Karel Makoň: 86-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

--- Proč bych nechtěl... Protože neznám vůli Boží - to je všechno dokolečka - ve které je moc obsažená. Která mně umožňuje, abych taky uměl, abych to dokázal. Ovšem musím si- můžu si myslet, že to z vlastní síly. Například tady někdo z vás, a většina z vás, dělá něco jenom z vlastní iniciativy, protože to chápe, jakože je to správné. Prosim? Po stránce je to v pořádku, ale přitom nerozumí vůli Boží. Nerozumí nejvyšší vůli. A to zaviňuje, že přeceňuje to správné. bych vám jenom něco ří- řekl. Když ten člověk eště svou vlastní vůli, kterou musí provádět to, co považuje za správné. To musí provádět vlastní vůlí, to jinak nejde. To musí potom vložit sebe. Když to tímto způsobem dělá a setrvává na tom vykonávání toho takzvaného správného, a nezměněně to koná pořád dál, tak na- prozrazuje mně osobně, že nepoznal, co je správné. Že si jenom předstírá, že to je správné, co on si myslí, že poznal jako správné, jako vyšší správné, že není nic správného trvale. Poznávat správné, to je kontinuita zásahů pravdy do lidského života. Že von dneska třebas jako správně vykonává něco, co zítra bude nesprávné. například bych mohl ukázat zde na lidi, že co kdysi vykonávali, a bylo to správné, že kdyby to dneska vykonávali, tak by to bylo vrcholně nesprávné. Zotročující a třebas odvádějící od pravého cíle. A jsem například, dejme tomu, v tom svém životě tento debakl zažil. Neboť na té- na tom gymnáziu jsem se zamiloval do přírodních věd, a to jsem považoval za správné, přestože mezitím a předtím už, když jsem tam studoval, jsem poznával správné jinak. jsem správné považoval nebo poznával jako momentálně proveditelné, okamžitě proveditelné věci, které se musí okamžitě provádět, jinak to ztratí moc, která je za tim, jo? Která je za tim... A kdežto to, co jsem považoval za správné, to byla moje záliba. To nebylo správné. jsem prostě byl z toho studia, jak vám známo, sebrán, protože nebyly prachy na studium, a dostat se na školu - nic nebavilo, ne? No a bylo po správnosti. Abych byl vyveden z toho omylu, že to je správné ta moje připoutanost k těm přírodním vědám. To jsem měl být hlupák, neměl jsme jít studovat a neměl jsem mít zájem o přírodní vědy? Ne, to se ode nechtělo. Jenom se ode chtělo to, co Hospodin chtěl vod Abraháma: Abraháme, ty jsi vyvedl svou- svůj národ ze země Ur, kde jste byli poddáni lidem. Vyvedl jsi tam ho, z tamtý země proto, aby jste byli poddáni mně. Jsi ty mně, Abraháme, poddán, když miluješ svého syna více než mě? Nejsi! Ty se zříkáš! - Tam musí být nějaká hierarchie hodnot. - Jdi a obětuj svého syna! - Ne? A von chtěl Hospodin ukázat, že opravdu obětuje svého syna. Tak šel, a Hospodin ho z toho zvrátil, když ho chtěl obětovat. Řikal: Vnitřněs ho ztratil. - Člověk nechápe, jaká síla je v tom, jaká moc je v tom, když ztratí vnitřně to, co miluje, ale přesto pro to žije. Ten Abrahám - to je vyšší způsob života - žil s tím Izákem. Pořád to byl jeho syn, ale nebyl na předním místě. jsem před koncentrákem čtrnáct dní mluvil s maminkou asi takhle - ne z vlastní iniciativy, ale maje von tom najednou vědomí, které jsem předtím nikdy neměl: Maminko, jesi ty nepřestaneš milovat více než Pána Boha, tak v dohledné době zemřu. - Ona plakala. Jediný pláč, který jsem v jejím životě viděl. - Co jsem se provinila? Že mám dítě ráda? To přeci by Kristus nikomu nevyčítal... - Řikám: Ale nesmí to být laská větší, než k tomu Kristu, k tomu Bohu... - A ona mně to slíbila, protože nechtěla ztratit ze sebelásky, že udělá všechno pro to, aby neměla radši než Pána Boha... A ti řeknu, že kdybych byl v okamžiku, kdy ten esesman chtěl zabít, se nemohl opřít o moc lásky matčiny, která měla radši tím, že odevzdávala podruhé v životě... Že dávala přednost tomu odevzdání, vzdání se samého račiž se za či ještě lépe řečeno že vzdala než aby ztratila. Kom tak byl s tou pravou lásku k veškerenstvu celému tomu světu tomu stvoření k tomu životu jako takovém takže dejme tomu v tom předškolním někomu mi podle stala neber z lékařům ve že to bere na sebe když zabít jdou při těch operacích jo že pravděpodobné tam s o tom co mají pro ve tam že za vírou v ale o na mně nechce ni do ruky že jsem třebas on podal ruku nějakou aby. Jako neměla jedno rub vědí že byste ho za či zemřete dítě tak tuto amen tak nedefinoval el podle stala pro že jem je to bere na sebe a o potom nemilosrdně operovali po co oni dělali po byla o to aby se chce pro bez povolení matky by byl neudělal ale že matka nebyla z vlastní látky tak že by byla jen do rukou syna aby od týrali když si bistami vědomi toho že tomu marné že ten si umře neměli anti byl vi. Neměli. V ožení krve nemohli rozeznat neměli e prostě transu kdo protože to na vůbec za. Že museli počkat že když toto nebude dělal ten nic dělat nebo co bude dalo pak je znovu obrali znovu udělá čtrnáctkrát za sebou no zkrátka dobře týrali hrozně. A to mně přišlo dobrou v tom koncentráku že totiž jsem měl za sebou čtrnáctkrát opakované vzdání života ne by byl najednou to dokázal. Čili vzdání se toho hlavního v lidské vůli vůli potom pro život že se jsem moc nit ale to je vrchol karmajogy že bych ho nedostal vlastní jakými li k. Člověk vzdává třeba i toho že by dále žil než abych zůstal oddělen od toho věčného cíle. S tělem patří a kdy tedy být ale takže svatý toto dobře pochopil a říkal před smrtí ježíšovou. Pane i když šel na smrt tak jsem ho byl ze smířil jsem našel utekl z prostě rub řekl a to jsme my všichni takový to jsem se li. Takhle utíkáme ne. A ale je to nedokonalá karma joga a vůle ten vám šli roveň do kostí poprvně vede lidstvo dokonale karmajoze to budu velice li znal jsem např sama tíha ale že ještě k tomu se abych přidal svou zkušenost která obdobná neboť jsem v podstatě převádět karma rodinném protože jsem neutekl jen někam do kláštera nýbrž do prováděl činností ne. No o pořád pro činností provádím. E takže teď se vrátím ve otázce po tohleto mohl o otázku povýšit vůli boží z milosrdenství božího poznáváš jenom do míry jaký míry u neřeší plnění protože kdyby ses poznala a nebyla naděje a svůj duchovní se to že sie naděje nebo neví že ji budeš plnit tak se proviňuješ daleko víc než čímkoliv jiným pohrdá tím duchem božím. Řeším proti duchu svatýmu. Takže toho v ani ten duchovní se napřed jak tak šli buď tupý a nevědomí o vůli boží o moci boží protože ta moc taky zavazuje ta moc nově se že není způsobem než znalostem vůle ale. Že protože neví již za dal tomu o tom odkud pramení jak to všechno ale vím že kdykoliv se v ani nedbala tu moc tak cení promeškal tak jsem potom neměla chyběla vně. E tak myslím že bych těm bůh tu otázku odpovědět ne ten pavel na to co za byla znovu položena kázní tak to tady budu formovat na ni tak to stačí abych já. Se kom provádt říkáš to prosím nám že on daroval svým svědomím o tom zda jednal správně aby to způsobilo v mém životě ě. Takový klid. V jednání že bych mohl skrytým že to v je to správné dovršil jsem toho o to trvat rok ne ale bo dále to z lásky no anebo bych přišel třebas na negativní závěr že jsem to nesplnil protože také pořád na to jsou z něco tak tím že taky jsem důkazem ne. zůstanu u k že důkazu k vinu ten nikdo nemůže rád k jedinému nebo bratra protože ty si zasluhuje už. Abych znal včas kam dovede protože věří že to nějaký závod nebo o do výklad roční a proč je visím pro z s to by to špatně v při dohadovat v životě lidském a je škoda ztráty času ven tomto případ. Tak tak je jaké důkazy můžeš mít o tom že náš správné je to dobrá vůle. To je mi zárukou listu budou vůli takže patrně plně špatně nejednám ne v k v. To je důkaz v ovšem slaví protože on musí to ne nějaké následky a když pravil věci podle následku nebyla to poznám že to správné anebo je to pud během toho procesu toho vykonávání správného poznávám bych řekl nebuď nedočkaví ale v oběhu proces tuto budeš pozná když to nebudeš přát to pozná protože si budeš přát vzdát nakažen ho u důsledky vůbec nejde. Táž. Ale když tito nebudeš přát jen na tak se budou s absolutní pravé radosti dostavovat svých na každém kroku bude veden tak šetrně že ten je v ale všechno oklik. Ale čím víc si budeš přát důkazy tím nevěřit jim bude dostát rozumíš nepřát jít za tou věcí cel teno abraháma se mu vrátím si nepřál důkazy li jak je to možné že si bůh přeje aby za tam žil svýho syna pro tito o že přeješ mu ne na otázku velice panna maria ne varovat tak jak to jak je to možné svatost na řekla ale je mi to je jedno se odevzdávám. Přitom úkolu musíš patřit že to ono a to přinese důkazy proti přenese důkazy o tom jest je to správné nebo ne čas. Upozorňuju na jednu věc že nikdy to co bylo správné v mém životě netrvalo dale svou mocí. To rozvádět provádět to oddělen než dvanáct hodin a nemůže trvat rok. jsem po nepoznali z z dalšího nebo na kost a když potom se dostal do jiné pád v ona pole s tam jsem tak správné trval další dobu. Ale světlem extaze světlem ten komu tam prosti. jsem byl komu tam na ten věčný život více než na tento život as toho pocházelo to světlo rozumíš tomu. Ale pokud to pouto je rušeno starost v starostí všelijakou rozumíš v jakoukoliv i duchovní povahy tak to světlo se nedostavuje. myslím takhle vody se všimni se že ježíš kristus zazlíval učedníkům vědí to mně jedině v jednu věc že se starali. Cesta k ale když el jsem jednat správně to znamená taky nestarat nýbrž žít do toho s klidem jako k úkolu k který je mým světem který nedával lidé. Nýbrž někdo koho nevidím ale o kterém předpokládám žen tam postavil. Tam jsem jeho moci a bez toho by tam ani prý konec pád bych k padl trval na kola ono daleko volal jak se padá a tak on ono to se vode li tak je to možné čili když ale nevěděl jsem tak jsem tam z vyšší vůle. Tíže ale do toho pořád zdálo svoji vůli třebas jenom v tom smyslu že si na kali. Tak to není průběh vůle vyšší rozumíš protože to jsem nesnáší jedno s druhým a ke své velké škodě že nemá potom důkazy protože ti důkazy by se normálně dostávali byl o ni nestál. A no tak nevím ale hned že pravda co říká host být a co říká jinými slovy ve třeba při horovi do host. Jen ne velel nějakým něco dělá že totiž byl nějaký svatý v jeho době menoval se svatým tak krise assisi napřed se modlil dlouhé modlitby rušen dostávám nad do moc někoho jiného a čím nás nemodlil me mně slovy. Nakonec jednohlasně jenom bože na tak dále a nakonec dokonce se modlil celým životem vanem potřel vyslovovat žádnou jsme o něco podobného se někdo tady pokouší bohu on nemá poměr modlitby jako třebas z li a proto si říká nejlepší modlitba je vší jejích ten musí dokázat že si to musím vás nebude pravdu ale pozor mu. Vás na jednu věc. Že li být tedy náš život modlitbou tak musí také počítat s tím že tam modlitba po nikoho om nešla te. Ten bůh je nejvíc milosrdným v toho co vás jsem přirovnat si to to byla otázkám milosrdenství žádná jiná v z lásky na jsem přivedl. A lásce nástup vychovává že mám obavu že by se někteří z vás. Oni stát tato mysl nutnými svatými a to bych byl měl rád ne bych měl při opravoval jenom kdybych měl tu moc. Na sem zrozen člověk aby to stříleli jo ne jako třebas ten nějaký pán v když měli jsem jenom boha jako on tuto vět tiší která mu to o provedli vstal z ale my opravdu to přeháním je na každém kroku v když jedině co děláme jako karmajogu mu znamená správnou činnost. Tak propadneme to je správné činnosti do míry žen výsledek činností. Nám začne být cennější než cokoliv jiného se nedivím. A mám ovšem pak to přestal karmajoga pak a to je záliba jako umět dobyl těch z se špatnosti nebo se znalostí let že jsem měl zálibu přírodní věda v. To byla chyba někde malička sice ale dosahem velká a měl jsem přitom miloval sebe a to že miloval při mi že mi do přírodní vědy. Ale je ten kdo tu záměnu něco ho na něco něčeho za něco po my děláme čas v tom e takže my nejste samá vizte v tomto životě zase vzal na do tohoto života. Jsem tady s bohem od boha po stává a k němu se vrací te činy bez něho nic nedělá ale jestliže z fyzický stává tak jenom přežitky sama a to je patrně v době v tom nejužitečnější co se může stát o tom nepochybujte. Ano ano k v. Ne jakým když že dneska jak si vykládáno taky komentuje třebas při onom mi do host je joga která je určena pro lidí kteří nevěří boha v božím a z karmajoga ty nesmí věřit boha. A tím může vykonávat v v mu činnost bez ši ni pro účincích jo v že by do pán bůh od platí v dobrém do tam nesmíš dobyto složeno oni si oni se za již jinou tou nevěrou je. Tom smyslu aby ten člověk e nebyl vázán svou osobní touhou se někomu za dvě čit. Aby se zbavil touhy po výsledcích svých činů ano aby jenom proto že to správné. Takovýmto způsobem jsem byl veden do sedumnácti let s tam jsem dělat karmajogy třeba ženo spor lidsky ale vždycky když došel rozum tak jsem začal dělat a dělal jsem do bez víry v boha a mělo prozatím ten nejvyšší účinek jakým může karmel na mi že jsem se dostal před světech do extaze do oni o dolu rukama jogini z od tím za vrchol nám ale který onou málem nezklame. Že víte jaký to byl omyl jsem podceňoval potom najednou veškerou činnost byl jsem si věnovat předtím. Chtěl jsem z tohoto světa odejít ne nejel jsem nebyl jsem ne že by byl se chtěl zabít z ale měl jsem v. No takže karmajoga prosimvás z s když teď tedy kážu pod že by den při to ne nad to se tak je to pro ni kteří věří. A užší mých kam jsi zároveň s sil je taky v ježíše kristem který taky proto pro karmel u ten nikde propagoval kláštery někde tajné na místě. Nýbrž byl u života běžného prom pro správnou činnost karmajoga. Ale přitom říkal dejte království boží kdy hleděl účincích účinku že aby to vede do kraj ke království božímu v jenom že. Dnes nedovedou protože před tím že jsem. Předtím jede dal svým boží je posvěť semeno tvé v otčenáši znamená v cennější že dělat a boží jak se splní dotoho to ano protože semen ve tak proto právo na konci boží dříve ne z tušíme to bylo to e tady v bych se nad to žitý dítě se narodil od li se dají upadal do extaze vlastně když je tímto životem člověk také extatickým životem žije ve pravda protože je to el mimo. Ex mimo onoho toho stavu nebe on žil mimo toho pravdu vodního stavu o otcově příbytků čili do extatické celé nože jsem se stal nemají ve úrovně. Ten člověk normální který žije extazi musí si uvědomit že nemůže vydržel soustavně jenom protože mu jednou umřít ale taky si musí od toho stavu extaze odpočinout spánkem třebas jo takže to je opravdu všechny znaky extaze ovšem nadmysl je pravým která mu nepřináší poznání nějaké vyšší ale dejme tomu co na že se v nás je ve co on přišel chybném poznání. Přivádělo podle stát že jsem vel svými za že tento život světský není k ničemu to bylo chybné správné poznání ve že jsem měl u. Jasné vědomí toho že patřím věčnému životu na že jemu jedinému mám sloužit jemu jedinému mám patřit tedy a že není nic že mu že není možno při do na dvou živý to vedla veliká o ženo tak to byla extaze je která a el tak mi dala a byl nová opakoval sela prohlubovala svém po domu byl dělat. Ale o tom potom se stalo se mnou v tom koncentráku o jeho pravého něco vadu při se větou debat to není drž. To bylo přebývání v příbytku otcovu otcově v z na onomu byly že pěti měřítku o onu který se v do o tom mi na všechno. Tak k tak že on z to si mohu právem mluvit jako něco co jsem prožil a musím říci že extaze je je pro většinu lidí. Mého typu jako mu tím prostředkem tomu bližšímu ale neměl by si nikdo dává za vinu že to jde se vším provinil když s to nemá. E z těch dvanáct těla tomu učedníků páně ve byl jenom tři je v takovém ostatní čili je to jedna rodina jen dělení jsou asi tak jsem vždycky. Na ten ostatní dne kdy do toho na to jdou jinak než by s zaží. Aby si přála aby my kteří jdete cestou karmajogy podstatě že žijete v jediném životě v abyste nešli nižší mít jinou pro do extaze zase měl tu výhodu jsem do extaze na jednu vím ku nedopadl li mi mohou vnitřní koncentrace rozumíte nikdy ne. A protože byla veliká ochrana protože kdyby moderní řeku por z pravé v tam bylo to byl do toho s že to trpěl ženo že když potom mysleli aby on zaměstnání a to je chyba že by nemohly dva karmajogu. Ano můžeme pak nám tedy žen než do panna tento stav ne ano to všechno on snaží vyd a od tvořit. My totiž se skládáme z nestvořeného promiňte že tomu dávám přednost skládáme se z nestvořeného v a ze stvořeného. Jenomže. Dostat se do toho z nestvořeného cesy vědomí což je smyslem nejvyšším smyslem života nelze vůbec nelze v do musem ne do tvoří v to co je stvořené a jen to je ten zub pomysli mistra řekl si tak s vymluvit o ho nějakém tom vyšším vidění. Udělal tak abychom byli nuceni todo tvořit. tomu nucené mu do tvoření říkám dospět do mentální dospělosti stát se mentálně dospělým né. To znamená ne na to čit. Druhý stupeň vývojový když je celý ten moji pro je do přístupní svět protože dušeni školsky v tak dovršit ten druhý stupeň aby se snadno mohlo přejít přes nějaký skok z vůle toho třetinu duchovního tak opaku ty stupně self první stupeň vývojový s u člověka je člověk tělesný který se ztotožňuje s tím tělem a. A on že se za tělo a to je střed to jeho služebník nýbrž on do svou mentalitou slouží k tomu tělo. Ano a tak to je nejnižší stav to ještě jista do tvoření stav dotvořeno člověka je když on. Považuje nebo že jeho tělo je jenom nástrojem jeho duše v st. A. Novým středem a to se stane v mu od mentální neboli duševní život. A tomu se podřizují všechny úkoly hmotné v tělo pak samozřejmě je služebníkem a se týče mysli která je středem toho mentálním ho v. V stupně tak zase přetvoří z mysli která je vázán na to je to asi ovládáte tak tu úsečku vědomí a on nemusel tolikrát sv. Na úsečku širší kde se překonají meze a to znamená z mysli ten to vstupy smyslové a tím se překonat taky. On človka kde to je výstup. Tím se rozšíří vědomí v čili ten dostane li se člověk do tohoto rozšířeného vědomí jak tomu říká jak chce. Tomu stavu tak konečně přišel nebo dostal se do třetí fáze je do života duchovního člověka který napřed živoří děla pak převládne a tu bytost mentální převede na bytost duchovní ano my tomu říkáme podle při horovi do po své teta psychická aby to se dostane jaksi navrch ke slovu. Tak asi tak to je e. Když se člověk dostane do toho druhého a dovrší to druhé na tu mu v mentální dospělost tak do toho žil a pak se ode dát do nestvořeného proč jako existuje mysl povídavá také existuje v mysl. Také existuje mysl která je v jenom myslíte není závislá na řeči fu jak je to z to bylo to rovnosti v na duchovní cestě k je to obdobně jako s dějem který prožíváme v. Ději který prožíváme v je taky do obrazu převedená skutečnost která není dějová. Pravá skutečnost nemá ději a jestliže my tady zažíváme skutečnost jako těly v tak je to obraz nedějové skutečnosti a s tím souvisí pochopitelně také obrazotvornost a jestliže my se nemůžeme bez transformace ne silové skutečnosti na dějovou skutečnost obejít. Tak se nemůžeme obejít také bez vel v obrazotvornosti protože tam s tím souvisí jakmile se narodil na tomto světě. Mluvím za sebe aby si nemysleli vlasy omlouvat tak se ocitáme vězení svých smyslu neboť tím je předstírají tohleto jej nové tu dějovou skutečnot do kterých do který jedině vidí jako jedinou skutečnost. A se s začínám ztotožňovat. Čili také i obrazy přitom umu od které jsou nevyhnutelné hraje obrovskou roli prostředníka který se mi zprostředkuje tahleta o to od od ale tam skutečnost obrat obrazová nebo věnovat aby to takle řekl nějakým příkladu není pravda že by člověk něco pojedl. O čem nemá napřed představu že je to jedlé napřed musím představu nepojedl ne tak například dejme tomu dítě v u kterého jsem napřed vyvíjí hmatový smysl a ten poznává a kde je to daleko mate z kde je z je a maten celý smysly se přesvědčuje že. O jeho existenci a pak pokud dává ani se s tím ztotožní nebo se svým smíří nebo tak že na to je to nebylo přeci mateřském kterou nezvyklé pro dítě takže na přeci musí jak představu potom tak tohleto je v jedlé a to je pro a tak dále a všechno co jíme a všechno co tady vidíme je. Potom se říci že kdybychom neměli o tom představu tak bychom to neviděli ne smyslem je vnímali když se člověk zbaví totiž představ tak víte své vědomí o tomto světě ne k tomu se říká extaze jeden druh z extazí najednou zmizí janetem svět představ. Ale se nedivím že říkají tak je to všechno také drženo klam se jak to jsi ty ten tady není a že to skutečnější než to co jsme si tím viděli dokonce nás to neomezuje dokonce nás to neuvádí do vězení no ale s nimi nesouhlasím ale v ale přesto pro jim že z představy. Jsou nutné jenomže ale jak jsou nutné tak jsou taky jednou z největších překážek z žen přistupuju k do skutečnosti která za sebou nemá představy a nemá raději neboť vjemy tom existence je dvojí o druhou existenci která jest a existence která se stává a z té. S. Všechno co mi tady vidíme sestává kdy své nebo se za ne ze svět ale stává se něčím pořád nový tato co tady je ani z ani si o není tím co bylo se chvilinku a tak letem pořád se se něco stává. A kdyby nebyly tyto dvě skutečnosti jednak která je a druhá která sestává od pak ch. A byla by jenom za představa vstoupil hostí jeho mou od tam byli nevadily představy vůbec to byl jenom dobře zprostředkují vy vědomí o tomto světě. Jsou mu takovým prostředníkem. Ale protože existuje nestvořená skutečnost která prostě je. Tak potřebujeme se zbavit také představ rozumíte a. Měl jsem právě vlivem lékařů budiž čím dál tím pro čest. Všem dohromady. Jsou tady čtyři je tady stop tato zpět do to je ten pád jóga byl ještě tak se ten jednotek se tváří jako jakkoliv to neni v pozor tak jejich tady pět se tak s tak že přeje předčila ale lékařská takže poklonili ji moje vjem na pravém místě a bych jenom z věří že tím věčně za to že než své moje představy stali tak skutečnými a tak pevně zakotveny jimi. Ne vědomí jako je jako jsou nyní u každého z nás. Tak oni mně z nich násilím vím dávali oni jejich zbavovaly. jsem měl nějakou představou o svém životě proto se bránil tomu noži a cítil jsem bolest. Ale jakmile jsem se zbavil představy že to je moje tělo. Tak jsem mu ku podivu tu bolest přestal pociťovat ale byl jsem při vědomí. Udělali jste pánové ale mohu. Úžasný jasnou věc která s tam pro za to dvacátém století na mně je tak jsem to přežil a jednak to že jsem se naučil vědět se to představa jakou sílu ta se o to ještě mockrát jsem se o tom životě. A je po koncentráku a na oči byste mi také poznávat skutečnost která je jsem ji poznal a od těch třech a vůle jak se vyšel z jejich nože jen lidského jsem poznával skutečnost jaká je se neděl to pán bůh i do mi to neřekl a nevěděl jsem že zatím jsem nedospělý takže nemohu pomýšlet nebem káně dospělými jsem nemohu po mi. Že na to že bych zůstal této skutečnosti která je takže jsem tak vím ku v dovolil v a za chvilinku jsem se odtamtud zase dostal zpět z by postily mně moje představy ano které nás drží však chu v tom toho vězení přestát a vězení dějovém vězení časoprostorovém takže jsem zažíval jenom když došel rozum zažíval z tohoto popisu pravil to jsou prostě byl z toho si detailně cesta přes se. O tom zažíval jsem byl závan věčnosti to spise jsem poznával správné. Co je správné co jest ale za těch podmínek relativně navozených časoprostorovým vědí co je ale tam správné co v tom u si nesprávného čili tady to řekl nábožensky se tam božského se tam pravého. Jsem tomu jsem prostě neříká jsem se to přirozená lidská vlastnost. Jsem si to že to patří každému člověku v tu se ani na tím zastavoval ani se neposlal věřit v ničem. To se na nechtělo. semeno najednou když jsem to z rozumem nebyl schopen něco vyřešit a měl jsem vnitřní potřebu a to byl závan věčnosti za správně v. jsem se. Odpoutal od svých představ o správném a tím že jsem se v tom jsem poznával jako správné ano s ku v bych chtěl vysvětlit v moc to v na k tomu v druhému dílu mystiky v. Ale k jehož první část máte ruce a to nikdo semen je mystika dvě. Křesťanská mystika pod z titulu křesťanská mystika ve srovnání s jinými spojovacími systémy. Část první karmajoga z karmajogu tedy. A jsem tuto první část přes znamenal moc ten s kaje z illa který kde set let před smrti se s to krista se nestát pět let před kristem napsal tuhletu když řeku která se zachovala. Pravá moudrost přichází sama dveřmi utrpení a bych mu dal stoprocentně za pravdu v. V protože na mém životě se ukázalo se že to poměrně veliké utrpení se při vědomí když se nástavba kterou vám ne v se člověk zbaví smyslového vjemu a z toho a v bolesti na to z utrpení do z velké aspoň fyzické mně přivedlo hle ne v s v zápětí čili musím být považovat toto za příčinu světa se o dělaly k tomu že jsem chtěl jednat správně. El toho prosím toho si nemohu jinak myslet kde se to zavinili lékaři jsem. Zřejmě v tom stavu ve které do která stali poznával něco za představou zkušeností a čili něco správného nebo správnějšího ještě představová zkušenost. A z toho chtěl jsem nit pokračovat v no a tak jsem maminko překvapil tím že říkám maminko si jednat správně. A potom mně radila ale když na za radila v když jsem byl. Ty se dnes takže si rozumem. A ty potom si vybrat z toho co jsem poznával jako správné jak do pronese do poznával z toho že jsem se dostal do toho správného tam při těch operacích jsem to víte to byl příliš si nic ji věk než se by se o to co z tam jak se to dělo ne nic nedělo totiž. Této nejdu listy se nic nedělo kdežto co se dělo to bylo vedlejší to jsou mi motto moje vědomí a ale důležité je že touto branou utrpení vstoupila sama moudrost aniž jsem volal aniž na ni pomysleli si lékaři pochopit jak se to vých jenom nové. Ona přišla branou utrpení tak ten ajschylos měl ne nějaké operace za sebou ale obdobnou zkušenost protože věděl že to utrpení které on líčí ve svých takže nikdo zakladatel řecké také je se nebe jako utrpení samo pro sebe nebo samoúčelné nýbrž jako vstupní bránu moudrosti. A pravdu takže bude si z ajschyla nebo se budete dívat milovali se hrajou nad tak prosím si všimněte jak on s utrpením zachází bezvadně tak se s třebas s v ale v a mělo to tento vstup měli jednu nevýhodu východisko totiž přes to svoje žádný osud ale východisko který jsem si zvolí. Před určuje celý způsob jeho cesty neboť on musí z toho východisko se dostat e. Do něčeho co je středem existence my tomu říkal co bůh nebo věčnost nebo tak něják. Jediná skutečnost podobně a on se dostává ze strany bolesti li např jak u to bylo že stroj utrpení k tomu a pak ho to nemine on se vždycky tak nějak připraví svým životem svým způsobem jednání i dalšímu utrpení. Vyhrotí situaci tak dojde k ke katastrofální mu utrpení za své ano. To se stalo třebas sedmnácti letech se opat nazí ke sebrali z ti přírodovědecky větve nebo nějaké toho by na z a když potom vše srazit dětech chtěli vzít život nebo tak nějak že ano. Tak vždycky to bylo bylo že byla cenné do maxima a jenom přes utrpení že se dostal zase dál skokem. Čili to bylo způsobeno tím východiskem se to není příkladné když člověk jiné východisko tak takle vychováván není že. Kde tovíc po dobrém ale i když který se po dobrém takle vždycky každý velmi vývoj vede k je sebezáporu. No a sebezápor obyčejně zadarmo není tam se musí něco sebe vydat dne jsem tím od ukázal že touto zkušeností měřím všechno ostatní že to i kdyby duální víra která neni obecně platná či jisto musíte je přebrat po svém nebojte se toho máteli svou vlastní víru ve jsem se své vlastní měly ano a to bude asi míra. Te vel tak je lidi procent k lepší příhodnější než tomu je jen že se tam moje tak. Za by dal z nás že se výhodu. V vtíravostí ti že toho výkladu bolesti vtíravá záležitost je to duševní neboť tělesná ala buď poučila nebo člověka se razí zemi že v. Podívejte se v el proč někdo ani utrpením se někdy nedostane kupředu naopak. Jsem o to zbaví důvěry v že s že ten osud není že něco tak. Co přerod překonat důvěru sebe ztratíte člověk a tak dále ale. A. bych se chtěl vymknout z této spojky lehkým způsobem promiň země aby to na to co vozy za rozvedu ale česká mistra v rámci této úzké otázky na rozvádět to ještě říci nám že náš vnitřní vůdce duchovní každý ho máme v ti a zná o našem úkolu a zná prostředky kterými se můžeme tomu kolu dopracovat znát ty prostředky nejenom ten úkol u každého ten úkoly jiný a u každého také. Složení těch prostředku jiné takže mi do toho nemůžeme mluvit v my nemůžeme z vůbec najde odpojit na proč protože ta ani lidském mysli a lidském rozumu obsažena či nejdeme sebelepší odpojit není správná. Na tohleto proč se to nebo ono je není nikdy správnou odpověď v když někdo najde odkud uspokojit se tím. My si že to jeho chyba ale je to on návrat se ne tak k rozumovému chápání věcí. Ve které se nedostane nikdy přes úroveň úsečky páté a to znamená smyslových vjemů rozumnost pracovat a ten málo to nikdy člověka nespojí vědomě věčností tento způsob myšlení kdežto když nevím. A smíří se s tím že nevím. Tak je to mnohdy daleko lepší než když si myslím že vím ale fakticky nevím. Ne abyste řekl ještě jinak že jist jedna moudrost kterou my obyčejně uznáváme přeložil jsme o tom spis moudrost nejistoty. Ta moudrost myslitel celý život je nejistí a v tom je obrovská moudrost a tu mi sytost ne do cením jemné dovoluji si vám mým nabídnout spis vodu matce moudrost nejistoty v je to se snaží nějakým způsobem to popsat ano protože to je obrovská moudrost bez které se nikdo z nás neobejde. Tady do napovídáte že v ti by jenom nemoudré totiž my máme nějakou představu o tom co je moudrost taje chybná. A i pokud je pokud je chybná představa o moudrosti vel pak je nesprávné chybí s moudrý těla ale pokud máme starou cestou moudrosti tak pak to neni chybné sám naopak na to.