Karel Makoň: 85-38B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Z toho bez byl než my ponechat stranou. takže když tam ti učedníci káně ano dělají zázraky teď jsem u procesu zázraků. další princip cit zázračnosti. Tak vás pozn nadto žen nám se projeví nebo okolí se to jevilo jako na zrak protože oni přišli třebas mrtvé uzdravovali. Naprosto beznadějně nemocné a jenomže to neděli žádnou zázračnou mocí ani to nebyl zázrak v na protože. To byla zcela přirozená vlastnost lidská která se o byla na povrchu takže o na zázračně mi oni nevíme tak je to pro nás zázrak. Ale musím vás upozorněn že to co se se mnou dělo otřes ab vůle s to byl zázrak na zázraku. Že totiž jsem najednou bez schopnosti lidské něco provedl to co bych jako člověk nebyl nikdy provedl jsem poslechl to co jsem vozu poznal za správné tak jsem udělal jenom i proti své vlastní vůli a většinou proti vlastní bude něco a co bylo za možnosti lidské vůle či do pro zázračné jsem žádné zázraky někoho křísil ale ten vnitřní zázrak byl daleko mohutnější než kdyby byl křísit třebas mrtvé. Bolestem miska úplně jasné todleto čili není to ji zázračného pro města oni dělali nýbrž byla to záležitost která měla moc příčin pro seděli zevně zázraky a nejenom vnitřně jako bylo co se ve stavu mém. Jsem v proto za je to str a no a kterou bych to jsem říkal jsem si před že se musím škrtnout na tak tohleto jenom řeknu. Byla to záležitost která umožňovala věřícímu člověku v abych tři roky vydržel na cestě aby učedníci panně vydrželi tři roky být věrni ježíši kristu jeden nezůstal byl přestal jidáš. Let tak museli být ustavičně znovu atd znovu ujišťování v z s z svou do nich vtělenou mocí že způsobí ji bůh že při z ten rybáři schopen dělat zázraky ne a to se museli pořád opakovat než s tím začli. Tak musel sám ježíš ustavičně dělal zázraky aby je uvědomovalo o tom že je tím synem božím. To byla se lije zázraku onom která začla v kani dělil liské žen non proměnil vodu ve víno. A je tam svatý jan který o tom vědí jiní je sleduje nikdo to mele se za než před jak by je že něčím. O čem žádnými učedník nenesli vjem říká. A uvěřili v něho jeho či cykly nevěřil na čtena z bylo čtrnáct vede li chlap jedni o oni se všichni dali zlákat vedl velice snadno ježíšem. Ale kdyby byli nevěděli ten zázrak klaněli skvěle kdyby byl nikdy neviděli by malým vodu li kterou on proměnil jinou v že tak neuvěřili ale když se pořádně na prastarý z vpuštěni do o ty se o pili a to se tam stalo na řekli při stáváme navěky tolik ve možno li to dovedl před z konal slíbit a zůstal nevěrný ale nebyli by se staly věrni kdyby neměly sami tu schopnost léčit aby byli. Sami neviděli znovu o znovu další zázraky v ježíši. Čili víra musí být pořád zkušenostmi prověřována ani jak může být zkušenostmi prověřovat velice snadno. V když víra vaše není mrtvá nýbrž je živá když žít působíte nejenom pro sebe nemálo nýbrž pro bych mýho když víte jakože to na nevidět co je správné dělat protože někomu prospívat být prospěšný správné že ano. Ale tak ve vás prosté víra stává živou. Když ale že při každém závanu těžkostí. Jsi ne hned se dalo matky el tak samozřejmě víra ve vás nestoupá a vy se musíte my taky štípnout sebezapřít při veškerém v tom procesu princip sebezápor je velice důležitý. Ale v nadto u pozor ježíš kristus ty učedníky protože ono se mohlo stát že někdo je nepřijal. A oním říkal prosimvás. Na ty kdo vás nepřímou nebudete si meč ani si neberte nic jiného který byste u země li odejdete od nich vyklepte prach z obuvi své a dětem dál neboť vše čistou uvidět se do dalšího jakoby se nic nestalo se tam nezapadá čili ani při tom kdy kde vás vyvodili pak tak musí je dokonale zapomenou že vás vyvodit tak dokonale že o pro si tam jsou obou v jdete dál. E dokonalý jednal příkazy jak s zachází. Ode vás přímou podat tam berte oni všechno co vám poskytnout protože ode dělníci své nedbejte na to že z jakou ústí vám nebo tak neber to na sebe nenazývejte se mistry a tak dále to všechno si muset přečíst sestrám nám či. Svět ale že víra musí být sil pořád to měl nad činy musí být živá a stav poznání. Kterými ten prostředek který jsem šel proti prostřeli vyšší ani nižší nedal z jiných prostředku ano li že na jsem byl dopraven kdo před od vůle. E svého života ve ten také potřebuje ustavičně osvěcování. Když jako dejme tomu přestal plnit to co jsem považoval za správné. Ale tak jsem v sobě ten hlas u mr ča neni říkal jsem správné vám víra napoví vždycky se správné protože máte předpisy ti si jsem žádný předpis neměl na to do byl daleko hůř než kdy jsem musel sekal dobrotu. Když i když se dáte dobrotu tak ty předpisy tady faktický z toho co mámy více dělat ne do všech byl tane tolik pracoval ano. jsem tenhleten předpis neměl od případu případu jsem byl veden takže když jsem třebas jednal s zařídil pole toho co je správné neděl jsem se do z mého rozumu není že jsem jenom rozlišoval co je správné z toho mnoho co mně radili vidí tak jsem okamžitě nabyl moc k tomu to uskutečnit. Moc nebyla zase země kdežto pro obsažená v tom poznání toho správného a tím to po snu o nepoznatelným způsobem kupředu na tom že s ku duchovní nepoznáte jako prověří sil čekat či udělá dobrý skutek. A. Postu o mi to tím způsobem že v sedmnácti toto před jako bláto nádoba byla plná a dal mi jako král samo nádoba rasy tak moc velká ale byla plná se proto do vědomí o bohu pobito protože jsem předtím nevěřil že přes nevěřím že poznávám že a tak dále. Sem dokonaleji beznaboh vizte. Bezvadně hlavy jako při si to přímá te o mysli tady tady mluví věřící člověk není to pravda nemluví nevěřící člověk. Ale dít jaká v tom ohromná shoda kdyby se chopil kteréhokoliv jiného přívlastku kterým byste šli nějaký jiné exkluzivní cesty třebas cesty lásky tak by vám ukázat zase že tam vede ty tímtéž sílu a nemusíte člověk ani věřit jsem vás jenom miluje a takovými lidmi se setkáváte lidi nevěřící že on miluje neschopen doslova na sebe milovat jo ten des správně ten den za bohem ten správná cesta onomu pomoz těla. To je tomu další úkoly aby moh pořádně milovat tělo zapsat měkkého o jeho vlády lásky. A tak ne tím pomůžete že mu za dáváte úkoly. Kdy ty zrádce úkoly než to víte že si jsem třebas let se nebo se co jsem poznal čeho. Ten a přesto ho tyto poslouchat a nepoznali jste ani ani jsem se nepozval ani se proto ani byste pozvali takto chci říct tak v tak jsou věci to nevadí taky plním jenom úkol ano nic víc takže to není moje zásluha. před ním úkol se ještě neužitečným služebníkem v této fázi jsme neužitečným služebníkem jsem člověkem na poli trpné moje pole. Teprve při do hospodářova domu a nechal ho najíst moje vnitřní modlitba a nebudu chtít aby on mně dal najíst. Teprve pak se užitečným služebníkem pro sebe kteří služebníkem a pro toho boha a že totiž že mu sloužím a ne sobě tak prosím deme dál. Ježíš kristus tedy nemohl dále dopravit svoje učedníky než v tom o viděli zázrak. To je málo v. Dos nad před tím svaly říká o tom elíšovi ne když jsem neuměl nic jiného dvojnásobného ducha svýho mistra neuměl nic z něho než dělat zázraky to je málo.. Jak ale nebo nesl víc nás není těla a tak i ti učedníci neunesly nic opačného než si víc. Protože pokulhává o jejich poznání za jejich vírou ta víra musela být ustavičně oživováno zkušeností. Ale k tomu jejich poznání z ka as scházela vnitřní zkušenost tato zkušenost přicházelo zvnějšku tady viděli zázrak tam se do uzdravila tak dál ale vnitřní s zkušenost něco jiného když jednou svatý petr řekl ježíši ty jsi syn boží jenom jednou se takle jak a řekl toho tak ježíš kristus mu řekl tak vše. Takže nezjevilo tělo učí tím z stalo a na skále postavím církev svou. A brány pekelné ji nepřemohou prosit to projde na slovíčko a že on řekl ty jsi syn boží to mohl říct kdokoliv z jeho učedníků on to neřekl protože se tělo jim to nezjevilo se nejlíp se to viděli na tom jidášovi který pořádný ba a málo kdy svět to bez č nebo není nebyl to špatně založený člověk naopak ten byl asi z nich nejmilosrdnější. Za vše. nakonec ním no na byl cvičení že to není to víme z jsem před sebou stranit aby nebránil pravým mesiáši osmi asi tak. Za nepatrně za pak byl tři to hodit na ti ti tři o nějaký to je maličkost ale ano tvé nic ale že přišel tomuto názoru po je hodně a již je mu po nebral v ale i ti k tomu toho již konci zachoval něco čemu říkáme vlastní vůle on dělal zázraky jako ostatní učedníci dělal dobrou ve větší míře než ostatní učedníci. Neboť jemu ježíš kristus v tom nesmírné bohatství které získal na cestě potom zrady svěřil nikomu to nesvěřil pro dal dom tím o tom jidášovi ten s tím hospodařil hospodařil s tím dobře neměl z toho vůbec nic. Takže mu ho přišlo svatý se svým kdybych cože velice málo kdy byl dělat ty milióny který mu prošli rukou na ty tři roky milióny mu prošli rukou. Tak být těl třicet stříbrných v z s on si byl byl řekl máma milióny co ty přijatý přeci on ve mně vždycky tak jak byl dobrý. V tom relativním dobru a ten ten zradil ježíše protože mu i když k tomu dal moc v že jak tam psalo na něco dělat. Si přát a dokreslit bujet aby mohl přít duch svatý který musí před odkud ježíše aby ti učedníci páni v k v je tak něco na poznání aneb aby než jenom cestou víry takže další princip v rozhodování je rozhodnout jsem. Ovšem to se člověk rozhodne z vlastní vůle nikdy ne nedělej z vlastní vůle že víra je nedostačující. Že musím nabrat další prostředek který si zasloužili nikým se vzdá své víry vzdám dobrovolně se vzdám a říkám nedostačuje dát to nejde. Když proč tupě tomu donutil aby se vzdali sám vstoupil na kříž zmařil se na kříži oni viděli jeho bezmocnost viděli bezmocnost mistra tak musel mezi on taky na vlastní spásu která byla založena na to mistrovství toho ježíše a nebylo by s rosy ještě nebylo jich spása či zdají se veškeré víry na svatého jana který mu neuniklo protože byl bych s proto ježíš a jak ten eli šla k tomu naši as slyšel co on šeptá vida. Člověk i tak je dávám tento první. První sousto to je omyl osel na starosti světě a na celém blízkém hodit. Požehnání toho hostitele na tady byla požehnáním k tomu tedy moc k tomu bys pravil co chceš udělat udělej pro své okamžitě sebral šel za litovali výšek. Kdyby tohleto byl neudělal v tak samo co ježíš nebyl pro za to nemohl do dělat to co voni býti učení si panně byli ustavičně přitvrdlý jenom věřící a to je málo vírou kdyby to šlo dokonce vírou tak je to pořád tohoto dokonce vírou nejde o to je moc daleko li by se člověk cítili předčasně vzdáte další krisi hned nepřestal neznala se předčasně prosím tedy ještě neprodělal své který vás nedovedl do samovolnosti když na protože člověk samovolně věří že to dělá potíže se. Do příští pád aby věřil tou užší to je moment kdy jako na čase aby že tu víru opustil protože přetavovat se nemá na této cestě. Ale jak správně praví církev na věčnosti tomu říkají v nebi cítím měl vítr visí stav a ne místa. V nebi není tam není ani víry ani naděje nýbrž jenom láska ano to je zbytečné ostatní. Jestliže tedy ale ten ježíš vstoupil dobrovolně na kříž jak praví o tom zase mistrně jenom jediný člověk v tom celému kom ten víru evangeliích atd epištol svatý pavel který mluvil který o tom že se z máš žil dobrovolně se zmařil pronáší spásu nebyl zmařen přes např. Tento taky věděl jakoby byl svatým janem protože to taky přišel najednou a ne postupným chápáním věcí. Nevírou tomuto víra nezjevila víra mu zjevila jenomže pro se na křesťany a on dělal dokonale. To musí ras ale víte že jak se klamal a nemyslel že kdyby byl nepracoval křesťan že by se byl stal svatým pavlem nebyl by se stal. Let obrovský omyl nedával poprava křesťany. Ještě ne v malém od měřítku el ten způsobil se taky stal nejlepším učedníkem páně kde vším apoštolem proto že věděl sis o není vůbec hoden za to co páchal na přestane si není z toho žen a to způsobuje že byli ničí a pro ty učedníci panně z jsem tak dokonale nic ti nebyli svatý pavel přiznává že ničíme že. P. No a že jej něčím jenom s tou láskou která ale není jeho. Ale protože ni přišel láskou boží milostí boží tam u když spadl z toho koně ježíš kristus ho při dělal ve své apoštoly rovnou omezit v je na něm ale bohužel znát. A v tom svatém pravil že byl vychován extázi nestavím zákoně zklamali věren a že tedy je trošičku on tohle to zasvěcení. Neříkám vadí protože mu bylo velice ku prospěchu také překáží tak v tom smyslu. Že ne jakože vím z praně o na cestě ale trošičku překáží v tom smyslu. Že že on přeci jenom občas těch svých epištolách začne být starozákonní víte na tak například když mluví o ženě nemusí podána může nebo jak o nemluvil s s k o li si ježíšem k tomu ježíš nebo mu k l a mnoho jiných takový věci tam nehorázný říká. A indové to dobře rozlišují a říkají tam nebylo osvícen. To psal ve stavu ne osvíceném v je taky pro něho se dalo tane osvícen noha tak ale se vrátim k tomu ježíši el takže tam je řečeno do chvíle kdy člověk věří tak je. Zapleten do zákonitosti neodvratně do zákonitosti ve které k stejnoměrně as stejnou silou působí dobro a zlo hroty v dobro prací ano či kdo dualista kdežto ježíš kristus dostával člověka z toho dualismu za k monismu. Za lidství prosti a on z opona ještě lidmi kteří jsou vedeni zlem nad jsem o nad mým pod k a. Jestliže měli své dostat z toho postavu. Tak museli také o na všechno s svoje do toho stavu dostalo to byla především víra takže není důležité odbourat víru to není podstatné ale podstatné je přitom odbourat ty dokonale spolu spojené páry dvojic dobra relativního. A slavila v něho aby abychom byly např tímto zákonem. Co stalo život jenom pět měsíců že jsem byl nad tím zákonem takže to jsem tam nepodléhal tomu mohl relativnímu. Ani ovšem relativnímu dobru pochopitelně. Nýbrž podléhal jsem bohu tehdy na to věnovat v pro dva nebo dobro takže když řeknu třeba se nepodléhal zlatý mu zlu o nad tak jsem tam neměl hlad. To byly všechny důvody aby tam člověk dělat protože měl strašně málo stravy měl se že sestra nebo se o no a tak dál. A jsem dokonce kdy jsou odtamtud ano přesně všem a za jakých kosti jak je to budu příznaky čeho jsem to neměl takže bylo jenom všecko k tomu abych nemusel mít strach o to pro jistotu to mně bylo sděleno nikoliv slovem. Ano abych jako s absolutní jistotou o nebo k lidem a mohl tam působit kdy byl neměl ten klid nějakou nejistotou nic vítán nad tak bych nemoh byl tam působit jak jsem vám co a on je dobře známo třebas jak jsem se dověděl o tom o to nebo viset od jo oko pozorní. Že z kdy jsou odtamtud dostal budu psát znovu nějaký se znám tak že se odtamtud vstal. Ten seznam jsem nechtěl psát jsem schválně podporoval to jsem a byl jsem donucen jsem vám psa. Ten velice všechno ano a duch tomu ježíši tak. On tak věděl že jeho učedníci musí mít nějaké poznání do poznání nemůže být po strana pouhé víře od ta víra musí pořád se nějak podporována uměle kdežto ten stav poznání je. E udržován stavem v modlitby s pavlem který pokračuje i mimo rámec ten chtěného uvnitřnění ano el takže on mohl když z by ji s požadavek který usmyslil se na jeho učednících prvně modlete se neustále. Člověk který ten dostavník že on ji převedl do ostatního z života oni se s tím s celým svým životem této čemu se všemi a robindo ghos říká integrální joga. Že celý život je jogou. Ovšem umět to dělal při tak píše o tom tisíci stránkou viz spis stal překládám ku. F. Tak abyste jaká v tom jednota v tom indickém způsobu myšlení a v tom ježíšovým příkrá. Su a teď co se děje. Je dalším principem cesty se těla musí seznámit svět že není možno z jedné fázi vývojové přejít. Jsem jen do druhé jen tak beze všeho že musím dycky tu předešlou nějakým způsobem zavrhnout abych se mohl dostat další jako třeba zavrhl ten život nosem nás let neprávem navrhl. Tak učedníci za brali celý ten život tedy vše kriste jako neprávem prožitý neboť říkali si to všechno pro kočku mi spaseni být nemůžeme když sám náš učitel také u míra že ano. Neprávem to za to ne ale toho omylu bylo zapotřebí a tak vám chci říct ten dualismus v nejstručnější v podobě na cestě víry pořád existuje to proto že křesťanští světci tolik trpěli přetože listu by nech ty věci. Ale nebyl nikdo ho do by byl řekl na nějaký který si ke prostotu křižoval ne přidal u k pálila aby to nemohli říkat. Tele nebo je buď jak tomu kdo odvolal jako třebas mistr ekg had ten tohleto věděla ale je je to všechno odvolal před soud. A protože věděl že to chce zachovat li jeho spisy bude nám pro vybití že budu zakázány a že tam byl poznamenal co z nich odvolal. A on byl řečem za tisíce cit je příbytky o na co se ukazuje že ano. Nadto opatrně zatím udělala svatým jeho jeho učitele li ti pokrok svatýho alberta nad k udělala svatým ve bytí. A tu vše krůček k tomu ekg hladoví všem tep lekat vím zatím velkým soustem k protože z toho řek straší bez ohledně bez ohled. To mám za z s a bylo to může dovolit ten víte že ano mám na to pozicí že mně z to nemůže stát. Protože oni tuhleti páni kteří se dostali do toho věčného život to na ale oni na tak ještě stání na měsíc psíka tři dívají opravy jako štěkání příkladem měsíc který nemůže nic uškodit jim to nemůže ubrat na slávě na jejich velikosti vnitřní. Ta zůstávati kdokoliv oni říká co chce cely potírá neboť slaví o to oni nestojí oni vykonali svůj úkol a ještě ji pořád vykonávají do skonání věku v všechno to budou pořád vykonávat. Let takže v na každé v v nakažen tom přechodu z jedné fáze vývojové do druhé. Musí být mezera kde se musím v mezeře vypořádat s tím na co jsem dosud prožíval čím jsem byl dokonale veden kupředu jako přesto zříct jako něčeho co je nepatřičné a co bylo špatné protože vesel mínili jsem stejným způsobem omylem veden k jakou kladem a když to ti učedníci udělali na svatý jana tento neudělal. Šel tím že watts u pali jidáš tak je zase zabil zavraždil tak kde se to udělalo. Nad tak že. Byla navozená který dodá odpočinku nebo takovou přešlapování které je u každého člověka o po ježíšek dobro znázorněno třídit dni ve z ve podobě č že by si na poušti od od pak dále tam ty mezery všude svou nezjevil svými fázi nese mně neuvalil znáš ale jsou tam v osou i v životě než o jenom na tom velice na nervy že tady jsou. Myslíme si že to je náš konec nebo před že jsme nějak pozadu a právě prožívám mezeru. A tady je nutná jako je nutné abych vydechl když si nadechnout jinak bych zemře a tak. Oni potom cesty nějak vyrovnal je ale teď zase bylo třeba toho druhého když se jím zjevuje dávají se spojit po koly kdyby svůj pokoj nedal tak oni nebyli schopni přímo ducha svatého. Jo. Čili on tady fází do lidského nitra s potom poté smrti na kříži pokoji veliký pokoj který je přemáhající. Ten neklid přemáhá který v člověku vládne. A aby vládlo království boží to je třeba aby vládl mír pokoj v vnímání kte míru myslím řek bych uvnitř čit největší mír nevidí když v sobě tedy že ten mír žen. To kamkoliv přijede tak oni o vás ucítí že jste výroby člověk tažen nese ze sebou mír ale praví skutečný mír a kdybys tak mi řekne že se taky ještě ten mír bude poctě větší dobu v sobě. No tak to jenom si získat jak to s nimi bylo a teď jim předal ducha svatého a co to znamená zatím se jim projevoval osobně jako ježíš jako člověk. A teď celým projevuje jako u svatých znamená bez podoby tělesnosti jako přemáhající z těla jako poznávat jako síla poznání oni mluvili všemi jazyky. Ano. vás u pod v na protože je tuhletu schopnost bude věřit tito není mu zázračná schopnost a vůbec není zázračná když například že ty když způsoby vnitřně v museli zevně tak tolikrát zázračný. Ale způsobem nic jak se prát takhle ten tam po smrti se setkávají lidé kteří tady rasy těmi byli u znou řečí a pokud je dokážou z toho svého těla být aby tam duší el tak si rozumí bez řeči obsahem své myšlenky. Vy řeknu z ku tato řeknu česky nebo španělsky neboť čínsky. Tak vím od pod tím pojmem křtu že to je tohleto něco na co taky sahá ano. A pak ale i abstraktní pojmy jsou řeči obsaženy i slovesa jsou obsaženy v i tam tuto krásu mohl nějak předvést kdyby strašně rád zato obsahu řečí se stýkám například sešli hroby do kvasem. A to jedinečný styk daleko dokonalejší jejich řečí no ale on tomuto naučil tím že je dostal za člověka. A tento stav za člověkem v nich trvá ne jako uměl jsem z něho vypadl an v koncentráku totálně zase jsem znovu navodila pět let na pět tisíc co potom z mělo vypadat takhle pod ni napadat ne oni si prodělali sví očí cestou víry dostaly se tam kam by víra mohan dovést ne nehotový přešli na další fázi k o to otcova u ale u člověka to není pravé nejsem nikomu vzorem nýbrž užívám to ten ježíš kristus ano. Jako hostiny četbě ano. Asi pod škod. No a jestliže je tam matka jedna věc. Při tom všem při ve se o vás že všech deset učit vše pád všech vědět učedníků zemřelo co spi po ježíši zemřelo násilnou smrtí. A svatý dělám ten desátý nezemřel těla si byl nový a je dvanácti byl jidáš jsem sám s zavraždil ne on o by býti všichni zemřeli násilnou smrtí proč. jsem to ale svatý jan a proč. Protože ta láska je zvláštní prostředek oproti ost a vom miloval. Byla to pravá láska samo proti ostatním prostředku proti víře a tak dál že věří k ulic sobě. Člověk se nám dělá třebas také pro někoho něco také trošku kvůli sobě aby byl uspokojen předělat správné. Kdežto k pravdě milující tam ukázala sama tam v tom dopisu že ten na sobě na sebe přitom nemyslí s a to je to co dělali potom učedníci páně v těch devět na sedět a proč tedy zemřeli krutou smrtí násilnou and protože jim s pilát představa že se musí zbavit svého lidství. Je to dobře věděli a bylo jenom tělo protože z rozkoší šli to říkám jenom se jeden z a a o men jasem uvalil jinde argument jiné ale i moc ti. Watts se v pokoji se mi hodí které ten a bohem tak cest dotýkám vědoměji. Oni věděli že jim e dosloužilo tolik lidství a on to někdy ani nepoznali že dosloužilo před svatý petr chtěl by zahynout jeden vězeň anděl odvedl naříkal ještě mat tu svou nějaký úkon ale oni nepoznávali ale když ten úkol dovršily nad myslet tak odešli ale je zbavili se svého pocit tělesnosti znamená svého pocitu oddělenosti dokonale neboť el pro tělo jak říká svatý pavel pořád ještě člověka trošku odděluje od toho boha. Nevidí to všechno ne ještě tak jasně jako ještě tělo pít nebude říkal svatý pavel to ona to není správné. No a tak zhruba asii. To vnitřní pochopení věcí jak nás učil vnitřně a zevní způsob tedy bych vás prosil abyste řekli své námitky nebo do plní ti. Abych mohl to ukončit prosit máme jednoho anděla který ho nebudu jmenovat. Nechce být menoval tak ho nebudu jmenovat a máme svatýho ba pro a tomu se postavili kostelem na hlad jednání s nejvyšší věž šel po by se to jsme kterýho kdy vyšším daleko vyšší než třebas svatý vít v praze žen a protože jsme chtěli dokázat jak si ho vážíme proč jsme silami plzeňáci kteří nikdy jindy neviděla on byl kazatel pro indii tolik vážili. Protože ježíš kristus ho oděl schopností nebo ten duch svatý do oděl schopností ty to tam dáváš od něho schopnosti která měla doplnit dobu. A joga byla starým principem výchovným mnoho přít se stavím ale něco chybělo. Smrt na kříži se ve svých stání a seslání ducha svatého od ale tam maličkost chyběla. A tato mi tam přišel a říkal je to s jdete správně proti tomu nic nemám ale zastavuje ve se na poloviční cestě. Extazích sám osobně nejsem rozený extatik takže když ježíš kristus z bral učedníky někam nějaké extázi tak jsi nikdy nevybral. A proto jsem dneska v indy aby do vás překonal představu že extaze je konec naší cesty. Extaze začátek cesty. A vám řikám dneska to ještě nepociťujete říkal svatý bartoloměji ale za zatím cele za cit sice let tamto nebude stačit ji muset také ji k vpředu se nemůže bez sednout si na svou jogu. Vy musíte se se stát víc než dovím který za je tomu tak tím dát říkali jak za k němu mají chtít. V evropě o tom nebo v máme co o tomu byl transem cesta za jogu skryta ano k a za jogu. A na jiných místech o tom mluvil ramakrišna v indii žen musí za jeho ku ano čili indové ty nejlepší duchy měli vivekananda ramakrišna kteří věděli že extaze prostřední fáze v evropě pro svatá terezie z avily svatý jan z kříže měli jsme taky máme taky a jenomže jinde indy je jich měla málo protože tamto vnutit od byl daleko mohutnější než evropě. A oni věřili dokonale těm svým joginům ale v tom životě by na chybí jedna věc. Že totiž. Ten duchovní vůdce dovede toho svého žáka tak daleko v na kam jeho víra toho žáka ho může dodnes on musí věřit tomu duchovní vůdci nemusí věřit na pána boha ale musí k tomu duchovní vůdci přijede joze se věří na pána boha to jenom pak je pak joga ostatní se nevěří nebo věří se duchovního vůdce. A to musel musí věřit a když se tomu věří tam o dovede pod kříž ale dál ne. Nikdy jsem mělo téměř nikdy se nestane že by ten kdo se ocitne jako hotový mistrně z síly nějakýho mistra a káže ostatním lidem aby si myslel osobě že jinak konci z cest. Například dejme tomu jím to mně velice překvapilo si žáci čili ale by jako jsem myslel že ten mistr dokázal tu svou extazi k ve které zemřel v to že je trvale spojen s bohem ne to byla maličkost to pro něho bylo maličkost on to dokázal tím plynulým nos spojování tím ty tři supramentální z mém se ocitl za myslí za vším lidským jo. Let takže svatý bartoloměj byl takovým tom řek bych apoštolem indy je indy jeho dodneška nepochopila. On tam ještě je byl další ale ramakrišna ho pochopil on tam byl ještě další mistr pak to byl svatý tomáš. Který maloval z ku kázali ježíše krista ani el to nestačí. N mít indie nedozrál protože příliš se drží své tradice za ko katolická si že se držíte tradice. Kdyby si uvědomovala že se nedá ani chvilinku zastavit na této cestě. Že to proces vývojový který i po smrti i na věčnosti pokračuje ještě pořád u stát dokonaleji do boha tak by také ne na malovat tomu tak být. Jako bohu která nadto nemůžeme čekat i to musíme hlásal i když ona ještě hláska když kdyby byla pomoc bylo toto křižoval ne pro vám to po jim nejenom odpouštíme ale je do kerý dobru jo. Se to takle by udělali bytu moc prosím ta pak joga je bližší evropské mu křesťanském způsob myšlení jestli je lepší nebo není líp na tom to záleží na tom pak jógina pochopitelný. Tak tam být dobře nebo může podle míry své odevzdanosti svému ideálu. Jestliže dejme tomu ale pak jogina ramakrišna byl tak oddán své matce stály a tak s tím miloval že když mu hrozné ras nad ano rakovinou a to ku. Jiný nepožádal o pomoc aby by byl po žal od most tak se z toho dostal. Ale. Když mu doby týkaly kdyby z po žalem matku ona by si z toho dostala kdyby živ síle on nežil z dlouho ještě. Z zemřela rakovinu krku. Tak on říkal můžeme si žádat od někoho koho milujeme co. To bychom onen výhod a svou matku vědu tak že od nic nechci. To byl člověk který přešel přes rámec toho prostého milování který máme pro sebe a to a žilo. On ho pro sebe vůbec neměl a. A když sami přišel nějaký do ta poli ale tam se musí vzdávat říká li to on si dával o nějakým domlouvat je víc. před že toho o ta prověřil on se přesto vědom to hodnot pro na ve rozkládat ale pak do téma se vrátil jinak přetvoření tím že se dostal za svou pak jeho co dostat něčemu čemu říká přijalo mi do kostní ten právního na celý život po tom. Zatím bohem však o to po je to se u toho pak jogina ramakrišny nechyběl co jsem mu že ano jako wu a se vzdát ctí tělesností za před nechtěl požádat vší svou matku. Jak to přesně odpovídal život to ježíše krista neboť když to za týkala zatýkali a petr prasil meč a u on se nikoho věd ucho naříkal ale ne zacházením mečem do mečem zachází mečem schází copak si myslíš že by za mnou nestáli ho ky je tomu kdybych si to přál. Tedy mně ochrání a nebylo by to mečem el takže on nepožádal ježíš kristus dal o to aby bylo uchování. A od toho utrpení a von ti se nám musel ukázat co v a oni co mám z kině. Hoře olivetské jak to člověkem dopadá. Že jeho nejlepší vlastnosti lidské jsou ti tři učení si při vám sluhu spálil nemohly mu pomoc lidské se jistě usíná v fázi toho vnitřního umírání. A na jedné straně aby nestranně bylo ukázáno když mu usnou lidské vlastnosti že ten člověk přeci jenom touží po tom co zachovat. Ale takže od když mu oni krát ten život mezi prosty tak volala. Bože mu nešli odejmi ode o tento kalich u učím konám ale z mi že je to neučiní neodejde mu ten kalich mě. A tak to dál neprosí rady na ten kříž. Č toto prosím vás nemusel dělat ramakrišna tuhletu fázi zahrada věcem maska protože nebyl vtěleným bohem této chtěným mu musel jsem si všechny věci z tam dělat takzvané chybné udělal kvůli nám abychom věděly jak na své cestě všimněme jak jsme i chybami doprava ani kupředu neboť stejnou měrou jako přednostmi nebo klady relativními pravdami ve vedení na ty jimi kde pravdami nebo omyly nebo tak něco. Se znovu byl všímám toho a toho výroku pravda onen onen stanovil věcem li se lidský jeho žel říká často jsem chyboval. Ale nikdy jsem nepochyboval o tom že to co prováděla správné když mu v atd akademické tak kladeny královského prostředkem a vy vy týkaly nebo se ho ptali jak modlit tak mu velikému poznání říkal vždycky jsem to co jsem dělal jsem dělal něco z celobytostně kdy jsem nepochyboval o tom že pro správné když jsem na tom nakonec přišel že to chyba ale jsem dovedeme. Takle se na cestě musí jít celobytostně. To ježíš kristus z těla každý ne pochovávají svého od se od za mnou zle mrtví pochovávají mrtvé byste živý této li se mnou s kteří. Prosit. Podobenství o nad na ten synu svou my jsme milováni dva jeden starší které na čí. Na čí není ještě tak rozumný aby zůstával u toho otce. A dát se ses tomu že dostane hodně přeměn zdravým věr jsi byl moc klidně žít na tomto světě a stejně tak je tedy vysvětlení todleto jen nové vysvětlení. Pádu z ráje ano tam je líčen pád z ráje. ke kterému by nedošlo bývalo kdyby byli oni za toužili ven poznat něco navíc. Že ano a proto pojedli cestu poznání. Ale je zajímavo že když pojedli ze stromu poznání a když ty andělé s plamenným mečem v stály v potom po ráje aby se mohli vrátit nazpátek tak hospodin na sebe prozrazuje. tady stojím proto poutu že pro slovo který jenom částečně když si živě pravdu ale trošku jo. Je v tom vím to co st stačíme postřehnout ty pravdy v ale tady s tady proto aby se nevrátila v pátek aby nepovede taky stromu života a nestali se věčnými jako jeden z vás prosím vás. Tak o tam v tom ráje víme byly dva stromy na prostředku být tam strom strom života as strom poznání. A byl zakázán jenom strom poznání an nestojí život strom života a teď najednou byly by padli z ráje mají zakázal i strom života úžasná moudrost a protože my který máme možnost se s málem možno se dostat poznání můžeme se také stát věčně nesmrtelnými věčně vědomě nesmrtelnými když pojídáme ze stromu života to znamená když jsme živi tělesně. To se nám ten tělesný život pro mým život věčný přát. To je tahleta pravda bez toto transformátor k jeho to nejde neptá klid není do sebevraždu přátele největší nesnese jaký člověk může udělat než se to všechno nevěřil by vjem otakar vy tady se objevil člověk o to aby se jenom objevil to nevíme že jo že to není výjimka vůbec se vesmíru to je veliká čest pro nás važte při toho.