Karel Makoň: 85-35A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jeli kousek dál že totiž v tak to lidské já. Nebo ten organismus pomocí lidského a to bylo dokonaleji řečeno. Je schopen pojmout myšlenku že transformuje se na nástroj který bude otevřen vůči vůli boží ano tak jestliže se mu to podaří že vám otevřen všechny kdy vých všechno by vých ska všechny dveře které jsou v něm zavřené. Ale když jem všechna ta síla vesmírová začne proudit. Tak on konečně se dostane k tomu že celobytostně bude bohu zatím není schopen celobytostně tam jsem si myslel že jsem třebas v koncentráku se celý odevzdal bohu a. Co neni ll to jsem si jenom na nával nevědomost hříchu nečiní ale jestliže jsem za pět tisíců z toho stavu vědomého spojení boha vypadl taky věže jsem se tam celí neodevzdal. jsem to nevěděl jsem z synové zase my se v když odevzdá svůj život bez lítosti ne. Liž esesman cenou uteče je nevidí mně nevěstu schvaluje pán bůh ne no tak k potom nevidí ani ostatní esesmani který my vědomě z tří do za ve stříleli do trvá aby visí z tu tak jsem byl v zcela na výši přátel atd. Říkal to jsem kabrňák ne a to je ten návrat k sobě. To je jak jsme si vykládali tady je především zem nebo včera ještě. uzavírá ani okruhu od sebe k sobě. Kdežto láska bližního bližnímu být otevřený okruh od jemně blížíme mu. Ale ne by mu od bližního se ke mně. Ode mění blížím ale definitivně bližnímu vůbec ne ke mně to znamená ti tady s pomocí boží nebo silou boží te dávám wu kdysi pod se třeba zdraví nebo jen co co jsou pro něho udělám nebo mu tím dávám pět se korun to co od a ale on. To nejsem a to je úkol od boha který jenom plním ve to na vědomí. Buď že jsem k tomu oko o si že bůh tento úkol nám tady svěřil jak je tak sobě protože musí být svatým k tomu do úkol splnit ne ten který to vykonávat kdekdo přímá ale je těžko říct rozhodnout kde přitom důležitější ježíš kristus měl tady nám říkal že důležitější ten do přímá. Přitom že ten kdo vydává měl v ve stavu v takovém jako byl třebas ježíš kristus tak pak je důležitý prosim na straně toho věřícího. Protože svět jede nevěřil jsem za zase neuskuteční rozumíte ta pomoc pravá se neuskuteční když tam ve zázračná ale za či by říkal pravá. Protože když to nepodaří jak je to pravá tak je to pravá užitečnost jo že to na mělo podařit to my nevíme jak proč ale v každém případě pravé toho. Zůstala dopravím tedy by se to nevrací od toho tomuto bylo věnováno pád kde toho k tomu kdo do toho vložil tu sílu od bůh jo. Takže když jsem s tím jih jem potom hned mluvil o o tom oba si kteří jste li tam modlil během toho výkladu tak jsem mu říká ale teď mám tobě závažnou prosbu když on byl na čem mít tím co se mu řekl teď za to byl závažnou prosbu nepřivlastňuji si to co udělá kdybys u dělat nejde lepší. Věc třebas teď tou dotud tu víru mne tat tak si ne při dodnes si myslí že si to ty který z to udělala. Jist ty kdyby si neměl proto sílu od boha tak si tu tam mate vám moci ka. Nezbyl než se vůbec země no tak prosím jakmile se ti cokoliv podaří tak každého rodí bude říkat že jsi dobrý o bude při prokazoval činnost mu řekni jak si vychovali takového malý. Když jej kdo vychovat oni si budou myslet a ha vysoká škola technická praze v ní. Pak budou poděkovat třebas v škole máte skvělého č a ka. Udělej od udělit do tam aspoň docenta atakdále ve si to ale jisto o do hlavy ty musíš vědět komu to jsi byl vděčen když to vysvětluje v protože by tito nad nepochopili nezažil tom že nevědí oni o to bez toho kdo pro stála tak abys byl na konal vůli boží jest je to úkol od boha tak to bude víte že jim tomáš říct. A když že to neni úkol to tak je to nesmí říkat jak to říkám být kde se jich tam vykládalo. Těch ty tudy myla ty hřích dělal co všecko a jsem jenom k tobě se obrátil jsem v tobě poznal že jsi schopen pochopit svou účinnost jako úkol od boha jediný z nich. On říká možná že tomu tak to se do ve ukáže on se ukazuje že tomu tak je protože po době se do vltavou dneska ale na tom takle dobře ne jakoby sám a to byl tak viděný v. Že on je si vědom toho že v jedněm není že někdo že je tak to není život v v no ale teď jestli člověk ne není vědom si toho a že nikdy se bohu celé neodevzdá tak hrozí mu jedno nebezpečí. Že žid a toho si domě a taky se mu podlehl hlasem podlehl čemu jsem mohl podlehnout tomu jsem podlehl asi taky musím pochlubit s tím ve tím ve jsem žil dělal tu chybu že jsem za pět měsíců toho spojení s bohem se dostal z koncentráku potom a přijde let šel jsem domu a všichni okolo naříkali prosil rád že jsi na svobodě. jsem neměl chodí říct jsem tam jsem zažíval pravou svobodu. Ale voni byly podle za blázna jak může někdo z tam že el na svobodě tak jsem nikomu neříkal se tam jsem byl na svobodě kdes dnes aspoň matce a jsem nikomu jsem říkal protože mně nařídili esesmani že nic nemám říkat o tom se tam dělo. Že jak toho říká že od nazpátek do vězení je tam potom u týrali tak nelze strachu ale možná že taky proto že jsem nechtěl další utrpení způsoby svému okolí. Tak jsem to nikomu neříká a tak si na ni matce neříkal jsem tam byl svobodný je to pořád říkali se vás o jsem podal to mně může se kde se o svobodě. Jak jsem podlehl pólu toho tomu dojmu tak se ztratilo moje spojení s bohem. Takovou mocnou sílu lidská představa. Proto vám říkám když si myslí že jste udělali dobře máte právo o rozlišovat mezi dobrým od zlým jenom o rozlišovat ale nejsi to sobě přičítat rozumíte od když je dobré v tom musíte rozlišovat abys věděli co je dobré a co jež relativně dobré jsem let je špatné ale tamto musí končit než ty tak jsem tím dobrým to ne ano ani ježíš si neodvážil to osobě že je dobrý tak jak se může odvážit mi. Jakmile ale přesto očím přesto je tento jemný bod on činností kdo o jejich možností tak ztratíme všechnu milost navíc kterou máme k dispozici. Ale nebudeme zázračný jednat a kdybychom byli z s vědomě s paní zvonem nemáte za příklad nebo o ten svět poznal zářný příklad člověka který byl vědomě po pět měsíců spojen s bohem on pro ztratil jedinou představou. Když byl na svobodě. A pod lidská svobodná je to v na západě nebo na východě nebo kdekoliv nebo svoboda nějaké jednání není pravou svobodu. Kráso onen svoboda vnitřní kdy vědomě z boha všechno beru který byl žiju i při veškeré činnosti ve stavu trpném čili této co jsem chtěl opravit nad těch tří modlitbě ta vnitřní vody do musí přejít do činnosti. musím být při činnosti trpný akty s vám vysvětlil jsem trpnost při činnosti. To od nos při činnosti spočívá v tom že si nepřičítá ani nejmenší učím ti jo dobré účinky relativně dobrém čím je toho co jsem jako a udělal rozumíte ní. trpnost a velice obtížné než se naučit být trp mým v běžné činnosti tak musím měl bych se napřed naučit být trpný vnitřní modlitby. Když neučím být trpný věční o době nadto jsem k jak se mi zdálo dokonale uměl před vstupem do koncentráku tak to ještě nestačil nás něm museli dostal do koncentráku. Abych se naučil být trpný v činnosti. jsem neuměl být trpní v činnosti na se byto plný těmi při modlitbě kdyby na mně přišel býval. Skvělý svatý filip z neri a viděl by extazi byl by nemohl nic vidět. Že žid znali kde jsem se šestnáctého století je že nemůže osobně navštívit. Tak by se mnou byl udělal totéž co udělal s tou je těžkou která v tvorem si upadal do extaze a jednou těm přišli a řekli mu když byl ty jsi svatý ale vydáme ještě mu svatou a kde vyspělí se setká kdybyste li si vy dohromady do byste se pro den jsi li se dobře působily a on říkal co dělá noho upadá do extaze jak každou li kus mým mluví s bohem říká skvělou moudrost. Nám dává dispozici. A on říkal jsem přijde jako on za každým šel. Ale říkal jsem přijde tentokrát ani za ni nešel mu to nestalo za to aby za šel jsem se si toho a. A za být tím člověkem zvrhlý k těm šel do hospody o nějakým vožral kou on nebyl vám nevěstkou šel do hospody za ní. Ale zato atom došel k tomu toto dostalo převeď který jsem přivedl ji tam jako ona ho viděla tak tím světlem jeho byla tak unešena že upadal do extase velela asi al ležela jsem jsem u vložili možná do křesla zažil zrání na na zemi a milý filip z neri u byl biskupem. Jsi by kasta o rukám byli. A začal ji po hladkost k ale pořádně a přes obličej takhle že si hlava ty cela. A dával pozor se ji vrátil zrak na měla oči sloup vlak extazi a oči tak je to dost dovnitř na samý dopředu na to říkal tak co ho no a to pro z mně byl od čele jsem byla tak unešena svou svatostí. Ve které jsem spatřovala svatost boží říkal do z mluv nemluvme mluv v do bude budeš mluvit tak zase to do věk stal zle. stal si nemohu potřebovat my žijeme ve forem si jím. Kde jsou lidé zvrhlý kde život se vede nejhorším způsobem v itálii kde paže jenom po majetku po rozkoších a úplně se v tom pálí. Tam od se mnou a tam způsob a ti a nenapadne upadl do přitom do extaze. A extazi nemůžeme potřebovat tady mohou být denně se věnce extázi ale protože mně potřebnou tyto ubožáci. Tak ten přepisy nedovolit. Když to na lese tak chceš li mu na sem podám tak se při z tam aby do extaze nevstoupil ale vstoupím a onen duch nějakému ako on za kovy duševnímu. A ta jeptiška opravdu od doby ani jednou do extase aspoň před tím svatým světem li kde upadla a mocně pomáhala tam nebo po máte mohl potože on mu to dobře nešlo ji za to nějakou ženskou někam dvojího druhu. To měl nějaký chlap dělat tak dále ale tahleta asi mohla to dovolit protože žena šla za ženou a obrátila mnoho lidí úplně ztracených ale do stará jen na cestu pravou takže není semeno mezi svatými nikdy jsme nikdo si že synem nevzpomněla protože když si vzpomene na to by musel svatý filip li pád z kola takto po do za dostatečný důkaz toho že nebylo k ničemu a v ale praví opravil pravda ona byla právě tou pravou. Rád rezignovala tak skvělou blaženost která člověka čeká extazi aby mohla pomáhat bližní. Nemyslete si že ježíš kristus kdyby se v těch třech let pomoci bližnímu e bych byl v v z rozkoší by strávil blaženosti ale on ukázal svým učedníkům ženu chvilinku v jednu malinkou u k řím ku na hoře tabor kde se proměnil vedle mojžíše a eliáše byl ve stavu blaženosti ale když tam jeho učedníci tři který tam li s ním chtěli tam s tak tím kázal okamžitě pryč. To oni pro nás máme úkoly jiné ano jednal doma tak řekou filip z ne li v. Vyd ze své ježíš kristus radil miluj svého viz jako sebe samého to znamená ji bližnímu napůl cesty tím se vzdá již od sebe dokud patříš jenom sobě a nedbáš na bližního jako na sebe. Tak si pořád uměle ve svém vědomí uměle oddělenou bytostí od boha jakmile ale od sebe po odejde už. Tak v tobě vznik ne prázdnota a tam nejí užitečnější prázdnota neboť není prát no to jako prázdnota. Ale prázdnota která se uvolní pod zemí z tví po tvé sebelásce prázdnota která by pána boha přímo přitahuje. Tam mám právo vstoupit odkud jsi ustoupili ty tam vstupuju já. Jinými slovy řečeno cokoli jste učinili nejmenšímu z bratřích mých mně jste učinili. To v tom třebas nevíte že to stejné ale tím že řekl tímletím tam vstupuju já. Tam vstupujeme svou spát jsou tam jsem a jako vědomá věčnost. A máš právo tak je se mnou v věčnosti přebývat proto z pustil k sobě. Vy pouštích k sobě tím že od sebe odcházíš do od sebe neodchází dí. Anebo se k sobě vrací zaseli tím že si ji k sobě v něčem že si to přičítá sobě ten se se mnou nemůže být na věčnosti ten není spasen. Nikdo jiný není spasen než do takle jedná pro nikoho jiného není spása než pro to co za dnes to byste toužili po spáse. Ale říkám že to jedině pravá cesta jiná jiné pravé cesty není že by například někdo říká mluvím slovy. Vší horovi jako se kterou právě překládám pokyny a tím je to závažnější to říká křesťan. Říká kdybych měl všechny schopnosti hodina dělal by všechny možné zázraky ale lásku kdybych neměl tak všechno co vydobyl jdou na této cestě je falešné z klamu sám sebe jako by mluvil svatý pavel. Lásky kdybych nebyl neměl kdybych s bohem zvučící jím prázdnou nádobou měly čím bych nebyl ničemu bych ne. Nebo neříká pro ono od z onen zvučící. A el tak hle měl pravdu i ten vší horovi do o z kdy ten na ten. Svatý pavel o samosebou ježíš který to dal do pera ale říkávám o to abyste do sebe do ruky při horovi jako své abyste věděli že on spojují o to aby jednou jen dvacátém století v bylo v veřejně na celém světě hlásáno že jsme děti jednoho boha. A věříme nebo nevěříme těmi je mi zůstáváme. Že není rozdílu mezi věřícím a nevěřícím mezi muslimy druhý věřících. Mezi mohamedáni křesťany hindy nevím kým vším zen buddhisty. Že je na tu s základem který všech životů těle těch lidí je síla boží a v se musíme vrátit že překonat svůj aber z li svůj odpor vůči jiným lidem a nemusel se proto svými bratři provádt ale musíme v nich cítit pěti boží je zajímavé že na synagoze staré pražské. Bylo po celou dobu převaha nečinnou napsáno zdalipak nejsme děti jediného boha a první jsou dělali v něm si tento nad pis sum daly. Protože přece nemohli být dětmi téhož boha ve jako oni si skvělý němci ale tenat krista bohužel dodneška neobjevil. A to je chyba protože devatá jsem velice li tam zase bude ale asi hříšné mnou vše chvilinku dopracovat těm prvním století. No pod asi do toho slibem nemoc o nějak do změny z svým jsem z mi spolehnout na to co není není spojeno ti ale v čase přibližuje a myslím že ty rozumíš k i mezi lidmi takové zbytečné přehrady náboženské jazykové a kráso zlé protože jsem nebyl časem lidstvo dívat jako na přežitek. Že je dávno za nimi. A neříkám spadnout do náruče a že nebudou války na takové věci ky jenomže my se tohleto a nikdo z vás. Protože indové kteří mají větší zkušenosti než my v tom časoprostoru nabyli větších mezi dost dost že jejich zkušenost duchovně starší než naše říkají když žijeme v době ten na a ještě do jeho konce čeká nás tři tisíce let takže v nemějte nejmenší nevěří toho proč k a a tak tam tím toho jednati radí. Na sobě vlité tak abyste ze sebe uměli vycházet ano. Že v tedy opakuji bude při opakovat dycky to pak je tato řeknu jinak tak se o to nebude tak od závadné. Opakuji to co jsem řekl transformátor vesmírových sil to znamená vesmír v malém v lidské tělo schopnost veškeré síly působích sil vesmíru přetvořit na jednu jedinou sílu. Která člověka dovede před ba rád my království božího. Jiný která z forma to třebas který mají zvířata. Ten nemá tuto schopnost nemá ty všechny vlastnosti tohoto našeho aparátu kterými bychom mohli být dovedeni před vybrány my jsme dovedeni tohoto transformaci před bránu. A tam musíme potom klepat čili musí doby kristovy otevřena když se otevřít nemůžeme. Ale bych že je to tak říká se řídí to pravda sami se kdesi nemůže. Ale bych k tomu něco řekl protože to jenom šablonovitě a tam se vite vysvětlení věci v ale když jsem na to díváme zblízka. Ale tak si vlastně otevíráme sami ne svou silou o které víme pochopitelně takže to síla z jiné strany než od nás. Ale otevíráme si. Tou silou která nám od boha svěřena jenomže nepůsobí z naší strany nýbrž způsobí ze strany boží čili nevědomě pro nás si toho nejsme vědomi. bych to vysvětlil na své zkušenosti ano že máme li ku čas kdysi jsem od potom co jsem vodešel od těch lékařů si přál jednat správně a to jsem také poznával co je správné. A měl jsem také moc k tomu od boha samosebou abych toho vykonal. Takto většinou bylo něco a nebo. Takle kde dospět vždycky to bylo něco na co jsem rozumem nestačil vždycky. A většinou to bylo něco nad to semen nestačil pouhým dobrem třebas vykonávali nezištně takže když jsem konal správně tak to dycky dopadalo tak. Že většinou se mi objevilo jako správné z toho. Co mně bylo nejméně příjemné vykonat málokdy mně to bylo příjemné ale jako ti jak vy říkáte na moravy jako na pod vodou. S se mi ukázal jako správné za rovna to co mně nešlo pod tou si do tedy ve při k letech neměl svou že ne ale nech nechtěl jsem to udělat. Ten se musel překonat sám sebe. A v tom pro sebezáporu o které ježíš kristus říká do se za mnou přijíti zapři sám sebe v. Tom je ten nadace atd toho přibližování se k bohu a tak vnitřní modlitba je druh sebezáporu své pravda ale láska bližnímu bez o na sebe také druh sebezáporu. Vykonávat něco správného tanec co není z mého rozumu ale o čem vím o čem mám jistotu jak se měl jistotu že to správné taky sebezápor požár musíme rezignovat na vlastní vůli co bych chtěl udělat a musím dělat to. Co poznávám jako správné bez o na to co bych chtěl. Ty se mi podaří přemoci sama sebe zapřít sama sebe v tom smyslu ale dělám to co je správné bez o nadto je že to me vaši měli mu volní vzkřísit be. A říkáme proto prosto si nás zase bude stát práce nebo odříkání nebo jen co všecko svět toto překonání. Tak je něco jsem v sobě uložil někde ve své duši smrtelné jsem mu doložil jinde trup nad nemohu co když to opaku stále se střádá. A nevynese tam střádá pochopitelně to nemohou být toho svědkem ses nadán na dvě nesmrtelné duše kam svým vědomím nedosahuju a tam se musela tak dlouho pokud jednám proti sobě proti své vlastní vůli ale za zprávy lidu pokud jde mi o věc o stačí aby člověk šel za věcí a zas jedno svým uspokojením za správnou věcí. Pokud tak jednám tak jedno hodné musí nastat okamžik kde tam nádoba vnitřní nádoba duše plná. A ta moje zevní duše nebo ta smrtelná duše dohrála tu roli kterou hrála z pozice oddělenosti je mi dobře rozumět a může za čím hrát novou roli z pozice vědomého spojení s bohem. Jo o před spor lidského potom z s čím dál dokonalejšího. Takže jsem zírá na něj jako věren že najednou o tom sedmnáctém na nějakém měsíci roku sedmnáctém na ke měsíci najednou jsem. Měl před sebou mu ve svém vědomí přítomnost nesmrtelného pokladu který je v člověku uložen a to je nesmrtelná podstata člověka pravé a v tak řek a to byla to byl tedy případ kterému došlo tím že hladina zásluh. O který se jevil pro zásluhy rozumíte tím že se neposlouchal sebe v smrtelné duši narostla tak že ona dosahovala okraj je v nesmrtelnosti a přelila se do oblasti nesmrtelné tímto způsobem vlastně sám si otevírám rozumíte jenže o tom vůbec nevím takže správně řekli by bude vám otevřeno. Kdo otevřelo bude stany jak voni tam vědí že jsem dosáhl toho poklad tak otevřelo z samočinně otevřenou protože. Jsem vel hoden ale že tím o čem nevím že jsem hoden toho z se přelít na druhý břeh břeh boží. Janem to taky je všechno jenom pomůcka slovní která nevyjadřuje úplně pravdu s celou ale mělo vám to přiblížit sil toho. Nebo mělo vám usnadnit snahu abyste se nebáli jednat proti vlastní vůli že to správné. Abyste považovat pravé požehnání že sebe smíte přemoci a když to budete několikrát opakovat let tak se vám dostaví síla žes budete jsme přemáhat bravurně je v totiž byl budete mít moc k tomu od boha aby se jsem překonali čili budete umět zacházet s tím zapři sám sebe. Nebude to pro vás něco abstraktního nebo něco nemožného nebo něco nositel nebo něco vás vyčerpávající zpočátku když se do v ale dítě tak měrou velikou práci poslechnout pro tohoto v uvozovkách vnitřního hlasu. Složky nahoře prosto nemluví nýbrž jenom vím. A tak tento vnitřní hlas to vědění tedy ten ve mně když jsem ho poslechl způsobován nárůst schopnosti spojit se sbohem. Takže jestliže ježíš kristus říká ne dali jste mi píti dali jste mi jísti atd tak dále znal nedbali jste na sebe. Vzali se jsili to co se tvořil vodil za sebe a tady se někomu jinému co se o nemohlo vrátit do pro z mně byl tento potřeboval ne. Ale tak třebas toho nevrátilo tak v tom případě se střádaly poklad který vás převedl nakonec do věčnosti ano to bylo dost tak tohleto je důležité tomu vědět samozřejmě i v tom momentu kdy se tohleto stane nejste ještě vševědoucí nejste všemohoucí. As krajně chybující abyste se mohli přehoupnout přes ten pocit oddělenosti do dotoho pocitu třebaže přechodného že jste spojeni s bohem tak je to vaše pravá podstata abyste mohli op. V tom stavu vydržet aby se se ten stav mohl prodlužovat za prohlubovat. K tomu je třeba další ještě opatrnosti. Nemyslet si ji že tímhle tím co z získali od boha. Jste získali všecko jako vy sami máte patřit bližnímu tak se nesmíte bránit aby bližní dělal něco pro az el stejnou měrou tam musí být rovnováha a jsem říkal z matce. Co bylo horší než kdokoliv z vás proč by krmí jíž když jsem neměl chuť nech být. Proč je na ba již proč ukládá dolů no škol proč jenom když padli se nechce spát. Tom proč u že se z kolik čemu této světské povolání s tou ty světské znalosti tolik ničemu před bohem koly žádné vědění pravé na řekla ty se zbláznil a krmila ve a pálila o byli dala o mně. Vodila do školy nutila abych studoval satana jasem ten první tu ten kdy on jenom vlivem tohoto anděla strážného ten ty první momenty nebo pro v měsíce dokonce o to opak dávalo pomalu do proč šílenství jsem překonal a proto jsem tady že jsem měl matku která a o také stala kdyby byl odmítl by se mi podařilo pod mít o vím o pomoc blíže do nějaké třebas pokory nebo skromnosti. Anebo dokonce z bláhovosti že to všechno zbytečné tak jsem který umřel na nejsem tady jako svědek toho co se stalo čili že berete od bližního pomoc tak samozřejmě jako když to vší říká tam marta na pomoc za kterou nemůže te a kříž dejte tu pomoc pánu bohu a tím vytváří v ten velký okruh. Který si bohu vracíte. A když jako odbýt dáte tu pomoc tak se vracíte k sobě. mohu co vy můžete všechno může mnou bůh upozorňovat že tuto tendenci se měl daleko větší míře o tuto touhu tak jednat ne jako věřili kdokoliv z vás o znám jasně odmítat pomoci i tu pomoc která sloužila koho by mu za naživu po byste mi nikdo z vás neodmítl o jsem měl být dal. Zase bylo hloupě přesvědčen že to co mně dal bylo dávno. Ta milost setkat se s bohem že to je dostačující že myslíte potřebou že se o tady žít. i spojovací milost boží na počátku je široko daleko obklopená nevědomost v k lidsko.. A ten člověk přímo září nevědomosti si byl novost může zářit vět provokativně nevědomí takže když své když dáme na ty svaté. Tak a oni si sami tak zažila bláznem božím nebo opačně boží se nazývají jiné. Ovšemže právem dále když jsou si vědomi aspoň jsou vládci tak podle toho mají jednat. A se tváří jako někdo vše rozum může adžnu kde každý z cesty. Že to ne ne takže dejme tomu ten svatý františek když toto pochopil n tak přijímala ale může byli as almužen byl živ z toho co si vy žebral byl živ z věnec slovy žebráka se od něho nechce byto vracel nazpátek a toho žebrák tato ani nenapadne to vrátit na s a pro tento způsob jednání dodneška zachován. Kdy. Když se něco nějakému sanjasin hlavy světci. Tak si nikdo kdo považuje ten pomyslet že by za toho měl něco dostat samozřejmé že mu to dávat z pojem moudrost kterou věděla i v je od boha od svých když jdu svých mudrců tak by to říkaly a tím se vůbec indy umožňuje aby ty svatý žili. jsem nebyl sice svatý ale když jsem přece vám svatosti přičichl tak nebýt matky tak jsem deska nežil v čili on tím se vždycky musí být když nesmíte být oděleni tím že byste nekonali třebas dobro pro bližního když se prostě ochotu konat byl pro dobu bližní pro bližního dobro tak musel by taky o choti od něho dobro přijímat. Musíte ad a to musí být oboustranné ano. Jinak je tady nerovnováha obec se marně přemýšlet proč jste na pokraji života a smrti. Ano. se let nebo nedohrabe jenom otec jakou tat kdo by po pane jámy pro váš hrob. Nic jiného protože my jsme tady prosimvás jako on fakticky neoddělené bytosti od svého okolí a správně říká mat si z muss v že jsme výplodem svého prostředí. Kdybychom nebyli vychováváni svým prostředím a o prožíval svým prosím tak ne z rosteme do velikosti ve které jsme. Škola by nám nic bychom o po o liškou jako jsem byl ochoten oporu o tom mu pomoci k bez které se neobejdeme na pomoc od boha prochází lidmi. Prochází prostředím mat tím prostředním si vzpomínám jak jsem byl vděčen kameni na břehu vltavy když se o z měl vzít do ruky když ho mám v ruce že vidím jeho krásu že pociťuje jeho záření že se setkávám s jeho životem a tak jsem ho dával na jazyk a pod jazyk aby pro taky. Pokud nával a když jsem ho měl dost tak jsem ho svým metlou vozem jsou volil do ode chce dopadl. A tak je kámen otravě ještě doma mám vám mohu ukázat byste chtěli. Nejsem v tom předškolním věku a takle bral z ruky a považoval jsem ho za živého pomocníka kámen mně pomáhal kusy mně posláni. I mně byly husy nepomáhali deska po li vůbec o těchto věcech nemluvím protože to co způsobuje násilím lékaři v tom se musila ho bez násilí pokračovat. Šlo pořád páchal dále nás měl v tom dítěti doby dobrý modlili a tak se ochotně ujali husy na by se o řeky vltavy dovedli do svého právě musí ho. Tam se sdělili ve žlutém světle v tam jsem nevidělo musili nýbrž jsem viděl věděl že tam jsou jsem o tom co ten světle jsou tam přicházel zmíněný ne z vylepšení upon procesy znovu nadto mezi to a tak dále nad budoval jsem na něm o příkazy bych jenom jedno semeno se od musí jednou žil zaplašilo horečky jsem měl horečnatém stavy protože to co se čím pak krve vynechat všeho možného jsem podléhal jako jako bych infekci snadno otcem trpělo. Je svatostí ale jsem by bylo musili uměle vložen dávat daleko lépe než antibiotika. Tu tu infekci a tu horečku s tím související. Takže jsem vždycky pomocí husí vám si pomohl o těch vysokých horeček a on tento přežít tak on by to bývalo spálil nebýt mísí a tak bych pochyb dál kdy za židy vyčkávat kterou vů. Jsi byste chtěl mu vám věnovat o máte z vážiti neboť kteří čekal živá. Se nají poprvně naučil že všechno je živé i další víčka či maminka řekla příměsků mlátí přitom bolí aspoň tomu uvěřil oku pod o ten vnitřní hlas mně řekl že to nesprávné to je zajímavé. Hlas neřekl vůbec na toho měnit čili on pro schvaloval na co neřekl nic pro schvaloval je to živé. jsem velice s on by jednal s tou v když z toho že to do dneška přežila tentokrát daleko z to přešel do z daleko tíž než v tom mládí co jsem z mých jeho ruka vyčkat ale teď jsem na nich zbyl atakdále stal jsem na dělat v o taky jiné místa jela se nechovali k jako e povolil za mrtvou takže jeho skřípalo se při prášek dělat ale ještě tam funguje ale když se na ni podívám. Tak si uvědomuju po že ty si životem ve všem. Jenomže též si tisíce k dispozici transformátor svého života tak mi z mým tak malý tak slabý tak nedokonalým nebo tak omezený lépe řečeno že se ten život nemůže tak plně projevit jako třebas rostlině. A zase je tím osvěžen tak plně projevit jako třebas u zvířete. Tak plně se nemůže projevit jako u člověka tamten nástroje úplný ten transformátory úplný a může se toho co od všecko. Z časoprostorového na hranici bez času o bez z ho. U toho dost jedna od toho co se při do transu v osm jsou že například při horovi do host sela v souladu s védami jenom všemi duchovně naukami říkala. Že to nás příroda se ubírá vývojovou cestou třemi stády první z nich je k hmotařsky život od člověk z váze svými smysly. No který jsem neliší v to jsem od dost příliš mnoho od zvířete. Druhý stupeň je. Člověk který jehož středem života je duševní život a ten byl s tím rozumem překonává svoje chtíče na tak dále prostě tíhne spíš k tomu aby definoval si život jako něco rozumného a tak dále a třetí je duchovní člověk nebo duchovní stupeň někde za hranicích toho co se rozumem poznávat. Nebo udělat. Co se na vůli lidskou chtěnou udělat než stojí duchovní cesta to znamená cesta k vědomému spojení s věčným životem. A jsem měl to štěstí že ačkoliv jsem byl malé dítě je li tento toho co provedli na lékaři že jsem byl zván svá na tuto duchovní cestu. Tím způsobem že jsem občas když můj rozum u dítěte nestačil. Se ptal maminky co je správné dělat. Nespokojen jsem se s tím s co tu bych moh udělat z vlastní iniciatívy nýbrž chtěl jsem aby to bylo správné co dělám to byl pod u který nebyl z hlavy protože dítě ve tři to budete nechce jednat správně nebo nemá tendenci na straně nebo neměly jsem proč když to nedopřál. Či většího než dar na pravém rostlinou před tím je těle to lepší ne ale tón prostě stal jsem prošel. V zástavu smyslových vjemů a protože se dostávali do při vědomí operovali. Ten proud z jen v těch toho. Vědomí které nás zanáší na lidský do na tu se dostával do smyslu kdyby zastaveny tak protože nesnesli tu bolest el co nebyl by se měl dostal z ani k rozumu a tím tam vznikl do takový op tok toho vědomí do jiných center se že jsem se domy dovídal co je správné no nebo se chvěl chtěl jednat správně. Což tedy smysly než ti ty vědou pro do pro sebe ty prostě pracují pro to aby byli uspokojení rozum pracuje pro se nad u z pokles toto jedna centra jen ty nejsou k tomu stvořena ne z ale něco jiného. A tak jak je po tomto o dostat mi to licet prudké bych mohl vysvětlit že z ten proč jsem dejme tomu byl zván a jak jsem byl zván. N do duchovní oblasti ve jsem zván tím že jsem občas věděl co je správné nevěděl jsem to z rozumu a musel jsem překonat svou vůli neboť to nebylo kolikrát hodné proměn z nose mi tolik od ne když se mi že to správné to jsem tomu zároveň moc abych tomu vykonat a tím země.