Karel Makoň: 85-36B-gt_do_475 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A to jsem měl po tom koncentráku takže jsem se dříve za ženský jich ani se neohlížel už. Dokud jsem k tomu neměl svolení ale to byla vědomá spolupráce s vnitřním duchovním vůdcem kdy s to mu dali svolení to všichni moji přátel říkají debakl od semeno o že je že si o letech v ale jen tehdy když jsem. Neví že byl téměř jisté říkám ne úplně ale třemi si že nebudu jsou manželku vlastnit. nebudu vlastnit ani z věděti že kdybych nebyl vlastně tak se na nemohl mít vliv duchovní nebo duševní el se přes jenom třebas to co z po na žel ku měl ten duševní vliv aspon. Tak k od roku padesát jednat roku osud nestát jedná předtím ne tímto byl řek bych e v to bylo v přes protože řekla si. Jež těla vlastnit ne o tom jsem nemoh vydělat nebo o mně vlas měla v. Tak za to a jsem je vlastně sice ale o na mně vlastně a tady ze sebe poměr toho toho postupu tak taky jsem musel to trpělivě překonávat přestal hlas ale přestal vlasy kroku padesát jedna ano znamená dokud jsem se že jsme se vzaly jako prosta za šest vně přestal vlastnit. A to je to muselo vychovat ti prostě okolnosti vykonat vychovali za jako s i zevně přicházející o příklad tři věci a to měla dohořel u doma dost tak šel další že přestal taky mastí o že z že jo a a tak dále a tak jsem tak je prosim vás jsem tady možná řek novou pro vás věc koupali ta stav. Toho kdesi že. Do kvality stav v se dostáváte zase svou vlastní vůlí. Že totiž záleží na vás jakým způsobem se k tomu člověku druhému při žili. Si že jsem třebas se tadyhle milo člověk přibližoval. Že ji způsobem než tím třebas tří je věčně třídě tak se k němu nabyl jiný poměr. A jinak jsem z z jak jsme se mohli vzájemně ovlivňovat ale kdybych jemu měl takový poměr jako třebas těm ostatní se při tak jsem nemohl taky mít tento li v to ale samo přesné ale když to řeknu něco co mu řekne že záleží na mne kvalitě přístupu známe jak jako tomu potkat jako litru. A proto v tom neni prorok prorokem protože do které ty svoje lidí za své. A tím z nehodnost je svůj přístup k nim postaví ho na úroveň daleko vyšší než vůči jiným li je a to vidím třebas o nějaký léčitelky paní k a ne z si ke kom a ten a osobní toho nelež ale se právě v jak nosu kriste nemá poměr o ses tam v vším bravurně a udělat z to ano no. V tohleto zrod v takovém kdy ne tak prosím vám protože než do o sledu celou skupinu jiné. Tak možnost porovnávat s jakými vývoj viz zády že se sbírají vidím že jej jeden z vás se dostává tak myslím věkem ve do vývojového stády ve které který přešel jiný z vás el věkem ty jdou do po ve které se pohybuje na duchovní cestě k a to stádium jsi mi padala takhle. Že ten člověk jestliže byl se sebou troufalý ale trpěl poraženeckou náladou co chvíli. Je že si uvědomoval že není schopen. Se dostat za tu úroveň na které je že mu to nějak vniká mezi prsty a který mně říkal prosím možná jsem od než že to patrně nikdy nebude jiné měl přímo řekl prosím toho patrně nebude nikdy jiné. Von jsem byl a čili tuto vlastnost ten naší z vás. Že totiž si říká ses kam vědom bude jsem pro v kde žil v v v v v že jsem promarnil to nejkrásnější období svého života by se byl v plné síle životních sil rozrostl svých životních sil a že teď tohle je u pak nové není naděje že bych se dostal tam kam jsem se mohl v tomto dostat jsem to. Je promarnil to nejkrásnější věčného života a to mně velice mrzí. Říká on jako by si ho byl li u protože si tak nemluvil s li ano kdežto pravé jiná dokud je člověk živí. Tak živý transformátor se všemi již tam my se tam v tom transformátoru stalo kdyby byl hodinu před smrtí pokud věží taky všechny ty jisti může kteroukoliv o terezy je dokonce nadějí vně naději již již kdykoliv jindy než bude byl hodinu před smrtí tak se mu snáze otevřelo protože kdysi si byl vědom v tom nic není že. Silen že nic nemůže tak tomuto otevřel rázem všecko ovšem musí to být bez řádu bez lítosti. jakou u vás do bylo byla to to z tohoto ještě nad sebou se lituje slitoval vědy a to způsobovalo že jsem cestoval těžko ji manžel v ale. Když jsem byl litoval tak by se zabít ten esesmana tak zabil. Doby z toho neměl nebo při než jisto neměl něco po byl pořád nebyl by si s to to poznání které se najednou tady zrodilo kdy jsem bez lítosti a bez obracení se k sobě tu situaci bral z rukou božích těla v asi tak čili se otevřel okruh kde se člověk od sebe. O bohu zase vrací z za k sobě. Pro sebe v s s s vedené a jsem neměl naději že to bude pro and tak jsem z toho rozvinul jsem se otevřel vůči bohu byto o těchto otevřených okruhů právě chybí každé styku od jít každému kdo sebe lituje toho co je to je z s tam jsem jsou začnete li okruhy. To prostí se vracíte jsem je el ty pocitem nemoc rosy se vrací k sobě. Pod ti po se začne dosti nebo u si nosíme o nemožnosti nebo ne li si to jak jak to nazýváte to jedno. To opravdu tento pocit z nemám místa v mít bych z místa mi stroze neříkal těla bylo to nesmí být že když musí no tak tak o ven na lidi brány do toho že musí přežít. Překonat no v tak jsem poprvně tomu křesťanský musí své ne vědomě přistoupil do od těch sedmnácti letech kdy jsem si říkal že je bez boha který to musíš napravit nejsnazším způsobem bude li se odevzdá v nějaké věci. Obr jsem toho nejlepšího kterého se o jsem věděl čeho próze co stojí že to byl kdo to od ba ne. To jsem považoval za velice dobrého ducha se za něho spis tak tak se šel nespojí věci a vedl ji. Z budil jsem líp nos nad svým jsem vadí plakal zatím nuly životem. To je přes asi způsob a nebylo toho ke škodě věcí přechodně to dobra nestra nad tak v. Je to utrpení pána ježíše trvalo několik vody a voni to jsem si tím jisti bude zažil třebas li živit. To je zvrhlost podaného ano nebo veliké nedopatření tohleto jiný na se že jste že si také být a my máme bohužel hlavního rád je katolické světy svatýho jana z kříže to že to musel si dycky říká mistr je s mystický jo. Totiž on procházel těmi extazemi nad tím vším bravurně na činnost vážila psycho lidsky přednesl v poprvně v životě křesťanství a tak považujeme za nutné aby člověk prošel ten noc smyslů temnou nocí ducha v. No ale řecka mu dávám hodně za pravdu protože člověk je s zakletí svých představ s a musí napřed se odpoutat od svých smyslových vjem mu v ten na smyslu ale že v tom strašně zlé. Že musí postavit na vedlejší koleji čemu nesmí být vodítkem. Tato skutečnost. A za hle se musí dostat přes svou myslel ten nám smysly z ta sestra dal mu pořádně se vykládá přes bohu on se musí dostat. Že koncentraci se dostanete přes paměť si že vám tam by ne vypoví jestliže sestra stane se nestanete naprosto z neschopni si něco po to watts tak vám taky pořádek dáte když tam není že ti je tam přichází myslíte paměť tělo přichází nastupují myšlenky do tohoto to musí taky přestat ale na to jsou recepty daleko lepší než které zná svatý jan z kříže pominu oni stavíme jenomže říct je v jež mě. Znamená odsuzoval věčnou že voni nebudou schopni je u de s. Onen to porazí si to s li vědomostí měla ale se mi to po mně to odvrátil jsem si pán bůh bral bez dlouhé noci trpné do od ducha a z toho utíkat. Jak jsem utíkat neví vůči ke svět operace jsem tak do toho ne do tohle by tak křičel pane bože v z s je tolik ne jak neměli nech nech. A nechal taky přišla jsem tak řekl. A teď zase to co nevěděl ještě svatýho si ji je jisto i podaří jakže neboť teče na překonal byl ten z ducha tak. Oni jenom vnitřně to uskutečnil anežky zevně svatý jak si že se měl dostal atomu neměl při to z s klášterem a uplatňovat to věčném životě no a. Protože to došlo u nich do něho člověk v sedmnácti ze země ve třech letech tak časem se dostal do světa jako cenou od se se za do kláštera chod za do světa a to se od čelo úplně opačný postup na celé cestě daleko po učíš jít pro každého z nás i pro nešel třeba z toho co absolutně správné ale abstraktní vedení třebas ní. Tím s v svatým janem z vše. Měl sv si že byl v situaci v v v to že je na kam prosti příklady ten zevní a je tady vnitřní pravé ne v a to zevní musíme umět převést do toho vnitřního v ve musíš sloužit tomu vnitřní mu k a to je správná cesta duchovní. A ono se to mně říká za víc své vlastní a tak to není tak plně pravda špatně vyjádřeno před ten ho se všemi jeho schopnostmi se do toho pravého v této milovati s celou duší svou to je tohleto. A za by se z toho no tak protože to ale je složitá záležitost v že ona na sebe bere je během cesty vlivy zevní. Který misse odívá a které považuje za vlastní se mu to líbí tím způsobem jednal. Tak si vytvoří si další které nemá v tom a v tom zády anebo další které vůči tomu atomu odpor a tak je tam řada jáček osobně vyd utváření mých jedno. Nebo jednat tak ten o jejich které jsou negativní povahy a jiná které jsou pozic v povahy. A když mám překonat tento celek. A tak se musim každé případě lid celou bytost svojí usebranost no a to není dost dobře o chtěl jsem se znám to všechno podvědomí a v tom poli domy jsou tedy tak je takové vlivy které mohou v jednou třebas způsoby že bych i třebas naší že ne. To je tam taky obsaženo že to takový v pozadí. Že není nebezpečí že když jsem smělo dostal do po předěl mohly jen s okolnosti ve sevím pro chová citovat činně protože by se do před ji mohl dostat protože v jeho třebas za ještě ne. No. Že máme podvědomí ve kterém je všechno obsaženo co jsme prožili či to vytváří vlastně konglomerát mého a co se z toho povědomí objeví na povrchu čeho vědomě červ a to je dost nevyzpytatelné proč. Prože aby se něco z tohoto domy dostal na po tak musím při to s to tak nic to mně musí zevní okolnosti dát tomu při to z například mám v podvědomí třebas dal do vyd o marný za prostředek. Mám po domy třeba sečítání. A nemusím sečítat a sečítat protože z toho o čili. Ale když mám možnost pořád řečí jako pro v kam třebas krámu když do musí si že tato pět tak jsem zde když to musí dání přežít daně nesnadno kdežto u nás v našem nitru jsou mnoho věc je mnoho věcí které nesnadno si vybavují a výborné že například u. Takovou okamžitou touhu třebas vraždit za hladiny napadnout sine vybavil vůbec ale může nastat okolnost a to spoléhal srazit nerad všichni válečník se vším pojď si že poštou celé národy jednoho proti druhýmu. Protože tam v nižší je toto obsaženo v každém světové se bezhlavě vraždit. No ono podvědomých je kruh kruh. Do kterého se za viz v je z našeho vědomí všechno co zažíváme. Takže je na tomto kódu moje zapsáno všecko co jsme tady prožili na tomto světě. Jenomže nové vjemy přicházející do nás tím mu vzorem do tohoto světa v před dívají všechno co jsem zažil předtím takže je to za začala na tom rohu. Od toho vědomého průzoru na všechny ztratil a v tom ku a či ten kruh je ten miliardy věcí. Ale co je nejdále vyšším bodu od ale u zrodu který se nemění že pořád jedním směrem to se těžko dostane na povrch říkám si těžko vzpomínám nebo nadto jsem zapomněl vědomí se o řekne jsem kdysi měl německy neska nezmohu ani se o to jsem on to na tom okruhu podvědomí hodně daleko od pudů vzoru on musí tak dlouho by dát tedy i ta naše let na to vší. Tu jsou v něm činu od dob vzoru. Nic jsem musí dělat jestliže to jednou uměl tak je to jenom schopnost pružně by tam před i krále jevit další telefonu číslo pro zjevit tak se do k u zrodu. A zařídit to a pak najednou umíte zase německy. A ho nemám v když tuto o co tu z čili rád to myšlenkou ale. zastávám názor jedné arabské jeskyně která měla tohleto co teďka řeknu na pravou pro stará na trhu ano tam nejde past chce pas chce a asi tak desáté století řády jsem trošku z i o snem a říkala kdybych měla moc. Tak bych zničila rády aby jistě nemohli přát spásu. A nic abych jako abyste nepřát lidi strachem před odplatou. Neboť jenom ten je spasen kdosi nic z toho nepřeli a my právě a musím to bylo velice duchovně založená dívka děláme velkou chybu že si přejeme osobní spásu jakož i indové to dělají. A správně říkají zen buddhisti že taková spáse je klam nás spása obecný spásu. Při to nebudu beze to řešit pro že to pro není řešitelné jako s s spasitelská záležitost to ale tys tak vás pasa neexistuje z na to si tam může někdo někde pobývat třeba třiceti se zadržovat cele tos v tom může ale že byl spasen. Na není. Jo o tom odešli ale nebyl na osel temně přivádí na každé stránce k tolika myšlenkám tak tedy otec nesmí je troufal vyslovit vůbec ty se o nich třebas zdárně nebo více věděl. A jedna z nich je ta a velice důležitá a že si totiž si myslíme že my se někomu obětujeme třeba když děláme pro něho nějaké dobro ale ve skutečnosti to neni pravda. pod tím se obětujeme a protože ten nepocítí se obětujeme tak tam naše činnost nepatrnou cenu nepatrnou nějakou u toho se ta pole toho jaký dopad po člověk jak o z po bereme. Že nás o do dobré el to prožil správné a podobně ale když to ve svou teď jsem od mám nad silami jako s ale o to brát svou učeností se mozku zkušenosti z toho jsem tam z toho tábora tak i k jaké dobro jsem tam dělal tam jsem skončil vzděláním dobra po to jsem si uvědom. Oba vinen toho posunu v tom duchovním vzestupu že to bůh který činí skrze mně všechno či skrze miluje skrze mně poznává skrze existuje. Čili kdo je toho kdo se tady na světě obětuje taky a to z konci mysl ale to nejsem to bůh jo. Kdepak který miluje to nejsem to ale on v letos jako atakdále a tak dále čili to je k do tážeme dokonce on neb přivlastňování. Které nás marně učili kristus a po svém století po kristu to o to pro malé ve světě přistoupila protože bude jsem svět vlastnit kdežto za dob apoštolů do chtěl vlastnit ten byl po trestá smrtí ničím menší než smrt. Že chci prosimvás jsem o nad zem had obrán do tu onak s vám obrazoborectví prosimvás tuto mojí nedostatečnost omluvu omluv te prosimvás o omluvu a vás teď nebudu dál prosit nýbrž vám to listy. Proto vás prosím tím křivdu těm kteří pomocí nějakého obrazu jaké představy by vyvedeni. právě bych že jsem byl na to upozorněn nejlépe tím jak tu léta ošetřovatelka ošetřoval. Smrti dosloužila lekat chce rad tahleta ošetřovatelka od útlého mládí měla hlas a neměla světlo takže mamince v předškolním věku v říkával a mám mým koho ve do toho ve mně mluví maminko toto ve mně svítí a není ka samosebou na to mnou měla odpovědět ale. Měla hlas a měla světlo a kdyby mně. Ta ošetřovatelka přišla bývala pod ruku před tím než proto vykonat tou lékařskou tak cení hnal od svého pravou takovým způsobem se že jste to neviděli. Na toto je satane hlásit pán bůh mu nemůže mluvit česky nebo z to let přestává vaše ale křivdil vyšší. Na protože tady se člověk před dává bohem na poloviční cestě někam dojde on svou představou a shora bůh do představy vstoupí rozumíte a oni se na poloviční cestě setkají pro z rad pole oprava toho co říkám všude samozřejmě při svém vzestupu jsem měl na toto na tento omylem prosím promiň temně právo o to protože nebyl slyšel nějaký hlas. Dejme tomu v tom koncentráku kdy jsem se dověděl od s. Hoření světa a konci světa a všechno jiné ještě celou symboliku ježíšova života momentu bez nároků na část. To nestalo ani vteřinu času když jsem toto všechno se dověděl kdy je to byl pán bůh mi vykládal prosim a tak je to ještě nestane slovy v čili mám plné právo se dívat spatra na tento způsob vedení jakmile mu by na začal pán bůh dneska mluvit třebas teď tak okamžitě řeknu kde tady kdybych ji vládne zezadu. Hlásit jo tři assisi hlásit na sešel lásky do blázince proto neodpovídá mému vedení mému úkolu. Je tady něco co bychom mohli nazvat nebo někdo koho bychom mohli nazvat vnitřním duchovním vůdcem a tento vnitřní duchovní vůdce napřed dáno nesmí staneme mnohou nějaké duchovní cestě jaký máme úkol a k tomu nás vychovává nejenom toho že jaký máme u k ho. Ale zná i všechny prostředky který v tom úkolu máme být vychováváni tak máme v tom vykonávání v tom úkolu potřebovat že tahleta ošetřovatelka k tomu úkolu potřebuje lidský poměr jednotlivci. Ano aby mu mohla být z toho co dělat tamto nemá děl a tak dále aby mohla dát konkrétní pomocnou ruku aby dělala opravu toho co chce ježíš kristus od křesťana aby ne za in které s o vaně někomu pomáhal to pravé co křesťanství vyžaduje. Aby toto ona mohla viděla ona musí v tom sejít jasně vyznat v tom komu konkrétní z vás se musí jasně vyznat se tato mi poznávala nebyl stvořen svět jak byl jak zahyne a a od ale jak je to se symbolikou všeho života stojí to bylo čem to bylo když to nějak nesou mísí s s jiným stylem života svým úkolem který před sebou. Tomu úkolu ono hlas a světlo a to je správné a tu toho prosím vás. Nechci mít opakovat tu k tomu chybu tou jsem neřekl naopak ono. Mezi takového měl z čeho jsem jsem si nevážil rozumíte asi toho vážím protože jsem zapomněl na jednu věc že do představy vstupuje bůh. A tu představu s tím tvoří člověk rozumíte ale to se velice napovím cestě to jednu nevýhodu lál na ten ostych jednou podobu trvat tomu měl jsem jen vyvrátí. A z jiné vrátí totiž kdo pomocí představy beg bohu ale tak ten se obírá o duchovní poznání. On nemůže nabýt aniž tak kus po duchovním poznání která jsem nabyl bezčasově bez prostorově. Protože to pravé poznání se nabývá ne řečí jiné že ne osobně nýbrž absolutně neosobně. A neboť my nejsme středem vesmíru člověk nic nejenom nějakým obrazem jo božím ale jelikož tomu takhle je tak nesmíme pro. Co vidíme kolem sebe nebo v tu svou cestu brát tak šel homocentricky. Jakože to všechno pro člověka tady jsem na tom světě všechno vytvořeno pro ni pravda takže hle tady asi neslevil z toho že on jen velikou chybou že kdekterý křesťanský světec slyšel hlas a tím se motá milost boží převedl na úroveň lidskou jak tomuto přel na úroveň lidskou řek řeč že obraz sice. Představa lidská úroveň tak takto poznání se omezoval na tu lidskou úroveň takže jeden vedle do něho měly jinou představu o bohu a taky jiné poznání ale lidsky přízemní poznání takže se i ty svatý byl ve výši ve svých výrocích takže by se mohli mez sebou opravdu není to ovšem dělat nebo do pochopit nebyl zrozen dáno od toho. Ale vy to vyslovovali tak to vypadá takle že to jakko jedno druhému odporuje není to pravda. Se upozorňovat protože muselo nad pravého svatého. Tedy to ulic sobě a tak von nakonec pravá proto byl jsem o rok který jen zamíchal pravdu nepravdu tak je protože to bylo do skal na rozliší nerozdělený. Takže tvoje dali marty ale. Někdo na tom světě a to nejsem si tam pochopitelně musí také pravdu poznávat bez představ. Na protože pravda sice poznáte z představ se těžko vyjádřit představami znamená lidskou lidskou řečí. Ale vnitřní sílu daleko větší než tak která je založena na představa bych to mohu dokumentovat. Protože jsem nikdy neměl představu o bohu taky mít nebudu asi pánaboha nějak stravu ani jako dokonalou bytost a jako milosrdnou bytost nic takového se nestalo této letmo nám nemá zapotřebí.. A tak prostě se tomu bohu dostávám jenom pomocí poznání pomocí zkušenosti ano. A kam ta zkušenost sahá a tam se dostávám ku kam nesahá tam se dostává čili vidím že jsem začátku poznání těchto věcí že toho přibližování se nekonečně žila se k bohu a které je pro každého z nás určeno jenomže je tady nějaká taková as. A o ten jsem řečem že ta existuje umět ji u vás jestliže člověk přiblíží svým poznáním tak daleko k bohu že se cítí být závislí jenom na poznáváním božím ale ne vlastním nebo by se byl žit v lásce boží tak s tím cítí být odnoží jeho lásky nevlastní aby vysvětli do ze si pak. Nějakou nějaké strany onomu sice všeho najednou že existenci považuje za jedinou existenci která ale která a u vyvozuje nebo do sebe odvozuje všechno to co tady na tom světě. Tak pak samozřejmě si tento stav ve li pravá tak jsem spaseným tvorem rozumíte. Jak nepotřebuju žádné toho jako indové říkají návratu do světa a tou převtělování ostatního je to prostě člověk tedy nepotřebuje o tělesnost ten překonal jo ten nástroj který do tomuto dovedl na nás to může kdykoliv odhodit. A nic se nestane ano nebyl vyspat rodu o by to ne ale že když opustíte svět tak jakoby máme opustil protože v něm nebyl o bylo u boha kdybyste mně bylo toto státech li s myslí v tom koncentráku tak opravdu tu jsem. Tam u něho ta prosta ale v lese ale i tento stav promárnit jsem ho promarnil neznám většího marnotratníka než sebe tak jsem tady mezi vámi ale říkám jsem to promarnil a teď po vzal z síla lidské představy to způsobila že jsem to potom mat podívejte se to opaku cesty. Spisů ale to řeknu ještě prosebný všichni to než ty v protože toto jsou pro další výklad jestliže třebas atd. Jsem v tom koncentráku poznával od chvíle co jsem opustil sama sebe bez lítosti. Se vzdal svého života bez lítosti bez tou li se k němu vrátit jsem poznával že bůh ve mně žije že ji můj život její jeho životem že můj život je odvozen jeho života že moje poznání odvozeno z jeho života že kdyby on nepoznává skrze měla by také nepoznával. Že on miluje a proto jsem schopen odvozenou svou lásku taky milovat. Kdy todleto jsem poznával tak to by se dalo nazvat jako dokonalá jednota s bohem. Tam nemůže být se postavila na to v situaci kdy si myslím že ještě něco li jsem vede boha nemohou musím být jedině ničím a tím jsem tam byl jedině tak si vysvětluju no že třebas. Tam bylo tisíc dvě stě lidí z těch studentů vysoko školu svých mezi kterými jsem byl tam zajat vám uvězněn. A oni byli svědky soustavně svědky této věci a taky dodneška po dosvědčují. jsem procházel mezi těmi bloky listy li kroky raka nebo u od jista studentů jsem si to o když chodil kázat od jednoho bloku ke druhému. A to jsem musel projít kuličkou do které byla namířena strojní ta a za kterou seděl člověk by dělí člověk a každého z přelil v z toho době pracovní je o ten ab jel vešel do kuličky tak jsem byl jsa svědkem toho jak zastřelili žida který se tam platil po brambory v tom byl tam brambory který ho chtěl se v otci. Za svého. A jsem minimálně stokrát prošel mezi těmi tu kulička mi po těmi dojmy sami ale nikdy neviděl. Všichni viděli o stal v toho bylo ku i z toho všichni ale on nevíte jak je to možné že neviděl. Protože na úrovni kdy měl právo nebo měl povinností dokonce zabít jsem nebyl. Na úrovni kde byly ty ostatní kteří chtěl zabít jsem byl rozumíte ten tento výběr je si to udělal bůh jeho a ne chopit je čili to jsem byl dokonale v rukou božích není to pravda že po tomto zázraku když jsem přešel a nebylo na střílet na tat tak o pro v tom bude domu tam jsem přešel do se na dívali jako na něco nadlidského. Říkali na teď jsem dělal jako za z pátek co z toho bude rase nazvat pro že vás to je. A tak dále a stalo nesčetněkrát kdyby se nedostalo než tohleto tak to byl pro všechny důkaz že jsem se vymkl z nějaké zákonitosti ve které ostatní všichni byli za přede ani uvězněni nemohli se vzniknout protože si mysleli o sobě jsou větší rozumí kdežto jsem si to osobě nemít mon myslet nemohl protože jemně tehdy. Žil bůh a jsem nebyl živ rozumí. No tak se nebyli když jeden zase z chtěl zabít ta kdy ještě přestane vidět ne utekl ode mně. No toho člověka dostalo živost tohoto esesmana protože on něco v sobě zažil to způsobilo že se obrátil vnitřně a nosil nám stravu sví takže byl přitom chycena byl zastřelen a tak asi toto děl nechtěně pochopitelně v ní. No ale když potom jsem z koncentráku přišel na vědy kristu to do události. Jak jsem tam zažíval o odosobnění domu také všichni říkali posty rád že si na svobodně. jsem nebyl nikde svobodnější a nikdy se nic ze svobody nebyl než v tom koncentráku byla prosila a jsem vám na konec je to říká maminka všichni do tomu dojmu podlehl jak jsem to do ruky podle na jsem z to představu jejich převzala a končil tento stav zaujatosti vůči bohu a spočinutím bohu na se musela a musím dodnes a vlastně se vracel do tohoto stavu táto velikou práci čili si říkat jakou sílu má. Lidská představa čili i tu sílu přivolat nabude straně toho boha a do představit i tu sílu věřím že jo a to se nám jako jsi ne dost neuvědomoval že když se nikdy ne ne manipuloval se s představou své na takle negativně tam se mi to se mi podařilo. A tak jsem tomu nechtěl věřit ale nestavím že tato ošetřovatelka jezte vědom sebe nena jako já. Ačkoliv jinými prostředky kterých jsem se ale dodneška síti nebo do doby se to dověděl ne všech všechny z těch svatých se jež cítil proč protože pánbůh mluvy jenom litovat vtělenou že před spěla jednou španělsky jak je to možný že to non to je podezřelá jsem si říkal no není něco z podal jsem ho tam je že vám to jsou jasné v čem jsem se mýlil ano. Ne ale je zajímavý že člověk je veden i omyly. A nemohu říct že by byl omyly veden nejen dokonale. Než těmi klady těmi relativní správnosti protože člověk žije v dualismu a musíme ten zlem i dobrem oběma musí být veden být v říkala za to co velká máme li být požitek vším služebníky užitečnými tak především u nesmíme si to přičítal sobě jako něco ho a dobrého co my děláme. Nýbrž mi z moci boží to děláme v každém případě jsme to si vědomi nebo ne. Za druhé jestliže jde o ho přít pád kdy máme někomu pomoci musíme se především snažit od toho. Aby ten který pomáháno se necítil být dává zná. Aby to bral to co mu děláme jako když prší nebo vých jakkoliv svítí slunce ne jako něco co si sami zařizujeme nebo čeho jsme schopni si zařídit. Takhle když to bere z o budu s tam ten bude ošetřován třebas a ten kdo ošetřuje. Tak to absolutní účinnost to znamená tohoto člověka toho povznáší ze stavu lidství do stavu za člověkem do vědomého spojení s bohem. Této o všem co ten své protože se to jevilo po nutné po pacienta především sevím o tom že nesmí věčná nesmí. Že to musí brát jako samozřejmou věc. Za druhé že nesmí považovat to co dělá ta o všem co data za něco dobrého nýbrž za úkol pak osoba třebas oběd. Za úkol a potom musí ten pacient to přímá z tak řek bych bez vzrušení bez bez očekávání nějakého kladného výsledku prostě tady překonal nějaký úkol. A to dopadne její jak chce ne je to úkol správně vykonávání pokud to jako úkol ne. Za těchto okolností ten úkol dopadne vždycky tak že to přestane pak se o tom vyjádřila to byla hotová oslava božství. Ta se tohle tak to zažíval pro že ona se dostala o pro do vědomého soužití s bohem. Ovšem bylo zapotřebí abych se do toho stavu také dostával že oni to byla tak těžká v ale to o do na mělo svou ekg stavy nebo k samadhi v něm že v tady byla těžké službě jen předem byla v nemocnici jan v noci byla pacientky tolik pro tvrdost těžko ale přesto to šlo ale říkala mně nebo psala mně že jako. Za těchto třech podmínek. Lidská činnost přestává být činností lidskou mu začíná být činností boží a tedy taky božské následky ano. A důležité. Vy li v mých let že takže se ta se dostavila tak se kterou předtím nikdy neviděla v o konání a začni a nastěhovat na prostě od svý rodiny mám o ma v ale věděti dál manžela ne. Na dobu dejme tří věděla o zažily ve vší žene spala o doby do za vrací je chtěl spala mu ni. Že stále tažena tak ale jednala a na pro z toho se nerozlišená tak jedná tak je to způsobeno tím že ona pozná ta svůj úkol je si ho poznala tím že to bylo napověděl vidí do praděd podobný tam byl od toho pomocné and co ona povídavá tam šla. A nemožně todo od napoví tam šla tak je to možný. Tak je to nerozhodující ano protože svět protože ono to dělal jako úkol ne čili. Jakože na dělá úkol že ona poznává něco jako úkol. A poznává něco jako tento úkol není třeba s ano to jsem na hrne rozumíte anna rozlišuje namátkou o tom litovat. Tak ne celý život je úkolem u ale to co na tom životě je výtečného úkolem ano toho co ji vymaňoval z jejího vás to je úkol a to co mám tam dělala stojí zbavoval jejího jáství rozumíte. To ona nemohla byla sil řeka ne nepovažujte vám moji zásluhu nechci dělat dobro a nechci dělat mnoho ne li měly na vůbec nezáleží. jsem si lhostejná jak jsem to tady dělám prost jako úkol hotova který poznávám jako úkol že to dál a to z poznání ano. Způsobily měl v že to nepravé které si vytvořili dale na tomto světě od narození rozvinuli svého a. Jiní se taky to by mně to dokázali. Že toto pravé vás ovládne do míry a že ta ho nezbaví jde o to pak a v okamžiku smrti se s tím svým zbavili své tělesnosti a nevíte kam s ním. Jeden způsob za který se co s ním dále dělat to s po lidi o to se opřít že nemáte tu bývalou dělat to to je na věc tak to pará budoval tak je pro sebe že se tím opřít svý všeh lidí a v tom malinké v procentíčko jiných kteří správně zacházejí se svým to dopadá tak to když rozvinout tvoji když jsou takzvaně mentálně dost měly v tak jim tam mentální dospělost umožní také toho že poznají že o je prostředníkem mezi tím dnes člověk je a bohem že totiž nemohly vniknout toto kdyby ho. Bůh ne o to nával soustavně silou jeho rozvoj jak jeho život ano no ho činí z boží síly toto vniká ano a. A odvozenou lidskou vůlí se staví na vlastní nohy a pocit odděleno čili zabití toho není zavraždění toho nýbrž převedení vlastní vůle do vůle boží a tím se toho tam ale nejí by s nižším prostředkem na cestě bo o ale totiž velice užitečné. Za tím dřívím dokud. On nerozvineme a a nesměl nově tří dokud ho ne převedené do pravého nesmrtelná pravé v něm ano. Ne čili neučíme ostatním odvoláním povolným nástrojem v na to n veta druhá fáze veta znova cesta kterou máme být za ně. Čili přetvořit svoje a tak aby bylo sluhou toho pravého výměna nic k duchovní vůdce nebo bůh. Jo. To je jenom milost když třebas jsem v tom ut nadvládě on mával a ne o málem je ta a tak je tomu tak ji měl moc to vykonat kdy od litoval ji a ne od no to ti konal od no a pro tuto moc kterou měl poznal že jednám správně a tak vás mám věd.