráku odcházet protože pro o na věčnost a my na nejpozději v tom okamžiku se setkají bohem nejen pozic tomu tak protože to pořádně dělat. Kdyby totiž toho nebylo že by člověk nic se do tah kdysi praně neuměla. A nebot tou udělal jsem se pořádal do žilo o to ale tak to správně ještě natrénoval proto jsem musel být zaměstná. S čtyřicet v ale než prosit přede jako prosit letu velice a ještě potom dokonce kdežto z věčně za olymp. Protože z pořád se nebes které lidem na malého okruhu toto to se pořád potřel do malého o ten dawa. A vždycky se ukázalo že ten mám pokoru že vy úst je jen do věčného života příklad. Jednak třicátého před na tohoto roku. O pěti a půl měsíc činíme pěstování malého oku o jako tu moč ji byl těch let letu ku watts o škodovce jsem se dověděl při jsem pochopil tam nastoupil nový ku dále z ne který jsem je ježíš varuje atakdále kdy za hořel jsem toho o poznat při takle men a po mně řekl my jsme nábožensky založení jsem věděl modlím kde na že se do mně se v něm. Jim a četl jsem jenom svatou terezii z avily popsanou na stroji a s komentářem tušíte odkud to je. Jako dvě řeky že ma a rád bych něco jiného četl neboť by se chtěl tím řídit dokonale jsem říkal mám byl dosud vida i vědomí zítra přinesl. Že jsem mámy je ta když to teďka z vedou dokud to co od naposled někdy v červem si začal jsem července v protože jsem se sil jsem se přitom provádt o prvně od prvního bylo bylo července a to měl ten než popsané říkal ještě bral cele ale do výtečné na tam mnohé rady pro nás do konali svoji trpnou modlitbou a to je bezvadné se neděl setká modlitba před tím. Proto nepotrestala vytrhl do nepoznal. A přišel do nové to bylo při zase za pro krále dost to jsem když obrat a tady to nevyroste bychom toto skladu pro tady je to k lidová jen na cesta a to byl jsou věda jak to ona prakticky zažívala jsem do potřel konkrétněji vědět jako o na to on lidmi zažívala podkladě protože tomuto tam nahoře a jsem tím pádem uzavřel okruh mimo sebe do toho bližního. Znamená to nesprávné hotovým žilo mimo mně jsem se do na ty ti k sobě nýbrž to jsem rád tento bůh o své el u jež tu maria žena tomu du když jsem kubánci ale tak jenom si si jsem musel zpět a po měsíce trénovat abych jednomu člověku takle se mohl dostat. On tam ani nebyl pět za myslí za najednou přišel jeden továrny od jeho tam dosadili jo. Tak bylo. Je asi všecko v tomto bo a zatím neznám že by se mohlo jinak vymanit malého okruhu a vejít do velkého než službou bližnímu je ovšem pravda. Že jsem se z malého roku dostával vnitřně vnitřní modlitbou třebas pomocí samadhi také zval k ale do toho vnitřním uskutečněním a nakonec se podle býti let že vše takových extazí ukázal do tohle dostačuje. totéž se osvědčili vnitřně musím pozitivnější rozumíte. A proto vás u pozor na to že kdybyste byli nejvyšší stavy trpnosti jak tím měli dát pro sama by věnost nikdy nezažil kdybyste měli takovým zkušenosti tak vásto do promění domněnce je že jste zvítězil vězte lidé spaseni sedni svobodní se vrací do tohoto života ještě že jsem svobodný že zase je na vás útočí smysl z vás vodil pro oral ku ono co pro děs mysli tón končí o rozumu to je. A as kde je ten kdo ut učiníte způsob tele aby na vás by synu točili způsob stavy janem je tato krásnou cit s ku ne. A světla vyššího pro o vedle toho jak na to mohu nevidět. Tato musím vidět a tedy to rozumovým z otcova to říkam ty kaje vás na to aby krásný jo. rozumové zpracování přátele. A to mně nemůžete zazlívat těla tak s pro co ho poznal byl pro chybné zpracování že dobytka ošklivá napil ošklivé je tou na tom nezáleží ale jsem to rozumově zpracovat. Ale není to nic za rozumem. Kdežto kdybych není smyslově nepodléhal kleci. To je u plete na klec ze smyslových vjemů ničeho jiného když tomu nepodléhal nad tak jsem svoboden. A to se chce od člověka svobodného toto uplatní v tomto světě a ne tedy z modlitby tam tou trpností se dostanete k opravdu tomu stavu že smysly ve jsem budoval fung jenom z ve vědomí je větou uměli udělat lekla by měl do od jednoho o půl do příhod tu o to totiž že víte co na svým dalo provést tohle to co bylo li proč to od ale si že se tomu rostou o tomto být živo li o trpnou ale nestačilo. Dosti prana činnost ten nevede těmto konců otevřeného kruhu. My bohužel většinou ne ale který je chyba není na straně neutrální činnosti nýbrž je chyba na straně zacházení neutrální činností. Že s tím zachází neutrální činnost by měl také považovat člověk byl za z tom co by se do technicky vysvětlit takle něco vstoupilo do smyslu vstupuje do mít smyslu něco je soustavě rozumově zpracováno a tím jsem schopen provádět neutrální činnost ale tomu ta oči k mám k on s třebas. U člověka by rozumí něčemu ne a v tom jsem zaměstná ne. Ale teď závisí na tom člověku jakým s půst. Za s no jestli on se. S tímto spokojí říkat tak jsem zaměstnán nás tím dělám jasem tím schopen žít mezi lidmi ne a tam to končí tak pak takováto neutrální činnost opravdu čekat u země nechává ho v kleci. Jestliže ale tato zvaná neutrální činnost potřebuje ke svému vzniku to. Vědomí od boha pocházející a všechny nařizovali všech lidských schopností k tomu abych o pro o jen to co prováděn jsem si toho vědom nebo sestup jestli do toho jako místy jim as ono chtěně či. Ale tak to na váze si na to zvyknout že to od boha dělo a dát neutrální činnost potom neunavuje nechá schopné pro od odejít v toho boha ano kdo jsi měl by s nějakým mířím řekl kdo se to tady v je kdo tady trpký a. Ten dotyčný hluboce promluvil o tom že se nemáme zdržovat z následky které na sobě pociťujeme. Brž máme přesněji a vědět že jsme nesmrtelnou podstatou jsme nestvořeným ve své podstatě tak ten tažen netrpí ví. A do se můžeme dostat jenom tehdy když nezneklidňuje že on tehdy typ který ježíš řekl ne neklid visel nýbrž tím se vzdaluješ své vnitřní nesmrtelné podstatě. Ano. Když rozměr zažil na úrovni vší rodím k těm přírodním to na rozvinul jistý jenom tělesnost zvíře člověk rozvinulo z mentální oblast to znamená rozumovou obraz a zamíchá ho do toho vývojového procesu mentalitu duším duševní činnost. To způsobilo že se dostal do jiné úrovně zákonitosti. Tímto vnitřním pokrokem v s a tam se dostane ne žádnou v hle živější všech ten pokrok vychází mět tak nic z ka ale jestliže ten člověk z této mentálně li dale střední úrovni vývojovou. Přejde na úroveň vyšší duchovní protože ten rozum se zastavuje aby ustoupil poznání vyššímu nepovídavé mu o dost jako takové tat tak pak zase přel řadí do jiné úrovně zákonitosti do jiné takže jest je tady nějaká revoluce nebo nějaká nějaká režie pardon tak je to způsobeno tím že existujou od stvoření. Od stvořitelské začátku pro s ke jsem chtěl tane nikdy začla. Existujou zákonitosti v vedle sebe za v je tak i pro jednající k osobité. Ale mají si přesto a když ty se přesto by školu můžete se jenom dívat do jiné zákonitosti. Tak pak platí že v této zákon sví nebo v úrovni do které se dostal člověk se ocitl v takovém vývojovém trendu. Že to co na úrovni zvířecí trvá třebas milióny let ten vývoj řeka pro by jeho let známe tady. Tak na vzít na úrovni to této zákonitosti trvá jenom statisíce let rozumíte nebo možná jenom bez více let ani v věci jsou hotovi třebas žid ku ale to jsou maličkosti to nejsou podstatné za dosti jako myslíte techniku pranic podstatné od povel vzdání důležitosti ale ano odkud to s to z jistý ho poctě od ale. Důležitý je ten duch který je to vládne a tam mentalita lidská jen na úrovni mentální tím se dostáváme do zákonitosti. A muž může se mi že to oslu světlo než světelně jednoho ale nedovíte za z těla že pravou pravdu tam prostě jsem to je tam my taje tady od věky od věku jsem do nich za šli a nemusím pomoc od ale zvedl volit hlavu a dostalo se zastavení mysli jako vstal z vás u dostalo se přes samadhi někam dál k trvalému přeplývání boha do do mého vědomí pak o tom o tom on centra ku tak vůbec nepodléhal této zákonitost. Ti. Které pole dáte li. Které pole ale všichni kristově ti ostatní ta jak je todleto vody kde nade ta nežije když to jenom zákon a ty jsou opravdu tu ale ale strašně tam se modlili nejde jen o záchranu boha nebyli vyslyšeni by zabíjení a ten esesman který z mála proč se mně dnes moh jsem toto jsem o protože byl si přálo byl býval byl naživu sto od rad o to nešlo. E si jenom vzdal svůj život jakmile jsem se vzdal úroveň celou úroveň zákonitosti nese. Samočinně dostal samovolně dostal tam kam patří každý člověk do zákonitosti vyšší aktu ještě za nejvyšší ta moc toho do vyšší kde neplatí zákonité nižší. Že je nižší úroveň musela poslouchat. A ani neb nevěděl že poslouchat tam by vůbec nevnímala esse jiným prostě je byl při děláš koni tak jsem nebyl v si prost víra tak jsem byl v zajímavý tam vyšší roveň tedy do ve se tak ani prý dejž domy vidíme se lide panně protiví za du tím že mají převahu duše měla tam ti mají se u toho co je nad nad myslí jo. Tou kristu ve mentality mají převahu a to je můj případ tam v tom koncentráku bez ten klid tisíců byl v této ochraně. Nebyla moje velikost dobyl zákon který za mnou stala i tomu říkáte žije proč to za náleží jen neni. věčný zákon a proto buddha mohl říci bůh neexistuje existuje zákon a váze do tomu zákon pokoj zapomněl úplně pravdu a totéž říkal ekg had. Bůh neexistuje jenom božství se z veliký rozdíl. To znamená že se můžeme dostat do úrovně božství. Jak jako bozi může být jako bůh a jinak říkali kde ten člověk. Ten pánbůh jako s ku u z dívají kde je možný jenom protože existuju někde mimo člověka je svět tento bůh který jsi tady to se měl dobře věděl v předškolním věku že oni nevěří správně na pánaboha. jsem ale musel věřit na ten zásah a to božství. Ne organismu když těl za zlo se relativně správné že se o to jednou větou moc ode se tedy ne že by vyslovit káže bůh existuje ale pro z vás nepředstavuj si o lidsky. Nepřestal jsem si pro nějaký pád tedy li živou ruce před nějaký ježíš cele vůbec to byla degradace božství. něco víc nebo z kde toho o lidských měřítek i s tím velice pomáháte z bryndy když nevíte sic k věci je rady ale je si že se bohu mu od jak je to nepomáhá mi to že je to odporné protože vím že dokud nebudou na určité úrovni. Že se mohu tisíckrát modlit pánu bohu a budu si jak. A jak se ocitl na úrovni kde nemá právo ani dost jako pro těla na jeho úrovni nejsem. A protože jeho domě nejsem také nese ne jsem nebyl na úrovni toho esesmana a proto přestal vidět s tím záměrem který měl ty záměry jsou rozhodující o měl záměr zabít a pro ten záměr mně nemohl zabít proto neviděl ostatní který jen závěr neměli viděli je. Když se takle ty zákony působí to přestává být nežije dokonale propracovanou systém ale a tak dále na který rozumu lidský je krátký ale se na něho das do jeho prvků vidět trošičku malinko do něho vidí trošičku o ní. A jak málo do něho vidím nevidět z toho že za by kdysi se to s zabil zabil. Jo tak že tisíc. Říkáš tak se nestalo on si ho z víte měnily slovo režie nastoupil svou zákon to nejsou paralelní nebo s z který významný věci el tam zákon není režie. Když něco u zákon již ty tady na tomto světě tak to ještě nese než dělo. Ale to vrcholem takového u zákoně o vám co se co se nemá deska západu německo noho dubu do tam pozbývá a říkají kdy jsme toho tolik uzákonili že kdyby se to mělo všechno co z ji tak se všichni svatý do se toto jedno do a my jsme se zen telat trpí dojmem že by si něco. Nade hle tu je nebo u zákon sto napíše byla víčky že to zákon nad tak že v tom plat dělal že jsme na to by do dopravit světa není to pravda tento zákon o ten mluvím není zákon psaným. Plně zákon žít ví. Tento zákon do kterou se dostává nebo které světem když to byly tak co co dostaneš. Nebo se kterou si ba pokud nejsi zvířetem ale to je zákon psaných to zvířeti psa oni v tom člověku. věřím že když se člověk dostat do jiné zákonitosti že ten zdá viz v tom organismu lidským se musí změnit. Ten se změní takže jednou budeme umět číst ty záznamy i oni oni víme tady jsou nějaké věky se ano ale to bude číst ale tak taky budeme umět možná to pozměňovat ten zápis jak se nám podaří pozměnit zápis tak se nám pozměnit mi povahu lidskou ale to samo o nás ještě vyvede. Z z toho obalu zákonitosti liství. Ale to se stalo u v těch sedumnácti let je v tom měl by nebylo z to je normální zákonitosti do míry že jsem unesl. Poznání na rozumové bych to byl před tím neunesl pravil byl na toho zahynul. Tak takle vypadá zákon je to zákon který jim ztělesňuje sílu rozumíš ale začnu sílu. Tak mocnou že kdo je jiné zákonitosti žije nebo existuje nemůže vůbec ani rod ani tu stáhnout potom tedy žije v jiné zákonitosti. Viz to ani dotknout jak je to obrovská moc. Od útlého jsem poznal jak tato moc věž v správnosti kterou jsem poznávat to taky moc to skutek toto zákon do zase pomalinku dostával se zase pomalinku ustal dobyto proces ne rostla ve padne. El tak tam je obsažena síla kdežto režii režie ten to je způsob jedná. Jestli to je duchaplné neboli duchaplné že to nad o rozhodovat ale kde to může tu verzi kterou tady když se velice duchaplnou. A postavenou na vlásku a velikému dosti. Tak to vidíš opravdu jednostranně jsem byl víte jednostranné proti tomu nedostane pohledu o na to není nikdy režie nebojí jenom bereš je dale žije tam a to je následek. Který vidíš ale ne příčina příčina je zákon rozumíš a prosím dokud se nesmíří s č s touto myšlenkou že bůh není předmětem našeho poznání nýbrž že základem poznání. Tak sebou o tom nebudu moc mluvit za bude se pořád vracet k tomu k takovému lehkému vysvětlení jako les režie a tak když v. Myslel si co chcete ale ono tak není jak to říká no tak to je to s tou karmou. Tak to neni nejsem proti karmě jsem o tom že teď si nějaká režie ona existuje ale jako následek. A on je přeci o to abych postihl příčinu a neboť podívejte své jedno jediné je bez příčiny a to je bůh všechno ostatně při činné a myslet oblasti příčinnosti otáčí. Jestliže se dostaneš například otevření záklopky v ten mechanismu transformátoru ale které z mu v indy říkají tam dál tělo. Tak podle náš karmě takovým způsobem že by to o říkat že když se pro mi o kam si trestá. Co se normálně nestal tohoto kdesi omylem třebas zákroku do zdání o těla a teď podléhá a to byl způsobem že na tom z je nadto z děláš protože si nikdy také nepodléhal kdysi nebyl netrestá to co provedeš ale mystikové chybně říkají je to by vás na tebe je tam aby nepřekážela levným ví. Vyřešení věci to je správné janem co asi prost ano říkal jsem v podstatě člověk se točí začarovaný v kruzích a toho dojmu se nedovede vyvarovat ale pořád se v kde vyšlapané mi cestami a do úplného pomohl žení tato umře. Po tomuto hle ti již stále již tak výší je totiž v tom s tím láme hlavou volala kdy jisté že mu to nejde. A jiný zase sis to seděla ale umřeme tak jako zvíře a proč protože se točí začarovaný v rozích. Že totiž od jsem ne vždycky to se vrátí k sobě od toho svého nepravého se vrátím opětně psem nepravému nic si neudělal již udělá nějakou et ž kus nezabydlí vím el tak s ohledem na to že jak do třebas ten bližním bude přijímá v nebo jaký dobrem dopad nadto o dotud do pro dělám nebo zkrátka dobře nebo jak žes. To bude mít za něho účinky nebo jestli dobude váže nebo nebude a prostě se vodu výhrad. Vedle toho co by měl dělat protože věr nezainteresovaně že by neměl do vracet sobě ani v podobě u těch byly zadostiučinění atakdále a tomu říkám tak podle se v kruhu nebo jinak řečeno u tak malého okruhu žen ne přesáhne hranice této zákonitosti tato zákonitost ve které my žijeme normálně. Půstem normální lidé vypadá tak že my všichni jsme rozvinuli. Oproti zvířatům v měl prodlení v jenom tělesný život ještě život duševní a otevření těchto z díře toho transformátoru duševní činnosti. A potom z toho o všech tělesný funkci tak se dostane ten s tím o to na dycky do zákonitosti ze které není vybřednutí pokud. Pro děláme pro sebe a. Pokud se prostě vědomě nesnažíme o to abychom se ze sebe vybavili. F. A protože mi tedy i žijeme jiné zákonitosti než zvíře to je dáno tím co jsme v sobě komu čemu jsme se otevřely nese otevřeli jiné zákonitosti než pouze zvířecí chováme li se ale jako když se ne tak upadáme do zákonem si zvířecí a všechny přírodní zákony se na nás jako on.