Karel Makoň: 85-38A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že by na tak na další nad tak tam vedete první nevlastnění měl vypadat tak vypadá dialektický ty musíš na každém kroku a na každém novém kroku obr měnit prostředky v ě zásadně uprostřed vývojové zásadně platí. Že anděl věk jakékoli výměně prostředků vždycky to musí být u při tím ne odevzdání sebe celého el k tomu duchovnímu cíli jak to není upřímné odevzdání tak si buď nevystihl v ty prostředky anebo o to nemyslíš u příměsi jsem muži vých na této nejhorší co to cestě když udělat. Takže prosím vás z druhé obecné pravidlo pro úspěch na to co chtěně v nespokojit se nikdy s tím co právě dělá nepovažoval to vzala maximum toho co mohu pro ve z od přestože nemohu být provést. Nevadí to neznamená protože bych nemohl být pro s protože je tady někdo jiný že mi do k tomu navíc pomůže. A co je toto navíc zase i nic jaký tam musí být od člověka do je to teďka do od panny marně dycky iniciativa vypadá jako rozhodnutí. Jako on nové rozhodnutí najít nový a vyšší smysl života nespokojit se zrozovat tím smyslem života všechno obětovat pro ten nový smysl života který jsem našel. To musem den pomalinku po malinkou vychovávám o to o třech a půl let kdy ty lékaři pustí jisté u z by a ve ptali domě myšlenku jednat správně. Když jsem po nápovědí ti jiných lidí poznával že toto co mně říkají právě správné a tamto ne. Tak to byl dal z mého rozumu tento výběr byl za rozumem. A tedy byla atom ta realizační schopnost tato schopnost rozlišovací a m byla v tom taky moc zatím slyšením dít. Byl by ti kteří nejde cestou poznání jako když se cestu víry máte z daleko snažší možnost jít zatím se správné protože pro to jasně obecně přikázáno. Příkazu tím je v třebas nebo čemu prostě věříte tuto nedokonale přes pro sešněrován ho nože zvnějšku a říkal dostati se o co se vám do oni tří. Nesmíte působí jeho zvnějšku snažit se být ctnostní to je málo. vám to neni do špatné ale je to málo tam zase o zřejmým příkladem ježíšovým. Nebo podobenstvím ježíšovým tak. On nemluví na jednom místě rase často toho všímám co se to dotýká maso sto znovu vysvětluju z toto se svým poněkud jinak než předtím do z jiné stránky trošku totiž od ježíš kristus mluví o služebníku který pracuje prosilo z podařit na poli a potom pro něho pracuje v tom potom v tom při večeři proto hospodáře. A když ten sluha. Na tom poli celý den pracuje nikoli svými prostředky nás nemá od hospodáře. Ale od hospodáře který vám nevlastní ani to pole ani ty prostředky to je to jako před splnil o prvním nevlastnění děláno přichází večer po práci k tomu hospodáři a ani ho na padli si zasednou a pojíst nýbrž se umí jiné. A oblečen do lepší faktů a je sloužit tomu hospodář a teprve pak tam je řečeno sluha neužitečný. Tento ještě jenom chápe všechno jako nevlastnění to ještě pořád a jedná z toho této pozice je neužitečně v tom smyslu že přímo neslouží nýbrž jenom nepřímo o musí ještě pří od. Při a to se dávají někde vnitřním stavu modlitby. A to co je tam řečeno potom v tom večeře ve tam při s tím hospodářem to je stav vnitřní modlitbě tam pěkně rozebral a jak to vypadá když totiž někdo potože patrně to že tam nestačím všecko tak vysvětlíme hned byl ten příkaz nic z vody jakékoliv v tom. Takle že totiž že je tam řečeno. Že ty máš nějakou vnitřní modlitbu kterou znáš které se chápeš kterou se snažíš dostat do věčného života do vědomého soužití s bohem. Tak věz jednu věc jestliže tam než proto aby ses tam něčeho najedl abyste měl pro sebe takto není vůbec to začlo být ještě vnitřní modlitba správná vnitřní modlitba je sloužit tomu komu není třeba sloužit který to vůbec nepotřebuje ale který to o tebe chce abys měl právo o možno se k němu dostat. Pro toto o tebe chce ne protože to potřebuje ale že tyto potřebuješ jemu sloužit proto mi nechápeme to bohužel ani církev nechá te. Dodneška to platí set by to mohl dojít a tedy i když ten o tam přichází. Tak kost smrt ten hospodář řídí tak teta když pojí tak bídné sluhu aby taky pojedl. Ten při se na od pojí. Ne proto že se samá se po večeři ale že vybídnut. Že tady iniciativa vychází z toho hospodáře a ne z toho že co se bez vůle toho člověka být z vůle hospodina hospodáře ne boha přes takle. Teď du kousek dál jestliže člověk vstupuje do vnitřní modlitby tak jako tak. Pod dojmem že ten den jsem nepatřil bohu jak jsem měl patřit ale teď konečně nastává moment kdy se nebudu zabývat kom pád čelem jsem o zabila polem nýbrž přímo tím hospodářem jemu budu patřit. Jemu se odevzdám když to budete jako sebou odevzdání bohu tak je to správně kolena modlitba je nerozhodné se přitom stavíte na hlavu o nebo nežitém jako od volá anebo co přitom říkáte ten nerozhodné protože je tento vnitřní prostory když máme zachováte tak všechno ostatní je pro kočku. Tak prosimvás ničím voda musí vypadat jako sebevzdání s to pro zření sebevzdání a ono to není sice tak těžké ale i když na den člověk se s cele sebe vzdává. Tak se fakticky sebe celého vzdává z toho důvodu že sebe nezná. On se může vzdát jenom toho nebo z části svého a o které že existuje co on o sobě čím je honem zná kůži svoji jenom a nezná co je pod tou duší se v tom lidském nitru tou vůbec v že to není ani ještě podvědomý celé něco víc než to věcem. A byl i do podvědomí těžko vstupujeme a co pak ještě cena vědomí co je nám španělsku vesnici proč říkám španělsku vlastnící v no a protože se to přirovnání mně velice smrtí jsi žil ve skal se nemá podobu evropské anebo jiné vesnice osamocení statek. Který slouží jednak tomu sat káže li ani jednat těm do tam na pro statku pracují činy do vesnice pralesa smysl to je jeden statek jeden z pátek čili to není ve sice v našem slova smyslu. Do z dokola široká obklopená rány les si hráli vším možný zase další statek nese vládne někdo jiný ano. Tak hle tak po španělska sice nás osamoceno pro vnitřní dálo s proto to co vás panně skal vesnic. Že přestal do na ničím jiným než s námi že ještě pořád li tam strašná mezera potom potom když my jdeme do toho nitra tak se setkáváme s prostora mi obrovsky pro se mi tedy některé musel překonat nese se tomu pro věci pro stromy v pravém slova smyslu prostory tak ono to jako kdy jak ku nějakých prosta ovšem tady jak se praví správně no. V tom městu v janovi pokud běžím ne přitom svým tak se nesetkáme s tím bohem. Tam my krás ale vjem ba bylo že mu na nepřítel ty o nikdy buddha neměl s tíha buddhou a chce ho za oštěpem u ctností a. A nemůže ho pořád chytnout a ten buddha as si toho všímá. A ten dal co chtěl zabít se mu říká zastav se jen na chvilinku úkol tam o když chci zabít. A on říká ty mně dnes ti než proto že ty utíká ale vás pojetí a zastav se přít než vně protože on nebyl schopen z mistry to pro toho buddhu chytla pod otroky za o tak to je tam vnitřnímu milostem. Vy se musím zastavit proto indové pro by byl v boji nadto by dostavil zbylo myslícího princip o to všecko ovšem rostou prostředky které nejsou ještě neviděl že všechno ale pro slibný začátek oni moc toho neděli a vědí ty mudrci. I když tříští ale upozorňoval že to příliš mladá kultura aby věděla toho tolik co by dělat tak nitra ještě předním na tam existující o po kterých je dneska jenom malinkým zbytek tam vědců bližní indy. A dodneška let ty tam li před jindy dodneška se z nich jak o tudy dneska indové ten nejlepší mudrci pořád pro věci tam přijdeš mahariši dělat vším ostatním byli jižní indie že ano od tam mile z tam mu byl tam lidsky ten nemohli hindy. Nebo být stání nebo není dále něco jako to je tam věc. Protože v něm toto když si ještě je a je tam ram das čili ram das napřed veliký světec hoden novodobí tedy si ho přeložil do češtiny. Tak. Je to mysim jasné že musí to přestal být také honička za bohem. Nýbrž smyslový zastavení a v další princip. Že když se mám s sjednotit s tím co je z půst dále ne cele ten ne mu které musím sám být nehnutý dělat stádem že ano. Takže jestliže je u. Ten hospodář velí tomu sluhou vy aby přestal posluhoval. Než aby sis sám zasedl ab je byl tak je to zbavení své v touhy sloužit i dobu bohu rozumíte tomu musí taky přestat. To je velice těžký okamžik v vnitřní modlitbě že člověk byl veden dost daleko kou pomohu ano k tomu bohu patřit. Pro něho všechno dělat ale do se chce aby pro něho vůbec nic nedělal. Aby dělal pro sebe neboť ono to není nebezpečné v této fázi vývoje aby pro sebe něco dělal kdyby to bylo smrtonosného je to s. Spásonosné víte to je tady je ale ty se těch prostředků. Jsem tohleto pochopil předmětem mal jsem taky zatím pánem bohem běžel chopit všemi silami a on si dál se maje nepochopil že když si bere takže přitom musím si sednout. Nemohu běžet. Sednout na by se lid ten symbol znamená přestat mluvit přestat i změny tisíc do plic v z. Z zajmout nebo zaplašit nebo odstranit paměť atd tak dále ztratit paměť na příklad se strašně obtížné pro člověka který je zvyklý že bez paměti to nejde ano. A pata pátrat ta nebude lišit že by musel líčit stav vnitřní modlitby a nadto bych nestačil ani za několik dní a nebylo by to možná ani užitečné protože toto je třeba vstoupit aby to člověk pochopil tento stav vnitřní modlitby spojovací stav vnitřního by kde hledající ale spojovací se vnitřní vody. Tak tu zase k tomu ježíši kristu. Řekl jsem vám že dalším principem na cestě je řada rozhodnutí přičemž jedno rozhodnutí se liší od o dalšího tím že je založeno na větším sebepoznání. Že míra. Přiblížením bohu je závislá přímočaře přímo úměrně míře sebepoznání říká svatá terezie z padli li k k si řeknu dříve z toho a dokud sebe sám člověk nezná tak nemůže se s bohem setkat říká ona. A se to zná sama sebe že jsem chrámem božím na zem to je pro znalost sama sebe co sestra kudy když země chrám boží jste si se mělo klid jsem absolutně bezpečen ovšem jak tam že to co tam se nevěra on se prostě spočine a to čeho určitý klid nebo před tím přimět k tomu klidu. Tak. Jak je to rozhodnutí panny marie jak vypadal další rozhodnutí která nám tam líčí ježíš kristus v to teďka budu bát prát po princip rozhodnutí jarem o by to bral ještě po jiných dalších vyšších minci ve které jsou taky tam v tom výše kristu být pod co napověděl ale ve které jste asi dneska nedostal protože celá ta který rozhodnutí. My sta strašně moc času panna mary jaké rozhodnutí udělala nabyla židovskou a v tom židovské národ je od právě ku an byli žité zásady. Způsob soužití mezi lidmi tak dokonale svázán přes o nebylo vyhnutí. Žena svobodná. Že jsem narodilo dítě nesměla se stát manželkou právu pro svou manželkou kohokoliv. Z židů mohla být otrokyní maximálně otrokyní rodině takže bylo otroky místě řídit ten který měla při sobě. otrockým tam bylo celá řada. A teď najednou přichází k panně marii ji k aby měl. Anděla kam li na el je přívlastek boží to co je předtím staral je vysvětlen ten přívlastek boží atomy kap a muž muž boží a přišel oplodnit bůh ji přišel oplodnit pro této bavil není tom vychoval nebo nějak jinej el tento přívlastek protože ona poslal ducha svatého opravdu. A ne z moci lidské. Ale věděla že se jim vyhrožuje že jako svobodná dívka bude mít dítě. A říkal no no bych z s. vám nemůže pochopit jak je to o protože jsem se bez to narodí nit když můžeme poznávám. A ono ten bavil říká nevadí že nepoznáváš duch po pěti zas zastínit atd ty počneš ducha svatého a že ono viděly tomu tak tak ho tím přes palubu to své postavení v tom toho židovském národě jako pro o platný člověk začnu být otrokyní. Prosim tak rezignovala na svůj život rezignovala na svůj život právo platných o tom kosti ti to je to čemu učili lékaři v předškolním věku prosit o to tento život s. I o znovu váznou obrali v jsem on tam toho měli pali našel jsem přestal vnímat bolest a jsem v přestaň na tento svět. Protože děly při vědomí totiž že myslí uspat. Že nám za sebou tak je to naučili pak o vaně my tomu tomu naučili jsem na mezi budoval na tento svět obdobně ne stejně jako panna maria a od doby jako panna maria s tím a tím se ve mně zrodilo něco co je tam líčeno potom jakou. Vnuknutí byl které se dostalo svatému josefu česky osvícenému rozumu. Bohem osvícenému rozumu čeho občas věděl co mám dělat a stačilo to k tomu aby šel dál aby se dostal tu již je nebezpečí toho dalo vládne od aby se dostal do egypta bezpečně ho přechovává aby ho připravili pro ten ku a tímto způsobem jsem byl do se nás je veden či vždycky bezpečně jsem byl převeden přes úskalí které nemělo odvést od mého úkolu když jsem poslechla jako ten co svěřil poslechl ten rozum ve mně byl za pláž jsem rozumíte. A on. Porodu pochopil nebo poslechl něco co nebylo rozumné co nepocházelo z rozumu u dostal rázem z rozum a vychovali tedy z toho ježíše. se nebudu všímat moc toho života do třetí let jak se nám málo zachovalo ale to pro nás velice důležité období o protože on toto v něčem podobá našemu životu něčem co tam nepodobá a my do klidně můžeme rozlišit a může zachovat. V tom smyslu jak toto našemu životu podoba aleno v pro vzestup podoba přičemž vzít na vědomí že i v tom co to nepodobá je pro nás strašně důležité abychom aspoň viděnou. Pochopili že to tak je vírou totiž musíme pochopit a nevěděním jako ježíš kristus je zde na nás světech když se ztratil chrámu poslouchal je tam ty mudrce. A hledali rodiče jen nenašli ho do konečně hledali našli pást viz ti tady musí si tam opustil že mají oni strach a on říkal co on neví že musí být v tom cenného otce. A on jasně věděl kdo jeho otec že tím není nějaký svatý do z od panna maria mýho matkou nýbrž že jeho otcem matkou bůh nebesích a neměli to za z výtek šel s nimi a byl jim oddán či i to člověk a ježíš kristus to věděl ježto mi to jenom věříme když to jenom věříme že jsme od boha posláni na tento svět a že bohu patřit že ony náš otec tam musíme klidně se dát vychovat tímto světem muselo být. Podání jako byl ježíš oddán svět musíme se byl či k tomu svému tesařství musím zvládnout povolání které nás myslíš v tomto světě a že nám jedná čest před lidmi pro nesmíme opomíjet a teprve k nám to pude s a moc činně samovolně tak se stane něco co na tento světě je dalším pravidlem. Než že důležité ne řeknu napřed podle toho co vím že z oblasti samovolnosti přicházíme mi říkáme od boha a pro to oblast samovolnosti a do oblasti samovolnosti se vracíme. A jestliže tím že správně jednáme jako se to stalo u jsem občas pravdy na rozšiřujeme oblast samovolnosti na tak se v sedmnácti letech tak rozšířila že přede mnou stála moje nesmrtelná individualita. A tam s takovou obrovskou mocí že absolutně přemohla tak dokonale přemohla že kněz který zpovídal. Je podruhé zpovídat nemohl jsem začal změnám zpovědí apod jsem mu říkal. Jsem šel do zpovědi on tam zval do ty zpovědnice u stojí pane je a nemohou svěřit řešit mně to nejde a on říkal no to přeci nemyslíš vášní no jak může v přítomnosti někoho kdo to to všechno vlastní ji měl vlastní. Být zlodějem zrodili nekrade před tím komu něco krade nýbrž za jeho zády ale se za jeho zády ne ocitám říkat li tomu tak. Tak vaše svěřit se ocitne za jeho zády protože to nemůže být definitivní stav si na to počká. A tak jsem k němu chodil bez pověděla vůbec jsem nebyl nikdy zpovídám lidsky jako před lidmi dávalo o křtu poli tom na ani jinými žádnou absolutely nedal. Tak je no při váže toto nebyla moje moc když mu boží moc k ten člověk. Kde je to se uprazdňuje nebo pro kterou nechává v sobě mít z toho. Popřávají místo sobě tím že sám sebe se vzdává ale to co se sebe vzdal nedobrovolně na potom dobrovolně jsem poslouchal to co nebylo rozumné co nebylo z rozumu. Takže tím co je to spása a na tom nově definovat to je přechod do samovolnosti. Toho svatého který je u boha v příbytku u boha por napadne jednat jinak než jak mu samovolně přichází do vědomí že jednat samovolně mu přichází z toho nepře mluvíte aby váze vyslyšel když to neodpovídá samovolnosti pocházející od boha. Takže on vás vyslyší třebas není to špatné se od třeba ke svatému ale potom si musíte být vědomi toho že je to byl boží. Který je ve které se si pomohli k jejímu projevu před pomohly že se obrátit konkrétně nějakého svatého prosím je to možné ale nemyslí žádný svatý ten přepych dopřát aby poslechl prostředníka nemůže on poslouchá vždycky jenom boha esse shoduje tam vůle boží s tou vůlí toho prosebníka tak taky může myslíš a on může po mnohé přidat pochopitelně může to bych klid povšechné moci toho svatého a to je úkoly ho. Na věčnosti tam jsem zahání a se u bych pro vaše ty na svět urychlovač těch vnitřních pochodů v tom celistvá v celém vesmíru v ano v tom návratu bohu. Tak definici svatého na nebi nebo se z příbytku a také pozice jeho vedle boha jenom je pouhým urychlovač více nemůže být nikdy není k a to nezažívá jenom jako někdo kdo by měl někomu něco o nýbrž co tím že urychluje také sobě pod li je ustavičné přibližování se k nekonečné moudrosti existenci pravdě lásce. Boží takže on protože bůh nekonečným se ustavičně přibližuje tuto ustavičné přibližování tak konvergence život na věčnosti ano v protože to nekonečna přibližovat oni nekonečný veliký takle taky tu se všeho všemohoucí rozumíte ale to jsem jedním tady to jsem neví teprve tomu svatýmu takle ve ten pochopí jak to je nám se to lidské pochopení tom vázne kulhá. Ale se dostal moc daleko v těch rozhodnutí z toho ježíše krista dostal definoval spásu také z z za svět nejsem z schopni nebo assisi se synem definovali v vám to ani ti těch ne definuje. Tak taky tu dalšímu teď když člověk se vychovává k tomu. Že při tam míra samovolnosti se vtělí do jeho života tak že toho čemu byl podle dán. Tou vůlí svou musel vůlí být tomu poddán. To se stalo tak samovolné že vůbec nemusí vůli ale mohla mu litovat aby došlo. Jemu ta poddanost společnosti v rodině šla sama od ruky věděl co udělat co nemá udělat samovolně dověděl nemusel o tom přemýšlet ten o men kdy je nebezpečné začít přešlapovat na místě one to hezké ono to jde člověku samo na nás pozorně že to nesmí člověk udělat tuto chybu v této při že z z z z z z z z z chyby jsem z do pustit. On musí se otočit na ve na apod pátku ani se s nikým dalo sloučit tají jsi do jordánu. A prosimvás co to ten ježíš s vzít dvě dál to řeknu živí se z kovy je že když potom za ním jednou přišla tam matka a jeho bratři tedy rodinám bylo strašně dosud rostla pobratřili byli všichni i když vší jiným vzdálenější příbuzní to ještě patro i před sku i když z něho. Ano tam rodina mělo minimálně dvěstě padesát vidím řecku přis třicet tisíc svítí měla rodina ano takže to nebyly bratři dobytek poddal měl z otroci když my s a on to přestal otroka toho plnou planým člověkem že ano pro své umění mají pražské ale tak. Takže chápejte již tam jednoho než ses děje protože jsou tady ty vybrat si tam tvoje matka a volají a on říkal v s u z aby to je matka kdo jsou z ale nejde za hlasem své v atd je ti příprav tří a nevyhovuje vydal pokročil v tom co tam dělala ano. Pro vše nebo to jsou jeho bratři kteří ho potřebují ho daleko aktuální než ten kdesi od říkám momentálně zavolá a no tak ten přerod tomuto od z poddanosti rodí tomu užšímu kruhu ten nastal pomocí jordánu. A pomocí toho se stalo na poušti to zase budu vysvětlovat nikoliv jako zevním událost jako by se to nestalo nýbrž jako že oni v těle jakože to fakt vnitřní jo nesmíte si řeč a proto třebas za pod o ju to co se tam dělo že smysly se to nestalo. Pro to na rozhodující. Pro absolutně nervový si si ježíš existoval nebo ne existoval je to pravda že to z je to ale při nádherně se rovná žádá požadavků na duchovní cestu aby rosy do tedy vymyslel pravil mu byl snadný otce ale to nepravděpodobné sto přede také dovede li myslet že se to patrně také na povrchu muselo dít. Ale ve nit toho jak tam může to všechno připraveno od vět větou pro člověka připravena no takže teď se ještě všimnu vysvětlení toho křtu v jordánu tam totiž jde o jednu věc. Aby člověk vyšel z toho pojetí a to udělal již kristus hlavně kvůli nám. Že synem těchto lidí u konkrétní mat dělat otce na anebo v společnosti ale nýbrž že synem božím na proto ten svatý jan křtitel a ne ježíš. Svatý jan křtitel slyšel v tom jordánu jsem berte to tak jak vám to říkám jsem to zažil daleko podrobněji než jak je to napsáno. Slyšel hlas z nebe tento jsi mu kdy jež se mi zalíbilo v to šel svatý jan křtitel a řekl to svému žákovu žáku janovi a tento potom co do on věděla rozumíte když krise kdyby to byl tak neslyšel v ne to by byl na tom strašně býval zle. To by nebyl vtěleným bohem ono o tom věděl a on nám zkazit tímto touto událostí nebo on to všechno přetvářela tyto dál cti vyd vůdcem celého o to odění tam v po se také stvořitelem to není oddělen od stvořitele v tomto smyslu. On tímto tu se na ukázal co se musí člověku stát. Aby mohl jít dál po cestě a ono se musí stát pro toho že se setká se svou nesmrtelnou podstatou a tam mu řek ne jsi synem boží jsem si to v sedmnácti letech a neřekla ze jsem synem božím ne my jsem to věděl že my jsme jsou vnitřní podstatou nesmrtelné že nejsme dětmi boží a jako byl. Je prošel jordánem. Víte jak to mám nemá pro tu podobu toho děje to nebyl vůbec u žádný ději a tak to nikoli tam ti není a do ve snu vidí jak vstupuje co bylo vám taky křtěn tak to je všechno jenom pará fráze je v toho vnitřního stavu a co z tomu třebas vůbec nedojde. Ale také jeho svým sis nemáme skutečností skutečností vás upon. Veškerý duchovní takzvané smysl jenom nějakým zaslíbením nejlepším připravit to také dopadne ale. Kdežto z čili nejsou ještě tím pravým šel k čemu dojít nebo čemuž dávno šlo s s povalit do zevního vědomí. A let takže jem který ježíš. Potřeboval k tomu aby si uvědomuju aby si uvědomil. Ano kudy nám. Tak dokonale než před tím o sto uvědomovalo je u vás světel říkal musím být v tom cenného otce. Aby stop pak dokonale uvědomil aby ho potom pak pád toho co páchal ty tři roky rozumíte. To bude třeba daleko větší měla uvědomění tady jsou stupně. V tom hustá není do věčnosti a ukazuje na stupňovitost tohoto procesu protože to není z hotového že člověk stoupá po žebříčku. Stále většího uvnitř je vám as stále něčeho přenášení toho vnitřního pochodu do zevní okolnosti teď šlo o to aby ježíš nebyl jenom pouhým tesařem nýbrž aby pomáhal bližnímu. Širším měřítku dokonce tak zvaným zázračným způsobem a než zase dostal kým o ještě vyššímu způsobu o tom kříži budu museli jsi ty ten dalším způsobem než se k tomu dostanu to není když ten zázračný způsob v je to se vnitřní stav a tak dále ale to musím vysvětlit něco jiného. A musím vysvětlit co tam v tom jordánu vlastně dělo stalo to je rozbor. A dokud tu analysou nevím neví uděláme zní syntézu tak děl pochopení nebude dostatečné se pokusím z abychom si něco provedli. Napřed analysa. El tak vstupuje k tomu jordánu a nachází tam svýho dávný o přítele mládí jana v př. Přítele a říká mu jen byla pokřtím mně je např ti říká to dosti nebudou kdy aby mi nosili el jsem ho oddělen abych ti rozvázal třebas jenom opánky nebo svázal nebo u před bůh tvé práh než kudy abych pokřtil i ty větší moc než o říkal prosím. Že neděli takový li ku pokřtít na této cestě z vám v člověk nic neudělal to to cesta vede od člověka k širšímu jej tíž života vše se k sobě nevrací člověk je závislý na prostředí ve kterém žije. A čím dál vědoměji závislý jej na své nitru znamená na bohu na věčném nám mi nesmrtelné podstatě a potřebujou vlivem okolností a vlivem úkolu který mám před sebou se dostal do další fází že tohoto uskutečnění mého úkolu a pak domě může dopomoci jenom někdo druhý. To znamená ten kterému vám po a ten mně musí pomoci. My větším pomocným jen na tomto světě byl este s vám který chtěl zabít. neznám většího byt z jeho pomocníka než toho že ten odnaučil byl pět na sobě a ty si zachovat svůj život jsem ten život ve vzít dosti zdál a nebýt jeho tak se ho nevzdal chopit. Takže kdybyste náhodu spekuloval o mém životě jsou o tom moci říkal najděte mi tam nějakého většího pomocníka ale mám obavu že nenají ne ten s zase špatně známa ale ten nebo s z s panně za svůj života let než těžko by starostí většího on staneš proto jsme z mana. A no. Tak taky ten svatý jan křitele byl velkým pomocníkem ježíše a je nám ukázáno že mi i když se ocitne na nějaké vyšší úrovni poznání. Se nesmím než cítit pomoci odkudkoliv přicházející. jsem možná bylo nějaké úrovni poznání při že jsou do koncentráku se nesmím štítit toho esesmana se nesměl dětmi přítele. si v něm musel vidět pomocníka. Který udělal měl udělat podle mýho názoru měl ne ona názoru mylného názoru samu dalšího omylem býti veden to potom řeknu připomeňte myslet po měl. El že totiž žen. Musíme být závislý na druhém ano v každém případě a pak je to tam musí se nesmíme vzdávat když že to někdo nestály v jen nehodný nám pomoci. I. A když v této při dosti mohl mluvit o tom jak mně pomáhali třebas lidé kteří vůbec o tom nevěděli že pomáhají vůbec nebyl od toho hodně nebo tak něják k ji než tamten dokonalý esesman že ano. Ale musím jít dál. Všeho nech tam co jsem napověděl ona du dál ale tak co se ty často konečně let ten svatý jan slyší hlas z nebe přitom chtění tento je syn můj boží se mi zalíbilo čehož poznával pro tu chvíli on to byl člověk víry. Že to tak že z že křtí syna božího přesto si to že tentýž za nějaký čas atd zanedlouho posílal své učedníky když je na vás ti z dotazem k ježíši kdo jsi ty. Jak ta víra když četby viděnou potřebuje ustavičnou vzpruhou o toho z vás je kde mohlo za smrt pod co s druhu on v sv vědět od že je za ním s ježíš kristus že ano vím stojí. A ježíš mu zkracuje řekněte svému mistrovi že mrtvý stávají na smrt nemocní se uzdravují on pochopí to jsem a tak po taky vzkázali. Ale nepomohlo toho mít k tomu člověku víry svatým janu od násilné smrti. Z dětí že neboť i víra musí být s tak ta. Tak on mou dobu z slouží ale nakonec musí víc jak ta pallas prostě z to ta nemilosrdně zkrátka jako byl nemilosrdně pohřben mučen ježíš v k v z velice nebo se takle se jedná s víru rád tak slušně sloučí a. A tak jen nutná na cestě každého z vás že a ona nakonec musí zahynout potupnou smrt ano tak ježíš kristus toto na slyšela ale zažíval pro synovství. A zažívám koho někoho dokonalejším způsobem než v těch sedumnácti letech že člověk není vtěleným bohem pochopitelně. Takže jsem zažil tak že tak o bylo obrovská moc která přemáhala jsem nebyl časem ani schopen třebas řešit protože jsem byl přeci či byl přitom nosili jako do mravně dohlíží. Al odívá obrovskou mocí v tu moc jsem v sobě pociťoval no a v. Než ten ježíš ten na toho čekal ještě přemožení na to umění nastalo v těch sedmnácti letech. Takže to tam vadilo. On se ocitl na poušti nevím veden duchem na kou v z se sám nechtěla tam nešel z vlastní nic jací kdy tam nebo nejednal z vlastní vůle ten rozdíl oproti tomu z z z z jak člověk ve nebo nebo vůbec člověk jedná o pro si zachoval svou vlastní vůle jo sedí na dvou židlích ježíš kristus na sedělo bych měl vůči vých. On z jenom vůli boží plnil a bez ohledu na sebe takže mohl říci kdybych cokoliv dělal pro sebe nevěřte mně to samozřejmě nemůže platit o mně a oni koly on nikom z lidí protože tak daleko nejsme v ale máme se ještě pořád pravdy. Proste sví a nejsme jenom boží které sedíme použitých právě tak ježíši roste co z naší cesty. A protože tomu ještě dům vše to dál tak teď bůh od něho chtěl aby se vypořádal se svým já. Ale on jako vtělený bůh se pořád svými zase učedníky napřed zasít učedníky aby moh pro být světlem kterým by nemuselo zápasit sám za sebou se svým dát š. A to by bylo špatně li sebe z ti ještě pod od satanem to nešlo ten satan pokorně vedle něho bylo v podobě jidáše a pokorně mu sloužil a do smrti mu sloužil tak vás k němu slovu či nebyl jeho nepřítel vůbec ne a no ten ježíš se potkává se svým a tomu se říká saska. Ta v tom písmu abych přidal k tomu co v tom arci satana kam se hrabou příklad naši proti tomu k čemu já. Ona totiž zbavuje možnosti setkat se svým pravým svou nesmrtelnou podstatou to je satan zk ji do tedy vrcholy na neznám lepší to z nikom soto nemůže protože tak dobře on mému vlastnímu já. O sto jsem si pořád k čemu to je ho jezte trvání služ let. Pro nebo. Viděli zázraky abych to viděl abych byl a toto zevní byl svědkem toho že ty za velký skok ano děla. Óm ve všem odolává a pro toho z toto své nedělání nic takže to odchází s tím co my si říkal bohu je třeba sloužit čit a ne k tobě ne. Odchází z znechucen an protože od vých je odkázán do pozice trpné sluhy. To v tom v chvíli naši nepadá nýbrž slouží ale fáze kde slouží tak dokonale. Nebo být mělo co říkal dokonale lidmi tak dokonale bože tu fázi dosahujeme tyto dycky do samé na zpátky u nás ten procesy rozdělen vám menší je tak li jak co z mi totiž nejsme schopni tak bral vás sousta jak k ježíši život že ježíš kristus tu zatčen jo znalost li v poli pozřít se ho co za ve čili my jedno sousto třeba jako vstup do jordánu v tom požíváme na desetkrát na dvacetkrát jsem ten s tu bylo ránu potom. Zažíval ještě sedum let ne. A pořád svou dokonalou prohlubovalo tak ale před o nebylo dost že to bylo vnitřně řečnění takže koncem na kus musela se že to nic žil pro vnitřní řeči zevně a tak dále. Ale to by vás skal zajímalo abych taky odporu od tématu takže teď v tomto momentu a ježíš je připraven k tomu přímo učedníky. Chápejte život ježíše kriste jako s interní záležitost každého z vás že my máme v sobě vesmír v malém tak to jetě dvanáct učit ó ano. celý ten vesmír v malém máme v sobě nic nám tam nechybí dělat to učedníci páně dobře věděl když jim u byl ten jidáš tak tam přizval dalšího svatýho pro let přizval jak tam se poprava tak hrnci přizvali do dalšího učedníka pořád by muselo by dvanáct mi dobře neděli jsou tak jsem taky celého vesmíru v po překonání časoprostoru. On museli to dodržovat protože by tomu vedeni vnitřním hlasem nebo vnitřním povědomí čili dvanáct učedníku to neni dvanáct našich vlastností nýbrž to je symbol u transformační schopnosti lid je byto. Z ti jenom těla ale lidské bytost tam bytost schopnost transu mávat všechny vesmírové síly ani jedna nesmí chybět tak aby poté transformaci ji z toho vešli. Mít se dostala na povrch na mi do vědomí vzešlo tedy poznání boha nesmrtelnosti že ano a to po tedy.