Karel Makoň: 85-36A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tím tím že se míváme v tom vězení o téma nevěřil vězení je že tím se vlastně mučí mele ve své oddělenosti od boha. A jsem slíbil že tady nám do věk především budu li by přesvědčovat že to jen nenormální situace kde jsem se přestal jsem na vás. Když někdo nešel za ježíšem říkal do udělám tam tohoto byl potom u za tebou el tak řekl mrtví pochoval do tvé. Ty buď mezi živými považoval toho od svého tedy za ním nešel za mrtvé zažité kde nešel za mrtvého prošel na něm za živého jak to bylo možné že dokonce za tvého považovala že měl pravdu protože ten člověk nežil ještě být vědomě věčným životem jenom ten kdo žije vědomě žil věží ten ten se narodil podruhé. A von říkal ne rodiště se po druhé ale nedostal světec rozdal toto du tam porod se budu dávat ale si rysy říkáte ji vědce musíš se musí se dát pokřtít tím seznal byl poprvně se musí se dát byl on se rodil vodu žili na tak on řeknu tuhletu neřestmi hlásek tele. To je pravda to bylo tak nesnadno šlo na to bylo svátek ale pro dítě ani neví že do pokřtěn jo. Jak to vodit důsledky nevyvodili tak by dovíme životě by víme vývodů. Tomu se to musí nepracoval nějaký základ ale k tomu co jsem tak musí oživit řekl a zkrátka dobře a to se vším protože za svým kou co od li. Že ten člověk se musí řídit receptem ježíše krista který je slovní a který je věcný znamenala události ježíše života musím pro něho tak jako příklad napřed slovním chcešli do za mnou si jen ona si byli vědomi do království božího. Zapři sama sebe vezmi svůj kříž a následuj mě. Že může následovat teprve sebe zapře to není tak návodně jsou tato postavené nýbrž jedno za druhým zapři sama sebe. Prát tento život jako sebezápor. Zapírat se v tom co je špatné třebas od do po do nějakýho pořadí světě mělo to nevadí ale to ještě nestačí on se musí zapřít co s námi se zapřít zapřít se v tom co měl rozuměno říkal a co nebylo ještě kde ona ne pak se zapřít i v tom že tento život je patří že patří bohu ne a pak zapři i v tom že nic z tohoto světa nepatří ani ty kteří máme je na čili. To o nejtěžší no a to potom jsem se ocitl tam na tom opravu zprávu duchovního života jako ten abrahám byl ochoten zabít svýho syna to znamená vnitřně co zbavit když mu to pán bůh nařídil že ano. Jo tak on to uznal za ni za každý s tím jsem to zažil to nepřišla sine jak oni to náš že tedy když když se jim to jsem byl proti tomu nic nemá ale jsem anděla asi se prospro pravého vás ti to své tak patřilo prodával. Tak uznali že to co cela pravdu ale to nemohu dělat protože oni hrozně pocení ho křesťana oni si myslí křesťan toho není skutkem. neměli jisto myslet že každý je schopen daleko vystavil než ten jest který celý život opustil aby šel za kristem. Více toho schopen v z nohy tedy ale o by se o to správně vysvětlit kristovu říci se to neni formální záležitost nýbrž vnitřního zaujetí no. Budu do toho co jsem vzal si že z z z z z šel že jsem s tím člověkem který mládí kouta. Ale dneska vůbec jako k ta. A zjistili jsme si jsem tomu sám veřejně přiznal takže to byl šok který způsobila situace kdy byl. Tak trýzněn nějakým důstojníkem na dvojí mně že to nemoh z na st. A o chtěl spáchat společně sebevraždu li zvrat do toho důstojný ka. U a vám ale jako před z li. Tím než v tom udělal byl znovu napaden tím důstojníkem se neudrží el na mistra aby sah poté viz koly tak se to s za a to slovně než čím syny nebo zapomněl že o stává potom důstojníků mu aby na nám skvělým způsobem. A díval se přitom na sebe za chvíli a říkal před do ty jako ptáš a od doby vzrůstat v tom stádiu nekoktám. A tak jsem mu říkal stalo se to vám totéž co mně co na neujde lékaři se si byl ale sám lékařem el protože je ale zaujal pozici člověka odcházející do ze světa. Čili se se zdál světa. A tam nepůsobil jenom to rozhořčení které jste projevoval vůči tomu důstojník ku nýbrž způsobil taky toto váš rozum dělat to bylo důležitější. Aby mu to měl ovšem ještě mnou důrazně časem svými o tom jsem to jsem jenom ale byl jsem o z vás sebou něco třebas poddal se nepoznalost jsem a to je tam jsem si stalo co jsem ano tak ten že by se dal vypáčit z toho z etického braní v toho život jak to tady říkal ten by se dal se vás teď již tokem zase novým předem do všech přístupen došel zvyká v tomto ten jdu těch letech třídy tam hlasem víra tato tři. Jako celek se ubírala a k takovému opotřebování. Ničemu jiné a vy tam noho z nich jejich škoda či tito způsobem jde. Mně tam takový přeměně který taky není toho málo toho tažení že vypotřeboval tak se v je ta doba to nevadí v ale tak několika bych lidí kteří nejsou tak bez nadějí na ale se zatím podle toho jestli je to pravidlo jak se si tak několikrát když to málo že takových co způsobuje. Že ten člověk se zdá a představ které jsou vtíravé. A to je úplně určují jejich způsob života nebo dokonce budu mi i když je za zub tedy zevního no tak to není tak obtížné tedy obecně jak se za toto mám ve že by se lidé jako vy kteří nemají žádnou takovou vadu jako to je ten dotyční před těla že by se nemohli dostat z oblasti z těch svých představ které je svět. Že vás všecky vězní představy pro které je jenom to ty představy se nemůžete dostat za tam kde představíme jevu vůbec žádnou roli. A ten život vychází věčnost se za představa aby se synem se setkat proto že jsem z ale s představou o opaku. Ale protože jsem vám ten život který žijete jeví jako přirozený správný kdežto tomu před tělo mi při nejevil ten život tak jako stanete se cítili být vedete z po že si ostatní ježíšku stranou hříčkou. Nemožným bych tak řekl kdežto to není váš případ. Trošičku s které k tomuto se dostal jenom li nad ho k. Ale dejme tomu váš pan manžel nebo jinde to ho na s se musí strašně tvrdě na vás s tak plně nemusel se na někoho ale to lety ostatní jsou tak si. A protože se považujou ten svůj do pod co za celkem ne let za pověra ale em běžně normálně jako u těch ostatních lidí ne to znamená oni si na to z vyd zvyk měl za své vězení. Vizte zvláštním způsobem se za čas v tom vězení chovat jsem že jsem jako člověk na odchodu a to je po do domu přes jevy na podobným rozumíte než se nás kam se li u po mnou že jsem na odchodu ty lékaři v tom předškolním věku a abych to pochopil jsem od vodu. Jak se do vás svodu od lou ba bez te od pochopila ale stal zase z mně na vnitřní které ještě deska třeba nejste přesvědčena ale podnícen přesvědčen el. Velice k dobrému že nebudete schopná. Dříve než pan manžel a než ti ostatní podle mého názoru to co se v ní. Se dostat za ten tu svých představ to znamená toho vědomé toho zažívání věčného života. No ale bez máme v tom vývoji a budeme sami mezi šesti očima než než ti říma ale museli mezi šesti více ji nemohu k tomu potřeboval tak si o tom ještě o po osm jo. Protože jsem si vás včera s o nával všemi se všemi těmi ostatními jak jsem se snažil ale dohonit z podá ku v dohonit to způsobuje na a jak vám to nešlo a to co se s ten o tom. To bylo to to byl to by byl musel vědět o vás o jsem to tak neuvědomoval onen dělal všechno co mohla ne. No tak. Prosím vás ještě jednou služ mění a teď vás budu teďka budu komentovat pod než tu zdál toho. Vše v jeho době tak o se tak si všimněte. změny v tom komentáři máte neska napsáno dva dvacet stránek že máte dispozici ale budu komentovat dal to napsalo do takových pot. Protože bez budu takových tuhle těch sto ztrát ale ono psáno. Ale do toho budu do dva vědomosti které jsem nabyl včera přitom řeči. Ne za to jsem budu mus za si tajně z věčně jsem někdy dal tří věcí li ti ale si ho tolik lidí najednou pozorovat a dohromady co má. Protože tohle toho postavení člověka že von se ocitl jednou za tento musí představ umožňuje taky když je to promluví aby se se se ocitnu taky za oponou v jeho představ v. chápu čím je za tou představou ne jakém stupni vývoje tak ta. Že že oni pomoci svého viz honem nemohu nějakou lidi ale to aspon konstatuji a toto konstatování je velice důležité pro to co dělám abych totiž zbytečně nad tím nelámal důvodu el misse jsem možná ní. Lid ani neví že z pak vám to styk v ale takoví lidé třebas jako jsou to ne jsem se kterými jsem tam teďka vidím říkají kde bereš tu trpělivost nám se tak na bavit o jedné a téže věci jak tato v tou táž ani toto odcházíme jsme např jsme hodni toho vás pro tam my se to za to za ty den za strávili brzká taje totiž tím k tomu aby nemá divili během doby co misse vidíme abych mohl ho si si to dělat abych měl pokorně z tak li. Ale potřebu zjistit působení toho cest zraněn provádět jo potřebuju aby ji pacient když si odpočinout ano. Ale šel na jiné řešení jaké byl. Ve styku s pokušeními tohoto světa aby mu do toho nikdo nehnuté ani abych mohl v říct jaká z toho by se do vás syntéza no ale si zjistil že ta syntéza nová která z toho vznikne je li tak nepatrně postup od a a ve se z petru. To když rozložit dohromady zase všechno že se to nerozeznávat toho co bylo minule čili že to je tak si ho z práce pro paní kamenem do vršku tedy zase z hrou ti dolu a oni si ji jak je zde nebo trpělivost oni zaprvé nevědí žádám ani z než jsou s to mi říkal ty pokus svými a druhý nevědí ti že. Ty představili. Nejsou jimi samými že ten život ve kterém živou je život pronesla mysl o. Neskutečný. že by to byla jak ale nese že to smysl je že si vytvoří li představy který je nutí aby šli nějakou cestou těch představ. Znamená dokonalá hráz mezi nimi a ostatním světem dnes kudy mezi nimi a bohem víte li jsem musí považovat za oddělený bytosti jedna od druhé že na mate základem veškerých neřestí. Kdybych na příkladem je tomu když přijdu takového ve že bude tolik lidí se cítil by tak je oddělen tak bych s toho mít plotem duchovní s. Jed neměl vůbec nic těmito vyčerpávala maxima že říkal bych sice to za v řádu nebo tak nějak ne tato se nemůže stát protože. Tam něco seděl v mém nitru jak tomu řikam mají paz. Že obchází obchází úsečku a ne i při takové společnosti jsem. Takže vidím toho ducha který zatím je to trpělivě čeká ustanou oni stycích přestalo ovšem to bude pro třeba do smrti ho je pravděpodobné no takže není to z nestane trpělivost nýbrž je to z nestranný vidění skutečnosti která je zatím. A proč jsem si vědom toho že ta skutečnost u každého z nás uměli u vás čeká trpělivě. Jsi toho jsem vědom tak nemohu být vedle netrpěli. Když někdo je daleko víš než pochopitelně trpělivě čeká. A vypadá to že bude čekat do dlouho. když se na tom li mu přitom tam taky čekám svým tak se šel na sto třebas z těch několik hodin jsem čekal s ním který čeká. Tak nejsem netrpělivý kdybys tam vynechal do rád jsem tam brána byl na že bych to posednou byl něco upozornil možno tam nebe na to čas že proto z po ten způsob jednání. Tak vás ještě po čtvrtý prosím o odpuštění se nebudu pro z ti. dívat na ten svět vašich představ jako na něco čím jste vidí. Nýbrž všem se vzájemně podporujete dohromady všichni lidé žes né. Přes ten pocit oddělenosti. Přes jenom tou úrovní představ dohromady do přes spoje atd tak dokonale propojeni přes toto propojení nemůžete no tady řekl jste ve vězení ve kterém jsou všichni za i když při ženy. A víte o tom aniž si to říkáte že tomu tak je no. Tak přitom pozorování svého života jsem tady doslova o světě se konečně došel k takovému řek bych si definitivnímu ale v dost do pokročilému. Názoru duchovně pokročilého v k k si k názoru že každý člověk je svým vnitřním duchovním vůdcem je do mu že tam u pokud věří nebo ho dal nemusí vůbec nějak říkat že musí na ni vůbec věřit každý člověk toho duchovního vůdce a jejich veden a tím veden takovým způsobem aby to unesl kdežto takový ten vnější duchovní vůdce budu let ten vím. Tímto způsobem nevede protože když to někdo neunese tak homo vyloučí ze své společnosti. Ježto tento vnitřní duchovní vůdce na toto nemá právo na v krajním případě že ten člověk umře totiž ne. Ale teď ten případ. Ale jinak toho člověka do leží a vede poctivě a pomalu trpělivě teče o tom vůbec neví ten člověk bude tomu dost nemůže být ani dítě čem pochopitelně a to je na tomto nejkrásnější že si nežádá ani nejvyššího poznání protože absolutně neznáma. No tak let. Nejistá se to poznat u člověka je to duchovní vůdce v mám ne který s ním přišel do styku od u svého jako jsem byl a propaguju krátce když jsem potom jak jsem šel z toho z těch rukou těch lékařů chtěl vědět co je správné. A dostává se tomu schopnost odlišovat v že když někdo napověděl jsem ho poznal co nesprávné co se to taky moc to vykonat ale tak je dneska neříká že by to byla bývala moje schopnost protože z rozumu to nepřicházelo li rozum právě předtím lidský zkrachoval jsem měl jenom jedno sám jednat správně ale nevěděl jsem jak. A jsem si poradit rozumem jaké míry mně rozum poradil do také měli jsem pronásledoval když se rozum nebyl schopen poradit tak jsem sešel pole li a tam zase rozdávat co je správné z toho co mně radili a to z tedy je řek bych tak této jak jak u jiných jinak oni poznají se správné teprve přejdou nějakým utrpením jak. jsem prošel v útlém věku jenomže oni mají v situaci horší než jsem měl z toho důvodu že mezitím žili i sled. Ve stavu dospělého člověka ze svých představ s cesta ostatního. Ostatních lidí z celého okolí že jsou trvalé ovlivňování jsou z nic spjaty takže se ho nemohou si za by bylo správné kdyby se ho zříkal. jsem tam cena nad hodil že mám kterou jsem za ze se zřekla se školil. jsem schválně jen to řekl abych šel jako si zjistil vnitřně ten postoje do jak se do zjistil el nerozdělil not ten za za to co řekla ale jsem posuzoval ten vnitřní postoj vůči tomu co o tom teďka viz na a to se zase v tom nevyznal teď jak těsta jako za potřela vědět to nevadí to vy. A tak si to by z tohoto neříkáme mezi šesti oči a. Si nemůže mezi tolika oči leže výkon nevěřil a nebyl by to pro ni ničemu dobyto svádějí cí. tady říkám jenom ty principy ve které je. Ve vašich očích mají povýšit činnost vnitřního duchovního vůdce o kterým vůbec nevíte že vůbec neuznává který chudák pracuje bez ohledu na to žil jsem vůbec nevíte že s nejste věčný že. A tak proto na jesu neradí vlastně že dělat taky v třetím ale dneska ten přírody vos. Aby ukazoval pořád například ježíše krista který si nežádal nejmenší věčnost od které vedl né. A když deset malomocných uzdravil. Tak jenom řekl svým učedníkům zdali pak jsem mých neuzdravil deset. A jeden mně přišel aspoň počít on tamto aspon nese od tady na mně když přišel chodil konstatoval a my si žijeme tak. Že vůbec ne děkujeme toho víc vůdci prostě o něm nevíme takže to že vám to poznám mi že ho své jezte povinováni vlastně věčností protože jisto neměj tak neudělá ani krok kupředu. Tak to by vás mělo přivést na úplně jinou cestu na cestu kterou bychom definovat jak cestu cestu věčnost. Ti být dítě všem za každý okamžik svého života a posvěcovat tou věčností a ten každý okamžik a a a a posvěcovat tím ve vyšší potom poloze je ho i svou činnost. Člověk může lid kolikrát řečem když že jako není rušen v své věčnosti ale jakmile se něco děje jako něco v tom koncentráku že víra mučen vystavoval nebezpečí života tak je po věčnosti ten obyčeje. Ale aby brali již již jenomže je nevědomý tak jsem ho nediv ne že tak jedná. Tak je. To je opravdu základ toho prvního dílu které z vás je. Do krás uvésti ne tím způsobem co teďka překládám a komentuji mu v tom en dvě stýkal v je že totiž tenhleten člověk v tom prvním dílu máš vyřídit tak když ka. Předkládám i karmajogu. A on kupodivu nazývá přít do ku božích činí. Ne jakoby začne nedělal. A kam ale kdy právě dělá činnost se se dostal k tomu bohu ne nebo do věčnosti a a on to je ho je nazývá a cestou nebo ji dobou božích činů. Neboť on na to jde opačně od se dostal zato lidské konání on že když něco někdo dělá že to všechno dělá z moci boží. Nebo toho vnitřního vůdce jak chcete li mu že kdyby toho nebylo tak nejsme schopni ani hnout prstem čisté kam a tak voni si u zamane že bude jednat sil nezainteresovaně. Bez o na sebe zrovna musili med nebude sklízet ze svých činů. N. Tak to neni úplné pochopení ta li on to také přímo neříkal o tak tam ona je komentovat protože ona třeba to hned z počátku za byste mu neměl za zlé ty požadavky úžasně v prvé po těla v ti že když on právo na to proto že on se jednou ocitl zatím neměli by takle ve s ohledem te pravda ale proto odpověz byl z druhého se ho tak pohlíží. A pak říká člověče je jako je tady ježíš dní svaté terezy nic sine udělal nic jsi mně nedala neboť všechno máš ode každého z vítr z že jo a naopak budu musel se dát ještě. To co on nejistých odneste obsaženo své utrpení na kříži a teprve potom se dostaneš do trvalého spojení jsem ano. O sto nebude tvoje zásluha nýbrž moje zásluha na kříži v ale jestliže někdo na ten příliš je věčné. A každý jsme svým způsobem na ten kříž věž šen ani do moc měnilo sto víc byl mne někdo ne že doma dokonce zemře přitom zahynu na tom kříži. Vy el tak jestliže někdo je také v ježíše na ten kříž tak by si měl uvědomovat že toho potkala pokud jsou vědomě největší milost jako od boha mohl mít protože ten. Toho zbaví nejhorším nejkrutější představy že něco si za svou. To je on dělat všecko možné jako by si to zasloužil ale v tom lidském organismu není zamontována transmutace nebo a no a přetvoření nad vesmírových. Sil nebo nemohlo časoprostorových sil na časoprostorové. Tam jenom je možno trans mu slova nebo přetvořit všechny ví. Časoprostorové síly tak aby na čili zajít jeden pro vás jedním směrem abyste se dostal na hranici věčného života více člověk učí nemůže do nestranně musí být otevřeno ano tak zhruba o tom vnitřně duchovní vůdci který se liší od toho většího tím že nás nemůže hodit přes palubu. A když máme dobrou vůli a to se od nás abychom měli čili bez boží vůle je vyčleněna vůle pro nás. Ale je nám svěřena jako by to bylo naše vůle a když je to taková dobra je tak představím naší dost byl do značné míry že ano dobra ale před vycházení z vlastní vůle a dobrou bude třebas pomáhat bližnímu nebo setkat se s bohem patřit atakdále tak to je to je vycházení z vlastní vůle k svěřené od boha a kterou o že za vlastníte tak v toho vlastního vnitřního. Vůdcem nepoznáváme být naším úkolem ho poznávat. Kdyby že si tohleto zamanul li v tak vás pozor na jednu věc. Poznávat toho duchovního vnitřního vůdce by znamenalo neboť jsem to za těch okolností že budete dokonale poznávat sám sebe protože to je to před pravé a či je to nemožná ale je to s ten nesnažte se o to něco takového dosáhnout z onoho by se to úplně své naopak jej důležité například u bylo důležité a vás do určité tak je to že semen. Dělat to dělá tento nepřítel ani pánu bohu. Nikomu dva co oni li si na sobě čili o to jsem se nesnažte protože to úzce souvisí to se souvisí s tím postupem na cestě k ten totiž musí brát tak že se máte učit tak neosobnímu on. A ani dobra jak toho stanovil ježíš z nebe stop přání tíž kristus aby levice nedělat se za to se stačí existuje obecně za ná. Soustava podmínek které by ses plný tak ten člověk se ocitne. Č vědomě ve věčném životě ale je velice užitečné aby člověk je neznal. Když třebas jsou symbolicky vyjádřit životem ježíše krista všechny a přesně v z s postupně v tom jsem jak mají něco o vás dělal on protože viděn je mu dnes v s v tom smyslu že oni nebo u závaznosti takže kdyby je znal tak se po nich musí žít ten by se neřídil tak sebe ta tam. Tak protože není za hodno aby se se trestali také letech i to v ježíše krista znát jenom tak mnoho v je to rad říkat vykládám. Na tom domě říkal tam velice hanbě aby si každý z to vybral. Co je pro něho nos a ne aby měli jasnou představu o své cestě takovou že by musel podnikat. Protože jestliže je říkám někde máloco ale že to je cesta po které se nedá k atd. přitom pravdu stejně jako kdyby ježíš kristus řekl jsem cesta zná na neříká že cesta samá. Ano. Kterou ukazuje i něco co se po zákaz ale on je tou cestou rozumíš rozdíly. A vědět o těch podmínkách přesně znamená před před má. To co on od člověka chce a to co člověk nemůže ještě z není schopen. Nemá to musí tímto nos. Vyš todleto tam moc to se to jediný se jako motto nechápou na cestě protože jsem neunesl se o tu velkou bolest to vám je svět je tak jsem neunesl to trápení do kostela zase z toho stávalo toho života a tak dál láme svým od toho takovýho moc co jsem neunesl o utíkal jsem od toho. No. A tak si myslím že tedy je to v pořádku takle ne ten účinek ale uvědomovat si že člověk neví je si z milosti boží že byto nesl. Že by se to by tomu proti ano někdo z vás by ten ježíš říká pořád mluvíš proti pojmu nežije a najednou tady přiznává že duchovní vůdce vnitřní to je ten než sic tele jen na dlel na diktoval nebo nad ii. Na byli obalem on na mířil k situaci jím které jsem sám nezpůsobil. A které tedy jsou pro součásti takové vyšší než je bych tak řekl jak my teďka jsem povýšil tudleten spor tělesté říká že režije jako taková existuje ale nestranně sám teďka tvrdí že režie existuje tak podívejte z nebyl jsi hráze slovy když ky jsem proti pojmu než čili jak my ho chápete pro to že chci vám za to hnout dojem že z tebe. Moc z nich. Že totiž někdo vás swámi tady práva jako sloup kou a že vy musíte pole toho a co rad. Tedy to pod tyto budou bojovat pořád. Když ale my tady tvrdíte na tak že když jako útlém mládí k je tak těžce nemocen nená ve se na hranici života a smrti když to nějak zasloužil vlastním jednáním nebyl vše nepřechází vtělení že jsem tam o to s to sebrala ta tak jak to máme rozumět nn byl jsi li jako k k anebo se nebyla kou k ka byl si řízen nebo se nebyl řízen tedy k vám řeknu to je složitých složitá pojď. Protože bych je kokr tělo po dět ten je to je si do dovedl bych se pokusím heslovitě že to tak není a to řeknou tímto způsobem nebudu zdárně mluvit o tom co se mu stalo útlém vládě ale bude to se stalo době dospěl věku. Třebas jsem se nemusel dostat do koncentráku v kdybych byl za že to co jsem měl zařídit a mohl zařídit tak přestal být režije že když tam třebas jsem měl změnit duchovní cvičení duchovní modlitbu pro to jsem neudělal přes mnohonásobné napomenuti. Toho bylo vedení tím duchovním muset to napomenutí toho no ale to nebyla nežije toho bylo vedení. A totiž se o to čemu ty říkáš že ji nežije dovedu převést na vedení ano. A to se trošičku velký rozdíl v protože cestami denní mohu nějakým způsobem osobně pohybovat. Tak se politoval opravdu v tom smyslu že jsem odmítl. Svým duchovní cvičení potom jsem nešel z prahy v době když jsem věděl že s pravým věčné na zase svůj osud na osud ji měl jsem který jsem toho dostat a ut uprchl předtím jo dříve než se to stalo čili tady je to je snad tělo po viz uznal že jsem byl veden protože to nebyla žádná nežil by nebylo vidět na by se mnou vláčen a naopak velice milostivě. A dobrotivě vedla za ručičku. A chtěla vůbec říká na ale jaké zas s tím dítětem které si nebyl vědom no žádného trestu který se slově a tam je taky tak zrovna tak je to s to co dospělém věku nemysli si že když vedly k tomu lékaři znovu a znovu se ze jsem byl velice malý u protože jsem si neuvědomoval že k němu vedlo. V jednom a pu a nebo potom nebo o tak ve třech letech v si to dítě uvědomuje podle nějakých souvislostí které vidí kolem sebe. Že kde na taky třebas tak jsem si třebas uvědomoval když jsem měl vlakem z plzně do prahy s matkou jisté že do břicho věci ne. Byl žije okolo jednoho baráku kde byl namaloval kůži. Oni tam dělit sedla takový věci. Podpořit za daleka se na tom toho byli z katar věk kůň viklat své vět přese mého o to pro prošlo ten ku do se pro hle byl přestal tak ho často říkám jisté se jesi se nedostane do toho jak se je do koho zase nejde o to lovit co stačilo v této wattse do od od prahy žilo se jedle a kde domněle pravil. Jenže jsem se choval podle vlastní vůle přitom jsem nechtěl tomu doktorovi jsem si skal napřed. Ještě jsem nic nedělal jsem při skal a říkal jsem ne do to ne ne doktorovi a vzpíral jsem své. Čili jsem se neb podvoloval dobrovolně upozornil beze sebe z moc jsem tvé pravda ale nebylo v tom nějaké řím bych přivolení bezděčné. Vůbec ne tak taneční nedopadá kdežto při tom když jsem jestliže něco ne když ti. Tak ten herec. O tom ležela by ani neví že jím veden protože dávno dostali návod k tomu jak jednat jo a pak podle které žije tak dostatek návod jedna nadto mými ještě rozumí a ten nešli se světa přítomen ho jenom napolo ne ne kdyby jsem by k tu jste hora žije ano o tak tam odpovídáte režii i tam jste porušil tu i teď lid od toho děje tak se vyšinul z vázat. Na začal být sám sebou a zase by tím do kterou jsem se měl myslit tak tuto vyčítá zákulisí něco podobného samosebou mně vyčítal můj duchovní vůdce i když je tam znovu ve byl rád znovu z jsem se muselo osvědčovat nikdy jsem se neosvědčil nikdy ne vždycky se odporovati proč za nás se pěstovali jako poprvně i když jsem věděl že mi to není nic platné. Tak. Tadyhle bych se odvolal na případ jedné tam ve vás nebyla z s velikou ale nebo jmenovat zabil na to nepřišla ho domu. Která se také proti tomu tak zvanému osudu nebo ta co v režii stavěla v dospělém věku nebyli to jest platné. Ale řekněme si spravedlivě a na. Že tento po vlastní o a nebylo by to s tak ale je opravdu velice plytký. Protože ona je to přivedlo k něčemu čemu předtím netýkala tak roku důležitost a ona mně byla se dostal do úrovně toho řádu hodnot který teď tam se něco v tom řádu hodnot převrátila a nastaly sám převraty men ve věku čili. Ono to pak vždycky bylo vedení než věnování. Ale přesně za síle za vytvoření aby se vytvořil řád ho no s. Řád hodnot. Čili aby ten člověk moh samostatně podle toho vedení jedna nebyl pořád vede jako s k a takže i když je tam nějaký zásah za který bych mohl že nemohu nebo že to nemůže jako u toho dítěte třebas tak v předškolním věku tak je to jenom to nejnutnější dosahování aby si potom moh člověk sám rozvinout vlastní. Zajištění toho průběhu duchovního školení tak třebas potom jsem poznával co je správné a. Tam tane žije do tohoto s dostala ale které jsem přitom nebyl prostě jsem se mohl zařídit buď tak nebo onak jsem o sval když dává moc takového toho. jsem z toho vyšel takže jsem pro k tomu slu režie vám protože nechci šlapat po ho z milosti boží jo ale žije to znamená na absolutní poslušnost nevědomá sice ne ale nedá se nic jak je to osud zakuklená kam je já. Kterou říkáš je osud který se nemohu v jedno není to pravda když tohleto přijal tak musím zavrhnout celého ježíše krista jak to může vaši hlava vedle sebe existovat k ho přitom může myslet jenom tím že si že žid jak božích. Se vám to hodí takže na jeho to je karma nic to to když to může bezmoci nebo vyšší toho pak to z moci tak jsem byl v tom třebas postaví. I s se tady neděje než pro čeho by se nemohli postavit je že otázka se postavit nejsi v obr ale. Ale jak nevíte co je správné tak je to dycky moudré ale také to velice závazné velice. Obtížné splnění před to chce něco navíc co člověka co normální člověk nedělá. Tentýž takle pořád při to jsem rozmýšlení o tom co je nežila se vlastní vůle co jsem vychází když že z jednoho omylu základního s ze svého to je z se pocit velice jasný ale to mylný pocit. Že se do pocitu oddělenosti. To je klamný na syt který není pravdiví v čili ty mírou své nepravdivé se honem pravdivého pocitu nemůžeš jsem vůbec kasta než ti posuzovat věci které jsou za tímletím nad tou do tou úrovní které jsou položeny v pravdě protože založili na pravdě a nikoliv na klamu a tam tedy plat. Jestliže nějaká paní ix vlastně dostala do situace ve které jsi poznal třebas tady miloše ne. Anebo zase nějak něco jiného že jsi poznal svoji manželku nebo a tak dál a taky je toho. Jenom z neznalosti tvé že neví jíž že ta spojitost tak musím svými lidmi je různou kvalitu že bych pomohli školsky číst. Z nesmysly se všichni nespojení jsem to čela co my si vo nejí poznal jak jsem tam ve spojení s nimi v s s s tím vidím v jedno. Za šest let nebo tak nějak nebo za pět ale jsme povalit za týdně jinak spojení. Kdybych kolika co tím myslím závaznost a menší dávat z s. jsem s určitými lidmi spojen závazně ji nás učit svými me závad ovšem obyčeje to ten nebyla jiná sebe. Protože jsem nevědomý když si kterými jsem závazný spojen například manželku. Je li příbuzní s přáteli tak a příčinou je začnou vlastnit vinen tohoto řek bych i si o na jeho vztahu o které nic bližšího neví jak je začnou vlastnit. Tak pak se může ten duchovní vůdce postavit na hlavu nic se mnou nezmůže musím s nimi est tak zvaný osud. A musí on si dávat se věnovat. Řek bych ten nižší způsob života který spočívá v tom ses závislý na smyslových vjemech a odtamtud na zpracování vědomi o trs ale tak když sis vzal li někoho za manželku. Tak to bylo také je závislé na svých smyslových vjemech. Ti třebas nastávající tvoje choď slíbila syna. A tím ses chopil el toho ne při nejnižšího ale úrovně vztahů. Který že ti před u jsou jiné vy tomu říkáte o skutečně předurčuje soužití nebo spolupráci na této smyslové úrovni a dost dost dosti zabraňuje zabraňuje aby s tím do si že je mně z mnou míru spolupráci na úrovni duševní a co pod této duchovní přestože jsem třebas můžeme být. Kdybys byl ale tu jsou manželku nezačal vlastnit tak si začal tak si to o duchovní musí vyšel vysoce jsi žít z jisté ta než je prosta na oni něho světla a byl by z od něho přijal poučení. Která by ti umožnila víc liší se se svou mat jak na duševní úrovni a na duchovní vůle ti ni totiž ten můj duchovní vůdce v om by se to lidsky om z jemně nemluvil nedoporučoval abych se ženili a dokud nebudu mít za sebou osobní pozná. Není jeho.