Karel Makoň: 85-37B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

šel dál v. Že ona vše by si že při které bych mohl v životě lidském vystopovat když a které každého z nás čekají. Vynechám v a to bylo od dvou k jádru věci. Ocitl se s tou kuličkou před hladem krásně zbudovali ním a on si to se tam s pak se tam vidí vidí tam koníka. Toho koni tak kterého od zavázal tehdy tam u toho pusté ho zámku. A ten koník mu říkal váš vně. jsem na cestě se potkala s jedním koni ke na ten byl o kdo žijí stavu do rozrůst vzoru cenného zámku a když si pro ten koní člověk. bych řekl že k onomu vyšli s kým hlasem nejsi obyčejný kozy člověk. A si krásně vyd osení a co krásnou přes chyb jako aksamit a v po porodu při dobře hle zelený v no a tohle zření je tvoje záležitost tys mně dal z o svobodu v pastvě z není v od doby užíval svobody v pastvě a tak jakého mně nyní takový jsem schopen v tom že on totiž se vodit kde jsem. Pohybem v. Od toho čaroděje o všem upozornil tě. Jenom by jen a po i ten se neosvobodíme z moci toho čas. Proti tomu od atd pohyb sám není vším s čím byste se ochrání tak třebas ještě něčeho jiného to je to činni může říci jenom princezna ne a jenom tak tím může pomoci. A tak teď ji do toho zámku a tam setká s čarodějem. A von ti řekne o spodním vás na to za kterých ti ochoten tuk jsem tu tím říkat a. V upozorňuji že když jako on. Zapomene č na toho pomocníka který č kterého máš ale tak tu mět o z od věc nezvládne když ale ho budeš poslouchat. Tak tu princeznu osvobodíš od ho poslušen za všech okolností a on šel do toho zámku. On toto se rovnou tu nýbrž pod před tím za klepá ani mu otevřel zrak když je za jeho z plamenným jazykem za tři pozemský čem bych to co tu chceš osvobodit princeznu a o tu přeci je za tím čaroděj ten je mocnější než jsem sam napoví slova v to jsem to se potom ne dav zatím čarodějem a on si že ležeti nevydá za začal tím čaroděj začal jsem se ženou viděly s přes přes jenom ten dostal. To je dříve ne se nesměl nebezpečně ale ti teď kam úkol který nezmůže než v a každý do ten úkol nezmůže je v moci a z něho mohou udělat kámen a se do ten kámen udělá buď bez starosti a o říkal jsem bezstarostně protože ty se ten kámen neudělá a to jsi do tou č tak poslyš se tadyhle mám. Takové je pád žábu tu budeš celý dělat to je od kdy vším na ona si na to nešel visí do měl. Ž tím co je ti dal k dispozici a co s co on s ním pořád neztenčené míře dispozici. Ale jakým přestaneš krmit tak si v moci pamatuj si toho a jaký nepřestaneš krmit tak a za rok přijdu. A podle toho jak se zachoval jaké míry si tu žábu krmil. O čem buď další úkol proto anebo je to bude stačit a oni se s tím vydávám. A on si ho potom ale to jste žábu choval vše proto nebude mít za soudu s tou pravou v zřejmě dělit jsou o ten o ty poklad je to co můžeš se toho komu bude pobývat. Začni pořád co s s a čar nejsem no raka a podle čela na rok je těla o začal krmit tu čáku žába rostla v byla čím dál větší ale jenom větší vošklivější az do totiž el takže nakonec se dopadlo tak že. On s velkým o to ale vidí dával tu potravu ano. Tu co tam na toto pro tu odstranil drž aby to nenačichlo taky o ty žár byli pak domnělý z toho co bylo na chodbě ne. A toto bylo polovičně ježíš do bylo vedení v č. A tak ta žába plato na tom tu jednou z veliká při pro v na ten dále doka roka rozlom o na ten zničila ten zámek li prost zatím za tím závazkem toho s tím toho závěru toho džbánku a stala se svobodnou obě hlad tam a s ním vyžadoval si potrava říkala honzy kou za z toho lidsky masem ty ale musí již o slova z vezdejší místnosti. To pod ale musí se přese jen pro věk jakým přese se kdy mu jeho sobec a mně ten je jedno nás to vede nestačí musím voják onou potom z kost na veliká dávalo nemohu být dělo z toho co je hodně co je mimo cosi odnesl prosím jež cítíš že jsem svatý dává. Ta moč již toto vynechat aspon smál nového jídla musíš pojíst i ty i tak i jsem ta princezna to s tím musím prozradit v něm je osvobodíš. A že tam by se o tak ještě se zapřel když šlo o princeznu pak je tedy dál za spal si most ne a domnělý dál. A když vona z z z z rokem jsem se šel k. Tak vy se vzdát to je právě řekla to moc ze ni u tu kůži. Čas je a ještě bez se vrátí čaroději jak se vrátí platí dáti další úkol který vůbec nezvládne než v. Toto není moci pomáhat jako tentokrát. Ani ten vypomoci by nepomohl ono by jemně je rozřízni kůži a on říkal ale za nejdeš při tom co s v uvaž na toto jenom bůh že jsem princezna jsem přeci žába a tady jsem za za teď může naopak jsem na závislá pak je to vězňů tak tak je vám ho rozmezí tu tam toho řím k ta princezna a říkat a on ale když si tady do pár věcí za svým pár věcí. Které nutně na cestu potřebovala. A jsem jako oni pak kom a tam čekala říkal nejvyšší čas a oni se vrátí tento tak léčí daleko rychleji než my můžeme věřit v tak než si sis že k. Tam nejsme tak vás toho. A vážit i na princezně činný vám pomůže aby vás nezakládá aby z nás to udělal kamene ku do tak že neudělal li se do než kámen. Tak musíš poslouchat totiž nejenom v tu u tomáš u sebe nýbrž musíš poslouchat i mně ta prostotu teďka tu kuličku. A bavil do se o to totiž řeknu jež kdy on běžel k nesledoval je nemohla tak prudce ale věřil jsem na kupředu jak mohlo tam komu si vystačil tak dál nemohu vodil za sebe. Nic o se honza vidělo mrak po se princezna aby dělal draka ale zraku vydělal čaroděje říkal když se čaroději my musíme ale něco zařídit my nemůžeme být svým učí jiným smíme a my se musíme promění v k v. Tak když si zem do ruky v tak tenhleten ze mě. Ale si byl mu do ruky na tenhleten prostým v jímá. Ten se za oči na zem a za hodin na zem tak ten před ním zase na zem avšak prostě také zahodit na zem za hodila pro símě na zem a z toho prstýnků byla v no ne si sloužil ale veliký li vidí a z o že vím ku který se ocitl na zemi v byl u byla rybka. Která skočil toho rybníku a plavala o něm. E čaroději poznával že tam není koník ani koni tam se stalo ale nebo na ni nitru koníka se všímal. Ano to je důležitý nevšímat si koníka a no věděl že tím rybník jemně princezna ani toužit kou v tom rybníku li je ten honza provinil se v v ve vola v právu mu nebo veliký zvíře a začal být ten li mít do úplně vypil atd tak na tom mu se plácá hlavy vyčkat. A jakmile pólu k ku tu rybičku. Tak to bylo něco navíc co nesnesl temně obři. A on uklovat jak pokrokem jich bylo zbyl byl jsi li míti kdy byla jednička a princezna řekla zatím jsme zachránění ano no protože on tam ještě šel ten čaroděj toho draka který mu za hodil ránu na tom hříchu a o nás to co na dával než se to všechno to jenom do moc daleko misse známa ještě nějaké věci. Dispozici a těch o na použila doufám že stejně moudře jako dosud. A za klad ve se na koně ale jedeme ačkoli bezduše led ležel na břehu ale i za o svým plamenným jazykem drak. A ona se v učil hle hodila no a zatím oni daleko u běh li a oni říkal víš atd tam je konec říše toho čaroději jestliže při po si sebral ten hřebínek a nosem na sebral jestliže by použil znovu o to že vím ku a znovu do toho prostě v ku. Tak bude za chvíli než se s po že čaroději za toho nebo jeho most možností do království toho krále atd tam on nemůže a tam od nesvobodní. No tak opravdu ku. Jsem na řekla co vidíš honzíku vidím mrak vidím čaroděje na draku se k vám blíží honzíku zahodit ten hřebínek co mi dal pro sebe. Za hodil že něco na osobou o dost co tak by zkazka málo ten čaroději jako na těl o praštil se ne o padl na zem ten drak se zabil on ale ale tak se zabil v tom musel potom jež jsou o ram pět dál ano a v svou samosebou on než muselo muss to obcházel zámku od od hor bič ku u těch skal v tom byl za z za to touha ranní svět tam jenom o málo z poza ji hlavičky a. Říkal byste mně ji k li no a tím pohádka končí v byla ta svatba a honza byl čaroděj a vzpomněl si na babičky obě dvě a vzal si tam objeví věty babičky. I tu dobrou již ku i tu živnou. A ale na něho ani jedna ani druhá nepůsobila žili si tam sami pro své povídali smysly sebou když vlastně jsi nezemřeli tak živou dodnes oni živou dodnes a jenom žen s vámi se jenom nebavím. Tak a to byla tam taky rodina toho říkat to tam taky vzal a tak dále a tak dále. Když časně si museli živou dodneška svou nešťastné království pohádky konec ano. mám na mám za úkol cit to vysvětlit detailně slovo za slovem co slovo to pravda duchovní dale v tom skryta ano. Teď vám to tady řeknu pohádkou pro dospělé nebo se odvolat dokud pátku pro děti nebo strašně dlouho to odporné stačil k ano a no o to říkat jenom tak jako něco co se nikdy nestalo přestože se o tom moc spíše je v evangeliích jako o život ježíše krista neboť se to s. A no. Ale co se stává není to hlavní vedle toho co se neděje. Ježíš kristus co se nestává se taky nikdy nestalo když krise o sobě řekl v dříve než abrahám byl jsem o jsem nespal být ježíšem nebo synem božím on je od věky tím věčný ano že toto se nikdy tedy nestalo to věčné jsem nestalo to jest pravda jest láska jest poznání je s. Podstata toho je z se nestává tím poznáním že tu poznávám nebo svět miluju žiju né. Do pomíjející nezpůsobuje zpětně neb ode působí zpětně na to co jest pověst na tom co jest je závislé to co se stává. Ti rozlišujte nejen celém povídání dvě existence existenci pomíjivou která se stává tím čím teďka jest momentálně abyste si nepomíjí dvou která prostě jest. Která je základem toho co v ustavičně vyvěrá o my tomu říkáme proces to ožení. Který ustavičně probíhá v celém vesmíru v celém časoprostoru. A není možný vůbec bez toho základu který je z pevný stálý neměnný který jest od věk ku do věků ano pořád. Tak tu vůli od těchto věz dvou skutečností vedle se za tady nebudu tak u pozor na přede toho strašně zdlouhavé občas to bude mu mu ve tak přeci jenom pro řeknu ale jenom nejenom tím připadal se za do podle dostal ke konci. A ona ono ale budu mluvit také o ježíši kristu budu to ukazovat všechno na tom co svým životem ukázal ježíš kristus. Tom nejširším slova smyslu o začal ve vědomí těch židů působit on. Nesmrtelný věčný nikdy začínající pod abraháma tak začnu ta a ne skončím tím že jsou na nebesa. Nýbrž ta končí tím že za každého z vás znovu umírá a abychom my mohli umřít na kříž a za každou o zná znovu stává z mrtvých abychom nemohli stát velkých tam skončím celou tu pohádku která se nestala protože jest a na jeho její podstata jest takže je li nedělalo o nic jako nevěřící kdybych nevěřil tou dostalo. vim že to jak st je to pravda která jest ano a a to je v tom jak se to vypráví není zachyceno všecko co se stalo ano. Ježíše krista jako při telat který nám dal říkal jsem vám dal příklad aby se pro něho mohli řídit kdyby nebyla obdoba mezi naším životem a tím z od odějí jeho jeho je ukázáno žil ten ježíše krista vel tak by nemělo smysl abychom vůbec o tom mluvili a abychom si mohli řídit co se tím tam si nějaká doba a my taky od boha přicházíme a do bohu se vracíme v tam za vás. Vy do toho že od boha přicházíme. A skryto dostává tože k bohu se vracíme nám zůstává objeveno neboj jasné nebo co přejeme jenom protože tady jsm ale momentálně to je samosebou pohled na věci el z pozice jepice. Takže se nedivte že nevíme nic se předtím vedení se zatím v to nás nesmí mýlit proto přišel ježíš kristus aby nám ukázal který vědomě přicházelo boha jakost námi fakticky je pochopil správně svatý pavel od toho protože to pochopil na vás to bez toho že by byl musel při od roky chodit vedle pána ježíše najednou věděl. Že od věků je pro člověka připravena sláva boha o které nemá ani tušení ten šlo že žádné oko lidské to nevidělo žádné ucho lidské tón neslyšelo. Jaká sláva od věku je připravena pro člověka u boha u boha tak to tam. A od věků tu na to nezačlo ten náš vnitřní život který nezačíná. Který od boha přichází je věčný vzor jako ten život o ježíše krista v tom se oni on byl vším ne my se lišíme jenom v tom že on vědomě přichází na svět s tím že byl u toho jo toho otce a teď od něho odešel kdežto my toto nevíme že jsme byli u toho otce v je že on nebyl u otce kdo to byl taky malinkým rozdíl óm byl zároveň tím otcem. To byla pro jedinost otec tím o duch svatý o byl součástí trojjedinosti v tom je taky veliký rozdíl mezi námi ale vidím že my máme jenom příbytek u boha že přišli z příbytku u boha když kristus za toho upozorňoval mnohými podobenstvími. Ale nejznámější. Pro vás je on to možno v tom napadlo o podobenství o marnotratném synu. Že otec dva syny staršího který mu stává tělem a ustala u něho u ho k v. Tam nač do který nemá do mast stávání a chce do světa vezme si svůj podílu svou vůli takzvaný z vodil toto otce ženat. A ten cely potom mezi promarní do promarní vzpomene syna co spí dům protože ho promarní si s po měl na otcovský dům. To je všechno zákonité. To co děláme životem že ho promarňujeme že o sum umí děláme bičem jako zvířata promarněný do ten to svůj smysl. A od toho s pod to pomni zatím nemohu moje protože ten kód kapitola. To že to co dostává byl tomu o býti řečeno při ve tím se musí něco ještě vysvětlit. No ale on tam vysvětlil že když se člověku vrací k tomu otci. Ših tam vrací z nepochopitelných důvodů z větší slávou oděn než ten který tam zůstal ani nic nepromarnila o takže ten starší si že pravá not to je ten klid mít sukničkář rád č všechno promarnil v tom světě všechno zničil pod vším pokoro byl co dostal od otce ale my dneska oslavován jako to o rozený si jen a jen mladší než a jak. Tomu přijdu a který jsem ti zůstal věren z že jo tak se na tak si ví. Když kristus to v tom podobenství schoval mně jen takhle rama tys z u je jak se o dramatu že i v lidském životě všecko a v lidském životě se tomu nedával za nemyslete zůstává pro pramenem dramatem u začátku dokonce ale to v pořádku neboť tím se také že on nejistotou jsme taky vychovávaný k moudrosti nejenom samo kom moudrostí přímou byl vychováván ale takovou také tou moudrostí nejistoty jsme vychováváni se jsem byl třebas z matce. to je velice důležitá ta a ta moudrost není z to si někdo nedovede vážit že tomu mocnější než ta jistota. Že toto pro čí sice ale pro vyšší výchova než jakou jsou vychovaní ostatní lidé kteří nemají tu čest být toť tím to způsobem každou k li na opat prach. A. jsem byl tak dokonale na dopad ka v koncentráku řek kam se hrabe že někdo z vás protože jsem před tím devět let jsem si myslel jsem do svatým a to se po mně šlape jako pod ti se dotekl vedle jo o to vlády nadace na tak to jsem měl za sebou nějaké poznání jiné tak od a o to šlapal ho jsem ty fakta ta fakta šlo o na potom dem poznání se bez postíš ti esesmani měli moc potom šlapat. To si z tomu nemohu zapřít. Nebyl ten pánbůh nebyla pro spravedlivost a tak dále a tak dále nebudu dělat že to s ten pole zase potřel svou ježíši kristu o by se o to že o z oni jo a bych to potom nemohl říct ti. Ještě v to asi stačit tak ovšem tak zhruba takže vám musím prozradit co křesťani nevědí. Protože když ten kristus nemluvil jenom jak se máme chovat v zevním životě v poměru zevnímu světu jak je ctnost je máme sobě pěstovat to ještě chápou přestání jaký neřestí se máme zří to taky ještě chápou moc dobře to v tom není žádné byl za známe zela ale nechápou kdo ho byl stejnou měrou pro na vnitřní život jak vnitřně postupovat velicí modlitby je ve nic tím stavů bohu kde k stav. K lidem. Ale také v nitru vlastnímu kde je kdy jsme chrámem boží je to správně pochopil jedině svatý pavel a jsem to pochopil najednou bez postupného vnímání desce chytil ho z metali ale je mi říká no let takže věděl že my jsme tvorové kteří v sobě máme tuto tento chrám boží jeho moudrost boží v sobě jenomže. Oním nevíme. To pro nás dopravil k tomu abychom na tak šla byla tomu prost a protože ale oni nevíme. Tak ježíš kristus novým způsobem se snažil nás seznámit s tomu vnitřní skutečnosti. Ten kdysi životem mluví o tom se po tam tři přes muset nazývat do království božím a co je to to přibližování se jakými prostředky se máme dostat tomuto pokladu.. Tak jak nějakým způsobem začnu el protože je ale pro strašně široká obraz. Daleko širší oblast poznání než jako nám skýtají všechny ty předlohy co máme děl v tomto světě. Když totiž přímé krista jenom v tom co se nám radil pro tento svět zevní el tak je to tak málo že k tomu osvobození duše nedojde k tomu ten záchraně zakleté princezny bych tak řekl. Jestliže tak ale pochopíme že kristus mluvil především k tomu našemu nitru jak o máme otevírat. Tak u toho abrahama zastavme na prvním pozici to co mu řekl jakým způsobem se otevírá pro nitro to budu mluvit do samo jsou v jeho v je tam to nebudu mluvit jako byste která se nestala protože jsem byla v ten záležitost která nepotřeboval děj rozumíte tak je to oděno do děje to tak do toho je odívám a eště ho o bohatí aby to bylo zřejmější. Ti pak ten abrahám dostal ty svoje ten svůj národ který byl malinkým poměrně nedostal ho. Z zel města or nežili v područí babyloňanů asi jsem pardon si žádnou promiňte a měli tam sice všeho dost ale přece nám byly od mít dít s tím musím. A ten hospody mu řekl. Budeteli žít z ne ho ale ne z asyrské jeho nebudete chudými nýbrž budete nejbohatší mi na světě jak rozvádí pochopitelně ten vnitřní stav toho abraháma v jsem byl seznamem jednavacátýho prosit listopadu třicet devět v to co on si ji zažíval ano a zažíval jsem s pak všech proroků starozákonních o stav ježíše krista stal atakdále tyto stavy s zažila ale bez nároku na čas. Z stvoření světa do poznání a tak dále. Něco jsem napsal třebas spolu synu onen pro nemůžu do smrti popsat všecko. Tak po bohatství které tam v tom bylo v tom bez časem pochopení za tak u toho abrahama atom do bezčasové pochopení že přesto si to když ten hospodin mu říká vám tam k dispozici zemi která je moje. Je to země zaslíbena mnou a po chápejte to jako něco čím máte hospodáři nic nesmíte na tomto světě mít kdy musíte se vším hospodařit v tom musí být zásada kterou kdy budete přestávat v tak za vámi stát nechává spadnout v kdyby vaší nepřátel bylo kolik chce. A jesi tomto ještě nebude stačit postu mám svého syna aby vás znovu osvědčil aby vás mám dosvědčil jak to myslím si že chci že vlastnictví pro ni ve zpráv co z že to je další jara lidstva. Že bude spravovat věci a nejen vlastnit a tím udělala podstatný krok k osvobození vnitřní. El toto prosím vás kdybyste jako nepochopil nebo se kdysi že to vedlejší el. Tak celá ta cesta vaše duchovní pozbyla velkorysosti. Je tam totiž jen se dotýkáme boží vlastnosti pokud dobereme vždycky a mluvím k věcem neklidem věřícím takto asi lidsky jdete brát že bůh je všemohoucí vševědoucí i k k a tak dále v lidsky pojatý bůh. ho takle nebe. To promění znamená něco jiného o něco více vševědoucnost ve pro bůh neni ve všem nýbrž pro je víc než že být ve všem. E ne vším ale ještě víc než být vším ne hle. Et tak je pro bůh chce ano proměn v ovšem to je vnitřní poznání el to nemůžete nabýt jinak než jsem když se ty ničíte nevlastnění první prostředek který by byl učen abraham zůstanu u toho dramat kam prosto na tom nezáleží pro aby to bylo pochopil rady se se mi neztratily abyste na poli do tak kde bylo to bude všechno toto na jedno kopyto protože dobude jinými obrazy zase o zřejmou vánoc aby se to. Jiné se do se pochopilo protože každý příkazy kde z jiné strany a je ti třeba to je to vaše východisko postihnout než se s snažil o to by prosil v chodit škod všech lidí vůbec aby každý tam našel své východisko lál z něho mu odbýt aby nemusel napřed za ježíšem a teprve v potom k sobě nýbrž aby zase nevyšel z se svého východiska přímo šel. Aby šel se svým východiskem aby řekl aby mohl osoby říct dělám to a toho je to správné není to správné rozešli rosu k ježíši. A ježíš rostou je například v daném případě takle se přišel k němu bohatý na hadem s ne a ptal se co mám udělat aby byl spasen říkal ne to jednoduše ne plním příkazy boží žít ctnostně nehřeš a o mu říkal ten pádem z pro dělám od mlátí ježíš kristus se zaradoval. Říkal mu syna nebere cestě tak protože ještě něco maličké obou o tebe chtít všechno co náš rozdej chudým a potom za mnou při nezapomeň nedočkal z ten o ty vole za nepřišel protože on ctnostmi byl schopen být ale rozdat všechno co měl kudy tím tomu nešlo. Protože jsem v tom boha svým báječně žilo i s nosí se mu dobře páchali když mu nic nestalo v cestě že ano to se musel do bylo ctnostným když neměl nebezpečím mým takové nesmí těla nebes žid člověk zatím je zbaven těch prostředků že že ano v. No tak nepřišel protože se naučil nevlastnit ono neučil ježíš kristus rozdej všechno kudy nevlastní. Tento princ si prosimvás byl ten cena se v tom vidět tam kde do učení vnitřní zatím ne odejdi od všeho. Op mu svou rodinu v ale strašným primitivy z mus. Tím z neopustili vizte vodního nešli totiž kdyby to šlo se to v pořádku. A to nejde ale řeknu aspoň jeden příklad který stojí za to by byl zde uveden v. Že kdysi ježíš kristus chtěl šel okolo velkého statků nějakého mil na přede který se menoval zacheus a zažil byl malé postavy o protože veliké zklamal by ji že tam sběhli ho aby viděli ježíše ale tak za vše musíme zen na strom a ježíš ale mířil za na pod ten strom ale řekl za které jsem bez tu. Nebude třeba aby z pro svou malou postavu musel lest na strom budu s jakou dneska večer večeře. Co tam jsem staráte večeři něco praze velice důležitého co bych ze se to pravé nevlastnění samo jsou zacheus byl tím co tam sedělo tak zaujat že všechno co měl byl ochoten upřímně ochoten rozdat kdy ježíš kristus mu řekl podívej se zachce ale ty to rozdá kudy ale ty tady máš třebas dva tisíce podaných do z od jej. I o jsou již k něčemu horšímu než chudobě nebo vět jak mají sebe od své rodiny uživit. Vy si musí nechat tolik aby jsi mohl zachovat toho vším slovo již jemně mark mýtu on li tedy. Či denně k nim mu poznám kudy pochopitelně a pokusy ne abys moh tím vším co dispozici hospodařit a věz že to ani to moje nýbrž těsto všechno dál vnitřně sto dal tentokráte ten pravý způsob odevzdání ten ten trojí způsob nevlastnění tento všechno ten to neměl. Ramen nese slouží dvěma tu bytí. A neslouží sobě a této pravá služba bližnímu k do ta pravá služba bohu. Ano. Proto každá pohádka končí nebo většina podle o tím že se stal králem kraloval tím vnitřním královstvím které bylo v něm všem tou moudrostí vnitřním kraloval všem ne sobě nechávat to také pro ostatní. Umíte stejnou měrou jako pro sebe ano. Aby mohla další pohádka vypadat tak že bych líčil jak ten král jednat a to bylo velice názorné žen. A se vrátím k tomu ježíši kristu a řeknou vám dál tak ten hospodin řekl abrahamovi když ti a obětuj svého prvorozeného syna i za tak i si přejdu jeho život k jeho oběti a protože kdo byl vnitřní stav toho abrahám tak ve temně úžasná realizační síla. Když se okamžitě je toho chopil ten abrahám neváhá a říkal izák ku oné při pravá o ten dříví ve svým na zvládá deme obětovat na ten atd ten vršek. byl šly na vysokou horu k udát izák z dřívím na to mně by spal syna z ona za. A nevěděl o tom když ho nahoře je abraham přivázali a jak to je v ní. Ale vy dříví. A tak se konečně ptal izák prosím ale děláme to po za kterou ve obětovat. Nebo toho berana a on říkal nestarej se o to k za to co z podivovat z ale když kou pak domy kou jsou do zad. Jenomže byl zastaven rozporně říkal jsem si ho zdál jede potom jitřní vzdálen ho nemá až. to není svůj si jen ušel prosim můj moji jako všechno jen moje dostalo rostlin mnoho atd tebou ty jsi měl svět sice všechno věnoval si kdy zažil všechno co v tomto stát kuje je ode ale si vás by měl svýho dostalo mezi mnou a tebou jehož nesmíš mít teď že moji a si prostým na s tím buď bez starosti a to jsi do řídil on ne je na něm postavil celou řadu zasvěcenců děl i za byl el pro vzorem zasvěcencem starozákonního. Který prostě chodil s bohem ne a to bylo velice důležité. No ale. Kdybych to byl nevěnoval bohu nazpátek je tu bohu potřel tak se tohleto nestalo. Tak. Takže začal jsem abrahamem oběti za pokračovat ve všem ostatním děním ve starým zákoně. jenom zač mu ještě si vzpomenu na zem než těch než četných příkladů starém zákoně je než čili druhý na jeden příklad je vše protože ten zase větu ono nového zákona a tak se o musím všimnou. Pokud tam do stanu a v tom případě eliáše se stále na věc je že ten eliáš měl žáka ježíšů a ten omyl nade všemi a ten když měl povahu svatého jana miláčka právně. Protože když se nikdy nespouštěl posílal mistra pořád za ním šel šel kamkoli ve tak je třeba od měl on za ním šel ale ne ani o krok se nevzdálil. Takže se ani nevzdálil přitom když ten eliáš zažíval vnitřní stav ve kterém se dovídal je že z tohoto světa se že se dostat do jiného stavu netělesného kterému my křesťani říkáme nebe o myslíme tím místo což místo tedy není to stav a on říkal tomu ježíšovy který nebyl schopen toto pochopení deska od tebe odejdu do nebe. A ten toho kola op odněkud někam pochopitelně nebylo to tak vel pro vnitřní stav přidali nebo co tam dělo a ku. Ale když si ho mistře co bezvadně si tam nebudeš bude bezstarost to nemohu bez ve aby byl toho jako ve vší to byl. šli spolu o znovu říkal eli ale musím jít o mistře nepustím a z jakých okolností pustíš on říkal tím nic tehdy když je odevzdá dvojnásobného svého. Mohou nejsi moc zklame není on ale když od do po nebem mu jsi mi tu o svůj úkol jsem tady dokončil a nemohu se protivit vůli boží tak oku budiž měj si. Po o dvojnásobné ducha mého. No ovšem co svým budeš dělat to je měl nejasné která ani se pozice který je před stavem nebe nemohu pochopit. Ale dostaneš on slibu čitta a jak to neřekl jen tak zlatý v si při žil pro nějaký který že za ho do nebe. Děl byl vzat do nebe v tom zlatém po ze plamenem o se s plamenným být koňmi v této známá věc která se ve všech možných obměnách se traduje v malý z kýchl podobách ne dodneška. Eliáš jedoucí na koni nebo na voze zlatem a z o oni mi koni do nebe. A ten ježíš na bolest o pákou tam nadto atd co vidí co z toho vozu padá pláž toho který dělá vše neboť ten eliáš nepotřebuje lidské tělo ve ten plášť tak mohlo ta ho odhazuje z toho koně a ovšem z toho nic do stavu odhazuje po on fakticky fyzicky míra ne. Že jsme obrazy krásně vysvětleno todleto co je to být osvobozena přitom umíral na tomto světě. A no ale proč o ten li že po chápe jako tohle ten obraz tento vidí takle obrazně bere do ruky ten jeho plášť. A ten který říká mistr moji odešel li dole neví že tady není. A nechal jen to plášť a v tom pláž je dvojnásobným duch mého mistra el misse potom přesvědčíme a to vzal po ruku padesát svědků nedělat to sám. On byl bych mužů říkal prací se o zbroj te kdyby se něco dělo aby se uměli bránit to je obrovská moc kterou jsem byl svědkem. Na že ani těch padesát mužů nebude stačit ale nemám bych tady spoj si víc spal tam tu za mnoho atd deme řece. Při řece jordánu. A milý ten již a o hodil pláž do jordánu na vytvořil jsem most po kterém postu o přešel. Ji pochopili že na ducha eliášova a on se ta eliáš ne protože jeho ducha ale co s nimi potom dělal tak to dobře eliáš věděl ne že s tím nevyvede i když byl dal se do du na totéž co li jak až. On tím dělat chudá zázraky nic jiného než zázrak dál ne. Tento svět tedy z toho udělal víc a co to udělat je li děláš co udělal navíc tam jeden jiný prorok říkal bude konec světa jsem to musel narodí eliáš a neb po něm přijde mesiáš který spasí svět a když je na světě se narodil svatý jan křtitel. A kázal pokání. Obrodu pokáním se s ctnostným životem a on to musí obyčeje byl schopen ctnosti. A v sílu k prali rosy uvnitř nejenom zevní ctnost ale je vytrvat vnitřní co z prostá tím že je el tak je tenhleten. Svatý jan z kříže bil do ten svatý jan křtitel nebyl dotazován jsi ty ten eliáš který přijít a z od jak učitel říká nejsem nejsem a tak tedy pak taky není ten mi to se. Vy dával z ale mesiáše není mesiášem. Pak si znovu za ježíššem říkají mu o el podívej se ale ono se říká ležet přišel med z žil v tak jsem bude konec světa a my jsme si za ním šli zatím o konce říká že nově se to v vším náš jsem se za práva na to převtělování tudleto. A on on neříkáš jejím není a svou ježíš říká vám pravím že je eliáš že to ten eliáš který měl přít jakže nastává konec světa o prosím von konec se na nenastal a eliáš toho byl ale jiným způsobem než převtělování duch toho li že byl v tom v tom v tom svatém jan. Křtiteli. A to je něco jiného něco mémě li těžkopádnému než si tam les do těla tím minulým pominu existencí a to to není tak to s převtělováním kdo padá. A takže jestliže ježíš říká jen je to tady děláš. A neříká osobě nejsem eliáš o barvám mají pravdu přátele obávám mají pravdu jeden nemluví proti druhému protože on není eliášem který by se byl převtělil a to on dobře věděl že neni převtělený li jsem se na to nevzpomínal že byl někdy díval eliášem. Ale mocí který do dvou jednal tam moc do něho vstoupila a proto byl eliášem rozumíte a kdyby byl nepřipravil. Dva učedníky ježíšova v ježíšovi. K tomu konci světa a byl to bartoloměji na samo z nějaku. A byl to svatý jan miláček páně v ale tak by do se doplňovat dvanáct s. Tedy do on nutně zapotřebí ze symbolický důvodů k tomu aby se ty věci že kdo konali aby nastal konec světa aby by nenastal konec světa ani tehdy ani dnes jakože individuálně v nitru člověka nastávat ten konec světa již kristus nelhal ten on se tam nastával a nastává. Ale protože ten eliáš vždycky někdo druhý je čem ten ježíš a tak dále to svatá terezie v tomto vykládal pochopila sama nemohla umřít než tím že za ježíš znovu umřel na kříži ano to jsou moc těžké dal dosti že to chápe také zprostředka doufám že jste moc toho před ode měl že pod po všechno znáte svých spisů takže nepotřebuju dal jsem to se vrátim k tomu obyčejnému dění ne v tom životě ježíše krista.