Karel Makoň: 86-06A-11.3.1986-119-X (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. A on opravdu uznal že ten kdo se to které pro směs protože nebyl by se mu to do to stát nemohlo ven. P. Tak to je asi takhle že totiž že jsem tam význam obyčejně do dávání duchovní si to by svět se dalo uskutečnit ale že to neuskutečňuje ještě dnes byl v běžném stavu v je při připomínkou že ten člověk el nedovoluje vstupu těch těm stavům své. Ano tam jsou nějaké podmínky které tomu brání v. Proč mi východní národy jsou něčím ještě doslova podobným tady mluvíme to co by mi do na co jsem velel kuje ale byl jsem složen. Nějaký z dělat napsal ve spisu z sebevýchova jogou že ježíš překážka na cestě jsou je tak jestli vivo skromně strachu o ho kromě nenávisti k to první se nám přímou ty první věc ale tak si živost co tam zase smysl e vono totiž dem bych to řekl tak ona ona možná tu s vivo z pojetí ty živosti u nich je jiné než ona. Kdybyste prosimvás jinak jiné je ano to potom o říkat dale tyto tyto jste to vám na buď za dobře zač v na mysli jinou styk život za to musím vysvětlit jak a proč. Že totiž že když ramakrišna před smrtí se loučil svými žáky v el tak oni všichni z půsty před mistrem. Že se styděli od toho požádat op požehnání nevzali od něho tu jeho jaký to nabízel duchovní sílu. A oni mít taky nepředal to vlast kdyby ost z jejich strany tuto jsi do z vás ten jesu jana na mysli ano. Ale jediný z prost tedy městy mělo to bral. A takže tají jsi živost byla největší překážkou na cestě. A s jejím tím v tou chvíli je to ten někam na vzal od mistra tak stany většího žákem tou jak nebyl předtím. Čili tady styk živost tohoto druhu nemá místo ano tak do tam mě. to co vás totiž těmi předešlými si tou nenávistí tak víte za z dost asi míněna jinak jo že jsem tam měl napsat protože oni co jinak velice městy svět tamto tyto předložil to jsou bychom my u nás tedy pro vládla porovnal svět vrcholného řádu ale nikdy né. A prostitutka projevil blažení řemeslo na ano v že to nestačí řemesla na světě to je její názor tak si mají pravdu a tak že takle se dívají oním nama říma dole nebo pád ženo do toho dostal nechala takový o to dal moc věcí jsou oni o tom říkali. Ale na tom nezáleží oni mají jiný názor na mravnost než my ale tu si živost taky. Kdy o svěch ve všem aby člověk pokorný a ve všem být umírněný ale stydět se za to že si přejdu duchovní poznání nebo styk s bohem ten neodvažoval své že si o to říct s s s že prostě toho dotknout a vidí zatím to je chyba v jednat větší překážek. U těch duchovních sil velikán kterými by jistě všichni žáci jama kristovi to bratr krásy takže tak velký žáky jako neklade mezi nimi nebyl oslovení jeho důvodu li že oni se styděli to říct mistrovi to co se stydí kde také přímo oslovil na to jdou řekl mysl země. Mistr mu dobře byl byl jestli l. No tady se liší křesťanské nauky tradici křesťanská od tradice indické tady si indická vede ke splynutí s bohem z něho dokonale vosk nutí s bohem a přestal z kanálu ukázal do vede člověka do příbytků boha či nedělá z něho boha nevěděl říká a jako asi to jsi ty bůh. Nýbrž ty máš příbytek u boha jakým v tom rozdělen do pravdu li pravdu oba dva. My totiž to co také říkají ti indové světic bohem to je to co zažil třebas buddha on nechtěl uděl co novou církev nebo nového pro svět rozložit na ti buddhismu z vody nic nechtěl. O byl stoprocentní mistra který měl nějaké zkušenosti větší než normální indy v krista. A ten ten buddha zažil milováno a to sám definoval jako vymazání vlastního jo takže. Splynul s ve svém vědomí s bohem v tom smyslu že vymazal svoje a za celou vymazání svého se s tím bohem splývá říká pannou k ano všem on boha neuznával. Tak bylo toho ono on tam říkal splynul sbohem to on to říká on uznává jenom za a on ten bůh který si člověk by byl představují že to není říci že neexistuje že pro k němu bojoval ale nebojoval proti zákonů o kterém věděl že existuje nad čím nějaký zákon a on tedy ztratil svoje a poznával ten zákon a ten. Zákon zněl nejlepší cesta pro člověka je střední cesta ne ne výstřelky extatické a nedat se úplné odpadnutí od víry cení cesta dělal dobře potože o tom tu spásu o kus bují ukazuje el takže bych se vrátil buddhově a řek bych jestliže on vymazal svoje a to pro normální rodina jinými slovy by se dalo vyjádřit. On nám splynul s bohem protože vědomí zůstalo a to je věčné vědomí sto neztratil. Čili on po stránce vědomí jsem spojen s bohem jak to říkáme nižší nepřistoupil ten pojem zákon jednat v tom byl. Ale jak svázal to svolení a jak vymazal sebe že před tím než se to stalo to pořád opakuji všímá jenom své spásy a potom se všímal spásy všech o musel vymazat sebelásku ze svýho visí ku aby to poznal bylo všestrannějším jsou žil všem. Čili kdyby ten jogin který říká mluví vosk nutí sbohem šel dál to by odešel z onomu se do samoty aby dalo by se ostatním lidem rozumíte o to dělám málo tuto smích jako křesťanství tak ky. Ještě si asi jisto do smrti vás vzor nikdo o vím že jo no takže potes práce jsou na tom stejně jenomže vyjadřuji se o tom jinak protože člověk v křesťanství se být pokorný mne a ne se tedy se stali na pozici boha. Ovšem v kdo i vyšší říkají toto pokora ale ne práva a to je pasti jeho host rozumí to není mění mění ten aspekt mystik o z ti. Jsem vám asi za to že jsme bohyní z se musím je to to vědomí božství mnoha ti. No ale on se do toho rád ti ten jóginy rodný do kol pomocí extaze a to je krátká a jak by to byla jeho životě. A potom o tom že nesmrtelnou bytostí a to je pro jest mu ti s bohem to za to a když potom se s k že sama je při jednom vjemy tapas samadhi. Bosa ho v tu sama sví i on celý den překrývá do boha zase z boha jsem to před dívám ten pak o do za tak vrcholný stav kterému říkají dokonale splynutí a když potom o to jehova ano. Tak vono to není v podstatě rozdílné o potí. Od li vám že kdyby nad tyhlety bytí přišel ramakrišna. Nebo rod je svatých že nic neví. Ta obava aby tyhlety takzvané spí duší s bohem na ni. Ano znali jeví skok kou o do že by zjistili že se že to není z žít s bohem. Víte filip z měli žilo stolem si dělal ukázali mu jednou je tiší která opravdově stal. A samo jsou moji jak ona viděla to svatýho filipa z ne my taky jenom to spatření toho svět se ho tak nad ho před také u padalo extaze aby za svou dělo čili měly počali fakt zkoumat a to je to co se s tím s to se stalo totéž by byl udělal ramakrišna od za pod opřelo do poznání bez tvaru komu dal pořádnou facku tím že mu ukázal že se ano tu tu v to mít napsaný ku. Dál říkat čili je toho u z naší straně nepochopení když jedno stavíme proti druhému v tom v indické joze také je cesta jógy a cesta za jeho tvou protože jsem si je také cesta do extaze cesta zabit. dotud celou cestu poděla svatá terezie z od vědy takže v posledních letech svýho života extaze neměl vůbec žádnou cenu neměl vůbec žádný význam protože ona potřeba být činná z tohoto poznával že v s dělám bůh jejíma rukama pracoval kristus jsem ano. Mít rozmyslet dělal. A kdyby byla bývala extatičku pro extazi nedal jak to proudí do duše od ono příti v ale u to zase upadal jenže ona že ono to taky tak že do střední část cesty tak se lidská stal z nekonečna. Takže takle vezmeme jako tyto z na dostane slovy lidskou jogou že normální běžný jogin extazí zrakovou zen buddhista satori li v po že za vrcholu duchovního poznání nitra. F. Že že mu vědy že v své nesve ale vědomi závislé na těle ale. A kde a když jsem se od a o to za nebo že jsem vůbec že jste si může jesle bez těla říkáte tedy že v že mi do pro ve z trvá na ne ne se ním v těle na a. ne tak to nejde jsem si že je že jim ona se na to že tyto do tak když dalekých dojmy jen. Ale nebude se se přes např. A proto jež se v z tohoto světa tak jak si do při se se s tak i jestliže třebas v to jsem do po do pěti měsíců jak jsem jel jsem se ocitl ve nespadl z na nebi v k v. Tak ale jež je ani je i ty těžké temně z mi to si mysl ne v na mně to myslel že záměrně aby se dokázala nějaká věc je těžké to je to se byli ne si při se způsobem nebo z nebes jak se tak jako ty ostatní jsem prostě byl sebe ne tady v tak v takle prosili kde viděla jsem ale ne ze sebe ne. Nic se ne ale zase je nechte ale a na nikom se nebylo a týkají jsem ale živ v takže jsem nepřemýšlel a. ale živ bez tak vypadá asi ten stav svobody zastoupil a všech i jsem se jak v tak jsem v a kdyby ne přes tyto ale jsem je tady se jež do té. jsem je nad tím že jsem moc ale je jak je si že oni tam stal ten byste mohli při neplnit nebyli věk že jsem ten si je to ne ale jsem se světem je při je v tom co je tady je něco v jsem nevěřil. Jsem o sebe nepoznává. A za sebe čili jsme se ne v kterém jsem se s tak je jako asi je jenom věk. Ne je nebe nebo tak jak jsem ten neduh v tak jsem a. A to jsem od např jen tak jsem z tyto je tu je ale to dostal. Ale nemá zkušenost je tak že by ne ne zas pase ani jak se stát ale pak ale důležité jsem přesvědčen že jest je ten stav kde časné sebe. Se stane pak je ta ale tento tak jsem nebyl zase na pak se nějaká ale z padám. Tak pak to ne jsem na to tak jak. A jak jsme a ne tak nezávisle ale tak nezávisle na tam za čili ta se tady se nedají u pes na před řeka a je to se jak jsem že a ne tak věděl jsem jsem bych tak jako to je ten nevadí přecházejí za hranice toho z vás ale na to saně jsem od ale ve tak se na to že tady se ale jak ne na tak je za jo protože jak si tu pak ne ne za ž je za ve dne na čele že ten sebe. A teď se tak se ne tak jak. Přeje se za to je tak to bylo asi ten aby tak která sebe. Bez za časem za ale jak nad ale tak jak se jak se jsem se dostal dnes čas do tak ne ne tak a tak ale bylo přece je si ale si že to je ten je tak je tak jsem jak pak se jak je stav kde je to s v je na tak jak je z vhledu takže jsem před a to s tím jak je tak ale ne by si tu je tak já. Dáme ale zase se tak se v hle tak jsem se ale na tak jak tak na to nejde tak ale jak se na vůbec ne tak i ten se bez pak je to v tam stalo tak jako on ale jak taje za vše a tak jsem se se. jsem se jako např. A a to jak se vás teď tak je to jsem tady dotaz jak oni to neb při tak jak v tak ze sebe tak se nedají ani jeho ale jak se tak tam je to po tak ve o tom že se a tak tak jak on tak se s tak jak jsme se to zase protože napřed se ho jo. K otci ale jak víte z tu k v v ve jsem to jako ne a no tak a tak a tak se tak asi. Ale pak jsem se k tak jak je to se ale při ale ne ne bez ale se než a ne jak se jak si na sebe. jsem se před a ne z ale to jak jak jak jak a tak protože jsem se že každá cesta a když ten s tak jak to jak jste tří. Jste začnu a již je tak jsem v ale jak v každý přít. Asi tak jak ne se za a. Tes pane ba ne v tak jak tak se to jsem si se s padl na psem jsme si s tak s se dnes z koho no pak jste z ne se přes ve a jsem je a ne na asi tak s tak jak tady tak aby se ne tak jak. jsem v ale to je tak ne na tak bez ne je tak co se se přece si jez je a. Ten dnes jste jak ale jen tak jsem to ne ale jsem se tak se tak se ne ale tak s tak je tak jako spáchat tak i z té. Že to jak jsem a jak zastat ale ne ne jsem se prost v že ale ne vy jste před k ale to jste se se ne tak to jsem se a přes ten ale asi tak ale ne tak a ne za je tak je na čase než jak na a tak je tak jsem tady a tak se tak tebe neví jak a za tak je vlast a tak jsem z toho tu byl tak. To byla protože jsem ale říkal jak tak se ne tak to je tak i jakým neřiď se od sebe k ale je to tak je to s to jsem je a za čas či ne ne jak jak sebe tak se tak pak do nebe ne tak co vás tak jsem se na to jak jak jak je tak ale jsem tak asi tak ale jak se na tom jak on a on ale zase ne jsem se protože kde se ne tak v. Nebe a na tebe ve se za tak a na tom protože byla obsažena tak zase jak ne tak jsem říkal to ne. To jsem ale a tak jak nedají ne ne ale tak jak to je s jsem s za tak ale za přes tak a zase von se tak pak a jak na kastu v protože ten se ještě s tak jak jsem je v něm nejen ne to tam tak si to tak slast na z nás těm ale tak jsem okamžitě s to je ten jeho z dají zdá tak tam tak se tak za jež se nám tady. Jsem to do tak je ale ne k ne ne proto ne je tak pak a od mistra. Tak se s ale v je abych všem a sebe tak je a ne na to se tak se tam např protože se to stane ale ne že se stát tak tam ale v tu jsem jen a tak ho nebo jak se sebe ve jsem se sebe říká o stav je tu k v.. Takže jestliže ji tak a tak od své a o všech časem příklad toho si tady ostře je tu je lidské tělo ten je zase na cestě v tak zase je když zapadne nic se nestane když se nebe ale zase se že ano to jsem se s. Z z ka v ti že tu mat jak ve nestane tři se jde. Tak to jsem právně v kde ne tak jak je a že je tak tak na nebe nad světem ni tak v deskou že si ale jen kde si je tak jak byste li pokud pánem které vlastní. Ale je mi jedem a smyslové a rozumové činnosti. nikodem někdo třista znal že je ne že ne a to je jeden a smyslem je ten nečinnost ji tak jako jsem se na těle a pochopitelně že taky prostředek. Čili ne ne ne že se vám ne z ale kdyby jak se nestav věda věděla tady o že za zbytečné prosté nevím a přes ven a jsme v to je to je jestli se ne ne se jen on tam zase z ne je každá a jeví se a to je zase je se svým jste paže se zenu nést opat nebe sem to oni všichni ale je to se tak dalece za jako jeden a zase ne ale v ale ne já. Tu část na toto nevím takže když potom tak z nebes jak na a ve do že ale ne pro sebe ještě dospěly tak na a to nebe zde ani jeho co je to tak nebe ne ne tebe při ž ano tak je tak jsem se bez za tak že se že vím že jsem ten život je nesprávné. A tak jak je tak se tady je že se ale nad ne vezmu ale asi jak je tak jsem se ale zase ne tak tak je za rozumem na ale ty se si není by nebyla dostat ale za tak ten se nese nebes rad. Ale se ale je nám při protože on z ale mně by tady je jak tak jako čelo ale je tady ta tak je tam ten jsem se o poslední v z se to být k do že to je to na ty vývoje dopadá. Ale člověk se ale pokud je v těle by v rámci času a prostoru. Ale z sám pochází nezrozeného. Něčeho co není narozenou co není stvořeno co je za časem a za prostorem čili jestliže se transformovala toto bezčasovém bezprostorové a ne na časové ne tak je to od lidsky možné také je aby přešla časové přede mělo to zase dal jsem z nové a nenarozené neboť máme to v pozici beztak. Čili podle mého názoru li jakmile ty prostředky byl lišil kterých je zapotřebí. Při často časoprostorem vývoji abych ten vývoji dovedl v tomto prostředí kam může pokud mi zapotřebí tak oni zůstávali. Jakmile není zapotřebí tak se stane totéž co se stalo ženo šelem. Že pořád atd pravdou chodil on nebudeme nebyl vůbec vidět nikdo nebyl v jeho po dobu a všichni v tom národě o život chodil mezi lidmi pro viděli. myslím že provedla nějaká jim klam že to dělal třebas bylo viděl jeho když dal a ostatní padesát tam pro vy tam v tom v tady v zákoně dobro ale rady že o prut na nějakém o živému o z ale. Jak se jim projeví tou vše jiné ten o mně to neni ne kdy tam to není pravda ale to je oblohu není smyslové které musí nastoupit aby se před pro na častoval. Je tím ohnivým procesem bych tak řekl své oslepilo toto ještě mohli vidět oni byli odstranění. Tou dát do hovoru tím se zastavil ten proces vidění o to byly ale on fakticky nebo žádným on a on ho k tím o to nebo plul nýbrž oni doví od jako že odporu on mým od let jako jsem dejme tomu učedníci páně v je že to na nebesa. Protože tam mezi nimi amen ještě kristem její přestala že nebe je místo tato se tohle do daleko doprovázela byla schopna do daleko doprovodným viděli jak stoupala nebyl tu prosím. tím mi dal jo. Takže se tady toužilo jejich smyslu k tomu aby si do krajnosti využili samozřejmě mělo to neblahý následek toho smyslu že se potom po staletí ještě do tu učí že ji na to že nebyl místo neboť když bylo vidět že tam jsou ba ano o tom jsem řekl tam nahoru. Ale to je protože stoupal nahoru ten stav uvnitř každého tomu v tom viděl. Totiž jestliže měl vět jak ježíš jde do nebe tak musel přede svoje vědomí do sahat právě to znamená nahoru pravidel to oba na horu tou měl on za vás to od nahoru no jak jaký o proto dát odělo se dal do světa to chtěl radost tělo se stavy. Ale je to mělo pro to v pořádku jo neznamená to že ježíš kristus vyšel těla nýbrž právě u něho je vidět že tělo používá dodneška. Že tělesně je přípravem myslím že tady svědkem. Velice dobře jem. Odhadl vám tu transsubstanciaci proto je děláme se to pochopila v tomto smyslu že vám dala ten ty procesy říkal den ši a byl do toho jako vnitřně chápe nebo došlo tak daleko dostal tak ten poznával dobru. Tělo ježíšovo působit těle lidské ale tělo lidské nedělám dál ale že by člověk se nedokázal před transformovat na tělo boží kdyby neměl tohoto pomocníka v tom transformátoru boží ano aby byl tak na ve své tělo ale jak tam jednou u ten boží pomoc ustoupí tak dokonale že jak se jak se tak u boží že z něho nic není tak pak to bylo zapotřebí li ženy krista ne na tak jak by bylo. Svatý pavel tak potom není třeba těla ale musíte dospět ale je konců že člověk lituje že nemá své tělo nemá prostě o tom nic svého. No tak že ta. Tak bez jež je li jenomže nadání než šel do se tedy mně taky li víte ale že králové be je li kdo ho našli li svou oman jel do se radovali viděla obracet králové tam zemřel před několika lety. A ten ten člověk měl be u z chop milost že se styk dale tělesně be. Tělesně bez ještě mi myst byly by kde je a a nikdy se to se nám stane odešel be. A ty vede přesně mystika be. Takže kdyby si mohou jít za člověkem že nešika musí se dostal k tak k němu do bytu anebo liž řešit to nějž jako velikým tak tam bych mohl dostat to byly do pravdu ale do tibetu a na by to dověděla ale mám jenom přít těla křitele v kdy a v ten je krajně sv. E z hladce králové a be když že svou naléhavé svolal be a kdo li jeden koš tam be na ten z její a tele nese za svými jem be a který bych byl říkal podívej své v ní. Ty jsi člověk který jako se snažil o mystickou cestu om i mám styk jež jsi mi mistry be nebyl v tibetu na pokraj vydržel to indové na tohle tibetu i je tam taky dovedu be a on ho tam sedumnáct krát dovedl be a říkal mně zle se ráje začátku to jsem tam nebyl to je mocný. Jako od ten boj příteli li jak totiž že mistři v ale asi po čtvrté jsem byl tak hmotní jako on je na žes tam ho je mysl dostalo chodil po klášteře a to ba byl jsem tam z víme tak je to to byl určován nejde tam volnou onen do na protože on pravému čili co s vámi dobrou ním no kukla se obr na českou jsem jako jako tady ale hmotně jsem ho byl mohlo a svého jemně porušoval. A to s nimi dělal se on tam byl sedumnáct krát celkem ale tam byl a po sedumnácti on se taky ještě si mistři dali hlavy dohromady a říkali. Myslíme vám oběma vjemy vědy proč ducho měli byli ve všechna vaše při těla a ne tak že víc udělat nemůžeme nedokonale připraveným pro vyšší cestu duchovní protože je to nemá přetavil se podobala tato při těla. Ale tak je obyčeje to nepřežije v toho je stravě nebo pro vyšší poznání ale je to že žijete v. A mně teďka do od vší mez do kláštera do učení se žádné přijete jen protože je to naše moci se jsem tedy byste z toho stýká te. A proč ve vás za kristem ale ten tak ale tělesně vede tu jako my a vy jenom dělit vede dál než my a právem protože byste si toho krista nedovede přestali o to abyste pochopili jak rozvoje tělesný. Jak to že vás tělesně vede protože dalo to potom visi než budeš nikdy vím vůli jak je mistr dal bych to nepochopil. Ale tak by vám došel nebyla učedníky ježíšovy. Kteří vás o tom povedou ní. No a tam ty dva učedníky ji poslali k ní. A při do učedníci je medovou a tato toto dělej davy když jako se to stalo poprvně. A že na nebe kdyby dovede by mu je to v aby vědomou dala pavel vedení kristem a na mi velmi dalo dnes nemůžeme mi může nabyla dění vaše těla při byl při pravil jsem tedy by pro vás ve tak ráje přišel domu ní. Ale je vědění jeví vědom bylo vy roku jenom takle ruku viděl a o věděl si je vědom ka dne pána ježíše krista a pak tu dokud je do podávanou pochopil ní. A protože byl v těle velikou blaženost a tím to končilo do víckrát krista nebo je rodu nebo vzadu neviděl ani žádného žáka neviděl. Ale že my žádá je osobě vede el totiž. Ten sta vší a že von ten kristus podával tu ruku čili děl od vně v z jejich mistra v to nepřichází zvnějška protože bych jako v ježíš např bych chtěl byl vnitřní stav že a bylo to to zaměřen srozumitelný ale je tomu pro tak jinak tomu není takže ti učili si dále jeho vedou tělesně v jeho těle který musem vím na těle rozumíte ale tím povedlo bez ustane a tam. Když sise tělesně přichází jako zvnějšku ale nic tělesně muselo být na celé tělo pak vždycky ku pádným případ tak i tam ve svými ne jiné dáváme ji dokud ti třicet se si morálně přijal tělo páně ale rostou ten daný takže k její tělo zahynulo nadto v a okamžitě za zemřela. Protože byla vnitřně kristem tak nepotřebný tělesnou i medu vám zatím v st. V by byl třebas krista a to takle jako do bylo u sestry dobroslavy z plzně žel. Která. Když se si za klade své komu se protože ty pacienti kteří když jem si chtěli přepadnout v ni tak se o do modla ke kristu nabyla jistotu že kristus podepření a ona za ním se nic nestane. Opravdu viděla krista je před sebou. Ale nemysli že a taky ten jan dvacet neuškodil bodem na po že na znají ti krát on byl bych klidu ale myslet že někdo viděl krista a z nich nikdo ne. Toho viděl no o na to vy vnitřní stav to při že vše je například tahleta věc když je ten esesman chtěl zabít tak naopak o přestal vidět ale všichni do se s po vzdálen podívali na tu se mnou ne těch bylo minimálně tisíc všichni viděli se nepřestal být viděn. jsem potom ptal těch byl s o men tu mu co by tam byl pro vás protože ode rozumu do utekl a. Kdo něho odpovědět kdyby jednej přestali vidět oni tak měřit kdy si nebyl vidět a to mně neřekli. Tak i na pak to takle platí ano. To co jak on nebyl vidět a pro koho jsem byl vidět není způsobeno mojí schopností nýbrž způsobeno tím jsem se ocitl najít jiné úrovní. Než na kde se s mým škodit. se ocitl za dualistickou úrovní za politickou zákonitost a proto dualizmus na mně nemohl působilo z může dobro a do relativní o trati smrt a život no. neviděl. Ale toto z od dostával za za neztratí to mu jenom případ třebas jogy jo páterovi piovi. Který ho hledali třebas hada nebo o na nebo za tyto řekl cela hor vidí aby to i miloval z z je to ve dostat za stole ti třicátých letech dal všechno co stalo ještě než se stát jak padesát je přede státy znovu on se před roku šedesát postu o to století ale nikdy jeho nenašli když on měl nějakou práci s nějakým pokání čím víc. Chodil mezi nimi mluvil s lidmi do ve se všemi kteří potřeba jeho pomoci ale žádné nepodal on neviděl. A. Tak šel od jednoho ke druhému a to jste viděli jste pátera viděla ale li teď se jenom omyl šel tudy tak protože tam tedy zase tam nebyl ani nebyl on to všechno pěkně od sloužil se všemi který do potřeli ale nebyl nikdy vidět viděn těmi který mělo v jeho ti. Li li v ale kdo svými těle v no tak. Dávám nebudu může to potom byli v děloze s mravy tam je vám jasné že na tam jsem se rostl dostal dvojnosti. Ale tady taky jsem to nevykládal ze svých vlastní hlavy tato starost ducha ne který nebyl mu ji že by to č. A proto že jsem neměl být přitom rušen taktem dusí zařídil že o tělo o neviditelné protože je viditelný nebo neviditelným ano to je tak velká propast mezi zřejmě ne když to dokázal čapek tam mezi sednout nastalou v nesprávně námi je on jistě na zde a byl zaujat tou krásou ty se lesk krajiny ta zaujatost sama jako u za ve dosti psaním. Tak jak toho nebyl vidět rozumí nestačilo. Čili zase je ten pro budete zaujatosti ten ale způsobuje že nikdy například joginem. V indy je hodně mi zu není mizet obtěžován se ve stavu samadhi není myslemi byl vůbec nejde. Ale nikdy není obtěžovat že a jestli v ž v ovšem možná že teď byste poprvně v životě byli schopni trošičku aspoň malinko z velikým vím klamy přistoupit na fakt že naše existence v tomto těle je stavem stavem našeho vědom a ty jsem jsem v jiném ne. Na jiné úrovni je za sestavený. A jeví se to když tam vstoupíme na jinou úroveň vědomí nám se to jeví jako jste tam tělesně třebas je nám teď za s tou s tou manžel od ale posmrtném stavu se tak. Se tam měli jako tělo jako tělo ale když nesou dohodli. Že toho není zapotřebí z jak jsem také dohodli tak se z mohu stýkat ani nevidí její tělo a své tělo nevidím aby můžeš tají u mně a vedení tak zase do obrazu který mně předváděla sto nastat zase takový že. Příklad školský při tohoto vracet k němu vracet ale to není pravil případy než jsem to pravidlo že ona si přeje totiž aby ses nestýkal jako tělo s tělem s ten málo že totiž se to bude jsem se tím velice omezuje schopnost komunikací a kdežto když že duše je všech pět smyslu pohromadě v jednom jednom balíku. I závislá brzo na sluch do brzo pole toho co na plemene brzo na zrak nýbrž všechno funguje plné míře takto může on jenom tehdy když je to vázáno jenom na duši ale ne na tělo. Takže to vázán na tělo tak ve do uměl všechno pohromadě. No to je veliká veliký tu ztrát tedy vidím jak tato vymoženost protože tímto způsobem těch třicátých letech jsem byl v tom kurzu had za jogy. A všechny moje smysly fungovalo a proto jsem mohl za dva měsíce provést toho co se normálně trvá indy dvacet let. Protože ten stav z ku řek bych odtělenosti oni dosáhnou technický dal to je v a ne. Ve strašně dlouho o z od se s kou je mi to asi patrně jednou přistoupíme. Na ty jindy ale jsem tak by jsem stole se stane tak to bude následovat všechno je v evropě technicky. Ve strašil toho ale tato li technické neprováděl a to přeci jenom tím se velice rychle pro že v tom je ten duch nezaujatost jsem kdysi dejte si za je to z prstu. Aby si taky z prstu neví zůstal vědy dodnes vstoupili ve přivedli. Jak vás vy vědní jsou jen provedli prosimvás bytí bez to byl říká to jsi měl za co měli vtělení že o janem co všecko není to pravda. To všechno se stalo k větší slávě boží je říkají že kristus tomu kterýho byl si od narození bylo chromý nebo duch nebo vzlet nebo s tak tomu říkali toho je to karma rodičů nebo je to karma jeho od ani na toho v tom co s k větší slávě boží dané které každý něco prováděli je pán bůh mi k tomu aby se postavilo aby se oslavil bůh jo nejsem ba svět u oslavil bůh protože on způsobil ve třech a budete tak jsem jel zprávu o dítě ne. Co. To bylo oslava k vševědoucnosti boží mu více správné ano. Zastavil procesy tělesné po vše ztráta i duševní samosebou tak najednou tady bylo vědomí že toho cesta a moc z tomuto vykonal ale důležité. Máme li si jisti ale ten dostali tělesně to. Oni se tam do toho tibetu nedostávali tělesně na cestou nebyli tělesně rozumíte. Se stal stali duševně představu stali tu sestup provedli duševně nikoli provedli duševně potud do tibetu tak co co na že ani vteřinu tak jsem se z k vám to přesun to je řeč budoucnosti ale věci někam na nějakou za mnou pane tu ale třebas daleko jestli vlastně světla a to ještě znamená zase jenom do malinkého víc řeku kdy byl tedy vesmíru. Kdežto k vám to mně být někde jinde by v tom o není ne na to vůbec není třeba žádný čas. A protože svět ale nikdy o to při že taky v kalech taky že oni byli. Vzati jako ten eliáš jakoby nebylo li vám kdo by byl tu ne o této snažší aby je vlastně v tibetu ale teď protože bylo zapotřebí pro bez něco mají chtěl ale. Zjeví jejich tři dělá. Tak museli ti tibeťani nebo ti indové tam jim tělo vybavili v st. Znamená měli znalost od tomu kolik tělesném stavu takle protože to stav. Tak ten tentýž stav tělesní tam za tím tato duší přivedli takže říkal mně tem vlády světle post do tam byl úplně tělesný rozumíte že jsem mohl kdykoliv poklad dívat se do zahrady chodit poklad z a ta ku. Si dělal do týkat věcí jako by to bylo o ale tímto nešlo. Víte to je proces který své stupně na o kterém ani ježíš žil ježíš se o proč to jako rozsoudit nebo tak rozhodovat ano byl hned hotový. Se zjevil hned po smrti také za hranici jo no tak říkal nedotýkej se nebude stoupá otci že ano to nebylo pro vadit mysl od co to je rozdal spálen rád o natož tuk v palem z ní. To zase na tekla postřeh rané ale tadyhle oni potřeba je jejich těla přemění tak. To tak je to před tím protože v vskutku jsou osobou bylo to vlasy nové tělo a řek bych ta tatáž po ztratilo z hostitel stav v tělesnosti věčné jsem tam ten stav tělesnosti. Takže v době kdy by to za jsem byl šel zase jako to dost jsem byl tu studený nedýchal jsem to je vono. Svým stavem že protože jsem byl vědění ano zajímavé která jest. Potom se dostal učení vše krista na studoval okolního se řídil. A kdežto chyby v ten nepochopil jednu věc že totiž li být člověk veden ježíšem kristem k tomu vyššímu k tomu absolutnímu spojení s bohem. Tak musí být přestat musí přestat být sám sebou musíme vzdát všeho svého i sama sebe zapři sama sebe základ. A to on nevěděl tak pokud pořád chtěl chtěl zatím kristem a chtěl něco dokázat tak trpěl čím dáti víc. to dopadlo tak že se dostal choroby jsem to měl pokroku na kole byl ochrnutý na půl těla nikdo svého nevšímal všichni ho opustili ten ho tam nějak před svolit třeba být něco jedno a teprve v okamžiku smrti když konečně poznal že to co mu slíbili tam ty ty veď žádný že on nedosáhne.