Karel Makoň: 85-37A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On zná v tím na co si o to a druhou holy která mu do svou moc neboť je s založena schopnosti rozlišovací napravil o to rozum vlastní a bez toto tělo dostat je o to nám také moc k toto rozlišení za správné uskutečnit a to znamená takhle svou vůli převést na vůli boží jak tomu člověk říká ve správný postup na cestě duchovní ano na tomu říkám na vůli boží. Nýbrž na vůli nikoliv když si že. Tam vůli vyšší neboť to je taky součástí. Ale u každého ona na vyšší budeme že poznání nemám právo se od ma ta se totiž dostane názor teprve ten že sám jsem za před a tak zase to zapři sama sebe a pak to všechno. Ano i ta vůle z ven obětní zpráva vůle. Tak prosím bych rasy potkalo cesta sledují po vydání dospělost mentální totiž že je věc kterou zabývá přijal doby do ghos. A říká že bez není možno se dostat dál. Přes určitou úroveň a bych proti tomu měl své výhrady. El totiž dospěl mentálně něco a dospělost mentálně něco co my si nedovede představit co o jiné na tom jestli to na příkladu ano tak dal. Jestliže třebas nějaký joze kupertinský v proč to nebo na svatýho zemřel sice trp s ti. Byl mentálně dospělým člověkem i v dospělém stavu ne když nebyl normálně psychicky tak na vých jako jsme my ve toho me je ten člověk duševně ano. Že tento člověk také dospěl k mentální dospělosti ale bez toho že by byl potřeboval napřed pozdvihnout svou rozumu schopnost tak pak tam mentální dospěl s něčím jiný tam na jeho příkladu kladu toto je. On ten svatý josef kupertinský jako malé dítě si u z myslel že bude měl zem. A ten hloupý nápad dostal jenom proto že si přestával je. Věc je vědomě spojen s bohem moc chtěli vědomě spojen podle o jsem drženi do vědomě z po na boha není li to je ten o tom který je ve ne aby byl měl zem ale protože mu stát. Mu šlo o toto spojen s bohem vědomé spojení s bohem ano. A tak se dát do myslí udělalo protekčně a tak dále mnou přitom matně s vědomě pro když svatou a na tím potom plakal dva roky zoufalstvím že nemůže to nic vykonal si přál něco co on rozumného. A když konečně poznal že nikdy knězem nebude z ví. A do jsem vzal při do pro své kopky a byl nedělal od vodu aby to od vyplakala tak se u něho objevil člověk který mu nesl ku do pro kovy ha bitvě s tím a říkal mu józe které v kdy dva roky pláčeš že nemáš kněžské a budu ho. v jeho nesu ne pláž a odešel od svého nata a. Byl nejmoudřejší člověk dávali rázem který nejenom že měla lidsky ale všichni mudrci který žít devi se chval jeho přízeň. Jak se tohleto mohlo stát kde mám tu chvíli mentálně dospěl. Oprávněn mentálně dospěli jak se jak je pramenem tam dospělosti že člověk ztratí sama sebe. Jste v tom zapře sama sebe. Že on to patrně dva roky se trápil když poznal že není schopen být kněz na o nic jinému životě nešlo potom kněžství aby ji se spojil s bohem totiž ta ale tak neměl jiné lásky on sám byl jenom člověkem v tom nic tím o bohu ničím mým nebyl a to jsem mu nedostávalo na to nemohl dokázal takže když se to řekla tak byl opravdu ničím. A potože do oporou nižším tak byl mentálně dospělý. Ne než ten dojem mentálně dospěli jen panem je kde mentálně dospělý dojem ničím vnitřně. Proto vám roky mentálně to bylo třebas mistra nechával. Nebo dejme tomu to o terezie spadly li nebo svatý jana z kříže ale tam o velkém trápení u sil toho. Toho bylo velké naplní trávil toho řeka dále ut tělo to stalo moc trápení než takle mentálně dospěli mentálně dospěl svět tedy zapřít sama sebe. Protože to je co považuju za sebe to je nepravé já. Jakmile z tohoto bludu tu jsem dospělí mentálně rozumíte překročil hlady chci mentální dospělosti. Protože jsem slyšela pravdu že toto nejsem a no. jsem začal prodělati způsobem v ve že to nechávám rozepisovat všem zúčastnění jsem z toho při orr na to se do toho rozepisuje li a tu malinkou dávku musí povinně nastudovat do příští hodiny astrální setkáme a musí mít dotazy když je nemá tak špatně dovolit říkám to je jako třebas když jsem se dal že jsem učil na nakonec. To žiju a tam jsem ve před kázal hotovou věc nýbrž jsem dal pro nastudovat to musel řek maximální nějaký komentář. A tak na zeptal jestli tomu rozumí když se nikdo nehlásil. Tak jsem prvního chytil na koho jsem přišel a ten dostane pět ku při že jsem druhého dostal jsem pět kou protože jestliže třída všemu rozuměla nemá více taky věže sto než studovali tak ostaní se děly další věky nýbrž rovnou řekli než studovali jsme a další pěkně sázení své milost nám tu věr říká na to mám čas z ale po škole se ochoten vám to vyložit a tak se semen jen proto nějaku. Po škole vysvětlil zase mně první věta sestra pomalý do formátu měly je procent for stránek viz nastudovat a máte z toho vyzkoušet nikdo neměl ani jeden dotaz přátelé nikdo ze říkal když ten smilovat. Museli ten text. A za časem činit jenom první stránku říká tohleto jsem tady to utrpení není to o z tato nepřišli se stane do pověděl tak se toto utrpení jak si smysl to naprostá próze pád jaký v z z z za by to nesmysl proč nás tam necháte pět toto mohl rovnou padla mu tato do stvořen tak jak jsme o protože nechávat takle trpět vracela stvořen za celý vesmír je el takle pracovat utrpení co to za pána boha milosti výhod toto. Jsem měl krás jako otázku proč se to dělali. Jak je dosti utrpení ve přeli nepřipraven všechny dostali vět a tak jsem řekl přátelé to takle utrpení li na bych to řekl krátce pytel dvacet velice utrpení rozsvěcuje světlo na jiné úrovni než na které jsme se svým utrpení a tím dokonaleji. Pak tam rozsvěcuje čím dokonaleji to utrpení bereme jako něco co není naše a teď jsem začal vysvětlovat. A moh jsem se s toto jsem se tomu dostal násilím pochopitelně ale ten ježíš kristus vás učil jak se tomu z pane stupeň utrpení dostat bez násilí a proto odbourávat nemohl utrpení ale jeho učedníci po celé tři roky neměli žádné utrpení. Je to s tím utrpením vlastně a jak to světlo zas rozsvěcuje podívejte se ještě byste umění žít v my všichni. Tam jsem si přes nejde na původní stránka jak nějaký člověk na o vás budovy zenu do řeky vltavy aby ho převezl. jsem ho předal no a on řekl že budu převozník jen v těle se vidět na jaké se cele. A on mně říkala ani tady ani není ne ale budeš převozník jen s velkou řeku. Ale dal mně peněz kdybych ten peníz dodneška neměl tak bych si myslel že to bylo zjevení. Protože šel přes dvou nebyli husy a ty si ani jsem nehnuli ani nemělo za štěbetal. Pes začne a ale nebylo to zřejmě zjevení nýbrž člověk který věděl od světa které sv. Vlivem lékařů ser svítilo mým utrpením jak toho to dítě se musela chovat ideálně aby to přežil že ono si to utrpením nesměla přivlastňovat to si také nepřivlastňoval vždycky znovu při ve z málo abych od prát li do výhod dohrály do kosti vy ode roli v tu pak tu místu. A po každý znovu straka prodělat považuju vyřvávalo ale pak se zdálo as. Ctí své smyslové činnosti neuneslo od snovém od neunesl a je to málo takže nakonec oni opravdu to sebrali za nic. A jsem se nebránil ne tam jsem neplakal čili bylo to vyhovění o z vím k tomu zapři sama sebe jsem zapřel touhu po tomto životě tomu dítě ta touha děje. Jako to dospěli člověku ovšem zavinili pole maří dělat jednomu chlubit pochopitelně ale vás učím společně s ježíšem kristem jak na to máte jít po dobrým aby se takle zapřeli svůj život jo. Asi dovolím mysleli dovolíte byly tak zítra třeba dopoledne na toto téma věnovat z jak po dobrým jo. Při tomu rozsvícením světla pomocí utrpení ano a pomocí života a život je vlastně utrpení. Cit ti nedá zabránit do od země to na nic se to nestalo proč to do bude dost dlouhá přednáška. Ale na tohleto na tohleto měli oni přijít že to utrpení tam neni do mluveno tam není to. Dr děláno do tam není vysvětleno na to nepřišli. Jsem samosebou byly čistý jakkoli je říkaly a co mi za to mohli při protože znal jsem nechtěla jako při ne li za to asi nebo se mi že ona tato při nebo oné nebude nic skrytého říkali v kristus. Neboli světel. A jestliže naléhá tak nesmí být žádný skrytého co vám pomůže na cestě poznání. Chci že sv sv sv máme milovat z celého srdce svého z celé mysli své z celé duše své z celé síly své ano to zkus jinak ho na ale za sebou to je na k nevadí ale s cele prostě cele celobytostně tak správně tvrdíte že to není možné že to nalezena. Protože člověk nic absolutně nedokáže udělat nic absolutně správná dokáže on dělá všechno relativně správně třebas snaží se o to ale není to absolutně správné. Je to jenom relativní dobré dobro které páše rad za které se ježíš kristus jsem na nazvala ani dobrý za zen že taky z takového dělal v jak je to vůbec možné to vůbec možné není. My totiž si neuvědomujeme že atomy tyto taky připomeňte tam na tom byl výklady ona ho na. Že totiž. Ž ježíš kristus nedává jenom názor svým životem pro život činný. Nýbrž také pro život vnitřní. No a stejnou měrou pro život vnitřní jako prózy pro život činný to znamená vnější na zevnějšek obrácen. A že tedy v vlivem toho z jak bych když někde chce je aby něco dělo absolutně takže to nemůže být. Děláno omezenými lidskými silami v či jinými silami to nemůže být nýbrž v tom může být děláno jenom vel tou obrovskou silou která nás způsobí tak že ani oni nevíme ani ona nestojí o toho abychom my by se to dítě činni ani si nežádá nic za to si nežádá pojem bůh. To šlo umět tak daleko jsem z za toho v sedmnácti ze strašně styděl že jsem si byl vědom toho že jsem bez boha sedumnáct kde žil. Vůbec jsem oněm nevěděl vůbec se bez něho obešel anebo jsem věděl že bez něho nic nejde čili do takových nosem se styděl to byl první to byla první strádá co všem neúplná ještě jak je to tedy možné vůbec z celého srdce anebo duše mysli a síly něco dělat milovat možné jenom ve stavu ve kterém je bůh vůči nám. To znamená ve stavu trpnosti k ten trpí mně na a se vede mi vůbec nevíme o tom že jsme vedeni. Kdybychom mu za to vůbec nebyli věčně po že my nejsme do to věčný je li že li každý dech je způsoben jeho silou ne o tom to to bereme jako po skal na krámu ale tak jestliže tak jednáme s pánem o jenom na to nemá za zlé že jsme na jsou např hodně nevědomí let tak prosím takle trpně můžeme také miloval dokonal ale on říkal že vím li do měli čili když existujeme dle činné ztrát. I člověka také trpná stránka a tou trpnou stránkou být vnitřní modlitba vnitřní modlitba nás dovést k trpnosti to znamená jak říká svatý jan z kříže napřed musíme projít. N. Smrtí nebo temnou od ti on tomu říká to ono svých smyslů a potom ten nocí ducha. To znamená napřed se musíme rozžehnat se svými smysly to jsem mnou udělil lékaři násilím v tom předškolním věku. A potom se musí na rozžehnat se svou myslí povídavou myslí která uvažuje rozumně uvažuje dokud tohleto neuděláme tak neosvobodíme své vědomí které od boha přichází které je čisté ne na každé lidstvím a proto také že tam vůbec sbohem a proto taky nemůže milovat a proto taky nevidíme jesiže ale od bourá mez smyslovou činnost a to se dal do ve vnitřní modlitbě. To dělali věčný světě tak ba za jede třebas trám na jiné a když odbourá máme svůj schopnost rozumovou taky jsem běžně činil sedět jen na dělat nýbrž do ve vnitřní modlitbě paměť a všechno co s tím souvisí tam musel odbourat není z modlitbě tak. Dosáhneme toho že budeme milovat boha z celého srdce svého a tak dále. Že vám to řekl ještě poněkud tu mu prostě k ku to bylo to nebo ono malinko ještě že totiž nebi do toho tématu odcházeli nám tak nadarmo se dobře do toho dostat že totiž jen nutné v modlitbě vnitřní obětovat své smysly a pak obětovat svojí myslící. Myslící rozum na změny myslíš do principu obětovat a jestliže neobětuje své smysly jsou smyslovou činnost. A nebojí obětuju tak jenom ta že si z toho kdo nějakou představu na to je můj názor v v to není obecně platné když mám představu obou o tu synech samo o ten svět se podobou o nám o takže smyslový vjemy nějaké tady mám ne. Tak se nikde dostanu k pravému poznání se nikdy dostal taky pravé lásce k bohu to není možné jedině tehdy když se zbavím veškeré smyslové činnosti dávám tomu dám návod vítr na ano. Let tak. Kristus to říká svým životem tak těla k tomu v jenom rekapituloval v protože jsem pozor nic se co to znamená. El tak jsem pomoci to byste do toho zrakem modlitby jakmile od bouráte smysly tak se stane něco co by se považuje za zázrak smysly jsou součástí tohoto lidského organismu a. Představte si že do nás proudí uvědomovací síla která pochází od boha že my si tento svět uvědomujeme jenom protože do nás proudí jeho uvědomovací síla. Protože ale takový nosila síla prochází z smyslu novými centry tak je okleštěna tím filtrem smyslovým. Takže potom když to projde těmi smysly vidím jenom tento svět rozumíte. A nevidím toho pána boha a není nám totiž toho pána boha lépe řečeno. Protože pro smysly způsobili ale pán bůh rozumíte. Čili když od bavím tyhlety smysly ten světem odpadne a ta uvědomovací síla boží domě proudí volně neokleštěná. Takže nevidím jenom tento svět nýbrž zas za tu stýkat i s bohem. Samosebou když to bylo i u tak rodit jako jsem byl předškolním věku tak jsem nemohl vědec pánaboha nebo v měla v pána boha něco vnímal přeci jsem poznal jsem to správné a nerozumně a nebyla to moje vlastní vůle no to by mně es i to byla moje vlastní vůle o někdy velice krutě proti vlastníme vůli děláno všechno. Tak to byl první styk s bohem i takové dítě. Získá styk s bohem ještě od bourá smyslovou činnost protože a oni to more za lékaři žena které suso z na novou bralo a proto jsem měl plný proud síly v sobě jako dítě to uneslo odpomoc neuneslo to byl to bylo porazilo byl to bylo zničilo by nesl víc když tělo leze jist ví. Ne tak že jsem aspoň poznal rozeznávat správné jsem se tím řídil a bylo do proti vlastní vůli po ti jsem sebe zapírat do sama se ba ani se ze sebezapírat pro nevadil jsem to nevěděl to sebezapírat tím jsem se začala se kdysi krista rozumíte a bez viděli čistě poznáním i takle to jde a pro tuhletu vlastnost dotud tu schopnost kterou jsem jisto od lékařů od ten mládí směl ši hroby do prosby do jako spolupracovníkem víte že oni málo o do dopad to. Před do pak to přežije takový dítě ne od lze do blázince anebo o za bídou se čtrnáct tato bylo při vědomí ne ale že jsem to přežil taktně mohou teďka potřebovat si to tak jeví užívají tam mně byl svým že že není to v jindy někde jinde. Nám to o to jsem z směju ne je na se na využívají pochopitelný. Že kdo jiný by to mohlo být než ten kdo prošel tohle zatím utrpení to je nový pohled na utrpení. Ale ježíš tím sto učí jak to den bez tohoto nás rozumíte to tři předvést jak to ve bez tohoto násilí. Ale jsem skončil u polo než na poli v cestě když od baví de. Smyslové barvy jevy takže se do vás zbývá celá vůli nocí síla boží. Tak teď musíte ještě odbavit rozum. Protože sice ale je pravda co říkají řekové co není ve smyslech není ani v rozumu čili nic nového se sice dost dosti sil z našeho rozumu nedostává ježíš jsou smysly od bavili ale v tom podvědomí rozumovém mně něco mnoho je tam milióny ve si to tam který vás potom při koncentraci straší a petrus tam do hlavy ne založeny mít potřebujete takže sice ale el u věr ty jak tady přichází ale jen zaplaší žena těmi před. My vašeho podvědomí čili proto je třeba temné noci ducha a i ten na rozumem tak je. Poslat vší ku mu. Jenomže to také nejde jenom lidskými silami v el protože rozum tu kořen dovíte u toho malo dětem nemělo ten tu výkon jsem tam se s nimi dalo vláčet né. A protože jsem se to včas naučil pracně vláčen dodneška. Ale nás u dospěl člověka to bude daleko těžší než to bylo u ale ježíš kritus nemluví k mrzáků mu kterým toto naučil lékaři nýbrž mluví k normálnímu dospělému člověku ke svým učedník konat k ostatním lidem a proto musel si s jeho hlas napojeno z na by ta pak je jeho jeho lehké pro nás rozumíte. No ale před jenom nějaké své el vlastního musíme odnést pokud to považujeme za své rozumíte porod protože do svého musíme lest. Jestliže například s protože na vnitřní božství a nemáte žádnou představu o přesto do víte že to nehmotný bod v bez prostoru a tak dále tak jsem si se vám to nedaří dělat se s tím bohem nestýká te čím je to způsobeno je to způsobeno nerovnováhou mezi činným životem a mezi tím vnitřní život. Budete muset zjednat rovnováhu mezi činným životem a mezi tím vnitřní že to vnitřní modlitbou jsem radím vám abyste život z vůli jako celek. Brali jako úkol od boha. Jako k buňkou boha ne jako úkol tady vám konkrétně dávána někdo jak vám to dneska předváděl těm nový nad do měla ten úkol koupit si vědom byly pro oddal. No ten nastal kolik pán bůh o dal na jsem si ho nedala atd proč tak taky je nikdo dovedla ne. Vám dávám koly on tam dávalo koly náš vnitřní vůdce nám dával úkoly kde. A to my nevíme. Čili my berme tento život jako úkol od boha a tak s ním zacházíme s posvátnou ku s tou s tím svým životem tak na. Jako něčím nejsvětějším co máme dispozici ano a pak. Jak posvětíme jeho jméno svou tvůrčí činnosti napodobují si vůlí křísil boží tak potom bude hračkou ta trpná modlitba ano bo. On by to taky dost v ano v tvých říká ano si že bych mě. Když jsem vám vám budiž posvěcovat ano co ty si co z na ty ty se to momentu. Tam výkonů tvých dnes na ty říká tu svatý žid se tu v novém k bují v no a protože jsem na svět jen poprali ne z na při tak s tím. Nevíme li bohu a ten takže to je jisto že překlad není velel posvěť semeno s velmi přesným děláno není přesný on taky není možná přesný kterak lidský překlad to tak je tak může řekla ale v každém případě je máme hledět k tomu aby se v tom nejenom boží cítilo jenom o tom není pochyby. Čili opravdu neměli bychom se nad jenom sami na to má. Ale kam můžeme aby na to dbalo naše okolí aby si životě než my nová aby život brali z aby k ve jsem životě viděli svůj životní úkol ne od boha a to ne ale vůbec životní úkol podobali vážně aby on neviděli jako jenom jako při to z co si viděla to třeba když vím ven rozumíte nýbrž za by to viděli jako n něco z naší svatého ale něco om. Velice důležitého pro celé okolí ne jo tak při tom. Ale si po mat tím že módy mohl byste tupit ku dát vysvětli neviděl se říkat jsem ne pohádkovém tím kávu a tam tedy vysvětlim v pohádkovém a je na vás že si to z toho o převedete na. Další pohádku atd zeje ten neskutečným fakt že toto jediná skutečnost k do pro že za fakt což není pravda tak je prosím ten byl jednou jeden honza a narodil se v obyčejné rodině en tak bývá jak se narodil přišli věz již ky a začli věštit. Tomu honzovi budoucnost. A ta jedna dobrá říkala staneš se králem a udělám všecko aby se tím králem stál a ta byla říkal ty hloupá tak ty obyčejný honza se nemůžeš stát králem přeci přemohl dovedeš el v tom bude stavět pořád kolik jiná že může být králem obyčejný člověk prosím nedělej toho kam všechno možné abych ti za tak dělat toto je podle jednání kde ho o byla moc věž tak se mu mu tak. Tak i pod no ji budu o zrazovat z cesty budou odvádět a ona říká a bude to marné za dobrá říkala nemám daného odvádět s. Ale protože udělám všecko možné. Aby měl pomocníka který výhodu dycky uvědomil o tom co správně že atd ale si je toho poslechne toho pomocníka poslechne ale tak spěje ve všem i v tom královském i v tom přestanete s králem že neposlechne tak pak zvítězíš ty a ti dávám právo taky zvítězit jana za si pod a na tom honzovi jak se bude chovat k tomu s to a nikdy vjemu v ve mez současně přihrává atd. No a teď ten honzík prosty. A když byl v dospělém věku pak na rozhraní dospělosti tak požádal tak tu pak o mu že bude do světa a nedat štěstí. Řekl jednou a když ty vůbec vesel věku toto neštěstí. A on řekl že se ho nemá o to město představu ale statek nějakou zkušenost pro cetě získám abych to štěstí nalezl na dobře dál neti ranec z bůh let nic nemáme a budeš to štěstí hledat. Šel a tak nešel daleko a potkal babičku. Samosebou on svým vědomím přitom nebyl již tam by věz již ky on nepoznal do ta dobrá sudička. Která mu vstoupila do cesty a přiváděla mu svého pomocníka. A ta dobrá sudička říká honzíku kam jdeš. Du hledač štěstí že svět a vším a pomocí čeho on říkal pomocí všeho no ne. touhy štěstím najít z toho řek bych řekla bych že to správné ale když si neví kdo jsem to štěstí je. En podívej své ty na záda dech se ranec před prosba ale do tady. A po jejím mez spolu potom budeš moudřejší potom vědět že to štěstí a v čem pozůstává i se setká. A je li o babičce na nese řízený způsobem. Takže měl on za dojem že mu všechny bůh tys ses jíst a tak i tam ani na nezbyla. A tu se babička prosím honzíku projdete zač jasné že se jsem novou setkal se ti si je za všechny bůh ty a honzík říká ni babičko mám dojem že bych to štěstí nenašel. Když je nemám nebo domě aspoň vážit nic na těch zádech čeho bude živ v něm něčeho jiného dobře pochopil si první věc jsem první stupeň o pro si pochopil že nejsi živ jenom v v z toho co si myslíš že nýbrž z toho co nemá než stejným způsobem jako z toho co máš ty se odnaučil jež že viděla z toho co el. I žije v tomto svět jako z něčeho v vypůjčené ho. Co jeti přes svěřena dočasně jane sto pro sebe zachovat neboť to není pro tebe ten proto těsto pro rození to štěstí za kterým jdeš a to se přesvědčíš že to štěstí přerostlo přes osobní uspokojení tvoje že jej mít v této pravdy mnoho lidí do štěstí jak to myslíš babička. No ale podívej se je že budeš králem. A jsem tvé dobrá sudička a k tomu království do pomohu. A ale to není vládnout jenom sám sobě jsi mi prostředky nýbrž vládnout prostředky těch poddaných těm poddaným i sabi je el takže ještě vyšší způsob života než jak tys toto z představuješ to pravé hledáním dobra je ne izolovat ho pro sebe ten nese za život do podle vlastní střechou a tím nabýt nějaký pocit spokojenosti který je neblahý a nesprávným. Než za věc že oni ji podělit s se všemi se kterými mám možnost se podělit dobře je takovým dale by byl rád aby vládl doby jsem říkal a abych jako to dělal pro sebe dobře honzy kou po ti je ve dále pomahat ale aby s mohl z se stát tím králem podle když važ ještě daleko ale. Takle si něco poradím jak jinam pomocníka dispozici ale nechci nic jiného než aby z toho pomocníka poslouchat i když ten pomoci mi dal nepude zastav se s a o ohledně se kolem sebe co na tom místě máš vyšší jist. Když bude dál ne on je se po tom že ten přesto by ododěl že jsi unaven tím jista ani mu o sleduje ho tak daleko tam kam on sela se kde on jsem se dostal tam zastat pata zase koukej co máš provést hleď kolem sebe a takto dělej pořádal v když v tomto nepoleví když v k v. V tomto chození a ne chození dělání ale nedělání. Dosahování ta nedosahování když nebudeš považovat pak rozumu za pannou svou nýbrž za potřebný z vody. Jako po každém při musí nastat odliv v čtu ve na něco nutného. Ale tak udělal dobře tak tím k se nakonec staneš více rad ne dál. ti nemohu dát víc dělat protože nemám tomu povolen je tady ještě moje sestra ale. byly je říkali zlá sudička. Ale je to moje dobrá sestra která těmi tak zvanými svými prostředky těmi překážkami které dostane do cesty způsobí že ty budeš moci tento svět se vším co v něm existuje celistvě po užít na své cestě o pro ty si že kdybys celého světa neužíval. Když všecko co to s je najít našel najdeš ven nepoužil pro tu cestu k tomu králoství tak když se tam nedostal. Jenom z pomocně s pomocí všeho co na tomto světě je k tobě dispozici no pomocí toho co tam dostat kdekoliv je babičko. A nemohl ani. Se dočkat že řekne nemá zač bylo o babičce babička tam nebyla. vám ale to ostatní ona babička ale třemi ve vynechává a on vložila do ruky kuličku. On neřekla oni vůbec věc. Říkal synu tak z s když se zastaví tak s mám zastavit když. Poběží tak mám běžet tak mám být. No a pak ho k tu kuličku pustil ze své ruky pustil ze své ruky opakuji třikrát pustil ze své ruky takže volně dopadá na zem aby je že na kupředu tak a to bylo u uličky během něho byl použít krok on i stačil k klidněji stačil šel. Jenomže kde unaven časem jaký měl nad od babička mocně pokud. A od tam kde se vzala tu se vzala stala tu jiná babička a říká co se takle toho či již mi ty sis se nenajedl kdy sil nějaká babička z mně na všechny svoje bůh a ty všeho chceš že mají sílu pro další cestu v zastav se tady mám lepší strom podívej se plný stole věcí a on se dívala tu kuličku on říkal ale když nesmím ta babička mně říkal. Dokud tak kulička půjde tak musím za kola tak kočka de pořádal jenom protože je to zapomenout o ale věž city opaku kolem jej hladovět budeš dálo o tak čili opustila ho. On šel za tou kuličkou a za chvilinku o z tam toho vím ku se ta kulička dostavila postavila u po z jeho zámku post zcela po jste ho zámku o mohl a tam stál a to oni to doka tři jím v. A říkal teď musím hledět kolem o co tady je pro čehosi mám všimnout. To tam nebylo nic než kolem zdi propadali sto kdy neboť to byl ostatně po za ono za ono o býval a u toho zámku pojednou oku stal přivázán ubohých koni k mělo aspoň rok od jak o dalo v ve do mi tu by že ano v ten o jenom okolo tupost kus tam mělo to bylo strašně málo bych a on to říkal chudák ku. Tento ale musím od vázat aby ses moh pás na širším poli. Že to pole to nemá škola co všechno spasené jak je kam sahá je tak svýho provazu tak oprostila od ten oni se ho rozběh byl po pastvě našel z před pást v tak tím ten honza opře kulička pořád stala tu s tím na zem ono stala se jich chytl tak tady mám ještě další něco vidět z říkal v šel dovnitř. A na povrchovou v všechny s to vědy v ničem ale při nepršelo na by tam vůbec nebyl to všechno o zřejmě mi krade tak si to ještě řekové dostat oku zase do sklepa atd tam byl tam byla na ten zařízeno místností. A bylo tam proč se mnoho pro dva lidi pak si tam jsem byl a říkal jsi tady je proč na protože je tam ani do bydlí ale neodvažoval se je začít jist dokud ve při ten byl kdy k pak ten přišel nit byl to člověk který vypadal hrozně šla z něho vrůstat. Že totiž žel ten honzík nebyl ochoten si jemu při se mohou próze z města tak jak. A říkal ten dotyčný v on si k bohu po že jsem mnou ale mám z tebe strach tyto k pro těle je mu. Když době krutý nebudu podržet ty za moc nestojí již ono to bych plýtval silami kdybych na to by něco páchal mám jsou stát vězni princeznu. A ty si jemu za manželku jeho na to musí oni o pořád nechce svolit. A pak to o oponovat li seznam řekl mu za ono to proroky seznam a král slíbil že když je někdo osvobodí. Smích koho z takže dostane za manželku mála proč králoství noho a ono je tady tak se znát neni s není tady není na co viz to že tady častoval nesmějí je u krát již tady neni ale moc daleko po zdá se že daleko kdybyste chtěl kroky počítat jen tak bys to vůbec silami lidskými došel. Onou pak tu žil pak se na jíme říkal on o najedli svém. A ten čaroděj mu říkal varuji ti abys nešel za tou princeznou. Protože jsem velice mocný oni se i takový který vybuduji pocení takovou hosta ale nedotčeno a tím povrchovým děním pak která není vzoru cenná a kde mám všecko co potřebu pro sebe i pro toho kterého ostřím a takovou moc tam všude na tomto světě než že koho tam si toho s ti na kost je toho po s tím koho chci zabít toho zabiju ten ale obrovská moc mi toho čaroděj tedy. Jsem nad vším takle vládnou není většího vládce a mocnějšího než jsem a on říkal no tu si přijímal čaroděj tedy si moc vážím ale on proměně není ještě někde vyspat on tam on tady spaní jenom pro to ne. A tak. Při tady na ni as ty blaženě a ráno opět myslet v protože si tady nechci ty si pro nebezpečný v tom smyslu že se že na tu kristus na to tobě vidím a tady pro tebe a proto v ale pro že tady mám jít za manželku a tak dále ale ti. Š když dnes oko be a on si ho všechno probíhalo dobrém do dvanácté hodiny. Ale to se jim to hodina do se vrací z on se s nazpátek lidem na oblohu ne popudu si zase z přichází k vám že si to nevidíme že přichází ještě o z tvrdá ale se vrací k nám. A v tom momentu by to z on se v přejde přes to mi za liší bod od člověka el tak v chvíli se stále na věc pohádka hodina duch ku do postrádat k tomu honzovi. Tak při lehla ale přímo chová do posteli o as to je na že ona si k němu při lehla. Honza ani. Se moc nebála jako tomu bylo toho on ten mrtvoly že tak studená. By měl velikou to na život jaký při žil a on vzývali je do rána a nakonec o dokonce usnuly. A tam mrtvola za ranního u svitu stala a on na poznal že do ten čaroděj tak který ho zkoušel si z něho strach. A říkal čaroději víš ty jsi mně pak rád že to stačí protože ty se nemáš strach ani si objevit jako v tom o tom že ho které může svou ma ono s tím nakazit a mně se že von na po z toho se ještě s patrnosti nedostanu budu pořád na zřeteli do toho pořád pohybu kolu tím způsobem že budu pronásledovat. A buď i kazí u nich u mysl osvobodit tu princeznu. Toho honza mu poděkoval čaroděj zmizel postil kuličku kulička šla kupředu šel kupředu. A příde k nějaké babičce nějakého do meč ku. A před tím do meč jsem se kulička zastavila a. Babičko své dovnitř a mu pod honzíku mu k mi je potřebuju abys je posloužil a jsem. A prosím babičko ho. jsem mu syna tele tato je za časem viděl možná že jsem to sudička pak a ta dobrá nebot za zlá no jak to honzíku vezmeš to na tobě ale i že by řekli jsem ta slova. On na to nedbala o by či koho pane vypadám ale podle vzdáleni když jsem zlá a potřeba by se posloužila odjela to a proč menoval co všechno udělat. A on říkal no vobis proto vám větou se z od ale mám s si touhou jít za princeznou osvobodit přišel ne z toho přeci nemůže nikdy králem a než jsou mít princeznu tenat oni sílu když se s esi čím čaroděj jak je to mocný čaroděj po ty tři nezvládne než to ani možné. Tak tak je nebude když budeš sloužit a sloužil ten babičce o nabyla s tím velice spokojena a nakonec z jednoho dnes po měl tu kuličku z koš ti jiná země a tak kulička by měla aby je že na po cestě dál. O babička zajímalo honzy kou co utíká ještě tam tomáš udělat ještě tam na to dělat to jsi ještě všeho neudělal babičko jsem tady se jeho a to stačí a buď zdráva tak to ne pořád jen bráti a buď tím králem již na tebe nezapomenu kdo starosti nad jsem se vším nás je tady celý rok tam bylo po sto od dobra ale na řekla no tak to s tou svou svým škol dobře si jednal nikdy je to zapomněl ale budu pořád klást toho. I pod nohy a je to můj úkol a tak to nebe jak je to můj úkol.