Karel Makoň: 86-10A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vy zastavili. Protože jak jsem vám řekl najednou jsem přestal křičet by to bylo bolestivé ne ne je bolestivém než jsem se předtím a přestal jsem vnímat toto co dělají ale nebyl jsem bezvědomí. Čili bych řekl toho psychologicky. E z toho se nedostane do smyslů a o semeno do smyslů něco nedostávalo to co voni nad na dělali. To se nedostane ani do rozumu jenom se ve smyslech dokončím rozumovém zpracování a v ale o tom minulost smysly tak pominulo i rozum. A proto v tom minulo i rozum to za nás to jinými centry nervovými v tom lidském je to procházeli mi center než smyslovými na tak zase jiná mířilo čili tady se otevíral ten malinkým okruh rozumíte to jsem vás je toho přivést. Ten oko se nějak slyší slova. Neví kam honů bohu to ne ale rozšiřoval se tím způsobem. Že ale nebyl to okruh když jsem vodtamtud vyšel s normálním u normální člověka je to úzký dokud to nebyl to byl širší oku tomu se ještě doufám bráti ale teď jsem chtěl říct ještě jak je to s těmi smysly to je jenom psycho lidská tobě to se říkávám jenom toho případu mýho by se za stroj vodil nevíte důsledky pro psychology. To experimentální psychology obecně apod tyto že když se člověk zrodí na tomto světě tak se otevírají smysly postupně ne všechny najednou vám tady lékařské vědě otázku je život povím nebo předal co po víte el lékařská vědou. Ten který smyslem mysíte že se po narození otevírá nejí když věří se otevírá ten smysl stávám z předchází na byste mně toho od poli kde jsem byl nerad. Ale ty se dostali šli věčně sise vyššími nevěsty jsem lišíme víte kdy jsme jednoznačně přízemním ale na před se o ten smysl hmatový a na po se se otevírá smysl za takový. A proč protože co je nejíme je náročné na přísun životní síly. Ano kdo neřekli prany taky. Tak to se otevře napřed to znamená něco dejme nevyspělé jeho se otevře napřed. A něco nejvíc vyspělého se otevře nakonec el zrakový orgán je u člověka daleko jsme již jež než hmatový. A než či chovat a tak dál takže tyto oddány z mat do vyšší chovej se o to jsou daleko z snáze a dříve než orgán z sluchový a potom orgán zrakový. Takže je li tomu tak hle tak jsem se také za víra a před těmi lékaře by se obraně bolesti napřed mat tobě. To víte proč jsem normálně hmatový orgán objevuje napřed vepři dal a mají dosti moudrá a že to dítě si musí na hmatat pro z matčin že on musí to poznat jako něco co je jeho aby se k tomu hlásilo. Potom musí mít chuť že tak tak se to musí projevovat. A tak u mně taky když jsem se vrátil nazpátek z toho zastavení smyslů poté o práci tak ono to nešlo všechno ne no. Mentalita a mentální projev se vrátil naposled. A z ten hmatový napřed takže když je třeba maminka radila takto jsem cítil ne jako opak od toho nepříjemného pohlazením těch lékaři. A jsem si je se mi blízko starat takže z to takle všechno budovat čili jsem vlastně čtrnáctkrát za sebou bych to zkrátil jsou tu kristovy prodělával znovu narození na tomto světě. Znovu z poslali ty lékaři od sebe do tohoto světa ve pro z nás si kroť si velice dožít protože mal do měl možnost tuto analýzu si na sobě přestože neměl tu skvělou sytost jako a ještě nežít že to je to přežít říkat se bránili jednoho takovýho človíčka malým k jo který dva a půl nec z se trápil než umřel hře a křičel tam v předsíni a nakonec se u trápila taky mnohokrát vystoupil bez vědomí o tomto svět o tomto světě do jiného. Světa zase zvrátil na tak znovu umírá na znovu se rodila znovu umíral nakonec přeci jenom umřel tam se nepovedlo ho vzkřísí kdybych jsem byl býval přitom tak tento človíček který se takže u trápil nejsem nikým podporován v tom v aby to ten proces ustal el tak ten by byl nestal velkým komu kolem ten ve zkušenosti v tom co jsem zažil v tom předškolním ne tak by byl tři roky tak se to asi tak odpovídalo. No ale nepřežil tak většina těch viděti který by byli tímto způsobem týrá není proto nemůže do proč abys pro nějak dělil asi dětech byto nepřežili do by se dostali do blázince. Ale to neříkám od k ulic sobě sled tak to říkal z obecným důvodů abyste si z toho vzali poučení el pro obecně platné zákony v tomto životě. Že člověk se v tomto světě nenarodí tím žes do něho vstoupí z matčina oni na nýbrž že tam narodí postupně protože proniká smysly ses by sis s tímto světem oněm předtím nepotřeboval ty smysly v tom matčině že najednou potřebuje ta oni se musí smířilo li se musís stýkat oni se musí oni ho musí řeči o semen se zas vůli a než se dostane to co vás ještě dlouho bych řekl že se tento nata ani stav. Před narozením který trvá aby nevěří su potom pokračuje tak malým postnatální stavem po o narození stavem a ten se do ve se tak asi do se mi let či teprve v sedmi letech bych řekl o něco jaký možnost milé to by bylo oponovat kdy dítě narozen a to víte asi tak celistvě narozenou v tomto světě. ve třech letech jáčko ale se netečně tak úplně narozen no a potom se ještě dorozumět to dospělostí fyzickou. V hormonální dělo u o tak dále ale to je jiná věc to rozum od se mi že bych tak celkem se že člověkem tak jsem byl přerušován v tom procesu mně byl přerušován ten proces který jsem vrůstá do tohoto světa. A procesem znovu utvářel jako bych se byl narodil ne tak úplně ale byla to říkám jenom zhruba ne znovu jsem se rodil v tomto si čtrnáctkrát. Takže jsem jsem si jenom konec z toho se trvalo dva roky bez nějak měsíce stodol varovati tak jsem se naučil s v tomto světě se rodit. A čím dál vědoměji a když potom protože jsem měl málo krve nebyli trans způsobem ano a tak dále neměl jsem cesta pro jsem byl slabý v tom svém v které v něm obsaženi měla u všech ve všem v zakuklení ma a tak jsem často om býval. Tak jsem si znovu u obnovoval potom výstupu z omdlení vstup do tohoto se to ovšem to bylo omdlení na to nebylo stejně hodnot jako tam do jsem do on dívat tam jsem si těch kdo lékařích nikdy neomdlel. Tam se do svědomí ale při jakém vědomí při vědomí které vstupovalo nejsou v okleštěno smysly. Čili vstupovalo daleko širším proudem domě než vstupuje do nás teď když to musíme všechno co z toho z vědomí do nástup kuje prosí nebo. Přehodnotit smím tak nějak smyslově a jsem tedy vstupovalo. Jako řek bych nechci říct úplně o to se přeženu mi to prominete jako čisté vědomí do tohoto světa na to si dítě přirozeně nemůže uvědomit dal při třech letech stal dalších dělat od li jako třebas dejme tomu se do mana světec se nedostal přece dvacátých rokem koncentráku takže jsem najednou stala to byla zkušenost která se rozvíjela podle co s co tam bylo jednorázové nýbrž to byla se ještě s v ale chce takže jsem když jsem vzdal se v. Život před tím esesmanem tak jsem z začal být v chvět toho vzdání číst touhu ne popsanou stránku života do kterého jenom pronikalo vědomí tedy ale napřed ještě za se o co pronikl do vědomí u toho mládětem tříletého a co proniklo do vědomí toho sestro se v této dost kde suso mas děl sil člověka tam v tomto za to diametrálně rozdíl něco mezi tím je sedumnáct výrok tato o jsem si to byl dopracovat. Ukládat ukáže dva krajní případy jako o tom s pannou někde uprostřed ano kdy která zrodu vědecky trošičku promiňte nebo co to mám hlavě trošku cestu milovaný jak to všechno bylo na po že za nutné a ta silami do pro z taky abych to pro si to sico mohl o z ale dokonale zpracoval aby budoucí věky mohli se z toho malinko něco poučit o tom jak bude vypadat vychoval člověka nenásilná ne nějakými operacemi ale taková aby rozšiřoval vědomí toho člověka za hranice. Rozumu aby teče byl schopen něco něčeho co se ve starém řecku nazýval ho entuziasmu. Aby se dovedl nadchnout pro něco tak že by nebyl z vůli aby bych v tom pro co se nadchl a v tom viděli staří řekové a ten v v že ten člověk se dostal pod vládu boha apollóna a že tedy byl božským člověkem ale ne lidským a to je to byla řekne el. Taková vystačíme ta toho řeckého výchovného procesu neprosím to u každého člověka ale u někoho asi jeho. Protože to pořád opakovali pořád tomu naváděn li i běžného řeka. Tak tak v tom byl přestal svatém věku jsem se vyprázdnil bez zel nějaké operace. Od sebe samého a zůstalo jenom vědomí a ji hle. Do toho vědomí nepronikl pán bůh tak jak to měl proti se sedmnáct je to co vás tuto musit nazpátek o tom informovat nýbrž proniklo tam v svým vědomím a v tom vědomí tedy jednostranně zase pochopitelně svým vědomím tam vstoupil tak je že co ten lidský organizmus. Vydržel to tam do něho to vědomí investoval a vložilo takže jsem věděl najednou o již kristu u o stvoření obou. Ovšem možných sil mysteriích co se panenství pro nebylo tajemstvím dale test ji do života anebo život na vesmíru nebo stvoření vesmíru nebo vznik za ani k o vesmíru nebylo v chvíli pro tajemství. Čili vám to řeknu na hlavu toho postavíme řeknu to takhle jednal svatého stop dokud třicet devět jsem zažil stvoření světa udržování světa a konec světa. Či pro ze s o tom co chcete svět začal existovat jednavacátýho z odporu třicet třicet devět a skončil chuti tam ho jednavacátýho listopadu třicet věd bez ztráty jedné vteřiny. Vznikl zrovna to na chvíli kdy zanikl aby byl miliardy let udržován také jsem to jako pro čisté bylo by bylo schopno udělat to jsem pochopil protože u boha časné existuje to bylo velice názorné co se s se do čistého vědomí s tak z stačí v vtělit se to je to jedinečné. A ale teď jsem říkal začlo to s vědomím že jsem si uvědomoval něco co jsem před tím vůbec neznal jsem taky nestudoval. Ale jsem si tedy uvědomil že to co se tam stalo že to nebyl stav statický nýbrž že to byl stav dynamických. Že nějakým způsobem k němu dospěl ve své milosti a nějakým způsobem z tohoto statického okamžiku jsem zase šel dál. Dostavilo se to tam. Jsem se z toho se od toho esesmana vrátil mezi ti ostatní vězně a teď se najedl neviděli jinak než před tím. Tady řeklo očima božíma. Na to dycky říkám na to třeba na tom případy žil došela který z tam chvěl strach je jsem se na něho podíval a že losem jeho. A jak se něho se dělalo tak cení tímto zaujetím se ten entuziasmu z do něho vstoupil. jsem byl stejnou mělo jako v sobě se jsem pochopil že to byl on když jako sebe samého ne víc ne mým jsem byl měl jsem. jsem říkal žít ku ty si myslíš taky lisý ty si myslíš že jako ty ses provinil v životě o pro v vel v tom koncentráku není to pravda ty si tady proto že po dobrém bys to nepřidal na mysl na klid musel se na nemá to li si tedy máš přijmout si jenom za těchto těžkých okolností přijal za vlastní. A říkáme jsem přesvědčen že jsou co se nevrátím živ. Že je tady odliv vidíme z velice s neviděl mrtvých z viděl za tři dni jsem viděl. Asi tisíc z mrtvých v prostřeli ho učených to co je hrozným masa a za tak toho čekal dříve nebo později taky vím že tady zemřu. jsem říkal mystiku protože to že tady zemřeš. Tak svoje přání se ti nebo tvoje naděje třetí splní nezemřeli listu se přesto představy než. Ale von si zato jsem jednou ale ti věřit když řekl všechno mně co vše co víš tak jsem jsem najednou začal milovat. Z boží moci neboť jak člověk miluje tak aby byl v nebe tomu když mám tady v nepříčetně rád od není ve povalen po třeba dejme tomu k tomu co si to to mam co to neni na to dal tak to nevadí to nevadí protože nic sen. To jsem ví. To mi to se na obraze z tohoto větou v bral jako nenormální se e tak hned a tak si to mohu dovolit ale to se na povrchovým žít v vzdání kdežto jsem vstoupil do jiřího došela jsem dělal z vnitra všechno se rodí z vnitra navenek a ne zvnějšku tak. Již se dívám na není ku ne zvnějšku do nitra. Tato moje zamiloval do ale ty se uvnitř neprojeví ale to dobrý cenné. To byl řekneš spal či ale tam se to najednou co mířím došelovi projevilo v protože se jako bůh ho nešel a on říkal na slovo ti věřím všechno udělat co ty chceš dělal a on za to si udělal ten pokrok za devět let za podmínek kolik velice těšit. Nemohl oni opozice nemohu se modlit bych chtěl z jenom žil v prostě v tom vědomí že tam zemřela tak dále to bylo výborné že on se vzdal sama sebe a proto se nemohl naleznout kdo do sebe vzdát tohoto života a to neumře pro tento život on umřel vnitřek byl to život ten se nemůže znovu tady na tom vystihl odníti se za sebe z narození nového nebo v znovuzrozen jak tomu říká ježíš kristus. A no tak myslím že by vám teďka mohl z o na tak říci že i moje činnost od chvíle přestala být s mou činností a začla být činností boží jsem najednou zjistil že nemusí nic dělat za ono mi to de ale. Jen za něco dělá. Viděl do za byl to jsem říkal rozlom něco dělá do za poznává jsem to jsem se nepoznalo o to mystiků prostory co neměnné to jsem věděl si to nejsem já. Tak jsem poznával boha rozumíš že jsem ho přistihli při jeho činnosti. Že on je činitelem jediným jak v existenci tohoto vesmíru tak v tom pronikání do lidského nitra tak v lásce tak v tom poznání. Ve všech těchto jsme je něco z čit ananda prosti a tak to je ovšem není tam je to vrcholné poznání boha ale pět měsíc tuto trvalo jsem nic nemusel dělat a že jsem byl dokonce viditelný tím. V domě směl vidět ani by chtěl vraždit takže jsem procházel mezi bloky. Kde byla do každého mezi bloku na velmi nastolit za za jím člověk na s číhající se dostoupí měl právo zastře lid to dost za to odměnu jo takže jsem tam nejméně stokrát prošel mezi těmi bloky bytostí nos tisíc dvěstě tak jsem si. To ty pro tyto byly tak mystik nebot jsem procházel a nikdy na mně dnes nestřelil aby se svědkem sám osobně dívaje se s opera zavřena oka co jsem. Protože otevřít okno toho nese střídal. Kdo se roka se díval jak zastřelili žida který s tak je v při zemí chtěl u krás ze zemí i brambory nebo když měl hlad. Von ten esesmana z věže zabil to byla vyšší nízká svět pot. V zemi takže on měl jasný přehled. To se tam s tápe a mně nikdy neviděl ale při s to tam chodím volně ale ti co se dívali z jednoho bylo ku a do všichni viděli. To je velice důležité v tak si vštípit do hlavy že je to také zařízeno od pána boha že zákon na každého neplatí stejně. Když tady se jíme všichni mezi sebou u tak všichni vidíme věci jiné jinak jasem řád rod v živ v u kdybys s ti si že jsem si byl vědom toho že to každý víte po své nemyslel že jsme všichni v téže místnosti není to pravda. A my to vidíme každý po svém a jsme každý někde jinde.. To bych měl by se ty tato vlas rodina přednáška tom nemusí se nad se nevejde jsem říkal dostanou do toho prostředku do těch sedumnácti let. Přijde cesta je připravena abych tam vstoupil. Tak to nebylo něco co se se o sto přesto si letech a to nebylo ani tak málo co jsem se mnou stalo v těch třech ab vůle třista atd budete když jsem vyšel se musím začít znova ty tu tu velice rychle upře buďte bez starosti a když jsem vyšel z těch překlad vůle z směrem do života protože lékaři dale trápili nechali při vědomí. Tak jsem si zachovalo odtamtud vědomí. Něčeho co si člověk normálně v tom věku neuvědomuje ani v tomto věku dospělém. Nějakou povinnost co se mi ho ha. Kterou visí neuvědomujete že nechci říct bohužel možná bohudík protože kdysi si pořád uvědomoval jako já. Tady si dneska to považovali vzala uvěznění. A vám je dána taková míra svobody se po že to za svobodné vidění přičemž nejisté. Ježto jsem byl svobodný protože jsem měl povinnost jednat správně jsem cítil povinnost jednat správně. Na to bylo něco navíc co ty lékaři způsobili. Čili od útlého mládí jsem měl povinnost jsem cítil cítil povinnost jednat správně to byl žádných el jsem ty mentální cit. Nýbrž na tom byla opravdu jsem to pociťoval jako moc která k tomu nutí to byl první závan moci hosté potom bože sedmá světech mon by se to nebylo něco nového se se totéž li se v nás dotek představa za to něco nového nýbrž pro pokračování jenom marta tím pokračování téže věci. Tak jsem tu moc jsem musel poslechnout co jsem řekl mamince maminko chci jednat správně jsem možná se do že musím jednat správně možné. Si máte doba tak vás slabá před oči a se starému reprodukovat protože možná byla slabá předchuť toho co zažívali kristus v tom chrámu ve vás světech a jsem poprvně ukázalo že člověk může sledovat život ježíše krista jestliže porozumí se s ním dělo el když se tam ztratil a mu to vyčítali v tom chrámu tak říkal co pak nevíte že musím být v tom svém mého otce musí ne mám. On to cíp jako povinnost jsem tu být nos cítil jednat správně bolel jenom slabý odvar toho s co zažívají kristus pochopit ale že si na nějaký odvrátit to je. Je tam nějaká povinnost navíc co kterou člověk bohužel do smrti necítí nebo bohu jak chcete a následkem toho si je na a postem jedná a pořád na základě své vlastní vůle. A bych to dneska zpětně jako mohlo asi tikot tak by řekl to co nazýváme z vlastní vůli to i když se s tím vykonat a mnou se na vykonat. Ale vůle která pochází od boha tato lidská vůle vlastně bezmoci a tam tam vůle jen z mocí čili když potom jsem. Maminka mně pomáhala o pokoj po toto bych věděl se správné když když jsem dohrálo roli když do národy můj rozum na s rozumem dál v z se čech něco řešit el tak šla na pomoc rada matky dělat jsem z těch četných nad jak sám často říkal poznal tu pravou jsem věděl protože to je to správné jak jsem se to dověděl v tom momentu bez ztráty času jsem měl za sebou moc která umožňovala topí. Konat moc kterou jsem neznal musem nevěděl odkud pochází a tak jsem si nikomu nepřizná jsem tu moc z pociťuju. Čili jak bych to byl bit jako malý mohl definovat byla tady moc která umožňovala to co mně maminka doporučovala. Pro bez způsobem než sis okázalým ale nadmíru přesný. Že do všech detailu jsem mohl to vyřídit tak že by ten človíček v tom věku ani dospělý člověk v ses řek dovíte jen jsi to nedokázal ona říkala maminka vždycky města z s v z toho co růst tady s jednou poslechl malou lid ale jsem někdy poslechl jsem pozor jakože správné jak jisto potom vykonává ona říkala jakou mocí. Ale jakou přesností. Detailním propracována mým jako bys je a do jaké zkušenosti starého člověka. Tak je to řikala. A ono to fakticky bylo to že bez vůle boží ani vlas z hlavy člověka nespadne. Ale jsem tu vůli boží na sobě pociťoval jsem jeho mocí i tento hlas v to v leskem byl v tom lidském díle v cítil jeho mocí a zamontoval nebo za pracoval do toho díla které jsem pravá. Tak je to je začátek věcí ten celý vývoj od od celkem li o neznatelně a st se pořád takle opakovalo jeho vynechám jenom bych chtěl říci jednu ještě věz připomenout to sama mockrát připomíná mat toto co rad asi trošičku psycho viz její založené že to nebylo z ještě nositele. Ale jsem mezitím se zamiloval do přírodních věd a domě strašně drželo do veliká byla veliká výhoda se zamiloval do jedné jediné věci. Nebo kdyby to byl člověk dobyto by se tak do jednoho vně člověka ale tady to byla věc prastará mimo člověka. To jednoho jediného zájmu bych tak řekl tele v čem protože jsem se v tom pro za nemusí jedno sil. Ono se člen o čekala chce když kde nejedná svoji vůli aby se mocí která v něm působí mocí boží s v jednotě v tom co dělala aby celou aby za to mělo u k je na sebe asi do ti se v tom než jsou svojí mocí is schopnosti by tomu přidal sebe moci boží maličko svého přibrat moci boží ale všechno bez pardonu a bez repliky bez výhrad všechno co dispozic tomu přidal a tím z toho vytvořil dílo které jde za hranice. Lidské činnosti takže jsem opravdu na tom gymnáziu v těchto vědách přírodních šel za hranice normálního za ale mor s dál stala v době to čtrnácti let od atd. Kdo může opřít za rájem ano čili moji učitele přírodních vět sil dopis rostlinou vyslán mělo byla noc přemíra tak ty objevovaly v tom smyslu že říkali jak to dítě za u to nevěděli že že to zaujatost kterou měla oči lékaři dělat že s toto nemohu vlastně ale je zajímavý že to co ve mně říkal toto je správné. Odděleny tady o této zamilovanost ti neříkali vůbec nic nechali pro nitro nech v tom na tu na pokoji a těžko viz na to by se na holičkách. Ale je pro jsi zamilovaný nepravým způsobem tam svůj život nemá jít. Ty být zamilován do věčného života tím že tak když se nepoznává se může by za nám do toho co poznává aspoň povrchně třebas a tak. Jsem do těch nám do kolika let jsem šel od pozdě tak dejme vodu patnácti let. Jsem na tom jinak se protože do školy by se za li svou rukou že to slabý dítě lid to nevydrží při vědomí těch se z vody nebo pil vody ve škole matko nechte si ještě do má. A při se si za rok jak matka přišla předmětech cenou do školy jsem začal pozdě studovat totiž chodit do obecné školy. Do to dobry dělat roste do sami než jsem byl to sice se mentálně vyspělejší než dostat děti nedělitelnou bych se moh milovat však tím věcem kterým se děti nevěnovali rad čili se často něco na co oni čas neměli. No a to bylo dobré ale čili. Lékaři způsobili že jsem se dovedl jednomu jedinému věnovat. Na a se ženo těm přední vědám a teď okolnosti které čím dál více vedli ne tak řečmi matky co mně doporučoval nebo ze svých přátel nýbrž čím dál a víc jsem pozor váže okolí nechte událost tedy pro vede mně probíhaly vedou k co je k tomu co je správné nad se stále se díval na událost. Ale jsem si co říct nebo ne jsem nehledal tato odpověď a ona něco říkala jsem o něco navíc co jinými měřítka. Prosto třebas prosí žil možná že v umění žít na tom případně si dva podávají atlas a říkají na chodbě v vám to dneska ještě rodina se na dal. A jsem najednou věděl o události že pro význam ačkoliv ji jen si to říkal nějaký karel nějakým opravdově. A tak jsem studoval proč to pro znám o tomto svým zažíval mírnějším stylem taky ale tuto bylo tak nutkavé že jsem věděl že když z tomu si o jinak je muset dělají jaké se nedělí jaké jsem to tam nebylo řečeno v po se toto udělal stala svaly by to dělal jenom pro sebe na jak neproměnný který šel oko o nich náhodně no a jsem ten den od ponese nějaký najdu na náš budu nedoví nebyli do máme chodem a v době kdo zná. Bez hodiny před tam jaký pan nesvorný a říkal že pro již i petr svýma ve nadto z vídně a že by se měl setkat protože možnosti seznámit cizí literaturou nebo dokonce dodat z vně to proto prvně tu díky. Do kosit třicet dva a že bych který měl od něho čerpat nějaký zkušenosti co pro byl paty zrod do duchovního otce. Když jsem tady kteří nebyli doma ale když se potom ta událost znovu ode odehrávala za půl roku na se chodbě se s říkali trám to na mistrně na s stanou o kam si vzpomněl na byl zde žár byli jednou viděnou. A řekl jsem letos jsem zažil který jsem dělit protože za dom byl ve dneska mám být taky než najdu jež najdu nepudu suso o sedět doma u zase sedět ho má. A přišel pan nesvorný zase ten přítel toho k kdy měl říkal je to být svýma pro již plzni to dost nahoru se dneska do do tak si sice tak co okamžitě se vrací zpět vztek naše jsem k němu ještě a janetem ty má. nejenom poskytl literaturu ale ten byl spojkou mou musí svým na to jsem nevěděl samosebou že takle na se čeho cviku kou. Když jsem dokud zato sedmého do byl potom pod již jsem se z řád nebereme žákem silami jako své tak ho z o slovy jsem totiž kost do svolil nějak vosk jsi toho za na nebe rád způsobem mi tady děláte v tomto musel lu. Spisy mého mistra nenajdete ale vědomě pošleme jsem se pro z myslela saně představil on odešel z od nenašel ty spisy přes svým u došli jemně do plzně i maříka se dostal z po by že si věk takovou o hadu již přijalo by na ose k ale co s tím je to pro dosti stane u nás jenom to co z vědomí z těch svých přátel a kdyby měli tak nemají o duchovní zájem veme duchovní zájmy když něco udělat to co s tím že jsou dal co samo pracem složil dneska před. Se šest let po smrti tak si něco dělo protože do toho svýho doby na to se pořád to vleče tak čest let v životě lidském vývojovým procesem např do věk to najednou stalo by ty události mám nerost půstu ale v tom životě teď sedě toto teď jsem tady u těchto použit uděláš jede potom zrození jinde toto mně musí na objem z že jo oni a tam zase někde jinde pro o třebas tady ho u víta že ne a tak dále to jsou z ky tak v tom není sk. Z ti také vidíte možná by události teď děláme co seděla tam co to vidím spojitě a v daleko větší spojitostech ale závislostech souvislostech které třebas nevidíte no ale nechci vás jak posila z to je správné byto n tam kde jste potřebujete takle vidět rozkoš skok protože její jista. Že když to mas toho děje nerostu spějeme. Napřed že stavitel ne nos my musíme začít analýzy a potom tato nečinnost myslíte co pro se mi dostával teďka mým ten zrodilo prosila by tak prosté syntéza jogy nakonec ano po všech těch předcházející je co jsem přeložil nepřeložil protože to vrchol syntéze vrchol všeho vy musíte v v tom životě dělat tímtéž a umět se. Pozastavit když vám něco jede kupředu abyste udělali syntézu toho co bylo protože pořád jenom sekal nějakou se kanou to jen to se rádo daleko pořád do daleko vyšší kus v ale to není užitečné zdržován víte umělec říká nejdůležitější je u mě. Své v tom svém díle pozastavit udělat tam toho su a ten poté on se znovu pokračovat tak aby se konečně o z atom se v nás nebo věku kus svého. Tak oni mně sebrali z toho čím nás dělat proti vůli ale protože nebyly peníze byla tedy krize ale o z po nás to bylo milo ve zaměstnány byl zaměřený mistr že neměl vůbec vodu na toho kdo rád že žije aby dále aby do že on nějaký studiích na vysokých školách kam jsem jako mých žil to list dělo se již to nebylo zdarma jako u nás teďka do pak bez typem víru v ale to bylo všecko ale to ostatní co se ani dostát nestaral zel ale. Tak jsem si že říkám musí mít praktickou školu tak měl tady na tu obchod jak ne miska jako zkoušku jsem tam prostudoval jak s tak to byla hrůza a protože to nebavilo se při to z toho něco jiný ho podlaze si pro mi temně a to jsem to od od ale je tedy to fakt. A to vyšlo a ale že tam když tito sebrali tuto možnost být tím čím jsem ti chtěl být tak jsem duševně ztráta jsem byl připraven o to nejcennější jsem životě měl. Nic nadto si nebavilo jenom jsem chodil do vědecké jeho tam jsem nadále studoval ty přede vědy bez se do jsem zanedbával třeba školu normální ty ekonomické vědy na jsem studoval ty při rodil vypořádat ale čím dal jsem prostudoval tím jsem věděl co jsem poznával to není soustavné to není vědecké. A že tímto způsobem se s nestanou věcem. Že nezvládl ani jedno s přírodní věc tak je to rosy na by se je to živočich oběť cokoliv ne zvládnout protože nemám vedení. A tak jsem jedno hodné dub nového rovnice třicet. Zdálo se při do dní věd ale bez lítosti že si zda to s tím s velkou li to jsem se vzdávali jsem odcházel z věci z něho mi zase noc budeš někde dělat něco nebo spát ano nebo chodit do školy by to nebaví jak se to vizte přináší dělal to jsem ne tentokrát jsem opustil sama sebe. Musel jsem tu svou lásku bych tak řekl ale s tím taky sama sebe jak byl toto moje škod spojeno s tou láskou. Ale v chvíli jak jsem opustil sám sebe jsem se vyprázdnil pro tutéž moc kterou jsem poznával od těch třech a půl let. Která mně prali se na nesu popadla ale tentokrát tak mocně protože jsem byl krásnější než před tím že nedovolila abych se hnul z místa je byl s kořistnicky tam moc sebrala veškerou místu života. Tak dokonale že již třeba do sebe. A začlo mnou vládnout to smyslu že mně ukazovala či jsem že jsem jí. Součástí věčného života nevíte je jak jsem poznal který že to pán bůh. To co třebas o na nenazval ani tehdy jsem nebyl věřícím člověkem jsem poznal že to moc kterou asi lidé nazývají tím bohem ale divil jsem se potom později jak to že to zjevení boží nemá o nich takovou takové nás si to měl takovou moc v čem byla tak jak to víte taková moc to bylo to byl nastřádali poklad jsem přesto je v tom přijmu moci postupně vychovával. Že jsem tento tentokrát unesl takovou dávku moci kterou byl ve třech a budete dnem neudržel tam by byl za v zemřel pod tím pod tím přísun mém obrovské moci. Tentokrát jsem neumřel ale měl jsem co dělat abych neumřel jsem se po chvíli teprve zdvihla do n. Dušoval jsem se před tu vědeckou jeho no a tam jsem zase se na nebo jsem tu hodiny schopen vůbec dít v asi dobra do kr osm skonání co to bylo ale to se z nebyl schopen jít takže jsem se tomu potom také namítat že jsem byl jako stěna a tak dále. Ale říkal jsem mamince. jsem si poznal toho co čemu vy říkáte bůh řekla tak boha nikdy nepoznala a na tak jsem nic neviděl ale poznal jsem moc která mnou vládne a mnou vládne takovým způsobem. Že vím co mám dělat že mám být ve službách této moci že ji mám patřit že mám síle smysl života službou u této moci. Že ji mám patřit dokonale než čemukoliv jinému kde jsou při li děly ty jsou daleko za mnou když jsem včera se před si o tento litoval a to to litru nebudu přírodovědcem nebudu ničím v tomto světě v mu jenom božím a to vzal doslova jsem prostě přestal jíst přestal pít přestal spal přesto z od pochopitelně všecko jsem před. To souvislost tímto světem vše co jsem přestal dělat nebo jsem ten svět omylem považoval za vedlejší. A ony je daleko důležitější než si co řekl mysím si třebas myslíte bez tohoto živého lidského v ale z mu k bez toho transformátoru který máme nemůžeme časné transformovat na věčné si misse když to zažívám že toho vrcholný zážitek že to ani nepouští z za semena že mi to drží bez mezer a byl to drží při sobě připoutaného v když co mně z líbilo co jsem věděl totiž přes dostane se všechno. Dělo na jsem věřil dostanu prostředek který u z se obnoví to v toto chvilkové vědomé spojení s tou mocí. A taky jsem zase z mýtem prostředek dostal potud jsem se o dostal do ruky a ne z nevyčetl radost z od ruky. si zase na mělo to za následek byl zase prohloubení toho stavu takže mu extaze nebylo mnou uzel v mém životě když si uvědomíte že se nepřešel do se lidského způsobu život na čáku duchovní cesty v tato bylo všechno naruby obrácené el z kde se ukazuje že ty ses do začátky pravé duchovní cesty ale začátky. Ale kdyby to šlo bez nich tak by to bylo dobré jsem začátek moh eště budou se musí do na takže jsem před ještě před proč se to ne jsem ještě jít o kousek dál za těmi extazemi. Ještě nevim ne jak to poradit lidem ale na že vlivem silami jako se na to ještě přijdu jak se to dělat možná ony raději on tam napovídal věci které jsem si netroufal dříve by svět za to jsem se to zakázalo nebo z před to je nepochopila on se snaží to lidem vštípit. Tak takle se setkal s bohem co od jak by to tedy definoval přestal jsem se s přítomností v z věčnou přítomností. Z přítomnosti tak silnou že přemáhá minulost to byla to moje milost toho člověka a přemáhá mojí budoucnost. Že jsem od chvíle že jsem toto zažil. Nejsem jenom závislý na tom na milosti kterým kterou člověk prošel aby s mou stal člověkem. Jsem závisí na budoucnosti. Kterou mám projít stejnou měrou jako na milosti dneska chápu člověka tak že to dvojí závislost. Zen tomu že žije v přítomnosti závisí na minulosti a budoucnosti a to je všechno v přítomnosti obsaženo čili on bez věštění el bez věštění co dělat co je správné vypadá to jako věštění hle není jenom se čas li hle a není čas k jeho není to čas jeho nýbrž to. Čas boží vám řeknu nemám čas č. Tak to řeknu takovému člověku který ode chce věc která není správná. Takže bůh nemá pro tebe často co by se strašně tolik tak mluvil žilo ale to musím říct z aby tomu rozuměl nemám čas a najednou při dějinný a vám protože na času kolik chce ale protože zase nemám čas nemám čas vůbec nemá čas protože to nevlastněním musí tyto od tech základu časoprostorové existence aby se mohlo. Dostat to vědomí které se to dělat zatím s za tuto o den nos. Znamená se s a prostor za hranice svýho čili promiňte mi se považuju za úžasnou kosmonaut ha. No který překročila hranice vesmíru. A když jako se ta okolo země nebo někam dokonce na ve duše nebo není tam na malost tak to považuju za strašný řídil si protože v hrozná námaha a se tam dostat o to co poznávám poměr měla myslím vyspělosti technické když to bez této vyspělosti se mohu dostat za hranice vesmíru. A teďka se budete ptát on oni zaručeně aby ten který ten vesmír končí. Kde se hranice antoníne nesmírné končí všude a při nezačíná na počátku bylo slovo ten začátek je věčný ten konec jaký věčný takže mohu říci. Že překračuje panice vesmíru tím jsem dostal dalo do nitra věcí. A ten bůh je v tom nitru v tom nitru věcí v tom nitru stvořeného základ stvořeného je nestvořené totiž či kdy jsem tvrdě proti tam jist pro protože ten základ toho stvořeného ale protože jsme všichni ve svoření ne tak máme právo ses dostal do toho nestvořeného který je základem toho stvořeného. tu kapitolu skončit co máme udělat proto aby je to mocná přítomnost se projevila také nám ho. Ho na řeknu ve systém dělat něco pro to aby se vám to projevilo be tak to radši nedělejte z s se neprojeví proto si to přejete přál jsem si to jenom stop pro jeho jsem si to v próze jsem si to nepřát jak se to projevilo hlavně jak se ten ještě cet nepřát si život je tady proto aby byl žili z s to nejsi jsi to nebyl prožíván a toto prožívání života. Je tou cestou tomuto poznání ježíš neříkal přejí si spásu především klas při království boží to se modlíme ale všimněte si jak se to my víme v jakém pořád tam se nemodlíme příkazy den začátku bez o jsem si jsem si to sice jméno tvé buď vůle na tak dále při krásy.