Karel Makoň: 86-09B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

vím že jako hosta i se v tom spisování chováme škol lásky v abychom to zpřístupnil na ale v tom jedna chyba. Ono na neexistuje žádná čistokrevná a cesta poznání ani žádná přistoupil na cesta víry. Ale když se tak na vás dívám na všechny ne tak víte ano ano ano na prvořadě cestou víry a na cestě víry. To jsou průvodní zjevy některé je protože ne ani ten jsou z kůže některý že tam strašně moc ale to dlouhé tak tíživé kdy je tam strašně málo znamená ta poznání ano. Zase tam zkus do inspirací díl takovýho entuziasmu. Ale není toto co říká ghos aby to byla supramentální stav trvalý. Jsem to z se v tom co končí nejsem brzo no kdežto na tom tak se na cestě. Poznání tam ten člověk je možná a že mně poznají nevěřící život vírou poznávali si který jsem bez víry poznal vůbec nedají ještě možném potom vysvětlit. Ale to je to co všechno vším hledisku kdežto jsem od toho útlého mládí věděl a on konkrétně co teď zařídit. Proto se vám to dělat nad protože to se bez konkrétní pojetí cesty k cesta poznání. Celá konkrétní že totiž je tam na cestě poznání si dělají skoky kdežto tady na této cestě víry se skoky nedělají. Na cestě poznání ne existujou dlouhém temné noci smyslu mu nebudu letem v noci ducha ale za toho prudká na krize je která a okamžitě přejde nějaké poznání. Tak dejme tomu no nebudou kong nezačlo byl provozu o ale chci říci proč tomu tak je protože když se někdo byl někdo cestou víry tak nikdy se nedá dost dobře říci kde jaké my je to měl naučená a jak je to míra zažitá je to stejnou měrou zažitá záležitost jako naučená stále v st. A ta naučená víra není pravou vírou proto si dneska nedělám žádnou hlavu z toho že nám berou náboženství. Protože to jsme se naučili když se nedají před to jsem se tomu naučit škola tak je potom veta. Ale není veta poté druhé víře která je pochází z vnitra. A zase přirozeně dostavuje u každého člověka i bych to řekl na příkladu. Chodí ke mně bez mého přičinění. Nějací vysoko školák si jeden za druhým tak tam chodí prostě nikde nezve ho za klepou opřít o. Co se nám může dělat s než si vyslechnout a oni unizono říkají jen ve jsou hladového víte to vaše pojednání o náboženství strhující ale do nás na to bylo ale to není všecko co my potřebujeme vypotřebuje proud který byl nás působil žádnou četbou toho nemůžeme získat. Říkám souhlasím a jak to chcete získat a oni mně že mně všichni říkají my plníme katolický kostely chodíme do či z za to a to je to co nám vyhovuje se k tomu neměl. jsem říkal vůbec tak jak se co to je to přes satanem nevíte nevědí četli se o by tím se svým ne tak se mi to ovšem postupně vysvětlil každému po svém ale k tomu potřeboval deska to vědí nese nedávno jsem skal vjemy paní vzít ním tím knězem který je tam ji dává v to jsem kostele. A říkal jsem mu prosím vás by tam být dáváte nade lidi které jste předtím nikdy neviděl ano je to tak a tak ty přicházejí od jemně ne že bych je tam poslal naopak si ji taky nic neříká. Ale oni říkej že moje činně příliš evoluční a že za praně neni. Že tedy potřebujou vzrůst nějaký soustavný růst vnitřní ne a do že vím ten kostel poskytuje. Tak vás o jedno prosim jsi cesy důstojný ale tady vedle a po se jak jen tu uši svatou vykládám abyste ji vykládal stejně. říkam každý mu ho nebudu říkat ale každým říkám nechoď že tedy vod teďka do do kostela proto z tam aby vám to bylo dobře. Tes to by vám za čas nebylo do se to by pominul no to nebyl trvalý proud ale oni tam proto aby z tam obětovali buď za obětí která se věnuje tomu bohu jo aby se do krát jevilo vyložen jak se ta pobyt připravuje při se při snad ne jak se odevzdává jak se v tom přít na no takže takle jim to prosimvás říkejte nejinak oběť přesvaté oběť člověka a. A ten člověk se tam ne obě jeden ze při bude o by tiše krista kdyby tam sám obětoval nic nedokázal on se maximálně může připojit tak je to on se tam při použije k obětí kterou tam provádí kristus jo. On síla trošičku toho jasný říkal o ničím tak tu říkat že jsem si byl krizi tím je zen v plzni el tak je chtěl jsem jenom tím říci že citový život který celkem pomíjím. Tisíc přednáška ale tys není tisíci nemohl nechat stranou oni potřebovali nad ustrnout citu taky aby se hrálo. A v tom kostele se hraje na tu s s s strom citu že to je sic si pomíjející jak prosíme radila vina toto něco jiného ještě prožili a tak je to s tím životem ten život není jsou část chci praví o zážitku. Jako se do pole do takového nebo za onak jeho citová záležitost prosimvás jak se hodnotím. Ale to je fakt. To je sousto soustava citů pocitů citů zdání měl tak dále je pravdivý nebo me pravdy vých podobně. Tohleto sice časem pomine na přechodné stádium ale když to pomine tak z bude potom z velikou chce z příchodu ve jazyku znamená nechá to člověku dobrý dojem soto právě prožil a proto vina všem radil abyste disciplinovaně mysleli. Tady na cestě discipline tak bude říká že nikde jinde tadleta není vám jenom řeknu jak je ten rozdíl mezi mou cestoval mezi cestou víry. Když zase z těch viděli jste někdy neví si přirovnání a uděláte nějaký hřích. Prosimvás neví do se nic nestalo ale není to žádná naděje je protože se o že ten právem za hříšné i svatí řečí sedum blázen víte to dobře atd tak copak ubohý hříšný bych nebyl takový. Ale kdybych na cestě poznání. Poznal jenom maličkost maličkost maličkost takovou jakou velkou vysoko tří třebas jako smyl z po nebo krádež nebo vraždu nebo ale maličkost kterou mám vykonat nad ale správná ale byla vykonána. jim nevykonal tu maličkost tak to pro nesmírná ztráta. Zmizet protože potřebu takovou disciplinu kterou by patrně na cestě víry vůbec nepotřebě ho. By si za řešíte a zase nadto zapomeňte třebas nebo se tekl spojivého jen co všechno. To proměnné existuje jsem strašně překvapil to knězem a když jsem pod li tam přišel na to vede na svoji přes dal jsem se o něco nejde řešit jako by to měl z s si že poznána jež znal řešil proto to je možné u toho. Neza o tom domluvil tam bůh by jenom tak jako ten rozhodl jsem se v poli i. jsem tam byl nebudu stavem pak ale o těch věcech samozřejmě ne nějakou za o tom. Ale si tak uvědomuju. Pže kdybyste měli prokázat tu disciplinu kterou musím prokazovat maličkostech. Této se cvičí v malém cesty velké při sto nikdo z vás nedokázal. Když vás v když tam ho z by z ten hřebínek nejsem si tedy nebo by tak s chodím a jaký protože vždycky když jsem poznával co je správné dycky ruku v ruce s tím šla moc obrovská a pozn obrovská moc realizační která umožňovala to uskutečnit v tom malé velkém li ve nestačil. Malinké jsem poznával malinko co jsem poznával a taková malá moc přepadla ovšem malá v tom smyslu že byla daleko mohutnější než moje osobních chtění takže zaplaší protože jsem nedělal svou vlastní vůli přitom el co je moje do pozadí jsem tu chvíli byl vracel náruči oděli jsem se to je tak co to nejlepší nic jsem si hotova nesliboval jsem věděl kam to kde ne. A kdybych to vzal jenom byl za ten na horní konec tak. To potom vyrostlo ale do toho odevzdání v tom koncentráku tam jsem taky si nečekal jsem vůbec. Že se to nějak zlepší že jsem jsem z toho rád o seznal dostal vyvedeni zavraždil ale říkal počkej je teď zavražděn tebe ne tak to přímo řekl. semeno překážel zabije. Protože jsem to moh slibovat nic nezabíjí moh se sebou litovat nebo před nebo sebe opustit tak se do opustil a to nebyla moje schopnost to byl ten obrovský které vím který začal těmi lékaři to potom tím postupy o stupňování v maličkostech. A aby se potom hostem věci velké se nedá najednou udělat ale než tím že se v maličkostech jsem přebrat nepodceňujte to. Při takové ne že nová ani na ano pane tělesně o tak to je to s to to není pro maličkost. To je pro mně velice závažná záležitost protože ona prohlašuje toho člověka za neschopného se vzdát sama sebe jo. Tak co jsem chtěl říct. Ses si věz opravdu jedno tuto tuto vím nespoutává ježto na cestě poznání jsem najednou člověk s mu to spoután najednou jo v se v maličkostech ale se on se s tím jsem celého osobnost tou chvílí jak ti moc která a on se bere. Ráno prosil nezíská která ho vytrhne z tohoto světa. Tak by byste řekli že to veliká přednost této cesty ale si m daleko to to z asi proto co sami s a budu se jim byl víru v víc než toto pro že tadyhle jsem si vědom jedné věci že za to vůbec nemohu ze se to se to se tou si tam u těch lékařů v kdežto kdybyste za to mohli kdybyste mohly být za sluhu bych tak řekl svou vírou viz o zasloužit něco. Z toho. se do lžičky za dostat svých jesi mluvil správně. Že se to nevyznám el protože jsem taky byl svědkem toho jak jana dal schoval že nestačila k těm do se tam modlili v koncentráku doby u bídě ji jako tak ne. No ale naopak který jsem jako on nevěděl o žádný zas to ono to jsem si myslel že ten život z zkrachl v tak tím že jsem z něho stal jsem tu zástup na aby zase jsem byl list náš tím spůsobem ne že tak že řek bych okatě že by člověk přestal řek něco za něco nýbrž že to odevzdala. Tak a byl by se nevěděla co dělá pravice jak řekl ježíš kristus. Bez dotud kam to povede nebo se někam povede nebude se to vůbec nějaký smysl to když vím že to správné že toto nedělat a tam prodělat a tak toto měl na tomto dělám ano. A tak by budovat ten život na cestě vyvíjet za si třeba tímto způsobem odsuzovat. Bez do na sebe protože dokud středy malinko musem neosobní přitom také protekční cítí svojí svoji těžko daleko více než těžkosti měl člověka to je pochopitelné že nežije bylo kůži z ale pak si musí uvědomit že kůží i on končí přejete pocit oddělenosti. Který je tím nejhorším břemenem na této cestě. A to právě je třeba to o nevědomé na cestě poznání když se při vážil např začlo velké poznání jednotou přinášelo vždycky. Že jsem se zbavoval sám sebe aspoň na chvíli ale úplně totálně sebe jsem nebyl svůj že jsem byl s o jenom v tom smyslu že jsem potom svými silami musel uskutečnit to co k čemu jsem měl sílu. Jako asi člověk že když za tou tu o du benzin tak musí spustit motor jo. Toto co mně jiná věc. Ale že bez to byl synovi ten motor nejdeme na ten den svým nemá ze sebe k dispozici. my totiž se díváme spatra pád nese tak spatra dívají jistě na křesťanstvím. Na tu mytologii třebas řeckou anebo vámi kterou by ji přeměnou vy kdo by ji lidskou z ono takový že co co na to nám nejde. A jenom jsem byla v tom jak veliká moudrost a se pokusím dneska se tu moudrost zachytit. jsem tadyhle et konkrétnímu do strom bychom boj použit každý den a jsem tady hle v to na tom spisu teďka použil události kterou budu teďka rovnou bitva protože tady bude ten celistvě budu med vykládat každý slovu vykládá hned. Abych je držela neztratím ji protože jsem to jednou tam vykládat tak že je to pude kupředu. Tam je řečeno že jako mockrát předtím zeus pán bohu na olympu byl nevěrný své manželce ve hře mimochodem to co tam bude dále řečeno tu jsem se výklad tomu tam vyložen systém tvém nevěry ten bůh kdyby byl věren svému. Božství tak nesestoupil na zen podoby ježíše krista třebas a po době každého z nás neboť vnitřně jsme chrámem boží v v v v v v v tu stavy tam by jen nebýt z ku v tom stavu a ona by se neohlédl no ale protože se vtěluje mne asi ještě před námi ježíš kristus a tak dále vlastně vysvětleno v této hře u obrazů nevěrou po z toho se v k v. he své a ti řekové totiž potřebovali abys celým tím bohové. Tom vyprávění projevil jako chybující lidé měli potřebu k tomu bohu se přiblížit lidsky. Ne jako my k něčemu strašně vznešeného. To bych řek že si to by drželo tohoto li mistr tím drželo to byla veliká přednost jejich náboženství. Čili byl proto ještě přetože věda byli věren a když se k toho jeho milence jen narodí dítě ale tak jen malinký o sto od nos a to byl ostrovy zvláštního druhu aby to již tak měla nemohl najít. To byl ostrou bludný žádný ostrov by jistě moři nebyl do ale kde dost nebyl při pevně jen k mořském dnu jsem si ho takže nebylo možno by činnou kde právě bude přebývat. A von si ho ten. Se u hus u míst sil aspoň na tu chvíli nejsi na velkými ostrově před jako zk milovala. A tam od ale toho svého veliká porodila no a mys a apollóna. Ale by velerady byste hned od této chvíle pochopili že to opakování je z. Z může na ženu stvořil jo a takže v je toho mají na pro všechny pro muže i pro ženy atd. Jak tečka přes skočím v tu vyslovili trošku dál že jsem tedy narodit tady je dítě na a. Ti ti a on ten apollo vám s tou a těmi židy potom skrytě tam na tom ostrově tělo vyvinula se stalo v šestém se svým před naším letopočtem budování na ostrově ras. A teď se podívejte se ona ost to mělo as co tam ještě mi nestav se dáváme na tom ostrově. Celá apollo mu ze šestého století před kristem a sloup pořadí i a na každém sloupu měl v žádal mu jeden za druhým když mysliti svých řad jeden jako on by se štíhlé listím nikdy v po ve jsou to co jsem se díval na obraz. A když někdo přišel na tupou do annu tak musel sloup aby jim těch byl v procházet. Musel si jednoho no nalézt se s tím co protože to nemůže ale to jsem a ono se svým zvířete musel k tomu bohu ujít ne bez toho zvířete. My křesťani jsme takový visí se ale dokud máme ze své nějakou nějaký z výšek kterou mám do odíti zatím. Ježto ty byly tak mohu zří že věže takový se vůbec existuje a že tedy musí to obojí tak jak a bez rezerv rovnou. svět to štěstí že jsem nevěděl při tom tu budu že jsem jako dítě jemu šel tak tebe rezerv protože se za pro správné ale ne ale jsem se vlastní vůli tak to vlastně do tohle to zase z svýho ve vás prže jsem se potom lidských schopností použít ke každému kroku abych to uskutečnila ano. No a tam potom když se dostali do toho po nová chrámu tak by byli podle míry jak ti jakou uznali ty ježíš zasvěcení jo ale pro mně důležité toho že ten člověk tam šel se líbí pro pro skalám moudrost ne svými ctnostmi. Bych hned mohl vyjít z hle ku on se tam dopravil na lodi a hned šel do sloup pořadím takový jaký je co tak může před bohem něco skrývat věcí jsme nebo nejsme tak se cítí nebo se cítíme na tom vůbec zažil cítíme nebo necítíme. My jsme asi není jeho mocí. Bez jeho existence bychom víme existovali bez jen lásku bychom mít nemilovali bez je poznal bych my nepoznávali a takže jdeme li o silou. Deme jeho mocí jo v jeho existencí a to to byla obrovská moudrost kdyby hloupí ti řekové oni toho pána po na přiblížit tomu člověku u tak na dosah ruky v co ho konkrétně milovat jako jsem byl člověk a to právě to důležité kdy takle přes cení to ne nedokážeme danou ubíjí ne ztratíme řek bych lesk úplně své bytosti. To nemá cenu tak za nemá dělat když z vůbec nepropagoval své nepochopí ježíše krista on ne osten na ty proto na ty mi dělat první z ne první zázrak rozmnožení v vidina ne. Prosimvás ve to jsme prosme v řecku ale vám to ještě do to povídal ten on s apolona a ten artemis se potom roznesla po celém řecku a jeho poslední fázi poskytujeme malé a jsi li v městě esse se as dneska ráno a dneska mám na s to včera ráno. Není. Jsem hledal na ten z ky z vás kdo transy mám od ano brát řek. A. Že jsem tam na by byl nerad čisté na pobřeží středního v el se do moři be. To leskem pobřeží na tom toku od u při by člověk byl německý jich pod se za jsem si tu při z ku ale do tam tak jsem se s a o tom tak se zu dlouhé pojednání tohoto druhu podle tradice v své jsou přišla panna marii děla k tomu nanebevzetí dělat tam byla vzata na nebe. V tom tak se zu že také svatý ruka to přes se že svatý já. Pro tak pojem možná tradice která není pravdivá v tom jsem si toho byl největších chrám artemis a me jej on co to jmenoval tak nějak a že byl považován za sedmý div světa je jeden ze sedmi tím je tato musel být pořád v trám v. Bez tam milost bodem mezi rozbořit křesťani tvé vidím tu by blíž šesti nýbrž nějací tak když nade krista tak je. Pokud my si tady s a čest nebo přešel z rád pět na člověk proč tu nevím přesně ale teď protože ta tradice on tom nanebevzetí panny marie potom vím pobytu v tak se svou byla dost problematická a málo dojít věřil el tak kateřina nevychovám. Se na žila mezi is sedmnáct se z ku padesát osmnáct dvacet pět tak nějak no prosím nevím narozen dvou století žila. Si vyžádá od svého duchovního vedení aby to udělal jasno a toto vedení duchovní vydalo na s a toto když adama rysy dálek aby mohli najít nestali kdy věta panna maria žila. A vás nemálo před svým ku chvilinku ještě den pokolení studánky ku ráně. A v a oni to podle toho na lisu veden daleko toho byl ještě hrob svatýho ruka naše přesně to nic že ten duch který to to málo. A tak mysli ten chrám ji artemis z ten by byl rozbořen tak taky věděli kde je. Směr na smělo všechno takže jsem motto najít přesně a on to poletovat našli. Takže my víme že pod tím l domem panny maje byla studánka jak to tam v tom mým zjevením bylo do takové vám detaily o nás taky nevěděla že svatý ví. Pavel roku asi padesát šest. Padesáti do padesát přes naše letopočtu nabyl kázat tiše krista a byl to hrozný debakl v tom v z ve to bylo velice bohaté město kteří op podobali ze si nemá ze zlatem a óm byl proti tomu bohatství on tam kazatel toho bohatství pro z čeho by se daly a koukal byl tesař nechal díl ze ano ale eses tím napsal dopis on dobře známo tak si dodatečně ještě před čtu v co jim potom bude jsem se že tam vyhnali se asi. Píše to mně neska co začíná zajímat když tak kateřina svět nevychová v čem tohle bych ten normální při liška německá ne nijak náboženské založená ale tam jsou všechna ta místa krásně popsána. Tohle se tam takhle detailně popsán. Ale dneska ty věci vše kristových o pány všecky všechno se potvrdilo z boty deme bych o ty kateřiny. A to nese jsou v karate mys nebyla panenskou bohyní. Bohyni lovu a tak dále nýbrž byla matkou živitele k bohu. Stojí synem měsíci za to li si zahnal na hlavu a to jsi odtamtud se dostala tat tradice k k k s s s s s s takže ten vysoce zajímavá záležitost. Tam taky vznikl z oblasti kult učitelé a z toho možno z říkáte i moči zk na bohy měl toto jsem nebo na od při či. A tak je to taková podobná postava a o čem si jejich. No ale jsem to chtěl říct jenom že si křesťani neříkám jsi typu či tu na ten mi z ale jak dovedli organicky postavit křesťanství na starší před křesťanské tradici. Ten mistr jste li mu. Protože za dovíte vůbec z mýho životopisu jinak než takhle co vám řeknu. Protože jsem se tam dostal o těch sil jak kus nikoliv nějakou výpravou. jsem se taková moc nik v tomto životě to nevíš lid ještě konám z popravčí k návodu mu skvělosti. Která dělala apod ta bohu po všech možných při stavech z se tomu si jsem se dostal na sto rodí co si hradu. To byly ruku ještě při čím adama a kdy prut. vám alexandr byla ale na děrami neseme nepodíval. I poli z ale žije a ještě tam my mu konstantin mala dál mase ono marseji a. Přes napolo si tu účinnou nazpátek dané námi zase ještě přestalo mike jsem řeky viděl to všechno tak z moře a cenný jenom z moře jenom ty časem že příčí od co jsem vystavit to vůbec nic naopak jsem ještě rod. A neměl jsem ani pás a maminka o tom nevěděla že jsem jako byl na podkarpatské rusi v i k k v. Zdá se na hranici strhl toho tomu skal a že řekli tady nepotřebě do z vás pás s. Ten co vám toto na téže vás pustíme se z stačil jednak korun československa a tolik věci janet. Jsem se z toho co se mluví v před že jsem bo o pás temného pas svou. Okopávat drasticky mít na sebe a tím ale jinak se s těmi na moři tím řádil takže oni měli strašně radil jsem hlídal proč bych se sebou vel v ale jsem dostaneš kdo přístavu. Dnes na typ jenomže jsem stál o tom všude byl velice za z ale bez to trvalo tři měsíce ten pověst co rozumím nosem. To darmo to skvělý s po mým ky. Takže tak zase za rosy tak muss taky sic čili na zpáteční cestě. A tam jsem stopy do v do toho chrámu artemis anebo ačkoliv tedy jsem se do panny marii janem jaké je to chrám panny marii je ale je to stalo že svých nám to jasně věčně vystoupil z s a se vším. A tam jsem se díval na tu oblečen mnou a ten mys nebo ne. Vizte chtěli mu jen když je li ty husy. Poprvé dostali do toho svýho tranzu my tomu říkáme oni spí na tom jsem řeky. A jsem tam vstoupil do toho žlutého světla a s nimi nad tak jsem je tam neviděl tělesně a věděl jsem ty husy tam jsem z toho. My tam stádo musí semeno a chovali se zajímavým způsobem že když tam bylo víc husí jiných starat a oni proti neuteče to jsem normální dělal nýbrž tam byli by na tři z cesty. Všichni na stejné úrovni a když jsem z toho paty dalek do se to co jsem z toho vyšel z toho stavu někdy přijde si někdy později tak jsem z isis si tento vnitřní stav. Měl vliv na události které potom stavu ve v zevním světě i mistrova. jsem zatím co ty husy když si odtamtud zase aby normální husy. jsem vodtamtud nevyšel nikdy jako ten který tam nešel nikdy ne. Nýbrž jsem vyšel trošku zmíněný jsem. Věděl například něco o společenství s přírodou které jsem při před tím neznal čili že to z vnitřního stavu. A to byly to byly postu mi daleko rychlejší než normální žen a jsem například přát pociťovat. Jakost věci s tím které ruku době pociťovat jsem šel. A v na při v kámen pociťovat v ko v pociťovat pak je pociťovat. Hle a trávu taky protože samosebou co nikdy nešlo to jist ale pociťoval jsem jako dobrou nebo špatnou. A. To je tedy mám řek jenom důkaz proměn první velký že další lepší. Že z zjistí do stavu zvykl zevní stav ano. Zevní poznání o zevní událost na jsem potom vlivem toho reagovali jinak na věci a musila kdo o ji taky jinak na mě. jsem předtím neměl jim el ten poměr. Jako člověka který by mu chybí něčem radit nebo o něčem vést ale o ty doby jsem se stal řek bych. Že jejím takovým pád darem který něco víc než oni. Protože oni ne z rostly tím ale jsem tím velice vzrostl to poznali na mně jsi zvolil za vůdce stáda rané takže doslova poslu tady z vešli do z na to do k. Vlastní nic neoponovali ve všem po své oči to prosím žitém v tom že si to co tedy měli chuť zažitou tak. Když například bych dneska vykládal nebo kde jsem při tom co je v kostele vyložit na počátku bylo slovo u piliny způsobem jak jsem to vysvětlil třebas jenom svatý jana jo. A toho na počátku bylo co znamená je ustavičným počátek ji vše a nadto ustavičném počátku je to slovo je ustavičný konec všeho je ustavičné udržování všeho ustavičný proces tady říká jenom novým pro by ne v. neřeším ani není řešit je pro ale absolutně vyřešen proč to vznikla ne. A jsou tady dvě dvě en ty ty dvě tedy dvě existence jedna boží ale na mosty. Že tady tyto dvě věci to si zatím se hravé a obě cena se do se potom žal to nesmyslné. Ale ten naprostý nesmysl ale z trošku větší smysl to kdysi si jestli. Nebyla tady věčna motá si bůh jako další věčnost nepůsobí oni z této druhé věčnosti nebo paní nebo sklizni nebo tak nějak no. To se to vám povídám toto. Protože ne že bych to nedovedl z odpojit ale kdybyste mi za časem za zavrhli zase protože kdybych to rozumově vysvětlil s tak byste řekli tak to je to pro tu chvíli stačilo ale ne se mi to nestačí. Protože rozumně na to by byly nestačil by si byl nikdy nebylo jen rozumně vysvětlit. Proč jsme na tom světě proč je tady tolik utrpení proč by takový tvrdý zákon dualismu o prost toho vůbec něco stvořil toho to jsem předtím nikdy si věren tak jsem si jsem si vůbec zabýval toho by se ale tam najednou jsem to věděl proč je to ale visi jsem si o to řeknu jednou větou zdůvodnění absolutně nesmyslné. Ale tak pak se oni nesmyslné sto do žádného rozumu nevejde. A protože se to rozumu nepřejde je zárukou toho že to věčné v že to věčná pravda a že osvobozuje. To byla z nejvíc osvobozujících pravd v z se neděl proč to všechno je v že to rozum nepřijala a ne z to taky nepřímé a nikdo při ti nepřijal ale vidím jak to je. Že to nevim rozumem jo tak si ses byste že toto jsem vzat nebudu. Ale odpoví na otázku jak to že jsem tady pod na když jsem tedy skončil zažil jsem konec světa na tak. To je asi tím že nejsem i dala ber týdny které bylo třináct let když se zažila to přijetí boha. A předtím do na pochopit jak to že lidé kteří přijímají pána boha v hosty že tedy ještě dále existujou jak tu jakým oprávnění nebo proč to ve vás jsem se jenom bohu on s bojem tak pro vy tady byli v tutéž otázku nekladeš jenomže co ta nebo oslaveno. Nedala lety li jakmile přijato hosty tak okamžitě umřela vlivem toho že neměla orat z ještě tak vyspělý aby to vydržel ještě příklad se svatými tři jeti do viděli tedy začít měřil jiné. Ten prostřední umřel za čas si za dva nebo tři roky atd taje dospělá jediná to vydržela. Otci a protože dal spěla. A jsem přežil ten konec světa pro toho či jsem dospělí v to přežil živý organismus. Ale moje to nepřežilo. To tam zemřela to oddělené ten pocit oděného tam zemřel vysvětlím vám jak tam jsem že je to jak to vím že tamto přel v. Protože když jsem potom odešel z toho apelplatzu kde se toto stalo. Tak najednou jsem zjistil že jsem v každém tvoru. Kam na mířím svoji pozornost. Tento pozornost taky pochází od bohaté jedno namyslím tam pozornost a jsem v tom člověku jsem tím člověkem vím co si myslí a jaké jsou příčiny jeho utrpení v tom koncentráku tak jsem to řekl tomu doktorovi jiřímu došelovi ne protože bohužel zk to po smrti o to nemůže dokázat nestal nebyl ještě přitom kdy mu to osobně dokázal v týdnu vltavou jsem s valně tu otázku předložil tomu došelovi v aby to znovu. Zopakovat co zažíval a on říká o jsem zažil že ty vyšel z koho mně když to protože jsem zjistil jsem že je to mně nemohl říct st a ani se s tím nikdy věz kdesi zval nikomu. A o z od jsem se s neznáte musem podnět toho řekl ale protože tolik jsme sv neřekl ty tak tím věřím že si spojen sbohem a že se viz přesto do pro byl bůh a o bych neposlouchal jiného než pána boha tak poslouchám. Tak jestliže jsem takhle. Miloval třebas jiřího došela protože to bylo bůh tak z óm byl že by se bili jaká je moje láska tane do pronikalo člověka tak on nezíská. Ho neobrátí naruby jako u to o došela to obrátil naruby jen bylo vrátilo. Sk etika se stranou věřící člověk rod když poznávající člověk velmi se udělal te ty pokroky co za devět let. A za těžkých pod věk ale co je to hlavní jsem taky ne existoval. Protože to nebylo jenomže o to utekl jsem nějaký s s ale mám tisíc dvěstě svět na to že jsem chodil před nastavenou strojní puškou a s k bylo o dobru ku. Nikdy se nevystřelil nad aby se do se na každého jiného v takže by jsme svědky toho že tam žit s chtěl se nad nějaký kousek brambory ni země aby zastřen toto se v razil po zemi se plazem nebyl vidět z věřilo viděl každý samosebou tak zastřelil. A nestřelil protože neviděli jsem existoval k bohu jako že všichni tak jsem ani ne existoval pro toho kdo neměl vidět ale zase proto domě měl vidět. Proto jsem jistota takovým způsobem dodneška existuje moje zevní přirozenost pro toho kdo vidět jsem vidět jo a mám tady dotaz jak to vím tato řeknu z prostěji než tak ohleduplně jako ty. Že z toho s kým jsem se nebot ten s kým se setkal v sedmnácti letech to byl bůh. A kdo to tedy byl a jak jsem to poznal a tak z toto řeknu výrazněji než ty víš protože jen říkal svatý jan boha nikdo neviděl v a jak ty víš ty o neviděl tedy taky že to pán bůh a jakýsi poměr k němu. Syna chystal pro ostatní život s tím zjevením krisi dostal sedmnácti letech aby z po toho vyznával jako boha vůbec. Tak upozorňuju vás že je musím něco předeslat. Než odpovím tuto otázku ale nechci se z krizovou s kdybyste jako považovali do za by jsou váháním se let taktně při držte při věci abych o po jde opravdu na to co jsem tady. Mně ta and oni let jsem byl předtím tak musíte použil věřit se s člověkem absolutně nevěřící na boha a to z nejsem nás ti lety a postupné z vlastní iniciativy ale z věcí nad i vy si jak ti vybití kteří učili boha milovat z kou se utíkat a boha znát. Prvním kdo se měl toho snažil vštípit byla moje babička byto všichni být dal pokud to nevíte takto ještě opak protože se potřebuju dostat k věci přes tu historii v všechno totiž svůj vývoj nic z najednou z nebe nespadne jako mně se zdálo že do z nebes padlo těch sedmnácti let. omyl to z nebe nespal musím říct proč se to jeho takle tento projev boží a ne nějaký jiný. To se stalo s tím že nemaje představu o bohu žádnou a nesnažil se tu představu nevadila před před chodník li jít si vytvořit nese nebyl člověkem věřícím před že ty si musí vytvořit představu jsem neměl tu potřebu si před to se nesnažil tedy ne tak se představa nemohla najednou v sedmnácti těch objevit a taky to představa nebyla. Ten kdo dobyl pár nebyl to vizuální ani ani si je toto nebylo. Tak jak jsem se k tomu dostal z tomu tím že je promiňte mně že lékaři čtrnáctkrát operovali při vědomí. A přitom si nevšimli že o samostatně vědomí. Od smyslového vstupu toho vědomí do lidského organismu. A od rozumového výstupu z toho organismu od obojího osamostatnit všechno oné osamocen kdy vědomí od těch vstupu od těch výstupu pokud se rozumový výstup nazvat výstupem protože že to dělám výstup malé ono fakticky když rozum něco zpracovává co napřed do ve smyslech tato dopadne tak že to nevystupuje nýbrž to vstupuje do oblasti kde to vzniklo vrací se to do oblasti smysly vnímatelné. Než za něco vnímám třebas tady vás. A rozumově se s pracuji a řeknu si rozumově zpracováno toto jsou moji přátelé promiňte mně se. Dostane přátele ale dělal to takle zenu sino toto jsou moje přát moji přátelé v ale tak tím jsem způsobil výstup smyslového vjemu ale tam tam jsem s ním šel zase do tohoto světa či jsem u za měla takzvaným malí kokon tak tam u za dělání malého pokoru ze světa smysl smyslového nebo smyslový vjemu to ten přišlo tady mám přátele to byl smyslových denn. A prošel zpracování rozumovým a vrátil se k vám egy nepřátele a to nešlo kdežto oni ty lékaři tento okruh k tak zvaným malým porušili oni za mezi li především vstup.