Karel Makoň: 86-07B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

tak co pro bychom do si tam musím věřit že to vizte. Třicet říkat je to jedno ale je to víra tak z ky to teďka by že v víra. Tak tato víra nebyla pojem jista byla ve vědomí ale ostatní tam chyběla to z toho z toho důvodu, že jsem, jakmile jsem opustil tuhletu víru tak měl stopa jiná víra nýbrž sestoupilo tu vakuum prázdnota do které se bylo mně co pod z prát. Ano to tam nebylo před tím je řečeno v víře s v tento svět na pro center před odpouštěl tou chvíli se o pouště se vším ši no z z z z z z z temně přijde ten desetiletí pavel s myšlenkou. Tak komu mám teďka věřit v to věk který přikáže život věčný a tak dále no všechno co vám tady vykládám ale nebo ho ta škola která říká že nic tak on existuje on je s že nic takového tento svět tak jsem byl taky panna ve tane a proto z o musel pořád pracovat pořád mně. A říkám podívej se konané že a taky ale oba se jak škola tak vykládáme pohádky. A protože jsem jim v tom že s tím jak se proč je tam pohádky a proč konali pána výpravě proč na to myslet že tak a pochopíte že co škola vykládá že to pohádka jsem pak pohádka opravdově prožíval protože jsem dokonce známy žít v praktickém životě že. A jsem říkal taky pohádku a tak ta prost v životě du použít zkrátka proč vykládá škola pohádku říká říkati vlas kdy pád ale ty musí již věřit jenom tomu co před se kdo to jsou co zažívá jediná skutečnost. To je asi tak jako když si říká co teď tím vykládán to jediná skutečnost. Že sto nevykládám to škole nýbrž tvoje smysly a svůj rozum k na stejné tam tím se stávají a považovat za to v tom co jsou do že způsob mám tu u toho oni si tuto v to že tuto dojde tak ho za to byl byl velice myslet to nebo s to tak detailně je z lidský říká na a. Oni prostě opomenout co to před tím to líčení skutečnosti anebo za ním by mohlo být s bych mohl od ví. A be protože potřebují toho člověka při poutal. K tomu lidskému dílu. To jim nesmí za zlé protože to lidské dílo viz ses spravedlivě nekonal o nebo nikdo by do pořádně nekonal kdyby tomu nevěřil že to je nesprávné ní. Nikdo není málo je schopen věřit že jsou dvě věci správné nebo si věci správné že za nic jako by odporující vyspíš dál za je se tu musí spíš je ochoten zavrhnout jsem to co je vzdálenější při mu to co je lišil z ti ta moc ten vyšší tak. Tak takhle klade li pohádku tam v škole že sví část. Kladou za celek to znamená když dítě k tomu abys část považovat cet atd teď se opřu o jeho zkušenosti ale co přestal tam a tedy to ne to nemůže říkat jo protože to sledu milost za slyš. Jak na to blaze co z do to osobní to světě nebylo v ní. A tohleto pozná že taky tady působí něco jiného než jenom ta motá jo. A tak on říkal no ale je to že roste měl ale přímá z tohle si si jenom nezapomněli jakou zkušenost ano. třebas říkám a proto není událost jediná jsem říkal podívej se pavle když do toho třetího kde z na spolu vědy roku osmdesát čtyři z plzně do prahy jak jsem tam. To žluté světlo mohl o čekat teď tam ještě nebyl ne a ze říkal jsem ti kde se někdo ze s svým světlem. A my mu tady deme praze rovnat místa a ty si poctivě o ho a mně si od sklidil všechny věci my ji si je dělat a atakdále a tam si zablokoval kost za rosy aby tam bylo nemohl ne tak věřil v tu chvíli. A tvoje víra se splnila přišel někdo onoho říkalo přišel z ale se zu ses to neviděl. Co je to platí sto neviděl ale ono oněm měli ženou on viděl jsem o něm viděl takže onomu tuto milost. Když stačí že to viděl tam ten ne že oni považovat to měnilo do u světlo toho člověka u k jeho zákona. A tak taky ti řeknu pavle podívej se když si při ode pod i denním tak ve školení. Tak tvoje maminka hlásí. No dneska je tady třetí den v praze a zač se proto na či o to z nás zapomínat. A tak je vidět že aspoň tento tobě působilo tak vás jak která není z tebe ne a tak dále a tak ta. Ovšem že pravost bylo trati zaselo v zapomenout v z ko mu na bohu mít za zlé. Ale teď mně řekl jednu věc o list zajedno ho. jsem v oni totiž byl mohli jeden nebo druhý tam vám nechci aby se nesou bralo přít do plzně nad i v prázdniny. Abych hrál to pavel ten starší protože měl lepší známky především tam ten jenom škod pro jsem se dost za ale a proč lékařství úplně osy let a on nemůže o nemohlo odnaučit ale teďka samozřejmě píše krásně protože chce do plzně ne při na dostal ale pavel nevěsta jak jsem byl před i dnem straně. Dědečku. Uvidíš se ještě lepším a jsem říkal a proč. Protože si zase s to by mně to tvoje školení dělá dobře v to je vizitka vám řeknu to se může ž suso rozum to je štítné. O do školy dělal že o jehož tak na tři dni ale on to potřebuje být lepší ne. do potřebu cítí že si pro dává na nějaký pro ten vedlo vlast a tak dále to byl člověk který by si byl zasvěcen ve se ten století před kristem ale musí do tamních jisté ví. Ale nespokojil se s tím šel váha tenhleten ten berte z akragantu byl velikým vynálezce bylo pro tato technická povaha a protože oni byli napadán tady koluje řecká tam na tom ostrově. Je mořskými národy z moře přichází s tím národy a on to je naučil jak si o bránit technikou když. Tak ho požádali zrovna jako chtěli toto pod a s tím nebyla. Pořád do aby jej jisto je popsal aby to tak sil a byl to naučily dělat. Že by mohl by mít klid ale především že by řeckou vládlo celý svět. A on to odmítl a řekl přitom tuhletu věc myslím že ta technická kultura pokud nebudou existovat zasvěcenci beztak převládne. Protože k tomu člověk aby víš než duchovní ku tu se to jemu bližší. A kdy je dále se dostane ni z ruky dítěte. Ještě nemá mravní základ hotový ani jsem dostal ale s dostanou zbraně nebo technika do ruky lidstva které ještě nemravně vyspělé bude nebezpečí se cele by za naší. Napřed do veliké vás pak se cely vraždí to byl tak rosa prosim než co jsem ztratí před kristem prosím vás. Takže i kde tento jsou zde protože nestává obyčejný člověk bál se o zbraň prudce tohoto láká aby pro sedl svou vůli. Ne odnaučil ho nikdo jak jsou vůli držet v šachu aby se shodovala zvůli třebas aspoň do lidstva né. Aby nešla to po o jiných viděl by za to napojit existenci tak pro tento byl tak velký to je jednostranný vývoj technický technika se ocital rukou k li míti mu mravně u mne prostě špatných lidí no z s. tady bylo tedy že to nedej říkáte vždycky stop po se do se dal to mně připadá jako to co říkají že ty ale ten jisti nebot vše jaký z že jo že konec světa se blíží dělat se za jednu paní která měla všechno zbaveno hře. Si pro přijdou. On mně říkal víte kus tónem není nemáte zbaven ho bude konec světa a ono se dalo pravdy boží k učil sbalit se tam oni našli tedy nepotřebovalo zřejmě. V tak to ne věc no tak od toho co nevěří člověk ano tady. To se máš co tam co jsem jsem z mi ho před ti ne osmdesát přes do jo ježíše krista nešlo o z taky jste řekou z ky nýbrž o absolutní podřízenost tu vůli otcovy. A v po zří že nás ti bylo také dělání tak zvaný zázraku ale protože to mělo ten smysl aby udržel věřícího člověka jimiž byli jeho učedníci k. V ví. Kdyby byl neudělal ten první zázrak ale je tady lidské tady byli odpadly za správným od příchodu do učednictví od ježíše krista ale tam stojí v janově napsáno znovu uvěřili jen smysly i kristovi. Chci uvěřili potom zázraku pro se vám to prostora u po setkání oni své věřili musel proměnit byl vobis ženou vás mast aby uvěřili no. Tak jenom cizí že on si byl vědom dobře co dělat aby udržely věřícího člověka. Na cestě kdežto indové že toto nemusí také dělat z toho důvodu osob li tomu z toho důvodu že oni. Jen chtějí na všech jogách na paty aby člověk se zbavil víry a pak při poutají k vůdci duchovnímu masa kostí a ten zastoupí tu víru oni prostě věří tomu sine což není víra něco nadsmyslného toho malý s sebou takže to nemůžete od on to zadního v pravém slova smyslu vidění vůdce a jeho schopností toho jsou pořád svědky ti učení. Ti takže to ani víra a tak potom nepotřebuju žádné zázraky aby věděli tak se opravdu fakiry z mus a dohání důchodu myslel na není to co tam bez místa takže oni mají pravdu i se to nesmí stát ti vedení osobním vůdcem. A to bez to musí stát protože kristus je není s námi osobně teďka a vede nás dokonaleji než osobní mistr indy jo. Takže tam jsou taky rozdíl jako ještě v tom myslím že jsem rasy mi to řekl protože si to viz dovolit ještě do zrodit při tom komentáři ghosovy. Protože on si musí přestat s tím toho pro my musíme na trpnou. Není třeba nic skryto z toho protože on si neuvědomuje občas že ježíš kristus nic nedělal pro sebe ani se byl vytahoval pomocí zázraků nebo co takovéhoto nedělal nýbrž on plnil vůli otcovu on zdál i znal o protože ji na do aby do tak to do toho patřilo co chtělo oni znát jak protože ji znal tak co znám duchovní oblasti musím plnit to jako tady mohu za pro o vaně nemusím být program a to je. Ale tam. Když něco znám tak hned následuje když si jinak a poslušnost jak nás de tak to co jsem znát ztratí. No abys to ztratil musím poslouchat. A on musel postavy v tom že dělat třeba zázraky což se shodovalo s tradicí indickou to je mi jasné. Ale on vedl věřící lidi kdežto indický vůdce nevede věřící lidi a ten vede lidi nevěřící který pracně zbavil víry napřed než je dostal pod svá přít na. Kdyby mu byli věřili kdyby ti učedníci nějakého mistra lidského věřili na něco tak že na boha nebo co takového tak to jsou jenom fikce v očích toho mistra o musí konkrétně vědět toto jsem dobyl na cestě z toho vycházejí nebo po za následek takové a takové povinnosti dostanou středy dalšímu vědění něčeho vyššího další po by sis po je z toho vycházejí roste. Zase jiné než toho předešlého podle toho který jsem byl to byl vzat z odkud o které poznaly jsem dostal z ale dycky na tom. Závisí ta poslušnost prostým tázati následuje ano. Tak to je něco jiného takže oni mají svou pravdu ale nesmíte proto zavrhovat ježíše krista protože ten taky svou pravdu na úrovni vedení věřícího člověka toto a například proti kristu nikdy by byl neřekl ramakrišna který šel cestou ba. Ten uznal krista tak jak byl i s těmi zázraky no a pro ty ostatní ne ani hosta. A voni mám za sled zase na netouží do toho do těch poměru které jsou jiné u věřícího člověka i ne svým ano. Že jsem tak ne když se že to musí starověké vždycky mistr vyd o že že jsi mi žáky kole zatím který si se vzájemně doplňuje. Č oni se na ni závislý na tom mistru ale myslel závisí jakým na nich takže žárlivě hledí k tomu aby se dostali k jinému mistru aby nerost milovali svojí z vyrobí věnovali jemu oni musí ho podporoval v tom že aby on je mohl podporovat osmi ve tak si to ale mně koloběh kolotoč ne jednostranné vydává nedostane přijímání. Oni opravdu se svou oddáni jako byli žáci ježíšovi a ježíš šel pěstoval odolnost. Prosti podporoval těmi zázraky aby to rozbila úplná a víte se to u nezvládl například v tom případě jak petrově tak toho jidáše a jiných za na nikoho zvládl o to za zrak na by byl když mu byl potom po smrti tak že by to byla netrvala na to byla ta slova to nazval za to se zvládnout ani ježíš ani jsem mu to marné ale ten mistr je i do musí zvládnout protože neměl pět mým. Nebo šest neděl na sedět na nějakou do toho bychom řekli mi prakticky. Protože ten byl bez vědomí ne tak on musel mít páter lidí za sebou kteří mu pomáhali had. Kteří ho k měly protože on z polohy padma z rány ze do které seděl šest neděl nehnutě se nesměl hnout bez je ani prstem hnout když toto mi tak on takle byl pořád že seděl v padmasaně a oni mu přinášejí mnoho ani do se otvíral ústa aby neporušil. Tu polohu a jsem se tady staticky toto není dost jasné ale oni mu podávali stravu takovou řek bych. Tak za ženou tak vnímání takže bychom mysleli mi že se musí potom zemřít dal to asi potrava která se vytváří. A ne říkat v víte z přít ale to byly patrně extrakt vyspělým. Který on jsou o toto něco o tom jsem potom v tom v ale ve mně tam bylo potom konkrétním případě. Ale když se na dívám třebas máma pro věty ona všechno se nic si též za to jedno proti do tomu. Protože tam pořád něco jako čemu říkala do jisté říkat existuje ano ale tam u toho inda absolutní vyčištění zastával se o do on si pro táhne či onou u musili do konečný ku cenou ne tak tak se pročistí než začne také léčit někoho takže li jeho organismus je úplně průchodní a nic ho vezme čistí ani na strava která slovního dostane. Musí takové povahy a přesně váže z proti učedníci jsou přesně vím formování to mají dělat aby jako ten mistr nepřišel o život do tam nebo život toho mistra v to na tom ten je že když se o život tak to s o předpoklad byl moc ven z že tak byl strašně stavu bolet ten mistr měl být zachován pro ostatní ne. Ale tak tomu se říká mistři k na přátel. jsem u než se můžeme se vrátit v tom jsem proč ptal z ale tento pro nás praktické protože to není proveditelné on jsem delší dosáhnu po všem tom školení jejich do které jsem boha pustil zneužíval u životě zažil tento bo a to jsem proč pro napsal jsem neměl dělat. do taky do se po čtou oni napsali suso nemá napsal né. A protože kdo napsal do toho již jisto všeho dohromady všechny jogy jsem popsal detailně na žilo o všechny jogy ale je řeka dobrou například z komentuji toho činorodé dokonce byl taky prošel všemi jogami tedy ve na něco tak vím co na joze se s co se z při dává tomu celku ano. No ale nesouhlasím s ze s ním a co se v míru viny ve kteří žil za ji hlad ale o jako pomocnou vědu pomocnou dobu to nitra se setkali na tom. To by si to bych měl říct. Že to je nesprávné i u těch indů že můj její na had nebo jako na nějakou za to řeknu bez které se neobejdou protože nižším se musí začít menším ale byl jsem pomocí a tady někdo as konci co tedy jogin mně ukázal že pomocí hlase by se dojít na vrchol při bylo mi že by samadhi že ho to není pro byl kole pro nich je to vrchol ne tak tomu oni dovedli pomocí rovni to my jsem po do sama. Byli el pomoci hathajogy an. No a oni si byl pro a olej to se s tou stačí to co nestačí pochopit jak bude odešel tak jsem byl u budeme vjem jo to jsem šel dál ale bez bez ztráty minuty jsem věděl že mám jít dál protože naučil zvládnout pozici. Pan vázány let tak se mi provedl on jednou jak se mi zvládl za jsem to nedá ono to mělo být v domě nosem to co on od mám na věčnou zvládnuto když se ztratí absolutně vědomí tohoto světla vědomí své tělesnosti a nabude širší vědomí kde vědomí o tomto světě je součástí většího jo kdyby žít ten člověk jak to souvisí s těmi dalšími úrovněmi jaký vyšší úrovně působí na vyšší úroveň. Jak ještě nižší úrovně se působí na tu vyšší lidskou a toto si vůbec dovedeme smysly suverénní my jsme oddělenou oblastí ve své mysli že si myslíme že tady si děláme co chceme ale protože tady si stavíme svůj osud a tak dále není to pravda o nás nestálá všech šest vyšších úrovní vědomí a se nadvědomím to teprve je a všechno se pod námi se o nás stará aby toto veprostřed někde. Mohlo vůbec existovat odstupovat těle funguje tak to fakticky vypadá jo.. Od ztratil před sebou překonání přístupní. Zvířecího života který musíme zvládnout. Mentálního života který musíme zvládnout ale duchovního života který musíme zvládnout to jsou stupně to ještě není vrchol l a když to taky mezistupně například mentálně tím podal ty duchovní vstupem za jež. Tak že asi tak. Ještě není pravý duchovní stupeň ale je v tom mentálně zvládnutí zatím mentálně transy duchovní stupeň to co to oni dělají že svou duší jež svým duševním při mi již jedni pochody zvládnout duchovní oblast tak jak se vůbec zdál se z podal nahoru zvládnout se starala o na teprve si že joga se těžko něco zvládnout namáhavá paláce které je li kterou bych nikomu nepřál aby ji provádí. Protože ten zvl ten aby to zvládl musíme pro stravy celý život a nedostane se než k mentálnímu vám při duchovní praxe. A to je málo. Protože jakmile odejde jeho mentality muss jeho mentalita jak měl z ku z konati jeho mocně. Ale tak nebude z z této spodní pozice moci nahoru. To jest umožněno jenom tehdy když pořádku všech pět pohromadě jo a o nebude li do smrti ani ani boji tomu proto tak pospíchá může to du byl to myslí děla v že to nebudou moc tak nezprostředkoval na mentální úroveň nebudu moc toho ani svatý jan z na konci žijeme v ale zradil tělo života neuměl lisý ho než byl ze sebe sport. Tekla jsou se tak tady jedna mohou vám visí jsem na to nestačím on že se vespolek o to jsou ve všechno co souvisí od co o musím říct. A aby to svatý a tak o člověk takle to skončilo jeho mentality ven a on ovšem přitom nebylo pak ano k tomu co svědomí to byl tak musí nastat protože tu zákonitost. Takže zvířecí pomine lidské tělo mentální pomine třebaže ne z toho ze smrti a duchovní tak zvané pomine ale to co je za těmito prostředky nebo ne a to je i s jeho nesmrtelná podstata zrozená tak do člověka ta nebo ne. To ani záležitost duchovního vzestupu. To je bytí které je ale ne ten který přestáváme jakou duchovní prací třebas dáme bude jsem se s to je jedna která je od ve které se něčím stáváme o to mně procházíme zvířecí úrovni mentální úrovní a duchovní úrovní. El tak byl berte toto na vědomí že když se projít kteroukoliv úrovní. Tak když se na úrovni zvířecí a mám za nový věcí úroveň musím být disciplinovaným zvíře že když nejsem by si o novém zvířetem tak ani zvířecí úrovním nezvládne. Ale vám řeknu je to těžké být disciplinovaným z víře v ten je to daleko těžší než být zvířetem jenom jako takovým neví přitom člověkem ale protože člověk neměnnou zvířetem že taky mentální bytostí a zase do toho vidět že pro domu plete o mu napovídá něco co věří věci o nad mu není jako závadou protože tam rozumné vizte takovými jako k člověku stala po popelkou je vším případě o ta vůbec je. Obsažen kdežto člověk do toho co mluvit ten rozum. A takže člověk by de ses podá snažíce jako provedli třebas svatý dal byli jednu pán mu nebe nad se z vlády zvířecí starce dobou novým asketou teprve pak vás na ni se dostal do duchovní oblastí to vlastně mystiky jde po myší je pro na mystiku když se nestal dokonale asketou bych rád viděl nějakýho žáka. Z toho výraz veliteli kdo to byl doka ano kdyby tady byl nestáli jeho mistr to on si to jsi vším. A nebyl proto dopravil svou schopností el tak by byl nikdo jehož nad u spěla ale i tak je to si s kým člověk když totiž člověk se staly třebas od zvířecích vládlo tím způsobem že pěstuje no nějakou ctnost co zvířecí. Když si věnoval host to bych musel rozvádět co si myslím l tak mu to nejde na příklad dejme tomu kdyby proč to nějakým takovým odkud vnějším případem třebas pohlavním životem o zvířeti zde již žije v přírodě přirozeným způsobem aby to na ten pod pohlavní dvěma el. Slova přes jenom jednou za rok ne od při hlas toho co o takle či se při se wattse ho jiní kdy nebylo nic víc i jak se nepustí sám chce. To musí se jisti nosila se hodně to zažilo proto by k ti dravci oči aby nebylo moc že ano šlo to moudře dělo. Ale člověk a zvíře stal se s člověkem který mu dávali mu z to byla to potom bude pořád ono tak i staví lidi mají boha jako jako on se příliš přežil budou ne. Takže ani zvířecí se nedá ani se to v jedinečné věci jediné věci které se dosud z tisíce věcí jiných tady vybral cítí jiných způsoby brali dom proto protože to by vás pochopitelné. Že to na tu není jako mohutný takový od el tak je to vlastně pud sebezáchovy. To rozmnožení rodu nebo udržení rodu on místo přestaneme kolu požitek ale u po na zralost tak když se to člověk nezvládne když že si neuvědomí že zvíře je dál v tomto oboru že nehledá požitek nýbrž z. N poslouchala když poslouchat sil která si přeje ten rod zachovat postu a povaze si je po z už. Na kdy to zvíře nutili pomalým o pak tu po době poslušnosti tak ho nedonutíte.. Ten by nebyl schopen něco takového podobného když přešel čas kdy za přiložit to od něho žádá on aniž poslušen přírody takže zvládnutí. Této přírodní stránky lidsky byl v v lidském životě je nesmírně těžké čili z pozice přírodního člověka spojí se zvířete se pro zvanou vůbec nedá protože člověk použil neměnnou zvířetem nýbrž že se něčím víc pro jsem pro toho plete takže on musí zvládnout do značné mínili mentální úroveň svou aby moh jít působit na zvířecí úroveň dolu shora dolů se z nás z nás l ale. Jsi se zvládnout potom mentální o roven tam musí zvládnout duchovní úroveň aby mohl mentální úroveň zla rozum do jsem o radu lidsky s pranou do musí v tom systému o vás o ten týden učit jak ježíš to ukázal zhora jdou potože on sám si byl vědom o začátku el že od otce přichází že jeho otec je otec v nebesích ale pozemský otec je a odtamtud zvládl tak snadno svůj život takže by se nesmíme stará. A to von nebo jsme si pod za za nesmyslné nebo na nedostupné napřed poznávat věci boží a teprve potom z nich se dostat nižší kdy byl jako sporadicky sice. Jo to český málo kdy ne vel aspon poznával co nesprávné od boha to přikázal ono pod si z rozdávat byl tak nebo se dostal jem se z nás je tedy z mysli do ten pán bůh stál to jsem musel přes prosté zvládnout pro nižší. A ne z nižší o to vyšší to nejde myslím že by někdy to aspoň nešlo a těmito jsem nikomu z vás o tom taky nepochybuji vejdete ale to jsem právě překvapil tam ty dva lidi v tom byla pro geneze deset dostal obrazem že spalovaly šlapat na hlavu padá na od ježíška když zato na její nohu že pod o na potom ut tuk na on potom do nebezpečně stát namnoze je toho hada s tím ale. Že tam jsem říkal prosimvás jak tomu rozumělo v tom se s tím že člověk musí váš vně jakéhokoliv druh u nezvládl kdyby to byl vzal do mého nic jak lidé rosy z to není ve schopnost člověka aby zrozovat v jeho nesmrtelná duše ve panna maria pro zvládne za něj. Asi shora tuto musí za mnou v tom jo čit proto jsem dal mu ho da. Co to je především dejme tomu i kdo nemají vypracovaný systém ve pohlavního styku velice dokonale oproti evropskými národu nebo západě du kterýmkoliv li indů kdy mo a oni vědí jak zastavit vášeň a přeje si na vyšší úrovni zdola nahoru o atd. Protože ono to fakticky není blaho o to o radou. To on taky dobře jenom že do kažte člověku nebo u člověka aby on když je roz vášně aby to dostavil od sebe pro na boha a od toho aby se říkal ne do host od aby to prostě samovolně sebe byl a poznání boha. Protože to není možné no to člověk nedokáže. Je tak o na či o tom nic ani neví protože by se mýlil protože když si předstíral om by jim řádil na jenom došela pohlavně tady tam jsem si z pak by klade jako on se snaží o pro ten přel o bylo on byl toho nebo stopa ale to o to nebo nebo to je jedno. Ale nedokázal by to do toho el protože oni na to jdou pomocí mistra. Ale potom jsme ho na že na takový člověkem pohlavně op čili tím který vás přejít z toho pohlavního co jen na poznání v tak tam musí zatím dít mistra protože von ten koho mně oh z víc činí něco splňuje z správné jogy když je zcela oddělit od dán k tomu aktu ne zapomene na sebe jako již dělat napomíná neví o svém okolí ale provádí sto svůj pohlavní akt. No a v pořádku osobnost je propojena a celá touto vášní čili jogický správné ale jak toto propojení převést na vyšší úroveň to někdo z vás o bez pomocí alibi ten mistr nad tím žákem stal a vystihl by ve choval toho jakou ní. Rozum od dal mu no tak prosím kde jsi. Co z kde on cesty slovo o pro země nejde asi česky přeložit tak organismu je tomu tady se řekne že tomu rozumíte co to je tak ona ho popadne ten o ten o a převedeno do kterýho kolik lotosu rozumíte. Tu jeho byla vedeš mrtvýho on místo aby miloval by on tam ve jsem do ono ono o ho klidně konečků no tak to je ta ó a ale to se u nás jako pěstovat. A když se byla ty chrámy šivovi jiné králi tak pravíte všechny možným pohlavní akty bohu by pozicích o o chór znají por porovnal jasno toto díval celá se děje v těch pozicích o nějakých o do se pořád aby tam bylo znázorněna tam jsou dole poznámky jak tedy momentu ten mistr to z s el toho a jsem vám.. No ale když jsem evropan jako tento jimi se watts dobrat se říká to ale on na nás je. A je ale pro a to ono na svět a pro je to to vrcholné poznání pomocí něčeho co je taky joba. Způsobem a o nás naprosto praktikovat v že se jeden snaží při by se tomu bohu be a přesto se pod svět snažit přes celý den tak ona mu to nejde ale je to ne že by byl nešika ale že jde zdola nahoru on jako člověk ten na porozumí musí zhora dolů tak vám toto disciplínu. od ti naučím jo upozorňoval že jak slova pro dívám takto nepochopí vedlo v a to je správné co se nedá pochopit nebuďte přitom tu a tím se to nepochopila tak je to správné v těch pochopit znamená u spokoj se tím tom jak se to na a to stačí z ma dělat stačí jenom. Dostačující jenom umět v tom praktikovat aniž vím jak se to praktikuje jak jsem věděl prosimvás. Jak se dostat do toho pojetí správnosti schopnosti do toho z vím to služ do od tří. Když jsem se to neučil někdo z nich na nebo nějaký duchovních spisů nýbrž jenom ti lékaři ne takže jsem nevěděl jakou metodou se to děje ale přes toto fungovalo. To o celé cestě platí že vy například po staráte z systém jakým se dosahuje. A ono je pravda že v žádném systému návod není obsažen takový aby se pomocí toho mohl někam dojít neříkají třebas zen buddhisti. Bez metody to nejde a s metodou to taky nejde aby ten metodu s touto nejde. Ale bez metody taky víte tyto co věděl lékaři to byla metoda ale nebyla to uvědomělá metoda zatím aby se poznal bůh to vůbec přitom nemyslel na pána volat misse na zákon toho u toho zvířete toho lidského těla ne v a v mu ji život se od vašeho liší právě v tom. Že jsem nezačal nikdy ještě ještě jsem začal začít tak jsem za vámi pozadu toužit potom abych to zvládli nebo abych se dostal mu ke spojení s bohem nikdy jsem to jsou žil v v a v tom mám před vámi ohromný hodnou přednost. To jsem dokonalý nevěrec který potom nikdy netoužil a toužit nebude. Protože tím že jsem odstranil lidskou vůli jako překážku tuk tento druh lidské vůle jako překážku se o co je to hlavní nebezpečí že se na tom neměla ani krok přes určitou míru tu ten větou vůli lidskou be a jak se překročí tam bez do lidskou vůlí je tak pak se neudělá ani krok abyste v meze dosáhla ale takže vy můžete být pravé zoufala na ti a vejít. To jsem vás z toho vyvedu takže jenom vyvedu ale si vás dovede k tomu do todle bez metody to jako bude těžší protože visí li neříkám na sobě cení te ale považujete za nutné se s nějakou metodou a mít na to jít a po tedy najít která by konečně u spěla let která by konečně měla někam přivedla nenajdete. Tak ale když najděte tak taky neboť je to musím vysvětlit dělal říkal byl před pro co to ve těžké lid ale to jsou koše několika jako to že se to učit to mi těmito to nebo tu ky let tak dělal říká své bez metody to nevíte co léto za základ. Metody kdo to sestro se někde že byl do to je tak jako je to to jde se to u základním metodou lidský je pod psal. Měl to neb pro změněný lidský život této základní metoda kdy si neuvědomuje že když jsme lidmi. Tak jsme se metodicky dostal tak úroveň že z mít dovíš vždycky a nikdy bez vím ky když vždycky jde. Čili stačí být člověkem buďte prostým člověkem který žije v pokud možno plně lidsky ničem ne oklestil svůj život jo lidský že tele ten se také plně žijící plně se rozvinutým životem našel metodu. A tu metodu nenašel sám nýbrž vývojový princip vesmíru praně o našel. On se dostal dostal jej bude kterému říkáme člověk konkrétní osobním přičiněním jak jsem si způsobil jsem člověk co jsem si způsob ani moje ve že to způsobí to svatě nemít jenom prostředníky vývoji vesmírový který zde na této pravé dospěl do stádia vývoje člověka. S tím mentálním il od tam duchovního podobně ale to je to jde tak daleko že. My nemůžeme z ostatního bez vývoje za vzdáleně přímou zkušeností které nejsou napřed a dávno před námi a aplikováno i při použity na této pane ty. Růstu nebo k vývoji k evoluci. Takže když jsme si říkali aby to znáte jako lékaři že v tom organismu matčině poli když se překonává se od sil nedělené buňky celý ten vývoji přesto ho ky zvířata božská a od opici člověku. A to je vývoj který naši pro je v podstatě trval asi tři miliardy let by to překonáte v matčině těle za devět měsíců to je kvalt ono všechno co je rychlost se kterou při jela do ale na pro zůstali si organizmus neboť ten o ten musí je přístupen tomuto dvojí. Ten může takle rychle lidsky dva museli se rodí teprve je tu schopnost. Asimilovat vývoji na této pole tělem ale jiné na této pravé je zajímavé této tone tak jak tady probíhal kde se probíhaly tak ale tady pro dělat takhle od zrovna této páterem pojí on vládl vjem devíti měsíců takže se narodí jako člověk čili máte za sebou to říkají indové oslu miliónu vtělení před lidských ano atd to neni jak se styděli tak čtou špatně symbol toho co neděje. V lidském organismu když se rodí že ano tam přejdeme tím milióny vtělení nebyli jste jaksi primitivové li věří v indii myslíme všichni nosem žena se museli opici jen co všecko ven z prvky již tomuto morbidní v indii neznal ne v ale že jisto mysli který dovede li o tomu za si před že to jsou nějakou zkušenost v no ale zkrátka abych je mu s nebo vyslovoval není třeba o oprostila u plynu to o jako prožitku. Napřed musí dub milovat žilo ta. F. Jsi tak jako byli o tak jsem si to bylo v když jemně celý ale vy máte zvládnuto metodu. Tím že jste člověkem bavit jest. A že tím víte přidat tak málo že se to nemůže nazvat tou obrovskou metodou tvou překl mi jak je překonávající metodou která předcházela narození na tomto světě a takže si nemyslel že něco podstatného můžete podstatě udělat do po stane se všechno za vás stalo a pro měla jsem mechanismus který teď v byl dal. Tohoto světa a pro mi jsem trošičku musím od od píky na tom nenásilné dělat že nad se nepochopila se pořád tou vás to že vám to nejde nebo přesto se snažíte noho vám to nemám za zlé protože naopak je to dobré horší kdyby přesto byla zoufalá víte. Jenom to bylo jedno to ona si to nesmí být jedno musí se živelně jsa si stál. Fa ale nikam to nepovede ale to je pořádku o věčný dal zoufale s taky v pořádku protože kdyby člověk nežil v dualismu a aby nemusel být vychováván pádem dvojic noha páry dvojic a v tak by toto co říkám bylo absolutní žít a nepořádku ale protože musíte kdyby ho mít jaký jsem tak přisluhovali svatýho na měla v na panně všechno musí všechny s tou vlastnosti i negativní musí z vás fungovat. Aby to dohromady dalo nějaký systém který dovedl dál za člověka. Tak je to v pořádku a že jste na cestě zrazován například svou vlastní vůli tereza pro na vlastní vůle protože prožíváte k a a teď že a taky ostatní věci a taky matek tat z klady vel pak největším je v tom že se tak nešikovně a tak schopno přesto ustává. To by každý jiný toho o nechal byl za proč to jako pak za nová že ano a vy toho necháte před si pro not to je váš na výtka. To máte za sebou úžasnou zkušenost kterou normální člověk nemá co pro nic anulování v pořádku a o co se si toho že jste tu holá nic nadto jinak víte že se na to z posice shora neboť je to a nemilost veden z tví boží když nechá trápit se pro tvorstvo tam jen do požírá nebudu ničí že ano. El přijel dal od z se s letos se nějak by měl před že mu to na jiném na něco zranil slabší za jiné novější nebo silnější se udrží před kdy mu se znovu začne do bod by jej do své kdy to je rozvoje být málem li vím né. vám řeknu. To je projev nejmoudřejší do milosrdenství božího na úrovni dualismu. Není většího milosrdenství boží není ale že se potom schovat odívá tak jsem tam kde se s o to nikdy pod nazvala tak najednou do kruté všechno co vidí v přírodě se mu zjeví jako my činnosti s to je zajímavý že si tvorové kteří jsou pod vám to na vás svítí. A o pro vás začnu uctívat pro tohleto prosím watts. Neznáme co v protože se dál vystavil hle při si mezinárodní ze vybral nebudu točit v jedno v věčnosti je to všecko zastavila.