Karel Makoň: 86-07A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

to z kost žilo v tato li se na tak o stařec do byla by věděla že bylo byla možná a byla pro je aspoň v v Indii možná ne. jak je dost do milost jana a proč způsobit tak málo případech a věta připravenost možná že to všecko víte tak es může mluvit jenom člověk z pocitu oddělenosti když pocit oddělenosti jednoho od ho v ježíš kristus říkal cokoli jste učinili mění z nejmenšímu z bratří svých mně jste. Učinili čili jestliže byl třebas spasen nějaký svatý ano s tím k rozumíte aby ne tak z pocitu oddělenosti to cítí jako v nemilost ale kdybyste v ten pocit oddělenosti co rušila v tak by se cítila takovou nesmírnou je s protože svatýho půst tím byl spasen. Že byste rázem byla spasena s ním toto doplňují k tomu co říkají indové. Protože rok čas v tom přiblížil dost že říkal tam potom v jednom taneční u pod tím stromem že že mu vzkázal ten narada. Že tolikrát ještě vtělí kolik by kristu zase tam byl tak šťasten protože jsem znal jaký je tak že jsem tam starost jako kam se spojil s bohem ne. Tak nejenom radostí se může protože tam se z byla s bohem ale s věčností jsem při kristu s spojí s bohem. Kdybyste byli byla věčná například ve to svatýho úst rozhodný ale za kohokoliv jiného kterého by se četla jako nebyl spasen a že byste a oni najednou kdybyste pochopila a uznal že spasen byl takový člověk. Tady by sto pochopila nabyla bohu za to věčná že byl spasen proto věčnost kdys nebyla okamžitě z pas oka. Čili jsou mnohé cesty které vedou ke spáse. Ale říkáte proč to tedy neplatí tak aby více lidí bylo spaseno na tom pořád napovídám říkáte něco na poli na ten no oni otázku se bát mezi nás. Ale chci říci že my všichni jako by protože se oděl bytosti el v tak. Přeměna jedněch druzí nechceme druhých jedni druhý břemeno neseme. A kdybychom to bez reptání nesli tak to by samo osoby stačilo ke z vás a ale protože reptáme tato ke spáse nestačí chopit. No a v našem světě je tolik těžkostí mil vidíme jsou války žen nenávist nám co všecko. Že se nesmím teď divit proč nejste oddělenou bytostí od celého místo a že tu spásu na sobě nezažívá to neni že by bylo málo spasených ale že málo těch kteří dovedou sebezapřít a proto ježíš kristus jsem nebyl dodneška pochopen. V tom sebezáporu protože bohužel ten sebezápory vykládám tam jedině jeho životem tak tomu za zapři sama sedmi sama nestačila nikomu k tomu aby tomu praktikovat. On se musí opřít o jeho život se li protože ale nikdy to za dva tisíce let celý jeho život nepoznala a bych ho tak ti nepoznal kdyby byl v nevzal ten život ono. Se byl nestal ten život nebyl můj toho dosavad je sto pro třicet li a prostého pochopil do všem detailu ten život ježíše krista ne pro sebe ale pro visí slávu boží. Čisté četla třebas ni nás od krista zase něco z toho prozradil ale může to být mockrát víc řečeno na dokud se tomu ještě tuto životě dostanu. Protože je to smysl tohoto života mého abych vysvětlil tyhlety věci tak být věčný sbírají mohla k tomu bohu jít za o pro dostala víte vám nemám mít o tom ovšem o milosti za zlé. Protože vizte věřící katolička a držící se tradice a pravice tato věcech v mnoha věcech dávno není správná. Tak například se říká tele pověst že bylo sedum se vám jeví ne a že kdysi ty s věkem představitelé dělali zkoušku která z nich jsou pravá a no tak bylo šedesát zjevení napsáno a jenom jedno bylo uznal za pravé tam byla kdysi tam bylo ještě řešení. Daleko těžší že výběr byl jež a že se říká že dali těch se na rozdělí na s tu a tři z nich spadla ze stolu a čtyřista zůstal. A tak která spadla ze stolu považovali tedy od chvíle neboť to být jako znamení za nepravá po vložena. A jednou z čich z těch které spadla ze stolu bylo trvalým svatého tomáš a tak vám řeknu z toho stolu. To svatí do tomášem dnes hodila žádná ruka páně nýbrž tradice křesťanská která se nemohla smířit s tím velice jen v žízním požadavkem svatého tomáše. Který opustila od chvíle co musela praví že litovat se na zem ale vám teď z toto řeknu abys věděli proč nemůže vydáno na protože v tom byl za ty pránou je ale. Ale ani vydáno z toho důvodu o není tu mám o z toho důvodu že tam například tahleta věta. Že tento lidský život je mostem toho čas pocit že svatýho po kterém se přejít do věčnosti po které se při věčnosti ale ne z čista zabydlit věcí. A celá si těch jak představitel jich tak ve svých koncích jsem věčném katolíků od věčně křesťan se zabydluje v tom s tím že totiž modlí se v pane bože v toto měli tam to je ale nemodlí se především o království boží nikdo ne ještě toto ještě tam to jsem znal aby se to v ježíš kristus takového dycky odmítal okamžitě jakmile dost těl třebas pochovat od se asi je v jež si pochovat ocet ale nedělej to rad při protože já. Budu z na tak od pochoval mrtvé říkal protože ne. A je to to znázornil na tom podobenství od těch šesti moudrých a z s ti pošetilých a. Neměli momentálně olej to znamená tu touhu která správné a schopnost vládnout. A tak byli vytrženi a si to koupili hole tak tohle platilo říkal ženich neznám vás. A to z tam nového od byl žit říká ne o nevěstě samé a přesto to bylo takhle přísné i pro družičky tak dveří kde si pro nás takže s tou milostí je to trošku jinak když si ke v od chvíle co pos jako vám je o svatýho tomáše se stolu tvrdí že teprve po smrti se dostane na be chce to nikdy kristus ne vás jak je sám a teď budeš spasen. Během života svých učedníků na seslal ducha svatého spása přišla o něm věděl života v proto oni klidně mohli na smrt z směrem to kdybys spasení tím se nemohlo stát nic vaší nemohu zabít tam je věčná říkají kristus jenom tělo. On tak tu kristus dělal tak to je to tedy si jista. Tak je to nevzala naší tradice a tam takový výroku do pračky je do panice tedy. Do pranice stavem smrti tomáše víc a v těch ostatní jdu taky. A se se ho objeví na trhu knižním vydáno katolíky. Pak to bude nosit brzo konec světa proto o světa toho který je oděl odbyl odělo koho rozumíte. Protože ta tři ke se tímto uměle odděluje od boha když se tam je dosáhne tam toho dosáhl po smrti se dostal o moc ale co jsem tady dostal jsem tam dostal myslím že kdyby teďka nebyl tam se dostat. Po z toto se tam bez k a to je že když jsem řekl že lidský život je mostem po kterém se přejít do věčnosti tak pro každého opaku třikrát nekoktám pro každého pro každého pro každého je připravena cesta a milost po tom mostě přejí nezáleží z dělat to nebo ono ale. Jestli si za kříž na tom mostě a pak o něm přejít samovolně ode čili že si tam za by ne tak ne přijdeš tak není chyba na straně boží je tak málo kdo udělil tu milost že chyba na straně vidí že se za by bylo v tom v tom vás na to na tomto s a to bych kolik na sebe nemohl kohokoliv z vás tak se tam zabydluje na tak a tím pádem z nemíří cení ano. Tak jsem to vlastně vysvětloval jsem to neřekl tak jako tak prosím to vysvětlit to se vám v ale teďka pozor na ano ale se o to je nám jasno že to mi to že to to teďka řeknu znovu jak je to možné že osobě o co je pořád tvrdím že jsem nikdy o z pás netoužil a ani to si nebudu. A můj život i to co píšu ba naopak. Láska a že za tou spásou budu pořád žen. Tak prosím vás tady jsem musíte obrnit sedíte dobře s dáti z na řídilo on ten vně sebe v tom o neslo od do pranice a se s řek do pračky do pranice jestliže tady něco stvořeného nebot tvořeného stvořitelem bůh chce a. A všechny vlastnosti které z toho stvořeného pocházejí. Jsou také původem od něho že zneužíváme touž jiná věc ale jsou tam moc k tomu něco dělat i prsten se rozepnout je od boha.. Tak teď za je opustíme tuhletu někdy jen zdánlivě. Když dokud se nezdá ale u spalo tak by přít omezit se teďka odeberu životu ježíše krista jakou viklat třebas zčeří ku a to tak ježíš od věčnosti byl ale je otce jo ale v těle vstoupil do tohoto světa. A zažíval po mým tam na tom kříži oddělenost od toho od sebe bože próze opustil že ano. Ale on zažíval tu oddělenost od začátku on se opravdu obětoval za lidstvo a on sestoupil z slávy a na tento svět. Aby nás mohl popadnout za ruku konkrétně asistovat to je příklad který mám mám psem aby se jím mohli řídit aby se se mnou šli když tej třebas nemůžete přít ten duch svatý vás osvítí tak podle ale buďte bez starosti jak svým učedníků protože oni nemohl jsem mít jenom proto že jsem byl ochotně žena opustí dal sebe né. Sebe opustit znamená rezignovat taky za spásy osobní na opustit své to je poměrně těžké ale je tak těžké jako op musí sám sebe. A jsem se potřeba sebe opouštět co se nad nesení začal věřit že ano toho chápe že byl řekl že se nemohu věřit to ještě jako ten kdo umí to při znáte jo a potom se mohl věřit ale jsem začal protože jsem nebyl protože jsem měl důvody to taky jsem ochoten všechno vysvětlit proč. Ale ono je dobře se ty věci poznávám takže je jenom nevěřím protože bych jinak nemohl třebas let to tak je s takovou jistotou říkat lid ne. Co v tom možná před ten omyly ale oni za projevím a za druhé. Jsem si že to správné pak z je to v pořádku to zkrátka do neboť na dál a teď mi že ten sis sestoupil do toho světa aby nám dal příklad. Tak největší jeho oběť nespočívá v tom že na bohu se na na kříže cítil oddělen od svýho otce říkat bože prosím opustil. Nýbrž největší jeho oběť byla v tom že sestoupil na tento svět a vzdá se věčné slávy aspoň na chvíli aby nám mohl ukázat jak se k němu být a teď nám ukazuje. Že napřed se k němu ji tím že člověk oddán této společnosti. A ty vím nebyl voda nemám při dost i kdyby ji nebyl oddán tak nedorostl do těch třiceti let v on musel být oddán když tam ve vás dětech říkal. Maminko jsem před si že můj otec se nebesích že to otec nebeský dělat musím být v tom co jeho atd tím tady hledáte se psem se zbavit o jeho věcech s ten dělám ale přesto on odešel poslechl odešel s ním a byl jim poddán přece let a najednou když začlo všechno samovolně a v tom případě člověk per oprávněn od toho světa ustoupit el totiž ne poslouchat. A nedělat podle světských svých povinností nýbrž jenom podle povinnosti vůči bohu. Toho nedělal on plnil povinnost vůči otci či ten kdo chtějí být tesařem ne dosti poslušným synem a starat to všechno svolil k tomu svolil. Ale a teď najednou to dohrálo roli protože tuto samo šlo co myš za samo je to vede k přešlapování na místě a proto o to odešel přešlapování na to nemá čem dost času protože kdyby si to netroufal přešlapovat z této berou před naříká ono a tak odešel do jordánu. Odevzdal se někomu být toho nebyl hoden jak se sám potom dělat byl svatý jan křtitel a získal od jeho v dalším poznáním dal přístupem. Propojení s otcem a tak dále na a pak to se dát na nebo dali žádat ne vždycky to bylo něco nové na nový smysl života který byl vůči smyslem. Když třebas jsem byl vychováván začátku v tom. Abych poznával co je správné tak jsem to poznal třebas bez rozumu bez uvážení ne najednou centro občas někdy vědělo o dokud rozum a smysly mně poradili tak jsem to dělat podle rozumu a podle smyslu nikoliv o nějakého vyššího řízení pořád jsem prodělal podle svýho rozumu to jsem věděl že i to je správné že tam taky rozum je taky od něho ne. Ale jakmile mi došel než jakmile jsem se nechci být schopen něco řešit tak jsem od toho když jsem se rozčiloval že jsem schopen jako se ostatně v čili se rozčiloval nenaučil lékaři se dověděl že to když mi to šlo nad nimi kdy byl mocnější než tak jsem takhle po chápal události za o mocnější než jsem a pak se oni husou rozumíte ale ve za dával jsem se to nezmohu dostávám na prát no ano. Prostě je to si lékaři odnaučili takovýho ho po si jsem nedělal život nebude dělat. Jsem začal o sedělo nebo že si při se jako jsem to on to co z toho a co ta či. Tak jsem se musel dovolit li takový textem pole ale bylo vidět tam tohle abych poznali být vidět jakým svatou voze když tak jednají podle vlastní vůle podle vlastního z těla podle vlastní představ. Ale protože z vás síla tak a jestli jsem začátku jednali jenom tehdy správně když je to od dále si říkáte shůry. Anebo co se k tomu ani věřit na jsem se to přirozená věc to je souvisí s k bohu v jsem to jsem nepřemýšlel jeho tady jsem věděl co mám dělat maminka radou poradila a jsem poznal v tom že to správná rada. Nebo událost mně poradila jsem poznal to správná na tou událostí nezapomeň za ty události vedení dal v joze v čem si po tom jo připomene te. Přednes a ale to byla to byla první fáze vybojoval do sedmnácti let. Pak něco ve mně narostlo tím že jsem občas svou vlastní vůli tak prostor něco co je vlastní vůli a jsem. Ses dostal do moci toho tohle jsem tu přítomnost boží začal pociťovat ne tak trvale trval. Takže ten první stupeň cítíte přítomnost obecně tohleto svými začátek takže jsem mostem mocí nikdy nevyšel takže máte den jsem věřící protože jsem o týden li tu moc na sobě zakoušel ano moc která přemáhala. Může například dejme tomu zloději krást že při todle majitel toho předmětu který se ukrást nezmůže. Proč jsem majitel odejít ne ne bych marně čekat odejde z mírou vědomí pán bůh. Ten se tam dostal sedmnácti letech a mně to nemohl vědět když jsem pod by přišel ke zpovědi. K témuž mně jsi li jsem se spojil prvně tak jsem mu říkal důstojný pane mně nejde řešit on říkal a ten mistr vás se říká nejí je se mu to se do on to pochopil todo od mám taky na kam li činná a řekla choďte přesto o spoj do by to vím jsem že jo co to bylo nosím viklat si říkal v tom jsme v tak i na věčnosti hřích. Jako li kristus a tak se odtamtud odešli s tím rozdílem že my nevíme že se z příbytku boží duch při byli přišli ale věčnost nezačíná nikde rození. Věčnost buď je věčnost nebo není čili že si jak je tak jsem věčný jsem věčný jako ježíš kristus jako by jako všichni protože nejsme pánem bohem li jsme z příbytku božího přišly ale tím že jsme byli s úžasný mohutností rozumíte proč protože nás tady tam bůh potřebuje při svém díle nějak a za jakých podmínek nechce na ni když si myslíte že jste zabili mění jest je k ničemu tak kdybyste věřili jste věřící. Toto podmínky které jsou nutné a co on potřebuje abyste viz spoluspasiteli tohoto světa. Pořádku ne že s z s v v v v takže si neříkám. Že se obětuju že tuku bohu že miluju že poznávám že v kristu. Nýbrž užití že bůh existuji že bůh miluje li že bůh poznává. A mně jako o každého z vás si z od jako prostředníka jen z jeho poznání jediný on se obětuje když mám chybný dojem že tentokrát jsem ono úžasnou oběť. Tak jsem proč volně na vrcholném omylu protože to ale on který se obětoval on je pánem všech obětí a toto je nejkrásnějším myšlenka síla doby nebo se toto kdysi pochopíte z to se ještě měli jste k dispozici ale on to tam dál pro rozvádí toto jedinečně pochopeno že si přivlastňují obětí kterou dělám a nevidím že jsem z potřeby. Čem ten který je napojena elektrárnou a bez potřeby z kdy nefungovaly kdyby se to čtu napřed z do vyd v kdyby to věci na ke mně ne přitéká a on je to od elektrárnou co si mohu vůbec dovolit říkat že se obětuju nebo něco dělám. No předestřít je ze svěří že z rok s pánem bohem v a myslel si že s ním nejste tajemně spojeni jste všichni v jako takže vědom vědoměji někdo nevědomě li v ale když si říkáte že vám to nejde nebo tak. Tak křičíte situaci ve které z tvé protože ono vám to kde jenom že si přivlastňujete v s a přivlastnění je největší překážka na duchovní cestě. Proto jsem začal začínaje z zjevením a ne se za těmi jsem mluvil celý soud již ku od s sebezáporu o nevlastnění že abu tuto do smrti pokračovat odnaučit člověka vlastnit jo. Neboť jakými se odnaučit vlastnit nakrmili se v něm bude projevovat milost boží ale jestliže tomu takhle ne tak pak záležet aby z dělat to nebo ono hlavně že dělá ani že činný a z činný z vůle boží že totiž se odevzdáváte vůli ona potom začne v něm působit. A vás chci abyste byli opravdu ničí kterému otci a a je ten jediný z do že sám mění z bez nemůže spojit s tím nic přirozenosti boží. Teďka překládali jeden můj přítel začal překlad si před na při s po matce. A na první přednášce je motto je to německy přeloženo a motor zní jako řeknu česky v z s s nejisté žádné z čeho které by mně záviselo na nějaké nic a jsem to přeložil jinak ras tak je pro německy tam říkal každému. Něco k něčemu náleží nějaké s a my to nic nevidíme vidíme jenom pro chce a zase tady je v tomto případě jen. Protože bez boha s totiž nejde řečeno vlastně jednu svým způsobem se páše domluvím z program to že jsem jim taky byl na ni taky říkam po děj se tam máš spojkou soustavu jej jednám nula jedno jedno jedno oni na to cestu toto by to že když jako pět set čtyřicet sedum že ano. No kdo pak to přečte byl jiný jeviště janovi alibi tam jenom vědí či tak jsou dalo semen z pochopitelně si sami taky tady převést na nějaký číslo normální desítkové se stal. Ale tady v tom našem systému lidského život do takle není tam každému individuálnímu něco jsem v přináleží nějaké nic to znamená to nic. Z toho nic bereme individuálně děláme udivoval něco vytváří tu nepravými dualitu z toho něčeho rozumíte v ní. Čili ani tam nepravá tento byla individualita by nemohla stát. Kdy začal vás se musí za z toho nic z tři ji z toho nic si každé města be pro sebe to aby mohl být větší. No. Jsi v jsem tedy říkám li nedoporučoval bych abyste následovali mého příkladu protože jsem byl také týrán aby se to nestalo že by matky před k by věku nechali týrat li dítě ve sled aby o na získalo aspoň ten pojem správnosti a tím by nastal se neděl toho jak se jako u na ni samovolně vydělal dál v že o nebylo dost dobře možno neposlechnout tu obrovskou moc nad tím poznání správného byla. A říkám to je na nedělám. Přestože kdyby do jaké prodělal jako moje matka tak by to do prostý jako se mnou protože taková matka se těžko nejde. Protože tam matka že když odevzdala těm lékařů taktně neodevzdával lékaři nýbrž bohu. Takže tak prostě chodila do kostela jsem ho předtím a tam betlémské ka pili u o ta se odevzdávala bohu dycky než jsme šli na operaci další kam na to dycky obnovoval říkala měl jsem tu oběť bohu dycky obnova se ten bez nároků může viz se patřil. Obětovat tomu bohu víte to udělal dobře tedy. Za ale vzat ty na let v z takže mým experimentem těch lékaři stála tam matka ale jasně že my je v jeho bytosti je zajímavá je zajímavé že to moje matka se tak zahrát. Zprava jsem z domu z vy máte zrovna ještě no a ku že než jsem se nazad koncentráku tam měla radši než pána boha a to z důvodů který omlouvají. Protože ona mně dlouhou dobu v nechápala jak mohu udělat nějaké koncentrace nebo v takovém se to patro v si nedoporučuje a že tedy je to nesprávné si zjevil anděl nevíte cení říkal že to správné je. Tak ona země z těla možná něco víc než po do syna ale pro omlouvá. A zrovna že měla radši než pána boha takže která jsem před koncentrákem jsem najednou. Čista jasna věděl že takle na to dozví neuvědomil aby se ten se mít za a říkal jsem maminko ty máš začneš pána boha. Řekla no tu snad ne máš dělat z těla teďka vým nevim nemám skutek tady dvě věci budu že jsem před velkým nebezpečím životním takže z jeho dostal jenom tehdy když sis nevíš této lásky tím čím na přestala pána boha a potom teprve třeba na to možná nebylo se to ani tam kam sebeobětování toho co by tam to je tam v tom předškolním jako že tam taky měl začít vně kdežto panna hleděl do pro konkrétnější no a teďka. No začla plakat a říkala co si říká jsem nevěděl jsem na čekal nějaký velké nebezpečí tady jsem že v ale v tom na moče že když jako nedokáže vně opustit mně odevzdal zase po bude od oděl v tom předškolním věku že z při tom zahynu to jsem věděl takže když se tam odevzdal přitom spojit pojednávat s tím esesmanem nebyla zdaleka moje síla tam taky za mnou ztráta matka zase ne. Tak on tam moje matka která měla tak ráda a činila potom pokání že dej mně. Tam jsem dostal i ta slepice. Se oni mluvil am mnoho jiných zvířat za mnou stáli všechny zvířata o stvoření světa za mnou stál neboť jsem v tom stvoření světa poznával tu evoluci celou od buňky a o mnoho viny pól lidský život a zase nazpátek k bohu všechno začátek svět tak jeho konec zažil bezčase okamžiku k tam zjednat sahat do jen nás si sice lid prosit. S no a to znamená že jsem prostě vyšel z času vyšel z prostoru. jsem jediný kosmu nad v. Když se vybavil z časoprostorových záležitostí překročil jsem hranice vesmíru v tu je tu je to kosmonaut je ale toto dělá jako po malovat. Tu svou nesmrtelnou duši to jeho. A protože to nestvořené existuje u nic z toho stvořeného a jez tím tajně spojeno aby by to spojení nebylo tak si to vod vás. Jo co se dokáže samovolně tím že se o toho stvořeného odejde a u objeví se to nestvořené ten bůh kdo říkal ano při v je že ty události prosimvás do toho na on jdeme ty události to jednou mu náboženském živosti protože novinka tedy protože indové říkají. On si o milion vtělení před lidských říká ne dál jsi měl se stát člověkem. A možná že není kolikrát tam říkají což nepamatuju tu tu básnit. A tisíckrát jsem si možná vtělit přes z na s vědomě spojen s bohem jo tak říkali pak jak o do byla to posel číslo neznáme no to nevadí ale moc toho ano tak to je obraz skutečnosti. A běda jestli to nějaký pán jesudian nebo nějaký pan ghos bere jako skutečnost o své rozdíl mezi obrat svět jim to ale do vody čili ale si na uzdě velice přísně. Někdo pustí aby obrazy dávali skutečnost to nedopustím proč jsem nikdy jste starou jako oni nezačínal oni si přesto se tam pořád ty přestali pletou napřed věřili napřed nějakou představu jako trs věřit jsem neměl důvodů vzdání od něho věří jsem neznal ne. Ani to moli nemůže se najednou přičíst začít či bibli jak byl od je jsem to nejde. A tak zkrátka tam ne je ten rozdíl že totiž ten ježíš kristus začal první ukazovat že události které se od koná z děj že jsou jediným z důležitých ba aby řek nejbližších prostředků vedení božího. A on to bohužel na teno vysvětlil jenom jedna učedníku se kterými šel po svém zmrtvýchvstání do moc takže tam máme zachováno jenom protože říkal a vzdali se to nebo onoho tej vydal vzdát protože ho celé písmo svaté starého zákona jsou to pro si všechno prorokovali a proto v tom muselo z dát jakoby to bylo před určeno pobytem to né. A žádná předurčenosti žádné věštění nic takového kdybych náhodou. A hodu přitom nebyl. S těmi dvěma učedníky a s tím ježíšem než do toho emaus s světy o tak na to tak nemohl říkat jsem přitom tam v tom v jen dvacátém od li nás si třicet že byl. Najednou jsem byl jsem život ježíše krista ist tím životem než se jsem dostal na tento svět přes stvořením světa ale jak se dostal nazpátek se jsem nikdy nevstoupil a tak na to všechno schvaluj u svatý terezie z avily. Ale jenomže to nepoznával nýbrž jsem odstoupil od tohoto světa takže se ocitl jsem mimo čas a prostor. Protože zahálet toho kosmonaut na jo no on o rajtoval nám mít na nesmrtelné duši nebo lékem nesmrtelnou duší v ale i jsem si začne událostem řeknete jak ste přišel k tomu jest ne jako onen matku jak s přišel k tomu jezte viděl tu slepici která se odevzdala am mnoho jiných věcí. Jak se z poznal že zvířata mají větší schopnosti než člověk tam v tom oboru kde jsou chráněni beze před nebezpečím jim hrozící. Ale sami věděli že proč se tu dost dost od do z mu tím co potil se ale proti nepříteli zvířecímu málo jsme prostou máme moc toho schopnosti oni kou o tom vůbec nevíme. V tuto potřel že mám rozum na to. Tak je jak jsem si máte vizte mět lety no protože ty lékaři mně uvolnili vědomí. Zbavil jeho toho pallas tu přivlastňování si života o mně dokazovali ztrát se o že to není můj život ze si může ho kdykoliv vzít v jsem nakonec na to přistoupil že jsem v rukou těch lékařů ne. Může pro tuto pán bůh ho a o k a jejich je to s třebas je přece o viděl tam na viděla zase nebylo. Taky nebylo žádné věštění u těch proroků starozákonních žádná tak určeno st vůbec né. To nebyli věštci to nebyly proroci to se tak na dávalo protože jiný to nepochopil vlitou nepochopil jinak že jsou to ono ti to je z toho stády rádce jejich postavení vnitřního. Oni byli vědoucími oni to na sobě poznávali on do cestou ježíše krista sám vyšli z pane škod to sedí vězí když jemně přijdou. jim říkám ne když ježíš byl ukřižován na kříži dávno byli mnozí křižováni předním s jiným s jiným na tomtéž přízi například abrahám. No při to vysvětlit tak do pochopí že byl svatý že jsem vzdal s kdosi na tak dál no ale když víte kde tat tradice se takhle primitivně vykládá. Syn nesleví tak bude z když smetena ze světa než že by byl svět proti návody kdo bude nenáboženský ten semen absolutně nábožensky i ten který žil on říkali toho v atd. No ne. A tedy z s ten bude taky překoná ale bude to nemá pozemský o tom věděla co vás bude o z od právo zastoupit k božství a při tom co sto kusů buď bez stačím navíc zády o tom jak o tito mají tuto zkušenost jak se opřelo jak se ze jsou jak bylo ochotni kteří jsme to nechat pod v pod k ukryt škod neptejte se všichni přede mnou a po tajili to vložila tajemství jak to oni jasně říkám cokoli ode chcete řeknu o z na sobě se vyzpovídal stoprocentně když na příklad. Přijde ke mně těsta říká proč ježíš ke zpovědi tak si teďka zpovídám vedeno bořit všechno je se pak budeš poklad proti řeknu a co se do spojit se nevejde a kdy by jen máte takový slavní kým výběr který vůbec nezruší těžkosti jako je přivlastňování toho člověka necháte přivlastňování o si myslí že nějaké z nás ti že on vás od vás odchází že nabyl nějaké ctnosti před o nejsou jeho ctnosti. To se brzo přesvědčí protože takhle by uděláte svých tří byl rodících kde nic není jeho na tomto světě všechno je božího. Oběť i oběť toho člověka není jeho ovšem takovou mi říkáte jez kde se člověk potom bitva když tónem jeho oběť on se naopak může daleko poctivěji obě tato se při pojí je to je obrovská křest v při po je řek oběti boží rozumíte. To připojení na tomu říkám přivolení na celé cestě by věčný máme při od ta maria přivolila když přivolil na všech stupních a to je to co musíme cena čit nestaví narostlo vědomostí mu za v v v v v v k v. Tak si nemyslete si že vás vede třebas jenom ten kdo se vydává za duchovního vůdce a za nevydá. Ale kdo by za ni vydával že by vás vede te duchovní se musí předávat duchovní sílu z duchovní cenné teď tady před a to oni duchovně není ale je veden je člověk celým životem. Žena celý žid celý život ten ji k bohu tak taky s celým životě se musí snažit pochopit vedením božím a jak se bude se o to pochopit že to vedení boží jsem marně tři nic snažil o to že že to vedení boží že tam jedí protože oni ona ale pro ty ostatní týrali a bez pardonu o to je rozdíl že jsem svatý oni nejsou svatý ne že se měl se o nazval kdo ještě na to se ale ten a to jsem nevěděl jak od. Osobnost. To byla dostat po hledět a. Dokud jsem neslevil z toho toho stezce osobní svatosti a tak bych osobní spásy by se tak neměl slevit ano jsem nepoznal jsem se dostal. S časem po dostala rány. jsem nepochopí jednu věc že jsem se přeci nám kde větev za něco modlil a to za větší lásku bohu než čemukoliv jinému. A pán mu konečně dvojí prosbu splněn po devíti letech. A ukázala že není schopen při své všemohoucnosti milovat protože by překročil své zákonitosti které ustanovil. Zákon dualismu když jsem neznám sám sebe. A že se nemusí dovedeš osobně nechci se vzdát bez dobrovolně jako že ji dobou vzdávat to je nevědění a tak jsem prostě. Jo. Pochopil konečně ten esesman chtěl zabít že ty tři dni toho co pro z neutron ten že to byl největší projev boží lásky. Číslo jedna a kdyby ji pro je od si byl kdy jsem věděl že nebylo a nepoznanou neexistuju jisté a on to byl další projev. A třetí že jsem byl schopen a ochoten poslechnout a dokud jsem poslouchat ten stav toho ale při nejmenším neposlušností. Jak jsem se dokonce na kusem projevil neposlušnost že jsem poslech lidí kteří říkali teď jsi na svobodě spadl jsem z tohoto stavu neposlušnost je si těžko nezná neposlušnost poslušnost. Kdy tady by řekl se mně že ne je neposlušný byl. Že si jsem věděl když jsem byl svobodný nese byli něco od on ten sela o nikde jinde předtím nikdy a potom zase ne. No pro nač nad tak jsem odpověděl du. Nebo puruša nebo ho bych mu do tak ti nebo para a mám nebo něco všechno nebo stvořitel nebo osvětitel anebo duch svatý nebo dejme tomu. nevím ba mám balavat co by si vymyslel išvara ještě taky mystik a tak dycky bych ti to tak rukou mal vím když se uspokojí svoji mysl. Ale nikdy bych jen z toho nepochopil že tady absolutní spojitost přestože pro tajná. Mezi neprojeveným nestvořeným nenarozeným. A mezi vším ustavičně se pro tím s tím ustavičně tvořením ustavičně osvěcovat víme duchem z vás ty vím že tady je taková spojitost čili byla stane koly stane zrušena ono dvě strany jednak to co vychází ustavičně teta emanační teorii která neboli za máme v z mít za teorii nebo za k i po z v nýbrž za skutečnost neboť cení prožil. A kost taky že zapomene na to taky říká opak no v na to mu tam se přes tu na ale je teďka bych chtěl věci věk vám chtěl říct tohleto jestliže tato spojitost tady je. E tak nezáleží potom kdo to dělá protože tam nejsou nahoře škatulky. To je důležité jenom v aby člověk pochopil že to není on který to způsobuje. Jestli dále detailně neví z často moc čím není on to způsobuje to na tom tolik nezáleží je tam tolik kdy byl radžajogin jen jako třebas ten škol z proč rad pravdu on to musel ovládat ten musí napřed toto jela tu po musí obratel byl v tu prasil dnes nezvládl ale vy kteří nejste dal že rodiny el by to nemusíte vědět kdy je na mi že tady ta spojitost existuje ovšem upozorňuju vás jsem pro těšit přišel. To jsem nevím že mu také dát radžajogu že od kila ze cestu n. Tak zvanou dlouhou cestu říkejte zažil já. A i tam budu museli to li si také vysvětlit tento taky vysvětlím bez pardonu. Lidi že byla jen málo o z nově tří jen v takže chtěl varovat před nepravou pokorou. Tady totiž někde tak skromní a pokorný si říkat toho nejsem hoden nebo tak. Není hoden toho proto že něčím je že například si myslí že není hoden to ještě pořád ničí mně je třeba si co jsou došlo vám to jeho a o nás závadné na tomto učení které pole za pravém. Že totiž nebe není stav nehnutosti nýbrž stal pro své. A to znamená že se že tam není tak jak jsem se bál předškolním věku a proč to jsem hlavně přestal věřit že budu nehnutě muset sil před pánem bohem radil cenného svatý pro mně vzalo ti pec. Na mně vyčkat do to řekla chodit do kostela proto že se se dostat. Pánu bohu aby se nemohla dívat atakdále to tedy ho to náměstí mne. Tak jsem od doby toužil se dostal do pekla opravdu jsem meč upřímně. Před tam se něco dělo ho si něco dělat co se dělo s to promarní že katastrofám a když jsem já. No jo co říct to co se pohybovat. No tak babička mně odnaučila věřit v n za se začne možná věřit na pamět to jsem rád že paní svobodová ale že jsem nebo byl nějakou víru o to líčí neměl. Ani v ale to nemyslíme neměl protože vím jak jsem se dostal vědění vědění jsem se dostal tím způsobem že jsem výmluv tento svět potřel jsem měl jako by tento svět.