Karel Makoň: 86-09A-550 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V ale pozorně že tady v ani do je tak v po pozorně je že né. Váš relativní pravdu že bez do je toto říkají. Když se něco obdobného jako povídání o atomu ale o složení. Mo říkám teď to zkoušen z atomech taky mu zkrachoval pochopitelně. Říkám kde se ten atom může dále dělit je to konečné co dneska jak si chodil víme. Anebo si myslí že to bude dál on o to bude dál zaručen spokojen tu o tom mám mu takže může být nějaká vám na nejmenší částečka moci která seděli z ne a on řekne ne ale třebas jenom že může ne jako ale vizte se o tom se dál dělit. A tak řeknu no tak když tak se s tou svou ras tím když mu to stačí takle on taky za než jiný případ že by to taky ani nestačí. Ale když jsou hlasy taky protože on dobře vše souhlasí když jim souhlasí již do tak jež se dál jež nedělejte ale že je to otázka budoucnosti budoucího vývoje. Tak si něco říká no ho si myslím že všechno co nějakým způsobem je se ustavičně mění přinesla v podstatě jen v ale v tom svém projevu čili je považuju tak že i když se něco mění tak se to musí ni. Nazval panně čeho neproměnné ho. To známe z matematik jak diskusí skočím nama ty ku závisle pro měl novou jsou volnou kolu tím se mu to co říká. A kdy bude jako oni ještě mat ty se taky unikne mám ještě další či liška o vás. Na příkladem tomu od přibližoval není na konečno konvergence žilo no a v takových ho otcova a to taky tak jistě v ale protože on dal si jenom jaře vědecky na vyšší dělat on to musím prostě mít protože dneska dvojnost je člověk nejen který je taky vědecky na nižším jen to nejsem s vám ten ten tak zkrátka z bojů pořádal nakonec se jistě shodné mne v tom jsem dobře informováni atd jista. A on taky dobře nikoho na sta v čili můžeme za usilovat jejich může bůh neexistuje. jsem říkal ne existuje proto že toto věřící nazývají bohem v od nové je to nějaká základna ve nemá něčeho proměnlivého. Tak a z pak ose obyčejně tady rozejde ven do pane ten nás základna proměnlivého az dali o žene jsou dvě existence jedna jeden ale na proměnlivá a my jsme svědky jenom ten proměny jiné. Protože jsme svědky jenom proměn jiné dáno nedokonalostí našeho smyslového rozumového vnímání v jo v i vědoměji rozum vina kdyby za tiší povahy nebo lepší povahy nebo dokonalejší je tak bychom třebas chápali i to i tu novou strach o vám zatím nejde o z mo měl z dál za pravdu že jenom to proměnlivé a to z. Ale když tím třebas jenom ten ku na li v ku. Tak si říkám může tam don pak sama existovat v ni po ti nebyl li nikdo důlek. Že a tak je to se základem naší existence my jsme existence základní nestvořená. A my nikde při ne na to jak je to s tím nestvořeným proč je taky něco nestvořeného ale že se tady něco to je důkazem. Aby je s tím důkazem že tady jak něco co mně jde ale budu ho o stoly který viz se výtečně vám kama pád kama musí mít ten základ a tak dále. On mu to vysvětlím a on na nějaký ten obraz přistoupí to jsem byl tím vždycky stalo takže o do budu ho on začne věřit na pána boha jo stal jsem nakonec řeknu prosím že potom to co jsem si teďka řekl a tím začíná vlastní věřit na boha který jsem ho z od trpnou základnu z toho o to se o tom nezáleží ale to bůh ne on říká no tak jsem asi věřící vší. Ale když se říká ale oni se ho sodoma a při příště zase znovu a když je porazí jíž dotud pevnou základnu setkáme se znovu nějaký nějakým jiným okruhem k jiný dovedu v no to se bavíme třeba toho kdo do toho oni řídil než jsem si nic z při setkání a nikdy se mi nikdy jsem se zatím rozešel ze sám nad jistou víc než. Tak že nebo na chcete prostě nikdy zůstat tam kde před tím byl. Je to zaručeně bezbranný atd nejistá který nebude nikdy útočit svým nad mistrem od jejich men proti náboženství nikdy nebyl. Aspoň toto co ho jo. Protože že je to jen někde domyšleno líp než jak toto místo od mísí s ho potom když šel do bytí tak mu říkám že to on ten mas on nebyl bohužel filosof a na k jejich a on stavěl taky nebyly v do bude to byly neschopný někde oboru oboru filozofie a tomu doka a zlu jinými filozofii že jen z chop ni. Tomu dokážu i taky maličkým ran zrozen jo toho který zemřel při již tři se v letech. A opravdu řekl něco dělat toho tady citu v tomto spisu protože považuji za důležité aby o tom vidí její že i obyčejnou filozofů sví se člověk dostane za její hranice. Uznává svoji malost a pokloní se aspoň ještě při při kdo zemřel sice ještě se letech neměl čas ani a to klanění no ale to. Tak si že sem vysvětlil bylo toho že království boží násilí trpí dom ale toho co se všeho jednou větou v v v v to zaviněno tím že se je nestvořené mění na stvořené pro ono omezené je že to vlastní tón ne omezené před transformuje na omezené a v omezenosti lidského všechno utrpení to jinak nejde. Čili v tomto smyslu násilí trpí do králoství boží. Protože tam je omezeno ve svých možnostech větší utrpení při to z nekonečného nakonec osou vody vejde do nesvobody dne a tam musí být ku na zem. No. Tak to psí máte tu do tom kde ještě každým z s a na z s v k v. Protože tím rozumem nedostaneme dál než dalším na dalším ani men tu tomu. A to tedy sebe do hodné ne jsem tam kometa při si komentoval ale musíme přiznat že by to mohlo jít do nekonečna či žádným z nás nemá pomocí těchto argumentu pravdu ale je tady nějaká zkušenost kterou můžeš nabýt ty kdy za ni aby nešly a on ten který je za rozumem a tu zkušenost mám. Zvnitřku i ta se mi tam jste sváru boj s tím ještě jsem vám to mám před je to bych s vámi jako praštil protože přít kdo za na a to z to se zase oponent promiňte co dnes brzy člověk v tom dobře v váš pan manžel postupovalo páru o lidsky druhé mu o tak dál a mohl by tisíce takových páru najednou se zvrhl v atd když tu se z párů dvojic. Absolutně relativní to není to není pád dvojic relativitě jsou páry dvojic z a co on nejsou žádné páry dvojic je ta bída také snadno dycky nebe jo. Promiňte měl na to je to vám nebudu co to nikam nesmysl z vás o tedy teďka. Tak protože to asi se dostanou domu. Podívejte se bych že totiž ten v když začnou mu říkat co to se mi stalo. Když obrať se s ke své zkušenosti máš tady nelze je ve zkušenosti pod se jich. Ale řekne no ano ale proměně jsem lékař řeknete dotyčný ale vím jakou cenou mají subjektivní pocity pacienta odvedl je v jak dost lidského vyšetřování lékaři. Patřila zrovna než u a světím pocit úlevy a sebeza ale byla to co si o tom jako lékař mám myslet. Čili když nějakou zkušenost jak to dycky zkušenost sobě ty v ní. Ale je objektivní aby to se řešit objektivně tak s tímhle tím na mně nechoď. jsem říkal no el tomu lékaři do jak polekal máš pravdu na protože. Lékař musí přivedlo člověk jiným pocitu pacient na to by byl chybně jednali nepřivedl kdy měl se mohou mohou prozradit. A to je asi jako jim podle své se ženou ale pak se děly podle svého říkali o dobové že ano a vedli věk tak no ale ona v říkají mužové proč čeho o např spěju stala by měl u nás jenom jsem že to na proti žena na on ženo znamenaly jste předmět byl před te v. To pozor co ještě na úrovni středověku kdy křesťané se dohadovali v nejvyšší koncil je jestliže to málo o tušil z vzorný předmět žen o přišli pod dvěstě letech toho protože to asi před si taky asi duši. Asi ale nebo do u nejistých tedy do dneška je tak nejistý. Takže kdybych přišel ke zpovědi v tak by ani ten věz nebral na vědomí že si jsem byl oddán si je nebo ne. Protože jsem tady se moje najde než toužil rozumíte mně je to ta bohužel nitka. Protože on el který se vzdal jemným ale ne protože aby se vytáhl nad jinými ale protože považoval to za nejvyšší překážku. No tu ženu ta od nemá ten kladný poměr víte jako já. V no a tak to na po navádí přátel ale jamu v tomto případě říkám nemluvím nějakých vynález kde dětský který by nebyl založen na z subjektivním on základu poznání tři oběť to musel pochopit. to přeháním mase v tom byl takovýmu při se padal lidsky jakoby zemi že ano a nebude liší tedy to mně pak ona hlavou tak poznal že to je mu kdy dalek lesní zákon obecně pád z dělat potom dělo po olej to co vše nestalo ne ale tak by to asi byl když to posila z vlastním těle a ten že kdo takovou let praxe jsou jsou nosím vlastním těle poznává a když jde ne. Bez ohledu na něj nezávisle na něm toto jež pozná vás subjekty někdo jiný ale další další by ti jsou mi svými zázraky jsou stejné pak přestává to být subjektivně tam pak je to obec jsem byl david začni zákon. Všechno padá zemi jenom do na si. A všechno jde k bohu vlivem toho tažení božího odpadla on říkal to co co to otce. No a vám řeknu že tadyhle v tom nikdo o ono protože jsme si rozebrali případy vynálezu dech když na to že dobyli vědy ani lidé kteří svým větví mi na to přišli. A často proti celé společnosti jo jisté nalil nalil je atakdále všichni proti to byl jedinec který to subjektivně tak nebral ne o u ku osel v onom pod o dával na objektivní věci pochopitelné ale se k zkušenosti také nemohou odvolat rosu mi o to obětí nic. A. Když jako mu to neuměl nějakou jakou událost ukázat abych se odvolal na to že subjektivní následky těch zkušenosti jsou při nestejné u každého člověka ano. A to je obětí záležitost no takže tady se rozhledem dobrem od vás za rozumem to bych. Ještě se máte k tomu prvnímu násilí trpí a ty prvé by byli ti abys prasil kterými se mnou dodneška nedá dva ty se po jeho smrti jenže pavel který měl hlavě celou tradici starozákonní myslel historizujícím způsobem a chyba že to tak ven tak chci tím nemluvím proti ku musí stoly ku nic z ku sis tolik jen z věž něco jiného než obyčejný histori jo ten zvláštní kasta. No a protože si všímá měl svých zálib z na zrod jakou považuju prosím promiňte mně. Nám se může ve na tomto se tak těžko na tom nezáleží které se nechtěl s to by tělo tak jednou dobrý mínění na zakryt ose zrušil ne jako každým před řekla o men tu li. Do pod se o také zle li jakost jako slib bez v to že taky hodni jako beránek podle potřeby silám představím a on se toho milerád žije do toho psal kdy oné by to někdy někdo uznává. Ale ne tak jeho představou třeba jako kámen tvrdý který nic nepochopí že to jsem tady si neudělal ale tím jsem schopen třebas čeřínku za dva za tři tyto dělat pro co to bylo. Jsem tak jsem trest ale tady na tento argument řeknu jestliže tam někde u cesty přišel nějaký slepý ježíši smiluj se nade mnou. A ty učedníci řekli el on dostali křičí že oni nedej na to vím z nás jenom zdržuje v vím misse může býváme jeho mistru aby nás nevyřvává proti nám. Vy říkal ne ne k němu přijdu přišel k němu a zvrátil mu zrak. Když že matka plakala nad svým dítětem které ztratila. On je všechny dal stranou a přišel k matce a se proč pláčeš věděl proč na protože mně zemřel si na měla jsem ho ráda když ho milovala. Tak tato láska je pro rozhodující abych si ji dal lest a vzkřísil ho a tak dále atakdále jeden zázrak se dovíme ani jeden z nich nepochopili indové ani nos z je nám důkazem toho že pánu bohu sto ji každý i ten nejbídnějším tvor za to dycky když pro za to aby se radím sklonil aby do k sobě vedl třebas že ten osy ani nepřeli nepřeje aby byl k němu veden stavy že si nepřál jenom zde u za li. Nebo s křísení svýho syna ale sela si při do králoství božího. Čili to bylo sobec si na vyšší úrovni mistra řekl a o to lepší nebyla tak vypočítávat mu za mnou stal svýho se nazpátek v ale vás u pozor na jednu věc naštěstí ježíšem kristem to začlo nýbrž ne tato toto milosrdenstvím božím věčně existuje například eliáš protože neměl vlastní domov jednou taky bydlel u nějaké doví. Ňáký čas kdo ho nechal ji spát tak tam spalo on neměl vlastní domov toho času byl budovy kdy je. Potom od odešel v době přešel někam vám trvat jinam do mám zrod po krajině s těmi svými žáky. A v ženě umřel jsi li a rozením běžela a říkal my se. Kdo si uměle jsem přidávají kdo nic jsem od tebe nechtěla. A. Ty si ode mně taky že ty zabral samozřejmě měl jakože těmi jako bych měla živi ale teďka jsem ztratila svého syna pro si vejít tam do že smrt te. El prosim za to co jsem ti udělal. Ona udělala el měl by se s pokusy se ho vzkřísit jan že tu moc a on říkal no to jsem tak vám ji klam přijdu. A. Protože ale z neříkal ji o ses nebavil s prodělal věčnosti nebo kudy tomu synovi ale on předvídal ježíše krista. Ona na mně ho ni dále hl a z ku z do u zavedl dýcháním a oživil ho. Si to byla jenom lékař kázali prost anebo to byl taky jaký zázrak nevíme ale protože víme o více zázracích toho druhu ze života který slova tak víme že byl takovým před obrazem toho co bude dělat ježíš kristus. Že vede ježíš kristus a že se u vím mával li. Člověka který měl nějakou přirozenou místní časově omezenou potřebu ale neopovrhoval jako indický jogin touto potřebou on říkal a to se netýká věčného život toto nikdy neřekl. Vzkřísil léčil atakdále tady se dělal on tak i my máme právo o následovat ve nemůžeme křísit nemůžeme léčit pravda ale co může udělat mám pro by měl udělat děláme který začněme než on ale aspoň co můžeme ježíššem máme všechno co můžeme tak možná nese jsem pánbůh připojí k tomu co se udělaly z je moci od pomocí zasáhne dál v taky možný to jsem taky pro sebe k svědkem jsem byl od voze. Tou mocí od moci boží malinko provedl aby úzkou neodvozenou neodvozenou moci dovedl daleko více hned po mně o sebou a on to příteli potom ne on to olej neměli prodělat se mi to vyložil tak je to je pravda tak by si o znáte z toho spisů v nebo z toho co se mu o to říkal u to ve mělas to u toho ten pan lysý jo. By byl ochrnutý potom zásahu když se o přemluvil k tomu abych věřil lásku boží protože uvěřil tak se zbavil ne ě. Nějakýho u smrtelného stavu ale ten se och krutosti že uvěřil. No samosebou moje vším bylo v tom co o tři roky přemlouval pochopit. A to jsem poznal taky momenty je přemluven kdy byl ochoten to za tu víru se postavit tak ty. No i nám to předváděl to je tady nebudeme říkat prosimvás dostat se v a vás boží v nás u a v sv. Tak nebože mně bude při věčně a domem který mně musíte prominout že chybí to že. To je tají ní. Tam že nebyl toho tady můžeš že ho budu smět z vás se tam ještě kostce prozradit jsem dokonce svýho života rovnost tam značně neprozrazuje a. Zatím myla tomu dovolení ale si je tomu dát dovolením tak ho taky prozradím v tak se nám nebude chybět proč bůh stvořil svět tak nedokonalí tak to tak trpící a podobně. Ale když jako se veme měl dobu důvody. Které nezná ne tak pak to všechno jsi ty důvody měl od pak to všechno co dál řeknu bude vlasti ano ve svém neměl tak. To je něco jiného ale němu se při pokládat jsem tu být pod ze summě že měl důvody aby stvořil tento svět prosím se nebudu všímat toho způsobu stalo zákoník pomyšlení. Které ě ten způsobil převzat byl s co z zralost když s mu z trojí z mu ho o všech těch byl blízko východních náboženství je že tam jsou dva proti sobě stojící bohové u dobra a bůh zla obou večeři na boží zakotvené. Takže dejme tomu se to zračí v tom podobenství ježíše krista. Že ona el z se toto netroufá z s těm lidem. Když říká v podobenství o rozsévači suso rostlo na to přišel rozsévač byl rozséval ale když to všechno s to z vzrostlo tak se ukázalo že tam také koukol. Přišli služebníci toho pána a říkalo v z as co jsi nezasel dobré semeno stan dosti velký koukol stane zasívá jsem kou o ha. jsem zase díval jenom dobré semeno ale v noci tajně přišel nepřítel a zasel tam koukol tak my budeme aby vrháme koukol. On tato nedělejte to byste pošlapali i tu přejít atd. Než se to všechno dozrát na potom se rozdělí ten koukol o přejí se jako oko se spali a přeji že se po užije tak tady na od pole nebo nebo prostě o tu u na toto se dále z ale to se vás odpověď jak je to s tím satanášem vás tím zlým ten který kazí být pro dobré že ano. A tak i neuznávám ne že by ho za ježíše krista že von to jasně neříkal že on vidí všechno na světě třebas tak obrátil bez tu nebo řeč protože to maří tomu pánu bohu. Ale taky neříká o původu toho zlého nic on prostě vykládal na úrovni dualismu. Let tahleta argumentace je v rámci dualismu a také všechny ty bohové dobrý za zlý jsou bohové relativního dobra relativního zla rozumíte o el takže to nemluví nic proti tomu co je absolutnu. Takže když si od mysíte v tomto podobenství ježíše krista a četná jiná kde mluví o relativní dobro relativně sval taky o jich funkci. Tak to neříká ani se o tom že by se bylo zrodilo pro stvoření pánubohu u pod rukou na to nestačil že přišel nějaký satana máš nějaký zlý duch a všechno to obrátil ve zle nebo mnohost to obrátil na zlé takže je pokušitelem který obchází a ničí do dobré dílo boží a je mu dána obrovská moc. Svatý jsem si s tím také je dělat li ji takže říkal žen v svatá hle je spoután na tisíc sled a potom o do spoután el tudleten výrok. Znamenal bez člověku hrozný hrozný věci protože ty lide v když do roku tisíc po kristu bohu začali věřit konec světa satana všechno zničí jich že mu bude nám o a moc tak dost tu stvoření boží zničí to o jeho první úkol pochopitelně to by nemohl lepšího udělat tak všichni pak chovali ne že bude on si ho popíjel s janem co všechno dělali ani s tak o nastalo ne tak prosím ne. Porozuměli svatému janu je zajímavý že svatý jan také měl zakázáno. Říkat pro všechno bylo stvořeno takže když říká satan byl spoután na tisíc sled. Ten říká pouto vypadá takle ji vyčkat to je bůh při vůli je trojí rozměr milost vesmíru atd. Bůh je poután pro o tróje rozměr dosti vesmíru. Na tisíc sled znamená bůh je poutá trojí rozměr dosti vesmír v ale od on také přeložit a jsem tam pochopil v tom okamžiku jsem pochopit začátek konec je to rozumně jsem nebylo to s ne potom na tom o všechno ostatní co bylo byl jste v tom zjevil napsáno kdy milostech jim bylo jasné ono oni vědí co bylo tam napsáno. Takže ne že bych tomu byl dál. Není správné jsem si říká naše tradice a to věci starozákonní že se to by po páru bohu z ruky je že například s a tam se budou žil do dále je své byl on tam dobu žene a takže pán o musel mi na to jen prosimvás toto tady nebudu dlouze vykládat protože jsem vyložil v komentáři k jesudianově jo. To z tam přirozenost nastaly přečtěte ale na pravá jako byste to znali a řeknu jenom k tomu. Nikde byste by vynášeli že to bylo s a tam tedy podobě toho hada se dostal na ten strom. Tam není psáno že je to co sám. Je za není něco řečeno o padlých andělech vadilo tam není od a též proto velice tak tomu přidáno trojice nesprávná. Žádný andělé nepatrný. Proč je prosim latentním navrch dní a měl padá by se mělo si šel nositel světla. Si třebas jak mohl být ten nejhorší musí nositelem světla toto i těm název sám prozrazuje žel trojice je chybná. Že když například a soudný do než toho věděla kdy mít dali byl rozum jiného z různých míst a tak myslím že si element zároveň kteří byli tímto způsobem vymítání ve že se všech ptali přitom protože to se satanášem nemám z božího protože my si přestaneme satanáše jako v do boha panna z kost jimi tím panno od do toho hyne a v tom kus potomní to co místo duch. Se mohou máte li kopyt ta a od jak je tak ještě o chlup ten pořádně že tak přesně obraz pána boha panna. A. Ten bůh on samozřejmě není tak se je ještě neexistoval takže se může objevit v onom může o že za stáváš po z toho mám pozor porost ten pán protože smilovat kdo jsem říkal víte co s tou se stalo když. Celá ta měla ženského dále slovy přestala tak v jeho byl s dělal z mistra jen tak je to dobré aspon něco ale se z vás jen to nemám společně to jsem se s. A jak to tedy bylo s tím pánem na to ve zkratce řeknu jenom s tím pánem pádem to bylo takže tady šel vývoj kupředu. A že úkol který byl kdysi stvořil let pro člověka. Jako hlavním úkolem pobývat si v tom konání přestal být nebo byl dovršen nebo byl do žid. Takže sto v ale bylo nutno spadnout mi k vyššímu úkolu spojit se s bohem v tom ráji se stýkal bůh s člověkem jako pán ty pád. A po pádu ne pak ten člověk se mohl stát rovným bohu ano amen tróje vám bohové jste říkal jsi vzal pro měl kterou byl nic jsme boží v no takže v. Když jsem se ve že by se tomu ještě li tomu je tak jsem ochoten veme historicky. Tak se to nedá vysvětlit protože jisto lidsky se padl jednou z ráje tak s tam hledat znáti pochod. Takže to nám taky andělským mečem na protože na to nebo jsem to protože to tam v tom von byl v tom jsem viklat mu k tomu bych si v já. Ale nic. Člověk na cestě k bohu musí zákonitě musí se vrátit přes jak jinak to nejde. Takže dejme tomu na této cestě kterou rasy jen největší potíž s lidmi kteří se do toho rájem vrátí. A nechce svým tat pryč vizte sami v kalech měli takové případy jsem vrátili tam když z ráje a bylo těžko lest těch toho ale dostal o mně prosila by je tam nechat. A jsem naštěstí měl ten ráj sice zvířecí předškolním věku za sebou takže jsem o rozeznal jsem se taky ve mně ho vrátil. Se den jen tak jsem v něm nezůstával nýbrž jsem koukal nazad když ne. No takže jak každého jsi mu rozměry se krize ráje protože řek každý do něho stále každý znovu se stane. Cesta zpět je obdobná cestě odtamtud jsem v ale bych se je jenom chtěl do od lišit krise je tomu tak je když mluví o ho podobenství o marnotratném synu. Ale tak ten marta svých sil se vrací přes ráj k otci nebo setkává napřed před synem který kde odešel z ráje. Li zůstal u toho boha v tom ráji ale hrozně že hra že jsem marně nec ne který všechno promarnil máte tady přípravou u boha než ten který zůstal mu věren v tom ráje toto co ona jistota o malém budete náměstí tisíce další výkladů ale budu do jsem odmítat protože si budu hrozně těžkopádné všechny ty moje lidské výklady že to co je tam neví vše. No v ráji pád z ráje stvoření svět a všechno. Který se některá nikdy nenastala nýbrž taje tak soustavně probíhá. Ustavičně se padá z ráje se že se v před z ráje prací lidstvo nazpátek. Ustavičně všechno stvořeno činné za šest dní než těch šest ni z toho vidíme doby že z člověka je tomu dobře rozuměl to byl svatý dělám nenapsal zjevení symbol člověka nazývá šestkou v v ten to je ten šest tety šest dní do který byl dotvořeno stvoření do tvořila k tomu člověku či ten člověk v a když postaví přes se toho se s ku tak je to vesmír dvanáctka tak který. Se znamená když je překonán tam o tomto třináct kam na konci vám ven. Tak se člověk ocitne za hranicemi vesmíru ono o tak žes svatý jam tomu dobře rozuměl a věděl že to proces i když do zase historicky jako do budoucnosti věší. Žen na tento o tom stát zabít dále takže kde by bylo po svatém janu apokalypse viděl události který se právě ději a argumentoval že teď je konec že za protože to co je tam apokalypse co se není je v neměl vůbec pravdu protože svatý li si vnitřní stav a mohl bych slovo za slovem vysvětlit jako vnitřní stav napřed ty koni roveň který tam nastupovali své různě stav mysli proto ta bar vyčkat to koně dycky jiná ano. A tak dále. Ale jestliže tedy pravda. Jež spasitelský úkol ježíšův k tomu se zatím jsou jako hypotézu nenastal tím že se tady narodil a začal provádět ten spasitelský svůj úkol. Nýbrž že to věčná záležitost rozumíte to na vás chci nějak můj další výklad bude nesrozumitelné. A čili spasitel nezačíná aby spasitelem v okamžiku narození v betlémě nýbrž je to věčným aspekt boží. Na tak věčně poslem boží i ducha svatého je věčné na straně ne tam někde v těch apoštolech jeden čtyřicet nebesa nad v tak bo v z mrtvých stání ježíše jo nýbrž v věčná záležitost. Duchem svatým jsme do určité mi jak tomu neseme všichni osvěcování. To znamená máme určitou míru poznání ano ale že to míra a tam bylo zrazován velká míra pro to co jsem co předtím se vás no v z pak tam byla taky menoval na cela za poprava abych to mohl dojít že která musí se jako provest aby nedošlo k takovému velkému zaujetí duchem svatým jo. Tak se tohleto když přijmete nikoli z pravé ještě pořád i po zu možnou aspon tak mohu pro me do si pokračovat v proč království boží je násilím dobýváno prosimvás se může jen si může slyšen vás a ta zase na než je jak je na semen se v ne na te čili jen za tím že bych jí. Někdy jsem řekl že krásy boží že tam je napsáno je dobýváno oné dobyto cení je sousta je dobýváno tento proces dobývání který se že dostává do králoství boží. A jenomže teď se nám říkal tam zase budete tak náročná na lidské pochopení že jsem z doby se držet a přát si aby sto přežili se svou vírou to se stát ale to je zase bude vypadat takle. domem zase člověka který na to vírou nikdy nešel a proto byl schopen této hlavní me ne za a její schopen v. Že říká království boží je násilím dobývá ho v ale to násilí dělá bůh v sobě na tom stvořené ano a nikdo jiný není schopen to udělat neboť jenom ta. Co člověka převedlo z nestvořeného do stvořeného jenom to zase může ze stvořeného převedl do nestvořeného. logika která neznamená mnoho vnikání všecko ano. Ale to třebas mně se to věta budete si od jako nejrychleji proveden a moment v č. Že bůh je činitel větším jenom v tom že tvoří nejenom to že třebas na koho osvěcuje ale také v tom že někoho spasí čeho do otce spal co on tím učíte. Není tam nějaká vím kam v tom jeho činění to je jeho záležitost jo. Čili když si myslím že dobývá království boží. Tak je to zpětné násilí které na sobě pád chápán bůh aby se stvořen dostalo k němu a tady by byste uměli v tomhletom výroku číst tak by se měli proč pán bůh stvořil svět ale to nedokážete takže nevíte nic ne ne vším pořádku. Proč to nevíte oním váš nedostatek v protože jste neodstoupil husího života. Vy byste opustil svůj život měli jistého se vším všude i s tímto poznáním ano jsem o jenom opustil vědom okolností a musím říct že si na to zase jenom on tu jak to je. Ale my taky žít to nemohu se to přesto je zbytečné cestovat jelikož k tomu je třeba zkušenost. Nic jiného a v a ta zkušenost je zase on za založena na tom protože člověk opustil sám sebe. Zapři sám sebe kdo chceš za mnou při ze s zapři sám ve to platí pro sebe z tohoto nejde čili no. Člověku za jenom v tom co pán bůh stvořil jakoby říkal jisto stvořil špatně a to musim celé za příklady se ode za z pátek dostal. Doslova ale tomu tak jako by člověk tak stala se nestvořen jako říkal je to všechno chybné nic je s tam tobě patři to musím zapřít všechno v tom že se proč tomu postavit musím to dobýt tím že to všechno počtu. No tak je to v takovém ale myslím že nikdo z těch kdo do toho království vešel máme zkušenosti z mít na či to co na terezie také nehledí nazpátek na to dobývání království boží ano. Nýbrž velice jen milé a láskyplně na to pohlíží jako ne na odstraňoval z toho stvořeného nýbrž jako na o fází vývojovou nestvořené dohrálo svoji roli. A proto musí být potřeno no. Každý pro se na to prostě pokud mapou něco stvořeného nebo začínajícího musí taky končit takže že všechno stvořené svůj začátek. Tak musím taky svůj konec a to je proti pánu bohu nýbrž této rozlišení mezi věčným a časný ano se či nám to boží je vláda boha prosili vším v ve člověku co je do království boží. Říkal sice co si přeje aby bůh ve mně vládl rozumíte asi temnou přát pro nikoli než pro sebe držen na nikom mám právo ho na s při se módy zase při králoství nebo nosil když mi při v království božím tak se modlit aby bůh ve mně vládl. A teď tam říkám za jakých okolností ve mně bůh vládne že on sebe stvořitel s tím aktu zapře a tím země nese dál ano be a no a si myslím že zapírá sám sebe totiž tak obr všichni svatí že se vzdalovali o stvořeného co mu říká nám to znamená my všímají si jenom toho. Stvořeného. Ale to nepovažuju za to s ním výtečný způsob rozumem tancem nestvořené potom podceňovali učiteli ze světa jak jsem si za tak o prou li svůj život s menší jeho nějaké minimum odporu a z toho o tom jinýma nemělo jít nahoru protože jednom celobytostně člověk může v am putovali kus života ne. To byla krita chce no prost přání a. Když někdo řekne že kdyby jich a stal přes tím že by měl umřít že když se ode založen by to dokázal ten tak nemohu si k vám to řeknu na tom tohleto. Jak je to sice tak klene přání. Ale pro je to osobní jednání a to je veřejně pronášené přání. A přání. A teď tom se že si jak to myslím protože když si myslí než to je naopak odevzdání není to se starali. V. Teď jsem se dobře posoudit se protože nemáte zkušenost kterou mně způsobili ty lékaři promiňte mně. A tak jsem na takhle ekg jsem nikdy netoužil potom někdo operoval ve vědomí pochopitelné. Jako třeba si byste že toužíte proto aby jste li v nějak pátral byla ve jako zemřeli. Ale když u vzali podle mého názoru můj život tak ho za li tak dokonale že jsem nemohl toužit po jeho návratu. A tohleto radovali nám bych nebyl jste rady s i v u vzor tak od zkrátka takže dostali do stády vývojového oni ne nebo nějaká nula. Systém cele je ve které je já. Od žádá jeho stavu který zažívám si nic z nesli budu ani ne jak něho a ani po jsi ty mně. Ani že budu dále chátrat anebo že je že jsou dostanou bude lepší tak vůbec né. Tadyhle naučili jako na přitom malýho dal výtka ty okolnosti za kterých jsem teďka jeli výčet je li vzdát ses života. To není jenom říci odejdu kdybych teďka odešel z kdo z pak těla du že by jako kdysi pán u zavolal proto abych z toho se dělat to z to není pravda prosimvás se neznáte ale to protože jsem se mám zkušenosti z koncentrákem jiný než vy. By tele že nemáte a tak kdybyste neměli v tomto se tak tam oči věz vědí stůl jsem důvodem měl taky za ji neměl tak tak to byla se zrodilo těmi lékaři rad na atd tu by se z od jak si ji. Ale důležité je že vizte při všem všech tváři je big všech každý kte ten toto je semene za jinej všech se životem. To bych očí že takhle rozumíte by se také nevidíte viz myslet že jste si z čistě koly li ten o čísle špinavý jako prasata z odpuštění promiňte i při tak je řeč těch. Kdyby váze na zase toho co byste kokr se za li z toho ven a to o. jsem měl to štěstí že jsem se při toto při se při sil svýho syna be když to bylo asi šest let netvrdil že o nezáleží na životě takže ho i ten se vzdala ben. Aba měla na takový nějaký předpoklady že by to mohlo o něho jít o nějakou povinného v našem na přírodě ne a tak jsem od dělal na koleji. Ježíš nikoliv hlavu a řiká se tak tady při držím a jede vlak. Tak je to pěkně předem bezbolestně když o ten život nestojí již přede neznal takle se od latu na o tak by tam byl krokem takle kdykoliv si tak návod jáčka takže kteří nemohl dostavit jo. A držel jsem ho tam ani nepustil pro semen nesoukal ho by plně ležet ale jak jsem na příděl v k a to nás vede jak za styku ale mně se ta se mu napřed bránil pochopitelně ale bylo to marné jsem s on měl ježíš do než přemohla utekl vztek a ne neutekl malinko bych tak daleko aby vůbec za sestro od jeho nedosáhla. Co říkat jak jen do jen neříkej že do služeb stojíš se to jsi nebyl nepřestali dokud nadto do tu na nás nepřijde se po všech ekg. Scén. Scén. Scén. Scén. Scén.