Karel Makoň: 85-34B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Napsal se mi do spis aby všechno bral z rukou boží ne z rukou marty že tím usnadní její úkol. Protože tam zase opravdu považuje jenom za motyku tady nic víc než tupí nástroj který někdo musí vzít do ruky a to je bůh a kdyby se tam o ty k a považovala za živou tak bys tak nás které by se ne ve toho boha rozumíte mně to by se mu vím klam a každý zná do si musí sto sám dělá a ten se vymyká moci boží. Dokonalá práce lásky vypadá tak že člověk není osobě neví. Že zná jenom ten úkol který jemu od boha svěřen. Dívám se na vás rozumíte mně tomu rozumíte takže jestliže někdo třebas si myslí že jsem něco dobrého udělat tak to jsem nikdy za to se nikdy an nebyl pracují temně z moci nemůže sama nic dobrého udělat ten nemám v ruce může něco z udělat. A on je toho který nás všecky v ruce. Když to o jenom malinko u berete na této závažnosti tohoto faktu. Když to jenom malinko věčná moci se tak prosimvás o tom doporučuju tedy tu motyku ukládat. Aspoň dosud ba aby bez ale zabila všechno co můžete udělat. Ale větší věčnost je pro pracujte o sice jenom my nenecháme jdeme ještě na dešti nenechávají který byl nepovšimnut a pak tak du kousek dál. Často jsem říkal teď teprve ti budu budu od nad proč člověk musí se odhodlat dělá dobře a milovat bližního to jsem ještě neřekl jsem teprve to byl úvodním to byla úvodní kapitola k tomu co teď chci říct že to bude to nám ano. Ale že se rozbíhal delší dobu protože ještě musim moc z technických záležitosti vysvětlit jsem člověk který ve jsem kam tónem původem ne tak jsem se naučil mluvit a jednat systematicky. A tak bych to řekl takle jsem vám často říkával že člověk je transformátorem všech vesmírových sil a to znamená může k kteroukoliv moc existující ve vesmíru svým živým tělem přetvořit na moc která může přes jeho tělo působit. Ačkoliv jak se mi si to jenom někde nejzazším on si třebas vesmíru nebo že se do pro člověka neznatelná. A ježíš on oživí po transformační středisko které v sobě tak může pomocí toho živého oživeného střediska transformačního třebas i po chovat tou silou kterou jinak nikdo no nevládne upozorňuju vás ale na jednu věc velice důležitou že je třeba napřed ten transformátor. Použít k tomu abych se setkal sbohem. To jedině bezpečná cesta jak se a potom těmito vás forma svými schopnostmi vesmírovými pomáhat se doby třebas také bližnímu jinak než normálně tedy jak se tomu říká zázračně to není zázračné ale není to normálně běžné. Proč protože jestliže nedosáhnu toho vědomého spojení s bohem tat tak mohu. Na kterémkoliv bodě bez ven těle se setkat s sil se silnou která místo aby je tekla dál k tomu bohu mistrovo aby klepala na brány nebeské. A tak o vaší kde otevřeno tak ona se věje ty kanálem třebas bližnímu to jednom nebo nějakému zázraku a dále neteče. A proto ho ten člověk se nespojí s bohem k lidem pomáháno moc jsem o ale vědomě s bohem není spoje. Nebo jenom tak nepatrně že si žaluje každému mu do tomu trošku rozumí jak je to možné že ho pořád pán bůh opouští. Ti takové člověka známe my stát jednoho váš když okovy řečí a ta situace bude trvat pořád. Pokud ten člověk to neobrátí a pokud se nespojí vědomě vědomě. Ne podvědomě ale vědomě sbohem takže bude jednat jehož silou a ne svou. Když on se dostane nahoru ale léčí třebas od velice zručně a zázračně let tak ona tu sílu odvádí nějakým jiným dále než k bohu. Tomu pacientovi rozumíte o létó a velice dobré ale on chudák přitom trpí nejvíce protože si neumožňuje jen kromě toho že třebas jedná samovolně si neumyl neumožňuje další stupeň poznání boha. za samovolnost se kterou jedná je určitý stupeň poznání boha protože ani neví jak to mohl vyléčit třebas rozumíš. Ale to je ten proces spojení sbohem je. To neni něco co se děje naráz nýbrž to je postupující proces který nikdy nekončí. Ale své vrcholy v lidském těle a jestliže člověk být opravdu prospěšný ostatním bližnímu tak musí milovat boha. Celým se jsem celou duší celou myslí veškerou silou a to nemůže dosáhnout jinak než když celou bytost zaujme. Z veden k tomu bohu když zaujat bohem celobytostně to řekl klepe a to nemůže být dokud svědčí jiných v tomto světě takže on musí rezignovat pro tu chvíli se se spojit s bohem na veškerou činnost v tomto světě. A musí se celý odevzdal bohu protože to od boha nemůžete poznávat jako něco mimo sebe základ všeho vašeho života te základem toho s čím žijete čím pýcha máte či milujete čím poznáváte. Takže vy nemůžete jsi mu ubírat jenom svou vůlí. Že jo může musíte u k nebo může se jemu jenom dostat tak že si nevíte od své vůle ale do základu vůle pletou protože tu svoji vůli předáváte bohu. Čili se dostanete do dokonalého stavu trpnosti a to se udělat jenom své vnitřní modlitby a proto. Se jsem do potom vysvětlit jak to že ježíš kristus snad se s těmi od boha kterého nevidíme a sebe za druhé když do kterého vidíme. Jenomže toto je právě to co vám něco si vysvětlit. E to za druhé protože to první jsem že to dávno před tím a mohla by nebylo odletu trošičku opak pak si nebude dobře rozměr tak jak se tomu do soto vrátit. Ale za tímto nebudu opakovat to co jsem říkal se to z celého srdce z celé mysli protože by rozrostl zastoupilo celý ten čas který tady mám dispozici tak se buší nad jenom miluj bližního jako sebe samého. A jak je to možné a za jakých okolností tak podívejte se. Řekl jsem vám trati se k tomu původnímu centra li řekl my jsme transformátorem všech vesmírových sil. A ten vesmír v sledem dán jedenkrát je tu pro toho je tu také pro nás bych tak řekl zase jako prostředek abychom se pomocí toho vesmíru dostali bohu nesmíš toho vesmíru chybět ani vlásek který by zůstal stranou v tomto procesu toho pochodu k bohu. Musím celým vesmírem tam vstoupit a ten vesmír v malém mám v sobě. Tomu říkám jsem transformátor prvém všech vesmírových sil tam se stýkají všechny ty síly ale narážejí mém organismu tělesném organismu nás zavřené dveře jednotlivých nervových center. Takže nemohou volně procházet. Takže jsou pořád za dveřmi těmi těch center a čekají budou u ta centra otevřena. Jak jsou otevřela okamžitě vstupují do těch center a jak tam vstoupí tak tam začnou působit. Nebo řek bych byto bylo podle vůle boží jenom podle vůle boží tady způsoby k tomu abych se ocitl na prahu království božího. Totiž ve nesou směrem nahoru k bohu. Ale bohužel člověk jen na cestě vidí to nebo ono že by měl ještě udělat a be. Takže celý tam takle nejde proto bych vám radil aby si počínali tak že byste v pravým slova smyslu hloupě domněle hloupě si přáli k bohu věnovat všechno co víte že tím jste jestli víte že jste tělem. Věnují domu i to svoje tělo obětujte mu i to svoje tělo. On si nepřeje nějakou trnovou oběť abyste přitom za lidu li. To jsme pokročili o starozákonních obětí krvavých oběť je trans substanci jak činí to znamená mi tu svojí oběť. Vyšší jedem bohu přeměňuje me na prahu setkání s ním na něm na něho. Naději el a takže nenastává fyzická smrt když to dobře dopadne. Nýbrž nastává že vědomý život boží v lidském těle rozumíte. Když se to podaří když totiž že pro dobrou vůli. Tak co se chce od člověka aby měl dokonale dobrou vůli bez výhrad. Bez obracení se nazpátek k sobě se tomu bohu celý odevzdat že jsem toho nikdy dobrovolně nebyl schopen vám to řikám proto abyste si nemysleli když to nejste schopni že to vaše nějaká závada je pro závada každého člověka a že se rád a proto. Ježíš radí. Miluj svého bližního jako sebe samého ne ustupují od sebelásky. Ale jak nedokonalé miluješ sebe tak do míry nedokonale miluj bližního a proč to tedy že se teď se konečně dostávat pořád ještě u od tomu proč to chce. Jako si tím technicky protože se pořád ten ztratila dnes tou mužem na rozumět proč to vůbec chce protože když člověk transformuje jenom transformátorem vesmírových sil. Tak je v tom vesmíru jedincem buňkou která se cítí oddělena od ostatní buněk od ostatních jedinců zatímco pravda je taková že součástí vesmíru nejednou součástí vesmíru. li tedy přejít k bohu. Od ale to je taky zdánlivý jenom oddělen protože z toho není vědom že neni oděn když byl oddělen tak k němu nemůže se vrátit není oddělen od v sobě cestu po které může se vrátit do otcova domu taje tam hotova. A pro ten marnotratný jsi li si vzpomněl na otcovský dům k se že byl vzdálen od něho šel bezpečně k otcovu domu ale nikdo mu cestu nenapovídal není v tom podoben si napsáno a ptal se na každém roku. Nikde se neptá jakmile poznal že nejednáš správně když všechno promrhal když byl na pokraji smrti hladem. Tak říkal kdyby byl v otcově domě let tak jako nejubožší služebník se měli jít a od bez by se o mně postaral ovšem nemám právo se tam vrátit. Protože jsem se provinil všechno co jsem od jeho měl jsem promrhal ale musím se spoléhat na jeho milosrdenství takto být atd. na své zásluhy ty nejsou žádné jaké nás to jim mám moci. Ta pracuje úplnému opotřebení vyšší nevědouce asi za z tom fyzická smrt ale protože u ní. Zásluha toho člověka spočívá v tom že pán bůh mu svěřil. Úkol od cviky pán bůh tím bere do ruky že nás udržuje naživu nad protože naživu to on bere do ruky u každého ti si toho vědom nebo nevědomý a tak dále když koho milujeme on bere nás do ruky a dává nám z možnost a příležitost milovat as sílu milovat no. Aby že co poznáváme v tomto světě třebas se mi zdá že poznávám svými smysly svět vnímá svými smysly a že to rozumově zpracovává a tak je to v onom. Který je silou v těch smyslech. A který způsobuje že něco vidím vnímáme v to rozumově zpracovává. A co tedy proč nám tedy radí abychom milovali bližního. Protože největší chyba na cestě nebo ne chyba ale nedostatek na cestě spočívá v tom že se cítím oddělenou bytostí od všech ostatních. Ale když se cítím oddělenou bytosti i od bližního který je přede mnou a mám dojem že u žen nás od sleduje. Nebo je vlastně se toho člověka nebo jeho vlastní cit jeho vlastní touha jeho vlastní vůle. Let tak podlehnout tomuto dojmu s tím se dokonale st osamocený a prát tu třebas na svou samotou ačkoliv byl jsem ve spojení se všemi bytostmi neví o tom. Čili pláž tu nevědomost pochopit ze a na tu přes je kosti si viz se o před od boha a od toho tak jej se od děl. Ale nemám to ve vědom že jsem s tím spojen a tak nás bůh se při ve k tomu abychom si to uvědomit že jsme ve spojení jižní a skrze něj jsme ve spojení bohem protože mně kde to vycházení z samoty musí začít nemůže začít. Že u boha a protože při vznešené na to nedokáže by se toto mohl mít sled ale aby si něco nalhával protože to bych to na zakoušel ale když pomáhám bližního vyššímu tak vidím že mu pomáháno se nám z vaně tu pasivní jemu pomáháno takže vidím že jsem s ním bez spojení. Tito spojení jemně patrné. A když tedy toho spojí nevyvozuje do toho že bych si ho chtěl ten účinek toho své své činnosti přivlastnit z to si udělal jsem to dobře když prostě to dělám jako liž to nedělám když to dělám pro dobro samé když jede o věc. Tak když to budu za sebe a rozšířil své do toho bližního takže tou silou boží ne svou. Působení potom v tom bližním a nevím že tam působit rozumíte tato schopno se na každému kdo miluje bez ohledu na sebe. Každému. Do miluje bez ohledu na sebe kdosi k sobě nevezme ani pod svět u. Dělal jsem to dobře kdo to udělal dobře bůh neboť to od jeho silnou a jeho do tři dni jsem že jsem byl pomoci kost měl jsem být v jeho rukách že úžasná milost tam marta říká největší milost byla v tom že jsem tu nemocnou ji k ku do pravila do situace li kdy přestala být věčná. Absolutně přestala být věčná a přijímala tu službu kterou jsem konala pro že to bylo pro tuto byl úkol od boha tak jako jej ani nekoná nám jak úkol by se koná když někdo třebas pracuje na poli tak nemusím se do hospodařit by do tam poslal nýbrž na to co tam dělá. A ona takle jednala. Prováděla úkol nic víc než prováděla úkol aniž tají v ta nemoc z na to pochopila že jediná věčnost patří bohu. Tak potom tu pomoc tím matky brala tak samo zřejmě jako bych to uších tam z s píše o tom dopisu tes samozřejmá věc jako když z nebe prší takto bral to jeden z nebe ta pomoc ale tam matka rozumíte takle se na vás chce abyste pomáhali bližnímu. Abyste nevěděli fakticky nevěděli že jste to byly ale věděli že do bůh. Napřed si to musíte když se do toho samosebou ale čím víc budete dobře jednat podle vůle boží. Tak tím méně je tím není si byl nevědomi sami sebe. Protože jsem byl tomuto veden aniž jsem ještě věřil boha v době li dítě ani není schopno věřit od od jednoho roku do třech a půl let to nemůže takové vznešené vyšle jako víra v bohu do spoj mohu s jakmile věk protože jsem nevěřil ale jsem vlivem lékařů jsem byl průchodicím domem vědomím konce zlem této síly. Od boha pocházející kdyby je dal cestu k bohu. Tak bych řekl je to cesta ode k bohu od toho odděleného od toho pocitu oddělenosti do pocitu spojitosti. Takže když vyjdu ze sebe aspoň v ták. Že jsem bez ohledu na sebe s spojuju aktem lásky z bližním. O. Tak vycházím ze sebe ovšem jestliže čeká mám od něho za to věčnost. Tak zase nazpátek beru pro sebe to uspokojení. A odplatu. Takže jsem nerozšiřuje nebo nepatrně na rozšířen ten by třebas jemně mít zato že jsem na všechno možné prokazujeme tedy v lásku no protože že o to stojím dnes ano nad tak věděl že to dělá dobře not ale za jsem odplatu svou dát to nejde a nemohu se rozšířit k bohu teta láska pravá. Musím brát tak že nevím komu jsem to dělal. Proto v tom posledním soudu se líčí že ti kteří tam jsou odsouzeny k tomu věčnému životu na pravici boží říkají pane kdy jsme viděli kdy jsme přidali již viděli když viděn ještě běžela ty nemocného a tak dále. A on říkal to z si tu delším způsobem nezáleží na tom. Že dneska nevíte komu se prodělali ani jsem to nemohli vědět že to děláte pro ale protože jsem životem ve všem a tak dycky to děláte pro pamatujte si cokoli jste udělej nejmenšímu z bratřích svých nebo mých to jedno mi městem to učinili. Tak upozorňuju vás že nejlepším způsobem že byste milovali bližního. Je pracovat proto bližního jako by to byl bůh. Jako je vašich růst ta to byl bůh a nejlépe si to představit aby ze si pomohli ano musí viz tu bez ale kde pomůcka že to malé bezmocné dítě on se ten bližní tak chová totiž. Tak atom berou jako fakt. Již ten bez moc když je bezmocný také tou bezmocným malinkým ježíšek který je položen do jesliček ve stali tak této lidské tělo. Tam je vložen a ohrožován na rodem jsem rozumem k zabití a tohoto ježíškovi pomáhá nějakým ix ypsilon nýbrž k tomu toho ježíši po protože ten proces a pomáhat k ježíši. Je proces kterým pomáhám v sobě abych se k němu dostal dotoho to bych měl sice věta ale nemusím přitom na tom myslet jsou musím odevzdat tak jsem přitom se na sebe aby to něco vyneslo pro než abych zůstal naživu ten sotva jsem narodivší plod. Života mého co to znamená poté duše je mi k. A který dojít do jordánu on na kříž a z kříšení z těla a ne k věčnému životu vědomém let pro je uděl každého z nás cesta každého z vás když jsem se ukázal cestu jako příklad svůj život jako příklad cesty pro každého z nás nic z toho nesmí neslevit to všechno musel napodobovat ale nejstarší je napodobovat to při aktech lásky vůči bližním a tam. Musíte bližních by uvědomil vědom toho když citu když se vidět proč mu to dělám jako pro marta co neviděl. Musí vjem to protože to nejsem který to dělá že ani o tom nevím. Nýbrž že vím jenom že z moci boží to dělám jako úkol boží to dělám protože jsem v rukou božích. A že taky vliv toho co dělám všechen pochází od boha. Podaří se v tom je to vůle boží nepodaří se to je toledu li boží ano. Čili není to na se na jenom konám úkol on se je ježíš kryl z tohoto často dotýkal si podobenstvích a například podobenství o ho dělení sich na vinici kdy jsme takovými dělníky na vinici kteří jsme v různých chvílích svého života na tu vinici posílá ani nebo zváni. Ale kdykoli jsme pozváni třeba v hodinu před smrtí tam je to čeho se západem slunce. Tak i tehdy to vás stejnou platnost as stejnou váhu před bohem jako kdybychom tam od rána pracovali dostaneme stejnou odměnu stejný jeden peníz a tím je život věčný vědomě tady napovězeno že člověk máli opravdu. Konal dobře dobrou vůči bližnímu bez ohledu na sebe. Musí najít sílu k tomu ve své vnitřní modlitbě pokud možno dokonale jinak si nalhává a že tu sílu ale bych k tomu měl svou výhradu mu ano tat tele velice důležitá. Že totiž jestliže tam udělal nějaký pokrok v své vnitřní modlitbě když se dovede k tomu bohu odevzdat. El tak si myslí něco. Co si myslí třebas lékař když projde lékařskou v oku toho nebo co si myslí technik když svou techniku za sebou když bude jinak tou vysvědčení že schopen. A to jen k. Jedem z jedna z přít čím ano proč jeho činnost jako technika tak jako lekat tak jakou kohokoliv jiného. Je málo velkorysá malicherná ale především u navíc jako proto o technika do oblasti technické pracuje tak toho pracovníka který se obírá lidmi a všem pro lékař nebo učitel nebo měl z ono je to všechny unavuje a tady je viděl že se dopouští chyby. Protože kdyby v nich opravdu působil bůh lépe řečeno kdyby ho pustili které k stát s ti. Tak by od toho toho člověka nemohlo u na wu kdyby totiž šel i překročil fyziologicky u únosné hranice lidských možností tak o to ne unaví protože el pokud totiž jedná z vůle boží a jednak. Z jeho moci všem buď jedná v jeho moci nebo jedná s jeho s. Když jedna z jeho moci z jeho síly a tak jsem přitom absolutně přestává nama. Nemůže být unaven jestliže sedí na dvou židlích to je případ mu ji díváš i všech ostatních a něco do toho pokládá jako svého. A něco nechala jednat v něčem nechal na pána boha. A tak si tím unaví ovšem vy mně řeknete neviděla v hezká rada ale třebas když jsem technik. A mám nějaký technický problém řešit v musím zapomenout nadto se ve škole jak jsi se zkušenosti abych moh správně vyřešit ten technický problém. A když tedy musím spolehnout se na své zkušenosti. Tak musím jsou si svou mysl musím si vzpomenout sto naučil nebo pro tu svou praxi dokonce musím vzít rodila a musím pomocník působit no a když je toho že to velice náročné jak časově tím pak do kriticky li tak je to musí od aby takto neříkej li žene že mohu mít do nekonečna působit když přeci od proto jsem byl ve škole ten. A když znám se třebas mocí boží jsem to udělal žil by neměl od boha sílu k tomu tak jsem neměl schopnost vnímati věcem nebo se to naučili nemusel být tím technik jem. Dal tak el jak nemám být unaven a tak mně přejí hlavu a nechtěl odpočinout tak v tomto případě atomu technikou vy říká hoden je dělník z viz své to ti nikdo nemá za zlé že jsi unaven tvoje práce způsobila že jsi unaven. Ale pamatuj si že proto jsi unaven ne že s tam vložil tu svou práci ale že to byla práce tvá to jednou zkusit už. Ale nebude to práce tvá nebudeš muset vůbec zapomenou nic na to co se z na své technice naučil pro bylo při to bylo i živí dělat neško v. Nebude se na ni zapomenout. Ale samovolně sis po me než výběrově jak sám nejsi schopen let co jste vědomostí váš po užít a použiješ to br disk mně okamžitě bez ztráty času bez tam a váhání bez ů váha ale budeš vědět kam to patří že se z tomu učil nebudeš li se za něho to čas na to myslet ale bude že že tady je že ty tvoje vědomosti které si načerpaná ze své fakultě technické. Že nejsou zbytečné ale ty za tebou budou stát jak to nebe tvoje práce od toho budou stát samovolně. Protože ty budeš řešit mocí boží a ne svou a všechno co chtěli organismu závist těch mozkových je přidáno k tomu k abstraktní síle boží nejlepším pořád o to z nechce se s nechal ukrást ale když. Budeš konat jakkoliv bůh v to v tobě o na tak o to samo no se uvolní z těch svých mozkových buněk samo. A v patřičném výběru tito přistoupí na pomoc. Kdežto když to bude tvoje práce tak se u na v něm budeš starat o to jen v kdy jak na to přijít. A když jsem potom s tím i žije nemluvil vedou prvém tu doby náš je teďka postavil skvělou tu vinu produkovat a bezvadně funguje jaře svým po době ještě nemluvil. Zvykat na škodovce nejsem tak ve vší dobu ale vás zasel li pro byl tady bylo pro o li se s tím aby se co mně řekne na to ne napřed. mu řeklo tak co do toho jak pak se ti podařilo za tu vina jednou jsem se mu to podařilo a ona mně řekne. jsem tentokrát protože to dvěstě dvacet nedávat aby si nemáme o z dobré zkušenosti mi to skládáme ze str desítek dvě z to si ti do vada do tato o prvně jinak. Ne tak že jsem o proto druhů se jak to dopadne ale o to dopadlo dobře v protože jsem toho poprvně v životě nedělal jsem tam přistoupil věci. S tím že tady mně měkký ženy měla. Pane bože jako motyku děl nejsi smím co chceš a teď jsem jenom žasl mám tady jak vidíš domě všechno řekne v z ještě nestalo mám tady celou řadu knížek o spor mých o tu nás vede již celou rodu když toto vina. Ta je to tuto je to literatura česká je tolik let byla chrám co vel am lidská no kamenická tedy ale to literatura německá vítězí bude ovládám takže nikam jinam a pro vědomosti nechodí tah. A jsem tentokrát nevěda asi raději než zaváhal a o nepropadl jsem malomyslnosti. Nezneklidňoval jsem se přece jsem byl před ten úkol postaven poprvně v životě. Nýbrž namátkou jsem máte do německé příčí ky na ix stránku a tam jsem si to na všem co by byl pracně vynalezla. To je dávno vynalezeno je si to znají jenomže kdo v tom obrovském dosti literatury si zrovna toto najít co zrovna teď konkrétně potřebuju na tom musí být. něco zázračného dispozici nad to je vše mohou vše vědou jsou zboží. A tam tam vedla a taktu tak to šlo dál ty nejsi odborník co by ti to potom říkalo neřek v ale ono to od začátku dokonce tak nešlo nevim co teďka oni s tím jak se vám nemohu svými pořád být. Jsem to jenom svými spustil a byli jste když do první případ letu velice a od jak je tomu žil tak dobře se v um u mně jsem samo jsou neprozradil že se do se o tom i oni odradili jak na to jít ale se ho si ho měl a tady vidíš že u boha je veškerá moudrost i technická a. Že mně rozdíl mezi náboženskou moudrosti na technickou jak tito tehdy zrovna jemu. Ukázal ten červ rok tam vzteku by neboť ten červa byl tím poučován o tu vina a. Nepřišli na závadu v pro by měl v tom proto rodu tam na ku běh. Tak se tento ni žil od poroučel. Je že jsem ho nechal v klidu toho nižšího že se na něm viděl jsem v něm viděl světlo. Ale tak jsem za ním šel ale jakmile ti přikovat si odešli když se našla na závada nevinen tohoto žila byl to jeden z těch kubánci přelil dával jsou tu dobu výkladu pozor. Nakonec za koupil úrovní potem ne opraven ji proto or ve škodovce. A říkal tak jsem nedával pozor se modlil ke svatému janou nebo mu co jemu aby mně odhalil technickou opravdu kde za závada kdy tři měsíce chodili podle vůbec bych vám to nevysvětlil a tady jsme měli v nese i ži ju kteří jinam detailně říkali svůj obor každý malinkou část jenom ale nevysvětlili aby se při do opravy rod tonou ale jsem zase nepříčetně hleděl zemi. On tam ležel jsem proto tam ho poznat ve vás nač ku a řekl jsem tomu nic vyrobit který nás tam provázel pro ten náš proto tou šesté mírou toto li jsem spálili. Za deset let to je vždycky milion korunu vaši čím je to říkalo jednoduché co máte dovnitř neutron budete tam láme li. To vám nikdo neřekl ne to oni bože samozřejmé se to opakuje tak to neopravuje tak to s mi z při tak prostě ze spát a. To mi tady českou jsem z ku nikdy ne opomeneme říkal tentýž mír karel jsem li k a ne před smíme příjmení. A ten červa říkal be jedeme na ku bohu všechno vidíme jenom měl od nás prosimvás ještě by dokud tu musí do proste do města a aby se nám něco dopomohl koupit tak se si domy stačil se třeba při skal z kou ulici toto vykládám jenom pro jsem to a to bylo ještě řekl tomu nic míru li s. O který by tato řeč co děláte do klovat a teď mně říkal znáte této svatého u sochu řeka s říkat ano. taky klesám chováme po musel o svatýho nepomoci u vás u každé studánky a k tomu jsem se modlil na že by byl nedával pozor a ale to o to se modlil a jsem si to vy modlil. Nebyl o nic platné své tři mizí se chodili jinam ponese byl nevstal jane pomoc. Jeho mocí jsem zakope o ten o dobro to kdybychom byl jako slepí šli dál ale protože jsem zase nedával pozor na výklady toho karla o nich viděla on něco vykládal jak co popravu volil před no to jsem zase svého hloupě modlil k svatým janu nepomíjí s kým a při modlitbě tak se něho skloubenou a jak jsem nedával moc toho jsem za kopl o náš proto viděl jsem na něm. Naší opravám z kou značky ku v tom byla na ti ještě nám znaku byl tak co jsem poznával jsem měl prut se mi to ukazoval mělo ruce tu znát škola aby poznal že jsem do toho že viděli nakonec dětem do svýho pro vámi vám toho opraven nevrátí. Co sami nevíme jak na to on to nejenom o pravé nevrátila by že je to sami mají si dopravy doma a to je pro z žil. A tak říkal jsem říkal prosím jak je tomu slyšen pro tomu věří když as tom nedalo co dva na on zpíval jsem to jsem chtěl z něho by dolovat všechno co jsem popsal vědět kdy si to byl politický svatý byla doba protireformace za. A u vás sláva svatého když se u nás k bohu vy husy tele a potřebovala as tak katolická si ke v nějakou ideou lidskou podporu jak si vjemy z vlas od žil na nebo mu s kým ho. A ten nebyl svatý toho on říkal. a zemřel potom tedy když to v nejlepším případě vezme za náboženskou pravdu že nechtěl prozradit tajemství zpovědí ne manželky toho masa mas kterého. Ale. Do techniky neměl vůbec otec by neměl ani páru svatý těl nebo mu s kým. Místo aby po mal tady při rod hora. Říkal jenom jedna jediná pravda absolutní pravda o žít a do se nás je po vejdou všechny relativní pravdy ostatní a taky technická pravé relativní bratra se mi do této která pramení jste absolutní pravdy boží. Tu si je si co chcete ale mně pomohl bůh pomocí svatýho jana nepomoci s ke je ho. A to ohlásit na celé kuby je jak ti svatí nám pomohl. A říkal co tomu říká o váš. Věděl jsem z vás o to s o to nebudu dali čili takhle jsem to řekla tomu již vědomi teď jak oni odešli jsem běžel za ni jako živý ku protože jednají nich mi na něm na jediném jsem poznával světlo. A ti ostatní devíti již nikde který vám to taky říkal jsem žádné jsi to nevěděl ale u toho jsem viděl světlo se říkal jak nebudu při je prost budu za ním. Se mi oči jsou telefonu a že tomu co jsem zažil a on říkal no to je zajímavé tehdy říkal jsem si všímal toho ča no tak dával pozor a teďka vím proč nedával pozor ono v vnitřní modlitbě něco je. A ho máš něco o tom na tak dále a tak to šlo dál na to se stalo ano. Před takovým nějakými jsem měl ty o od i do vyvolil dokonalém naštudovat o mystice. Takže von dneska dělá a i komu o tom nemluví pochopitelně. Ale tu tu byl byl nedal dohromady bez svatý děláme pomůcky ho on od vod he který za pravdu technickou taky umřel takže nemyslete si že když nějakou silou uděláte nějaké dobro. Že jste že to vaše síla síle která pramení z kde z jednoho a téhož pramene kde do konkrétní síla třebas síla schopnost lékaře schopnost technika nebo nevím co a nebo přirozená ruka pomoc ale to všecko je od boha. A jemu náleží věčnost jakmile se mu tam věčnost nevrátí jakmile jste z s u o chop mně nebo ochotně nebo od li nebo z připraveni k tomu považovat se za to pravé do za konající dobro tak zanedbává máte v toho boha který pro dobro učit. Bez něhož moci byste ani prstem nehnuli ve škole byste někoho vyléčil nebo udělej jakou tu by vím ta mu to jede no a proto ten žije že dneska se to člověk který dvojí vyznamenání z ale s v obou říká kdyby věděli proč nemám nějak se tato ses měl jevit spolu no pravíte atd takovým ti si. Obraz dělají dobro ale vědí že to neděle kdy musíme bylo dokud dva tisíce polovičku veškeré které věk li s tak tomu jak jsem to nepodaří nebude vám s výtisk není.