Karel Makoň: 85-33B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nás drží v zajetí v a v. Který záleží na tom tak v že totiž středem již do velice školské pojednání svaté dělám že uvažuje nám o třech úrovních napřed o roven je tato váže na základě mentální dospělost těla to ještě vysvětlím el můžeme otevřít. Jiné jiná centra v sobě let která způsobují že se dostáváme za rozum na ni. Že přichází poznání které není dáno mu vahou. Po smyslovém vjemu nýbrž neprochází smyslovým vjemem a na taky rozumem a po tom. A vytváří se je v člověku něco vám jak totiž to nejde. On s to mu umožní aby vůbec se do oblasti dostal bych to řekl takle člověk málo omezené množství sil vesmírových. Jiný nemá omezen není omezen co do transformační schopnosti ale jenom meze ne co do kapacity těch sil. Onomu toho on ten jeho organismus tolik že nepřímá z toho vesmíru těch sil aby mohl dělat musí jinou než na pout stačí třebas člověk jako že je a čili on není nikdy být pánem bohem na příkad to není možné. A. Ale záleží velice na tom jakou koupali tou s jakou kvalitou pracuje. Například dejme tomu on na pracuje jako zvíře nebo v vaně z víře sví tak všechna ta síla která do něho vplývá pořád. Tak zase jsou na ten zvířecí život takže on se potom tam bezvadně vyžíval. A jestliže je rozpolcen jim počátečně se vyžívat tam jsem to tak poloviční sílu toho je si životě na poloviční sílu v tom mentálním světě na takto doprava nečinná vědí většinou vidí ale cely se je normálním způsobem dostat přes tu úroveň mental na tu tak zvanou duchovně ono na duchovní je totiž přímá informace odjinud než rozumové u váhy. Mně všímat tu moudrost takovou čistou moudrost tak musí dokázat jednu věc sebrat všechny svoje síly které věnoval zvířeti a které věnoval svému rozumu své u vás ne a vono se s nimi ten do těch horovi středisek je která otevírají cestu tou věčnému životu a k. To je asi v podstatě to co jsem řekl jenom že jsem tam eště byl dal se to tam mentální zralost dospělost. V tom to případě je mentální dospělostí nemíním nějaký jinde věční od synem kterého člověk dostat nýbrž míním schopnost. A. Tíhnout celou svou lidskosti nikam jinam než do úvahy anebo do zvířecího vyžití. Umět. Tu dospělo do bez tak daleko že ona mně samovolně k tomu abych překročil. Ten je si tak člověk že zvíře nese být nikým jiným než tím čím je ale člověk se být něčím lepším nebo většími nebo dokonalejšími nebo jiným nebo být tvoří liším a tak dále než kde před sví a to je z peci říká člověka že totiž on opravdu není spokojen normální člověk není spokojen s tím čím je se sebe přerůst. A. To způsobuje že u něho vývoji duchovní. Se vůbec někam může ubírat u zvířete se nemůže nikam. a to visím nemůže duch duchovní nebo nemůže poznal boha ano nemůže překonat ani ten malinkých byl rozoumek to nejde a kdežto člověk si přeje přerůst sám sebe to je pravá povaha nebo pravé vzezření normálního člověka v protože přišla ale tvá dají si o mat při při není předním ano ale tajemně takovým vzorem. Jak člověk dovede zapnout pěsti a řekne si v tom musí být. To zrovna takže si přeje živelně přejdu s tam sebe toho jak se s jak se bez pak který omezené možnosti poznání aba v o realizaci toho poznání a on když tělo budou zhostit poznával víc ovšem o tomto člověku platí to co platí o spor to chci. Sportovec dokud je sportovní činný tak je to s tím dobra. A ukazuje se ostatním lidem nebo je na ni po věřit že toto spor o něho dělá. Ale jak je když tak koncem sportu ano tak na tom on se člověk tedy z otcova a tak to taky vadilo kolem se škola nechtěli odejít do tuto ho o to čemu volil v tom že my pak. Ale je dost napolo nemyslí že nikdy brát vážně nedělej i jsem člověk radostný ale již je rád každýho li a tele a no. A potom se neptám co čistou za vážně na co jako ta radost mou od ne od když tak takže kdyby například alenka jednoho dnes si řekla no tak. Ž jsem to bych ještě v tom životě mohla udělat nebo dokázat. Kam ještě mohla narůst když je to oblast čili čistě mentální nikoliv duchovním potom ne zatím nemluvím vůbec jak k nebi tohleto řekla. Ne tak by ani v duchovní oblasti nemohl najít dál protože zralým mentálně zralý člověk je takový který sice přerostl toho původně člověka ale není. Spokojen se stavem ve kterém se nachází. Tak vypadá každý pravý umělec každý praví vědec pád tak i každý duchovní pracovník tam je to nejhorší že tam je totiž nejen nejméně snadno poznatelné či duchovní proste pracovník nemá měřítko co potom přijde kdežto pracovník v jakékoli vědeckém obor nebo uměleckém oboru nebo tvůrčím oboru jakémkoliv třeba dobyl řezbářem zajedno co bych mohl ale co ho ještě dělat co by o tom co udělá někdo jiný jak by jsem mohl vydá na tak dále. Ve pod dost metody jiných vidí ji že jsou třebas lepších takže on se oblasti může pořád tu ve kdybych dokonce do nekonečna. Ale kdybys znát jsi řekl jako jsem věděl takové lidi dost nemohu jsem třebas staví nebo v tom je mu to dál nejde. Aby se zodpovím někam jinam v pak na to by tam o jsem to dokázal tak to by byla chyba. Ono totiž šelem když se někdo věnoval nějakému oboru. Tak tam si vyšlapal cestu tak širokou a tak snadnost u dnou že kdybych se začal za pracoval jiném oboru utonul oporu příliš příbuzní tam ta nenastala v jiném oboru šel kde odlišné oboru tak se musel nový zábava cestě be a tu je zajímavá věc jedna kterou do musím říct že totiž ten člověk který. Dospěje do mentální starosti. Že když že když do se na vás ostatními lidmi tak to jsem oboru je o vážný. Ale do se na vás nesmíš děním tak jestli nespokojen to je mentální zralost jedno z měřítek těch dítě víc že jsem do kolem budeš li ale mystika hodí když nemá možnost jako po o to o co se trpím na sice k věnovat konkrétním případu. Ne protože ale byl strašně rád aby hřivny které v sobě panenka tady objevila aby je nezakopal tady když na této cestě vždycky je možno začít místo hospodaření zakopávat. Ale to na to ten ten si to hlavně každý to tendenci nebo sklony každý hodný pracovní jestliže někdo je tak že by antoníne. Že někdo když je v své cesty udělat něco co bude samo z nechali za matce tak se odsuzuje k zániku v tom pokroku tam nepil dál nic se nedá podle nějakého receptu dělat. Nic na trvá. Na této cestě totiž i na mentální cestě letem na duchovní platí že. Pokrok při dospělosti nejde dál mechanickou cestou jo nýbrž vždycky překonáním všech těch vyšla planých cest když se díváme nebudeme si dělat co hodně nic zrodil se hodně vysoko ne jiná vědce třebas jsem paz která jiný nešli vyšlapané mi cestami. Šli zdáními el proti všem názoru okolí je toliko obor byla by třebas to past raného nebyl lékař ale byl to při z při jen jemu při z při mění obor. A oni si nedali říci nikdy se dali odradit šli dál ne takovými netradiční cestami v ne takže v dospělosti mentální šedá ve jsem o od ujít neb věční cestami da. do se tomuto odhodlá. Tak ten protože takovýmto způsobem de ne nýbrž to jeden si byl lid se pořád snaží se se že nemá před sebou jasný program nebo když jednou cestu kterou budete čelit se cestou ke které je věc kterou by se měl sbírat a on přesto jinde. Tak ten brzo přeroste přes mentální úroveň dostane se do úrovně duchovní kdežto byl například se na kterékoliv úrovni ve se stane řemeslníkem který je je které mu to jde samo kde vyběhanou cestu to v že kdo se prodělá el tak to není ještě mentálně dospělý člověk ten musí ještě hodně udělat proto aby mentálně dospěl. Není tady totiž se liší od totiž du o duševně dost se liší od zvířete tím že řízen nechce sebe před rozumíte kdežto. Když člověk z zdraví chce se vepře v st. A teď je zajímavo že když to potom narazí jako tyto duchovní atd tak tam si plně vším prosím nejí vším na že v této době tróje do roku se nemocná paní za varovala. Protože přerůst sebe z mentální úrovni one tam dospělou mentálně. A proto je to tak šel tedy z víte mystikové pracoviště tam někde začít přešlapovat ono tam točení možno zůstat stát o tom se padá když se podle třebas jenom tím že se nakonec umře kdo se bez stářím. A ona totiž nepochopila nebo nedokázala el postupně v své aktivitě přibírat úměrně v to v nás. A alenka v. Každém oboru i mentálně li narozeném na mentalitě založen na duševní činnosti založené ale platí tohleto pravidlo jako nejlepší metoda k netradičním které možno jít dál. Vždycky se na všechno by z postit se do toho. A vyspat se na to a tu se do toho znovu je jako svatý říká chvilinku ustat. Poproste viz spal večer se tím zabývat odložit to kteří od žid a ráno se toto pudy třebas na chvilinku a tak i dál. Když se díváte třebas v doby za nové ale vyslyšena na na tu fu o těch mých spisů tady je právě podle tohoto principu kdežto jsou výborně ne to ne ale nebyl bych schopen v tomto začalo by tam schopen vynález něco nového. Je něco v nechci nového za něco užitečnějšího. Co dosud v tomto oboru bylo napsáno ale si musí tu užitečnost pro jiné lidi a on musí poslu v bu že umyl o službu takto samo je něco co látek nazýváte co se před nás se otvírání zavřené ho budu nebo rozšiřování pro but za hranice do otevřenosti kruhu vás tady teďka tady je ale učím se do otevírat uzavřený cyklus tele svět musí visión zůstati u skutků začarovaný toho za. Řídit vůči dalším obr el od otevři vůči dalším obzoru ano pro se nás tak k janet je to srozumitelné. On o tom těžko vám o věc ale prosím vás česky. Nebuď denně si této nejzajímavější na tom nebuďte a my my tiší neboť není spokojen systém ve kterém jste ve pořádku. Nebojte přitom e posedlý malomyslnosti že to dál nepůjde nebo tím pocitem si o prosti nebo hříšnosti. Nebo nedostatečnosti rozumového co všechno z domu li se o sobě to jsou všechno osy se tam nehodí my jsme v podstatě jsi li jít. Ale nejsme si jiný tím trp známe jako svou sílu pozval. To bychom list výtečně píší na něco nad to bychom trvale ještě být neboť on ve sto roků žili. Ale snem si není tím že se v podstatě věčná bytost. Že z věčnosti přicházíme a do věčnosti. Odcházíme a že na rozhraní mentální dospělosti nám jiné z tu v do oblasti kde se mohu dotknout věčnosti tak že se nemohu dotknout pouhým rozumem. Ten se mu dotknout jenom když rozum zastavím ale nesmí zastavit vědom si obr do bezvědomí kdy jde k to tak bezpečně říkám jako v jako by to měla být pravda protože toto dnes po že by se člověk bude tak rozvoj uspěli v ovšem museli rostou před o dát vizte dát dát než uspěli. Ale po čtrnácti to tak za mon dovolil do soustavy mého. Myšlení a máme pojednání se toho do smrti zřejmě nezbaví a co tam zamontoval. Ne ty člověče ne kromě toho co poznáváš smysly as pro vaše rozumně máš prost poznávat něco co ty smysly ne přednáší. Tou vše nestává běžná záležitost protože bože z tam nastavuje nesmysly přístroj v tak v tak. Ale nastavovat smysly přístroji je strašně těžkopádná záležitost na protože to ale pohledem pro as pro nebo nějak nějakou aparátu pro nějakého vědce te tak těžko pane pro že tomu že my v sobě máme co tu aparátu nevyužito připravenu. Je daleko lepší otevřít v sobě nějaká již tak nad tím svou zapře a no a to je celé to povídání které jsem skal do od neřekl dokud temně z jedné že ano. Tady totiž se někdy v oblasti pochopení duchovních věcí. E z snažíme být nejschůdnější cestou a tak si pomáháme obrazy upozorňuju vás že pomáhat si obrazy je velice odvážné a nebezpečné protože obraz nikdy neznamená skutečnost. Obraz jest obrazem jsme se skutečností všem říkat si čtete. Starý zákon a jak pán a z ožil svět za šest dní a sedmý den odpočíval tak je to řada obrazu. A kterém viděl vší skutečnost. Naštěstí je to taková to obrazu že se je že ruší nikdo nevěří. Nikdo protože se tomu nedá přít bylato překonal takže to obrazy nejsou nebezpečné. Ale zaseje špatné že se jim nedá věřit tak jak jsou podán že ten čas svět ten pokrok v čase provedený je tak dokonale přerostl ženo to nejde jim věřit jo. Takže obraz taky dohrává někdy svou roli. Ale jsem byla obrazů které svou roli ještě dohrál duchovní oblasti. Tak například někdo řekne že to co se tady děje za něho dělá dojem vyšší je žije. A protože tedy tam to někdy visí na vlásku a jesi to dobré tak nebo onak. Ale ty padá to jakoby nějaký jestliže ježíš se ne ta je někde dal nějaký pokyn na by se zrovna na nějaké křižovatce než toto von nýbrž onou cestou o to o to do podle tupé jinak. Je tam v tom něco visí ve vzduchu co jako by znamenalo třebas řešení dvojí nebo pro jiný ho druhu nebo tak nějak a on to když se na nějak jedním způsobem nějakým zásahem svou se zase nějak jak žije v tak řek. Ano tak to je tady byl když se mnou třebas panně čas to je to často s svědkem že jak jsem se hrajou události tak že jsme na to neměl vůbec žádný vliv a ode na to jak se do tam se hrálo no tak to potom to malost celá jinak než žel kdyby se to nebylo vedle odehrál. A kdyby to bylo nepřistoupil zvnějšku že kdyby nějaký režim zel ne zapůsobil zvnějšku na tak dejme tomu na příklad v tom symbolická byl v tom dostaneme nějakého svědka aspoň vzdáleného byl jsem jako krásným v cizině. A to jsme se oba podivovali jak tam na vás to je něco vyšlo protože bychom byli přišli třebas o vteřinku později. E tak to muselo padám úplně jinak nebo nedověděli bychom se něco co jsme se dověděli jsme váš životu vteřiny o dveří ano tak dejme tomu pomohou koho mám další žijí tam ryzí lu ale tam dejme tomu dvacet celníků červem odění co na one s k i s ty jsou zabarvení zlatem a se se tam jednoho z nich. Kdybych se zeptal o chvilinku později. Tak okolo byl někdo jiný rozumíte ale jsem zrovna na prvního nadto jsem přišel byl. Ten který ve mně poznal bratra se nevědomě poznávám bratra opice. A pro časem statě devatenáct jiných kteří by byl neměl bratra nepoznali zaručeně ne. Protože para jako nežije žene. A ne ne my jsme na tom případu že mně z tento případ překonat nikoliv na či je ani to tedy to mně žije li než že to na koni tvé. To zákonitý proces o ale tak to je ten kdo vyšším a to do povídal mu říkal. Když děláte pas zapomněl z toho v benátkách a dávám vám toto onou mi ten pas pomocí pláč ani poli žije při do zen nad právu no ten váš jak je třináct od od ale to o to o potom co může a to říká hotové stát že to říkal vůbec nic mám ještě o znovu. A to jsem udine kdo listy budte jede jsem pater než tady bude vybudovat své takže teď máte asi osm hodili tam budete podávat ten rychlý vodtamtud když ji osvobodit sice pět po si o na to jdu do toho do ty doby oni musí byl do toho že on musí se vrátit vlaku tomu tyto dát láká musí to předat potom kdy na tento plakalo mat do tady pro vás do něco nezbavil jsem takle dělat. Ale to jsem dona na tady možná nebylo let taktem pod zařídíme jen vše zatelefonoval ten past tam nenašli jsem přišel na to že mám číslo potvrzen ku sedmdesát osou om oni mojžíš domem do tam napsaný na tom pasu tak to jsem říkal prošla ihned naž těla el ten o to o to při rok matku mu v kde byl před odjezdem místo třicet pět tři let tak to dali naplakal se dělo v tu je to se předali ten cely to poznáte nová. To ještě do pudy nepřevzali kdy druzích pro vůdci a tak dále a opravdu to převzali takže ten pás mně došel ano ale jakmile ale bylo půl nevrátí atd ten pás byl na cestě. Tak jsem celý říkal jsem si n to vás tu kterou kristovy no ale je to budu musel říci ta nebo vysvětlit odešli bych nebo jak je dnes si byli na zákonitostí a on říkal to za ten co s tím je také li se to k a toto co se může lid na posteli na toho co se dneska do podle říkali a. On říkal jsem člověk tak krutý vůči svým zaměstnán v i vůči své rodině. Že by byl tak ochotný nebyl býval vůči vám kdybych ve vás necítil svého bratra. A protože jsem ve vás pociťovat svého bratra let tak jsem to udělal kdy musíte vysvětlit kdy jakých okolností ses cestami bran mým bratrem protože to neví litovala vrcholně zajímalo. Že to zřejmě nějak souvisí s mou duchovní dary jakou se strany se spokojen se naproti založen dal mi to řekla to jinak než které s vodou do málo mám bič na svou rodinu ona si na nestal se taky říkat ve mně budete říkat že dáte takovou mezi tady na nádraží nebo doma kdy žel jak se se mnou ne jednalo říkat ne jo okamžitě odejděte na kterou vám ale libovolný již ty proč jsem tady vedoucí. stanice libovolné ještě pracovníky si vyber které vybírat nebudu om si nevybere let tak je přivolám ne ne a kdy svět tady svými se panují tvé se před vámi za je za za vším že se nebudu o nikdo z milosti říkali. A oni vám řeknou jaký jsem tak jsem říkal ten letem byl tento tento letem onen volal a řekl jim prosimvás ten muž vynese věřit jsem kódu jak s a a vás by ji měl že měly si číše jako v předním to se nechtělo a v ale pudu pryč. Vizte s tím za před to je to tam mám li ku a řekněte mu ne o z když a všecko co vím dále v ní. A v tom že jsme sem a oni řekli když se svým spojené ji řeči. A tak není tón nějaká bůh tam na vás nebo co takového naproti řek jsem ztratil as on byl ochoten jeho přivolal z benátek a on ho přivolal ten pas je na cestě považuju za nejlepšího člověka na světě žít tak pro nic stát nebude protože to ochotně udělá pro se to ochotně udělá prosí nás je to možné aby to bylo. Na s aby byl bez ohledy vůči nám. Tak je to li jej tak hle vám řeknu on je to s to je asi člověk který se být větším těm. Celé vitální a tak je že on tady mám metodu vyznamenání v jeho vlivem on se dostat as nějaké metali o stati větší plat než normální zaměstnané z von se asi do si ještě větší které nese být mistrem a ne jeho. A ale býti a prosí. Je tak bez o tady on se tak důsledně provádět celým pro lid chtěl všecko že nám se je kdy je jedoucí draku sta vidí bájí této se mít za čirou oklikou někudy jinudy než aby nemuseli se tak že jo. Tak jsem říkal no tak. tu vám neříkejte na nás nic ne volně přesvědčen zen říkal žen že li o tom víte o tom taky jaký je on se zná a. Potok tak hleďte polepšit a těmi vnější. Si říkal ode než nebo jako by ráně jsem vám to podaří může dobře kdybychom pro vás něco mu od do tak na to co jsem vyvodil jsem dveří za to neměl čas s. On jaké domohli tak do deset hodin vedle málem a on ten celník říkáte že pěkně. Kde byla by joze v říkal ten joze v teď že by nad nešel své aby se to mně neříkal. Z tři hladu elitu letu chceme jezte a pak se domu se o naší věci a potřebu vědy kdy jsem se stal mým bratrem a potom zase na ve přežil a on začal zpovídat. Z tomu říkal všechno prostou svou ó od který obě života a se dostal do koncentráku byl ten esesman měl zabít podle mého názoru ale jsem vzdal svůj život on říkal tady jsme se stali dat a tady jsme se stali zda je hned to poznal. Se říkali jak toho a on říkal kdo se dokáže jak to překlad si praštit ti z na mít ještě veškerý stezky než si z ti z kriste z to je dva váha mít nic mi že já. Syna který krista ještě no to musí z no po pravé čar skryt ale i totiž. Vím jednu věc že kdo se vzdal sama sebe ale dokonale zastane za to tam udělal ten schopnost kterou jiný člověk schopnost ne. A tato nabude že jsem se vzdal sama sebe na kříži aby se to rovnou udělat se vzdal sám sebe a proto vstupuje on dodneška do našich myslí a proto se přestal si od udrželo že on na to udělal téhož spasitelství. No hluboce chápat o cestu z s nad a tak prosimvás kdy máte možnost. Když to pociťuju do bratrství tak i mně jako na to bych něco říci. A bych chtěl vědět jak ten život zdá pro boha a říkal mám přátele co jsem co na vás tento vykládám desítky let a oni to nepochopí a o mu v tom na pochopili ale oni se o tom za příčinu a my máme do odjezdu o ve se domlouval dost dlouho tak půlhodiny ano. Když tolika dvacet let tak jste že vám to vyložit za půl hodiny a ne v při z od ne jsem po dospět máme pět minut do od do přijdu vlaku vám toho za těch byt od ve vyložit takto bylo a vyšším tolik nám dvacet let třebas a on říkal no za dlouho byste to mohl vyložit. Nejdelším stylem říkal za půl hodiny. Tak se do zeptat na kterou on nás na žáků a jak dosti vlak mez při než čas bez ven zpoždění jsem tady k podstatě dvacet let ten na je jednou z oni asi by se nedostal víckrát ne jsem ten než se narodí vlak a ale tam se platí hrozně rozbilo za takové zpožděním by nás na hranici musel když čas. A to musel se všichni pro na ty tak sice li za do z těl bychom včas je od bavili do seděl dál protože to se nesmí zdržovat no teď slavnostní tváří přišel nazpátek neříkal vlak půl hodiny zpoždění ale nezapomeňte roste měst líbil za hodiny jste schopen. To vysvětli. jsem říkal no tak jestli někdo schopen to vysvětlit za půl hodiny. A tak se přitom myslel na schopnost to nemám za sebe nýbrž kterou mám z toho co vy říkáte že kristus nás způsobí z tohoto spojení je to a protože von to působení tady opravuje to máte pravdu. Tak mluvte na krista tak jsem mohl na krista jak jsem chtěl ho ne za krista a ne za sebe tak jsem říkal obyčejné podobenství omar na ten synu ale jak jsem to ano. Tak musel dát taky do dojem že on jenom moc blažený marnotratným sine k toto z z ma no a tím se zem ale taky znal cestu nazpátek do otcova domu z toho podobenství a řekl jež si toho tímto způsobem jde tak mám každé jsem budu psát lístek od vás viz nic. Ta ty věci nesmíte jak jsem řekl tak omyl dodneška píše že každý nosu. Lístek takže onomu to dodneška lidé a to je dostalo se dostát tři a to sou nějaký let a ne. jsem se teďka řekl jsem musím to ještě vás prže to byl za pozval tom teďka neprozradím přesto jsem mu ale byste to by si viz ho taky pozoroval tak potom tento pro směrodatné a co to bylo když chtěl ten pás a jestliže ona o tu pomoc na tak jste mluvil no i ta činnou ano takou italštinou cizince i ze špatní přijdu tělo všechno ale jak. Někdy tato podobenství o marnotratném synu. To byla i dáš syna za kterou by se ani je dán de ani jeli nestyděl. A jsem mu říká. Toto jsem pozoroval a ta se řídil například musím vám přiznat nechtěl chvilinku pase poděla do slovníku jsem nikdy nepotřeboval dosud slovíčko marnotratní. A jsem říkal pravidlo vítat. Je to marnost je to pro by pro co to pro li on životem pravidlo pro by bylo o to neměl do češtiny rozumu vyd. Ta může doslovný pod jednou marnotratný i se s prany při zvukem pravdy por ne pro ty kdo z na ten nepravidelným přístup k že i to jsem správně řekl. Takže v tom bylo a to do pro zázrak to jsem se o toho neprovedl ale proto jsem chtěl tomu člověku pomoci a přestal jsem a po mně se vzdát svůj vlastní život jak on dobře věděl že když tou men přestoupil tady o jiný ho taky do toho krista. Tak jsem z vzdal svůj úsek rozumu jak by to řekla oni jsem nevěděl on to řekl tím podobenství omar na ten s tím nebyla to a to proto si tady říkal tak to na más ma nejmenší vliv. A jemu todo program pro celý život kolik z vás toho co za pro vám to nedal. A tak aspoň jakou měl bych to bez mezer fungovalo všude mistr rozpory pro spory jo. To on zřejmě do spor od doby ne to tam v jednom v tom výstup výše ne. Ale jak to ve životě šlo lidsky násilím tak tyto dalekohled vede podobali. Kdybyste příčit naší stanici ne další stanice takový žilo nemá kde se oni po rozbít no je to sám mít věd a to nejsou květiny který se tam nemohu vidět to nejsou li to ale to jsou ty činy naší radosti z toho co jsme do síly jasem nejsou kdyby nižším v tady pracovníkem na tento stanici a kupodivu jsme. Straně další med dál do že máme strašně moc váhat před následky hle mnou protože mně jde tak do sice jen lidskou tak teďka předvedu toho na to proč to všechno říkám že toto nebyla žádná režie nýbrž to byla zákonitost. Tento člověk se svým pokrokem duchovním který prováděl násilným způsobem ocitl za hranicemi střední fáze vývojové že v říkám mentální dospělost on překročil meze je mentální dospělosti takže nebyl s tou dokonalou prací svoji spokojena i s tím ani s tím s tělem nebyl spokojen a to prozrazovat prostože kdo se dokonale. Že je toho dokonale ní. Který dospělý mentální člověk a tím patřil do vyšší zákonitosti kde všechno jde samo jsou čech nemusí násilím námaha. Protože snadnou nikoho vyléčil a nikdo lidem jakou námahou přitom pod od této že pracoval jiné zákonitosti nevinné nežili. Jiné zákonitosti na jiné úrovni zákonu za že se z jiného zákona to tady lišil do podle tím že jsem říkal asi stokrát prošel třebas mezi z oni sami tam se dnes nedostoupily proto se při do na každého tam vstoupila pase nikdy nebyl viděn aby sis jsem prošel jsem tyto věci kázal na jiný bod ti kam se mu v tom svým pod pojem pro li ano to nebyla nežije že měli dělit tu bral zákonitost. jsem podléhá jinému zákonu než k tomu aby mohu on na své úrovni za svým zabít o pole volního mentálního pátrat nebudu nic nebyl. A to by neviděl esesman byl myslel že tím zabít cestami věta od rozumu co ode utekl mimochodem vám řeknu že tele ten esesman který se mnou v s v přejdou různou utekl když chtěl zabít ten zemřel násilnou smrti a v tom koncentráku protože ono toho na ni zřejmě mělo převratný vliv on se stal nejlepším esesmanem asi na světští nebo s celým jedné sv. Ona nosil zástup jídla lepší pod jen dávalo ošacení a tak dále na to přišlo je toto zastřelili. jsem eště do se tento prostředek a nechci to jsem jsem mu zastře ale kdyby ale on zřejmě je tady ten taky zákonité jenom e to je asi něco podobného jako třebas se stálosti ty židy. Který byl před nás ten kdo anebo obrácen do vyšší úrovně než mentální že tím páterem vjem tuto byl by to spisovatelem může ano por vrací a vydělal si na tom milióny kdy vaše el v je na se na klid jeden ne no on totiž zakázal vydávání potom když ho obrátil. Nějak čili ten páter výhod vám čan do vaně na tomto a když ten kdy li tam k němu přišel e. Tak ten páter kdo zdát jeho viděl a přestože nebyl zla na výklad tak by věřil musí objal ho a říkal mu bratře je brát se je jak jsem rád se dostanou nečekal jsem se vázat se vytrpět za se musel vytrpět vůli tobě. Neboť toto je největší hříšník mezi hříších kdy jakého znám a on se se polepšit as tohle strašná dost u nás nebyli. Tom stavu který on byl totiž neni ne host a. Vyzpovídal on říkal on nemusí to ani říkat oni prosili kou to přesto řekl a on učí je dokonale pokání všechno co měl rozdal u vím a sám se do pro do kláštera ale umřel ano. Tak bylo v nemůže pánbu v si že bych v. No tak tak taky s tím esesmanem který mocí zabili předtím že on se oděl do dobře mnou člověka ne. Tak toho pán bůh nemůže vzít trvale nad nos to musí taky nechat popravit své nemilosrdné že tele no možná jsem se při tom mat do z tři kravám se známe zevního duchovního u sebe a vnitřního. Zevní duchovním světem který schopnost se praví samo co o na nějaký do se nad ve vůdcem. Který schopnost poznávat nitro žáka a poznává ho zvláštním způsobem a pak totiž ho k čemu je ten člověk vnitřně připraven jaké tendence vývojové takže může odhadnout k jakému úkolu o bude vychovávat. Znáte jeho wu předpokládala správně jeho úkol v tom na tomto poli a. Takže když tuto schopnost nemá poznávat toho žáka tak není duchovním vůdcem. Dále mít další schopnost musí mít schopnost svou vůli. Předat vůli toho žáka že se musí vzdát dobrovolně své vůle komu se podřídit vůli toho svého mistra. se mu to podaří tak on potom ten mistr svou vůlí el překonává s. Kdybych to plácá a vy se toho žáka někde na počátku tím že. Se. Brzo tam zažil proto brzo pro ono se rozhoduje mezitím a oni rozumíte není ustálených to on překoná tím že převzali jeho vůli a na s měrou valí určitým směrem o ty první fáze překoná pomocí toho mistra velice snadno ano on mu dokonce kdybychom mluvili o semen tomu na takže o lidském vůdci. Tak tam ten nadlidským ruce používá. Vy do ku jako pomocnou kom v jeho horovi za jiných karmajogy používá jako pomocnou taky. A dokud vadí síly a provádí v tom vědomí toho žáka různými centry nervovými lidském těle který se nazývají v. vědce čakras čakramy anebo lotosy. A oživuje tedy v tom transformátoru. Určitá střediska nervová která normálně jsou za žena než fungují a tím ukazuje jestliže sám prošel mistři lidsky kdesi do vede toho žáka tam uvádět svou vůli a svou schopností ukazuje mu co na jiné úrovni vědomí. Existuje takže on mu ukáže jiné zákonitosti nejsou tyhlety když ten žák třebas vás s vaší to vykládat promiňte vše. Když ten žák třebas přejde z úrovně muladhary do úrovně svadhistany jak to vypadá to jsem se řeknu co to ono mana hrad svadhistana. On hra je si z konal nové na konci páteře v pro středisko na konci páteře. Mámeli do svět kotel jako milo vší sil protože nemáme co se od neviděla postupně od narození tak vnímáme tento svět jako jedinou skutečnost když usíná máme u na víme své pozorováním tohoto převrat usíná a nesmíme příliš bodě tak máme jsem ale že to je tak máme jsem tak v tom co mám semen. Ale řekněme šel toho mi nic spánek máme sen. Tam se ztotožňujeme s jiným tělem a po že nese za sebe ten kdo tam funguje a jsme zase mi a to je ale jsem v jsem na úrovni svadhistana středisko nervové které je. Existuje na páteři nevíš ty jim v pólu než my si tu jem a koncem páteře v asi tak jsem nic nedělal. A to když se otevře tak mám schopnost aspoň v noci se tam by od jakože tam patři a že tam o svoje tělo. Jenomže to není plně otevřené středisko když se plně otevře prostředím koho tak se z toho co si mohu. Cestu to byl nějakým tělem jiným než ho proto pro kou svým v ale tělo svým pořád se probouzím to co tam žít obdobným životem jako vypadá tento život zde na světě. A pak jsem živ tam v této svadhistany tak to dokáže mistra a. Že uvede toho žáka do života na jiné úrovni že on ten žák potom na úrovni normálního z toho spánku nesmí nýbrž tam žije rozumíte. Proto je pro věčná záležitost tam žiju takže tak proto rase stýkal svou manželkou ale on mně říkal prosím jemné ve spánku nýbrž tak tam taky se mnou byli živí.