Karel Makoň: 85-39B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Silo v totiž jater načrtnout nadto do končin když totiž veškerou sílu k tomuto životu mám od boha tak po této neví je to jde mi snažší dostat bohu když tu sílu po pád z tam se jako se stalo mně v koncentráku že. A věnují nazpátek k bohu bez nároků na to aby dál nebo mala a bez lítosti nad sebou pochopitelně bez pomyšlení na se jsem neobrátí an jednou na potože dalo po ho jo. Nestane příteli co oni sloupem let. Tak pak samosebou poznamenání veškerou silou tomu nad tou se která přichází od boha tady neprosí vám ničím čaj jako takovou hotovou ano svým bohu tělo svým buď bujení dokonale tak že tu volné nedýchám. Kdo to ten systém dom nebo ve jsem to zažil neví z modlitbě ale nebylo to ještě samy konaly v. To byl začátek věc. Protože jestliže milujete veškerou silou svou od dobrá vlastně povahám mít cesty. Veškerou silou svou milovati touto cestou jsem šel v podstatě el tak pak samozřejmě jsem si myslel že jsem svatý když to dokáže tak na veliká chyba. To tedy jediný bůh těch svatých ne ten člověk který to odvozené co ze sebe něco udělal a chyba co se nevrátil k sobě ale jsem byl jsem vlastně vyšel z extaze třebas po celé noci extatické tvé pravda. Po které jsem byl po a on tedy ale zase tam byl odchod jsem na to tento svět. Přes odraženým zdravým dokonce ne přestat opatrně s noční pohybu o to být s zničil. No a u nos oči žít normálně bez extaze. No upozorňován že i při tomto způsobu nastává jedna chyba přišel třebas byl jsou roste extazi tak jsem si najednou uvědomil to jáčko se někde probudilo vede nějak od ten princip v něm misse známa nebo to se svatou od dvou nové a řeklo mi to tvoje tělo odpadlo ty jsi mrtev a nemůžeš na cestě pokračovat. A to tedy jsem věděl že bez těla to nejde el tak jsem okras od od navrátit nebyl jsem nějak mimo tělo ale kdybyste kdyby byl věděl svoje do takové nesprávný stav asi ve kde mně bylo před od ve svoje pro tuto věky moodyho svědci přitom při klinické smrti tak to by jít o to bylo zrada na nic jsem prostě byl v tom těle ale to škod se nemělo o co o př. Ta duše boží se neměla o co opřít pro tělo u nikoho mezi prsty a ještě. No a z to ve mně způsobilo to mohu se vrátit do tohoto světa on tak zase vracelo. A no potom jsem že jsem udělal chybu pochopitelné jenomže jem chybu. O byla to chyba nosem si omlouvat ale o jsem prostě udělal všechny ty věky před na cestě nejde kde vnitřní modlitbě potom jsem schopen o tom mluvit. Co zkoušel všemi prostředky možná že nejíme mně celým se jsem si možná že víme ale zaručeně ě z celé mysli své. A než že si že to jsem jako svou pokrytci do principem jsem šelmě byla cesta poznání spíš vlastní než tam. Ty předešlé ano než cesta co jsem z cesta citem nosem jakou tři považoval něco co pravého říše ku z osud v z pád z čeho či o zkáze. Ono tu to by předsudky lidské listě správné ale pak měnily mu tu po o vnitřní modlitby v ž v s v. V tak je možné asi pět to toto zaujetí jestliže jsem třebas člověkem víry jsem to tam o to by si člověkem víry. Jestliže mám za jen o to abych to co mně víra radí s dělal. Bez ohledu na sebe jo a pak tedy v sobě stupňují zaujetí jesiže opravdu po dělám bez on na sebe upozorňuju ale na jednu věc nezbavují se přitom rozumu. Nedělej věci které sice víš že jsou správné a jak k to k tomu které by degradovali v očích například svých bližních nebo o této společnosti o tak na na to musí ten váhat. Jestliže viz nadto nedbal tak vel když třebas přišel o život přitom měla bych to řekl konkrétně. Se dneska nejsou módě některý projevy víry ženo který dříve módě byli kdyby ses ve do na tyto ne moderní způsoby projevu víry tak nejenom že se degraduje před touto společností ve mojžíš svoje povolání. Ale v ničem neprospěje k č k tomu zaujetí si připraví si veliký utrpení jenom to čili do rozum do dosti as vykonáváme jist je to správné které nená náš nikde na odpor naší společnosti nebo od své rodiny že ještě důležitější když to naráží na odpor své rodí tak to neděli proti její vůli. Přestože že to správné jsem vždycky řekl manželce bylo by správné kdyby si ti vychovávat podle tohoto atd tohoto principu ale protože ty máš jiný názor na to ne tak v a nebudu stát proti svému způsobu výchovy. A než se mi přitom jejím způsobu výchovy věděti toho jsem o zato svými dopadne potom nos ve světě o to dopadnout těmi s těmi dvěma dobře jsi předtím nevíte než jsem si ještě do matka. Ona ale tamty věz dopadly dobře protože ona jen ona všechno co je dělat památka ale nechali dostat těla domácnosti aby to cely. Na tohle hrůza sednout dají jiné nebyla u za jasem bude proto studenou která měla zlá ruce od čeho pryč. Starší tam začínaje za z vlastní světy vydělávám mnoho věcí vlastníme z donucení od matky. Ale ta nadané to přišlo postím po svých zájmech a tak dále a při nedej domácnosti v praze a když přejdu a tam se jí. Jak to teďka umí udělat aby u vařila o by uklidnilo byli proto všechno co spolu domácnosti ale přítomen zaměstnána jak to říkáme proti z těl ve jsem k tomu dostal když mat tady k tomu neměla. Tak řekla s po mým karma ku že o nadto hlas nezištně dělala nedovoluje abych to nedělal to není když to dobře a jsem byl proti manžel se tajně ve svém nitru tak jsem byl hloupý že. Bylo také dobře do pád né. Takže opatrně ne nestal jsem na zadní nohy v u proti své rodině. Nerad tíhou můžeš za v bo pu svět se dobře ne nadto skočí v tak je to v pořádku když tato neskončí to řekneš je to marné že jsem se měl jo tu se slávou a no si to přišel myslim něco viklat protože v o to s tebou nejít let. A to vám možná způsoby v tom člověku nějaký obrat v nebo jaký si dojem od z takový jo on to se mnou dobře myslel a tak dále kdežto viz naléhal tak to jsem se nebere proč to musí dobře centru. si manželky ověřil a říká jenom ne dale li na mně se nesmí z násilím z k na mně se musí po dobry tak jsem šel na ni po dobrým ano tak po dobrým jak na to za tu společnost tak na svou rodinu čili ten okruh vší děl či vší. Peníz a jeho význam vydává příklad nejen pro činný ale i pro vnitřní život prostředky kterými se dosahuje dosahuje mají trpnou povahu. No tak něco jsem z toho povede tak to tak s jenom pro z neberu ano aby z abych to do pod když to jako u cel byla utrpení a jeho význam jsem dali z živý svědek jsem to přežil totiž. Toho jaké jaký obrovský význam pro mělo utrpení zen v raném věku a pozdější taky samozřejmý. Ale zůstaňme u toho utrpení nemá raném věku to utrpení nemělo proto tak velký nám než že bylo nutné tuto byl taky jen z důvodu ale že nezbavil smyslový činnosti. Ale hlavně proto ne na tak věky ne nemůže jako dítě se tím mu stavěl jinak než dospělý člověk. jsem nepochopil že berou život jenom bránil aby z něho brali ne jsem křičel o řek bych jedno jsem pudově přitom jako zvířátko jsem se choval z vás se jako zvíře který vedou na popravu a. Pokud se to unesl do něho zase přestal křičet nad pak jsem hned nevnímal ani tu bolest ale co jsem zjistil hned poté záhy asi tak pěti letech mezi pátým šestým rokem jsem zjistil. A tu jsem si ovšem definoval teprve el nebo ku třicet devět znamená vše ztratit světech ale i když je tam v jednu věc. Že jsem rozsvítil světlo protože to utrpení ne ale z utrpení rozsvítil nějaké se na druhé straně k největší význam utrpení. Kdyby bylo tos utrpení tak do rané jako to dítě to proto ještě vysvětli neměla tento význam neměla tento vliv osvěcovat tele osvěcovat tele světla na druhé straně tak by se bylo nestalo to je předškolní věku že jsem převážila člověka přes vltavu ne a že ten člověk byl jsem se váže jel při do ničení dal peníz sil před svatým kryštof jsem ě. To znamená nositelem krista na terezko běžná pak je tato dostatek obchodě tak to do věci potem. A řekl mně přitom třeba ještě dobře si dobrým převozník je na to zkrátím protože jsem se co si myslím stal to nebudu říkat. Ale nebudeš budeš převozník jen ty budeš svým povoláním převozníka nebyl z váze ani na této řece ale je přece ale přeci dobré velká řekla přesto byl střed a až. Tak on vystihl nějaké světlo které se mně dostalo. On věděl o schopnosti kterou člověk nemá a které se která se dostavuje zákonitě tím že projde nějakým utrpením způsoby jakými jsem prošel aby kdokoliv z vás tím utrpením prošel tak aby se tato schopnost dostavil. Vizte například dělat ten příklad znovu se u mu o ho žili s vámi potože z nevím komu všemu jsem to říkal mírný příklad který nešel tak pro jako u tam v tom předškolním věku ale je srozumitelnější než to. Je to taky násilí případ. Že totiž že jsem se setkal třetího března svět řešit sedmdesát atd. Čtyři v to. Než o do vlaku který jel z plzně do prahy člověkem pro kterou jsem než tam vstoupil on daroval místo. I pro jeho rodinu před jsem se s člověkem který prošel mít klinickou smrtí která trvala čtrnáct dní v bezvědomí čtrnáct po autohavárii a ten je potom řekl. Především jeho maže dobrat právem jen cenným držel místo protože voni nezná jeho taky ne ale jsem na napravovat za jsem říkal paní meč které teďka od nosím pane manželé o podobně a tady svým jsem se domluvil velice snadno protože on za sebou. Toho opuštění sama sebe jak se v předškolním živou začne byly svým způsobem bratři. Takže pocítil nadát jak se při by že tomu vlak boha pro samo místo školy tam ještě nebyl jsou při nevěděl na onom pro v tři tak by prost mně říci např ten jste viděli že toto světlo atomy slyšela manželka pro člověka mělo ten vliv co udělám nového člověka jiného člověka. Zato mohla touto hlava nemohu že ano. A ta moje havárie těch lékařů tak to dělala ona ne si nemohu chlubit. A způsobila že on přestal kou při přestal pít a přestal chodit toho kama což tedy při manželském životě vedly by nebylo žádoucí aby to udělal ne. A přes tato všechno dělat ale nemohl v tom pokračovat nemohl nešlo mu. Tak. No je to nějaký jaroslav svoboda pro dva u li jich než že si toho horší věci. Za městem metru no. El tak ten vám by mohl prozradil to takhle je že utrpení pro světce nějaké světlo a protože on nebyl předtím duchovní nějak poučen takto co z se to malé k tomu sílu k tomu aby jakou žil nepil atakdále aby žil jiným novým životem aby měl jeho život nový smysl as mu co to okamžitě učil tomu vivo aby si to doplnil v a o čem další spisy. Tak dal. Podívejte se to utrpení tedy především význam o které vůbec nevíme. Že rozsvěcuje světlo někde kam by svým vědomím nesahá kde a co to další následky. Že totiž když rozsvítil to utrpení si to světlo tam na někde u těch. Vidíte že který že byl ten které jsem třebaže přes řeku stavu že ty mně přicházeli na pomoc musíte si myslet že tohleto se vět tohleto když atomu bodem sebou že věřila byste lidé věřící tak se schopni věřit všem. To bych nebo jsem schopen vás obdivuju volal mu obdiv je na vaší máme straně že v na vaší tak oni deset jasem tehdy když jsem jako začalo stolem tou věcí když jsem. U nacházel v sobě sílu k tomu uskutečnění jsem k sobě lákala vlastně bytostí které by normálně vně byli nepomáhali první z nich byla ten člověk byl pro ten četl jsem třebaže přes řeku ta ho. A co to mělo za následek že nechal peníz a když jsem v mužských a nikdo přichází pomoc a ani vám tak se dal li to ne dání toho po a ho ó a dneska vím že je ku a. Popadnu ale a sama děl a pak ho odvodit neví tam takže když přijde nová situace když je někdo třeba by přetavení někdo z vás od vizte ten veni vidět ne víc z něho než to co co to ona o. Vy mně že ztratil od ta a tak bychom našel že byto bylo vaše vůle ale kdyby šlo o pomoc tak bychom ho našli jo jednou pomoc a na možno proč ten nic nemám pořád sví a proč dycky okamžitě o pod se ztrácí chce li ku to je zaviněno mým způsobem jednání že jakmile. Se dovím. Co mám dělat je ten který stále na něm nezáleží by to pro prostředek který odhazuje on si že o viz tato co nebudou osobu do kladl rovným nebo co budu potřebovat né. To nevadil pro sama předvídat a tak poznávají jestliže tady tento peníz je ale s nimi spojena ale tam moc také tady pomoc od něho se to dělal dobře vím patření době mět pro jsem byl tím že ten spolupracuje s tím ši hroby nebo se na tu před letu o tom k a ne. Veliká pomoc nikoliv se pro měla ale pro ty pro které to spíš měl du ano to přece jsem byl v č. Z je možnost ji způsobem to světlo osvítit samozřejmě ježíš toto neradí pro toto oni vzor nové. Když tedy miluji o tak dále a teď jsem při ti vykládat to je recept jak je to muset v st rozumí abu když nebo jenom jednu část toho co příkazu tat tak chápu toho a poznávám toho a zažívám prvého extatické přesto by padnou kdežto do cely které cet jak to je nežít ano tak patrně mám dojem že tvou nedokážu ale když nerezignoval vím že to z moci boží to uskutečnit a. Jestli usedl zaujetí tak to dopadne tak že nakonec mění se do srdce se duše s a ta také zde je to jenom láskou. Proto ježíš kristus říkal jsem o tom bude spasen neříkal do se správně mysticky modlíte nás prodělat srdci dostavil svoji mysl jista jen říká byl nevědomí nevěděl toho mnoho toho z toho všechno nedělat z obr protivy proti tomu co člověk udělat že milovat. F. Žíznil jsem dali jste mi píti hladověl jsem nejste jísti kde jsem žaláře vám ještě vizte nemoci jsem ještě a tak dále a oni říkali pane kdy jsme viděli tys z s tím co měli víc spasení. Cokoliv se u činné nešlo bratří svých mně jste učinili to znamená my si nemusel vědomi jak jsem si nevědomým něčím čeho tohoto ale důležité bylo že jsem to dělal a tam je že tento před spis konce že taje protože ji než to je individuální za je to s konečně tane nějaký v jaký tak celý do vesmíru se k vnitřní záležitost která se jsem dělat to ježíše krista a děje se pořád anděla se v předním. E tak my víme v že k tomu dochází za přesně za těch okolností které předpisy ježíš kristus. A že tedy je nutné nezištně nezainteresované dělat dobro i pro toho kterého třebas bohu právem považovat za svého nepřítele. Proto on tam ta se takové krajní případy již kristus jako samaritán že. E ošetřuje nebo zachráněna životě svýho nepřítele který byl bezvědomí takže mu nemohou být v něčem za to že takový vzor příkladu. Takže ono taky platí dvojí věc cokoli jste učinili nejsou z bratří svých mně jste učinili cokoliv jste neučinili mně jste neučinili. Takže v činnosti to také jde to přiblížení ale je třeba pro učinit ne za let co bych je přešel na dalším vydávám. Příklad nejen pro či ne tak i pro vnitřní život tak jsem se do podle snažil od toho vyčetli vám jaký předala pro vnitřní život řečem že proto stránka je dost dobře líčena abych se jenom vrátil k tomu utrpení v cožpak v ježíšově životě nebylo utrpení kdy byl ukřižován a to bylo utrpení v ale před tím byl bičován osočování li vám poplyváván víra a tak dále. Jenomže přátelé. Mělo pro svou mez a mělo to mez jak časovou tak obsahovou nebyl to takové umírání které zažívali křesťanští mystici celý život umírali a nikdy neučili plně. Protože s chápali po něčem co ježíš kristus od člověka nechce těly sami umřít na kříži na to nejde utrpení jsme takle chápat utrpením se považoval za nutné zlo ale jenom jako k nutnému zlu se přibližovat. Znamená jestli by nebylo nutné tak se s nim vůbec ani nesetká v ani pomocí něho se dal se dostat to radili proč se z kritické části v zahradě když třebas že jsem volil je to možné odejmi ode mne tento kalich boží ne. Čili po do za nutné zlo ale ukázalo se může tomu ven zlo takto postup. Tak utrpení není nemá větší moc než blaženost. A obojí jsou opat školu když se tedy blažení jste by také trpícími. Již ne když terezy budete na blaženost i na věčnou blaženost nadto přes jsem tím říci nerezignovali tak to byl taky tolik trpět tak přišel při světci jsou příkladem utrpení protože v příkladně li mysl jenom blaženost věčnou ono o spolu s nese v jednom ne. Stačí tato řeknu napřed jak co řekl je to z to špatně jako vy. Přes dale ve středověku při velkou moc příklady těla dávno satanovy a pak mu vlastně em upravovali cestu k tomu aby moh řádit poslem čem tak měla zní otázka. O to bylo něco desce k otci. Dostalo ještě do tohoto dvacátých století než jsem takový jsou živí kazatele viděl před věnovali tak aneb. Zase ještě zažít na to co se mnou občas ano a ale že to postupně postupně přestávají dělat to jiná nic no ono se na mně taky že všestranný to nejde vlasy tak jako jsem to někomu lidské hnutí svým svými hnulo. Že tam se takle hrozí peklem na druhé straně ne na oni museli z komu konečný důvodů také přestat ženám an v tohoto li ovečky než tam byl to nevíš. V tom že prosimvás s dobrou takle jako lidově ne pro mi ten kdy si to tam dáváš tyto slepý not tvé v klíma v v. A teď je teď ale dál. Zaprvé neznám ani jednoho křesťanského mystika. Který se klas tak zvaným satanem který by se byl satanem setkal v on se setká jenom se svým který jsem u jevilo jako satan as tím měl co dělat a jestliže mu přičítal takovou neosobní moc že to když to není moc toho člověka z to bylo moc toho člověka. Který toho co hlasy samy volal takto bylo různé tedy toho v tom případě měl co dělat aby vůbec zůstal naživu aby z toho zbláznil. Že to bylo někdy tak velké utrpení jako třebas u svatého nejí že viděli svatý dojná s víra není běhal okolo tvary. A za ním se řídil v tom viděli lidí satanáš strohá se vším s ocasem s veškerou u ve kdy bůh jsem pekelným a ten měl co nabylo utekl jo co dělat janetem můj oblíbený svatý. A mám pata jenom ten svatý je jeden z výše svatý jan je. Nese li být proto byl tak dokonale si ztotožňuje se že si tak dokonale uměl zhmotnit sví a to jsem mi strašně bý. Kam to dostal z čeho se do toho pak o soudu kam to nejde tam z toho nemůže to byl člověk který není na druhé straně byl tak moudrý že střed byl. Nic tiší co ven třicet tisíce zástupu protože nebyly kombinované přes pro marně při jeho chrámem ono rozlišil lidi tak že několika jedním z tu mu řekl čeho se mají zbavit toho jak si tam ty tam pro toho ty tam joze se nad ale neděli toto nebo to si tam s tím o sto přesně shodovalo tak nebyl model nese jsem dal o nic. Si v něm ne. krásné co se měli jít o to přežil zdál se z toho byl o tomto nejkrásnější se do nás ale i ve dvacátém stole v nějaký páter výhod bylo honěn psem. A dál noho našly na smrt na temného a po kou psaného no tak u toho ten pes bili tím satanášem ne on to taky v tak chápal to co říkal to vůbec a nevystoupím prací pokoje a potom ten a se ještě třetí příklad don bosko který už. Na to své škod se ji na to byl totiž velice slovy dělání světec. Který na to tak těžkopádně než jako pater spí dělo nebo jako svatý jan z víra není don bosko na to šel man do vně. Říkal a ty jsi tady pojď se mnou o o ještě sloužit takže nám mnohá ano vy příkladech je vidět když tou žil či o tom že o doprovázel namísto nebezpečná bez. To pro jeho a on se ztratil nikdo nevěděl kde po k jakým buňku nebo letní kdy o nebo také přijdou uděl om pro ni neměl psí bohu du když když potřeboval tak ten pes ním byl to o jeho jáčko tento svým kou do dobře. S tím anežky ten jasně věděl že to ale žádný satanáš je to pak ty za pána a v tom moje a no. A ten don bosko se mi taky líbí není tu. Tedy a pak moc oblíbený ale přesto kdesi ryby protože on tak než do vydělal jednat mládež žijí na tedy který tu jiná z náleží která neměla domov které podiv vše opustili. Žen. Si s nima hrána takovým provizorní hřišti krista a strávili tam mezi třeba víčky dělat trhaly ovoce oné ale v jeho svěřen sine bude kolik zahrada takže si stěžovali by skutku ty lidi že toho blázna tam s ti prostí svaly musí odvolat. No ten na biskup natož jednou podívat a viděl že opravdu že tam jsme se tam po by klouže vedle se nám bez bydlet ale dělají různě svým obrací svět naruby jsem napřed dětsky dalo dělat a tak říkal mnoho tak doporučil tomu domu bosko je abys s tím skončil aby tak nemá než nevychovával no a don bosko říkal. An příhodný od vše myslim že to nebylo zlostí nic jací ví. Tak to budu pokračovat do k nebi skok v přišel tomu názoru že již tomu ve don bosko poprosil že třeba o str lidské z prost tak oni po co počal tam při do něho sedl aby to dostal do blázince zen či to je pro protože blázen. A že don bosko z přistoupil ke kočárku který seděl jsem. A ne o tom seděla a on říkal tomu oni činu rychle do blázince zuří blázen. A on ho dovezl toho biskupa pro a co chceme ale takže jsem dostal doba něco tady s ku potom další zásahy nedělal tato jeho malé řekli trošku po vyrostla v tak milerád děláme a ten mým nosí ist se nádrže měli pověz svatosti v to tom ano takže nebylo slovem zlý v ano či to s ku tak nejsem to je ale ne z oné z toto jsem tam jinak. Ano. Tak jsem tady mám v opozici že jako jsem to zdá být pohodlné mi ji zase utrpení. Řeknu on jsou ut není utrpení jako utrpení jsou utrpením kterým se nemohu vyhnout se ano co utrpení kterém jsem mohu vyhnout. Nade byl proto když nikomu tím neškodí jim abych člověk každého utrpením kterému jsem mohu vyhnout vinu po že ona jednou špatnou vlastní protože zneklidňuje a to mně způsobil že se nemohu vědomě spojit s bohem na to právo na toto jednání pro jenom člověk který že potřebuje klid ten nerušený klid k tomu abys jsem vědomě dostal do spojení s bohem ale nemá. Nad tento způsob hodnocení utrpení právo ten kterýmu od tohleto vůbec nevíte který se utrpení tak se vystavuje nebezpečí že bude někomu škodit. A to bych dnes si nesouhlasil chopit. Ale nenese napřed utrpení nějak tuto cestu cestou nejmenšího odporu že ten člověk chorobou které se nemůže zbavit. Která je nevyléčitelnou třebas rakovina jdeme za daných poměrů a. Mase ji tedy snažit vyhnout nebo se nemá co si potom sliny no bych tedy řekl že jsem vás zažitý vyhnout pro jsem daleka se která umřela které jsem nešel do vám tedy radil vidět zase k smrti rakovinou jak můžete tomu utrpení se vy chce teď je zajímavé že tahleta lékař jak pravila rakovinu o me jako on tady horní části těla tady kterak se to co tady napřed si vzali pro svá postu. Starost nebo vstávat do mozku a musela se nakonec. Byla krutá as u duševním. Tahleta věděla že musí om žít protože v ale k ta nedělat jak to postupuje sledoval toho vědecky co pomocí svých kole ku ten zachová nejlepší je. Kapacity v tomto obou navštěvoval. musím pozorní že na mně velice dal neboť se mi těm lékařům posílal se mým po se se mi to proste říkal dělejte všechno jsem k tomu by mohla. Nebo s prožila aspoň život s abyste tolik netrpěla byste berte léky utišit světem dále. Kdy se mně poslech právně všemi nepostřehl například u tisíci li ti vůbec nebrala od p brala v ní. Ty tři dostat viklat aby se u seděla. Ta choroba pak všechny možném klepala si toho druhu ve které bys ciziny do jezerem draze dostávala ale nevyrovná se tomu. Takže když jež na někdy květnou tak říkala proto postupuje se držela užívám všech prostředků. A ona se ovšem se mnou radila a říkala mám tedy v tomto. Trendu pokračovat mám dále brát léky který je pro že o jenom utrpení nebo to mám z tohoto života odejít nemyslí sebevraždu o let nechat tomu volný průběh kapitoly kraji probíhalo říkal nenecháme v tom volní ku věk hleďte se z toho dostat jste choroby v tak to nepude jako lékař pravou by to nebyla říkal hleďte se z toho dostat. Ale vám radím že i vy teď z toho dostat ale ona věděla žene ale ona přesto řekla vás poslechnu ale nebudu který sice za ty kabulu byla pořád dál a tak dále ale nebudu brát čelem ano když líčí látky jo mor v víru a tak dále a tak taky když preta před celek přeji léčila nebo při třeba ke smrti el tak odmítla vždycky morfium a říkal. Ne morfium tak cit tebe ukazovala tu ošetřovatelku. Aby ona do vstoupila svou mocí a pomohla k tomu aby ty bolesti přestali tak jsem dělal jako mohly. No. Let takže tady byl případ kde se proti utrpení nedalo bojovat. jsem přesto radil. Proti utrpení vedle svět v prostě sil třebas i prodlužovat nevzdávat svého rozumíte se vede to jenom pro že jsem ji věřil kast že po tom víc než protože že musí umřít pochopitelné. Ale jsem říkal nesmíte si u pracoval život život el. Nesmírný význam každý den života protože berete od boha sílu to se transformátoru a vona opravdu kdyby byla neprošel ten život by posledních měly života. Tom velikém utrpení kdy tomu dobrat nebo při onen vzala se dostal do extaze jevem také k před co jsem ti pochopitelně to na za to oprava oslava božství to utrpení vedlo k byl extázi dost daleko. E. Takže když mluvím o tom se máme že nad utrpením tak je to rozumný návrh obecně daný máme svému dal pro z nás zneklidňuje. Ale ve všech případech to radit nemohu rozumíte co konkrétní výjimečné příklady který radím abys z se tomu utrpení se nevyhýbal aby na něho aby mu čelil. Aby se snažil pro věci život is utrpení ano jsem na této pád formě ě do které svou vnucoval lékaři. Že oni vědí že pacienta z zachránila jsou nuceni mu dával léky umožňující jenom aby pro vložil o život za toho co mu po po o třebas. Ducha and všecko no a říkají mně všichni unizono to je nesmysl je to nesmysl. Vzlet nastolit tento nesmysl no tak to je veden zákony oni musí ctít ale si že z z duchovního jiskra je to velice je dobrá věc že ten člověk když třebas hodinu nebo den nebo týden žije navíc protože přijímá do tohoto svého utrpení milost boží v tom že žije. Když my si myslíme že existuje něco zázračného něco me nevěsta proč mého nejzázračnější je život lidský přátel neznám větší zázrak na tomto světě. Protože se to všecko dostává do lidského organismu. S ze všech kom k koutů koutů z vesmíru děláme tu dvanáctku v sobě vesmír v malém máme v sobě sme transformátorem všech vesmírových sil takže můžeme transformovat veškerou časoprostorovou sílu a energii na poznání boha. To je taková vymoženost se zříci třebas hodiny života povolil na nesprávné. Pro mýtem a v tomto smyslu se utrpení jako nezbytný nezříkám to. Takovýto případech to utrpení naopak doporučil protože jsem to musel takle ale když čili když utrpení je že ho to tady kterou jsem mohu říci na příkad tak to udělat například že světelná choroba a mou buď k lékaři. Musím mít lékaři bych nešel chyba z toho utrpení zbavit tím že tu k lékaři. Nebo mám duševní dobrým dub duševnímu lékaři tak je nutné abych někoho bych neodmítl kdosi se pomoci celku tím duše mít vidím. Nikoho by neodmítl. Protože vy považuju dozadu ne aby ten člověk že jsi. V tom utrpení počínal zcela opačně než třebas někdo v nevyléčitelně z vody a tak dále na el tak prosimvás že je to teďka jasné doma odpověď ano kdybych jevit se s tak ještě to byl tví tu byl nalil viz sil máme nového to je prach sprosté pravila z tví a on tímto způsobem se nezlepší nezlepší řekne tomu laskavě. Že to je metoda která nevede k sebezlepšení která ve věku sváděla z tví. A to znak sebetrýznění a on to může stát že se musí v když se polepší v co mu taky může stát že třeba si sveřepý při svých nedokonalost a v jeho tak svatý jako jsem se o jeho nedokonalost. Tak o na to asi jako vám s tou rakovinou která pro na vědomě říci který žil do koncentráku a říkal mně sebrali z z nemocnice kde jsem měl umřít jsem ani nejedl ani jsem nemohl být čeho se vracel a se jsem tady teďka první den nám říkal o na mně to říkal tak budu brzo dejte mi kou že potřebu kouřit na nechci jíst vzdal se toho jídla malým jeho který tam bylo rozdá vám to na cigarety. A dělat to několik dní do protože vůbec nejedl jenom sat pil a vyslechl napadat č a najednou dostal chuť k jídlu tak ne rozdával ji domy byl začal jíst a to by byl dal pak vás začal prosit o jídlo a aby se vrátil z koncentráku rostou prověřil dopisem. Na tak zjistili že rakovina ale ta tam buď ona se žere toho člověka nebo to von se že letu rakovinu a ono ta rakovina po šla protože neměl čeho by dívat ano. To jeví než případ pochopitelné že ono se ve všech případech mně poradit. U takových se těžce nemocnice jsou odsouzení smrti je no učil ne aby tu umrtvovat nebo uklidňovala nebo po o tom nebo v řek bych šelem. Trošičku znemožňoval nebo vedou rod aby plně žila ta psych říká onen u tu on způsobovat. Za cenu prodloužení života nebo o z zbaví se utrpení nebo tak v tom v tom smíšeno tak nemohu pro člověka s ke tak si nic namítat která se snaží jdou přišlo tří prostředky že. Ale měl jsem před či doma člověka uměleji s rakovinou a ne ten člověk když se na nedával pozor strašně trpěla se občas nebyl doma tak to jsi vytrpěla své manželka na tam s kým záloze nějaká moje buď se ranám kdo jiný z rodiny takže ona byla někdy samá po sedíme v ale ne oni neuměli zařídit to co jsem to z nařizoval. jsem z asistoval v jiný průběh sil než jaké probíhají při rakovině. si myslím že jsem udělal velkou chybu že jsem si nevzal dovolenou ze školy. A jsem aspoň při poslední neděle svými věnovat takovým způsobem abych se pokusil pod trvalým z trvalo vinu průběhu těch sil které způsobují rakovinu možná že by byl pro tu ono zastavil protože tam nemusela vzít vůbec žádný utěšovat tří prostředek když se mi vzal za ruku a sama se na hlavu z rukou do rukou okamžik své nebo během nějak minut v čili se strašná nese zela bolest ztratila a ona všechno. Pomalého vých dání asi pro nás pomalejší do než je naše normální některém z se ocital v jiném světě než tomhletom v tom ve svém deska žije záhrobním světě a to je třeba jiný jinak veden ce dechu a v čili bych neřekl že je možné také jiný způsobem to či nemám ale dokumentována jsi by se dalo vyléčit takový nemám do komentoval čili když se ode chce odpověď je. Co bych považoval správné nekladli říkal se to lékaři na učí. Takhle léčit jako se to to zkusí ovšem upozorňoval že to za cenu že to sami budou dokazovat dosahovat kdy data u před člověka marta sama nedokázala se dostat do text praze v. Tak by byla nemohla pomoc to člověk složil umírající pro to co na to bych byl nedokázal. Bez těžkostí prodloužit dech trojnásobném bez těžkostí samovolně. El tak by byl nedokázal mám manželku od těch bolestí jiné a pozastavit třebas tu byl v choroby. E nová. Toho prodloužení dechu nenásilné rození dechu na to na sobě není záležitostí. Jogy. Nýbrž to tak to vnitřní modlitby která a neříkám že tři ku společného ale nemá ani společnou třebas pozicí není boku. Nebo s dechem vlastním nýbrž s potřebou člověku třebas tuto případě posloužit ano. A umět se ten den dostavil pomalém protože mně to sloužilo aniž se mi že to slouží k tomu abych se dostal dostal děl poznání jiného než normální člověk schopen. No ano. Tak jsem to pověděla se mělo chtít aby se těmto věcem naučil na protože v to být byl u léčitelem. A pro sebe žijícím člověkem. když jsem toto dělal manžela samo se na sebe zapomenout pochopitelně jsem musel jenom na ni myslet tat ono způsobil že se říká pokud o raport stav. ty bytosti takové jsem nerozlišoval mezi sebou a jí. A milo a bylo mně absolutně na při takové se musí jak vědomě jo že toto tak viděla že se ztotožňuju s tím o během těch sil k ne o tom měl na to jsem ani nepomyslel od toho a.