Karel Makoň: 86-10B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Dala tato byl zatím posvěcej me na tvé je při království tvé teprve za tím. Jestliže v neposlední temeno boží a to se na vás chce. Nemůže ten být nejmenší naději že přijde království boží upozorňovat se do posvětit jméno boží to jsem vám vysvětlovat toto ještě mnou řeknu bůh že s z stvořitelem s něčí někým kdo to pořád tvoří tento svět. Čili připojit se k jeho tvůrčí činností být činný v tomto světě. To je posvěcovat posvěcovat jeho a jestliže posvěcuje se činností jeho jméno třebaže o něm vůbec nevíte. jsem oněm nevěděl do se v nás těl tak jsem udělal všechno proto aby se něco pro jen jako moc a kdy byl v toužil potem moci neprojevil sv. Smíš vím že ježíš kristus byl milosrdnější když co vím že když nebyl na mi že panovat tak to všechno dost při něm ale on to nedělal on nechal být. Před svými učedníky kde ty kteří si přáli spásu pro sebe jako visí přejete atd ale a upozorňoval že se nedostanete tímto musem nakonec nýbrž jenom pod kříž. A budete křižováni tak dlouho tímto životem vyjdete z tohoto bludu a a a o něm radikální za tři roky s tou budu li že nějaká spása pro člověka připravena vyvedl. Objevíme pro tebe zkušebním komu ji není spása připravena není protože viztež pro sebe. Jsem od prvního okamžiku rysy vstoupil do neučili jsi učil miluj bližního oděli pro něho všechno jako pro sebe tak je najednou ty pořád chceš spásu pro sebe ty když dělat nějakou výjimku vedle ostatních mně nemůžeš upozorňovat na protože recept je někde jinde než v tom. Přejte si aby vládlo království boží dejte krásy boží především dobré ale prostředky jsou vysvětleny jinde u toho ježíše kris např je v otčenáši a jinde. A musíš těmito prostředky hle dal a ne jinak ne při no. Není nic snazšího než se vrhnout do toho po mala co z toho s to po vás bude veta. jsem třebas byl jednou požádán. Pane tu mu dám li do tomu co omlouvat někde žena jsem tam přehrad. Tam dole na. Protože právě tohoto temno el tam se byl pořád abych konal že jsou vstřebat tak aby se mohl vědomě spojovat s bohem ho co to proč ne jsem nevěděl že by ho zabil na sem proto jsem hrál s váma v kalech jsem hrál jenom soustředění na protože třebas nechce zabíjet. Ale mělo by byl zabil volně prosil prostě přestaň ses nosila se mnou protože mně to zabití mně země uniká poslední špetka života u sebe ve mně chvěl jako osika a byl by umřel. Protože když vám poradím ve toho oni deset dej do toho boha a vás tam dovedu jsem tam jednou vešel tak tam dovedu s kýmkoliv vejít ale budete okamžitě mrtvi. A to nikdo ani lékařská byla na odpustí co jsem viděl vraždu na tu nechci začít s no to si však. to že jsem to je ode jsem se z toho co si člověk může přát a nemůže se tam co tam otázku ten se tam kde můžete lidskou vůlí ráje vedle vůle boží bezmocná. Něco v tomto světě pro sebe získat. A považuje za užitečné ne za něco co by jinému křivdil nebo u k tou tisk ono mate na to právo let co pak vám chybělo říkali ž kristus jsme spolu tři do k i chodili nic vám nechyběl oni všechno poskytoval a dovolil abys všechno se jim poskytlo aby všechno měli co potřebě svému životu v čili nerost takový se se všechno chtít pro sebe. Protože tento život se dostal na tuto úroveň abyste živo sil. Nýbrž aby také ne aby ze zabydlil ale aby měl tady takové prostředí ve kterém jsem o klidně vyvíjet za hranice tohoto prostředí. A to může jenom zatím s za těch okolností že. Neví o tom organismu že do rozumu nepřekáží protože ten potom paty z musí jedno jak je tomu se tam plně rozvine. Takže tvoje bez mezí oprávněn jak tady jednat pro sebe. Protože fakticky nedělám nic jiného než upravuje stájí pro narození ježíše krista v máte právo upravovat stát a pro jeho narození a čili máte právu pro všechno i pro tady dvě zvířata. I du o ping nám aby to život myslela probíhala než mnou volen normálně lidským tělem a oživovalo všechno lidská centra na to máte všechno pro byste byli plně člověkem plně žijícím v tomto světě. A vám si může toto právě. Sice jinam mým životě na tom co dělám ale na tom průběhu mýho života při ran do po za to směli vybrat společníka práci protože jsem nikdy neodešel do kláštera nese tak i ten či onen na odešel jsem. A v tu askezi jsem prováděl uprostřed života ani v ničem jsem neodešel o tohoto života. Ani odkud jakékoli svodu tohoto žil jsem odraz dalek ne svou vlastní mocí toho si musím přiznat takže víme že jsem byl normálně křehkým člověkem jako každý člověk káže jsem na to právo v tomto životě dosáhnout to co ostatní lidé protože do z toho moc dostala přes jenom když to vezme se takle tak nakonec se mi vystudoval vite protože jsem neměl o do po určité době studovat ale. Šen co z něho potom dělat ne protože nemám chuť k ale co dělat protože prát protože nemám chuť se dal proti sobě co pro jsem proti sobě proti své vlastní vůli v čem si kristu vjem do tradovalo v postupu od sebe. Samosebou jsem přitom šly kdo ho soudcem nebo duch tu byl to se s pro něco bylo co nebo byl přitom byl na žes to co kultu dejme tomu v tom zk to udělat tak nebo rukou vola prostudoval jsem víc jsem léto jsem pro to lidské roku děje ale ještě ale to jsem studoval v on byl s něho mě. Pro ty pak vědy že ano. Protože jsem na při v tomto budoval mistr řekl jsem si budoval ten koncentrák v kdy byl za klepou který se nepotřebovali do skutku být v by přít kdo nařízeno byl ten vím když se chtělo to byl život sval. jsem byl kdy jsem dostalo v li na na starosti nebo proto skoků pro starosti kterou jsem chtěla studovat. Tak jsem šel patrno z koho o to byl jsem na proč prosté italské španělské ku tu za tam jsem trp plně na přednáška ženského od dělat vynechávat za svou pak o to ve jsem tam má. Byla jsem si toho u z toho svém zapřeli todo klášter indexu hlad a tak dále a tak dále. A neviděl jsem v tom nic špatného po že můj slyšel říkalo studují pomalu by ty na propadal všeho že občas ty zkoušky vynechává no tak než z nadto pozdější že ono ono toto co tam dále opaku tu nebo mor do teďka tam ta se ti tu jsem proč jsem vzal na školy drátě bavilo a do hodil jsem za by se na školu drátě nebaví děl tak jen klidně studují tak jsem klidně studoval čili toto všecko je do volen. V člověku. Z nás velikou škálu možnosti neproviňuje se přitom. Na že si stěžuje život někdy jsem si od vrcholně ztišit tím se dostal do koncentráku byl byl byl dejme toho jsou byl hotovým kam prodej byl šel do toho kam dost viděla kdežto ono se to žije silám nečtu od pro tu dozoru bylo by hlouposti v on se do koncentráku nemohl dostat tělo jsem měl přestalo jsem se dostal do koncentráku tu jsem dávno po studiích přeci. Na mně to sem. No tak byl to byla moje chyba ale řekněte mi spravedlivě seděl by tady s vámi kdyby neprodělal koncentrák z těžko aby se byl dověděl to co tam se čisté vědomí dovědělo nebyl de vyčistili i takle to vědomí svoje k tomu obrovskému poznání které se do tedy mělo právo vlít. Takže v každé zlo své dobro při že jsem si život z vůle dát z kosti jsem se o něco kdo jsem neměl nebo se z neměl nebo co v něm nebylo nařízeno neskýtá dělá něco co mně není nařízeno žena a tak to bylo strašně rád. Toto co dělám strašně rád protože to není nařízeno tu letem ty kresby z tady se vám bistami pro toho. Abych vám ukázal že za třicet nad ne. Později ne dříve ne jsem si dovolil vzít štětec do ruky a tužku do ruky ani co nakreslit. To znamená jsem si zase přivlastnil čas protože v tedy se jak je to provinění. Protože jsem asi původně ale měla malý z jen dát jim to pořád to ještě z kap nic vědět že jsem byl v vidět z toho dostalo pozbyl jsem neměl žádnou praxi ale důležitější je že jsem si dovolil. Z experimentální důvodů a to vám teďka tady říkám z toho času který není můj do času své a jsem byl u toho antonína svůj aba byl jsem své po své proto jsem si málo a. Hrozné provinění ten z z z z božího se odebral do lidského. Ale jsem říkal co nám to ten ježíš kristus ukázal. On před miloval nad každým kdo plakal byl s přísně jen ne a něco mu chybělo a ten ba na to že tím že pomůže třebas nějakém matce ke vzkříšení syna nebo od k jež by někoho je že tím mohl dostal do království božího nýbrž jenom potěší toho člověka. jaký rozdíly mezi tím člověkem kterému pomáhal ježíš kristus a mezi tuhle tím karlem který chce být potěšen. U potěší toho oka prali i po těšil z tam u u. A neudělal jsem patrně to teďka vidím moc toho pro ni mění to jsem měl na mysli že krista který také jenom nehledal ovečky do království božího nýbrž taky léčil. Měl slitování se měl citování s karlem jsem toto málo a při se jsem byl trval jsem nad ním smiloval jsem sis se do zač se přesto ruky v na tak ano to jsem toho vydržet. Tak vždycky jsem šel stále tamto nosem svýho závisti na tu na ten obrázek u. Ale nesmím si šlo o něco jiného jsem se chtěl naučit systému u do technice nejenom učení se technik jane ještě umění to o malovat po pátý nebo ještě víckrát takto začne být zase mění o to proto se musí taky vejít tuto umění wu. Na tak vel život lidský prostě není jenom hledání království božího. Nýbrž posvěcování me na božího el to se musí provést a co je to po se sval nebo si být činný u. Tak jsem byl činný jednou prvky kdežto když teďka tady pec kam jsem vrcholně něčím přátel. jednak mluvím z paměti kterou mám zachovánu o svém životě kterému by s poznáním které není ne tak. To nejsem činí kdo tady jsem byl čím no jo ale abych jako mohl být činný. Vám to něco se nadto ptal citované vším abych mohl být čí lidsky činný a ne tak jak jsem teď tady. Si celý den zpívat učitelka cit u cizinci spí na nebi byl to nakreslil a bez zpěvu bych to byl na se z zpět a potom teprve trestá. Takže trup deset prostoty po pád ti to mluvil nahlas proto budu muset být sám protože kdyby se z sbíhali dživy z z od tam věřil mává ne u nabudu u nabudu zpívat radostí že mohu být činný. Ano že si vyčleněnou z činnosti boží část pro svou radost a protože ježíš kristus toto dělal pro bližního v to oděl pro tohoto bližního který nejsem z ví. Ž el tady mám dotaz když že jsem říkal že nikdy jsem se k dalšímu pokroku neodhodlal bez na nucení v či dycky muselo přít také to svým ode k tomu ho přimělo a jestli to tedy jde. Jak říkám že by to mělo jít i po dobrém bez donucení by ten pokrok se nastoupil tu cestu pokroku nastoupil. A z čeho usuzuju že to jde. usuzuju z toho co ve kdyby z čeho usuzuju o tom že jsem si ji že to jde bez tomu co. Totiž když jsem se narodil tak jsem překonal největší donucení z věčného života a jsem se narodil v životě pomíjející. Věčné jsem zapudil do pozadí mít své nevědomosti jsou nevědomostí. A to co bylo nejdeme jsem povýšil na pána tohoto světa. Čili když mám za sebou tak to je veliké je od zosobnění. Se stal člověkem nezrozený jsem se stal zrozeným a tak mi tiší mám za sebou a tomu věděla a to mně je to ve mně z zanechává naději. A mnou že to co je snažší bude. Daleko lehčeji než třebas ten porod než toho jak jsem přišel na tento svět než ta přeměna toho věčného na toho časné. Ovšem upozorňuju vás na jednu věc se jsem ochoten to třebas rozvinout zajedno ale v s s po čase postačí jenom symboly nebo on jenom body styčné jak přichází člověk na ten svět že se zmocní napřed vývoje života na této planetě tu o milost prostředka se z mocně taky vývoje toho vesmíru neživého ale že je vyvolil života atd kdy ten devíti měsíců el pobytu v mateřském těle v že z malinké buňky nedělené. Se stane nakonec člověkem a prodělá vývoji napřed o moc otce a no potom na zemi tak to všechno vyšlo z z si on šel na zem pro tvorstvo on to prodělá za devět měsíců čili to je opravdu exploze bych kosti to je když si šel a. Když tohleto a on prodělat tak najednou se pozastavuje v okamžiku jeho narození a on se těžkopádně pomalu pro kupředu ne takle let aby za ňáký zase byl visí svou dobyl těch kde byl a je tím co dobyl za listu předtím mateřském těle to ne k tomu to strašně pomalu. Ale ale přestože to bude pomalu když do toho při ne moment opakující se moment konání nikoliv vlastní nýbrž z vůle která je silnější než vlastní když se mu podaří jednat správně že tuto lidově ji bez ohledu na sebe protože to správné taky jednat. Tak připravuje k sobě převrat. Je daleko větším převratem než že za devět visí se stal člověkem z neživé moci ne bych tak řekl nebo z jediné buňky nebo a tak dále. Protože jsem se o tom se že tomu tak je. Když jsem v tom koncentráku třebas el pojednat řád byl sto porod třicetdevět. Zažil stvoření světa jeho udrží mu to jeho konec el tak jsem zjistil že došlo. Bez násilí někdo na nesáhl nikdo nezavírá přitom nikdo nebral život jenom je to hrozilo jsem jenom bez se představě ustoupil od tohoto život jako něco co opouštím dobra moje představa si děláme představy. Tak si říkám ha. I když celý ten pokroky závislý na síle představy a ty si nikdy s představou na pána boha nešel a proto si o tom neměl rozdání správné jako mají ostatní dech vedl cestou víry. Proto jež kristus říkal u věž a budeš spasen. Ta síla představy způsobuje že on se si do přesto nedostane po dobrém kupředu v když na příděl dejme tomu ti učedníci pán je při zajištěn dobyli se stali učedníky li to bylo po dobrém to nebylo žádné násilí oni uvěřili a proto vysoký opustit své rodiny a se smysly kristem rozumíte tam kde odkud tu symboliku tu vnitřní podstatu vnitřně opouštět a na. Ale že něčemu vyššímu ale co jsem to na něho na teď bych chtělo aby se vůbec osobním kdy patři své rodině když si vydělávali na mít když se voni starali aby zaměnili za daleko vypočítavější sobectví že když opustí toho co je misky dalo do čas není tady nějaký pokoji nebo po vody na tomto světě zamění za věčný pokoji za věčnou blaženost dáno na cestu takovou. Čili ježíš se spokojil s tím žen sobectví užší nahradil sobectví když vší a vypočítavější ti žáku. A nebylo to nesprávné protože nám tuto cestu ukázat prosimvás tam zčeří o to ukážu a dal mně abys tomu porozuměli jak sobectví hraje obrovskou roli toho jsem z na to on tak že dneska jsem to všechno říkat co to vyžaduje od pod detailní rozbor. Že se ho nesmíte zříkat jenom tak že to je mocným hnací prostředek. A že když ho správně a po užijeme zase zprávy použijeme tak se dostaneme pod přišla pak dále pak to se nedalo no toho nebo teďka nemá toť tak čas nemám čas. A nad to je ono vím že to správně oni stalo by se dál rozvádět el tak bych to převedl správné řeči. Ale mělo by to stačit že tím že člověk žije sobeckým životem jako žijeme sobeckým životem. Tak také tou cestou lide a podobné jemně třeba to sobectví tří být toto sobectví které normální člověk který souží jenom jemu je sobectví nesprávné sobectví které slouží také je také bližnímu je lepší sobectví. A není to ovšem to sobectví které vede ke spáse to ještě neni ale je to lepší sebe s. No tak dejme tomu ty učedníci pane by to převedl do symbolu znáte lety sice el novou že kdyby nemilovali bližního ale milovaly především sebe když se léčily také jako ten ježíš kristus v s s že my se li si na svou spásu když nám to to ježíš zařizuje tak zřejmě to náleží k podmínkám aby člověk se pomocí této činnosti dostal ke spáse tak prodělali. Pak přišli třebas od bral co všechno dělali léčili vám a bez nával protože mně k tomu sílu boží ale měli na pozadí svého myšlením vědomí že to dělají pro svou spásu rozumíte či to bylo tam mně nad oba pořád záměna užšího sobectví nebo nižšího sobectví nebo je pro vyšel sobectví za pro myšlení již se dnes na důslednější atakdále ne. A když si pro tomu jsem měl jenomže ale nikdy se stalo když jim něco nešlo. A vezme si ten případ je zde mohu vypadnout z tohoto se toho z toto řetězu sobectví někam jinam kam mířím svým výkladem. A v psal jsem to tehdy když nějaký otec přivedl své dítě před ty učedníky a tolik bylo posedlé zlým duchem a oni dokázali tomu otci vrátit to dítě zdravé. Přišli ježíše a říkali o ježíši nám tohleto nejde. My toho ducha nemůžeme míti st a oním říká no to se nedivím protože to je jenom modlitbou tedy vás oni si o on se dovedli modlit dovedli ale si vás při na to jako ode na mysli kterou oni dokázali. Ukazuje se to například když to již to skla on potom si budu tam čas ukázat si ještě další jsem přitom ty o to správnou modlitbu předváděl vám přede dostal modlit o ježíše krista by to tele takle vymýtit toho svýho ducha nebo vyléčit někoho koho ty učedníci nemohli léčit na tak dále nebo jestli sebe z toho sobectví ještě lepší. Tak stalose mysli nával břehem u jednoho jezera. Kafarnau nebo tam někde janevim a kde také přichází pohanských seď nik jde římský a říká mu ji z jsou hrát je na smrt nemocen. A ty bys jediný je mu moh pomoci protože nám a vodil do stavu normálního zdraví. Že ne z je nenene tak to nebyla říká može ten sluha je takle nemocný etat tak tam půjdu ono uzdravení ho a ten ten říká nechoď tam tak je to nechoď tam stačí přeci řekneš slovo a můj žení vede zdravé mám tak že k děla stačí slovem po kynout a oni to vykonají slovem po kynout a oni to vykonají nemocí toho o do pokynu ale mocí těch který to budovy ká. Dělá a tělo jsou udělat pozor na to že tady v u skal v tom tyto provedou kde ten dom pokyn odněkud a ten pokyn někdo jiný to měla ne ten do ten pokyn dál. Kdy ten pokyny on může li bude zdráv. A on říkal amen pravím vám v tento člověk který není si z ale prokázal větší vírou než jsem našel jsem se ale s. To je návod na správnou boží a ten učedníky em ten ale z sluch a toho u střední tam byl zdráv totiž chvíli. A kdyby záviděl ten hoch a kdybyste byli tímto způsobem modlili oni se nemodlili. Silou a z toho slova božího. Proč tak zapomněl nadto protože viděli případ tak s za ten klid když ne jen se zapomněli že do musím se i tam by se to zdá nemožné my se pokoušeli země k toho vlast toho vymýtit za vámi to než o jen to nešlo. No tak potom rezignoval tak co je to za modlitbu a upozorňuju vás že s z s to je psána na nesvaté jana. Na počátku bylo slovo to z toho bylo u boha ho vůbec doslova nic nebylo vytvořenou bez toho slova všechno bylo z s to co on skrze o z toto slovo je mezi námi dělal svítí v ten od něho nepoznávali a tak dále přišel jan od atd. A ne tak to vy za tečka dostat to jsi tady říkat ale kde ten začátek jak na počátku bylo slova. Stvořené vzniká tím že jsem nestvořené nějakým způsobem vysloví. Jest projeví v počátek věcí. Takže na počátku všeho stvořeného které se pořád vytváří je pořád toto slovo v konci ani s nese trvalý ustavičný proces tímto slovem se všechno tu sví tím to slovem se také všechno dotvořuje tam by se přesto jsem dát tak tu přišel ne proto aby ukázal jak to bylo stvořeno nýbrž že se to z nestvořeného dostal nazpátek z toho stvořeného v čili tímtéž slovem. Když se vrací to slovo nestvořeného tak se s své. Z stvořené stává nestvořeným znamená nemůže umřít tak tím nemůže by tedy k se mi přitom jakým ďáblem nebo co to je nesmysl nýbrž nenastane stav absolutní vyrovnanosti jako je u toho nestvořeného totiž nestvořené to je existence která je. Narazil do existence kterou ve kterém jsme svědkem který se se která sestává nějakou existencí mají dítě stavy čím je to o tak dále všechno sestává a. Tak se stáváme mrtvolou se vám to všechno stávání své ale toto z tato jsem se která se stává a stojí na existenci která je že nenají a on říkal jedině když se o přijete o existenci která je. Je správná modlit aby se modlit neumíte to způsobem kdysi neopírá o to co ji v těle. Že bůh je život v bůh je život není život ten který se stáváte se rodí který jste začíná být živým men nýbrž je. Že správně řekl o tom o to může tam ale v nejmenší části on je ses než k rostou moci slávu no. Tak jane se to pověděl ale si to s zahrnout než ten s v tom co to bylo lépe patrné. Že oni si mysleli že nějakou formu ku modlitební taky v zaklínání nebo nějakým přání v osobním k s tím že když ženou nějakého zlého ducha z toho syna škola toho otce tak tady v ten se k žít zastupuje toho otce který přivádí toho pro dítě a k k k a to ho od toho syna z ka o sebe. Že se k nebyl pod posedlý za na kole byl nemocným a to na ten otec nebyl posedlý ale mně byl nemocný. Ale přál sví proto se dítě zdravý rozumíte. Takže nejsnáz se tam jsem to zázrak převodu z tvořeného nestvořeného tím že je tady přání někoho kdo není přímo u čas ten. Kdo není tím postižený. že většina těch zázraků a on to před na formu nejsnazšího provedení zázraku v předělat tím že někdo si to za někoho přál to bylo těžší když jako si to přát přímo ten postižen před jsem si ho postižen aby človk viděl v. To ten ježíš musel udělat toho aby ho zastoupil někdo kdo není tím postižený. On říkat co si přeje všechno věděl by pře aby viděl mne a on říkal si přeju vidět. A on říkal a věříš že se to může stal ano věříme sto cesta takže on od sebe předal pod moc toho ježíše krista tak nebyl z vůli že byl ježíšův. O nastupoval tohoto li od prostředníka toho otce který přichází s tím dítětem on to musel zavést takhle oklikou před si měl člověka který rozdvojil i. By ten člověk při tom okamžiku kdy ho ježíš třebas teče ze slepoty přát být vyléčen ze slepoty tak si pod tím nevyléčil. On dopřává ani musel předat ježíšovi a ten si s ním šel pánu bohu otci ten otci v tom tam moc vlas tělesně na zemi toho takže to je ta pravá modlitba ve které z tělesně na tam moc ano. To pomocí pomoci tak to tomáš tam musí této provedené modlitby sestává sám sebe se utrpení užší když třebas a tím jsem vstupoval do modlitby. Takle správné modlitby let tak se rušila moje chtění jsem se odevzdal bohu. Kdybych se byl neodevzdal bohu nebo věčnosti do chceš nebo do sebe od sebe neodstoupil kdyby byl o sebe úplně odstoupil kdyby se do sebe nevzdal a ten esesman zabil na stroze další utrpení a od pro shodují zdržení ne ale protože jsem z od sebe odstoupil sveze se vzdal tak to byla správná modlitba ve které se projevila všechna moc boží v poznání napřed na potom i v činnosti v lásce existencí. Cit ano prosím vás a my máme v podstatě projít tělo v z toho co jsem tady říkala před li k o by to mělo být zřejmé. Máme do se do školsky v při z dobra bys to znalost pochopit není to tak jak to říkáme to obraz toho jak to je. Prosím to obraz skutečnosti na med trojí tělo tělo na prost ne tělo rostlinné a tělo zvířecí jiná těla nemáme než tato při. A protože to všechno původně byl vám doroste do pak o tam byl život rostliny na potom život zvířecí. Tak pod této škále vývojové musíme ji zpět takže dejme tomu malé dítě. Musí napřed uspokojit to co do naposled kam se dospělo mu musí z dospělosti kam dospělo v tom vývoji a o narostlo ke zvíře v č. On vás jako zvíře se všechno proseb prosimvás vize se liší od člověka zatím a to si dobře mat lid ne. Protože všechno dělal účelově co není nesmyslné. Člověk lid řeky schopen nesmyslného konání a že to všechno vztahuje na sebe proč co u něho vidíme seděla spojil se např protože jsem na mouchu když těch všichni tvorové to dělají účelově to nějaký smysl ani kuře darmo nehrabe. A člověk tu tendenci pořád být na úrovni zvířecí jednak jenom účelově pokud jednáte jenom čelil například kdyby temně tady posloucháte. účelové jednání o to se na úrovni zvířat podstatu viz věří pokud nám takhle ne ne tak se nic z ode nedovíte co by vás to asi. Protože ty se o nic a to je jestli všechno kde člověk neříkám že to špatné kdybys jako zvířata neudržely na životě. Ty bys znak extravagancí nedělal něco na víc se na čele. To se může ta jak by měl dovolit dělat něco nebo černého se dal co nemá si smysl zvířecí no ale to sise nemůže dovolit nadto do vaně rostlo kupodivu nedorostlo. To výborné na bys z věcí život zachovalo ale prosím vás o jedno zvířata milá nebuďte nám zvířat ti v jsem tomu nemohu dostat z jedné přednášce aby vás tam dopravil ale dopomůže v čest on se mi to podaří aby váze zvířete který tam jsou za určitým účelem je se tam dostal do člověka který je schopen jednat také neúčelně. Navíc něco většího vyššího než co dělat víc vypadá to neúčelně ale maminka se slyš často divila protože jsem někdy když jsem nejednal na základě věděl rady jednal něco co se zdálo být neúčelné. Vejít do této nadto poradil dítě kdy v todleto v tom v oné totiž žádné rozumný člověk nemohl poradit co je tady děláš. A vyčítal mi to jsem říkal mým koho s se tam protože to správné. To bylo jinak odůvodnit aby něco stane se něco jiného než ona nebo někdo jiný než ona je zapojil do správné jsem hned tomu získal moc aby to byl by u. Vyprodukoval nebo provedl a ona při z těla sto těla pro něco co mně nařídila a co nemá smysl co účelné. Tak el prosimvás tohle toho byl začátek umění žít v vás fakticky učím umění žít a umění není pouhá čelo as z krás za to je láska k a tak dále nejenom na při jedeme tomu zvíře miluje jenom z vůli druh aby do udrželo naživu když. Popadne kterého vládě aby dát toho z zda onoho cítí vaší lidskosti a on musí ho ne vším ne co je to za lásku řeknete krve pud z to se to nemůže. se pravda protože to pozor co nemůže ale kdyby to dělal člověk takle tak by se že to bez ohled na inteligenci jak to poznáte čelit s pod od týkat jiným člověkem el proto na tedy misse proto by jsem malému jsem málem ti přibližovat cizí člověka visi začal všímá matka a otec a nejbližšího okolí atmy dotýkalo než že jinými lidmi ale to by začal poznal proto aby potom čas možná v tom že řím ku. Tomu věnovat ale teďka míří někam jinam tak zvané neúčelné jednání jaký to vyšší smysl to smysl zaujatosti ind v kterým někdy kdysi učil hádka joze říkal to co u nás trvá dvacet let to pomocí zaujatosti u vás trvá. Dva měsíce či vidíme co je to technika atd víře dokonale ovládt techniku života jsem na tebe co jak jen se mezi technikou a mezi uměním žít v umění žít lidské vnější svět z být za být větším za svět važte si své děti jsou zaujaté hračkou. A na že si toho že to na školu protože ji k naší vozem třebas užší zaujato nejsou se taky v pořádku. Tato z to musí dohrát tři z bude musí se před tady nezavedl z od toho nebudu dál rozvádět věci za z při co lidskou. V těchto v obou se nemohu to dostat ale vězte mi to že se trendu větev v tomto životě zaujatosti která čím je méně účelná. Tím je důležitějších jaký to prosimvás úd šel že kdysi posloucháte pohádku. duše vědomi od těch svatých vlasy je naše věda. Jaký to smysl let účelovostí přímkou nemá vás do potěší nás za víme. pas získá vám to na nějaký. Při si při při ne nějakým bližší poměr k životu ke správnému životu. Který je za hranicemi pouhé učenou o z ti. Kdy se z těch se mi říkali v pohádce o rozdal ty tři vlasy to oni oni pohádce ale oni rozdal tam kde potřebovali tu moc z těch tří vlasů. Ten to je to bylo účelové ale zatím stálá láska a to je to hlavní co u zvířete není tam jenom učilo prost tak prosím vás přijdete do čeřínku udělit v jednu přípravu to musíte dělat sami a vás budu mít denně znova mysl při jdou obnovoval li. Dělejte toho z lásky bohu který ho neznáte kde jste neviděli jak to na za ani vidět z lásky k věčnosti bez lásky k tomu kterýho do budete muset nepatřit protože chcete ještě vaše vůle. Ale i to je dobré ale to se může časem odvolat i během šesti může to muset bourat. Ale v cena kam správného na této přípravě protože tam nebudete jako zvířata pro zvířata tam budu strašně honit se tam budete jenom za tím účelem jenom se poučit jako se tady víc věz jedna tak to je pro slabé a tím se musel abyste sobě nepatřili zvíře v tom sebe k sobě patří. se zvířaty v ze si jsem si nebudeme synu bez krutě nad nepřestat ano prosimvás co mně musí se potom dát buď druhé ním povolení vaše z trestat takže zvířátko které mi támhle zle jo. Toto tam je to jako zvíře a jsem to do učil ale pokud se učí třebas nějakým věcem po tam bude tak i tak rasa tato se řekne das učení teď je tady druhá kapitola umění žít. No a jsem byl právě když je v tom maminka také divila co po děláme účelového veden ten ne u čelo by si k tomu umění žít. Tomu se musí nějak v tom. A věřte mi to al buďte za to bráti že každý jste ve svém nitru víceméně umělcem. Protože když se dovedl teprve se nadchnout umění touž umění žít čili že jste v moci božské správně řekové říkali apollón je bůh a umění. Protože umělec jedná v entuziasmu nadšení zaujatosti. Ta vzato z pochází od boha čili on je v moci apollo vně čili měl z byl pod je něco daleko vznešenějšího než normální člověk byl v tvořil jsem tu z jeho se mu. Protože například že jsem třeba řešil kopírovat tele toho vincenc ne tak jsem neměl pro nadšení. No jsou střádal moc nad sto nadšení abych. Sss viděli že sice jen ten pro to co ty na česky aby se byl na čem tak se musel doplňovat jsem toho ustavičně udržoval na určité úrovni asi kotel nějaká dívenka myslí dostala nějak nějakou k oči či ku aby zaujatost udržela aspoň na očích dobrý minimální jak je to s k udržela konci volit do kom kom je on z z z z z z z z se z toho co od to jsi dal došela. Neslevil zaujatosti nazval prost nata aspoň pro tu k oči. jsem byl zaujat protože to umím od útlého mládí k mu budu k bohu. Místní si přitom pořád musel zpívat abych doplnil tu chabou zaujatost pro obraz jsem chce z toho jsem vyšel dávno kdežto zpívám si pořád vnitřně ano a to mně zaujímá a to mně umožňuje abych byl běh nemyslel. vás do hloupý myšlenky nešikovně zase cesy zpívat taje po všem jste čistý jako linie no tak myslím že jsem. Jak s tím co říkám o zaujatosti souvisí víra o který se zříká uvěří spasen budeme je bude bude čili také víra vás asi patrně své vývojové fáze. Ani se neví od když se v víře z děláš tak sis spasen potom sis spasen ale budeš spasen. Jaké jsou ty fáze vývojové k víry em se těžko mu doví že se s s s s s si neměl ne ale musel se do toho trošičku znám symboliky ježíšova života takže ze strany poznání by nic stoje. I to do ta víra je ačkoliv ji nemám tak mu na že to řeknu jako by byl věřící tak vím že je člověk se nevíře vzdělávání napřed tím že se smiřuje se s touto skutečnosti on přišel z věčnosti. On se s touto omezenost protože musí z mi že že to z se rád skutečnost. Protože víra takže každý i jsme věřili jsme byli malý a jež pak to věříme že toto je skutečné chce pořádku. Proč by nebyl obraz skutečný není to protože tohleto obraz skutečnosti ale to taky zk než jako obraz. U toho prosím skutečný že ano proč ale tam nekončí víra když mně moje smysly a rozum jsou ona ten úsek páté toho mého malého vědomí. Umožňují abych se v něm otáčet v tomto v důsledku pořád dokolečka od smyslu k rozumu rozum ke smyslu a tak to ve pořád dokolečka. Tak víra umožnit abych z tohoto okruhu vyšel do širšího okruhu abych přibral k tomu co jemně smyslově rozumově přístupné taky něco co rozumově smyslově přístupné není. Této kou tu je to měla absurdum protože tu není rozumné na tu přesto věřím to volně překládám takže jestliže člověk přímé tohle a. Že je ochoten uvěřit i něco co mu smysly žen ne předložili. A rozum dnes zpracována tak pak sestává opravdu následovníkem kristovým na této zemi vizte létat víra tam začínaje nevíra vizte třebas svatýho petra z jednoho krásného ve řekl ty jsi syn boží a to neřekla ani jsem to neřekl nikdo z těch čit mít k a když byl tím tak zaujat to poznal že je to opravdu. Je to jeho za od prost že řekl že ty jsi můj nástupce protože toto chtěné zjevila ve sv byl že rozum nadto v převádí do lidské řeči. To ten toť to nevychází z toho malého okruhu smysly rozum smysly rozum nýbrž toť těle bylo z je.