Karel Makoň: 85-39A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A jíme-li zároveň ze stromu života, můžeme se stát ve shodě těchto dvou prvků, dohromady vědomě nesmrtelnými, ano? To pro jiného není připraveno než pro člověka, pokud my víme. Čili tím tak Abyste správně úlohu Jidášovu pochopili, k tomu je třeba abyste s... pochopili některá jeho podobenství. Samo sebou taky nejlépe by bylo podobenství jeho života. Ale dejme tomu stačí zatím to podobenství. A v jednom podobenství je řečeno. Rosévasč... zasel dobré semeno. A ono tam vzrostlo i koukol že ano tam vzrostl. A přijdou lidi a diví se. Přijdou ty služebníci toho hospodáře, diví se s... "hospodáři, tys tam zasil taky koukol?" Kdepak jenom dobré semeno a přišel nepřítel a zasel také koukol. Tak my pudeme, ochotně řekli, a vytrháme ten koukol, Aby nevadil tomu dobrému, tomu klasu. A on říká kdepak, to nedělejte, nechte obojí dorůst do žní a pak to rozdělíme a špatné spálíme a dobré dáme do stodol. A to se stalo v životě Ježíše Krista. se nenese neviditelně to tat nechal o dělat. Zázraky nechal udělal dobro na každém kroků větší věděli ostatní vší či mysli. A teprve v okamžiku smrti se to všechno co znamená přitom konečně se tovární se rozbilo tím že on spáchat se nad od a dále že pro dobro od toho zla relativní dobro od z na ty že nebe za tak je to jasný jo. Nedokoná s meči li v tak zaručeně nás intencích zákona dvojnosti ale v. Je na straně zla relativního. A musí si být vědom toho v že tato negace na ty mně ho dobra i vzdálenější absolutnímu dobru než relativní dobro čili on by si měl uvědomit že on by neměl stát na straně že s ním ku. Nýbrž měl by stát na straně relativního dobra ano. Takže tak je to ne z mi třebas tím že tedy když se to také na si ten zákon dosti nutné aby bylo relativní zlo tak aby taky člověka vychovávala od že tak je správné když se se postaven tam nebo ono to oni pravda by se musel postavit na stranu dobra z toho důvodu relativního dobra svou budu že napřed jsme nevědomí tak si myslíme že to absolutní dobro že to je to je tak správné jako správné není neřek mistra myslíme o třebas to není správné ale my si to myslíme. To rozhodující takže my e z nemáme klidné svědomí jámy jsme si že jsou živé dobru jako takovému. Ale později se dovídáme. Že to jsme si považoval za dobré nebylo dobré ani je třebas relativně dobré. Ale nebo zase co jiného se dovíme do prostě dolu osten duchovně je to za me do oblasti kde přerůstá ne zákon dvojnosti ale jenom do míry jak přerůstá ne zákon dvojnosti ze své ochotně od neschopni nebo máme právo se postavit se nad relativní dobro ano relativní zlo. Že tomu jak takové ten ta ošetřovatelka. Ošetřoval tu paní proto u ta umírala tu vinu zase postarat relativní dobro relativní zlo. Tato dělá jakože to bylo dobré nebo záslužné ani že by dobro špatné co ona přímé je pochopitelně ale postavila se na stranu absolutního dobra a to je služba bůh se ustavičně obětuje za celé stvoření je li by to nedělal kdy pozorně nevstupoval svou existencí svou lásku svým poznáním a bylo přestalo existovat. Tak on se jenom ona se tam připojuje k tomuto svoluje se připojit. No v této oběti boží. E takže to není nic jiného než na přešel nárok na oběti. Nic nic z její oběť protože to tedy to není je to oběť boží že ono tam poslu vi. Jako nemůžeme třebas dejme tomu se považovat v do ruku která pomáhá někomu za toho pomáhajícím to nemůžeme svolení světové horu kámen. A tak taky ta přetéká byla rukou boží a nebyla tou pomocí tou pomocí byl bůh. A tady tam pravíš to dopisy že to byla hotova oslava božství v to co vona zažívalo budete uměli tak jak to byly byli. Mám tady dotaz který pochází od jindy je jak to udělat aby se zbavil smyslové činnosti. Řekl jsem vám že u došlo násilím lidem do nás o lekla tu opakovat tu jak to jde po dobrém. A z nebes ano protože jsem v tom no let tak po dobrém to že jedině v tak zvané trpné modlitbě. El to je v běžném životě neopovážil ve svým praktikovat pravice smyslové činnosti. To byste se přinejmenším dostali pod touto nebo o tom ony. nepřeju vám buďte při smyslech v tomto životě ale když konáte vnitřní modlitbu a budete li při smyslech a tak se s to jít s modlitbou nikam nedostanete čili jak se dostat z s k tomu o dovím smyslu o tom detailně vykládá svatý jan z kříže ve svých spisech ten na smyslu ten noc ducha. Ten do nosí v semena cizí smyslu celý spis mluví podobně o tom jak se zbavit se smyslové činnosti ve vnitřní modlitbě jsem to nemohou vůbec předvést rady protože je to služ do spis doporučil vám jeho knížku ho z s tím že z tam do z udělám takové. Křtem pole prosím výkladu činorodé na ose se mu tam bych jako v. O svaté mělo vší žije protože se dostaví velice důležité toto zbavení se smyslů odpovím se je o rozumové činnosti ve vnitřní modlitbě která být trpná. Smysly něco již umožňují aby byl tady tento si činný. svých musím vážit protože neví smyslu nemohl být činným vůbec o bič ji tomto světě kam by se zabil o neznáma ráno že něco předal v by nebyl schopen nejmenší práci nevykonal ze smyslové přede na ve domě tak zle ne v mi třebas tělo neměl zrak tak co je mi bráno v smyslové činnost těla pata dal visí tu bylo celou kdepak bych byl nelze nedoporučuju el takže ta otázka špatně kladena abych sví. Opravil a protože kázat li se velice těžké kdy a z jakých okolností je doporučitelné zbavit se smyslové činnosti. A řeknu jenom ve vnitřní modlitbě a proč hned řeknu proč el protože jestliže existuje něco co přesahuje rámec lidské bytosti a čeho bychom mu říkat uvědomovací síla tak a pak si musíme taky zároveň říci nadto uvědomovací síla jiným způsobem vstupuje do zvířat. Ale jiným do rostliny jiným do člověka. A jiným třebas z s mu to bychom ani neřekli tam nějak rovnosti síla je v i a ono tam ale i třeba do nerostu od atd dále do buňky. A proč tam jiným způsobem vstupuje proti buňka proč zvíře proč rostlina si jinak uvědomují jí. Tento svět než třebas my lidé a taky stolu do potom jiné důsledky. Proč protože uvědomovací si jako taková ona existuje ono sis jako taková ještě ne přes si je ještě nezavedl jako o nás ten. Do tělesnosti. Prochází jež případně rostliny rostlinný tělem než dost mně se uplatní. Nebo jestli tělem nejsem ve zvířeti uplatní anebo lidským tělem než jsem byl ve světském tvoru uplatní a dozní si vine strašně málo. Ale takže touto silou. zbyde po průchodu smysl tu můj všeho o člověku ne prosty měl zvířeti která zbyde po průchodů smysly. Protože bychom se nikdy dostali k vědomému zažívání boha. Protože to je ta úžasná síla uvědomovací která proudí všude lze z míru říkají však ty jinak indové oni oni vědí. Ta když projde sítem za smyslu taky z nepatrný proužek. Slaví proužek uvědomovací síly který povahu paprsků al v no nedopadá daleko on nýbrž nedosáhne jím jenom ko mozku jenom smysl jenom o rozumu a proto říkají řekové se kdykoliv cely co nebylo ve smyslech není ani o rozumu ale co bylo ve smyslech dál za rozum se dostane doplňuju teďka ve dvacátém sto let a této veliká bída. Ale takže když například dejme tomu člověk se učí o duchovní věcech s tím že nebo poslouchá ty věci jako poděla byl třebas li vím tak s tím se ale nepřipraven ke spojení s bohem toho by jenom než příklad že k ničemu ale je to nedostačující ano pro toho přímé poznání boha. Protože to všechno se dovídáte z nich v z tudy jen po z poslechu je prochází smysly. A to znamená že to krátí. Na paprsky které od dál než k rozumu rozumu to může uznat že to správné pak je tady zase prosím si rozumu možnost své zaujmou po něco vyššího je o to jak kde toho není ale to strašně dohrává cesta protože musí zase rozum být ustavičně přesvědčovat na u případu člověka víry lidsky tak aby se za udělal. A aby tím zaujetím šel dál za rozum zase ale je tomu rozumět dobře že ježíš poprvně tak třebas knize jsem si časy nebyl srozumitelný ale tak podívejte se co tedy udělat aby došlo za rozum. Vyřadit při vnitřní modlitbě protože vede nesmíte jsou říkal doby do tolik do potrava jen symbolicky el nebo byste nebyli schopni za zaměstnal se provádět ani běžné ani chůzi byste mohli provádět el takže byl v vnitřní modlitbě je jen nutné aby se zaměřili na to. Abyste se zbavili smyslové činnosti když se zbavíte krista protože oděla pochopitelné když na svým argument mysli zbavíte ne tak z vyřadili síto smyslů. Neomezený stane tu uvědomovací síly která tady proudí. Na ten malinkým praví že uvědomovací síly takže to došlo dál než k rozumu. Rovnou o to porazí rozumem tam mocná síla a rovnou od ode za rozum procento setkává s tou svým vědomím které jsou částí milostí síly která je před rozumem před člověkem za člověkem do nekonečno tedy také jsem se setkal s bohem ano. Neboť ten na škále vědomí je ve vědomí že bude říkají křesťani ve vševědoucnost nebo tak nějak o tak jsem za o tohleto ale ten zvláštní duše vědom ctnosti ve v ale v st. Jak teďka se dostat k tomu aby se tak smyslová činnost zastavila. Indové jako u zve praktiky ale bych tím jednu věc city vytkl. Že totiž když zastaví nebo se snaží toto zastavit smyslovou činnost při vnitřní modlitbě. Tak nezastaví nezměrnou myslícího principu. Rozvinou myšlení změnu uvažování nezabil uvažování dal bez pohyb rozumový. Pohyb mozkové kou že do kůže těla e který působil jsem z věděla organismu se být v al ses nesetkali s bohem protože to za nezní co nezná rozdíly smysly zabrzdí rozum svou pohyblivosti ona se toho pána o honit za novostí. A to je konec. On nedovolí el protože mám tady taky do vy kteří oni panoval strašně dlouho a vono to nejde. Protože jsou poctivými pracovníky jim tomto běžném život dělal víc toho ni ne oni tak to nebo oním že ano tady čím víc toho voni je tím jsou toho vzdáleným jako jsem říkal nevědělo tom potom nepříteli toho buddhi ano ne do voni ho proto jsou pohybu. My nesměli v pohybu takže tatam že je říká zastavit změny myslícího principu. Tak je to hezká nadále zase toho dní neprávem po všech stránka ale vy to přesto nás záležitost kdyby se tedy i zastavili smysly i se zastavit změny myslícího principu. To znamená když tady jsi kdysi dostával tím na co se myslí ale taky ještě do to nebude ani začátek vítězství. El protože zatím sic tím principem je něco ono co možná nával nebral únavu patandžali když se to psal možná janem. Jen když je tady podvědomých. A když se zabrzdí smyslová k dosažení z nového nepřichází do rozumu čili plná míra uvědomovací síly v vstupuje do rozumu všeho přesahuje. Tak rozumu pozastavuje jiným způsobem než že byl schopen udržet e po vědomím pamětí to můžeme říkat paměť se k tomu on do tak mluvím česky to je paměť se za do s pamětí této beru z podvědomí. Jakýkoliv obraz do z podvědomí i to nejsvětější obraz opravu dorůst podvědomí nikoli od pána boha vůbec ne. A. A to mně zabrzdí jsem velice dokonale ten postup takže bych kladl další požadavek na nic modlitbu musíte svým ztratit vám. To je dožít škol moc víte. Jak jsem říkal ztratit z mysli ztratit pohyb mysli ztratit paměť no co máte dělat napřed ujišťuji vás že toto nebudete dělat z toho toho tak to on zabrzdí další postup. Než na to se ani o zastavení smyslu v vnitřní modlitbě ani o zastavení byl u toho co do tohoto že dělají. Ale byla nese proti němu volen. No ale zkrátka dobře a všechno musíme blázen zenu kdyby on byl totiž radil je tamto nadto tato mal ale o radil jež jiný věci takže miloval on to myslíme jsem si bere nám to co se nám hodí z něho ne než ti ba nestal vzít celou joga sutru opaku že v tom nebyl totiž jen co navíc že stoprocentní pravdu. A když nebudeme se s zabývat zastavení smyslů zastavení změn myslícího principu jak za jen k tomu navádí nás za transem a dokonce zastavení paměti tak samozřejmě námi nezbyde bude men neboť se vrácen zjednám vůbec jako bychom se na boha vůbec co je mi ztratíme z dohledu svůj síly duchovní. Naprosto bezpečně ztratíme z ohledu el takže jsme mu vzdálenější než než jsme se začli modlit vnitřně. Takže kdekdo z mých přátelé měřítka v se snažím koncentroval jsou si co misse na boha ale si tím unaví. za chvilinku jsem tak ona ven seděl v nejsem schopen ani svými myslet na pro je nadto ona myslet a pro veliký velikou úlevou že třebas mu mu v ale vím že to nesprávné usnout pochopitelně trávy mohl ona právo o jen to říká. A prosimvás tohleto to je běžný věz nás čehosi každého z nás tak co tedy dělat co jsem myslím že neděle jest opřít se o poznání sama sebe vědět co překáží a co k bohu při vás. A dneska víte nebo z proto jsem říkal řekl víte že mám překáží. Smysly pohyb rozumu paměť na podvědomí a jsem tu stalo u z těchto tří bodu protože bylo mu držel dalších čtyřicet posteli vím ale měl by vám nepomohl kdyby bylo tisíce ale on jich je ten o nich neví se dokonale neznám. El tak bych vám nepomohl protože vizte jen potom řekli a ještě tamto ještě tamto ne a podobali mysl si člověku který přišel ježíš šelem a říkal. Ty jsi spasitel to vidím že a hned za tebou půjdu že vím že z prastaré věci kážeš. Ale dovol měl bych to byl svého otce on říkal to ne když se s posty svého otce to dělal něco co mohu udělat mrtví. A ty který se vidí to neděli nech mrtví pochovávají mrtvé v ale ty ho nech o nový těm mrtvým adi za mnou a jestliže on nešel za ním byl jako ježíšův ztracen čili tady mluvil v první o prvním pořádku vnitřní modlitby který si myslí splněn bez prost se jednání. totiž musím do vnitřní modlitby vstupovat spíše z vnitřní potřeby než uváženou z ti rozumíte el jestliže ta vnitřní potřeba nedostavuje. Tak dělej všechno aby se tu vnitřní potřebu vypěstoval. Podněcujte se podněcujte své jsem se po mně jsi ve svůj mysl studují ve k poslouchejte dejte on přivede k bohu. Ale způsobí dal že to v tom bezprostřední tu bezprostřední potřebu. E z tomu bohu jít po bohu patřit. Že se dostanete tamto ještě ale pochodu tak daleko jesiže tom nutkání se vystupňuje počkejte slevit stupňuje když se vystupňuje takže pro vás bude neodolatelné že z toho nebudete umět zříct že vás posedne bych za řekl že neděli že se byl nevědět že to jedině v nutné sama o konci seděla u nepřestali mu říkal nějakej svatej komu z komenský. El tak prosimvás to je výhrad od eli el protože jste připraveni na vnitřní modlitbu nemáte totiž čelem pocit v mu v káni jsem ses věnoval tomu bohu obětovat svému v zen v a v patřit mu takže je třeba vypěstovat sobě zaujatost. Vidíte lékaři tu za do do země listu byl mechanickým způsobem vypěstovali že měl vzdalovali smyslové činnosti a z tohoto světa že vědomí tohoto světa. Kdežto vám radím s ježíšem kristem samo jsou pro něho protože tento způsob je výstřední a e e k on k němu kdy neradil nemohl taky svým mluvil jenom k nějakýmu před který přežil nějaké mordování jakou myslet světy že celkem velice málo když rozích se dostane nikoliv dobrovolnou blázince el v v lékaři když jsem toto zažil napřed že tento čtrnáctkrát ve řekli v poděl nebude normální ano to byl si to co neví že to bez jednodušší vých. Lid který je pravý a tak dále upozornila do matku radost ta musela svitne každý budou ku napřed vzat na tři neděle nebo tak na tom pozdě ale když dovolil to mělo nějaký jiný následek no tak vím co jsem potom pustili z od z toho z dozoru ba že jsem se ale dali do škole dispozici na škol dokonce do od dál no tak to nic. Ale chci říct že se že naučili zvláštním způsobem el poutanosti nebo zaujatosti. Že jsem nabyl ne my zásahu schopnost rozlišovací ta tu vina díváte vírou schopno to chci rozumíte podoben nějakou viset a z této z tohoto poznání vyplývá vždycky z těla uskutečnění i o vás i u abra tak moc váže převýšila všechny u ostatního nutíme listy a me vůli takže stává především proti vlastní. Vůli. E takže nám ano. Toho nutkání bylo postupně tak mohutné že roku sedmnáctém roku mého věku ano přerostlo. Do stavu ve které jsem opustil veškerou lásku k tomuto světu. Tom smyslu že moje láska bude z ducha a učil měli na takže tuto lásku co opustilo napřed těžkým co se za rok patříš tolik že jsem se s tím vyrovnává rok patřičným s tím ona a bez lítosti se s že jsem jenom přiložit rozumíte protože za lidským nazíral jsem od neško o to jsem byl nemohl být přírodovědcem tento nebylo možnost to je to možné bylo jsem to možná nebylo. A anna na takže jsem tehdy okamžiku jsem se přestal litovat. Ano a byl ocitl se v zajetí tak velké síly uvědomovací že do překročila hranice rozumu i smyslů. Dokonale vyprázdnila dokonal v prát na od smyslové činnosti od života v tomto světě tak ona se nemohlo místa. No a to se stane každému byl do ho. Jsem nespoléhá nás svou vlastní sílu nebo že by to svou osmi jsou dokázalo. Brž do že potřel někoho druhého nadto od do duchovní spisy nebo přednášky nebo nějaká tak zvaná koncentrace byl pořád dělat všechno možný než po pravíme. A byl to je všechno dobrá příprava ale není to setkání s bohem. Ježto když se dostaví vlivem vyprázdnění od sama se do se z od sebe vyprázdnil další pro je pro v ní. Vnitřní modlitbu. Se od sebe vyprázdnil tak jsem věděl vím jak jsem se znalec za jako u člověka toužícího po při do vědách tak o to jsem se pravil jsem že nebudu tím jsem městem a že tedy můj život zkrachoval jsem se vzdal tímto způsobem života protože ten život bez předmět pro neměl pro význam pro sebe ale nelitoval nelitoval jsem věříte v z vzdal jsem se přírodovědcem. A v tom okamžiku jsem věděl bez vlastně přít mění. Jakým způsobem najdu boha jakým způsobem se mu obětoval něky způsobem že patři o on mně zaujati způsobem v že to je dal do do s moje nýbrž od něho pocházející takže moje zaujatost za přírodní vědy o přírodní vědy a v byla obětována a pro a je vás po měla jse zaujatost. Duchovní tak mám třetí věc radím aby se snažili stoprocentně v tom životě ničím zaujmout abyste nedělal jenom věci povrchně tady když jsem na mekka jsem tam budu pořád němec že když jsem lékařem budu pořádně léčit aby to zapomínat na sebe i tuto koště nebo na sebe zapomínat atakdále atakdále všechno se dělat pořád. A ten je při při pravá vnitřní modlitbě tohleto tak jsem říkal další moment jo přípravy vnitřní modlitbě čili čemu dovede o to vede k základnímu principu vnitřní modlitby. Ne k která neni věcí činnou nýbrž věcí trpnou jak jsme závislí na páru o je v s s s s s s tak nezávisí na kena k činnosti a trpnosti. Jenomže ale tu trpnost považujeme za něco nesprávného. Ano především lékaři měla výtka el tak o to neni pravda v ta trpnost stejné právo na život jako ta činnost. Jenomže se musí provádt přirozeným způsobem máme v nějakým chorobným. A v modlitbě vnitřní právo se dostat navrch. A čím více dostane navrch tím snáze se dostaví něco co bychom řekli že za pánem dvojí za veškerými páry dvojic. Za dobrem i zlem za aktivitou i trpností tak trpnost znaky prostředkem se budeme snažit o trpnost tak také nebudeme trp v je možné. vám říkám o prostředcích jak se trpnosti dopracoval o trpnost tomu nesmíte usilovat ano protože jsem se od o spojení s bohem pochopitelně a to zase další hraček ve datem pro sebe pochopitelně to se nevede k tomu síly tam svou maličkostí jen misky který člověka. Zbavují síly v uskutečňovací tak když jsem pro ve od těch příprava na trpnou modlit o teďka řeknu co je to el ježíš dává recept. Na vnitřní modlitbu kdy nedal na tak o tom vůbec nemusí mluvit držela by honem dělat a on dává zvláštním způsobem příkaz k vnitřní modlitbě ve říká o dvou modlitbách mluví o modlitbě vnitřní a o modlitbě vnější. Libou vnější je otčenáš. Kterou se stanovit řád hodnot podle kterého se máme své činnosti řídit jak je to činnost byl fyzická nebo mentální to jedno. A potom je tam druhá modlitba. Která vám předal byl by se dal definovat jako láska projev lásky a to je návod k vnitřní modlitbě on to dokážu protože to není umí uskutečnitelné v běžném světě. Že on říká milovati budeš pána boha svého z celého srdce svého z celé duše své z celé mysli své z veškeré síly své a milovati budeš když jako sama sebe k tak a tady nám dává návod který napojuje na organicky je a on na svou úroveň to od. Věcí zevního života v zevním životě vědu vždycky nedokonalý. Takže pro zevní život v je tam řečeno milovati budeš li jako sebe sama prosimvás každý z nás i vy na ženy ale tedy sebe miluj nepříčetně. Nesprávné rozumíte ku jakou mu to je ale vono to mor neví a to znamená nedokonale říci říct tak tam říká milují nedokonale bližního jako nedokonalém než sebe tam se s pokoje zdokonalil nedokonalostí při lásce v ní. Ale miluj pána boha svého z celého srdce svého z celé duše z celé mysli a to je dokonal celé toho v zevním světě žádné činnosti nejsem schopen přátelé. Co jsem schopen při modlitbě čili chápejte to jako v návod k vnitřní modlitbě marně se křesťanští mystici snažili o milování z celého srdce. Když se svým zdálo že z toho pochopila že se tím řídit nutkání bylo tak velké že on neodolatelné atd se z roce jak jej bylo taženo u k tomu ježíši kristu třebas ne. Tato napolo maximálně nebo nejlepším případě tak že oni upadl do extaze. A jste extaze byli koho mu ti pravil sval smyslu na dlažbu vel toho by také necítí který štít nejste v extazi ale kdybyste byli extazi. mu musím ten jsem vás co může a jestliže takhle zaujati je on jednali v tak jenom jednou částí své bytosti se dostali k tomu bohu tomu uvědomování si o vás. A tam ještě stáli překážky jiné oni měli o bohu lidskou představu taje na kola ale nad ale protože do jejich lidské stavy vstoupila boží moc o rád že jsem tady na poloviční cestě z představě lidské by tam byla oděna mocí boží ne takže oni se stýkali s představou o bohu lidskou představou o nebo ne samým ale trošičku při oděnou příkrá ženou boží mocí pochopitelně takže el. Ten k jejich s kazí odtamtud svou duchaplné velice povznášející dělám bohu kteří proč tomu zase se také nad mnou ne. Tím čím se nad vivo ni ale mně tam přitom na překážka že v získali pro toho pána boha jenom v celé své srdce nad veškerý svůj cit ocitl se v citové extazi a cit. Nemá li zlomil člověka nemalého vyvrátit z kořene namále o z ničit nesmí přesáhnout určitou mez. Ani pocit nemůže představu či s to ona se sám od toho pomůže. Takže když pocit bolesti například u mně to sahal tom předškolním věku určitou mez tak byl o radu o to odstoupila od odnímal považovat si o kterém jsem přestal na to bylo ve přirozená od vedu tvora je že on odstoupí od toho co neunesete. Ani si to nepřeje dalo postup. Let takže když jsem si vynesl k to co se vyneslo člověka pro extatika. Otců z toho je pověstní ten jsou li se klaněli stoly se německým kolem sporty chtěnou. V toho kdo to vyneslo bez jeho chtění do extaze o mu říkal první mělo by to neviděli byl upadl z rozumu cítit on měl byl tak děl zaselo pro něho taky dostalo od potom velice nešťastným když nemoh u toho pána boha přebývat přestože on představoval že to bylo velice povznášející. A vykládá o tom jak bo v to jsem spojena vy čem ještě přeloženo jako o něčem. Co by se rozhodli tím zklamán protože tam toho tam o nesmí být ale domnívá se že to jako jinak nejde v tom světě. Že člověk je to jenom na chvilku pána o to se musí vrátit do své kůže není to pravda. El kdesi to nedosáhne tohoto malého spojení zde na světě let tak let po smrti tak že dosáhne nemá k tomu transformátoru tedy zapotřebí. Aby celý vesmír že učedníků transformoval tato božské ano tam jsou recepty ježíši kristu dokonale popsané. Po tak byl nevěřil dostojí jsem nevadí máme to vět mi že ježíš se nespokojoval s tím miluj z celého jsem svého. Nýbrž on také říkal miluji z celé duše své. Ustanou toho pak při potom na další. Tak to je předpis pro vnitřního nebyla by tomu bylo po vnitřní modlitbě co je to milovat v ve vnitřní modlitbě z celé duše své máme různé schopnosti lidské. Kde člověk se si duši lidskou kterou bude o na nesmrtelnou to nejde nic nevede si jako souhrn lidských vlastností čili milovat všemi svými vlastnostmi. A to je možné jenom tehdy když to vaše pozornost. Vaše zaujetí na předmět z vašeho soustředění je tak on znal. A ta zaujatost žen. To vás bil že soustředí všech je naše duševní síly takže lišily schopnosti do jednoho centra no do vnitřní vody po se může stát na krista. Takže byli a to bychom nemohli nazvat že to když za ne jogini. Nebo něco takového podobného ne karmajogy pardonu kamennou vinni kteří jdou veškerou schopností kterou měli šli k tomu bohu takže celý svůj život i činorodý zasvětili bohu to je dobrá věc. Ale oni dokonce života dělají dobré skutky a nakonec se dostali k tomu k pravé vnitřní modlitbě. A protože ses jednostranně jenom tou činností jenom těmi veškerými schopnostmi lidské duše s tím ježíšem konec toho že by to stačilo to tam říkal jsi ty věci a ne jenom je nebo je dokonce na jednu ano. Protože si celkovou on podal celkový se vystaví symboly dopadne pád z jámě částečný ano. A jakkoliv padá dál. Takže jak by orat taková extaze takového člověka který veškerou svou činností slouží bohu. Když bez kterou jsou činnosti slouží bohu jako jsem třebas do této před od or cele. Která as sloužila umírajícího rakovinu ten řeka střed do myla svou vinu v tamas se dostal do extaze přímý se dostal do extaze. A tu extasi přenesla cesta asi se přestat tu pacient ku. Protože on se také dostala do obrovské milosti doba jak si ztráta v osud člověka opravdová oslava božství co tam vedení zažíval ta co k a a ona se dostala do téhož stavu v tom stavu přestávají svět nebo tak nějak podobně. Ne tak. Nestačilo to protože to toto as zase potom dostal ono manu stavu zase člověkem chybují svým když nám jsem ještě větší než byla před tím na tomto světě v že pokusila této pravý život ano že toto jenom slabý odvar toho pravého života pro takovou člověk je špatně jak mně bylo zlé na tomto světě v sedumnácti zrozen nepřestali. Že jsem byl vyhráno nebo vyhnanství omezeného lidského života. Takže jsem mu by nám toho v do tohoto omylu. Jsem začal tak. Co sobecký důvodu toužit potom pánu bohu že se mu cele se snažil patřit ale bylo to ve veškerou silou lidskou mluvil do totiž duše lidské schopnostmi nebylo ještě než kterou z ohledu toto rasy ani ještě veškerou myslí. Tak jsem se dostal na hranice výkladu dal svatý jeho jana z kříže který říká že napřed je třeba projít ten nocí smyslů a on dobře že člověk není schopen ani se zbavit smyslové činnosti žena jeho když on se touží po bohu přijde ten o smyslu protože jsou mu smysly vnitřní modlitbě odvahou pány že se mu zastavují. Například jsem nemohly se vás o boží které se myslet že tomu bohu zase ni ale to nešlo smysly zastavil jsem byl schovat ani tam do toho šel za námi jsem na zase neschopen po jeho konkrétní lidskou myšlenku třebas pojmenovat pána boha nebo myslet na jakýkoliv záměr myslet rozvažovat o něm uvažovat nebo z myslet si něco se z nebes za svou. Zastavily se tedy byl za starost smyslová činnost které základem tohoto žil motto neprocházel smysly to moje zanícení do takle veliké ale no vám řeknu on v to co svatý jan z kříže popisuje jako temnou od smyslů a velice těžký přechod ano tak mu toho by nemělo takle pro z vás. On ho tak zažívá ale není to vzor nové vzorový je tam jenom život ježíše krista. On takhle těžkopádně temnou nocí smyslů neprocházel ne protože byl vtělený bůh. Ale že všechno v k. svůj řád jak on ukázal a v tom řádu se mám pohybovat jakmile ten řád přestupujeme na to na časově nevychází tak je tam někde chyba mu svoji hledat tam musíme ji odstranit. Tak jak přestaneš ti mystikové trpěli tím že jez smysly pronásledovali jo v podobě satana a málem co všecko a to byl to vlas to byl smyslový vjem který je pronásledoval to byl žádný satan pochopitelně ale též že říká ježíš kristus milovati budeš z celé mysli své. Že jsem vysvětlil co je to milovati s veškerou silou duše ale možná že o když za větou příště při držte se na ti. Abych tak budu říkat o tom co je to milovati z celé mysli své a to je tohleto v k v. Jestliže člověk nějaké povědomí ten ve které nějakou paměť již po mi na to nebo ono na při jak je schopen česky mluvit jen o teďka v. Tak to je projev jeho lásky k sobě a ne k bohu. Kdybych jako miloval myslí v této chvíli tak bych o tom nemohl mluvit přátel. To bych byl šel ale i vnitřně včel. A protože v této li nemiluju myslí celou myslí tak mohl o je svým mluvit proto pospíchá on třebas do plzně teď a nebo o mluvím vám o těchto věcech intenzivně. Z toho ono protože vím že nastane tam život to nebudu moc mluvit nebylo nebo schopen o tom že se mockrát byl ježíš. Neschopen toho potom vyd. A neříká dobré ke škodě lidstva od lidí nebo ve skupiny přátel ale to považuju za nesprávné promeškat ten okamžik ještě o tom mohu mluvit protože ona i tím že se o tom mluví se o trošičku lidem přiblíží. Tak se to z veškeré mysli své. My se totiž dvě stránky vnitřní na vnější vnější je to v sobě jsem do tohoto mého vtělení v na sebe konkrétního vzala obsah. Této vnější obsah myslíte prvních opřen ten jestliže všechno jsem se o čem to z věděl že češtiny to je obsahem némysli a nebo nějaké schopnosti které mám duševní od kdybych sil to by byl to proč tomu myslí tak ty schopnosti nemá v a. To je tedy pořád projev lásky k tomuto světu neboť tomuto světu v k v k větším za všechno co v tomto oboru tak nemám v když to vede žili jako vás o tom nezáleží že v tom v sobě nevyznám tím že tady například mluvě nejdu na be a od koho vane jasné ale mně to odsoudila tak. A podívejte se co je toto milovat z celé duše své milovat tou vnitřní již která nebo viděná pólu vnitřní myslí vadu která nepovídal která nepotřebuje rozumovat uvažovat aby na něco přišlo. Která je semen v zevní mysli něčím co by zem do nazvat supramentální nad myslí. A v této mysli. Lze milovat boha vědět tady jsem na celou tou tu myslím že od boha neboť ona je tou z s s myslí která je celá nic než toto co si myslíte je jsou ve bych se žene k vnitřní že to sou brnění na oceánu mysli ano. Tato mysl stojí přímo při zdroji ze kterého vychází a ona vychází z ne mysli boží s li nic přirozenosti boží. A jako taková tato om vnitřní mysl je tak by získá bohu. Že když šelem. Vlivem zaujatosti zase do dostavil hrají velkou roli ten zbavim se všech změn myst do principu všech myšlenek všeho uvažování a tak dále názvy vjemy tat ten základ vizte mysli el tak je z je pro jiná daleko dokonaleji než přes obraz třebas představy. Vědomí je obou a pak se jsem tím tak zaujat že celou tu myslí dále miluju ano tak to je celou myslí a veškerou silou svou bych nejradši nevysvětloval. Protože byste brzy poznají že toto nejdokonalejší pro tento na konci a kdyby nebylo možno sebe to byl o do toho proto vám to všechno vynechal tak obětoval vědět ekg.