Karel Makoň: 85-35B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Od době jsem se dověděl že mám povinnost se jít se do toho nastěhovat do toho vědomí. O nesmrtelném životě člověka tak jsem zároveň se dověděl že to není neschopnost něco nabýt nabýt vědomí nesmrtelného života. Nadto jsem měl k dispozici jsem věděl že takový že jsem nesmrtelná nesmrtelné prosit ale e. Vy do třebas se této podstatě odevzdal dokonaleji než extazi. Protože to co se roste jsem na ze se dostalo to bylo zase extaze a jsem byl v jeho zen od jsem se zase ve vězení. Jako všichni ostatní lidé pak a na se chtělo abych poznal jak se z toho vězení dostat. Protože to všichni lidé kolem budou potřebovat do to budou chtít vědět že to sebezáporem. A sebezáporem v tom smyslu že se celý odevzdal. Odevzdat všechno nic nevlastnit spravovat můžu cokoliv ale vlastnit nic zprava mohou ale za jede okolností jenom na této cestě. Že vím že to mám od boha svěřeno dočasně od o svěřeno se do tenhleten život nebo nějaké schopnosti nebo nějaký majetek tak zvaný majetek všechno nebo rodinu dnem všechno mám svěřeno dočasně od boha a musím s tím hospodařil pro ni za těch vizte ne pro sebe. Za těch okolností mohu spravovat něco. Když jako toto nedokážu et tak je tam mámě ho bůh rád tu je tak mluvit ale taky musí všecko brát do ruky abych k tomu nepřijdou abych se mu brzo abych mu patřil. No tak napřed musí člověku u přestat vás sousta musím do vody víra vlastnictví jeli při ke všemu možnému před tím než jsem tu cestu nastoupil nad odebral hlavní moje vlastnictví nese jeví přírodovědcem no o to byla láska veliká a to mně odebral ti způsobem že okolnosti se utváří tak jsem nemohl dát slovem jen na tři nebyla nebylo do peněz. Abych to koupil nebylo textech i do bez za neznal li vše byl jsem na nebo ji podporovat. Tak sešel na školu dávno praktická vám atakdále jen malé radosti tam jsem tomu nepřeju tou jsem nepřivlastňovat to to byla naprosto bezpečna škola pro tomu co do za čtu do ale byla dost věčna. Jenomže to nestačilo přišla další sousta ne a například roku to bylo v co ty vedou střed malá sousta například dokud třicet čili. bylo po krizi hospodářské můj si zase dostal zaměstnání a ale ne říkal se těm pod kradl o ty přírodní vědy a aby žasli jak se do toho do že zabrán toto rod o jediná láska. El tak na tu vysokou hodili ovšem tehdy si obchodě krve nejste konečky nebylo možno ji na jinou vysokou školu než na vysokou školu v kom lidsko a snažil o škoda mi z vo znamená el podle znalo dělat něco zase strašně od rovného protože mně ekonomice let nebavilo obchod vydobyl obchod co a kolem op od z že jo před a to pro proti duchovnímu založení mému a tak jsem se na tuš školu dál ještě řeči domluva pro. Jednat jenom protože mně to nebavilo se říkat tady se osvědčit něčem co vůbec nebaví čím nechci být rozumíte to kdybych to byl tak nedělal tak opravdu to bylo stejně dobré jako nejlepší koncentrace ale jsem to bohužel tak spravedlivě nedělal jsem to miloval tím že jsem nesmí z něho v praze el studoval duchovní spisy a skok jsem říkal tak velkou rukou ne. A když je to že to bylo říkali byl o modu v do dávat do který se mám kasty musí nějakou vědom toho pomalu o dokud třicet jsi do dokud sice šel est jsem studoval. A no tak to bylo kolik dokud se o sum padlo pokud přede věd a z toho sedum let ne sv. Sice tři devět je šel sled no když v onom žilo no takže sled prosim let jsem byl špatný janet jsem víc než jsem jsem se přitom studoval jak jinak ještě na to svět roku byl jsem z síla zapsáno. Francouzskou budu v pak budu i a dokud druhou co li že pro tu se mi tam oni mu v čili jsem nezahálel ani po této stránce v nevěří si bavili tak i byla taky ty znalosti kulturně velice bavili ale zatím jsem mluva vám jsem most od bych to li tak se třebas těsně od ostatní sví jak v že jsem si byl za do koncentráku a tam se na chtělo větší jsou sto aby vzdal celý svůj život tak možná vidět tam jsem poznal byl jsem donucen ho zla. To ale bylo daleko menší jsou z toho než se oženit by si k tomu konečně dostal. Protože ten kdosi vás bere třebas moje žena. jsi brala opravdu za manžela myslel si že mám manžela. jsem musel včas z víc než si vzala podívej své tady dělám něco co nesprávného kdysi těm dal jistě by že si nemohu vím že to správné. jsem moří že to zkouška na co z to bych byl to dělal ne že to nesprávné se teď oženit že toto ke své cestě potřebou pro bych se byl nemůže nil tak jsem vám nemohl být velel v svědkem těch všech věcí co se dělo manžel s cel o to dětí starosti věd měl tak dále ne jsem v čili v tak to by byste říkali toto by se k tomu když žiješ na poušti a teď tady či aby hospod pode se v tom na říkám že ten život se nemá. Ještě o tři by vás to celý protože máš žít úplným životem celým normálním no ale jsem nemohl je již že. V těch intencích jaký žije normálním manžel nebo normální žena. jsem musel říct podívej se když si neberu. Nýbrž nová se mi do podobenství o hřivnách kdysi hřivna se kterou mám hospodařit ale bych si přála aby byl svých rukách také hřivnou kterou viz ty hospodařila pro boha pro boha probrána kočky založena na řekla no někde bych si to možná dokázala tříbit tuto myšlenkové si dycky to ale těžko říct ale toho že nejsem svou ženou nýbrž když jedná. Nevěstou jež něco pro pána boha to ve mně vzbuzuje jako velikou nedůvěru říkala naštěstí mám ráda tak jak tělo tak a tak ale asi mně a a ne nebylo jako jako dar od boha nebo dostala plat dost nějaké vůbec ne. Všestranně a jak se říká ona naštěstí když měla třetí je tak tomu takle a říkala manželským životem skončíme ve mně žije host. Protože jsem nebyl ochoten jejich jinak jako jednat než jako člověk který se zrodit děti jo. To co třebas konal přesně hodinu narození toho dítěte hodinu mne den ano. A pole toho jsem taky jednal a o tom nebudu naříkat. Ale šest tento manželce trvalo než se dostala k tomu že přijala tu teorii musela by přijetí ze si na krku kde by byla jen tomu do nebe nepřišla dnem dostoupila nebo nedosáhl na toho a hle ale pak ovšem dobrat tak jako já. Tedy od roku padesát jedna do roku osmdesát jednat jsem na to tak nebral ano boj to velice prospěchu. To jsem poznal hlavně při dvou ukončit její smrti a to říkám hlavně proto abyste si uvědomili proč je to velký sousto protože nevlastní někoho jako člověk právo jako na vlastním jako vlastnické právo v z se který si tam při tom o na říkala že ty si jsem o jedné na tak dále na tak nějakým tam říká a pohled je toto vlastnictví posvěceno jsem tam říkal sto od anna žen. No a jsem to musel o že za nesprávné za špatné tam říká tat tady přeci jedním jsem to vysvětlil manžel že ještě před svatou chopit za by mohlo souhrnnou. Onen svým žen vyvolal protože k do dal do tak bylo by mně našla svým žel jako jsem jiná takto brala jistě ne tím závazkem. Tak samozřejmě že se nabízí co chvíli v tom životě manželském aby člověk bral třebas po měl k tomu dítěti jako poměr vlastnícího otce ne. Kde jedeme letu manželkou svět ale ty děti se přeci o že navázal ale dost jsem teď žitému jediné a kdybych se byl ukázal jako někdo je li toto dítě vlastnil tak jsem věděl že pro dítě za víru kdy ne ale bych to byl vzal jsem to měl právo aby mně bylo oděl toho kdyby pošle býval. To jsem věděl takže na mně se muselo takle heslem přát že by byl tohleto dokázal kolikrát jsem chtěl vlastnit pro dítě. Paže co neboť těžce nemocné nebo tak nechtěl jsem aby umřelo ne.. No a proto protože to bylo soustavné ten poučováním nebo soustavné odříkání se toho vlastnictví jak pro toto bylo velké jsou s to zase třebas větší než zaň se života jsem se vzdal jednorázově ten se musel všeho svého vzdávat soustavně dodneška ne jsem si z dál. Pořád to nejsou moje děti ani jediné a to všichni vědí. Ani když jsem to neprovedl toto vám správcovství dobře toho to není chyba tak velká že za to o čem mohl by trestán. Dejme tomu říkal jsem vám. Že ve třech a půl letech notak starý syn byl jako jsem než začal chytil správné on tak bych chtěl jednat správně. se mu to za trp nevěda a jemu z opravdu přišel ke mně ráno naříkal takovým ku je. Tobě hořela hlava bílým světlem jak si s tím shořel na ten toho v jen novou jsou poznávalo. Z toho jsem poznal ten si schopnosti plný kde vidět tyto věci že na že se v je duchovně připraven. Tak jsem neměl čas jako kam por mu to vykládat jako dnes za tolik nám ti těm ča tu neměl se li vůbec čas jsem zastavoval konal do večera. E tak jsem říkal jsi mu to nám písemně. Ale kdybyste se všemi data by to bylo napsáno tak o proto mít nemít děti bylo tři a půl roku s začal psal jenom svatý jana pro jen du a když jako o to mělo výhodu když temně na to dodneška nečetl a patrně to nikdy širší z nebudeme se točí v jako to mělo výhodu že když jsem měl před sebou. Úroveň duchovní toho svýho syna a. A v této intencích nebo podle této výše kde oni jsem psal který to jsem se ani nahoru ani dolu pořád tu úroveň zná a když do s tou platon do životě třebas bude životním oni nebyl věd na tom nezáleží on tu úroveň takže ten spis el takovou úroveň o které by říkáte od ty doby než si asi přeci jenom něco přišel k a něco si že. Hlouběji ano jaký že jsem líp ale mluvil jsem hlouběji nebo li době žilo ty jsem sahl protože jsem nepsal pro svého syna. Pro svého od doka pochopitelně kdy jsme zprava jsem přitom syna a ten ten tak proto jsem nazval manželství velkým jsou z ten na před tam začít vlastnit ten nesmírně obtížné. myslím že není je větší pokušení na světě. Než tady začít vlastnit to tedy jsem pořád jsem si se při do z aby teď začal určitá moment začal vlastnit co jsou jak jsem chtěl a jak jsem chtěl kolik na naší vlastní. Jsem okamžitě ne činil pokání vzdal jsem se myšlenky protože mají do zásadu ten nedělejme neděle nesmysly a nemysli nesmyslně. Aby se na protože by to dítě jsem měl pro sebe zachránit neboť mně moje vlastnictví to jsem si nevzal li. No tak. Jsem vysvětlil proč jsem tam říkal že ten esesman to jsem vím o na to nepochopíte esesman který tam přišel vraždit. Než jsem tří vyšší doby let. Ona aby janem sestro z toho bylo patrnost nebylo tvé chyba budu střílet. Protože ne jsem to tak jsem to vysvětlil ale to se ještě víc po lopatě v s. Vizi na ni do to pochopil dobře nepřestal se nebudu tat jak doby kdy mu ale je to takhle. jsem si myslel v dřívější době že jsem všechno dál bo šel jsem se vzdali své svatosti rozhodl jsem se o to co ty a byl jsem jednal svatě ne že jsem asketicky letech dále modlil jsem sval že sekal jsem pro tu. I toho jsem se vzdal tety připravil když jsem poznal že jsem asi na špatné stezce ještě pán bůh opustil se mi zdálo ne. Ale. Neměl jsem příležitost se osvědčit v tom jestli vzdal svůj život jsem ještě než o to jsem byli tím esesmanem který vlastnil svůj život rozumíš. A který ne netečně v tom který vlastnil svůj život a měl ten nemusí se o něj překlad připravit měl tendenci protože to vlastnictví zdát ne. On tak je ten zabít jsem se chtěl taky vnitřně zabít jo on se chtěl taky zabít to jsem nezří liška je že jsem to neprovedl musel do za udělat ten esesman asi tak jako třebas když nemluvil mám promluvila jeho oslice to byl milosrdný případ od pána boha že za udělal esesman co jsem měl dělat před tím. Když to byl udělal předtím tak musel dosáhnout esesman přirozenost né. Jdou dělo li žít žen ne vše z ale ne ne nejsem proto aby to všichni rozuměli jo a potom zase proto by v tom třebas nikdo nerozuměl a tu o to nezažil tak on se ta ho a neměl že to se to tak nebude vědy nic u mne li nemusí ale jen uši řešení by bylo a do se chtěl tím skončit tuhletu pasáž že při normy dokud říká. Není dobře tato slova vidina ale smyslové zvíře sví a tak dále duševní a duchovní nýbrž věděl že všechny tři typy se prolínají že každý má. I ten kdo je čistě. Hmotařsky založen a ten den se mu být lepší a nesloužit jenom o tě. Protože tady tažení přírody do které od o který on ani neví která všechno vede kupředu ne a oním on mu občas ve slabých byl ka podle mne a tak jsem podlehl do těsta bych byl takže rozumím když je rozumem nestačil v tom smyslu duchovnímu tažení že jsem jednal podle toho co nesprávného co rozumné nebylo ano takže jsem byl přiváděn. Jsem z s v tom duchovním světě nebyl dospělým člověkem než malinkým nemluvnětem dítětem který se muselo nebo dětem tak malými se muselo stát rodičů od všech ostatních co dělat. Tak ho běžném životě v těle stavu je to obdobně jako ve snu. Že totiž my si myslíme že jednáme s lidmi že se potýkáme es okolnost nějak událostmi večeři když žene svůj vnitřní případ ale všechno to se nás týká aby takovými se nás týká jak to s námi nějak souvisí. Na příděl život tady přesto ženskou proto jsem patři nějakým způsobem se s tím musím vypořádat doby chyba se li tomu stavět živo své rodině atakdále všechno je spojité to přicházejí na události který mu který si myslím že to neslouží a jsou svět do výchovný prostředek který jsem sis sám navodil ano je do podobně jako ve snu když vás někdo oni tak se slovy. Kteří se honíte. Ale byl o na to tam jako někdo jiný všechno pochází zvnitřka všechny všechna hnutí a zjevení světovou jenom se buduje ano takže jsem pro sebe vinném například. Jsi poměry rodině svými poměry našem národ dělat cele prosebné říkám jsem tím v jiném ano. Než kolik toho bych k tomu co on hodnost není způsobeno bo takže to nebe jako obecnou radu nýbrž v tom na jako radu pro vody na na ono tak a pak jsem ochoten do tam napsat ono to tam je a na tak kdybych šel pod ten při svaté cestou olivera tak bych na to šel takle. ne v tom sledováním šel svaté se dostanu. Tak daleko že dál nevím jak. Že nevím jak se do toho mysli jak s tím souhlasit li jak tomu překonávat než jak si tím dát nesporně to dál nenese totiž. Tak v tom případě si musím říci nejsem na než čili ani o pro ani naposled. Tentokrát dycky budoucnosti narazím na ten moment kdy to nechápu. Vy to dělám bez do pochopení bez el odůvodnění. Tak to budu dělat bez pád není vám a bez rozumového odůvodnění. Budu rozeznávat. Tam dovedla moje ostatní zkušenost tam to tomu rozuměla jsem toho jsem tím byl vede. Ale od chvěli tím že ne nejsem. Toho do toho jdu proto že odstupuji od sebe od o moc tamas tento poprosil aby mu za to. Čili to všechno je zdát mým pochopením ano za a. Čili nevím tyto začíná ale dejme tomu proč na to obětováním ano. To tam někdy v jo jestliže obětováním začínám vlak čit tak je to z toho důvodu. Je že zatím obětováním čímž svaté nestojím moje obětováním životě ne že bych tam byl příliš iniciativní to s s s si nic jak ideje své meze nekladou. Mohou být pro volně iniciativní když jsem dochoval obětuji naopak ježíš kristus byl no. Ten co by to úplně ale byl přitom velice iniciativní takovou myslet my jsme neměli ani do nemůže ve mně ani ty schopnosti ve k tomu nemáme ženo ale oni měl. A teď je otázka. Překonat provádt si do dalším šelem svoji osobní iniciativu svoji osobní odevzdanost jestli je to jsou vládu. totiž tu iniciativu bych neměl považovat za svou to se tam asi o tebe chce. Nýbrž bych měl to považoval vzal za jiným hnací prostředek od boha z mi svěřený který abych k němu při ten nebo doveden dokonce takže jestliže chci při ten při svaté se obětovat a vono mi to nejde tak musím tutéž oběť. Prokazovat ve mne ale činností musím činnost víc posvěcovat ano to je to vůle otcova spojení nebo to bylo víc posvěcovat rozumíš nejdeš věnovat jo a jakmile posvěť tím větší mělo. Ale v ale o jede přeskočit no not dorůstal než dosud tak to ten ši dotáhnout kousek dál o na mně bude takovou ukázkou kam jsem to bylo to dotahl věřím životě těží bych neměl visí na dvou židlích jedno před svatá a al druha a oběť životem. E přestat váma aby bych máme z oběd ti životem činností především nebo láskou ty dovětky si tam četl do tak tam je to vysvětleno. E takže tam si to překonat tolik takle liž a nosem stavu stane totéž co se mnou při ten při modlitbě když jsem stále hlouběji pronikal. Rozumíš stal při el jsem se jako čisti byl že ano. Jsem ještě je ochoten jít zase o něco více bohu věnovat než předtím ano. F. A odstrašující příklad když někdo jedná jinak než jak jsem vás ten při svaté to nejsi ty ale trošičku při to taky ty. A. To se musí všechno dát na jednu plat formu ono. Samozřejmě že jinými prostředky jdeš. Životem ani prvky působích modlitbou tam to musí vítr temné a teď to musí být vším činné i trpné dohromady ano. To ne v tom smyslu že to dělám jako práci na poli od hospodáře této trpnost jo. Že my to z do lidem nýbrž ono. Je ta trpnost ale dělám to jakkoli mně nařídili oni tam do toho všechny své schopnosti. ta činná stránka ty muss by mezi sebou rovnováze ano. Kdežto při modlitbě například jakékoliv a taky citem při svaté přesto výtek modlitba do vnímáme modlitba kde který je pomáháno obrazy chtěje. Věnovat provádělo vám modlitba velice výrazný prostředek pomocný pro každého kdo představit ale nemyslí zbavit a přeji použít protože představu při velice myslely špatný když se jich použije správný který straně přestat toužit teď děj který představě jak se máš teď obětovat no a potom to ovšem musí provádět běžném životě jak s tím ne odejde do běžného života tam ne realizuje ale tak to jedno bylo z ale dělá mně. Od proti němu stojí jsem zrovna tam v tom odejde v tom životě dokážeš vás dostali citem ši mi vždycky tak byla nebude rozumíš jak to bude dál životě tak toto nedá a ten čili tam to je čím to pro tebe bude prostředek jen řek bych e a tak mi nějaký vlak jsou by pak věkem rozumí tak nevím činni je teď je prozradí že svět že tak nebo ona ano. Podívej se ta cesta každého člověka aby velkorysá kdyby si dělal malichernosti rozmlouvat s kom maloval bylo pak je chyba že to je pořádku co mi tady říkal až. Ale přijde na kolik z prekérní jako se s tím nesmím zanedbáváno pravidlo správnosti jo. Tohleto el koly se taky správné za každý okolností ano i do maličkost když se tady třebas po to není malichernost. Co tady třebas mi jak ho otec kdysi kapli všech z na nás do pracoval z ve stavu takový třebas za ten nebo pro krista. On říkal to jsem věděl že kdybych zanedbal maličkosti nalevo aby velkou věc a tisíce tisíce maličkosti vytvoří takovém ku vně s. Si že ježíš že starost o že jsou zas co tvořilo správné děláš zatím nemáš jistotu že to správné ale co po že se s pro jen tak děláš tak se vzdaluješ postupně své vlastní vůle apod jdeš svou vůli bez on na sebe k tomu co je správné čili jak do také měli jak by ztrácí svou vůli se podřídit vůli boží vůle od je mu být sebou vědomě spojen. Či se mu přibližuje že ano tak. V čem spočívá to že se tam praví v tom podobenství protože ten člověk který přicházelo pozdní práce do hospodářova domu se umyl opásal. Co to co to symbol znamená pro pro člověka pro člověka za symbol znamená tolik li že nejenom že zapomněl na ten den tento umytí. Nejenom že povznesl svoji mysl si byl vědom toho že to není takový úkol jako kterýkoliv jiný přes ten den nýbrž že jde o přímý styk. S bohem. Nýbrž to je toho pokud možno osoba. Dokonalé sebevzdání ano neboť ty to šaty kterého se dělo nejsou promrhat kdybych nepotřebovalo tak přes ten den mít ne toto umytí měnit pro mě. To všechno co dělám dělám z lásky k bohu jestli to dělám z lásky k bohu pak se na velice dobré cestě aby se s tím bohem setkal ten osudem to může dvojím způsobem že to jeho povinnost. Když to nejde neztratil jako milost. Ale také to může láska k němu že si to zasluhuje ted tak pásky tohleto by měl tyto náležitosti ne. A to je to navíc co bych k ano si přála mít jestliže jsem dělal tam vykládal jakkoliv jen du o buddhovi při tím vrcholným chtěním se dostal věnování do nad z krát z že jo a tak se chytl jen mi jenom le v něm vy oné skutečnosti. On se naopak se vůle vzal to taky tak velice li čili z on líčil to je bez příkaz jen jsem říkal že se vzal konečně své vůle ono tak je to takže to jenom co hlavy řeka tady zvolen špatný příklad ve se o tom nic za tam bez za do nastalo všechny legendy jedno za do dvou jsem do tone komentoval vám protože samo nechtěl. Obviňovat že byl vedle ne prostí toho tomu rozumem to jsem taky tomu rozumět že to e podívejte se indové totiž. Manipuru jo muss vůli trošku jinak než my si že se děl říkala že ten buddha než to jsou vůli si přál e tu nejen ráno a proto ji dosáhl že se sil je ve své vůli jít s jedno žil. S tím si jedno tření se vůle že do žil celou svoji bytost a pak se dáte dokáže to by tedy. Když o pro kromě toho že touží poté věnování je nemá žádnou jinou jdou jež čem tak tomu tak je tak on touto touhou u sebe led jsou spoj bytostí celobytostně že ne. Tak se ocitne na prahu věčnosti na prahu věčnosti ovšem ne ve věčnosti. Protože indové ale jak za pomine a atom vyčítá i tady k tomu čili rovni do li osobní. Žen lidský organismus může přetvořit všechny vesmírové síly to je pravda čili může dostat. Na okraji času a prostoru ale ne za nesmí ne za čas a prostor nemůže. Na okraje a pak to ostatní znamená opustit sebe opustit svou vůli napřed když to naplní obrátky naproti odpustit všem to nebo i dělal nenechat se jako odradit tím že to jako by se dalo nikam nevede ale ne na to vede o to ve jak na to jak potom jen nepatrné jen v mládí odosobňovali jsem jednáte správně a podle toho co nesprávné a nedbal jsem na sebe tak i to co jsem před. Stálo v tom buddhovi se taky stalo neti jsem jsem co dělat tu askezi přes žádala nějaká nám nějaká zásluha str řekl lidově z tomu říká která se uplatnila teprve tedy od sebe odstoupil poté do tu li ustu neboť tože pojedl maličko víc než měl porušil svoje askezi né. A tím dal najevo že vzdal ten zápas o ten vědomý věčný život dostalo chvíle ho vzal na nic jiného nechtěl než ten věčný život. Je to jediné co chtěl tam vzdal svou vlastní vůli takto pak vždycky bylo a milovat tu byla ano to tam v v jestliže indové do tímto způsobem. Let tak je to na jejich poměry způsob správným z těch všech kteří tímto způsobem tam jdou se stanou partyzáni kteří se do stavu za jogu ano tak dostal ramakrišna jsem dostal buddha. Ostatní se za tu dobu nedostal vstanou mi do zen ano e povím chodit že si pro pána onen ve z nazírat to je tedy slabost teprve od veliké nezralosti ještě k v. A tak je mi jim a když tak listy si třebas o do je já. E tak si musíme kdy bohužel říci že mají jenom svou pravdu a teďka v jako ventilu toho šli orby jako své a tak si troufám z jeho povolení šel toho komentovat i tím způsobem všemu podporuji mu ho uvádím toho v ku pravou míru evropskou nebo za dva nebo naší. Takže to. Jistě že to jsem mistra z vás teďka sebou uvidíš dost znou a nemějte trpělivost se při tom dělají musím taky trend je se to slyšet toho člověka který poprvně histori indie říká o joze tolik co nikdo předtím řekl čem do tajné a potom dělat jogy toho na co z bych udělal každý kdo přešel v nějaké es. Specializované větve je do obecného užívání celého života to byl on. Je při do pro v ani ne na božího a nad tu koncentraci když se přejít třebaže ne nás jen domu upozorňuju vás na protože tohleto je záležitost která stala po ji z jiné strany otázka byla špatně kladena jestliže člověk totiž touží li se tím prostředkem spojit sbohem. Tak ten prostředek se nesmí z nechali ženat že bych mu dal komukoliv z vás návod jak to šablonovitě dělat tak před domu debakl jo. Někdo když je do to se vých silněji než když že z kopce jo třebas protože tak bývala a bez tam s ku u jednají jen způsobem jiným lidem než věren stavu. A tak záleží na tom v jakém právě stavu jsem abych věděl jak to jsou božíma mysli vyslovovat ten obecně myslel že se nám tolik že po málo se ten takže spojit je tedy kde a onu nýbrž an mu. Protože co tam řeknou předtím to musím si velice na pozor bych aby nevlastní ne nasadil a o. protože to ta na to není ještě ani ani mu nic nějaký ale allana. Toto konečnu způsobuje nějaký jak jsem říkal ten nově zvládl hell na. To je správné co by plynule tak by zažil tohleto než na tom jako s kam do váhání prosimvás od hlas svědomí. Svědomí jiných je záležitost vy pěstovaná na tomto světě. Stykem s prostředím asi jeho myšlenkami ve které žiju a se kterými se stýká. Není to ani z božského a nikdo z božského nebylo prosto tiší mate tento pojem svědomí se zásahem božím do lidského vědomí v to je rozdíl může např jedeme tomu když jel v těch sedmnácti letech jsem se setkal svou vnitřní podstatou to jsem na nou tak najednou dělalo z vědomí. Že jsem předtím žil bez boha rozumí to a tohle bylo běžné svědomí jaké se vyd pěstuje stykem s pro svým křikem zvnějška nýbrž a toto svědomí nemá na mysli tam ten kdo to píši nená. Mám nás námi sis lidské svědomí v šablonovitě každé svědomí je rozhodující. Ale není to pravda neboť když se do doby že jsem třebas let v ní. Věc která někde je hřích ven a o tom neví u o nectností tak mu to vůbec nic neříká a to co jeden hřích démon provádět svou vlastní znalost této ctnostné. Například dejme tomu jan dvacátých třetí se zbavil an. Jiřího svatého jiřího a zbavil svatosti nad protože v získával na víru lidi opravám li ven. No tak dejme tomu svatý karel li z jsem říkaje si svatý jo si že jsme kterých byla pravosti jmenovat svatýho místně oni se za musí jako svatýho vyjmenované protože on dal popravit toho do semen nedal na víru tím a tu o do ještě větší bylo ve mně šla nebudu pomlouvat proto nemůže do civět vzor zastat telat. Ale nejsem toho názoru že ten jan dvacátých třetí jednal správně když žel odmítl svatostí a jenom protože on měl tehdy hlavě. Tehdejší způsob myšlení žen a považoval za správné a k z vědomí. Nedovolovala aby mez dělal typ boha že ano když že tomu měl a o něm ne při taková tak ve přitakával tak těch třeba třiceti sis opravil to je dost zen. No ale bylo to jmenován svatým. Prosím vás na tak svatý veme na vánoc že svatý tak zvaný zen ve na dobyl ze devátýho tanci. No v tom pořadí králů dví ku protože vedl křižovatku do osvobození svatého rodů ne na tak dále ano takže e tudlety všecky jenom na svatýho viklat si jinam dostat si netroufal ale na svatou bar porovnat svaté jiřího ani si troufat v je že jste jít zase se to vzal nazpátek jo. Po ti musel se zen stačí k si s tím atakdále plným právem protože on by jednal podle tehdejšího způsobu myšlení toho toho s ten způsob myšlení ten styk s prostředím ve se na každý vím způsobil. Že vytvořil jeho svědomí rozumíte a jeho jsem nedovolovala pohany nechat pohany na že jsme v v v. Si sledem že cesta vjem proč li jsem z povídání proti hříchu brzy svátostem v k v tak se nám milost to v je to málo v. To co si vyžaduje od člověka je tak o že mu to nestačí k tomu by se zdvihl vůbec bo. On se pořád patrná v malém malicherném okruhu od hříchů u a nesli ne vůbec hlavu na onen mu to dopadne moc dobře tak se proč doby mil přišli do protože sic sie jsem nedovedl z toho dostat ani za spoj s to stane ani to spí svaté přímá na tom strava se prací jsem si pro znovu dokolečka on dělá něco čeho jsem tady nazval malý okruh od sebe k sobě od sebe odstoupit že se vyzpovídá by se vrací tím že spokojen s to nemá a no. Takže ten to jen málo pro ten málo. Pořád je na chvilinku se zdvihne ale jak mám na sebe a tak to říkám jaký kněžím jen ty ovečky jen tak on měla pro na převratně nepůsobí. Kdežto na mně působila tyto poznání převratně že se změnil smysl života. Takovost bude uznávám to je si jsem vašem do stezka zpovědi a ten vězně řekl. Ale při ten se ke zpovědi že všichni jsme říší jim a a teď se dnes bude věříš v u které jsou jiné než ty co si říká. A ty bude vzor seděl jsem tam přišel probral jsem si znovu na přišel vlasy celé zpovědi letadlo. Že jsem si že mi to nejde řešit to co je ani jedno z toho co osení z toho spojen za ne ne nedělá je to prostě nešlo. Tak se je dal proč na protože e pro tažení boží je tak velké ne že mu nemohu odolat si nemohu něco dělat po svém. se musím zažitý po jeho vůle nedá se na dělat jak to dělat abych řešil aby vítr ke zpovědi. V tom stroze jen ale k o do ke mně ke spoj jen jako se s pod je naše když nemysleli ne že si zanechal svět zevní mít správnost ne a tak jsem k tomu se věnovat bohu vydání zpovědnice ale neřešil jsem nebylo to možné řešit je to někam později ale tehdy tak s přispělo jsem nebyl schopen dělat nic z toho co stal seznam musí chu bylo to to bylo oheň na sešli literou dělal je na by se dostat zabil nebo nebo ranec. To se to nešlo. F. Takže víte mám city za být toho že na hříšnost vězte hříšnosti ráz před sví svýho svých snahy. To není z střed snahy je poznat boha. A to ona si netroufá z toho důvodu žes ti toto kážou sami nepoznávají jak mohu někam bez někoho kdo sám když jsem nepoznával když vim s knězem aby zpovídal se mu tak ale jako třebas tomu o pád slovy. Že se ho všechno osobě řekl jak jsem k tomu přišel celého říká na tak to je milost od boha pochopitelně. Ty že lékaři tak sto o zacházet se všechno bylo do boha řekne ano. No ale nemůžeš přeci ti aby kadidlo provádt živi a krize tele to svět je si teď je že dovolit obrat synovi sice to budete násilím dostal taky jsem uznal. Takže z této situace výjimečné nemůžeš zval ostatní a když budeš jimi tak je tam podle svých zkušeností be tak způsobí z nich pocit přednosti. E u zmalomyslní jsem říkal jsem jinam kde to byl ten směs tak také zmalomyslní když do zpovídá z něčeho co co jsem vám co ona dělá. Na to všichni stejně ji musím vyložit jak se tomu přišel kterémusi rady jak oni tomu mají při neboť on existuje přesně řád přesné podmínky které jsem dodrží jak oni ovi svým životem tak to musí nemůže ale musí mez tomu poznání ovšem mám ostatním i tobě věřili i těm od vědy o ježka budován představy. To tak z víme nebo jak dobru a kdy ty přestaň se po se na druhé místo například v tom jsem mu říkal no věci nejvíce vadilo těm věřícím v tom konce tak jsi pánu neujal že nechal na holičkách no a to nechá každého nejenom těch několik co by o tam v tom jak na každého holičkách ale zdánlivě nechal na holičkách pot. Že on tím zase poslal někoho kdo je tam poučilo o něm člověče v jiném vyšším co oni považovali za z trest v nebo co je to si zasluhovalo v kde bylo volit tedy mizí čem jsem to se dopustil tam si to o ztrátu by ne pro ten došel jsem taky s tím spekuloval jak se tam dostal prosto na dostal za toho a musel stát za ni se tam netrestá viz sami sebe a nestaráme no ne ta se zabít děl na tom. Seslat dělání ti ti.