Karel Makoň: 86-08B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Kdy kterou hodil mám kam přijít na to všecko jsem věděl když jsem byl věštcem. My jsme z chodili nějaké či k své paní kamenické. Tedy byla rodících vzal pro z asi s po jenom jeden případ z noha. A jsem říkal stání li na prosím tě. My jsme se je přijeli vlakem ale je zbytečné tam paní kamenické ji protože o na tam neni je pryč. Ale bude tam ještě vyhodili jsem najednou věděl. A stane ovšem tomu nemohu věřit pochopit to jsem taky nechtěl by tomu věřit pase nikom měly by s k víře nepřestala v když se přesvědčí že jsme zaklepal jsme paní kam lidská nebyla doma do tamní sestra říkala ona se vrátím ještě odnikud že tam do brzy k nějakému pacientu ano a tak ožení maximálně se vrátí. Co tam pocházely pochází dokola než první zvrátil o pro přijati o to ještě tak jsem byl veden událostmi. V tomto případě jen zázračným způsobem v z vás a co z jedné za událostmi lidský nějaké vědění to je nad na ten vás jen si již pro by panenek zachycuje v že s vámi něco děje nebo neděje co se nemá stát se nám nelíbí vzatými dycky nějaká moudrost přátel. Tu předpokládejte o všem co se děje třeba najedl zatím obrovskou moudrost které nerozumíme a tím jsi u stavíte cestu k tomu abyste mohli být vedeni událost v bez tohoto předpokladu bez této i po tezi nemůžete být včas vedení událost. Ježíš kristus učil zásadně učedníky k tomu aby věřili. Tomu č jsou u něho nebo hypotézou nebo zkus ale pro něho je to pro ty učedníky to bylo i po jsou tak vím říkal a to jsem mu co tak děla potom mohl rovnou jsem musel to říkal ale kudy nám to tam je napsáno teď je to ale tam uvidíte člověka a tak dále a jdete za ním do hospody a. Tam to se u víte něco jiného o tak o na tak se dostal v poslední večeři viděním toho co se proč se stát ale nebylo to věštění kde jste moudrost dal byla připravena aby do provedla jo. To von vyčítali nám to protože byl velice mocný duchovně tak četl v moudrosti takže když je chtěli jak třebas za o svíčku ne. Že byl zraněn tak vědělo to o liškou desek víra a kde kde leží nebo nestojí dělat přesně udělal co být samou. Za dvě kim. Nebyl to věštění když on věděl o věštil o tom že co se tam děje o například věděl co bude sedí před vydobude že vám jen pro pivo a tak dále dotoho protože hlavy z děl tam s jejím při trojí toho beránka a podobně. To nebylo věštění ačkoliv to ještě nedělo tebe sto bude dít tam totiž tato moudrost překlenuje propast čas to je vlastnost této moudrosti te ten ne v denního se že na minulost přítomnost a budoucnost nýbrž ten je obsažena moudrost která na jiné úrovni než z této připravuje a zase doznívá nebo ho co za jiné úrovni než v této při tak. nevidíme ale kdo se začne včas řídit událostmi v důvěře že bez vůle boží to neděje tak za strachy nebo začal zase porozumět moudrosti která zatím mně důležité že to samo co o psát taky těžký docílit. Ale zaseto mana přesto nic nepřál rozhled událostem pro sedmým rozuměl jaké my jak jsem potřeboval. A víme tomu jsem se mohl by do koncentráku a lehce jsem z toho nic nechce. Ale mně pro vnitřní neříkalo nic že by to bylo tak tragické že bych k tomu musel vyhnout protože se koncentráku nejevil nikomu jako slast a ne jsem se tomu nebral je protože vnitřní moudrost neříkala to se vám brání to se muž měl před tím dlouhou práci řízení událostmi jak jsem do událostí řízen a proto jsem klidně. Zůstal v praze nebo jsem zatčen a tak dále od co jsem před že jsem sportem svým osud proč nebyla a tak dále s v to jsem mockrát říkal jak to nebudu vykládat ale bych si něco přízemnější řekl že totiž všechny události v tom mém životě atd také vašem mají nějaký podtext. A ten pak text se jeví jen jako text navrch teprve tehdy my vymaže ne ten text. Obyčejný bych to řekl tak je to ghosova na liška ten záležitost a ty kosti jsou psány řek bych pod normálním písmen událostí. A teprve když proběhnou ty události a z mizí který z povrchu tak se objeví jenom tak prosta asi. No znala to přirovnáním kulhám znal vás jenom dvě nohy ale. Jak jak domy říct musím sto o nikdo obraz když chci tak li prosti zvládnout se tvoří se stálost o vedení událostmi. bych řekl ještě tak člověk nemůže být duchovně veden když že z vůli. Ale čím se víc kteří své vlastní vůli tím se vzdaluje od toho duchovního vedení. Ježíš kristus nebyl nikdy z vůli. Ani na částku byl tady od otce poslán jako oběť jako pobyt beránek. A že taky od konce přišli abychom se připojili obětí ježíše v čem. Než jaké si díváte jako jsme oběť připojila oběti boží tak se nám velice brzo tam v se o by stane sladkou protože zrod ten kristus v vaší oběti bude vědomě obsažen a ponese to vaše v jeho vesměs dale přát pochod ale stane se to si musím nadto dbáti kdyby sestra nepřáli asi který nepsal si nikdy nepřát z lid číst událost je bezvadně. Ani se stane přál například dejme tomu jeden z vás že tady našel místo ve vlaku kde seděli vojáci né. A omlouval jsem že jako naše takové místo tam jiné nebylo na tak dále jak je to vykládal. Tak tam moudrost sdělila bezeslovně že na tom místě jsem na správném místě a taky jsem kdy ano to ostatní co o to řekl tak také rozumím událostem o z vědy věta věc řekla že jsem tam nesprávně na tom místě tak se tomu obětaví mu člověku oponovat příkaz co z něco našel mezi tak by jeho hlas li nebo tak že bych a. Toho se sedmi tam jenom to co mu neřekl protože z aby jsem byl ochoten mu to říct pro ale když jsem zajít zjistil že to je moudré a on se on nevěděl co proměna chystal že to moudrého pro za to moc moudré nepovažoval on říkal že to není mocenské ve to mezi vojáky dělat tak dále omlouval jsem měla jsem v ale že to bude moc řecké ovšem nebude to příjemné od toho člověk. Uši jiná věc jsem musel stát na chodbě. Protože tam bylo pro místo aby další vochlasta měl máme místě místo jo abys tam mohl to co ve větším proč on tam potom máme místě zase rozloží ve postavy sebe věk bez ještě dva takže z tam v tom ne k u k nastolit bez ve dne když přišel očí tak byl vyhnal třebas nebo byla pokud duše z tam bez řády strašně zpívali. Hlasitě zpívali. A se správná chodbě které se blížil rozhořčení tu oči nebo jsem pro tu očí tak jsem se že hlavu do toho ku be. Ale se s nimi zpívat a tím jsem o ze projevil tu n tu očí tak tobě máte tomu zpěvu. Vůbec ne oni z pochodu zpíval nebyl země ale on se mých chtěl zachováním je aby modlit nastat zpíval dál rozumíte. Takový se dobrodinec. Že jsem věděl že pod tím je nějaká moudrost viz se s vírou úplně rozumíte a tak voni strašně litovali a říkali misse na zachránilo nás vás těl by hodit na říkala od tentokrát tento z těl to dělal to jsem vám vjem nerozumí to taky něco z něho žijeme říkala tato se měli abych to nemáte tak buďte rozumí jsem ale beztak hlavě pošlu o složila král toho z toho š. Stráž a moci do taky ještě ku prosit o pro tomu co přišel hlavě a oni z domu vyřvával nastaly si byla od tedy nebylo ale on než při z žil toho o budu tak jsem věděl se víš jak jsem za se svým začal litoval jsem se ale jsem to dělal podruhé a ten se zase říkal a on tak že co by se tedy dělat kde tak sedíte tele že nemáte místo se říkal nemá mít z toho. Tedy plným vlaku vojáků literou vidíte je to tak na den jsi přestaň že vyřvával. A se toho pána protože věz staršími živi dejte rozum nevědělo se pustili že ano a. Tím že oni mu myslí si myslí si zanechaly mně se mnou ovšem z děly na co jsem čet též čili když svědky že jsem že zase říkal ta tiše ne po že to všechno vysvětlil vezměte mně nazpátek co za tím varuje jako se z zraku udělal se dal svého spát kde je hlavy protože kde zemi vydělávat a z nás tělo že se od potom o dělat co ale po z onou uděl protože mistra čehož opicí nikdy se pod lavicí z za nic že ne o to po pak z tíž čeho. To prostě do ztracená a tak jenom vizí dali proč se tak opět jsem když sám se o stejném když sám se píšu asi říkám mám s vámi nějaký záměr zřejmě. A jaký jsem na že se odnaučit když jsem k tomu hostu vede te. Si říkal ještě bez se ukáže od co jsem nebyl věž jsem ve se o vám to pití přinese bez vás dvakrát uchránil od sil toho aby vás aby hodili z vlaku že byste byli museli čekal další byla tato právo ale o toho třetího vás neuchrání. Poli nemoci jsem nevěstě neboť že jsem jenom viděl že dovršena míra jejich provinění. Opravdu vlak od prahy na který jsme včel v táboře při hodiny způsobil že oni našima bych ještě nebyly v často byl s tápat měli osobním blátem konati do své podstaty tele která byla mezi milostem a tam one protože ale ten vlak mezi tím tou od toho deska při děl přímo na stanice dostávalo z toho dovolit použit tak říkali budeme ale bude mu za si pěšky devatenáct kilometrů od o tomto jsou nemůžeme se říkal panem si. Tak si tak z mít bude dostaví se ze si tak si vás bez let tak to prosit no tak fíky a přemýšlejte o tom jak se v nastaly a co jsem vám všechno řekl bylo s potřetí neuchrání. A pokles se viz sami příště aby že nejde mladík byl z zajistil moje čtením a že byl chycen jeden z těch deseti. To je veliký bych jen jsem ti v to co s tak že to co za tuto bylo čtyři nebo pět z z pout s tisíc dvěstě v z že ano a tady nám daleko mi nižších podmínek jeden z deseti žen ne jsem pokročil na tím způsobem že to v no z z ale vždycky to nejen nějakým způsobem takovým ne obalamucoval jiný protože ten to život nás oba mu si je že my vidíme z se. Z jeho života v sobě a on tam není ten balamucení. To je pravá máje atd. A tam když se takle o obavu spojujeme tak v tom pokročil na u že oni protože na jinou my jsme zvyklí jenom by nikdo nepřijde dál. Než takové balamucení. Tam například tím pozor o ty jim o co vám použili tom ba o měly by tím ve řekla opravdu tak vyhodili z toho ku to říkal let tak si že to se to nikam do toho vozu když to jsem přišel proto jsem byl v dostal z vozem. Se ze si za tu se může do oku co vám jenom jsem byl by to se měl daleko tak by měly protože jsem musel jsem not do starostmi vozu. A věřte mi jsem ten den vůbec nejedl. V tom vůbec jsem nic jsem neměl sebou nic nejedl měl jsem hlad ale jsem se musel něco do toho co musel vložit z na to se muselo toho vložit něco jsem stál na chodbě pět hodin nebo víc do tam o na ano a to vš. Již u desátky no tak ho naši byly to odít ten osud. Z čtyři a půl hodiny jsem stál na chodbě o mně litovali z volně sebe říkal ne ne ne ne si tedy něco oslu za své hříchy. No. A tím jsem chytil tam toho který se chtěl říkal čí hříchy jsem to od posluhoval. Tak je že si taky vší neboť vězte oddělenými bytost. Berou vázat slovo napsal o tom něco nebo víte o tom dobyto pověděl dal to co od byl jsem a on to pošlu prosto mu toho po sat komu prošlo. Jo. Přestal zatím u v jestli se člověk k událostem rozumět a ne proto aby rozuměl nýbrž aby byl veden dobou znalost. Toto právo být veden událostmi přišli k tomu dal návod tak musí dycky do toho co dělá vložit tu s stále větší skládat stále větší míru od osobní stále větší míru zapomnění na sebe stále větší míru obětavosti. Nesmí rozlišovat mezi dobrým špatným člověkem všichni jsme li je a to znamená připraveni těl velkému objevu nesmrtelného života v nás proto jsme lidmi takže jež si momentálně chlast máme anebo ve chlast máme si máme tu ctnost nebo tam pohled o sto není tolik rozhodující je si to napřed to li se představuje. Rozhodující je že jsme libý a takže když se člověk. Takle štít plně a přestane dělat ale na tom odosobnění to nejtěžší převrat rosy o o o z li chu nebo přestal rozlišovat. Mezi sebou doby vím o mezi špatným jiným. Jako bychom byli všichni na jedné a téže do ti a nebyli jednoho přímým než druhý. Nebo ještě tak pak okamžitě začne rozumět událostem. Ale musí se soustavně přitom obětoval jako jsem stal na chodbě. A když mě. Ten jeden oslovil proč tam s to jím pro svatě objektu když tam nikdy ne víru. Tak jsem říkal protože posloužilo tady vaše hříchy ne já. A on říkal no ho to si tedy na složité a on od sloužil osou jste jenom ne jsem říkal své hříchy padlo posloužil se o to jenom své hříchy a. taky vašeho říkal tak to bylo z ve vší prosím pro si toho o sloužit že o tisících tím jsme se říká ale o naší vím že jsou velitele nehne. To si zaslouží byl tedy se staví za ono možná bude stačit co tady na chodby si postát do toho tábora kam to je tele. A o proto stačilo. Jeden ze jsem nebral oslovil co dovede že to oběť moje sám na chodbě bylo dostačující. Že by tam nosními byl nebo se dokonce přibírá svými tak na všechny hodným ten první dělat to mít. Vše v ježíše zradí miluj svého když jako se do z ono musí se vrcholně obětovat pro toho bližního. Ale nejlepší receptu není to přímo metoda jak se dostat toho poznání nýbrž. Je to něco jiného zdání. Když se do učil si zase spáse jsem se měl k tomu aby pomáhali když budete to se nezdá aby nepodal do tak je to metoda není je to ale správné a když jsem byl od vás ni veden k tomu správnému tato ozval jsem tou po jsem je tady je tady třeba by si jinak jo ale byste si plně nemáme tak nemůžeme se dostat do před. A to mně metoda se to si. A nesmíme že hra že dát cestami je protože patrně ten náš duchovní vůdce že bychom větší měl by si neunese bychom se protivili se bychom ztratili i to co jsme nabyli a on si by konce než ty začat.. Pásku jak to bylo něco z zahradě když že ježíš kristus v z neodevzdával přímo nýbrž dělá asi výhradu. Oni mně oněmi do kalich ne ale tomu se za to potom říká ne v. To je mi právě takové události jako něco zkáza pravda o to se potom do vody mám to vysvětlit komplexně nesmí nechápat. Z toho pocitu nebo z pozice jen událost jedna oděna vodu to zatčením v zahradě že je doprovázeno za by tím s tam za tři apoštoly že. Kteří mu tam usnuli a co se modlil. A to je trošičku jinak vzato než tohleto a on ukazoval před smrtí na kříži jak je každý věřící člověk musí dojít. I ty nejlepší vlastnosti lidské nemohou člověku pomoci a pak mu tedy může pomocí jenom toho protože liské lidské schopnosti mu nepomohli. Takže že vyčerpán nebo dokáže nebo ukáže on to ukázal svým životě že on lidskými z od nosí se co osmi se přesto snažil do z toho bude li ose musí snažit čelit nemá právo si přát utrpení toho říkal co do terezy. A to musí do posledního písmene splnit protože si nepřeje utrpení. Čili odejmi ode to k a z to si musí přát ale to nejde to jeho duchovní vůdce co se v tomto případě je otec. Tak mu ten kalich neodejde že ano a tak se musí postupovat také věří že musí postupovat v on by by to ukázal jinak tak tak je to mým nenásledovat tele ano. Když ale to jsem zde protože nás viklat tam třebas v tom že řím se tomu staneme ve celý ten život by si se tak tam nevynechal ani čárku od protože se a těžko nevynechal mají čar kdybych se neodvolala na událost ze starého zákona který se s plně ji v tom novém takle musí krmit dal naplnění toho zla. A tak kdybych si takže zatím naplněním toho starého zákona tak byste to vzývali jak bylo nutné aby se s to je semen z ke zahradě na to se nechám napoví to či ne. Postačí také dokázal že my si události za jíme jedno vedle druhého jako ta léta nezávislá na tam tvé. Tam by minimálně při události vedle sebe kráčející jedna zahradách druha a učedníci a třetí vůle člověka která ještě není zlomena protože nevstoupil na kříž teprve jsou bída při jíž tak vůle lidská odstoupí dokonale dokud ne odstoupila tak musíme se s s dohadovat musíme jít po užívat když se nemůžeme ocitnout v prázdnotě a v kdy musíme vždycky. Vše se všemi mohutnostmi které máme duševnímu nutnost mi počítat. A dotoho pro cestuje zapojit a totiž udělal. On zvěděl že z těch vlastností které člověk při z nich jsou tak budeš v že by mohly případě nutnosti ještě tak či ne. A podle povahy apoštolů výtek devět dobyli vlastnosti. Že můžeme je ukázal ve jsem životě ty jsi tam mohou může vzít ne a musí světa vzít no a když mu z domu tak i do musí taky vyčítal. To všechno člověk dělat. Jsem si vyčítal přeci před svou smrtí na kříži v koncentráku taky tak jsem si za těžil v a o to všechno usnulo všechno to usnulo. Jenom jako hodilo vzali se dělat tři dni úplně to usnul. Že jsem co osoby ježíš kristus časem byl člověk chybující který. Který jenom na v zdál najmě reprodukovat než z si životem. To ukázal ještě se ten do věnovali vše krista věřil toto si při jsem se dověděl o smyslu ničím smysl jeho života jsem ještě nevěděl když jsem jako tam byl také týrán takže než v tom že nevinen one. Ale říkám jenom že jsem ještě o tu o tovíc nevím že vinni neví vyšší že jsem neznal tam byl neznalost omlouvá že před zákonem ne ale protože když vodě neznalost omlouvá člověk dokonale omlouvá. Takže. On pro si říkali že jest nezná a po měli a dobré vůle němu při věk že ke spojí někdo tam může předpoklad že ta dobra od něho jela to z poklad prosíme stal se o to lál. Jaký to může udělat ne a tady se to stalo obdobně ne stejně no. Tak to že jo na žádnou událostmi z jak si prameny jakou by to mohu mít pro vás jakými to pro vás o mít vliv když je to čistě negativní záležitost. Začly mělo by to je negativní záležitostem promiňte o nako ovšem když je tady na o bylo u to že bylo by její by sebrali a ještě možná ne na ty nižší by bylo kdyby měli zabili ne to možná bylo ještě horší možná ale to nikdo nemůže posloužit. Situace vypadá tak že prostě člověk nemůže odhadnout budoucnost ale protože žije zabořen po uši v čas. A z toho časového hlediska svého a jeho ji schopen není schopen přemoci již čas dostat se za čas nemůže posuzovat např časově události v tom nám není nikomu dáno. Je to mně bylo tam jenom na chvilinku konce jenom na chvilinku koncentráku protože jsem na časově událostí zažíval jsem poznal jak byl svět stvořen zároveň jak za z zanikl v tomtéž okamžiku beztak nic z toho u vteřiny. Proč byl stvořen proč je takové neštěstí na světě na celém kostel do svýho osten zákon dualismu to je všecko jsem se dověděl nadčasový jenom jako co se to vůbec žádný čas ano. Jestliže prosimvás někdo pochopí v okamžiku když je z. Byl stvořen věnovat přátel o listopadu sice devět a dovedl odešel bez jen jedna od za ten z od obojí se všechno muselo opakovat protože v jako se opakuje při zrození člověka na tento svět pro že projde osmi milióny vtělení žilo byl těch mých nižších živočichů po opici ne v tom mateřským těle to je nižší tu tak potom jakmile z kdy musel na kříži tak musí projít veškerým stvořením. Od nestvořeného ke stvoření a o z hořel na ty nestvořeným tento cyklus musí prodělat a to jsem prodělal ovšem za pět měsíc jsem všemu co mu protivil pochopitelně ano tak nebo buď do ale ta pochopitelně možná ona ale protože dát na takovými mění při těchto znalost o tomto poznání tekou už. On řeknu doby takový padnou svým málokdo dokázal ho. Ale aspoň jedné věci jsem se dopustil zatím jsou všichni věřící za se mnou byli nadával na pána boha. My takoví věřící kostela vůbec nedaleko nad i nevěřící jsou na tom všichni stojí o to pán bůh byl něco stvořil a potom od toho odešlo to nechal plavat no no to voni neví z muss. Tak do toho upadli kdežto jsem na dával na panoval potože. Jsem nedošel věří jsem to mohl dávat. Ani jsem se do že jsem člověk vědoucí jsem jenom věděl že jsem devět let poctivě dělal duchovní cestu. Ale je taky jsem patrně nevěděl jako tam dělal základní chybu. Se něco o na pána boha nýbrž z na sebe na svou si o to je zase na jen rozumíte nesení je nesmířil k tomu na dávání na pána boha o nebylo zapotřebí. Protože ten pán bůh který je opustil neopustil jedné totiž ti poskytl devět let byl kdy klidného celkem vývojem. A potom najednou toto došlo daleko protože jsem byl v koncích že asi ten vývoj dával těmi prostředky které jsem jako si nedá jen se nedá vést dál ale to tak co stačí na začátku cesty jak tam míra odpoutávání nebo od osobním že o sebezáporu staří začátku cesty uprostřed nestačí a kdyby se tím prostředku k cesty tělo jimiž prostředky dál tak. To znamená zabrzdění na na tom pro z těla protože ne když kristus zůstal u své rodiny tak z toho co dostal učitelem že jo to bylo na tu cestu cestu. A a to se tak do po tři měsíce po tři roky potom cesty zase neplatilo když se dostal na kříž vůbec to neplatilo ale ne že by to dobýval nesprávné ale tohoto svůj roli rozumíte. A tak tak v tom vím život ježíše krista i v našem prostředky které jsme si spěchem užívali duchovním pokroku. No ale ušité ve fázi nemají tu cenu nemají tu sílu ztratí jako by nebyla a jsou anna kdybychom trvali na tom že musíme jimi dělal tak by to málo překážku překonat. Toho jsou největší překážkou ty věci tedy největším předmětem pokroku myslím prostředkem oko jeho duchovní cesty či v kde kdo z atd si jist tu ten na ces na již i u ježíše krista vidí celou řadu nedostatku celou řadu proti mu úd za ni si odporujících názorů bylo to tam musí je to ale tam ten podaná mu víme ví. mu jedno za by byli vykládám že to je cesta je to proces vývojovým a v tom procesem vývojovým že platí asi řečeno zhruba. Je to nesmysl aby byla napřed ho jsem dál toho jsem se kukla a po tomu být motýl nebylo byl lepší ale todo o rovnou dal moc byla v tom nějaká moudrost říkal mu ale to je asi nerozumíme proč není ten motýl protože napřed ano. A také v tom životě jsou tam fáze ve které kdyby se zachovali by se zachovala housenka. Nemohu se od vody do klidně vzala nebylo z motýl o to by se nezachovalo ten druh by se zachová ten duch mocí wu z host co o jsem si ho on se dali plodná tak by nemohla plody vzal ho zrozeno jenom musel bude na tom na něco neděje a tak je to s lidským životem v to co bylo další pokrok. On se dát nějaký zpívá vnitřně žen. Tak tak na dalším na dalším jest to kukla která nějak neví zpívá krásy za kukly dala do obě světa který jde s ke v životě radost nad tím máme věčně hlavu že ano to v pořádku této fáze úklid to nestal vás svět řekněte a je kukly o o ma neklidný život a pak se přesto motýlem ale nestalo o chvíli v když sem nevěděl vůbec ni do se nás je že ho tam o bohu a pán bůh neměl za zlý jsem mu za to nebyl věčně že o mně pořád óm a a je pořád om. Málo jsem ale na přirozeným způsobem že řekl katolík a jsem se dal přirozeným způsobem jsi mi něco po a co je mou vlastní vlastností žen. No tak bych za nic se nestalo ty bez věčný by se nevěřící a. Jak mohu mluvit jinak než svatý pavel a ten říkal co z za to tam můžu z toho co jsem za za tu milost která od boha ke mně přišla. Za nic jsem vraždili křesťany a jsem byl přitom chycen při činnou a vzat jako učedník jo jsem zajisté nejposlednější z učedníků páně v proto tak jsem šel naposled jako poslední jako hle když si z toho důvodu že je ani to náhle liství si nesneslo říkalo nepravdu myslí když špatně hledíme na milost. Katolická o ztrátou lid řek i do miska celá křesťanská tradice špatně postavila problém milosti v tam nepůsobí jako v působením boží nýbrž za působí podle pravidla násilím je králoství boží dobýváno a násilí trpí nejlepší definice milosti nad ním není. Ovšem on o milosti vůbec nic neříká v si že to říká všecko no to si šel pro hle on bude pracovat v i u tohle jiný ho člověka když totiž bál nám přišel dojeli jsem vám vždycky často říkám ale jej něco nepříjemného věr vyšších tím je již tam říci. A tak se mu to nešlo jim to říct a přijel na oslici. Ale sestoupil z oslí dán a byl dal jsem hostii lid a přivolal znal na náměstí oslí ka a oni se ho ptají. No a co z tam přišel z jisto jsem přijel s tak daleka na nedýchá. A on říkal to mám je těžko říct byste mi tak pěkně po postily v vy máte tak rád ti. bych vám to řekl tak byste asi přesto ale výklady ještě bys jogy města. A tadyhle jak tohleto řekl jeho oslice promluvila za baláma. Tak je známe přísloví ne promluví li prorok malá promluví jeho o stal. Ale řekla tam na plný pecky a on si si nemohly ukřižovat jo. A říkal mám na tak i jsem dělal všechno možné aby se to dověděli dno stal osel řekl jo v tak. No tak teďka necháme mluvit osla jo let tak zkrátka nechám jednu věc pro svá nevyřešeno a tu na mně nechtějte abych ji řešit. Pro byla vyřešena v tom bezčase okamžik koncentráku proč byl svět stvořen proč tolik utrpení prosto pán bůh nebo ušetřit a nemoh to udělat rovnou dokonale. A proč vůbec čas prostor co z vnikl jeho vinou že to o z toho stvořil. Jen když bez toho časoprostoru všechno stávalo bohu a bylo by to v nejlepším pořádku. Tak tuto otázku nezodpovím protože nemám k tomu povolení ale. Zodpovím všechno ostatní že království boží násilí trpí a násilím dobýváno. Když tedy předpokládáme že bůh tím že stvořil a to hoří svět. Že se obětuje v tom stvořené za toho aby se stvořené dostalo zase nazpátek do boha tedy byl byl pro z to ne to co tak jsem dospět to říká ale když při znáte mět že mám pravdu je že. On se obětuje v každém tvoru tím že ten volil tak nemohouc jako třebas kámen ne. On media je tady někde bo obývá nějaké jsme si s to stane nebo jiné ale je do nic je bůh který trp tohleto z pod mění vývojové protože to zatím ještě kámen od máš je daleko mně někam kde člověku že to ještě daleká cesta. Tak tím si jako jako kámen oko třebas u el tak to je jedna věc že ten šlo ten bůh je uvězněn v tomto si sám vytvořil a otázka druhá když se dal uvěznit. On to on z vaně u kamen on byl mu v ničem duši jedné je vězněm třebas v ve člověku že dal věřit v ve člověku který vůbec neví nic o bohu a kaše naději as ještě ti mluví že nevěřící jiné jako třebas někdo který je tady s vámi. Tak jsem to za pořádek v že to je tomu se říká všemohoucnost boží vám pravím je tomu co vím od z důvodu stvoření světa. Je to největší měrou projevená milosrdnost boží v tom. Takhle takle pomalu lidé protože ten rozvoji pomalý celého vesmíru to ustavičně vzniká v a ustavičně zaniká. Některé součástí vesmíru a to ustavičné udržování a to ostatní co momentálně zaniká a ani nevzniká. To je prostě systém který v sobě všechny prvky svou vládu. A všechny prvky vzájemně závislostí. Takže pochopit jeden prvek například stvoření bez prvku odtvoření čili zániku trest konce světa není možné o jsem tyto si ho byl o měl jsem zažil jak stvoření světa tak se n jeho odtvoření výpravě nebo vzali jeho údržbu a taky jsem zažil z čeho to vzniklo bezčasovost zatím stálá a to převáděla ne. Anebo se na to bude žádný čas takže bych to moh odbýt slovy nějakého již doktor nebudu dále nová atd kdy říkal člověče se taky mou tíž přede mnou co říkal bez tomáš dění vaším kdo to tam trpí budeme mysli do tam když to pravé své netrpí nesou protože se s tím do trp a budeš mít po utrpení. On to se to lehce řekne aby že to pravda co ten dotyčný víří řekl ale. To jsem jestliže hodně k tomu u vodní mu co se zakázalo říkat ale neřekl z to ještě ani slovo jsi mi že se nad ostře l jo. Se přiblížil k ale do toho středy dal zřel no takže jsme probrali druhou věc ještě bych to s v krátkosti z jednoho. Bůh trpím v u trp ne v v ve všem stvoření nejvíc s tím že musí se v něm obětovat že nemůže zůstat stranou. Je že je to jeho oběť že stvořil tenhleten svět. A oběť zvláštního nepochopitelného druhu aby se mohlo aby se mohl jistou obětí nebo křest tu oběť dáti zase nazpátek k sobě bezčasovost v a člověk na úrovni je tak dokonale transformátor jemuž se v této oběti boží může připojit kdežto ostatní vší tvorové se ne připojí taky jasně nebo tak zřetelně nebo neví o ten se připojit on do že taky neví a ale nemohou. Vyvodit z toho může disponovat. Oni se musí smí zjistím že jsem si zjistila věřit že protože neví činného je ve mně je to jinud to není takový analytik. Mělo aby musel o tom o rozmýšlet a to je to od o zbavuje veškerých potíží že nemá ty analytické schopnosti. A tak to zvíře prostě je pokud co ses setkal s člověkem. Tak s ním cítí je tu vymoženost která v tom člověku je z ale je tomu člověku velice od bráno protože že on přesahuje zvíře s k o. Ale byl dál je to po nebo je to psí když tak všichni jsou také člověku oddány když svět ten člověk vezme jako své druhy nebo spolupracovníky. Protože oni n podvědomě poznávají tu velikost ale v tom síly bez prosím si člověk tam u člověka je to bylo protože z ale je život by se spojil vědomě sbohem to by mělo dopad na nedopadá ale mělo by to takle to. No. Tak to jsem vysvětlil jak je toho že království boží násilí trpí. Kdo to ještě na nebyl jiný. Ale jestli s tím se shoduje te nebo z tam nemáte nic proti tomu svým chápe že tady je bůh dobrovolně násilí. ne v. Tak udál o sine tak tam budu dalších vody co v tom je. Maličko s o tom co dál povídal pořád dál prosím v za nic o ze sama čili tady si ještě o mi něco mi chtít na tělo čili na mne pane koni s tak. My doplněn otázku tady je řečeno v každém člověku je ten ten bůh který si tam proto člověka je aby pomocí něho se vrátil k bohu to znamená ono to nejde a se dostat se nazpátek k sobě jsem se sám sobě nemůže dostat když nepoužije. Toho účelového právo tomu se nemluvím stvoření. A u čele hlavním nebo nejvyšší šel toho svoření aby se dostala nazpátek jali bylo stvořeno jak to oni samoúčelné stvoření není samoúčelné. Je a odtvoření tak také není samoúčelné protože ten proces jak říkají atd si jisti je věčný co budete kecat říkají atd si jisti že existuje když víme že hmota je věčná a že ten proces že nastala nikdy nějaká pralaja vesmírová noc a o atd nějaký den mám vám stala nýbrž že pořád obojí tvorů svým způsobem se pro jiná někde jedno z ve vesmíru je někde ve svým tělem. Že a to na všechno dokazuje že hmota je věčná není závislá na žádném bohu říkají oděla li rozumem který jsem na tím a tedy bůh ne existuje v jasné z existence vesmíru pro že to stojí v vědecky nestal víme že to stojí proti el prohlášení bible že něco bylo stvořeno po stvořeno nebylo to bylo tvořeno a tvořeno samovolně tak motá tu vlastnost. Že se ne ale že to že se rase ničím. Proto bych na razil asi s to vyvrátili ale pod jeho jinak říkám máte plně pravdu téma je největší opozice ano a po jim tedy veme dech jsem totiž že předními. Nebylo široko jako věřící nýbrž jako z vlastní ducha atd jisty. Jo v s v ale za tak ale takže mluví jako jako s bratrem v něm a říkám ale bych jako atd nejistá v na to šel přeci jenom ji říkáte že hmota je věčná a co pak je to ta entropie co to je toto zrušení hmoty i co to ví. Jejího původu i co do jejích následků v tom vývojovém procesu. Že nestane není dokázáno jenom jako dříve bylo v že nic se neztrácí ve vesmíru ve se jenom před že neměla neví nestane se dokázal se taky nevěsta si co si vaši díry šel mi ji z míru z na který se přišlo v tento ztratím bez jakýhokoliv v bych kolu a najednou to za to byl také je to tam pryč. No a ty jej do vesmíru dokázali že existuju taky říkám jsem asi jista sice. Ale když když města el z udělali naší kr přesto z počet proč uznává nějaké díry nese motto jako taková propadá do ničeho. A tak předpokládám z program tolik že jsem porodem program toho je že ne každé je nic z v sobě přišli jedničku. A že tedy pro vám vámi tak za nepatří neplatí ale tady v tomto platí v tom vesmíru. Že my sice oni z potom nic nic nevíme. Ale jinde o tom z om za něco považujeme či každé měl za to co o české řeči. k sobě přišli nic. Čili teď chápu něco hmotu i její čisté trvající se věčně chápu jako něco v ale teď jinam dokázali že taky zatím jaký nic. nepatrně bez toho nic by nebylo to něco. Tak jsem tímto asi jistou ode vzdělaný astronomii ni jsem si přečíst kdy dala nebo ji měl že mám tamní svět. A von mně řekne no říkat za si o tom bavil jo to je tedy my sví protože co co syna jsem tě. Všem upozornil že tak telat viz co taky tiskl taky jak to vím ale takle na obyčejného asi jisto nejdu se po takže tyto vědomosti obyčeje tady ne od mocní jo. A tu cestou nejmenšího odporu na každého z vás. se snažím to odbýt všecko co žene si tady být vady ještě navíc ve věčně například. Ještě mi na to nestačí. Čili když na to když je to nepřímé tak řeknu a no četl si toho víc než jsem taky to se to si z ale říkal jsem si že to s tebou bude z nás než to co jsem nosem s muselo se to věděla.